05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 5 EKIM 1996 CUMARTESİ 8 EKONOMI / PARA RAPORU BORSAVERİLERİ Endeksler B eş* Enaek.' Ma Endeks Sara/ Endeks 3207O C3 Oncekı seans 3263 D~681 1 Seans "D831 3D 6920" 24 82187 3G Degışım(°o) 0 95 2 25 0 4 2 Seans ^ 86 7 V99 98 8252" 97 Degışım (°o) 1 3 0 41 Hacm "~ 54C00 Ultottt m Ktathtf tu tsrn ICCra M7 CmtfU Ik Sı 60 3a** Ot! E a M a M n '510 UTO 13100 U S sso *.m nm İW )«0 S» ıw •« '«a 5 * : t 5 * KErjıIımeOıt I N eO 1 25 M î«. plıl DIEctaCınM . ' 1 * 2110 2251 BORSA (1. SEANS) 4 EKM 1996 fcap K •'* 11») " » I I » I K 11II naABıfR<ı«ıFa Ilt K :208 « IM sl i E İLW »W 6 » MKııo. •HOOO 1 * tsa ijon'ffon u ı ta«,io: ı : a mo ÎTO ı » 2 HJM ÎW Mftml !KS <SH !0K ' i ı d i : 9 « 11501 U S t 11OH İ214M 'ISH n »w OSIHtCımiı B 0L O l m •m 311 II 1 » 11151 23150 2tıt> TM m 7< m 4W SM 32M ılOO Dl 'MO 3» S» c 12 M sno i* S* '« 51M ıw mm m wm ı îîtO »»» S 200 1HK !SM 51! M T2M 2X1111 " ı * 5O2M0 JGİ 1M4211 m» i ısn «ı iiim II» ! " ! • 1M 11 «ttt •n t rısı i m 4t»213 . ' 0 J121 32K 1 1 » 11 "54 1*1 rs ı"! 1» 1K5 1» ?n i4M m 2« ruı 31» UM 1 » 25SN UM mt İM 1151 5W 22 H0 2K0H 11S251 3 5CÎ1 a* KIM 13 H2 5B1 mm İ10N 2 i r HZHılsFaa S* İM İ2N fı« ı t S İ f!<5 !01101 !BI 2*100 2 M M 10 2tTU2 irsoo ır» roooo 215100 215» mm C t l * 11500 1ZT0 12flO5İJ21M5 1"11 ~ UM m 1ıM 12: 11SlıtBn 11i bı 75M 21» 2151 IM 22»5 ' « 71M 1101 İ121M T 5)00 î * ijtSOM 5 K ıriı» rm siHi •m 100 ım M I M ısto '.mm siaa 2175 İİS 'C5 ! « isfl'U 1$ m ııae m m tmm ı» ım ım i « uot 5""ioo ıs? fflkas UI tanhnte UİMMıtmntı 3151 İM 1 * ÎM5 41 ,m 225 IÎ25 N 3 U 3 SM 3100 ~4W *• JU T=vî 9DMa ^ 3- ^ K I» Pınus ıa 22151 III 92H 115H 4M 2151 1101 25K 23251 >4<S 23M İ29M 22961 IM 9211 1S01M )2ts m 93M 39H !« )iot r ı r 11751 11751 11751 1<0M 1000 1351 1300 I f f i * » m 11150 11% 1HRHS rtSttB 1HT )lllsntı« 1Ss Tettas I M 1)25 '«"5 1951 ı K M f m 22M 225» S S 13TM SJE j1N I2R 1400 İ2K 1T4M 1252 3 H 1951 195i 9 31M K 9M 9 M 1I2N 11W 27M)1sS 1I&4 4M 4 M 41H 41» 2I1M İM İ M S1MI <ÎM İ1» i M 913. 13)11 3 U 14251 13T1 1T,'5O 1ı M İW : « S1M SW 1 P H i K r » ntt» 110000 mm «w mıo İ11 3110 3211 ı15l 251101 31» IKTglasİİMİılFjt t!11ır|ı« 194 Tırt Dera. Dotaiît 195 THS * T - 1 T-ı - a . 1300 1Ü0 1W ı H 5İİ» 51« 5301 ı35l 5<r KVskl mitn tiH «550 19K rOO 4416523 18) 2 » ! » 31» 3100 i&ZS 3tl1 1JHM 5N1 5M )H0 «050 11İM 5M1 1100 3M 1 » 3B50 128 » ı K fflSO" 17MT TTBT TTB S10I1 r « 8TS0 23100 232M 23159 BORSA (2. SEANS) 4 Dicen Buç I»IJ 8 rurkü BÜ^UHKJ em a? ] 1 »a&an i £ÜI \ flftse* ha ans Aded n*3t •EtiaT'b: (Sta; J Khnaı 13i Sır CIMK E Mlllıırc»* UIOÜSI MSUın 14! taütytta EIDiiO»! KDnüto 16 Orr » M KStaaı tı Ecaıus i K3 Etarsa (ım KSjs ITEt n Eımat les t idc: r5E«! K3F«ıFaıs MFnstaıl Vftmitm K IhtKFHHS 11 Ttstaıtuı •>!ı»»to« 'libr ilutfıtra •«Midı ICtts '1lnır ıtt F - '3i »fis 152 0İIHİS - F- 15 152 PtnrEi 153 PnrSııt «CEaPmüslsu : SattMaro m Ulmtm DllnsDlıTcnl 1911-8)1 tm E ' t a «TntoftMıe ıı ta'tsiıte 2MUSAS i'Sı ) Bf 95K 91 ••10. 1 K8 . II 1 5U 3451 ın 259 51100 i * II 11 «0 1T0 2151 59M I5« 2M 44SD :4M sa 2» M t» 4«t 901 «Tl 2 51 '4 511 :"« 3351 ;sH S J M . s : m 6 IM ısa 11C 4111 1 501 •m 311 •m 9« 40a JTO 1İ5I 13'St Î'SJ 13101 4TS 1325 •M 1S551İ2 :S« £ 01 10! m )591M » 1Jİ!» -j mm (.Miıri'a 1S0 İ621 DOt 1 T l 2531» 1 m >>iiM 3H Sİİ3411 S«9 f 1 ) S 1 «1 1 » 3 3« IM 5r'nı 1151 •ım sıs n 1 Si 1325 111M HI » m 1 -1ı 2525 2İ25 515» 53M İM m İM u a13 Tl m -oo 120N 1 ! * 23SO0 nm 2110 2115 )f00 5511217 25* 52M i n t N 522E )(3! 095 150S 9401 M72M 14S0 mm 1Ü3M n» 1101 S21 21» İK 5İ00 7 1 IM 7M İM I7M 2151 42M 35i nt 3M 5SO0 İM İH 300 IM 301 <M 12100 1D3000 12M n-y t«M m ı ın mm m TSOO 133 • ' İ 9 ! İM 1733M 1 1 ! «M 2(5517 "I8t ını ıtı m !« 2125 47130K I» 4551 5T5M ıM 29HDH M •-:m 3Mİ1792M 5M 2UM İH 13 M m 14S1 V 55£ I1S : »'t»r> ıns 3R '0146 IM 115M M T M 2K 45R ı4TI5l 1521 19-51 2151 21251 '3t3H» 2111 M 1İ "51 M m 1 M IM S14 tıM 13M 245H î& 92H 9M İK 5151 '«21 Sl *SZM ' m W M "M 52M 11M 9M 1ıM '5251 5UI2! 2IS25 <« r.'.M tH 535* JIİHO 2*1 1I1M 11M 112*4)412212 1I2H 55» ! " » S M 5 M 22İ1M STffi 14 M 251H SR 15)1 n İM 14M 1411 2İS01 2IM 2M 2!5I İM m İM 17H m ıtv K25i îmm 11302 • 5K 1531M 2Ü0 1C31Ü 110 M531M »1 12*<M ı l l 1HSM 2111 • w 942 1C2 <1M 14251 14251 14251 314M 14251 (1 m 21M SIK CM 44M İM İH 21251 "" M •'595 44M 4SIM 43232 IN 4TİM M 4511 440 IS5I IM 2955M 45K 'fSOO t M I M 1TM IM rM ; « 5M 5101 t« 1İ21M İ M 1 5i 1 M 12250 1220 KM252 1217! •ü .m 2M M 2C5M ı(» :nm ımm mm mm m ıtam nm ım it25oo 112» ıra ııx 11K 11M 12M 11751Î125130! 110 11501 1 1 M 1 " » 2251 2 M M 12B S 91 IM ' H 11M 14251 "i JOC 2*101 İM M5J 1J25 ii 1» UM 171 « 1 24591 İİOI ın 1701 2S.5OI 1110 rsoı 3151 <M İM 2150 1891 r* ~l!t 3(510 •m i U m (09 2(51 İM IM 329 IM !IK 2151 'İU 15M 21» tıM H54 5)M İ3M I M 7IM İM - S I (H T M am îijı 5 M î» 3201 >M n m IK IM 3 H 3 351 ıtm »w m '«5 SM I24M m 451M '•» İİK3K 115M II 1033i ıw 2114 13105 1(701 U5U »«M !14IM ÜK9 itM 155'M 'i»i 1IS05M 401 314 4150 • a: İM 5101 itı })5i 25M 3 f5B IM 91» IM İM 2~N 3.M )M IIM i -j 415H (3M >m İM 1C5 m m rm 1451 4210 IM 1050 1951 S1H t2H f l M »H 12» 5ı39S 121i 151 «1'M 1525 İM 1:14M im "5İ 10 r M 127i tim « T i KK 1425 ı i M 1422 (• -İ5M i» (EOIİfflM (H5 n »« «a iüir r 2C5I « M '(559 3551 - M 3 » !M 1HM in İM (5M I E 275N :J315« T525 İ H 511M ) M (2501 "S1M (2103 3(01 TIM 3(21 (M 9U5 (IG 1175 3(72M 1tT 305i 1TKZ5M 'XI fil t 21MI 1M M !^M « nm ru-% ım S M 3 i M 1401 1375 (M 25M İM İM 1390 1(25 : M ın ıı» 25^ ( M ıioı 81 » IJM H5İM 35M 151M 1(25 2SUM IM 1R2M >M -C1M I1« 23CM 1311 35 n 43 1399 ın tou 25251 İEM 2 5 0 IM 151M ^VH 5(M « 1I2İ 2151 1ı10 S4M 1)75 :91451i 1954 srs •":«' l ı ü 549)1 «TnUsa i'TbkınıitMıt IHTMas 30M ıM 5(01 3151 " M 5151 a (150 1»! ' 5» i4S m 51K 3M Î1İM 12251 12151 :19 3151 ı;«5051 Ei 31501 İ1İ4H 31S21 309 4I1İİ9S ı9St 5501 13KM : « 1291 M M 119 10175M M H4M 515! 444117i İ50 174344H 12S9S 1291 174 sır 1451 IS5I It5t 390! 41 45T 951 i r s 15251 I5T0 1HM 21 Tl 1W 2901 125) 1 " 2839» i n 151 394109 1541 •M I5ı<5« İ21I 1)"^ İO52fl 1525li i)iıo •«oja 21211 m 51İ2 .T ı«us 21İİİS.S 21i Vuıtabnusı 211 (a M U Oıt 11 9 SSH 2229 23*5 fl İJİM U M rıo m 22250 2329 (125 2 4 ? an im TtJOT UM X0M 751SM İ12 23M 553M "295i 2 M 11749411 2 ıtı M 125 M W REFAHYOL'a temkinli yaklaşıp, paket karşılığında eski stand-by'm son dilimini öneriyor EMF şubata randevu veriyor • IMF'nın daha uzun \adeh \enı bır stand-b\ anlaşması ıçın ^ubat a\ına kadar programın uvgulanıp u\gulanma\acağını ızleveceğı \e daha sonra >ıne bır paket kosjuluvla daha uzun \adelı anlasjmaya gıdebıleceğı mesaıını verdıszı bıldıuldı \ \ k \ R \ (Cumhurı\et Burosu) - Hukıınutın anlısma istemıne Ba^bakan Necmettın Krhjkan ın gıı\ence \e^me^ı küMilıı\l ı oluınlu vaıııt \cr^cc^ını bıldıren Llıı>İJijNi PaıaFonu(l\lF)tenıkınlı haıaket edeı.ek IMF nın Erhıkaııdan gıı\em.elı paket \e projramın senlmeMntn ardından oncege(,en \ıl sct,ımoıiLesı \aatlerııı \eruit gv.tırılmem(.sı uzı.rıne ıptıl ı_ttıgı stand b\ krcdı ınlasm îsının son dılımını ona\ lanıa\ ı kabul ettısîi ogrcnıldı IMF nın daha uzun \adeh senı bır stand- b\ anld>mjsı n,ınsubataMiıa kadar programın uvgulanıpııvgulannıavaLagını ızlesetegı \c daha sonra N ınc bır paket kosiılu\ Ia dalıa uzun \adelı anlasma\a gıdebıleceğı mesajını \erdiiiı bıldırıldı Hukumetın kuze\ Irakdakı ola>lar nedem\lc sagladıgı »\anta|i kullanarak ABDden ıstedıgı arabuluuılı.k siscsınde Turkıvı. ıle \enı bır anlasın ıvı kabul edeıı I\1F adımlarını dıkkatli atnor Onte anlasma n,ın Başbakan Erbakan ın paketı u\gulama\a gusen^e sermesını ıste\en I\1F ınlasmavı da bolııın halınde ona\lama\i kabul ettı IMF gı.ı,cn \ ıl 24 aıalık Ntı,ımlerı oiKesındt D\ P C HP hukumetının seçım \atmmlan n,ın saatlerını verıne getırmemeM uzerıne stand b\ kredısinın kasim dviııda \enlecek 12s mılvon dolarlık son dılımını ıptal etmıs \e anla^mavı askıva almıstı Fonun venı ıstem uzerıne bır paket \ e program karşılığında valnızca geçen \ıl ıptal ettıgı stand-b\ kredısinın son dılımını verme\ı kabul ertığı oğrenıldı IMF nın Turk\\e nın uzun vadelı \*.nı anlasma ıstemıne ge>,en vılkı son dılım \enldıkten sonra paketın u\gulanıp u\gulanmadıgının ızlenecegı vanıtını \erdıgı bıldınldı Hazını. \ctkililcn a\ sonunda Turkıve \e gelen.k IMF he^etınının kasım a\ında \ereı.egı raporun ardından aralık sonuna dogru geçen N ılkı stand b\ kredı anla^masınm 12^ mılvon dolarlık son dılımının \erılebılecegını so\ledıler \etkılıler IMF nın daha sonra subat-mart a\larına kadar \enlen vaatlerın \enne getırılıp getırılmtdıgını \e son butçe rakamlarını ıncele\erek venı bır anla^mava karar vermeM planladıgını sovledıler Buna gore 199^ \ılı butçesınde ver alacak makro ekonomık hedefler IMF nın istemlen doğrultusunda sekıllendırılecek \etkılıler tek sorunun memur maaslarındı suzde ^0 duze\ınde Napılması dusunukn artıstan ka\naklanabıleı.(.ginı belırttıler t Hazıne \etkılıleıı IMF nın bu tutumunun Turkıve ve ve hukumete gııvensızlıkten kavnaklandıgına dıkk» ^ektıler \etkılıler "Her seferınde bır paket \aadınde bulunulup. kredı alınınca onlenılerden ta\ 12 verıldı Fon da arhk ona gore hareket edı\or Bu tutunıuvla Turkı\e"nın en az nısan avına kadar paketı mgulamasını guvence altına alı\or" dedıler Hukunıet IMF nın son ıstemlerı ı,erı,evesınde but»,e rakamlarında 199" 7 vılı ıçın ortalama v uzde "O duzev ınde entlas\oıı vuzde 4 ^ oranında buvumeve 1 \BD Doları n,ın 14s bın lıralık du^uk duzev Iı hedetler bclırledı Avnı v,erç«;vede, sosval guvenlık sıstenıının venıden vapılandmlmasi ıçın SSk \e baglı çalı^anların emeklılık vaşının vukseltılmesinı ongoıen taslagın hazırlıkları ılt oztllestırme uvgulama programı hızlandırıldı Bütçe gelir-gider kalemleri Gelırler Vergı gelırlerı Vergı dışı gelırler Hıbe Katma butçe Toplam FAİZ DIŞI HARCAMALAR Personel Dığer carı Yatırım Faız odemelerı KIT lere transfer Dıger transfer Toplam 1996 Ocak-Ağustos (Trılyon TL) 52 1 01 01 6.4 24 0 375 0271 35 0 106 1 8 8.4 1996 bütçe gelir-giderleri (milyar TL) OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS Ağustos sonu itibanyla bütçede gelirler 1.5, giderler 2.2 katrilyona ulaştı 8 aylık açık 660 trilyon lira\Nk\R.\(Cumhurı\et Burosu)- Hazıne nın bonjanma vuku altında ezılen |9Q6 butçesindekı açık buvuvoı \ ılın ılk s avında taız odeiTKİcn olmasa 2^0 tııkon tazla veren butı,e borç taızı odeııiı.lı.rı ncdenıvk budontmı 660 trılvon lıra içıkl 11 ımamladı konsolıde butçe ıçıgı agustos sonu ıtıbanvlı 660 trılvon 6> mılvaı lırava ıılastı Hazıne Mustesaılıgı ııdın v ıpılaıı açiklanıava gon. bu \ ıl ın OL ık agustos donemınde butçe gtlırkrı 1 katnlvon *>S() tulvon i4S mıl\ar lıra oldu Butçe gıderlerı ıse 2 katrılvon 240 trıîvon 411 mılvar lırava vukseldı flk 8 a>da butçe gLİırlerının dagılımına bakıldıgında ıse sozkonusu gelırlerın vuzde 8^ unıı vergı gLİırlerı oluşturdu Buna gore X avııı sonunda bııt^e gelırltnnın 1 katnlvon >0~ trılvon 7 21 lırasi vergı gelırlerınden 24S trılvon 90S mılvar lııası vergı dı>ı gelırleT I 7 6 mılvar lırası hıbeler ve 2 i trılvon >4^ mılvar lırası da katma butçe gelırleıınden elde edıldı *< avda toplam butt,e gıderlen 2 katnlvon 240 trılvon 411 mıl>ar iıra> ı bulurken bunun ^86 tnlvon ^30 mılvar lırasını personel lıareamalan oluşturdu But(,<- gıderlerının 11 i tnlvon ^00 mılvar lırası dıger tarı 97 tnlvon 244 mıKar lırası vatırım harcamalan X40 tnl>on 553 mıKar lırası ıç borç faız 96 trılvon 4 7 ^ mılvar lırası da dıs, borç taız odemelerınden kavnaklandı Buna gore 8 avda taız odemelerının toplamı 93"" trılvon ^0 mılvar lıravı buldu Bu donemde KIT lere 2 7 tnlvon 833 mılvar lıra transter edılırken 478 tnlvon 2 7 4 mılvar lıra da dığer transterlere harcandı Bu arada ılk 8 avda ıç ve dıs borç taız odemelerı dusuldugunde bütçe 276 tnlvon 967 mılvar lıra fazla verdı Bu \ılın ocak-agustos donemınde butçede taız dıs,ı harcanıalar 1 katnlvon ^03 trıl\on >8I mılvar lırada kalırken avnı donemde 1 katrılvon >80 trıl\on 348 mılvar lıralık butçe gelın dıkkate alındığında sozkonusu tazla olusiıvor İkinci elde bir hafta sonra 1.5 milyon dolarlık işlem yapıldı Dövizli tahvil sonunda alıcı buldu S\BIH\SFMERCI Ikıııcı tl pıv îvisı olu^masina karsın do\ 17lı tahv ılde bır hatta sonra sadece I 5 mılvon dolarlık ısjem vapıldı Hukıımet kanadından venı tahvil çıkarılaeajına daır içiklamalar vapılsa da bankalar ıkıncı el dovız talıvıl pıvTsasun ıljı gosttrmıvor REF-\H\OLhukum<.tının bırıiKi kavııak paketınde bııvuk umutlarl ı k ınuıov una siındugu dovızlı tihvillerde nılnvet iskm vapıldı 9 ekım odemelı toplam 1 > mılvon dohrlık ıslcmın gerı,eklestıgı pıvasada vıllık basit taız dolar bazında vuzde S 22 \ıllık bıle>ık taız ıse î> 40 olank geıçekkştı Dov ız bızında alım- satım vapıldıgı n,ın odemenın uç ı^ guıııı sonra gerçeklesecegıne isaret eden banka çevrelen ıkıncı tlde kisa vadede voğun ı^lem olmavatagını belırtıvorlar Dovızlı tahvıllerı daha ^ok lon nskıne karsi korunmak ve vergı avantajı nedenıvle aldıklarını belırten banka çevrelen \kınu elde alını satım vapılnıamasının onemlı bır sebebının de kambıvo gıdı-r vergisi gıbı ek malıvetlenn oldugunu kavdedıvorlar Garantı \atırım ve Tıcaret Bankasi Hazıne Muduru Sadık lpek Can ıkııuı el pı>asa mevzuatı ıle vurdısı mevzuatların uvu^madıgına dıkkat çekerek dovızlı tahvılle ılgılı pıvasalarda netlık olusmadıgını sov iedı Cari tablo ilk 2 ayda fazla verdi A\hARA(\\)-Carı ıslemler dengtM bu \ıl ocak-^ubat donemınde 151 mıhon dolar tazla \erdı 1995 ın a\nı donemınde carı ıslemler dengesındeS 58^ mılvon dolar tazlaj» ka\dedılmı^tı Merkez Bankasi tara- fıııdan aı,ıklanan Turkı- \e nın odenKİer dtngesi bılant,Oî,una gore bu \ıl ıkı a\da dıi} tıcaret a*,ıgı 2 mıKar 202 mılvon dolara ula^tı Bır oncekı vıl avnı donemde 1 mılvar ">8 mıl- von dolar olan dı> tıcaret açıgında vuzde 10^ ora- nında artı> goruldu Ode- melerdengtsı bılanvosu- na gore bu v ıl ocak-^ubat dontmınde ıthalat ^ mıl- var 66^ mılvon dolar ıh- racaı ıse 1 mılvar46^ mıl- von dolar duzev ınde ger- ı,eklestı Borsa 76 bin puana çıktı Ekonomı SerMsı - IMkBvıne rekorkırdı Bı- ksık endtkb dun dt bın 4il puanlıkartı^kavdede- rek hattav i 7 6 bın 694 pu anla kapadı l^lem haı.mı ise 1 > ^ tnlvon lıraolarak gers ekie^tı N ukselı^ınspe- kul ıtıt oldugu ılerı surulur ken ıslemlerın belırlı ka- gıtlarda vogunlastıgına dık- kıt (,ekıvorlar Semıave Pıvavisi kuru- lu nuıı ıSPkiıstegı uzen- ne IMkBde ı^lem vapan vabaıuı aracı kurumlar nnısterılennın kımlık bıl gılennı vermevı kabul et- tı Ote vandan borsa da hisselen ı^lem goren sır- ketlerın temsıkılerı ıle IMkB voiKtımı 11 vıUon- ra ılk kezdun bır arava sıel dıler 3 X. BOLGESEL (1. SEANS) Hısse Sened 901 toıuEıefiroınetanıt «JtelaıCme* 004MlııififlffiÇesnıe 906 &QTüva rapı End 007 Oogusaıt 908 G w 3C° Scracr ; 511 İBlenM^ra 513 Tezsan D11 'taoıKrsOiFınîflsaiK On '• U D » ; 2750 - 11000 18000 6506 55001 12909 -" 261 S9M 315» PAZARLAR 4B0M1986 BlgL 1 B L 2758 11500 170OS 6SM 66000 12000 _ i 2500 9100 3200 2900 1 •vjy 11750 17000 2 C 7000 72000 12250 p 2600 9790 3290 hpm». kaoans 2800 1 11500 170011 ^_ ı 6800 70000 12250 J 2550 9600 3200 Isem kd«dı 2749000 - a 14000 1038 r 35MOO0 3151194 213000 u r I63SM 11250080 ım «e«t frfDtı 2801 1Ü îK 11553 17000 -£ 6773 70778 12150 2552 2a3 9424 3290 BOLGESEL (2. SEANS) Oncek Hrese Setıedı kamnıs rtt "s E -• 3rnexar < » 5 ' Jt S.. y'-rl 11 h f-Bar " .ity 906 Bon»> Vap Ex S 300 »7 Dogusan 70900 009 Sarton (SJI 22250 912Soksı 2100 013 Tezsan 9 600 i »a; K " "'Jsc * j PAZARLAR 4OİM 1996 Bugımku Bujankc Buprnu DiBiık r»*se» k 2 K'T 12"30C 1'5'J ' MC r 'jîoİ "7000 71000 73000 ^1 1 ı. 22500 23000 2550 2(50 2850 2 950 9690 10 MO E J J --, 22^*3 •OO 3 "7000 72000 2 i}" 22750 2650 2900 9800 1 I Islem »«* 2öQ0 "3C 5GT 1660000 1158 550 32- 8000 3643000 7I1099112 8560140 »t 011 frjat L 2 1 _ * ^ 1 C 1 50C t. 60 68İ1 71849 27 22750 m 2877 9791 MERKEZ BANKASİ KURLARI 5 EKIM 19% CİNSI DOVİZ ALIŞ SATIŞ EFEKTİF ALI? SATIŞ 1 ABD Dolan 1 Alman Mark 1 Avustralya Doları 1 Aujsturya Şılını 1 Belcıka Frang 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 lspan>ol Pezetası 1 Is^eç Kronu 11sviçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Doiarı 1 Ku\eyt Dınarı 1 Nor\ec Kronu 1 Ingılız Stertını 1 S Arabıstan R yalı 92C26 60108 -2"37 8 546 2 919 15 676 20150 1"95 53 581 707 13917 6 050 821 67 790 306 854 14133 144 066 24 5^0 32 488 60 410 73103 8 589 2 934 15 755 20 251 1^884 53 850 718 13 987 "3 637 6 080 829 68131 308 396 14 204 144 790 24 663 91 "5C 59 928 '1646 8 503 2 904 15 598 19 949 17 742 53 045 689 13 847 73 049 5 990 802 6^ 112 300 717 14 062 143634 24 172 92 765 60 591 73 322 8615 2943 15 802 20 312 17 938 54 012 730 14 029 73 858 6 098 841 68 335 309 321 14 247 145 224 24 737 İSTANBUL ALTIN BORSASI 4 EKIM 19% ^. S -6-342Toplam Iştem Hacmt (OGOt S V732 Toplam ışlem Sayısı 1ff 38 Toplam Islem Mık (Kg) 141 528 Kapanış Fıya'ı S ons 380 o5 3 8 1 1 0 Aorld Spot Gold $ ons 381 20 ÇAPRAZ KURLAR 1 15310 1 2652 10 7680 31 5200 5 8703 4 5671 5 1715 1 7175 128 82 6 6123 1 2560 1521 25 111 53 1 3575 65112 3 7DOO 1 Sterlın 1ECU 1SDR 1SDR ABD Doları Alman Markı Avusturalya Doları Avusturya Şılını Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fın Markkası Fransız Frangı Hollanda Flonnı Ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isvıçre Frangı Italyan Lıretı Japon Yenı Kanada Dolan Norveç Kffmu S Arabıstan Rıyalı 1 5655 ABD Doları 1 2479 ABD Doları 1 4388 ABD Doları 133 072 TL SERBEST DÖVİZ CINSİ ALIŞ ! ABD Doları 92250 A man Markı Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonnı Ingılız Sterlını SArabR\alı A ı,stur,aŞ r 10Oltal Lretı 602oO -33DO 1""85 536 7 5 ÎATIŞ 92450 60450 -3600 17860 338aO 14-300145000 2H500 8o5o 6060 24650 8600 6100 ALTIN CİNSİ Cjmhjn( et Reşat 24 a>aratn ALIŞ 7500000 7800000 1132000 22 ayar bılezık 1015000 SATIŞ 7600000 8300000 H3DOOO 1115000 YATIRIM FONLARI 4EKIM 199e Katılma belgesı adı A TİPİ FONLAR K Yat' m 2 Iş Yatnm 3 ts Yat' m ' KtsatYa 4 Garart Yat 4 Garant v at 5 Esbank For j ^a« f H sse Dşbank Be\az DşDanR PemDe Tuv un Fon 1 Fnans Fon 2 F nars Fon - Hak Fon 3 Eiiıak Fon 2 Emlak Fon 5 Sumerfon A Ege Fon 2 Kalk nma For 2 Dem r Fon 1 Turkoank Fon 1 Gunluk 9027o3 5=3438 8"44 6619C3 228267 43"604 213830 3388 - 1320138 jy4 D51 4038^5 1024670 487442 33386" 335"5s 35357 1-495 86450 54577 248116 153319 TSKB tJzman For 152166 Akbank A T p Tekst i For 3 Atafon 1 Kocbank Fo^ 1 Koçbank Fon 3 Goba Fon Korfez Fon 1 Teb n'on Ekofor Kentfor CU S gorta Fon Atematf F 1 Hakfon 1 Şeker Fon Ö'yakion 1 Eczac baş F 2 Ekspres Fon Gedk Hss= F Toprakfor 2 Tekfer Fon B TİPİ FONLAR Iş Ya nm 1 IşYa r m 4 |ş Ya*nm 5 iş Yatır m o Interfon 4 Imerfon 5 Ik sa Yat 3 Ik! sat Ar m Garan Yat 1 Garan Yat 2 Garan Yat 3 Yorca Fon 1 Esbark For 1 Esbank Fon 2 42272 76348 1 69993 248961 64178 ^33-09 QQ338 86795 11738 44920 "3623 42760 44003 31346 33902 13120 19-98 18463 12590 11744 1562066 236141 152060 525233 54"26o 136491 "03S97 819286 ••924O60 682900 438434 53328 137D934 441"46 Deg Katılma % belgesı adı YKB Fon 1 0 58 YKB Fon 2 0 38 YKB Fon 3 0 40 YKB Fon 4 0 42 YKB Fon 3 1 32 YKB Fon b 3 25 YKB Fon " 1 14 YKB Fon 8 0 84 YKB Fon 9 1 63 Vak f Fon 2 0 92 Vak f Fon 3 0 28 Vakıf Dunya 0 86 Vak f Fon 6 0 59 Dışbank Mav 1 33 Tutun Fon 2 0 90 Tutun Fon 3 0 9" F nans Fon 3 1 33 Fnans For 5 0 66 Z raat Fon 1 1 29 Z raa For 2 0 65 Z ra a Başa< F 1 99 Z raat For 4 0 89 Halk Fon 1 0 65 Halk Fon 2 0 86 Pamuk Fon 1 2 20 Pamuk Fon 2 0 96 E"1 " ak Fon 1 0 84 Emıak Fon 3 0 9Q Enıak Fon 4 0 10 SumerFon 1 0 81 E9e Fon 1 0 08 Kalk nma Fon 1 0 63 Dem' Fon 2 1 09 Tanş Fon 1 0 55 Tanş Fon 2 1 64 Turkbank Fon 2 0 03 Et fon 0 58 TSKB Fon 2 6 29 Akfor 1 2 99 Ak Karma Fon 0 91 Tekst For 1 0 73 Tenst For 7 0 68 Atafon 2 KoçbanK For ı 0 21 Korfez Fon 2 0 22 Tsb n<on 2 0*2 Atematf F 2 0 1 9 AltematfF3 0 42 Ec^ac b<jS F 1 0 2" EKSBres fon / 0 39 SYKBVa rm 0 39 Ced k For ? 0 16 EnrFon 013 KaotaiFon 1 0 1D Toorak'on 1 0 43 A A BILESIK 0 16 A A (A. TİPİ 016 A A (B) TİPİ DÜNYA BORSALARI Aitır n OPSU 380 90 Dolar Dolar Mark Parıtesı 1 5290 Dolar Yen Parıtesı 111 60 Sterlın Dolar Parıtesı 1 5650 MERKEZ • Er-s o s B r ertanK faız,* Işlerr Ha m o3 Gec» k 4 'E Hafta tk r^po z Aylık repo \ 7 ~ Gunluk 151DO21 -2499 9 179274 -391280 934608 1244185 751355 545941 429071 2719149 D45432 400858 257005 1289998 285504 28380 781248 469413 782153 e'8303 652"2s 602339 6*1824 41292" 552483 4166=5 615808 212D3O 612680 32383? 34=218 41=293 244 69 433164 20239 22803 405296 14816 1=965, "5220 100686 82 55 11236 11-899 41<05 2"415 2"6 1 0 3881 *2 Û 44 3606 24 OJ 12387 208=9 1627^ 13142 56 19 89 98 29 80 Deg % 0 6 0 31 0 87 0 18 016 0 18 018 017 1 12 018 019 0 25 017 0 14 011 016 0 20 016 0 39 0 21 0 18 0 1 " 0 59 0 37 016 016 036 0 25 0 32 0 23 0-5 0 24 0 23 0 21 019 0 26 0?8 0 23 018 01" 0 23 030 0 24 or0 20 013 1 08 0 17 0 26 015 014 0 28 010 81 5 1 81 95 81 23 BANKASİ U TI ,ar7 n c 3 96 8ru[,3rTL n i OC
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle