01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 EKİM 199C CUHARTESİ CUMHURİYET SAY^A 13 ANKARA kulisiIŞIK KANSU Tüküpüı edebîyatı FP'lile'. tJ<ü-neye he r nedcse pek düşküner ÖıceRP'li Ankara A*-a-<=nt BelediveBaîfcan Melik Gökçek. heykellere tuk'ürdüğünü soy edı. Şimdi deÇalsma ve Sosyal Guve~lik Bakanı Necati Çelik. her ne «a~ar "Sözlerim yanlış anlaşıldı" açıklamasını /aptıysa da, "Atatürkve cumhuriyet adına konuşanlann yüziine tükürülmesini" önerdı. RP'lilerın düşünce ü-etneye, konuşmaya, karşısındakın anlamayayönehk organlar. yerıne. yalnızca tikü'ük bezleri çalışıy^r olmasın... Çocuklar ekran başına T RT-1. bu sabahtan başlayarak. her cumartesı saat 08.30'da ekrana gelecek yeni bir çocuk programına başlıyor: "Neşeli Cumartesi". Programda. öykü. temel muzık ve rıtım eğıtimı amaçlayan müzik. kukla. dünya çocuklanrm sunduğu halk dansları bölumlerı var. Ayrıca, çocuk şarkı klıpleri de... Şarkı klibi deyip geçmeyin; amaç. çocukların kendi dönemlerindeki duygu ve düşüncelere uygun müzik ve söz anlayışını. kolay dinleyebileceklerı yönde vererek kendi yaşlarına uygun olmayan görüntülerden onlan korumak. Programın en çekici yanı. kuklalar. Kuklaların üreticisı. oynatıcısı ve sanat danışmanı Haluk Yüce. Dünyadaki çeşitli kukla kültürlerıni çok lyı tanıyan Yüce. ulusal ve evrensel kukla anlayışını bir araya getırerek yapay olmayan tiplemeler ortaya koyacak. Kuklaların dile getireceği öyküler. ünlü çocuk klasiklerinden ya da "Hamlet" gıbı yaygın yapıtlardan seçilmış. Öyküler, öyle alışılagelmiş, bildik sonlarla tamamlanmayacak. Çocuklar, ummadıkları gelişmelerle karşılaşacaklar. Eskı dostlar Hacivat ile Karagöz de tıngır mıngır inecek ekrana. Kukla metinlerinın yazarı Nihat Asyalı. Müzik yapıtlarının bestecisı. söz yazarı ve yorumcusu da Gazı Üniversitesı Müzik Bölümü öğretim üyelerinden Nedim Yıldız. Bu program. dingin tatıl sabahı kahvaltılarında çocukların iştahını açacak. Çiller'in ABD gezintisi B aşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in. son Amerika gezisinin 350 bın dolar. yani 31 mılyar liraya patlayacağı açıklanmıştı. Sayın Çiller. niçin Amerika'ya gıtmıştı? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temaslar. BM Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yapmak içın. Çiller. Amerika'da kaldığı süre içinde bir-iki dış temsilci ile görüştü, ABD Başkanı Bill Clintonın peşinden koşturdu. Ama. zamanının büyük bir Iş yapın, iş Karyalı Prenses. mersın dalı. yaprağı. çiçeği ve mey\esınden oluşmuş altın tacını gıyıp bugune uzansaydı. utancından lahtıne yenıden girer. kapağını da açimaması ıçın sıkı sıkı kapardı. Batık geminın kaptanı. rotasını değıştirır. azgır dalgalara vururdu kendıni. Karyalı Prensese, batık gemilere kucağını açan 3odrum Sualtı Arkeolo|i Muzesı. Türkıye'nın yüz akıdır. Ister kıskançlık. ıster geri kafalılık, ister tarıh bilıncınden uzaklık yüzünden deyın. Ne derseniz deyin ama haftalardır Anadolu uygarlıklarını yamacınıza getıriveren bu müze üzerinde oyunlar oynandıgı bir gerçek. Müzenin özverili, çalışkan müdürü Oğuz Alpözen görevden alınmak ısteniyor. Niyeymiş? Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Akif Işık Bodrum Kalesi ıçınde inşa edilen Dogu Roma gemisı restitüsyonunun "düşsel" oldugunu ilerı surüyormuş. Nerede güzel bir şey yapsak. hemen onu bozmaya çabalarız zaten. Sayın Akıf Işık. Bodrum müzesı ile uğraşacağına. Kultür Bakanlığı'na 5 dakıkalık uzaklıkta. Ankara Kalesı'ne çıkan yoldakı amfiteatrı çöplük olmaktan kurtarsın. işyapsın. ış... bölümünü eşi Özer Uçuran Çiller ile bu ülkedekı otellerinı, villalarını denetlemekle geçirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyfndeki konuşmasını yapmaktan vazgeçmesinın gerekçesi de şuydu: Türk çocuklarının ABD'de neler becerebıleceğının örnek abıdesı, medar-ı ıftiharımız Mert Çiller'in burs ışlerinı tamamlamak ve evını kiralamak. Ne mutlu bıze. ikı koltuğunun altına birkaç iş birden sığdıran bir Dışişleri Bakanımız var. Hem bakanlık. hem emlak denetmenliğı, hem iş takipçılığı yapıyor. Bunca ış ıçın 31 mılyar lırayı fazla bulmanın âlemı mı var? Ne yanı. alt tarafı geçen yıl satılan Muğla Yatağan Süt İşletmesi kadarcık... ÇYDD'nin niteliği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı (ÇYDD) Ankara Şubesı'nin Genel Kurulu, bugün saat 14.00'teÇankaya Beledıyesı Toplantı Salonu'nda toplanıyor. ÇYDD'nin Ankara Şubesı. genellıkle "sen, ben, bizim oğlan'Mı salon toplantılarının ötesıne geçıp, bireysel çıkaradönük. şekılcı, donuk örgütçülüğü bir yana iterek, gösterışsız. özveriye dayanan, üretken. halktan yana çalışmalarla öne çıkıyor. Örnek mi istıyorsunuz? ÇYDD üyesı. öğretmen Emine Azboz ile görüştük. Azboz ve 40'a yakın arkadaşı, çocuklara ve kadınlara yönelık çok kutsal görevler üstlenmışler. Mamak'ta. Yenımahalle'de. Çankaya'da, özellikle gecekondu bölgelerınde eğitim hizmeti veriyorlar. Derslennde geri kalan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ek kurslarla katkıda bulunuyorlar. Yaz okulları açıyor. müzik ve resımle süslendırerek, çocuklara matematik, Türkçe. sosyal bilgıler gibi derslerde yardımcı oluyorlar. Halk Eğitim Merkezleri'nde kadınlara okuma yazma. dikiş nakış kursları açıyorlar. Şimdiye değin 120 kadına ulaşılmış. Dernek şubesı, okul harcamalarını karşılamakta zorlanan pırıltılı halk çocuklarına üniversite bursları veriyor. Özetle. sevgiye dayalı bir ıletişım kurulmuş insanlarla. ÇYDD'nin başansındakı gizı. belki de dernek başkanı Türkân Saylan ın üyelere gönderdiği genelgedekı uyarılarda bulabiliriz. Saylan, öncelıkle ÇYDD'nin "partiler üstü bir kurum" oldugunu vurguluyor. Ardından da, ÇYDD üyesınde aranacak en onemli nıtelıkleri şöyle sıralıyor: "ÇYDD'ye üye olacakların, kendilerini gözden geçirmeleri ve temel ilkelerimizle, yani Türk Aydınlanma Devrimi ve Atatürkçülük, Kemalizmle, ülkemizin bölünmezliği ile bir çelişkileri olup olmadığını irdelemeleri gerekir. Yakın geçmişimizi, o dönemde Türkiyemiz üzerine oynanan oyunları, iç ve dış pazarlıklan, ümmetten ulusa geçiş sürecimizi, Kurtuluş Savaşı ve onunla koşut olarak yapılan devrimleri, bunlann gerçeklerini, karşıdevrimcilerin sürekli olarak saptırmaya çalıştıkları konuların gerçek yüzlerini bilmeli, bilmiyorlarsa öğrenmeli, yüzeysel bilgıler ve saptırma çabalanyla oluşmuş karmaşayı netleştirmelidirler. Çünkü, bugün Türk ulusunun en büyük sorunu, "bılgı sahıbı olmadan fikir sahibi olmak' ya da oldugunu sanmaktır." Saylan. ÇYDD'ye üye olacak ve onun için çalışacaklann "gönlünü gezdirmeye" değil. ülkelerı ıçın zaman ayırmaya, bunu düzenli yapmaya baştan karar vermeleri gerektiğinin altını çızıp derneği şöyle tanımlıyor: "ÇYDD, boş vakitleri değerlendirme derneği değil, geleceğimizi belirleyebilecek, eylemli olarak çalışılması ve zaman ayrılması gereken bir kurumdur." Yalnızca Atatürk dönemı fotoğraflarına bakıp bakıp "Ah vah, ne güzel adamdı, ne güzel günlerdi" demek yerine, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve onun en büyük ürünü Cumhuriyet devrimi ve ilkelerini günümüz koşullarında yorumlayıp onlara sahip çıkmaya ne dersiniz? ÇYDD'nin Ankara Şube telefonu şöyle: "312-425 74 33". Evini isteyen göçebe B aşbakanlık Toplu Konut idaresı (TOKİ), Mart1994'te, Eryaman 4. etap konutlarını 16 ayda teslım edeceğinı açıklar. Satış önsözleşmesine göre. konutlar hak sahiplerıne Ağustos 1995'te verilecektır. Vatandaş ismail Küçük, aradan bir yıl geçmesine karşın TOKİ'den evinı alamayınca, 8 Nisan 1996'da bir dilekçe ile konutunun ne zaman teslım edtteceğini sorar, Yanrr yok. Bunun üzerine Küçük. mahkemeye başvurur. Aynı zamanda. zorunlu olarak kiracısı olduğu evden de geçen haziran ayında ayrılır. Değişik resmi kurumların misafirhanelerinde kalmaya başlar. Ancak, buralarda ancak 15 günlük sürelerle yatabılmektedır. Kımi kez arkadaşlarının evlerine konuk olur. Özetle Küçük. göçebeliğe başlamıştır. Yine TOKİ yetkilileri ile görüşme olanakları arar, bulamaz. Halen Eryaman'dakı evine kavuşamamış olan Küçük, TOKİ Başkanı Yiğit Gütöksüz'e seslenıyor: "Sayın Gülöksüz, bundan önceki etaplarda sözleşmelere göre gerekenleri yaptınız. Bu yıl, bu ülkede övüne övüne HABITAT-ll'yi gerçekleştirdiniz. Firmalar, konutları para alamadıkları için tamamlayamadıklarını söylüyorlar. Vatandaş, sizlere parasını yatırdı, önüne koyduğunuz bütün sözleşmeleri imzaladı. Zaten sizlerin görevi evsizi ev sahibi yapmak. Peki, bu insanları neden böyle süründürüyorsunuz? Neden kesin bir tarih vermiyorsunuz?" Bu arada, Küçük'ün göçebeliğı sürüyor. Çünkü, yeni bir ev kiralar da, üç gün sonra "Gel evini teslim al" demelerinden korkuyor. HAYVANLAR /.S.UI/L GLLGEÇ KİM KİME DÜM DO1A BEHIÇAK — «=> ÇİZGİLİK KİUİL MiSAItU I '*^»r &ft# £ ^-^ -^"^T j â ^ .^prr-! y - g ç ^ HARBİ mnun ^eSLeâiMİ2 ? / GADDAR DAVUT \r«/ KIRTCEBE MEBAK ET»E ARKADAŞ BiZ S 6 N K O N U S U R K E N E L KOL H A R E K E T I VEVA VAP/V\A^\ SANA NE?.. NE 5&V\EK İSTIVCRSUNSUM SEN VAN1 /rrr^ DAVl (VMSls.r'-. OûMA NOOLSUN?.. HAVATI/Vll? 8l G<3KL£.RDE 8<ARTIK/ NOOLuVoRuZ BÖYLE BE-' ORYASl M3KMU NASIL NOOUJVORUZ' EL-KOLHAREKELçRl I r tSTI->oR MUVUM 8AKAÜM İKJDE Blft v-IAVATl/VM SÖVUEDl'KLERlNOEN UÇMAKTAM RÂHATSC O L D U V Ş A N ASAâl M BU SACJAAALIK MIRMIR ( ĞIR oı BJ 1 &>•• ..|t>ARE 6UGUN &ÜTÜN I , SiTTı. INAMIN, CEK. BîR yz2&?->TARİHTE Bl Gl N ui \rr\z ARIKA N 5 EKİM AYDINIANMA ÇAGl ONCÜLBRfNPEN ÜTti3'7B BüGÜN, ÜMLÛ FHAtJS'rZ DÜfÜMÜZ I/E YAZAB.I PÛ- ı/e YAçAun AçtsruDAH sûrûe oeyeıu CAt. OLAM "AYblkJLMjMA*AKIMIMN EN ÖUBMU LEBİMOen SıSl SAYtLAM PIPEtSOT, SzELLHCLE VE4USIKJ-OPEOİCIUK ÜZEeıNE ÇALfŞACAfCne. PA 'DA, Kiuse VE &Evcer/A/; BiLiM, oüçüNce VE SOSYAL yAÇAM üSTUMOeıd GÜÇLÜ B#£&£"Ji DEĞr'f. Tt&MEYE yÖNEUK OLAN Ay&MlAUM4C/lAJ?, SKO- LfiSTTIC t/E~ METAFIZIKUJE £4VAŞAG4KL/)taj>l- 77)KlBI yfiRAnsıuA A^eçr B'fs rûR EveiMset. DES/Ç/MI SAVUNAN DlD£)SCir, 19. YÜZYU. ÜUŞÜUÜ& Ve 81- LİAS APAMLA/SI İÇİfJ TEMEL OLAC4K &*:/&-&£ ÖME SÛSECE'/km/e. Solda, Oıderot'ifu esk.( laiı~ Qravürd& göruyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle