25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 EKİM 1996 PAZARTESİ 18 SPOR San-Kırmızılılar, Altay karşısında sezonun en farklı galibiyetini alırken büyük alkış topladı Galatasaray gololdu yağdıNÜVİTTOKDEMİR İZ.MİR- Bu pazann gelişi öncesin- den belliydi... Atatürk Stadı'ndaki gol fırtınasının •habercisi" olanlan izlemiştik, Paris Saint Germain veGaziantepspormaçlarında. "Re re re, ra ra ra Galatasaray; Galatasaray: Cim-Bom-Bom"uğultusu. öylesinebüyük- tü kı. Altaylılarne oldukla- nnı ^.a^ırdılar. İs.te bir baş- ka fırtına da oydu. "Önle- nemez'yükselişle birlikte. bu fırtınayia Galatasaray: Paris'e 'ürkütücü' nıesaj- lar yolluyordu. 0 muhteşem tribün ko- rosunun eşliginde. öylesi- ne amansız pres ve tem- poyla başladıkları maçta, Altay'a ne olduğunu anla- yamayacaklan 4 gol tokat attılar 15 dakika içinde. Güçlü. güçlü oldukları denli bilinçliydiler. Yürek- li. yüreklilikleri kadar da iş bitiriciydiler. Belli ki, belleklerinde bu maçı da farklı kazanmak yazılıydı. Ne oldu da Gaia- tasaray herkesin yana ya- kına. 'Bu takım futbol oy- namıyor'dediği günlerden buraya geldi? Çok büyük abartı olma- sın. ama bu temponun ya- kalanmasında bizce Ha- gi'nin ölçülemeyecek kat- kısı söz konusudur. O fui- bolun ustası profesyonellik dersi veren bir futbol 'bilimcisi'gıbı duruyor yeşil alanda. Bakın. geldiği günden bu yana takımına ka- zandırdıklarına ki, o zaman bu gerçek gün gibi görüleet-ıair. Hakan Şükür'ün yeniden gündeme giri- ^ı. ArTve Hakan Şükür'ün kanatbindirme- leri^de eski etkinliği yakalayışının ardında yatan gerçek de Hagi'dir. Bir de Tugay'ın Altay: 1 G.Saray: 8 STAT.Atatürk (İzmir) HAKEMLER: Metin Tokat (6). Turgav Güdü (6). Engin Çırakoğlû (6) ALTAY: Şanver (2), Dnsal (3), Serkan Karababa (2), Orhan (3), Serkan Gültang (3) (dk. 32 Serkan Dökme 3), Serdar (2) (dk, 46 B. Hakan 3), Mapeza (4), Fludıı (3), Tahir (2). K. Hakan (3), Sha- lamanov (3) (dk. 71 Biram2) GALATASARAY: Hayrettin (5), Bekir (6) (dk. 66 Knup 5), Bülent (7), Vedat (7) (dk. 60 Filıpescu 6), Okan (7). Ümit (8). Tııgay (8), Hakan Ünsal (8), Hagİ (9) (dk. 24 ll- vas 7), Hakan Şükür (9). Arif 'm GOLLER-.Dk 1 ve24(pen.) Hakan Şükür. dk. 8 Ümit. dk. l2Hagi. dk. 14. 65 ve 72Arif, dk. 44 Okan, dk. 89 Fludıı oyuna dönüşünde vardır bu gerçek. Ve o büyük usta. dün de 25. dakikada Te- rim'in karanyla alandan aynlırken. gö- revini yapmışolmanınonurunu vaşıyor vePSG maçının •düşüne'dalıvordu. Elbet. Cim-Bom'un eskiye dönüşünün başındaki isim. Fatih Terim (iir. Ancak bize göreen büyük yardımcısı da. Gheorghe Ha- gi'dir. Işteböyle. Ustalardansözederkenin- san •küçükleri' unutııveri- yor. Bir gerçek vardı daha dün gecede. O da Hagi'nin çı- kı^ıvla duran Galatasaray. Unutulmaması ve gözden kaçınlmaması gereken ol- guydu bu. Adı büyük. fut- bolu küçük İzmir'in Al- tay'ı ne yapsın? Siyah-Be- yazlılar. zaten kendi ölçü- leriııe uyan takımlardan bekliyor puanı. Durunı böyle olunca. >öneticisi 'kasa hesabına" bakıyor; futbolcusu da dırenebildi- ği ölçüdedireniyor. Ancak ne olursa olsun. Siyah-Be- yazlıların ilk 15 dakikayı 4-0. ilk yanyı da 6-0. so- nuçta maçı 8-0 gibi 'ezici" bir skorla kapatmaları. Ga- latasaray için hiçbırönlem ve çahşma yapmadıklan- nın belgesiydi. İyisi. eşdeğer görülen ta- kımlardan 13 puan alın- miştı. Ama Altay'in duru- mu her geçen gün daha da kötüye gidıyor ki. gelecek için iyi 'sinyaller'vok. •Çökiiş'söz konu.su. Yani 10 maçta 16 gol yiyen takım. birdok- sanda 8gol yemeye başlıyorsa. bir 'aymaz- lık'söz konusudur. Dün geceye. Hagi'yle beraber ve Hagi'siz diye iki ayrı "açıdan? bakmak gerekiyor. Hagi'li Galatasaray muhteşemdi. tempo- luydu ve 'futbol -gol'resitali veriyordu. Ya Haai'sizolanı... Galatasaray lı futbolcular attıklan her gol sonrası büyük sevinç vaşadılar. E L E Ş T İ R İ / Bf-LENT Bl-DA Zaferi Kahramanlar Kazanır Terzi Hilmi'nin giysi provası mı, ya da Galatasa- ray'ın Paris Saint Germain provası mı daha zoriayıcıy- dı? Dün izmir'in Atatürk Stadı'nda doğrusu bu soru- nun yanıtını bulmakta zorlandık. Ama zorlanmadan yanıtlayabileceğimiz, Galatasaray Florya çift kalesin- de PAF takımına karşı Altay'a göre fazlasıyla sorun ya- şardı. Bu giriş, Galatasaray'ın dün gece Altay karşısında yakaladığı anlamlı farkı gölgeleme isteği taşımıyor, hafife alma ise hiç değil. Başlama vuruşuyla gelen gol, Altay savunmasının aymazlığı biçiminde betim- lenebilir. Amaardından gelen gol yağmuru, Galatasa- ray'ın yakaladığı çizginin biranlamdagörkemli boyu- tunu belgeliyordu. Oyun alanının her metrekaresinin payiaşımı Altay üzerinde 90 dakika süresince kesintisiz uygulanan acımasız pres, sonuçsuz bırakılan rakibı şaşırtmaca uzun toplarla dağıtma girişimleri Galatasaray'ın keyif veren. izleyiciyi çoşturan yanıydı. Elbette bu çizgiyi yakalamak emeğin, istegin, bü- tünlüğün daha da ötesi yürekli insanların birlikteliği- nin ürünüydü. Doğal olarak böylesine dayanışma ile ortaya çtkan üretimde futbolcular arasında ayırım da zorlaşıyor. A- ma yine de Hagi'nin yönlendiriciliğine. oyun alanı yö- netimine şapka çıkarmazsak ayıp etmiş oluruz. Tu- gay'ın sergilediği içten görüntülerle, usta ayaklandı- nlan yönlendirilen toplarına ancak alkış tutulur. yıpra- tılması için tüm yöntemlerin denendiği B. Hakan'ın kahramanlara özgü savaşımını kutlamamak olası de- ğil. Ve de Arif, Vedat, Bülent ve diğerleri... Galatasa- ray'a yeni bir tarih yazmanın bilincini olgunluğunu, tüm eylemlerinde vurguluyorlar. Elbette bu oluşumda Fatih Terim'in akıl ve yüreği- ni bütünleştirerek yaptığı katkı ve aldığı payı G. Saray yönetiminin kurum olma bilincini yaşama sokma bi- çimine değinrnemek elde değil. Çok sevdiğim bir niteleme var söyleyenini hatırla- yamadığım: "Kahramanlarsavaş alanlannda ölürler, ama zafer kartlarının altından korkaklar geçer." Bu niteleme bundan böyle değişeceğe benzer. Bu kez za- fer kartlarının altından kahramanlar geçecek. Mac sonrası Terim: G.Saray daha da iyi olacak IZMIR ATATURK STADI'NDAN NOTLAR / MERIH AK fZMİR (Cumhuri\et Ege Bürosu)- Altay'ı deplasmanda 8-1 yenerek Türkiye 1. Futbol Ligt'nin en farklı skorlanndan birine imzasını atan Galatasa- ray. perşembe günü Kupa Ga- liplen Kupası'nda oynayacağı Pans Saint Germain maçı ön- cesi moral buldu. Teknik direk- tör Fatih Terim. Altay önünde maçın başından sonuna kadar çok iyi futbol sergilediklenni. erken gelen gollerin takıını ra- hatlattığını ifadeerti. Arkaade- lesınde çekıne olan Hagi'yi. nske girmemek için ilk yarıda oyundan aldığını belinen Te- nm. "Rakibimiz erken gelen goUerle çabuk dağıldı. Kolay goller bularak farka ilk 15 da- kikada ulaşhk. Bu başanmızı ilerle>en haftalara da taşnaca- ğız. Galatasann daha da i\ i ola- cak" dedi. Fatih Terim. \edat'ın sakat- lığının cıddı olmadıgı konusu- na da dikkat çekerek. "Hepi- miz Paris Saint Germain önü- ne tur için çıkacağız. Kimsenin mazereri olmamalı. 4-2'h'k sko- run arkasına sığınacağız gibi bir düşüncemiz de vok. Sanki ilk maçaçıkıyormu^uz gibi ha- zırianacağız." di> e konuştu. Samsunspor'a da yenildi Zeytinburnu puana hasret Saııısuııspor: 2 Zeytinburnu: 0 STAT: DK Tıırhıın Kılıççıoğlıı (Çorum) HAKEMLER: Tıırgııt Sığıç (6). Haldım Işleıı (6). Erctın tnegöllüler (6) SAMSLN: Alhım 15). hulat 15). Ali ı7j. Htikkı (6) /dk. -^ Orhcm 6ı, Encın (2). Levent (5) (dk. 53 tsmet 7). Sinaıı (6), Celil (8). Ceıık (6). Serkan 16) (dk. 75 Vııral 5). Timofte (6) Z.BLRNU: Ahmet (il. Fikret (4). Ekrem (3) (dk. 65 Mehnıel -V. Galip (4). Giirses (5). Ahmet Aslaner (îl. Mııstafa (il (dk. 70 Uiur 3). Ali (3). Sekamı (4). Diallo (6). Gökhan (4) GOLLER: Dk 5V Serkan. dk. 61 Ceıık SAR1 KARTLAR:.-!/!. Levent, Orhan. Diallo KİRAHZ1 K.ART: Dk. .W Ercaıı (Samsunspor) MÜSTAFAYOLYAPAR Ege seyircisi Cim-Bom'u aflfettiGalatasaray'ın cezası nedeniyle Izmir'de oynanan Çanakkale Dardanelspor maçındaki kısır skor \e ya\an futbol sonrası Cim-Bom, Egeli futbolsever tarafından ıslıklanmıştı... Ve o Galatasaray dün gece bir kez daba İzmir Atatürk Stadf ndaydı.. Ama bu kez farklı bir takım vardı sahada. Daha ilk saniyelerde golü bulup maçın üçte birlik bölümü tamamlanırken 5-0 gibi görkemli bir farka ula^an Galatasaray. gerek sergilediği futbol ve gerekse attığı gollerle yeniden Ege seyircisınin gönlünü kazandı. En yüksek izleyici oranını yakalamak İzmir takımlan için ancak 4 büyükle olası. Birinci ligdeki tek temsilci olan Altay da öncelikle kasasını doldurmak amacıyla Galatasaray maçını iple çekiyordu. Paris Saint Germain'i eze eze yenen. ardından 6 gollü Gaziantep yengisiyle ba^arının doruk noktasına çıkan Sarı-Kırmızılı ekip. Egedeki yandaşını çok büyük engeller dısında İzmir'e çekecekti. çektilie. 18 mihar hasılat Siyah-Bevazh vönetıcilerin umudu 55 bitı kişilik topluluğu göriince geıçeklesmiş oluyordu. Her şeyden önce kasa hesabı sonra da puan hesabı önemliydi Altay için. Puan açısından olmasa da kasa hesabında beklentiler tutmus. gibiydi. Ancak kasanın kaleyle doğru orantıda dolması Ege kulübünün yönetimini üzdü. 55 bin seyircinin izlediği maçta resmi rakam 36.662 olarak açıklanırken gişelere bırakılan para 18 milyar liraydı. Galatasaray'da tüm gözler yeni rransfer Rumen Sebestian Filipescu üzerindeydi. Acaba teknik direktör Fatih Terim bu futbolcuya ilk 11 "de yer verecek miydi° Terim. Filipescu'yu bekletmekte karar kıldı ve ilk 11 in dısında tuttu. Romen oyuncu ancak 60. dakikada Yedat'ın sakatlannıasıyla oyuna girerken sade oyunu ile dikkat çekti. ilk 5 gol sonrası takımın beyni Georghe Hagi ise perşembe günkü PSG maçı düşünülüp oyundan alındı. Türkiye Binnci Ligi'nde Sakaryaspor. Bursaspor ve Galatasaray formalarıyla dün geceye kadar toplam 99 gol atan Hakan Şükür. Altay karşısında daha maçın ilk saniyilerinde bulduğu golle 'daha' dedi. 100. gol vuruşunu yapan B Hakan, bir de penaltıyla gol bulunca İzmir'de 101 gole ulaştı Bir yandan PSG. bir yanda Ali Şen küfürsüz tribün dediğimiz şu günlerde San-fCırmızılı taraftarlardan nasibini alanlardandı dün gece. Maçı İçışleri Bakanı MehmetÂğar da izledı. Ne var ki Ağar gelince hem şeref tribüne. hem de basın rribünü resmi ve sivil polıs akınına ueravıverdi. Lacivert - Beyazlılar, Vanspor'u Taner ve Donev'in golleriyle yenerek çıkışını sürdürdü Sarıyer ikinci yanda uçtu ÇORUM - Samsuns- por'un cezası nedeniyle Ço- rum'da oynanan maçta. Sam- sunspor 52 dakika boyunca 10 kişj oynadığı karşılaşma- yı Zeytinburnu'na karşı 2-0 kazandı. Ligin dibine demir atan ve 1 puanda kalan Zeytinbur- nu ise 11. hafta sonunda da aalibivet yüzü aöremedi. Maçın ilk yansında Sam- sunspor. daha atak futbol ser- gilerken Zeviinburnu sa\ un- ma ağırlıklı ve kontrataklar- la gol arama düşüncesini ta- şıdı. Ancak ikinci yanda du- rum tersine döndü. Daha çok gol pozisyonu üreten. daha çok koşan Samsunspor, bu yanda 2 gol buldu ve hafta- yı 3 puanla kapadı. Sarıyer: 2 - Vanspor: 0 STAT: YusufZiYü Öııış HAKEMLER: Adnan Şeker (6). Cnal SalaoğUı (6ı. Necdet Se- viın (6). SARIYER:Snıuche (?ı (dk. i Tufan 5). Ersel (6). Erbil (5). Esat (6ı. Bayram (5). Fe\-zi ı6). Kûmiİ (5). Cengi: (7ı, Todorov (6) (dk. 82 Ahmet'.').Metin (6) /dk. 46 Taner 7). Donev (6). VANSPOR: Mıınıt (4). Mevliir (4ı (dk. 7 0Amionov 3ı. Erkııt (4ı. Aykııt (5ı. Ziya (4l. Abdülkadir (4ı. Haınar (4) (dk. 46 Alpaslan 3). Benıard (4ı. Kıııthan (4ı (dk. !<() K. Yusııj'".'). Yıısu! (3ı, Adnan (4,. GOLLER: Dk. 46 Taner. dk. 75 Donev SAR1 KARTLAR: Erbil. Cengız. Fevzi (Sanver). Benıard. Ziva KIRMIZIKART: Dk. 60 Yusuf (Vanspor). DENİZ DERİNSl YORLM Yine unuttular CEMİLCİĞERİM ÇORUM - "Atam İzindejiz" ya da "1923 Cumhuriyeri Kutlu Olsun." Ülkemizde başta Mustafa Kemal Atatürk ol- mak üzere laiklik ve cumhuriyete yönelik saldırılar sürerken iç ve dış siyasetin vahim görüntüsünden toplumun büyük bir kesimi kaygı duyarken bazı futbol kulüplennin yaptığı gibi Samsunspor'da sahava "Atam îzinde\iz" yazılı pankartla çı- kabilirdi. Ulu önder Atatürk. K.urtulu$. Savaşı'nın ilk meşa- lesini 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığına göre bu görev ilk önce Samsunspor'a düşmeliydi. Ne yaptı Samsunspor Kulübü? Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki Galatasaray maçına "Büyüktaraftanmızagüveniyoruz^yazılı pankartla çıktı. Bir hafta sonra Istanbul'da Beşiktaş "Atam İzindevTz" pankartıy- la sahaya çıkıyor. Samsunspor ise "Avras>a Vlaratonu'nda buluşatım" diyor. Bu arada bir büyük gün daha yaklaşıyor. 29 Ekim. Bu tarihin anlamı çok büyük. Bavramlann en bü- yüğü "Cumhuriyet Bayramı." Samsunspor Ne yaptı? **Ço- rumspor'a Başarılar" dıledi. Bunu bile düşenemeyen kulüp başkanı ve yöneticilere söyleyecek söz bulanııyoruz. Ligin alt sıralarından kurtul- mak isteyen 2 takımın mücade- lesindeev sahibi Sarıyer. Vans- por'u 2. yanda attığı aollerle 2-0 yendi. Oldukça bozuk bir zeminde oynanan karşılaşmanın ilk bö- lümünde futbol vasatın üzerine çıkamazken ev sahibi Sarıyer daha atak gözüken taraftı. Sarı- yer. maçın ilk düdüğüyle bir- likte rakibine karşı prese daya- lı bir oyun sergilemek ve golü erkenu ulmak istedı. Ancak hat- lar arasındakı kopukluk bu ya- nda Sarıyer'e engel oldu. Bo- Sazın 'BevazMartılar'ı aradık-Vanspor karşısında üstiin bir oyun sergileyen Sanyer golleri 2. yanda buldu. (Fotoğraf: DENlZ DERİNSU) San-Siyahlılar, Oğuz'un oynamadığı maçta Kocaelispor'a tek golle yenildi istanbulspor yine şaşırttı Istaııbulspor: 0 - Kocaeli: 1 ARJFKIZILYALIN STAT: Inöını HAKEMLER: YılmırÖnen (5), Aykııt Gümiilü (5). Şeref Kiiskün (5) İSTANBULSPOR:^//;;vm'/| (5). \esim (41 Gökhan (4). Kânül (5) - llkan (3) (dk. 46 tsa 3ı. Engin (5). Gerson (4). Zeman (2ı, Hamza (4>. Aykııt (5) (dk. 44 Sııat 2). Saffct (5) KOCAELİSPOR: l'olkan (7). Osman (5). Mirkoviç (7>. Tunııı /7) - Tnprak t6). Afosheuu (7), Zeki (6). Sonci' (5) (dk. 46 Göknıen 5), Dobnnvski (6) - Faruk (51 Erlıaıı (5ı (dk. 65 Nıtri 4) GOL: Dk 62 Tııran SARI KART: Zeki. Osman (Kocaelispor) Körfez. İstanbulspor'ııdadevirdi... Son 2 haftadıraldığı galibivetlerle 'Saffet'.'De- nizli've 'yönetim'krizinden kurtulan Ko- caelispor dün de Istanbulspor'u. Inönü Stadı'nda yenerek tırmanışını sürdürdü. İlk yanda özellikle Gerson'la Saffet'in geliştirdiği atakları gol yemeden atlatan Körfez ekibi. Turan'ın kafayla attığı gol- le galibiyete ıılaşmaMnı bildi. Sahaya Salenko, Oğuz, Emre gibi star- larından yoksun çıkan istanbulspor. Ay- kufun da sakatlanmasıyla 'forAetsiz'ka- lınca Kocaelispor'un •bilinçlf ve ne iste- diğini bilet futbolu karşısında fazla bir şey yapamadı. Sezonbaşındanbuyanaisteni- len form düzeyini yakalayamayan İstan- bulspor'daki düşüşe Boşnak teknik direk- tör Saffet Susiç de dur diyememiş. Isteksiz futbolla yorulmadan maç ka- zanmak amacındaki Sarı - Siyahlı ekip dün de durarak top oynamaya kalkınca kendi sahasında önemli bir karşılaşmadan boynu bükük ayrıldı. Orta alanda Oğuz'un görev ini iistlenen Engin. üzerine dü.şen so- rumluluğu taşıyamayıp Gerson ve Saffet de birer adımdan golleri atamayınca İs- tanbulspor, bırakın zirve hesabı yapmayı neredeyse küme düşme sınınna yaklaştı. ları golü2.devreninhemen ba- şında buldular. Bu yarıya Me- tin'in yerıne başlayan Taner. 46. dakikada topla ilk kez bu- luştu vetakımını l-0önegeçir- di. Gol sonrası oyun zaman za- man elektriklendi. Yusufun kırmızı kart görmesiyie lOkişi kalan Vanspor. oyunun hâkimi- yetini tamamıyla Sarıyer'e bı- rakınca, Lacivert - Beyazlılar 75. dakikada Donev'le 2 farklı galıbıveti yakaladılar. Maçın son bölümünde ise oldukça sert hareketler izlendi. Özellikle Vansporlu oyuncular. istedikle- ri golü bulamayınca Sarıyerli oyunculara karşı sert hareket- ler yaptılar. Hakem Adnan Şe- ker, yerinde gösterdıği kartlar- la istenmeyen olayiann önüne geçti. \tm takımıyla ilk kez resmi bir maça çıkan Sarıyer'in Bul- gar futbolcusu Todorov. futbo- lu\la tribünlerden bol bol alkış aldı. Sarıyer'in Todorov 1a bir- likte bir diğer Bulgaroyuncusu Donev'le önümüzdeki hafialar- da iyi sonuçlar alacağı dikkat çekti. Konuk Vanspor ise maç bo- yu varlık gösteremeyince^usuf Ziya Öniş Stadı'na gelen taraf- tarlan tarafından protesto edıl- di.Geçen hafta sahasında Fe- nerbahçe'ye zorkı anlar yaşa- tun. ancak Istanbul'da rakibine karşı hıçbir varlık göstereme- yen Vanspor. aldığı bu mağlu- biyetle ligin alt sıralanndan kurtulamadı. Bursaspor Dardanel berabere Dardanel: 0 Bursaspor: 0 : STAT: I* Man (Çanakkale) HAKEMLER: Sabcıhaıtin Bıti-. rim (5ı. CengizAhvz (5). Mesııt Aslanairuy ı5ı Ç. DÂRD.ANELSPOR: Engin (7ı. Mustafa (5). Kompela (7), J Dıırsım (5ı. Halit ı5). Serkan (6), Schubert (4) (dk. 70 Ahmet 4), ü'elbeck (5). Özkun (5ı. Cem (5) , (ilk. 60 Kubiluy 5). Eıvan (5) BLRS.ASPOR: Cançev (6ı, Me- sııt ı5/. Şahaıt /5ı. Adnan (3) (dk. 14 Huyıvttin 5). Selıın (7ı. Tııran (5ı. Sladida (6). Mıınıt (5), Er- cüment (4ı. Mustafa (5), Bu'.iç 16) KIRMIZI KART: DA 90 Ercii- ment (Bursaspor) TLRHA.N NARLER ÇANAKKALE - Çanakkale Dardanelspor. kendi sahasında Bursaspor ile golsüz berarere ka- larakpuanını I2"ye yükseltti. Denizlispor: 1 Antalya: 5 STAT: A tatiirk (Denizli) HAKEMLER: V. Kemal De- nurog/ıı 16). Zeki Çavuşoğlır (6ı. Ercan Dıırna (6) DEN!ZLİSPOR:V/;«/Û/O (3fr Tamer (4ı. Gürçav (4). Murai^ (2) (dk. 8ü/lker3). Zoran (4% Yaşar (4ı. Erhan (3) (dk. 8Z* Erman 3ı. Mııtlıı (3ı (dk. 5& Hasan Çelik4). Yusuf(4). Mi-' livoje\- (4ı. Ali Işık (5) ANT.ALV ASPOR: Ramazaıt' (5ı. Abdülkerim /5ı. Ihsan (6),_', Orhan (6), Ginçev (7). Nun\ (6ı (dk. H4 Mustafa 41. Khuse; (5ı. Bıırhan (5) (dk. 73Ahmet'' 5). Bülent (6). Ali Rıza (7) (dk. \ 7 7 Kadir6), Cafer (6) GOLLER:DA. JOAlilşık, dk. 35 Bülent. dk. 44 Cafer. dk. 6S '• Ali Rı:a. dk. H5 Abdülkerim. 1 dk. M Bülent SARI KARTLAR: Bıırhan. Abdülkerim. Ihsan, Cafer (Antalyaspor): Erhan. Ali Isık (Denizlispor). ÖMERYTRTSEVE.N DENlZLİ - Geçen hafta deplasmanda Zeytinburnu" yengisiyle moral buİan Deniz- lispor. kendi sahasında Antal- yaspor önünde bozguna uğra-' dı: 1-5. G.Birliği: 0 :"; A.Gücü: 1 STAT: / 9 Mavıs (Ankara) HAKEMLER: Orhan Erde- mir (6). Avhan Bölükbası 16), Celalettin Bay (6) GENÇLERBİRLlĞİ: Kubi- lay (5), Erkan (5ı. Hakan (4). \ Taner ı4). Cınit (5). Nıhat (3)., Mehmet (3ı (dk. 71 Phiri 3). Banza (3) (dk. 63 Masunda 4).' Lııkaku (5). Metin (4) (dk. 77J. Serdar 3ı. Osman (31 •* ANK.A_RAGÜCÜ:.-W«a« (5)'. Ümit (5). Gökmen (6). Hakan (5ı. Ramazan (5), Ahmet (6>. Baroni (4ı. Kalenga (6) (dk. 7 7 Ergıın 4ı. Bozinoski (7). Hayaıi (5). Hasan (5) GÖL: Dk 15 Bozinoski SARI KART: Taner. Hakan Kalenga. Ramazan ERDİNÇ SEZEN ' Puan durumu Takımlar Galatasaray 1 i Fenerbahçe 11 Beşiktaş 11 Trabzonspof 11 KocaeltsDor 11 Bursaspor 11 Samsunspor 11 Gazıantepspor 11 Sanyer 11 Altay 11 istanbulspor 11 Antalyaspor 11 Gençlerbirfiğı 11 Ankaragûcû 11 Ç.DardaneJ 11 Vanspor 11 Oenızlıspor 11 Zeytinburnu 11 0 G B M A Y P 9 1 1 8 1 2 7 3 1 7 2 2 6 3 2 5 3 3 5 2 4 4 3 3 4 6 5 5 4 4 4 1 3 3 3 3 3 5 - 7 3 5 2 7 2 2 7 - 1 10 29 8 28 28 8 25 " 26 6 24 21 10 23 17 11 21 10 7 18 ' 14 15 17 12 13 16- 13 16 15 12 24 13 10 11 12' 13 15 12 10 14 12 12 17 12: 10 16 12 11 24 8 10 23 ».: B28 \ Haftanın maçları: Trab- zonspor-Sanyer. Bursaspor- Gençlerbirliğı. Zeytinburnu- Gaziantepspor. Antalyaspor- Samsunspor. Beşiktaş-Altay. Galatasaray-İstanbulspor, Ko- caelispor-Fenerbahçe. Vans- por-Ç. Dardanelspor. Ankara- gücü-Denızlıspor. TOTO SOM'ÇLARI 1. Fenerbahçe-Trabzon : 1 2. Samsun-Zeytinburnu : İp. 3.tstanbulspor-Kocaelispor: 2 4. Ç. Dardanel-Bursaspor : 0 5. Sanyer-Vanspor : 1 6. Altay-Galatasaray : 2 7. Denizlispor-Antalyaspor: 2 8. Gençlerbirliai-A.Gücü : 2 9. Alanyaspor-lnegölspor: 0 10. Erzincanspor-Erzurum : 1 ll.Malatyaspor-Hatayspor: 1 12. Adıyaman-Siirt KH: 1 13. Sakaryaspor-Nişantaşı: 1 14. Bergamn-Marmans : 1 15. Turhal-1 rab.Telekom : 2 16. Kurtalan-Kızıltepe : 1 LOTO SONl ÇLARI Spor-Loto'nun 12. haftasında 8 beraberlik çıkmadığından. önümüzdeki haftaya 52 mil- yar 830 mijyon 342 bin 213 TL. devretti. 7 beraberlik ise şöyle: 1-15-17-18-20-23-33
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle