03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SCAĞDAŞYAYİNLARI İ L H A N S E L C U K yûzbaşı selahattin'in romani(2ciit) 5M.O00TL ecaiar :=•: Salkımsoğut Sok No 9/B u 1 r t fe5--;-Ç--95 Posta çekı no 666322 Cumhuriyet N E CAT İ C U M A LI uç minik serçem 300.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Cağatoğlu/lstanbul Tel 514 01 96 95 Posta çekı ro 666322 J3. YH 5^V 25331 / 5O0O8 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU- YÜNÜS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİRIU0İ (1945-1991j SBdM199GCUMARTESİ Taleban milisleri her yerde şeriatçı terör estirmeye devam ediyor iUgaristan'da zoria namazSilama tehdit Kâbılce hılkı kentın en büyük camisi Pul-i-Kişti'de zorla tcplayai Tıleban milisleri yaklaşık 3 bin kişiyi silahla tehdit ederekranaz kılmaya zorladı. Cami çevresindeki sokaklan çevırer mLisler. namaz kılmadan geçmek isteyenleri de dö\ereccamiye soktular. Talebanlann diğer camilerde de synı u\eulımalan yaptığı belirtiliyor. Talebanlar daha önce d e erkeklenîn sakal bırakmasını \e herkesin camilerde namaz < Inasını şart koşmuştu Kocatepe Camii'nde şeriatçı gösteri BDT'den sınıra asker takviyesi Orta Asya ülkelerınin lıderleri de Kazakistan De\ let Başkanı Nursultan Nazarbaye\ 'in daveti üzerine Almatfda bir araya gelerek Afganistarfdaki son gelışmeleri değerlendirdiler. Toplantı sonunda Afganistan'daki son gelişmelenn Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin çıkarları için bir tehdit oluşturacağı ileri sürülerek tehditkâr her harekete gereken eevabın verileceği belirtildi. Toplantıda, Afganistan sınırındaki BDT birlıklerinın tak\ıye edilmesi kararı çıktı. 'Çiller. ceneral Dostum'u aradı' Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in, Taleban temsilcileri ile bir araya gelmesi için General Raşit Dostum'u Türkıye'ye davet ettiği öne sürüldü. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden İzvestiya'da bugün yayımlanan haberde, Dışişlen Bakanı Çiller'in, uydu-telefon bağlantısıyla Dostum ile görüştüğü ileri sürüldü. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise Çiller'in böyle bir telefon görüşmesinin sözkonusu olmadığını belirttiler. • //. Sayfada r RP eylemine HizlnıUaiı desteği • Çoğur.İLgu RP il örgütünden gelen eylemcilerin, özellikle Hızbullaı vanlısı slogan atmaları dikkat çekerken İran Büyükelçisi Muhammed Rıza Baghari. RP Rıze Millenekili Şevki Yılmaz. RP'nin önde gelenleri ve bir grup aczmendi de cuma namazlannı Kocatepe Camii'nde kıldılar. Kocatepe Camii'ne asalannı yere vurarak ge.en aczmendiler. gösteriler sürerken polısler tarafından araçlanna bindırilerek olay yerinden uzaklaştırıldılar. ANKARA(Cumhuriyet Biirosu)- Ko- alısyon ortagı RP'nin Ankara ıl örgütü tarafından Israıl'dekı çatışmalan proteb- to amacıyla düzenlenen e\lem. şerıat göstensiııe dönü^tü. Ankara İl Başkanı ZekiÇelik'ın konuşmaMna ızın verme- y erek. "Hizbullah nerede biz orada>ız"\ "Yaşasın şeriat" sloganları atan, İsraıl bayrağı \akan partılılen. polıs basınçlı su kullanarak dağıttı Kocatepe Camn'nın bahçesınde Re- fah Partısı ba> raklan üzerinde namaz kı- lan vaklaşık 200 kışılık bir grup namaz bıtımınde eylem vaptı E>iemın \apılacağı onceden bilındı- ğınden. cuma namazı ıçın Kocatepe Ca- mıı'ne gelenlerden ^üphelı görülenlerı polıs aradıktan sonra bahçeye aldı RP bayraklan ile gelen bir grubu durduran polıs. bav raklan camının bahçesıne sok- mamalannı ıstedı ^ncak gruptakıler RP bayraklan üzennde namaz kılacaklannı belırterek bayraklarla ıçen gırdıler RP ba\ raklan uzenndekılınancuma nama- zının ardından İsraıl askerlen tarafından öldünilen Fılıstınlıler ıçın "gı\abi" ce- naze namazı kılacaklannı açıklayan y ak- laşık 200 kışı tekrar saf tuttu. Bu arada eylemcilerin ellerındekı yeşıl " 4 te\hid~ bayraklannın çoğaldığı gözlendı RP Ankara İl Orgütü'nün İsraıl'ı protesto gerekçesıyle cuma namazının ardından • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Kilistin'deki olaylan bahane ederek gösteri \apan ve çoğunluğu RP'lilerden oluşan grup "şeriat istemlerini dile getiren" sloganlar attı. RP ve şeriaü simgele\en ba\ raklaıia v üriimek isteven grupla polis arasındaki itiş kakış, catısmaya dönüşmeden sona erdi. ERBAKAJTIN GEZİSİ Yine bayrak skandah• Mısırlılar. Erbakan'ın karşılanması sırasında tören kıtasında Türk bayrağına yer \erme\erek gösterdikleri tavırlarını değiştirmediler. Kahire'deki uğurlama törenı sırasında da Türk bayrağına yer \erilmedi. Iki günlük ziyarette yaşanan bir dizi skandala karşın ıkı ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Başbakanlar. "her türlü terörün" nefretle kınandığını bildiren ortak açıklama yaptılar. Haber Merkezi - Başbakan Necmettin Erba- kanın başlangıcından beri skandallarla süren Mısır gezısi. dün skandalla sona erdi. Necmet- tin Erbakan'ın Kahire'yegelışınde düzenlenen karşılama töreni sırasında havaalanında bulun- mayan Türk bayrağı. uğurlama sırasında da ol- ması gereken yerde yoktu. Erbakan \e Mısır Arap Cumhuriyetı Başbakanı Kemal Ahmet El Ganzuri. "Failikim veamacıneolursaolsun.te- rörün tiim biçimlerini nefretle karşıladıklannı ve kuvvetle kınadıklannı" bıldırdıler. Erbakan dün saat 13 30"da Kahire'den ay- nlarak Lıb\a"\a gıttı. Mısır Başbakanı EIGan- zuri'nın hazır bulunduğu uğurlama törenınde. Erbakan'ın karşılanması sırasında olduğu gıbı Türk ba\rağının tören kıtasında yer almaması dikkat çektı. Erbakan'ın Kahıre'yegelışındeva- şanan skandalla ılgılı açıklama yapan Başbakan Vekılı \e Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, durumu. " Mısır'da hava karardıktan sonra bayrak çekil- miyor" dıyerek kurtarma>a çalışmıştı. Devlet Bakanı Abdullah Gül de aynı konuda "prog- • Arkası Sa. 6, Sü. 5'te ERBAKANT NASIL BİR LİBYA B E K L İ Y O R ? YUSUF ÖZKAIVn habePİ B 6. Sayfada Yargıçlara suç duyurusuAdalet Bakanlığı müfettışleri. Sıvas katliamı davasına bakan Ankara I No'lu DGM'nin eskı başkan \e yargıçları Muammer Ünsoy ile Yılmaz Çamlıbel ve askerı yargıç Çetın Gihener için, "göre\ı kötüye kullandıkları" gerekçesıvle HSYK \e MSB'ye suç duyurusunda bulunan müdahıl asukat Hüseyın Gökçearslan'ın savunmasını aldılar. Sıvas sanıkları kaçabilir' Sı\as katliamı davasında venıden yargılanacak olan tutuksuz sanıklann yurtdışına kaçma olasılıkları gündeme geldı. Da\anın müdahıl avukatları, halen tutuksuz olup da DGM'de 'ıdam. müebbetve 15 >ıla kadar ağır hapıs' ıstemıyle yenıden yargılanacak olan sanıkların yurtdışına kaçabıleceklerını ılen sürerek bu kişıler hakkında derhal tahdit konulmasını istediler. • 6. Sayfada Türkiye sistemi koruyacak* Istanbul Teknik Üniversıtesı'ninyeni öğretım yılına başlama törenıne katılan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Atatürk'ün çerçevesini çizdiği sistemin korunmayacağına dair kuşkusu olmadığını belirtti. Mersın Üniversitesi'nde düzenlenen törene katılan Tansu Çiller de laikliğin demokrasınin "olmazsa olmaz koşulu" olduğunu vurguladı. • i. Sayfada Ydmaz: On şarbmız yok'Her modele açığız' ANAP lideri Mesut Yılmaz. halkın REFAHYOUun gitmesi için sabırsızlandığını söyledi. Yılmaz. altematif hükümet için her türlü modeli görüşmeye açık olduklannı bildirdi. ANAP lideri. DYP'nin RP ile ülkeye hizmet edilemeyeceğini görmesi ve tutumunu gözden geçirmesi durumunda görüşmeye hazır olduklannı açıkladı. • 5. Sayfada DYP'de muhalefetin dozu artıyor İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın. Libya gezisine vönelik çıkışının ardından DYP'deki diğer muhaliflerin de sesleri yükselmeye başladı. Ayvaz Gökdemir ile Ünal Erkan, Çiller yönetimine isyanlannı açıkça dile getırirken Ayseli Göksoy. Doğan Güreş, Cefi Kamhi. Gencay Gürün ve Demir Berberoğlu rahatsızlıklannı yüksek sesle ifade etmeye başladı. CHP'den DYP'ye geçen Tunceli Millet\ekili Kamer Genç, altematif bulunması durumunda REFAHYOL hükümetinin sürmemesi gerektiğini söyledi. • 5. Sayfada Kararname vekile' imzalatılacak Başbakan Necmettin Erbakan'ın Libya gezisi kararnamesini onaylamayan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı azletmeyi göze alamayan Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, bakanını yurtdışına yollayıp yerine vekâlet eden bakana kararnameyi imzalatmak istiyor. Mehmet Ağar'ın 8 ekimde Portekiz'e gideceği öğrenildi. DYP'li Devlet Bakanı Nevzat Ercan, bu formül üzerinde durulduğunu doğrulayarak bir kararnamenin imzalanmaması nedeniyle hükümet bunalımı doğmayacağını söyledi. • 5. Sayfada Kemalizm Iran ve Afganistan nadolu'da 1919'da başlatılan mücadele. Afganistan'da aynı yıl çıkan savaş, 21 Şubat 1921'deİran'daŞah Rıza'nın iktidara gelmesi ve özellikle Büyük — Britanya'ya karşı verilen ulusal bağımsızlık mücadeleleri, ilişkileri pekiştiren ilk unsuru oluşturmuştur. ' ±—d ürkiye'nin İran üzerinde f I I tartışmasız bir etkiye I sahip olduğu söylenemez. I Yann Richard, İranlı I ulusçuların Atatürkçü I modelden bağımsız bir J^ yöntem izledflclerini, Türk laikçiliğini eleştirdiklerini ve ortak sınırlarda çıkan sorunları büyüttüklerini \Tjrgulamaktadir. ağdaş düşüncelere açık zengin bir kültüre sahip olan Atatürk'ün yanında Şah Rıza, Kafkasyalı eğitimsiz bir albay olarak kalmaktaydı. Afganistan lideri Emanullah'a gelince, ilerici görüşe sahip olmasına karşın Batı'daki bilgilere ya dolaylı yoldan ya da gecikmeli olarak ulaşmaktaydı. Dr. Mentsr ŞaMnler'in yazı dizisi Pazartesi Cumhuriyet'te Bugün bayinizden isteyin Maaşlara enflasyon kadar zam ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Necmettin Erbakan'ın. me- mur maaşlanna ocak ayında \enlecek zammın. en az temmuz - aralık ayı enf- lasyonunun 5 puan üzennde olması is- temınde bulunduğu öğrenildi. Yetkilı- ler, bu çerçev ede. ocak ay ında yaklaşık yüzde 50 oranında artış \erılebıleceğı- I Arkası Sa. 6, Sü. 4 'te BORSA ûDuı 76.694.86 Oncekı 75.263.85 DOLAR ODun 92.450 Oncekı 92.500 MARK ODun 60.450 Oncekı 60.450 ALTtN ÛDun 1.135.000 Oncekı 1.132.000 Casinolar MiDi Piyango denetimi • Casinolardakı kumar makinelerınin Milli Piyango Idaresijarafından denetlenmesi için genelge hazırlanıyor. Genelgeyle kaçak girışlerı önlemek için kapılara bılgısavar desteklı turnike koyma zorunluluğu setirıhyor. • *. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYLREK Güven ve İnanmak... Ortalıkta ülkenin onurunu zedeleyen bir olayla bu olayın nedenini açıklayan üç devlet görevlısinin de- meçlerı var. Necmi Hoca, Türkıye'yi temsilen Kahire'de. Havaalanında Mısır bayrağı dalgalanıyor, Türk bay- rağı yok! " ~ Şimdi açıklamalara geçelim: Gül Abdullah (Devlet Bakanı, Necmi Hoca'nın göz- desı): Karşılama şehırdeyapılacaktı. Mısır, havaalanın- I Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Yıllık enflasyon ITop-ar , D Aralık Ocak'96 Şubat Mart Nısan Mayıs Hazıran Tem. Ağus. Eylül Hiperenflasyon sinyaü • Okullann açıldığı eylül aymda eğitim giderleri 1 ayda yüzde 57.9 zamlanırken. aylık toptan eşya fiyat artışı yüzde 5 oldu. Yılbaşına göre tüketici fiyatlan yüzde 55.2, toptan eşya fiyatlan da yüzde 60.5 oranında yükseldi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlannda yüzde 79.3, toptan eşya fiyatlannda da yüzde 79.8 oranında gerçekleşti. Eğitimde kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlan geçen ay, bir önceki aya göre yüzde 57.9 oranında arttı. • Perakende fiyatlar geçen ay, bir önceki aya göre gıda ürünlerinde yüzde 3.3, giyim ve ayakkabıda yüzde 6.7, konut giderlerinde yüzde 6.1, ulaştırma- haberleşme giderlerinde yüzde 7.8, ev eşyasında yüzde 6.5 oranında yükseldi. İllere göre tüketici fiyatlannda geçen ay, en yüksek oranlı artış yüzde 8.5 ite Antalya'da yaşandı. • 9. Sayfada IMF'DEN ŞUBATA RANDEVU • 8. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle