03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMARTESİ * • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Efes ve Ülker, rakiplerini dize getirdi Basketbol aknııızjuz ASL1DIRU • Efes Pilsen '.e Ülkerspor. Mos- kova galib yetlcrini kutiuyor. A\ru- pa Süper Lıgı'rde ilk 3 haftayı iki- şergalibiyetîelupayankupatemsil- cilerimız. aldıkkırı yengilerlegrup- larında icJdülı liunıma geldiler. Efes korkuttu Geçen haftaki Partızan yenilgı- şınden soira Diııamo Moskova önünegalıbıvetiçin çıkan EfesPıI- sen. uzun süre fjrklı önde götürdü- gü maçı son 5 dakikada tehlikeye sokmasına karşn zorda olsa saha- dan yengıyle ayrıldı. Ancak sadece 3 sayılık fark Efes'e liderlik için \etmedi veLacnert-Beyazlılarave- rajla ikincı Mraya düştü. Efes'in grubunda alınan sonuç- lar şöyle: Partizan: 84 - Pau Orthez: 75. V Bologna : 93 - Se\ illa 7 5 Efes. pota%;nda 84 sayı görürken ooach AydınÖrs.~Gerekendersial- dık. Pau maçında daha derti toplu oyna>acağız"açıklamasını vaptı. Aydııı Ors. Dinamo Moskova ma- çının son dakikalarında karşılıklı ytılan 3'lüklerin skora etki ettigini de belirtirken. "Partizan maçının D Crubu Takımlar V Bologna E Pılsen Partizan Pau-Orthez D Moskova CBD Sevılla 0 3 3 3 3 3 3 G 2 2 2 1 1 1 M 1 1 1 2 2 2 A 231 234 227 225 218 226 - 214 220 219 233 230 245 P 5 5 5 4 4 4 A Grubu Takımlar U.kerspor M TeıAvıv S Mılano Panıonıos ÇSKA Moskova Lımoges CSP 0 3 3 3 3 3 3 G 2 2 2 2 1 0 M 1 1 1 1 2 3 A 230 224 226 233 216 213 I*"' 213 208 219 231 225 246 P 5 5 5 5 4 3 Bayanlar ve erkekler ligi start alıyor Voleybolcular sahada ALEV ANAKOK • Türkiye Süper Ligi maçlan bugün 5 şehirde oynanacak 10 karşılaşma ile başlayacak ve ligin ilk devresi 15 aralık pazar günü sona erecek. Emrah'ı alarak doldurdu. Bu ikı takımdan binnın zırveyı kapması bekleniyor. İlk dört sıranın diğer ikı adayı ıse Em- lakbank \e Zıraat Bankası. Diğer takımlara gelince hepsı eşıt düzeydeler. Lıgden çekilen Eczacıbaşı dışında ka- C'lkerspor deplasmanda C SKA\ ı \ enerek büyük bir iş başardı. sonlarında olduğu gibi o\ un disipli- ninden koptuk. Son 10 dakikada iiç- lükatma\anşıiçinegirdik"scklınde konuştu. Ulker coştu Süper Lıg"e S. Milano yenilgi- siyle başladıktan sonra önce Pani- onios. önceki gün de deplasmanda ikiyıldırsahasındaAvrupa'nınbir- çok dev ini yenen CSKA'yı Ülkers- por de\irmeyi başardı. Mosko\a'da Alibegoviç'in sayılan ve Orhun'un sonuca etki eden asistleriy le skor üstünlüğünü yakalayan Turuncu - Yeşilli ekip. grup maçlannın en önemli yengisini aldı. Ülker coachu Ercüment Sunter, ~Maçın.son bölümünde iyi top çe- virdik.ÖzellikleAlibegoviç'in fazla sa\ ı üretmesi bi/im için çok i\ i oldu. Altın değerinde bir galibivelaldık" dedi. Ülkerspor'un yer aldığı A gru- bunda alınan diğer sonuçlar: Pani- onios: 92 - Limoges: 77. M. Tel A- vi\: 78 - S. Milano: 68 BİNİCİLİK /ZERRİN BİLhlER Biraz Daha İlgi Volvo'nun Istanbul ayağını başarı ıle tamam- layan mılli bınıcılık ekıbımizi Atına'ya uğurladık. Onlara başarılar dıleyerek başka bir konuya geç- mek ıstiyorum. Istanbul Atlıspor Kulübü Yöne- tim Kurulu, federasyona bir yazı gönderdı. Bu yazı, bu yıl istanbul Atlıspor Kulübü'nün ulusla- rarası musabakaları yapmak istememesıne iliş- kindı. Oysa Türkıye'nın en eski kulüplerinden olan istanbul Atlıspor Kulübü bugüne dek pek çok sayıda müsabakaya ev sahipliğı yapmış ve başarılı da olmuştu. Ne yazık kı bugun durum oldukça farklıdır. Atların çokluğu ve 'box lann ye- tersizliğı, gelecek olan konuk atlara yer buluna- maması ve sorun çıkması istanbul Atlıspor Ku- lübü'nün bu kararı almasına neden olmuştur. Türkıye'nın en çok lisanslı binıcısının ve atının bu kulüpte bulunmasına rağmen böyle müsa- bakalara talip olmaması üzücü olmakla bırlikte istanbul Kemer ve Klasıs gıbı yerlenn uluslara- rası ve büyük musabakaları en iyi şekilde orga- nıze edebilmelerı de sevındirıcıdır. Istanbul Atlıspor Kulübü, bugüne _kadarvap- tığı hizmetleri bınıcilerıne elbette'enîyrşekılcfe"" vermeye gayret edecektır, ama bu konularda devlet desteğını de bekleyecektır. Çünkü bu ku- lüplerin tesıslerı devlete aittır. Oysa özel kulüp- ler. bugün kendılerıne gelır getırecek mülklerının yanında bu tesısleri deyaparak kendı reklamla- rinı da sağlamakta ve bütçelermı güçlendırmek- tedirler. Devletin güdümünde olan kulüpler, hiç- birtıcaretdüşünmedıklennden kendı yağlarıyla kavrulmaktadırlar. Bu açıdan devletin bu kulüp- lere ve dolayısıyla de binicilik sporuna üvey ev- lat muamelesı yapılmamalıdır. Uluslararası başarılann kazanıldığı binicilik sporuna artık devlet ve sponsorların ciddi şekil- de el uzatması gerektığine inanıyoruz. Milyon- larca kışının EUROSPORT'dan ızledığı bu spor dalında (Bunun ılkı de Kemer Volvo müsabaka- larında görülmüştür) Türkıye'nin adının geçmesı, ülkemiz adına en büyük reklam olacaktır. Türkiye Süper Ligi Bayan- lar ve Erkekler Voleybol maç- lan bugün 5 şehirde oynana- cak 1 ü karşılaşma ıle başlaya- cak ve ligin ilk devresi 15 ara- lık pazar günü sona erecek. Ikınci devre ise 28 aralıkta başlayacak ve 2 şubat pazar günü bıtecek. Daha sonra ıse 8 takım iki devre lig usülü kozlarını paylaşacak ve şam- piyonla bırlikte sıralama da ortaya çıkacak. 2 takım ıse 1 Türkıve Lıgı'ne düşecek. Çok zor bir lig Bu sezon gerek bayanlarda gerekse erkeklerde çok zor bir lig >aşanacak. Takımların kuvvetdengelerinmbırbırleri- ne çok yakın olması özellikle erkekler liginde bir sıralama tahminı yapmayı son derece zorlaştırıyor. Ancak yapılan transferler ve eldeki kadrolar göz önüne alınırsa zırveye en yakın adaylar olarak Halk- bank ve Netaş görünüyor. Çünkü Halkbank geçen yıl şampiyon olan kadrosunu pa- sör dışında koruyor. Netaş ise geçen y ıl başarılı olan oyuncularıyla tekrar an- laşırken sıkıntılı olan yerlerı- nı de Arçelik'ten Barış ve lan 7 takımdan herhangı bın 5. olabıleceğı gıbı kümede düşe- bılır. Ligde ilk kez bövlesıne bir güç dengesi vaşanacak. Bayanlar ligine gelince şampiyonlugun en büviik ada- yı olarak Emlakbank ve Ya- kıfbank görünüyor. Onların arkasından ise Beşiktaş. Gala- tasarav. Eczacıbaşı ve Güneş Sigorta geliyor. Güç olarak eşit düzeyde olan bu 4 takımdan ikısi ilk dört ıçıne gırebilecek. Play- Off içinse Yeşil>urt ve Karşı- vaka'nın şansları digerlerıne oranla daha fazla. Geriye ka- lan 4 takımdan ikisı ıse küme düşek. 6 Sergen ve HamTyi kaleciler yıldız yapü' • Kullandıklan frikik atışlanyla tanınan eski futbolcular. Sergen \e Hami'nin yetenekli futbolcular olduğu görüşünde birleşirken, bu futbolculan yıldız yapan asıl faktörün kaliteli kalecilerin yeterince bulunmaması olduğunu ifade ettiler. Spor Senisi - Türkıve'de frikik atışla- nnı en iyi >ekilde kullanan futbolcularol- duklannı ıddia eden Beşiktaşlı Sergen ıle -" ^rabzpnjpoıtu Uaıııi ara.imdakı mrtı?- mava. eski frikik ustaları ılgınç bir>ak- laşım getirdi. Kariyerleri süresince kullandıklan fri- kik atışlarıvla tanınan eski futbolcular. Sergen ve Hami'nin yetenekli futbolcu- lar olduğu görüşünde birleşirken. bu fut- bolculan vıldız yapan asıl faktörün Tür- kıve'de kaliteli kalecılenn vetennce bu- lunmaması olduğunu ifade ettiler. Sergen-Hami rekabetiyle ilgıli olarak görü^lennı aldığımız eski frikik usUıla- rının görüşlerı şöyle: Sergen ve Hanıi frikik konusunda atışmışlardı. Mustafa Denizli: "Frikik atışlarını ıv ı kul- lanmak için doğuştan vetenekli olmak v e ça- lı^arak bu \eteneği gelıştirmek gerekir. Ben futbol ovnarken hafîada en az 500 fnkik ça- lışması yapardım. Frikik atışında pek çok et- ken ba>an\ı etkiler. Frikik atıı>ını en ıvı kullanan futbolcu ko- nusunda değerlendimıe yaparken mesafeyi de göz önünde bulundurnıak gerekir. Yakın mesafelı atışlarda Sergen. Hagi.Okocha ve Ertuğrul. ıızak mesafelerde Ue Hami. Ha- gı ve Ertuğrul daha başarılı. Hem yakın hem de uzak mesafelerden frikik atışı kulla- nabilen futbolcular ise Hagi ıle Ertuğ- rul. Bu arada çapraz pozısyonlarda da Sergen ve Hami oldukça başanlı." Osman Arpacıoğlu: "Frikik kullanma becerisi çalışarak kazanılır. Sergen'in avantajı sol ayağını iyi kullanması. Ba- na göre Sergen ve OkochaTürkiye'nın en iyi frikikçileri. Her ikisinin de Hami ve Hagi'den daha iyi olduğunu düşünü- yorum. Ancak Türkiye'de kalecilerin yer tutma ve baraj kurduımada büyük hatalar yapması da frikik atışını kulla- nan futbolcuların başansına yardımcı oluyor." •-•>•' Recep Adanır: "Hami de Sergen de frikik atışlannda çok başanlı. Kaleci ha- talan da frikik atışlannın golle sonuç- lanmasında büyük etken oluyor. Türki- ve Birinci Liginde maalesef çok fazla kaliteli kaleci bulunmuyor." Fikri Elma: "Frikik kullanma yeteneği doğuştan gelir. Ancak çalışarak gelişti- nlir. BanagöreTürkive'de frikik atışla- nnı en iyi kullanan futbolcu Sergen. An- cak Türkiye'debana göre elletutulur bir kaleci dahi yok" Ertan Adatepe: "Türkiye"de atılan fnkik gollerinde kalecilerin büyük payı var. Zıra baraj kurdurma ve yer tutmada çok bü- yük hatalar yapıyorlar. Frikik atışlannı en iyi kullanan futbolcu ise bana göre Hami. Çünkü önemli olan to- pa sert ve düzgün vurabilmektir." Süper Kupa Emlakbank Modena Spor Senisi - Emlak- bank ın AvTupa sınav ı ba^lı- yor Voleybolda AvTupa Sü- per Kupa finalinde temsılcı- mız. AvTupa'nın 3 güçlü ta- kımıyla nıücadele verecek ve bugün Modena takımıy- la saat 17 00'de ov nav acak TÜRKİYE VOLEYBOL SÜPER LİGİ FİKSTÜRÜ 05/10/96 Besıktaş-Y.Vurt(BHB.Felek) F.Bahçe-Ü.Saray (E) (B.Felek) B.Beledıye-Arçelik (E) (B.Felek) Netaş-Emlakbank |E) (B.Felek) Zıraatbank-Beşiktaş(E) (S Sırrı) Haikbank-Marmara Kol. (E) (S Sırrı) Karşıyaka-G.Saray (B) (tzmir Balçova) DSİ Nilüfer-G.Sig'orta (B) (Bursa Atatürk) Gentaş-Enka (B)TBolu) 06/10/96 Netaş-Aselsan (E) (B. Felek) F.Bahçe-Arçelik (E) (B.Felek) B.Belediye-G.Saray (E) (B.Felek) Halkbank-Beşiktaş (E) (S.Sım) Zıraatbank-Marmara Kol. (E) (S.Sım) 09/10/96 Beşiktaş-Galatasaray (B) (B.Felek) Arçehk-Galatasaray'(E) (B.Felek) F.Bahçe-B.Belediy'e (E) (Şişme Salon) Beşıkta^-Marmara Kol. (E) (Sişme Salon) Ziraatbank-Halkbank (E) (S. Sırrı) Aselsan-Emlakbank (E) (S.Sım) Karşıyaka-Y.Yurt (B) (Izmır Atatürk) DSl Nilüfer-Enka (B) (Bursa Atatürk Gentaş- G Siaorta (B) (Bolu) 12/10/96 F.Bahçe-Zıraatbank (E) (B Felek) B.Beledıye-Halkbank (E) (B.Felek) Eczacıbaşı-G.Sıaorta (B) (B.Felek) Be^rktas-VakıfbanklB) (B.Felek) Deniz Nak.-Enka (B) (Şişme Salon) Netaş-Beşiktaş (E) (Şişle Salon) Aselsan-Arçelik (E) (S.Sım) Emlakbank-G.Saray (E) (S.Sım) Karşıyaka-Emlakbank (B) (Izmir Atatürk) DSl Nilüfer-Y.Yurt (B) (Bursa Atatürk) Gentaş-G.Saray (B)(Bolu) 13/10/96 F.Bahçe-Halkbank (E) (B.Felek) B.Beledıye-Ziraatbank(E) (B.Felek) Netaş-Marmara Kol. (E) (B.Felek) Deniz Nak.-G Sıgona (B) (Şişme Salon) Eczacıbaşı-Enka (B) (Şişme Salon) Aselsan-G.Saray (E) (S.Sım) Emlakbank-Arçeük (E) (S.Sım) 16/10/96 Beşiktaş-Emlakbank (B) (B.Felek) Karşıyaka-Vakıfbank (B) (Izmır Atatürk) DSl Nilüfer-G.Saray (B) (Bursa Atatürk) Gemaş-Y.Yurt (B) (Bolu) 19/10/96 Beşıktaş-Aselsan (E) (B.Felek) Marmara KoJ.-Emlakbank (E) (B.Felek) F.Bahve-Netaş(E)(B.Felekl G.Saray-Eczacıbaşı (B) (B.Felek) Y.Yurt'-Deniz Nak. (B) (Şişme Salon) Beşiktaş-DSl Nılüfer(B) (Şişme Salon) Vakıtbank-G.Sıcorta (B) (S.Sım) Emlakbank-Enka (B) (S.Sım) Zıraaıbank-Arçelik (E) (S.Sım) Halkbank-G.Saray (E) (S.Sım) Karşıyaka-Genta^ (B) (Izmir Atatürk) 20/10/96 Y.Yurt-Eczacıbaşı (B) (B.Felek) G.Saray-Deniz Nak. (B) (B.Felek) Beşiktaş-Emlakbank (B) (B.Felek) Mannara Kol.-Aselsan (E) (Sişme Salon) B.Belediye-Netaş (E) (Şişme Salon) Vakıfbank-Enka (B) (S.Sım) Emlakbank-G.Sigorta (B) (S.Sım) Halkbank-Arçelik (E) (S.Sım) Ziraatbank-G.Saray (E) (S.Sım) 23/10/96 Karşıyaka-DSl Nılüfer(B) (Izmir Atatürk) 30/10/96 Beşıktaş-Gentaş (B) (B.Felek) 02/11/96 G.Sİgorta-Y.Yurt (B) (B.Felek) Netaş-Arçehk (E) (B.Felek) Beşiktaş-F.Bahçe(E) B.Felek) Marmara Kol.-B Beledıye (E) (B Felek) Enka-G.Saray (B) (Şişme Salon) Beşiktaş-Denız Nak. (BnŞısme Salon) Aselsan-Zıraalbank (E) (S.Sım) Emlakbank-Halkbank (E) (S.Sım) Karşıyaka-Eczacıbaşı (B) (Izmir Atatürk) DSl Nilüfer-Vakıfbank (B) (Bursa Atatürk) Gentaş-Emlakbank (B) (Bolu) 03/11/96 G.Sıgorta-G.Saray (B) (B.Felek) Netaş-G.Saray (E) ıB.Felek) Beşiktaş-B.Beledıye (E) (B.Felek) Marmara Kol.-F.Bahçe (E) (B.Felek) Enka-Y.Yurt(B) (Şişme Salon) 06/11/96 Beşiktaş-Eczacıbaşı (B) (B.Felek) Karşıyaka-Deniz Nak. (B) (Izmir Atatürk) DSl Nilüfer-Emlakbank (Bl (Bursa Atatürk) Gentaş-Vakıtbank (B) (Bolu) 09/11/96 F.Bahçe-Asetsan (E) (B.Felek) B.Beledıye-Emlakbank (E)(B.Felek) G.Saray-Emlakbank (B) (B.Felek) Beşıktaş-G.Sigorta (B) (B.Felek) Y.Yurt-Vakıfbank ıB) (Şişme Salon) Arçelık-Beşiktaş (E) (Sişme Salonl G.Saray-Marmara Kol. (Şişme Şalon) Ziraatbank-Zılina (E) (S.Sım) Karşıyaka-Enka (B) (Izmir Atatürk) DSl Nilüfer-Deniz Nak. (B) (Bursa Atatürk) Gentaş-Eczacıbaşı (Bi(Bolu) 10/11/96 B.Belediye-Aselsan (E) (B.Felek) F.Bahçe-Emlakbank (E)(B.Felek) G.Saray-Beşiktaş (E) (B.Felek) G.Saray-Vakıfbank (B) (B.Felek) Y.Yurt-Emlakbank (B) (Şişme Salon) Arçelik-Marmara Kol. (E) (Şısme Salon) 13/11/96 Beşıktaş-Enka (B) (B.Felek) Aselsan-Ziraatbank (E) (S.Sım) Emlakbank-Halkbank (E) (S.Sım) Vakıfbank-Denız Nak. (Bl (S.Sım) Emlakbank-Eczacıba^ı (B) (S.Sım) Karşıyaka-G.Sigorta (B) (Izmır Atatürk) DSlNilüfer-Eczacıbaşı (B) (Bursa Atatürk) Gentaş-Deniz Nak. (B) (Bolu Merkez) 14/11/96 Emlakbank-Denız Nak (B) (S.Sım) Vakıfbank-Eczacıbaşı (B) (S.Sım) Aselsan-Halkbank (E) (S.Sım) Emlakbank-Zıraatbank (E) (S.Sım) 24/11/96 Deniz Nak -Eczacıbaşı (B) (B.Felek) Y.Yurt-G.Saray (B) (B.Felek) G.Sıgorta-Enka (B) (B.Felek) Beşıktaş-Karşıyaka(B)( B.Felek) Vakıfbank-Emlakbank (B) (S.Sım) DSl Nilüfer-Gentaş (B) (Bursa Atatürk) 30/11/96 DSl Nilüfer-Eczacıbaşı (B) (Bursa Atatürk) Gentaş-Denız Nak. (B)(Bolu) 14/12/96 Ziraatbank-Netaş(E) (S.Sırrı) 15/12/96 Halkbank-Netaş (E) (S.Sırrıl MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL MALLAR AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1996 39 Satış Himetullah Giran ve diğerlen adlanna kayıtlı iken aralannda aynen taksimi mümkün olmadığından Mersın 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden venlen23.2". 1988 gün ve 1987 399 esas. 1988 195 karar sayılı kesınleşmiş ilamı ıle satışına karar verilen: Mersın Tece köyü Balaban mevkiınde kain. tapunun 3 pafta. 108 parsel numarasında kayıtlı 1320 m2 mıktarındakı taşınmaz üzerinde 11.2.1988 tarihli raporda 1 numara ile aösterılen tek katlı. basıt baraka. üzeri oluklu çınko ile örtülü ahır olarak kullanılan 14 m2 büyüklüğünde yapı ve 2 ve 3 no'lu ıkt katlı bina olup kısmen taş \e kısmen biriket- ten y apılmıştır. zemın katta bir daıre v e 1. kana ikı daıre me\ cunur. 1. kana 3 oda. 2 sa- lon mutfak ve müştemilatı vardır 264 m2'dır. 4 numara ıle göstenlen betonarme karkas iki katlı bir bına olup zemınde bir oda. 1. kana bir oda ve mutfak. banyo. VVC vardır. 69.50 m2'dır. Taşınmaz içınde ayrıca 1 adet kuyu olup ve 20 adet karışık tür narenciye ağacı ı vardır. Ağaçlar normal bakımlı. verımsız olup. taşınmaz içınde 1 adetdutve 1 adetasma vardır. fece Beledıyesi ımar planı içınde olup ımar planı dosyadadır. Taşınmaza memurluğumuzca 13.6.1996 tarihinde bılırkışılere değer takdir emrılmış olup bu değer üzennden ve bu özellıklerı ıle satışa çıkartılmıştır. Satışı halinde alıcıdan %15 KDY > alınacaktır. ; Muhammen değeri: 2.648.020.000 TL'dir. Birinci satış günü: 18.11.1996 Pazartesi günü saat 14.00-14.30 arasında Mersin Adliye Sarayı 6. kat 606 no'lu odada yapılacaktır. 1 - Arttırmay a iştirak edeceklerin yukarıda yazılı muhammen kıymetin yüzde (20) nis- . petınde pek akçesı veya mılli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. (124). 2- Alıcıların satış saatlerinden evvel gayrımenkulü görmüş. beğenmiş. şartnameyi tetkık etmiş v e tamamen kabul etmiş olmaları icap edeceğinden buna matuf itirazlan son- " radan dınlenmez. 3- İş bu gayrımenkulün şartnamesı ılan tarihınden ıtıbaren herkesın görebılmesi için dosyasında açık bulundurulacaktır. İlanda yazılı olandan fazla malumat almak isteyen 1996 39 satış numarası ıle memunyetımıze müracaat etmelıdır. 4- İpotek sahıbi alacaklılarla dığer alacaklıların. intıfa hakkı sahiplerının gaynmenkul üzerindekı haklannı. hususıyetle faız ve masrafa dahıl olan ıddıalannı bıldirmek için ı- lan tarihınden ıtıbaren 15 gün zaıfında memuriyetımıze müracaat etmelerı lazımdır. Ak- sı halde hakları tapu sicilıyle\eya verasetbelgesi sabıt olanlar satış parasının paylaştınl- masından hariç kalırlar. 5- Göstenlen günde gaynmenkul üç defa bağrıldıktan sonra en çok arttırana ıhalesi ı- cra edılır. Ancak arttırma bedelı muhammen kıymetin yüzde yetmış beşını geçmezse i- hale on gün daha temdıt edılerek on gün sonra 28.11.1996 Perşembe günü aynı yerde v e aynı saatlerde yapılacak \e o gün yüzde 40 artı masraflan geçmezse satış yapılamaz. 6-Gayrımenkul kendisine ıhale olunan kımse ıhale bedelini peşınen veyavenlecekmüh- let zarfında ödemezse ıhale kararı fesh olunarak kendisınden ev \ el en y üksek teklıfte bu- lunan kımse arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa ıhale yedı gün müddetle yenıden ihaleye çıkarılır ve yüzde 40'ını bulmazsa satılmaz: iki ıhale arasındakı fark ve geçen günler ıçın hesap edıl'ecek yüzde 30 faız \erir. masraflar hıçbır hükme hacet kalmaksızın tahsıl olunur. (133). 7- Satış tapu kaydına göredır. 8- Satış gününe kadar bırikmiş vergıler ve masraflar. binde altı ilam harcı hıssedara: satıştan sonra ıhale. pul bedelı tapuya bağlaına harcı ahcıya aittır. İş bu gayrımenkulün ilanda veşartnaınesinde yazılı olduğu üzerı satılacağı ılan olunur. 25.9.1996 Basın: 1()957 4 TR\BZON ASÜYE 3. HUKUK HÂKLMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995 339 OavacıTedaş GenelMûdürlûğu vekılı tarafındandavaU Fatma KulaJeyhineaçıJan tescil davasının ara kararı gereğince: Davalı Fatma Kul'ıın adresı tüm ara^tırmalara rağmen bulunamamış olup ilanen teblı- aat yapılmahina karar verılmıştır. Davalının. duruşmanın atılı buluııduğu 08.10.1996 günü >aat 9.00'da mahkememızde hazır bulunması veya kendisını bir vekille temsıl et- tirmesi hususu ilanen ve dava dilekçesı yerine geçerli olmak üzere dav alı Fatma Kul'a i- lanen teblıs olunur. Basın:96 7 01 İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLAM DosyaNo: 1995 232 Eminönü. Alenıdar Mah. Incıli Çavuş Sokaktan avrılan Incili ÇavuşÇıkmazı (eski: Toprak Çıknıazı) Sk.'da kain49 pafta. 38 ada. i 2 parsel >ayılı 31 nı2sahalı 15kapıno.lukay- den: Ahşap hane ve kuyu. mahallen: Kargır ışyeri ve arsa- nın tamamı ızaleı şüy u v e açık anırnıa suretıy le satışa çıka- rılmı^ıır. Satış ilanı ilgılılerin adresine tebliğe gönderilmiş olup. adreste teblıgat yapılmaması veya adresleri bilinme- yenler için de iş bu satış ilanının ilanen tebligat yenne ka- ım olacağı ılan olunur. İMAR Dl'RL'ML: Parsel Eminönü koruma amaçlı uy- gulama ımar planında 2. derecede ticaret alanında kaldığı H: 12.50 mt. ınıfa almakta oldııâu anlaşılmıştır. HALİH.-VZIR DL'RL'ML':SatTşa konu taşınmaz: Sokağa cephesı 3.7 0 mt. dennliğı 8.35 mt. olan parsel üzerindeki ah^ap hanenın y ıkılmış olduğu. parsele yığma briket duvar- lı ve sıvalı tek katlı malzeme ve işçilikle yapılmış yapıda Sultan Laundry unvanı ile çamaşırhane olarak istimal edil- mekte. yapının kaını değeri mevcut olmayıpsadecearsanın değer biçılmıştır. çevresinde 4-5 katlı ış yerlerı yer almak- ta. Sultanahmet mey danına. ana artere v e ticarethanelere ol- dukça yakın bir konumdadır. KIYMETİ: Tüm mülkiyetine 1.860.000.000.- TL (Bir milvar sekızyüz altmış nıılyon lira) kıymet takdir edilmiş- tır. İhaledamga pulubedeli. tellahyeresmi tapudaalıın har- cı KDV \e tahliye masraflan alıcıya aıttir. ARTTIRMA ZAMANI VE ^ ERİ: İlk açık artırması 19.11.1996 salı günü saat 11.00'den I I 30"a kadar Istanbul Adlıye Sarayı Onuncu lcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır tlk açık artırmada teklit'edilen bedel muhammen kıymetin "n"7 5"ıni ve varsa rüçhanlı alacaklıların bu gayrinıenkul ile temın edilmiş abcakları meeınuunu aşmadığı takdırde en çok amranm taahhüdü baki kalmak üzere artıran on gün da- ha uzatılarak 29.11.1996 Cuma günü saat 11,00'den 11 30"a kadar yıne Istanbul Adlıye Sarayı Onuncu İcra Müdürlü- ğü'nde yapılacak ikınci açık artırmada muhammen kıyme- tin 0 o4Ö"ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan baş- ka parayaçev ırme ve paylaştımıa masratlarını geçmesi şar- tı ile en çok arlırana ihaİesı yapılacaktır. Gaynmenkul ken- disıne ihale olıınan alıcı. verilen mehıl içınde ihale bedeli- nı ödeınezse naınına yapılan ihale fark ve geçena günlenn o o30'dan hesaplanacak iaiz ve dığer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın alıcıdan tahsil olunur. İpotek sahibi ala- caklılarla dığer ılgılılenn ve ırtıfak hakkı sahiplerınin hak- larını. t'aız ve masrafa daır olan ıddıaların dayanağı belge- lerle 15 gün içinde lcra Dairesı'ne bıldırnıeleri ıcap eder. Aksi halde hakları tapu sıcılıy le sabıt olmadıkça satış bede- lınin pjylaşilmasından harıç kalırlar. Arttırma şartnamesı lıerkeMiı görebılmcM için 18.10.1996 tarihınden itıbaren Müdürlüâüıııüzde açık bulundurulacaktır. Talep edildiğı ve 150.000- TL'lık po^ta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilır. Arttırmay a ıştirak etmek isteyenlerin arttırma şartnamesinı okumumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş ad ve itibar oTunacaklardır. thaTeye iştirak et- mek isteyenlerin muhammen kıymetin %20'si nısbetinde pey akçesı (TL olarak) veya o mıktar mılli bırbankanın te- mınat nıektubunun tev diı mecburi olup. alıcı binde 3.6 dam- ga resmini ihaleyı müteakıpödemeyemecburdur. Fazlabil- gi edinmek isteyenlenn dosy a numarası ile Müdürlüğümü- ze müracaatları ilan olunur Basın: 109149 İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DosyaNo: 1996 32 Eminönü. Şeyhmehmetgeylani Mah. Sirkeci semtinde Hamidiye Cad.de kain 27 pafta. 419 ada. 1 parsel sayılı 8 katlı kârgırDoğubanklşHanı'ndaö. katta 37 7 bağböl no'lu 60 24696 arsa paylı 644 kapı no"lu odanın tamamı bir borç- tan dolayı açık arttırma suretiy le satışa çıkarılmıştır. Satış ilanı ilgılilerin adresine tebliğe gönderilmiş olup. adreste tebligat yapılmaması veya adresleri bılınmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaım olacağı ılan olunur. Imar durumu: Eminönü Bel. Bşk. Imar Müd.'nün 30.6.995 T"li yazısına göre: Parsel Fatih-Eminönü Nâzım Imar Planı'nın iptal edildiğinden . yenı plan çalışmalan sonuçlanıncaya kadar yeni imar durumu verilemediği an- laşılmıştır. Halihazır durumu: Satışa konu taşınmaz: Zemini karamozaik döşeme. duv ar v e tavan kaplamaları v e badanası yer yer dökülmüş. pencere doğramalan çürümüş. tamıre muhtaç vaziyette. elektrık tesısatı mevcut olup net alanı ll.40M2'dir. Kıymeti: Tüm mülkiyetine 1.000.000.000.-TL ( Bırmit- yar lira) kıymet takdir edilmiştir. Ihale damga pulu bedelı. tellaliye resmi. tapuda alım harcı KDV v e tahliye masraflan alıcıya aittir. ,\rttırma zamam ve yeri: İlk açık arttırması 18.11.1996 Pazartesi günü saat 13.3O"dan 14.00'e kadar istanbul Adliye Sarayı Onuncu lcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. İlk açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin %75'i- ni ve varsa rüçhanlı alacaklıların bu gaynmenkul ile temin edilmiş alacaklan mecmuunu aşmadığı takdirde ne çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün da- ha uzatılarak 28.11 1996 Perşembe günü saat 1330'dan 14.00'e kadar yine Istanbul Adliye Sarayı Onuncu lcra Müdürlüğü'nde yapılacak ikinci açık arttırmada muham- men kıymetin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bun- dan başka paraya çev ırme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihalesi y apılacaktır. Gayri- menkul kendisine ihale olunan alıcı. verilen mehil içinde i- hale bedelini ödemezse namına yapılan ihale fesolunurak llK.'nun 133. maddesıhükınütatbik olunur. tkı ihale arasın- dakı fark ve geçen günlerin o o30'dan hesaplanacak faiz \e diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın alıcıdan tah- sil olunur. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgılılerin ve ir- tifak hakkı sahiplerının haklannı. faiz ve masrafa dair olan ıddialann dayanağı belgelerle 15 gün içinde lcra Dairesi'ne bildınneleri icap eder. Aksı halde haklan tapu sicilıyle sabıt olmadıkça satış bedelının paylaşılmasından hariç kalırlar. Arttırma şartnamesı herkesin görebılmesi ıçın 18.10.1996 tarihınden itibaren müdürlüğümüzde açık bulundurula- caktır. Talep edıldıği ve 150.000- TL.'lık posta pulu gön- derildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilır. Arttırmay a iştirak etmek isteyenlerin arttırma şartnamesıni okumuş ve münderecaatını aynen kabul etmiş ad ve itibar olunacak- Tardır. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetin %20'i nispetinde pey akçesi (TL olarak) veya o miktar milli bir bankanın teminat mektubunun tevdii mecburi olup. alıcı binde 3.6 damga resnıını ıhaleyi müteakip ödemeye mecburdur. Fazla bilgi edinmek isteyen- lerin dosya numarası ile müdürlüğümüze müracaatları ilan olunur. Basın: 109504 ISTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 1996 64 Eminönü. Şeyhmehmetgeylani Mah. Sirkeci semtinde kain 2 7 pafta. 419 ada. 1 parsel sayılı kargir Doğubank İş Hanı'nda 6. kana 60 24696 arsa paylı 376 bağ. böl no'lu 643 kapı no'lu dükkânın (büronun) tamamı bir borçtan dolayı açık arttırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. Satış ilanı ilgilılenn adresine tebliğine göndenlmiş olup. adreste tebligat yapılmaması veya adreslen bilınmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. İmar durumu: Eminönü Bel Bşk. Imar Müd.'nün 30.6.995 tarihli yazısına göre: Fatıh-Eminönü Nâzım Imar Planı'nın ıptal edildiğı. yenı plan çalışmaları sonuçlanıncaya kadar yeni imar durumu verilememektedır. Halihazır durumu: Satışa konu büro: Zemını parke döşemeli. duvar ve tavanı yağlıboya badanalı. badanalan dökülmüş. pencere ahsap doğramalan çürümüş ve tamıre muhtaç vaziyette. Elektrik. kalorifertesisatı mevcut büronun net alanı 11.40 m2'dir. Kıymeti: Tüm mülkiyetine 1.000.000.000.- TL (Birmıl- yar lira) kjymet takdir edilmiştir. Ihale damga pulu bedelı. tellaliye resmi. tapuda alım harcı KDV ve tahİiye masraflan alıcıya aıttir. Arttırma zamam ve yeri: İlk açık antırması 18.11.1996 Pazartesi günü saat 14.30'dan 15.00"e kadar Istanbul Adlıye Sarayı Onuncu lcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. İlk açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin %75'i- ni ve varsa rüçhanlı alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklan mecmuunu aşma'dığı takdirde ne çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on aün daha uzatılarak 28.11.1996 Perşembe günü saat 14.30'dan 15.00'e kadar yıne İstanbul Adliye Sarayı Onuncu İcra Müdürlüğü'nde yapılacak ikincı açık arttırmada muham- men kıymetin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla'olması ve bun- dan başka paraya çevirme \ e paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ıle en çok arttırana ıhalesi yapılacaktır. Gayri- nıenkul kendisine ihale olunan alıcı. verilen mehıl içinde i- hale bedelini ödemezse namına yapılan ihale fesolunurak İİK.'nun 133. maddesı hükmü tatb'ikolunur. İki ıhale arasın- daki fark ve geçen günlerin ,,30'dan hesaplanacak faiz ve diğer zararlar ay nca hükme hacet kalmaksızın alıcıdan tah- sıl olunur. İpotek sahibi alacaklılarla dığer ilgılilerin ve irtı- fak hakkı sahiplerinin haklannı. faız ve masrafa dair olan id- dialann dayanağı belgelerle 15 gün içinde lcra Dairesi'ne bildirmeleri icap eder. Aksı halde haklan tapu sicıliy le sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç'kalırlar. Arttırma şartnamesi herkesii görebilmesi için 18.10.1996 tarihınden itibaren müdürlüğümüzde açık bulundurulacaktır. Talep edildiği ve 150)00.- TL.'lık posta pulu gönderildiğinde şartnanıenır, bir ömeği gönderilır. Arttır- maya iştirak etmek isteyenlenn arttınna şartnamesini oku- muş ve münderecaatını aynen kabul etmiş ad ve itibar olu- nacaklardrr. Ihaieye ışTırak eîmek isteyenlerin muhammen kıymetin %20'i nispetinde p^j akçesı (TL olarak) veya o miktar milli bir bankanın temnat mektubunun tev diı mecburi olup. alıcı binde 3.6 damga rcsminı ihaley i müteakip ödem- eye mecburdur. Fazla bilgı ejınmek isteyenlerin dosya nu- marası ile müdürlüğümüze iTüracaatları'ilan olunur.' Basın 109505
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle