25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 EKİM 1996 PAZARTESI 8 EKONOMI an &1UC ffrn Aracı Kunımlap OralaTi Bankalar Aktann Aitenaîltank [>nırt)a'k !>stam Esban« Fra^sûark Garaflt Sankaa T KaKınma Baması T ş 3ar< O TeksMbank TSK3 Tufjntan* VapıKrMıB Ortalama ' _-* 11 *3U 1 -5 3150 '625 1325 1825 4800 9100 unon 2bC 2 50 34fl 2 : * * m j » J B '73 409 102 149 109 0 87 099 268 2-S 1.38 17? B7? '42 "43 Borsa Analizi 185 HtUt 582 U38 312 380 302 36C 304 957 5341 1182 411 494 361 4 09 •, '5 1» ııam 173 29 2 3î 212 187 1150 163 614 '6 313 JB8 2 9! 4 04 5 68 Cam ve Cam Ürünleri Sanayii bocam "ralca Cam Ctalama 5900 5 8'' Boya Sanayii VBS Bwa Marsha» Vasas Ortalama Biractt Anadolu Bıracılık Ege B<-ac«ık Ercı.as B'ac IIR Gure, B r u . k T Tuborg Drtataı* 2 02; 740 8000 30 500 46 500 8*X 5600 Biiyük Mağazalar Cars 22 *•* Gıma Hıgros Tansaş Oaa-Ta 6 400 95 000 15 750 Çimento Sanayii »ca a » AdatuÇ B ManaÇ C) AfyonÇ Adçansa Asön Çimento Batıçım Bursa Çimento Bolu Çimento Çımemaş Çımsa Goftaş «on,a Çrı Maroır Çım. Nı$Oe Çım Unye Çın Ortalama 3 600 1025 115000 •100 11250 11.250 1325C 3050 13000 7 400 ^3 500 11750 3-50 3400 2*50 2 05 3 88 3 59 1-20 215 238 19- 8 70 558 5 04 32' ' ^ - "2 -(7 23 42 8.78 18 24 539 080 093 18-4 2 65 8 81 3 25 4 18 194 258 3 23 360 399 250 235 168 280 î oc 1202 1214 12 34 -36 1627 39'2 16 5 18 39 39 5" 1924 16 91 27594 2" t>6 2C41 7164 4181 83 25 9C9 8 2" 1684 153 64 14-4 1193 1369 96C 15 50 V 55 3951 585 1242 720 1739 3\ 964 15*8 13 21 819 608 5:5 oü2 3913 915 1195 15827 16 0* '3 6= 46 81 45 95 2313 38 35 6.39 595 122* 16 72 788 1094 922 6*0 2157 806 25 03 609 1634 516 13 05 I0PJMC OMN '1'63 11 o3 500 65 4***3 530 08 59162 72769 580 09 644 46 '86 t 698 49 133-30 14-24 642 0" 669 34 143 K 14o13 6064 7-38 376 53 75 6a 138 05 •49 93 47-b B505 115 03 11*89 115 46 99 9 463 93 "92 288 08 33016 3"* 85 65 3 65"3 6559 420*8 1T 3 51 102718 30 80 52 92 35 33 10153 83 84 6755 32 69 84 53 5112 33 B1 10195 Hava Taşımacılıöı ve Yan Hizmetlei' Ortaıara KeraKenoeESSu'şTcacet Mılpa Sabah Pazartama Tcfas OtoTc urtalama 180 000 1*0= 886 12 48 o4oJ 914 914 515 3 15 ve Toptan Ttcaret "oCO 16z5 1350 9603 Dokuma Sanayii «/a *»u>t Akır Tecstıl Aksa Altın^lde Eîaitk Mensucat Bossa E * Iptk Geda lclık Karsu 'ekstl K.nneks Kcjytaş Luks Kadrf Nergıs Hcidıng Otar TeksM Polyı°n Soksa, Soktas Sonmez Fıl Sonmez Pamuktı Sıöş Tumteks Ukı Konfeksıyon Vunsa Ortalama 3-DC 9 300 15*50 14000 3150 8 700 8 400 15 250 7800 39500 10250 10*00 3 950 2900 2*50 2 025 4 800 9100 4000 2SO0 2150 22 000 3 450 286 ü/2 0 96 12 66 1-6 192 2"3 639 3 45 2 61 2 55 193 115 236 184 410 662 150 0 49 109 3 74 139 156 0 81 1 14 126 3 31 244 :o4 1062 -4a -66 93 25 13 27 11 "8 16 34 1849 1605 8 72 1137 7*2 "96 796 18 84 46 20 29 42 734 1121 1029 530 6 78 683 6*0 1965 17 71 1333 Lastik Ürünleri Sanayii BTISÖ Good Year Ctalama Enerji -AK13= e«trk Çukjrc.a Etektnk Kepez Elektnk, Seramikve Ege S*r E af Kutarıya p w 2 4sO Uşak Ser 43 3Û0 42 500 83 000 -0000 86 000 445 629 4 91 13^0 7 19 -39 19 39 12 23 16 43 22 32 65 01 1901 32 65 3B 3/0 319 20 3: 510 *69 1031 511 690 924 8 0- 944 787 • 619 1464 463 2064 6 47 5 82 2427 7 51 861 8 62 612 867 "97 -93 64 7 37 8 48 6 " 539 0 59 Porselen Sanayii 3 3OC 4 30C 23 500 2 450 Dayamklı Tüketim Küer ArçelıK Emsan Seşyddtf Emsan Pas Çelik »i&sEva, PegProfito RaKs Eval Vestel ataana TU'İ/III Çeş.M*»n.unjs MamıarsAI MarnMar* 4.-C 9800 16250 6-0C 19250 8400 460CO 19500 13 500 3400 24 500 4 250 1000 139 2 3= 204 13 09 12 26 46 60 15 75 '603 '3 48 136 84= 1506 2161 133 72 10 78 Malzemeleri 3^J 422 3/3 '64 8 71 6 75 2 9* 496 - 6 2 33 216 175 4 6" 086 Bektrik Makineleri ve Sanayii Abana Elek. Aselsan Bekotekn* Netaş Tetetaş TSıemens Ortaöma Gıda, İçki Banvi Dardanel Fngo-Pak Kent&da Ke/evnaş Kor*u!Glda Mare» Mudumu Tavuk PmarEt FmarSu PınarSut Prar Ltn Tat Konserve Tjkas Konserve Ortalama 4650 5600 8700 23000 66O0 27 500 20 000 ^ 2 5 3250 69 000 6-00 10oû0 «3G 10500 2 0sO J400 3150 8 700 13250 2 750 415 158 3 87 420 288 677 3 59 6 59 139 206 5 23 315 4 35 "62 2 82 314 149 161 208 2 79 4 78 316 2198 34 44 3122 23 60 35 76 i. 2c -838 59 41 25 79 1180 °" 9 08 9 31 32 40 1608 m 9 7 52 034 4*2* B4C Aygıtları 1395 1646 864 1195 5018 13 35 3 95 9 6" 1329 29 80 1243 2341 1108 1223 13*0 2956 1036 9 73 4*5 13 25 334305 681 746 710 821 12 55 6 01 "98 14 96 13 62 11 14 38*4 9 45 10 86 964 15 01 688 7 75 615 2226 48 75 K24 10_C9 '44 36 10J9C 3292 5= 19118 2984 «409 41 9-012 90 08 59 77 46 79 13"- 35 90 85 12368 100 31 54 25 68 63 212 92 30139 103 59 413*8 2429 291-7 232 28 120 67 68 32 2-21 C95 91 23211 6513 10913 112 41 4790 166 92 ' '5 36=59 383 "9 26727 Jc.9 3" 84 60 9C30 326 34 4 2 88 34 86 58 122*2 143 2" BT2a 412 63 363 36 26o42 42214 214 43 "196 54 93 1363 333'3 4127 1441j 155 42 6919 10199 123 52 11323 1o127 2s812 240 73 229=0 22049 «33 34 44 83 95 5104 97 03 22110 14642 5915 10385 121 6 J 138 2T Holding nlak hL ldno Dooar Hold Enka HolAng iNas Ho**ng <oç Holdmg Koç Yatınm M«j\a Hc' Net Hoıong Transturk HokJ TJışe Cam Ortalama Demir, Çelik, Bt-rç» k Çel*Halat Çe^aş Doktaş E^eğdOÇ em'DÇ Metaş OtaöTO 2S.10JC RTI1 15000 J400 26 500 14 000 13 300 16 500 1 175 3 150 910 9 VQ Metal 000 4600 33 000 6300 10 500 870 6 800 PIU 1/2 15 04 "39 9ob 7 T 3 0*6 061 0 89 c 30 3 39 1 » FIHI 44 83 138 61 6362 53 89 49 97 504* 9-3 25 *j 4222 46 5C F1MM 342- -98 42 04 2101 28 49 2418 1012 618 1401 1690 212" Ana Sanayii *b1 İ'4J ' 9 ' 2 26 12 0/1 2 18 Basım Yayın Sanayii Bugur Ya.nc « ÇBS Fintaş Durar Ofset Hum,et Gaz lnterme<f( aYa>reı)* Mıllıyet Gaz SabaC Yavircık Otaıama Metal Eşya, w% "SOC 5-00 4 950 3200 1300 1 0*3 6 200 200 139 200 0 85 0*0 138 Uakine ve Gereç Sanayii Aıak^ sa>ia> Makro Tak/n Tezsan ûrtaama 14000 18*3 7*00 i v 449 313 1u M 22 & 71' 110* - 3 - •3:61 01 1820 1138 22 54 -50 65*3 1714 "12 906 938 33*9 1*29 1106 Mobilya ve Döşeme Sanayii Geruş KeleM* Uobılya Ortalana Otomotiv ve Dıtaş Do^an EgeEndustn IMP Korasa MüttAku Otokar Otosan Parsan Toiaş T oto c ac T'ansturk Fren Ortaöma 3 Ut 19000 3 29 950 5 40 9 71 3918 '*63 Yan SanayM A C i u i 3 67 4 350 U250 42 000 4 750 12250 33 500 10 "50 3450 16C00G 2 61 322 441 2 87 .im 220 139 im 2 84 718 816 1418 1015 954 16 96 17 02 899 77 56 '2 64 Plastik Urıinleri Sanayii Egepfast EgeProli Pımaş Rak5 E-ektron* Crtaara 13 n 22^0 23 000 ii 7 30 Yapı Malzemeleri Bor a jr Jo^usan Haznedar *jgla Wema TOemır Oofcum Orîalanıa 5-000 20 000 2-00 5300 4 49 331 514 154 2 49 3/3 3 51 5 3? 2 31 *8? 14 50 1226 4150 692 10 9" 13 91 27165 1718 2116 2138 24 91 714 : 83 300 1186 1364 7192 4 D 268 60I 3 69 864 425 356 3 95 801 858 1H05 8 30 680 2338 1180 469 5 87 5 29 6*9 831 5 «7 639 1509 4*3 45 36 609 495 505 22 72 342 494 1090 1356 1568 20 69 23 16 18PMK wm 1-13 613' 46 50 543 94 1823 2646 53 52 161 29*5 2=90 5620 103 3J 5*86 *C24 17664 243 13 23 36 6698 1 - 13 226*3 141 48 147 64 10*17 3665 18026 60 36 11023 10710 128 83 146 «2 116 35 49 b3 20994 10406 35 62 7"68 5920 87 9* 9637 20951 7804 11363 6729 8584 " 9 9 18086 16173 33156 18020 19612 552-8 68 74 5932 9895 150 91 •4132 Petrol ve Petrol Ürtinteri Sanayı Aygai Petfıım PerrolOfa Turcas Tüpraş Ortajna 14O00 42 500 30 500 7700 16230 Leasiıg&Factoring Aktrf Fınans Facto Foans Fınans Leasıng Ihlas Frans ktısat Leas«xı Ozlinans Fact Rant ieasmg Vakıf Leasmg Yapı Kredı Leas Otalaraa Sigorta «KSişsrta Anadolu Sıgorta Ccninıercıa! ^nıon Emek Sıgorü Guneş Sıgorta Ortalama 3230 11 *30 2-^C 540C 3 250 1475 6000 4300 3 050 19250 3900 3900 900 3 200 Demir, Çelik Dışında Ana Sanayii Sorusan Fenış Alummsurr Sarkuysan Ortalama 3 50C 23 500 t500 598 181 8 07 232 4UU 2 96 1 70 530 398 385 1 21 109 3S9 *43 2 33 r 12 187 2 91 3 21 066 338 262 25 48 1908 15 24 13*0 5 49 122 33 3*3 32 52 817 8 74 609 24 78 10 3* 14 P . 24 95 *"2 500 514 -36 1097 Metal 2 i '9C 3 52 244 2 00 6<8 îO3- 22 34 833 788 9 39 3/0 965 494 1127 3 65 8 62 2 6* "66 308 314 290 3T ? 5 91 451 8 93 362 299 V22 332 567 520 821 16 40 4 52 531 Gübre Tarrnı İlaçtarı Sanayii Bagfas EtpGubre GubreFafa nektaş Ortalama Baç Sanayii Eczacifcaş laç Or+aiana YatınmAftnatı'Y yt Atias Yaîınrr Avras^a Yat Ort 3jmsr-'"3 ^3* CM 3^0* r \ at Ort Evrer Vaiınm ^ırans r'atmrr CM , ş > at r-an ûrt M > Knaz Ya Drt Vak' Yatım YKB Yatınm Or Ortaıama 1" "*3 -353 -100 4 900 2 100 4*0C 1 J50 '353 ' IX "40 620 1 075 95C 1800 680 1 150 1 25 196 1 9j 2 61 3Ü2 ^44 0% 2 4- '9R nv c=6 C99 0 51 05- 0 55 3 59 107 0 51 ü/4 065 U 4 1213 10 08 3559 911 13 '2 12 38 2725 22 40 3 39 19b 9o6 19* 1*5 384 6 67 3 74 924 :59 Kâğrt ve Kagıt Ürünleri <aplamın Kartonsan Ka> Olmuksa Tre Kutsan Vıkıng Kagıt Ortalama Diğer Aoel Kalemc ık Denmod Esem Spor Ermnış Ambalaj Yataş Ortaıama İWKE Ortalaıras o"OU 9 4Ui S 900 2125 '1750 3400 4 230 2J0OO 4800 6400 14000 24-50 Bu sayfada yer J h 1 44 2 31 1 *5 1 74 '55 334 209 ?73 2 97 2 83 3 85 5 65 oo5 i1fl 654 4 55 "10 32 76 508 3 26 664 662 11 15 12 30 889 1325 25 3? 13=" 14-? 5 62 0 31 2219 4 61 S92 3 62 12 81 1053 150 15* 123 499 105 149 126 068 138 159 13 091 1 J3 2-31 624 4 4- 662 4615 588 387 3 63 732 1858 546 703 796 07 0 39 92 0 2986 16061 3833 46818 119 34 6-3 69 1266 03 12916 11-205 1428 67 63 29 68*83 358 39 1660 30 "13 58 56 56 2oO"0 21139 130 04 25953 1-5 63 162 43 -4 55 *3 48 3934 8453 10322 45 23 16468 84 5" 11030 60*1 64-1 6312 1 SO 0 4- 0 3c C3 0 7 9 03 042 3 24 496 054 536 1 -j 2 33 294 96 2962 3041 2106 6083 2518 11494 40 81 63 13 51160 •52 96 13060 108 99 138 49 1*960 alan tablolar. ESBANK Sermaye Böliım Ba$kanlığı hazırlanmıştır Piyasası nca 558 savılı kararnamenin iptalinin ardından yatınmcılar kendi haklarını kendileri aramaya başladı Yatırımcı yasal boşlukta H\CERGEMİCİ Sermj\c pı\a\dlanndakı >atınmcılar ıııart avmdan bu vana "boşlukta" beklıvor ANAPGenel Bu!>kjnı Mesut ^ ılnıa/'ın ba>\urusu ıle Anj>asa Mahkemesı taratından ıptal edılen \e 24 Mart 19%'da \ururlukten kaldırılan 558 sa\ 111 kararnamenin ardından vatınmtılar sahıpsı/kaldı Bu taııhten sonra kapatılan "Salahsun Hekimoğlu, Birikim. Onder, Tur Menkul Değerler' gıbı aracı kurumların tedncı ıa^fıvesınde SPK ııın ehlı\ctı olnıadıgından vatırımçılarozel hukuk kurallarına gore kendı haklarını kendılen arama pesine du^tuler Gcrek < >'>S savılı kararnamenin kaldırılması ıledogan bo^luğu doldurmak ıçın gcrekse 2499 sa\ılı Sermave PiNa^ası kanunu nda degışıklık vapılmasına ılı^kın bır kanun tasarisi hazıılavan Serma\e Pıvasası Kurulu'nun (SPk)onerısi ıse Mart 1996'dan berı Ba>bakanlık"ta beklıvor "Bu u/t'rinıi/t' du^eni >aptık. Bundan sonrası hukumetin işi" dıven SPk Ba^kanı \li İhsan Karacan "Kara para için I ıırkive"vi u\aran \e vapiırını u\gula\an \vrupa \c ABD, \akında sermave pıvasası içın de uvarıda bulunacaktır" dıyor Karatan. iPK taıahndan hazırlanan tasarının pı>a;»a ıhtıvaçlarına ve ulu^İararası alandakı gelnmelere paralel olduğunu da ıfade edıyor karacan. kararnamenın çıkmaması vıızunden Turkıvc'nın sermaye pıyasalarına kazandınlması gereken bırçok kurulu^tan yoksun kalacağına dıkkat çekerek bu 24 Mart 1996'dan sonra kapatılan 'Salahsun Hekımoğlu, Bırıkım, Önder, Tür Menkul Değerler' gıbi aracı kurumların tedncı tasfıyesınde SPK'nın ehlıyetı olmadığından yatınmcılar özel hukuk kurallarına göre kendı haklarını kendılen arama peşine duştüler. kurıımlardan bazılarının vatınmcıları koruma tonu aracı kurumlar birhğı gıbı kıırumlar olduğunu kavdedıyor karacan "Bw bu konuda • İMKB'nin fikrini almak /orunda değiliz. Bakanlar Kıırulu da bi/im goruşumu/u almak /orunda değil. \ncak sermaye phasalarım denelleven bir kurul olarak sı\aselçiler kulağını bi/e vermek /orunda" derken SPk ııın dışında IMkB nın de bır tasansı olduğu ve ılgılı makamlara ıletıldığı bılınıyor Ancak Sermave Piyasası kurıılu Yonctım Kurulıı Baskanı Alı İhsan karacan Istanbul Menkul kıymetler Borsısı'nın hazirladığı yasa tasarısının kendılennı ılgıleııdırmcdığıııı ıtade edıyor Ote yandan kararnamenin ıptalı ıle dogan bo^luktan en çok etkılcnen kesım ıse vatırımcılar 558 sayılı kararnamenin ıptalının ardmdan faalıyetlen durdurulan Salahsun Hekımoğlu Bınkım, Turmen ve Onder Menkul Değerler'de paras.ı bulunan vatinmcılar halen paralannı almak ıçın bıreysel çabalar ıçındeler Batan aracı kurumlarla oynayan vatınmcıların alacağının yasal boşluk nedenıyle suruncemede kaldığını ıfade eden Pıramıt Menkul Değerler > onetım kurulu Başkanı Vekılı kubilav Yıldız SPKnınyanı sıra IMkB tarahndan da bır yasa tasarisi hazırlandıgına ve yetkılı verlere ulastırıldığına dıkkat çekıyor SPk ve İMkB'nın aralannda konsensus >>aglamaM gerektığını ıfade eden V ıldız. denetımde bır sorun olmadığını, her ıkı kurumun da aracı kurumlan çapraz denetım altında tuttuğunu ıfade edıyor ONUK YAZAR ATİLA AYBAY \A/ Etıbank Genel Muduru Etibank'a Ne Oldu?14 Ekım 1996 gunu Etıbank şu- belerıne gıden mudıler bır surprız- le karşılaştılar Etıbank'takı hesap- ları Halk Bankası'na devredılmıştı Hesap cuzdanları ıle Halk Banka- sı'na gıdıp bu bankadan yenı hesap cuzdanı almaları gerekıyordu Pe- kı, Etıbank kapatılmış mıydı' 7 Hayır bu sadece bır 'sıfırlama' ışlemıydı Etıbank açıktı Isteyen Etıbank'ta yenıden hesap açtırabılırdı Etıbank açıksa kendılerıne sorulmadan ya- pılan bu hesap transfennın anlamı neydı 7 Mudıler sonunda bu kara- kuşı ışlemın nedenını ogrendıler Resmı Gazete'nın 11 Ekım 1996 gunlu 'mukerrer' sayısında yayım- lanan bır Bakanlar Kurulu kararı ıle Etıbank Bankacılık Anonım Ortak- lığı'nın hesapları Turkıye Halk Ban- kası Anonım Ortaklığı na devredıl- mıştı Etıbank Bankacılık A O var- lığını koruduğuna bır başka ban- ka tie bırleştırılmedığıne gore sozu edılen Bakanlar Kurulu kararı ve ekınde belırtılen yasa maddelerı- nın bu ışleme dayanak oluşturma- sı çok kuşkuludur Ancak, bu nok- tanın ırdelenmesının bır sonuç ver- mesı daha da kuşkulu olduğu ıçın kısaca da olsa onemlı bır hususa de- ğınmek ıstıyorum Bankanın genel muduru 'maden- cılığın yukunden kurtuldukları ıçın pek mutlu olduğunu beyan buyu- ruyor Oysa, dunyamadencılıksek- torundekı grupların buyuk çoğun- lugu bankaların destegı ıle faalıyet gostermektedır Orneğın ozellıklemolıpden pia- tın, zırkonyum alumınyum bakır ka- lay çınko manganez gıbı enerjı kaynağı olmayan mınerallerı ure- ten ve olıgopol duzenınde orgutlen- mışgruplar Guggenheım-Morgan, Vogelstem-Sussman, Socıete Ge- neral de Belguıqe Rothschıld (Pa- rıs) Rothschıld (Londra) vb gıbı bankaların destek ve denetımı al- tında uretım yapmaktadır 1930 larda çok ılerı goruşlu bır Etibank geçen haftalarda ilginç bir uygulamaya sahne oldu. kararın urunu olarak araştırmacı/ış- letmecı butunluğu çerçevesınde kurulan 'Etıbank'ın da bu modele uyum sağladığı gorulur (Etıbank 0 yıllarda elektnk enerjısı uretımı ıle de gorevlendırılmıştı Bunedenle da- ha sonrakı yıllarda aktıf olarak ça- lışmaya başlayacak o\an bankacı- lık bolumunun yanı sıra bagımsız ka- mu gırışımlerı olarak maden araş- tırmaları ıçın MTA enerjı etutlerı ıçın ıse EİEİ kurulmuştu) Butun KIT'lerın son zamanların ıktıdarları tarafından bnınçlı olarak yıpratıldıgını gozledık Bu sureçtes/rf sıyasal sempatılerme gore atanmış yeteneksız ve deneyımsız bazı ust duzey yonetıcılerının rolu de yadsı- namaz (Otekı kamu bankalannın başına getırılen -ve oncekı gorev- lerı 'kâtıp' duzeyınden ote olma- yan- 'prenslenn' marıfetlerını anım- sayınız) Bu durumda doğru olan Etı- bank'ın, -bankacılık bolumuyle bır butun olarak- lyıleştırılmesı ıçın on- lemler alınması ıken faız yukunden kurtarılmış olarak gorucuye çıka- nlmasının nedenı acaba damat ve hatta damadın yukluce bır kârla sa- tış yapacağı yenı alıcının şımdıden belırlenmış olması mıdır? Bunu onumuzdekı gunlerde go- receğız Ardından da yenılenmesı olanağı bulunmayan doğal kaynak- larımızın yenı bır 'sıfırlama' ışlemın- den sonra haraç-mezat satışı ge- lebılır Bılır bılmez ozelleştırme mo- dasına kendını kaptırmış polıtıkacı- ları ve -yapacağı ıthalattan sağla- yacağı kârın şehvetıyle- maden ocaklarının kapatılmasını, komur çıkarmak yerıne balık uretmeyı one- renler dahıl, kımı ışadamlarını bu yenı başarılarından dolayı kutlamak gerekır Ama kulaktan duyma bılgı- ler ve vulgarıze edılmış kıtaplardan okudukları ıle çok gerılerde kalmış bır ekonomık duzenı savunan ge- rıcıler ne derse desın, Turkıye'nın ekonomık kalkınması ancak sana- yıleşme ıle gerçekleşebılır Bunun ıçın de 1930'ların sonunda ekono- mıyı 'take off' aşamasına ulaştır- mış olan KIT'lerın yalnız kârı değıl, sosyal yararı da ongoren kuruluş ıl- kelerıne uygun çalışmalarının kat- kısına gereksınım vardır Ne var kı, kışısel ekonomılerını guçlendırıp, ulke ekonomısını çıkmaza sokan- lar butçeye kaynak sağlamak ama- cıyla KİT'len satmaya devamda ka- rarlı gorunuyorlar Etıbank'ın hesaplarının Halk Ban- kası'na devredılmesıne ılışkın karar- nameyı ımzalayanlar-bırzamanlar 'sanayıde devlet' sloganını ağızla- rından duşurmeyenler dahıl- elbet- tekı Yuce Dıvan'a gıdecek değıldır Ama KİT'lerın gerçek sahıbı olan Turk ulusu, bu adları hıç unut- mayacaktır Sektör Endeksleri Barkalar A/ac Kurumlar LeasıngiFactofing Holding Yatmm Sıgorta GK)a IçKı Tutun Sara/» Mobftya ;e Doşeme Sanaytı DokuTia Sanavıı Bırac»* Kağrt ve Kağıt Unjrten Bastm Yayn Sanayıı Gubre Tar m llacJan Sanayii llaç Sanayii Boya Sanaytı Petrol ve Petrol ön*nlen Sanay Lastik Ufuraerı Sanav Plastik Uruilen Sana> Seramtk ve Porsefer Sarayı Cam ve Cam Uruntefi Sanavıı ÇmentoSarayıı Dermr Ç<*k Metal Ana Sanay» D Ç DısındaMeta AraSan Davankl TukebmMaZ9r>eer B*mMak /eAıgıtanSan Otomot - .e Yar Sanayn Metal Eşya Wak ne <e G°rec San Eren Yap Malzemelen Perakende Tcaret ve Toptan T caret Buyuk Magazalar Dığer Tunzm Hava raşıma^ıfığı ve V 2 r H zm 251096 25747 7814 190 83 237 45 143 57 J3C32 11730 43797 16168 16243 132 23 209 04 12950 21854 14210 1*929 293 36 230 63 130 61 ?3o34 '-0 36 200 4= 128 56 J08 96 18063 190 94 179 54 23<& 188 48 164 75 268 36 214 0J 269 52 339 21 181096 257 04 64 21 189 94 224 97 14663 20598 1713 418 71 16534 17152 135 56 21189 136 72 228 07 133 82 180 77 296 67 203-4 118 6C 242 71 -641>5 196 10 126 13 292 92 " 5 4 195 80 18214 24151 206 93 156 35 253 33 212 31 260 46 330 21 Sektorier 3012.1995 gunu 100 e endekstenmıştır 3 Haftalık Fark°o ; " 2~ 0 4" 5 55 209 1182 014 4 60 2 22 5 2" 2 45 134 528 -418 619 0 82 1 11 1321 1013 262 3 47 2 22 193 5 48 4c9 2 33 143 2 36 8 92 5 37 593 0 81 348 314 Yıllık Fark % 3~4~ 21 8b 30 63 137 45 4J3 13v.32 1730 337 97 6168 62 48 32 23 109 04 29 50 11854 4210 79.29 193 36 130 65 30 61 136 34 70 36 100 45 28 56 208 9o 30 6J 90 64 73 54 135 80 88 48 64 75 168 J 6 114 03 '69 52 23"2' ESBANK MERKEZ BANKASIKURLARI 28 EKIM 19% CİNSİ DOVIZ ALIŞ SAT1Ş EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 Ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Liretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 1 Ingılız Sterlını 1 S Arabıstan Rıyalı 95 041 62 355 75 415 8 861 3 029 16 257 20 821 18 469 55 593 733 14 408 75 334 6 229 835 70 605 317 333 14 728 151 762 25 345 95 519 62 668 75 794 8 906 3 044 16 339 20 926 18 562 55 872 744 14 480 75 713 6 260 843 70 960 318 928 14 802 152 525 25 472 94 756 62168 74 284 8817 3 014 16176 20 613 18 414 55 037 715 14 336 75108 6167 816 69 899 310 986 14 654 151 307 24 965 95 806 62 856 76 021 8 933 3 053 16 388 20 989 18 618 56 040 757 14 523 75 940 6 279 855 71 173 319 885 14 846 152 983 25 548 ÇAPRAZ KURLAR 15242 12602 10 7250 31 3800 5 8460 4 5645 5 1460 1 7096 128 34 6 5966 1 ABD Alman Markı Avustralya Doları Avusturya Şılını Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fın Markkası Fransız Frangı Hollanda Flonnı ispanyol Pezetası isveç Kronu Doları 12616 1525 80 113 30 1 3461 6 4530 3 7500 1 Sterlın 1ECU 1SDR 1SDR Isvıçre Frangı Italyan Liretı Japon Yenı Kanada Dolan Norveç Kronu S Arabıstan Rıyalı 1 5968 ABD Doları 1 2578 ABD Doları 1 4403 ABD Dolan 137 576 TL GOZUCUYLA TÜRKEL MİNİBAŞ Mereye Gidiyonuz? Yann Cumhurıyet Bayramı Kımımız ıçten kımı- mız goruntude demokratık, laık ve çagdaş bır ul- ke olma yolundakı 73 uncu yılı kutlayacagız Anıtkabır dekı deftere yıne' Cumhunyetın ve dev- rımlenn bekçısı" olduğumuz yazılacak Gazetele- rın ılk sayfalarında yıne "Cumhurıyet Bayramımız kutlu olsun" manşetlerı yer alacak Paneller, konferanslarda yıne 73 yıl oncesının Turkıye sı konuşulacak Cumhurbaşkanı Demirel, her zaman olduğu gı- bı "ulusun bolunmez butunluğu" uzenne temınat- lar verecek Başbakanın da ondan aşağı kalmaya- cagı kesın Başbakan Yardımcısı Çiller, laıklığı savunanları terorıst dıye ılan etse de "Kesınlıkle ıfade edıyo- rum kı" dıye başlayan replıgını yarın "Laık cumhu- nyetın temınatıyız" dıye bıtırecek Kısacası yarın, 24 saatlığıne de olsa Turkıye'nın ustunde umut ruzgârları esecek Ama kımse cum- hurıyetın ılkelerının ıçerığını ve o ıçerıktekı gızlı an- lamı duşunmeyecek Çunku yarın bayram Insanların bayramdan bay- rama sevındığı ulkelerde bayramlar sevınmek ıçın- dır, duşunmek ne-nıçın dıye sorgulamak ıçın de- ğıl'iı Doğruyu soylemek gerekırse duşunmemelerın- de de yarar var Aksı takdırde ne Anıtkabır'e gıde- cek, ne de cumhunyetın kurucularını selamlama- ya yuzlerı olurdu Çunku onlar, tarıhın değışmez doğrularındansa tarıhın tekerrur ettığını bellemışler Sungu gucuy- le kazanılanların kaybedılmesının en kolay kavga- lar olduğunu nedense oğrenememışlerdır • • • Yarın Cumhurıyet Bayramı Tum kaynaklarıyla teslım olmuş bır ımparatorluktan "ulusal egemen- lığe dayanan kayıtsız şartsız bagımsız" bır devlet ya- ratmanın 73'uncu kez kutlanacağı gun Hem de Turkıye ekonomısının ayakta durması IMF'nın ıncelemelerıne uluslararası kredılendırme kurumlarının vereceğı notlara bağlı Baklıyat un, şeker gıbı temel gıda urunlerınde ıt- halata bağımlı, fason uretımle ancak dış pazarlar- da yer edınebılme şansı olan Ulusal gelırının yuzde 50 sınden fazlasını uretım dışı faalıyetlerden sağlayabılen sıcak parayla ne- fes alabılen bır ulke olmasına rağmen Ne var kı laık cumhurıyetımızın ve Atatürk ılke- lerının temınatı olan Başbakan Yardımcımız "Bay- rağı, bağımsızlığı kımseye kaptırmayız" dedığıne gore ulusal egemenlık olmasa da bağımsızlık tam- dır" Varsın ulkedekı her 100 kışıden 29'u kamını do- yuramadığı, soguktan korunamadığı en basıt tıb- bı yardımdan yoksun eğıtımın yanından bıle geç- medığı ıçın dunya yoksulluk sıralamasında Iran, Brezılya, Panama gıbı ulkelerle aynı sırada yer alı- yor olsun Varsın ımalat sanayıınde kapasıte kullanım ora- nı yuzde 79 6'ya kadar gerılemışken bonoda, re- poda nemalanmaktan kımse utanmayacak olsun Varsın fınans kurumlan her koşe başında boy gosterırken çalışabılır yaştakı her 100 kışı, kendı- sıyle bırlıkte 185 kışıyı beslemek zorunda olsun Varsın Arthur Miller'dan Harold Pinter'a ka- dar çağın bırçok unlu yazarı ıçın DGM suç duyu- rusunda bulunmuş, ulkenın elı kalem tutanlarının kalemlerı kırılıp 5-10 yıldan başlayan mahkûmıyet- lere çarptınlmış olsun Varsın resmı korumalardan en alttakı devlet me- muruna kadar "Islamı kurallara gore yaşama ve ıbadet" baskısı yapılıyor, guvenlık guçlerıne "dur- madan ve duraksamadan hedefe ateş" emn verıl- mış olsun Bunları yazıp çızıp yayımlayan basın kuruluşları da tehdıtlerle yonlendırılmeye çalışılsın Hıçbırımız yarın bunları hatırlayıp "nereye gıdı- yoruz" dıye sormayacağız Çunku yarın, 73'uncu Cumhurıyet Bayramımızı kutlayacagız Ve Bındığımız alametın kıyamete gıttığını bılmek ıs-« temıyoruz Cumhurıyet Bayramınız kutlu olsun Petkim Cenel Müdürü Yılmaz 'ÖzeUeştirme yatınma engel oluyor' petkim İZMİR (\A) - Petkim Genel Muduru Mehmet Yıl- maz, me\cut kapasıte ıle muşterı ıhtıvaçlannın ancak yuzde 50"sınecevap\erebıl- dıklennı belırterek eelen ta- leplerı 3 a> sonra karşılaya- bıldıklennı sovledı Yılmaz. Petkım'ın bugun ulke genelınde 2 bın ^00 sa na>ıcı muştensı olduğuna dıkkatı çekerek sana\ ının ta- leplerını mevcut ^artlarda karşılamak ıçın bu\ uk özven gosterdık lennı dıle ge- tırdı Yılmaz, şoyle konuş- ru "Türk sa- na>iihergiın\a- tırımlarını arttırır- ken, genişlerken, biz Pet- kim olarak avnı kapasite- lerle muşterilerimize \a- nıt >eri>oruz. Şu anda ka- pasite kullanım oranımız jiizde 98 se\i>elerinde. Personel fazla mcsai ile bu- yuk <^ eri gosterirken. kul- landığımız uretim birim- lerinden de kaliteden odun \ermeden en > uksek \erı- mialma\açalışı\oruz Ka- pasitelerimizi zorlu>oruz." Petkim Genel Muduru muşterı ıhtıyaçlarının tanı olarak karşılanamaması ne- denı>le urunlennın zaman zaman karaborsa>a du^tu- Sunu belırterek bundan da bu>uk uzuntu duvduklanni;' ka\ dettı Petkım'ın ozelleştırme kapsamında olan oncelıklı' kuruluşlardan olması nede- nıvle vatırıma gıremedığı- neışaret eden Yılmaz "Her 4 t an ozelleştirilebilir bir ku- ruluş olması nedeni> le Pet- - kim "de >a tırıma giremh o- ruz. Çunku gerçekleşecek >atırımın me\\eleri uzun >ıllaralacaktır. Bu neden- le Petkim'in ozelleşti- rilmesinden sonra venisahipk'rinin vatınma girme-. si gerçkir" dı-, \e konuştu Petkim ın su- ratle ozelleştırıle-» rek >enı vatırınılara yo-« nelmesı gerektığını \urgu-. lavan > ümaz bu\atınmla- nn Turk ;>anavııne de bu> uk, hızmet \ereceğını \e uretım_ artışlan sa«la>aca2inı so>-- ledı Yılmaz Petkim ınTurkı-, >e"nın en başarılı ve kârh» kuruluşlanndan bın olduğu- ? nu belırterek zaman zaman Petkim e>onelıkteke!eleş- tırılerı olduğunu hatırlata- rak buna katılmadığını soy- ledı \ ılmaz şo>le konuş- tu "Bugiin artık tum diin- >ada olduğu gibi Turkıye de kısıtlamasız dışarıdan mal temin edebilir. Petkim tekel değildir".
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle