25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHUR/YET 28 EKİM 1996 PAZARTESİ 14 HAFTANIN SANAT ÇIZELGESI Sergi 0 Şakirtten Mektepliye, Talebeden Oğrenciye arşiv sergisi 30 ekim - 30 kasım tarihieri arasında Yapı Kredi Sermet Çıfter Kütüphanesi'nde izlerıebılir • Özgür Korkmazgil'in resim sergisi 30 ekım-6 kasım tarihieri arasında Galeri An Inter Kultura'da eörü)ebilir./'2^i 29 18) • Nevin Çokay resim sergisi 2 i tkasirna dek Kızıltoprak Sanat <jalensı'nde yer alacak. (4/8 38 06) • 13-18. Yüzyıl Türk Halıları sergisi 12 kasima dek Türk Islam Eserleri Müzesi'nde göriilebılir. • Atatürk ve Kurtuluş konulu resim. fıevkel. fotoğrafve gravür sergisi 12 kasıma dek Kültür Bakanlığı Devlet Cüzel Sanatlar Galerisfnde yer alacak. f 243 50 53» Ü Çağdaş Türk Resminde Özgün Usluplar sergisi, Cemal Reşıt Rey Konser Salonu'nda 30 ekıme dek ızlenebilır. • Esat Tekand'ın sergisi Urart Sanat Galerisınde ızlenebilir" (241 21 83) • Semra Özümerzifon resim sergisi 8 kaMina dek C'umalı Sanat Galerisi'nde ızletıebilir. • Zuhal Sarıkahya resim sergisi 31 ;kim - 15 kasim tarihieri arasında tş 3ankasi Erenköv Sanat Galerisi'nde zlenebılır (356 1)1 68) • Aysu Koçak. Meltem Erden. Kasım •Coçak. Mustafa Özel. Rıfat. Ercüment fariıan. NılüferToka> ve Sabahattin Funcer'in resim sergisı 20 kasıma dek vlaltepe Sanat Galerisi'nde ızlenebilir. •441 91 98) • Cavit Mukaddes resim sergisi 8 tasıına dek Sımurg Art'ta yer alacak. ,260 60 53) • Kainat Barkan Pajonk resim sergısi 30 ekim - 30 kasun tanhlen irasında Toprakbank Sanat Galerisi'nde izienebılır. (233 26 63) • Nevin Çokay resim sergisi 21 la>ıma dek Kızıltoprak Sanat Galerı.sı'nde ızlenebilir. (418 38 07) • Şinasi Bozatlı nm Kadın JzJenimlen" başlıklı sergisi Yıldız Teknık tniversıtesı Yüksel Sabancı Merkezı'nde izlenebilir. • Bizden ve Onlardan 11 resim sergisi 4 kasıma dek TEM Sanat Gaîerisi'nde ızlenebilir. (247 08 99) • Japon Bebekler sergisi I kasıma dek Isfanbul Menkul Kıymetler Borsası Sanat Galerisi'nde yer alacak. • Son Dönem Osmanlı Kumaşları .sergisi 16 kas.ıma dek Vapı kredı Vedat Nedım Tör.Muzesi'nde ızlenebilir. • Vildan Özdilek Ipek Erakıncı. Raif Özdıiek. NİIüferÖztürk resim sergileri, Ergin Konuksever'in "Kıbns Barış Harekâtı' fotoğraf sergisi Basın Müzesi'nde >er alıyor. • Erol Deneç resim sergisi 12 kasıma dek Almelek Sanat Galerisi'nde izlenebilir. • Nur Pınar Sankur'un •tns#njtfi£ana,L ba^lıklı resim sergisi 2 kasıma delc Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Kütüphanesi'nde perşembe günü açılacak olan Şakirt'ten Mektepliye Talebeden Oğrenciye' isimli sergide, dönemin ünlü okullarında çekilmiş ilginç fotoğraflar, kartpostallar, gazete kupürieri ile özel aile koleksiyonlarından çeşitli dokümanter malzeme yer alıyor. Takı Galerisi'nde izlenebilir. • Ayşe Sevgi Ersoy resim sergisı 8 kasıma dek Ümit Vaşar Sanat Galerisi'nde ızlenebilir. • Rima Farah ve Kevin Jackson'ın özgünbaskı resim sergisi Galeri Oda'da 9 kasıma dek yer alacak. (259 22 08) • Artin & Öilek Demirci resim sergisi 2 kasıma dek Ürün Sanat Galerisi'nde izlenebilir. (360 99 64) • Tuna Gün resim sergisi 22 ekim - 11 kasim tarihlen arasında Hobi Sanat Galerisi"nde yer alacak. (22? 23 3-) • Gravürlerde İstanbul ve Istanbul Resimleri Sergisi Taksım Sanat Galerisi'nde görülcbilir. • Neşet Günal resim sergisi 6 kasıma dek Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde izlenebilir. (230 19 76) • Mustafa Ayaz resim sergisi 31 ekime dek Karsu Sanat Galerisi'nde izlenebilir. B Sıtkı Olçar'ın çini sergisi 2 kasıma dek Artısan Sanat Galerisi'nde yer alacak • Adnan Çoker'in Artı Elemanlar" başlıklı resim sergisi Beyoğlu Aksanat'ta 24 kasıma dek göriilebılir. • Fatih Mika'nın gravür ?>ergisi 9 kasıma dek Vakko Beyoğlu Sanat Galensi'nde görülebilir. • Erol Akyavaş, Mustafa Ata. Bubi. Emin Çizenel. Tanju Demirci. Ismet Doğan. Burhan Doğançay. Ergin Inan. Hüsamettin Koçan. Kemal Önsoy. Tuba, S jüçim Tjgkcan. Ömer Uluç ve Jale YnVrfabusSr'tn çeşitli dönem akrilik. hevkel. baskı ve gravürlerinden oluşan vapıtları, ekim avı boyunca E\clusi\e Sanat Merkezi nde izlenebilir. • Georg Zey 'Manzaralar' başlıklı yaptılarını 9 kasıma dek BM Çağdaş Sanat Merkezınde sergiliyor. (24- 48 52) • Imren Erşen resim sergisi 8 kasima dek Destek Reasürans Sanat Galerısrnde izlenebilir (231 28 32) • Mübeccel Siber resim sergisi 10 kasıma dek Galeri İki Maymun'da görülebilir (350 26 24) • Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun 'Canım Anadolu' resim sergisi 9 kasıma dek Artemıs Sanat Mcrkezı'ııde. • E. Gökhan Baykal resim ve GAY Seramik AtöKesınin 'İşlevsel Seramık' sernisi 19 kasıma dek Çatı Sanatev i'nde. (24-U D M Naile Akıncı resim sergisi 30 ekime dek Iş Bankası Parmakkapı Sanat Galensi'nde görülebilir. • Patse Hemsley resim sergisi 8 kasıma dek Gülmıne Sanat Merkezi nde görülebilir. (571 60 16) • Tuncay Takmaz'm Değerleı Yükselırken Kitç Denemeleri" sergı» 15 kasıma kadar Taranta Babu'da. • Irfan Fehmi Özcanlı \e Birsen Tekinalp'in resim sergisı, Türkiye Iş Bankası Istanbul Erenköy Sanat Galerisi"nde izlenebilir. • Simin Yazıcı'nın resim sergisi. 31 ekime dek Enka Rönesans Galeri Bar'da. • Ali Haydar Pektaş'ın sürekli sergisi sanatçının Maltepe ' Qragos'taki atölyesinde izlenebitir. (352 41 f>4) Müzik • Efes Pilsen Blues Festivali kapsamında 30 ekim ve 2 kasım tarihieri arasında istanbul Hilton Convention & E\hibition Center'da Guıtar Shortv. Carol Fran. Geno Delfose & French Rockın Boogıe ve Alvın Vbungblood Hart izlenebilir. • Cemal Reşit Rey Konser Salonunda vann saat 19.30'da Türk Musıkisı Araştırma ve Tanıtma Grubu (TÜMATA)İdıl-Ural. Kazak. Türkmen, Kırgız. Özbek. Altay. Sana. Kırım. Azerbeycan ve Kıbns Rumeli Türkleri otantik musikisinden örnekler verecek. Çarşamba \e perşembe günü saat 19.30'da Moskova Senfoni Orkestrası. şef Vladimır Fedosevev vönetiminde bir konser \erecek. Konsere solist olarak N'erda Erman katıkıcak. (232 98 3D) • Jazz Stop Beyoğlu Sahnesi'nde bu haftadan itibaren her pazartesı saat 21.00-23.00 ara.sinda .Ali Fuat \ ılmazoglu'nun Flamenko resitali. her per>embe saat 21.00-23.00 arasında Moğollar yer alıyor (252 93 14 -15) •Özlem Tekin ve Kargo konseri Çarşamba ve perşembe günleri saat 19.30'da CRR Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek Moskova Radyo Senfoni Orkestarısı konsrlerine Verda Erman solist olarak katılıyor. 30 ekim- 2 kasım tarihieri arasında gerçekleşecek Efes Pilsen Blues Festivali'nde Carol Fran, Geno Delafose, (üstte) Guitar Shorty ve Alvin Youngblood Harti zlenebilir. cuma ve cumartesi saat 20.30'da ve pazar saat 15.00'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde. (384 7 2 10) • Eylül Müzik Kulübünde bugün Jam Sessıon. yarın Blue Blues Band, çarşamba günü Inv ictus. perşembe günü Bülent Ortaçgil sahne alacak. • Kumdan Kaleler rock grubu. her pazar saat 22.30'dan sonra Sappho Bar'da dınleyıcıleriyle bulu^uyor. (245 06 68) M Aksanat'ta perşembe günü saat 12.30 ve 18.00'da Mendelssohnun "Senfoni No.3. Keman Konçertosu. Senfoni No.4" laser-disc'ten izlenebilir. Gösteri / Söyleşi • Sahaf Cafe Kültür Merkezi nde yarın saat 18.00'de Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıkö> ^ubesı'nin hazırladığı ""Tanıtım veCumhuriyet"anılan başlıklı toplantı. yine saat 18.00'de "Yirminci YüZNil'da Sanat Seminerleri IV" kapsamında Osman Hamdı Bey'in kişiliği ve resimlerinin işJendiği "Kaplumbağa Terbiyecisi" başlıkh seminer. çarşamba günü saat 18.00de Sunav Akın'ın hazırladığı şiir söyleşısi. perşembe günü saat 18.00'de "SiirSevdalıları Kendi Şiirlerini Okuvor" başlıklı etkınlik yer alıvor. • Taranta Babu Kültür Merkezi nde çarşamba günü saat 18.00'de Akgün Akova'nın katılacağı "Şiir Akşamı" yer alıvor. • Beksav'da perşembe günü saat 19.00'da "Ekim Devrimi" başlıklı şiirve slayt gosterısi. cuma günü saat 18.00'de Oğuz Özden'in hazırladığı "$ürde Estetik Bovut" başlıklı etkinlik izlenebilir. • Evrensel Kültür Merkezi'nde yann saat 18.30'da "Gençhğin Enternasyonal Buluşması'başlıklı panel izlenebilir. • Enka Rönesans Balmumcu'da perşembe günü saat 19.00'da Hilmi Ya\uz ile son kitapları üzerine söyleşi veralıyor. • İFSAK'ta perşembe günü saat 19.00'da Alin Taşçıyan. Necati Sönmez ve Alberto Modiano'nun "Sinemada Fotoğraf. Fotografçılar ve Fotoğrafçı Yönetmenler" başlıklı semineri ızlenebilir. • Martı Sanatevi'nde perşembe günü saat 19.00'da Yrd. Doç. Dr. Fatmagü! Berktay'ın "Feisefc ve Kadın'başlıkiı semineri ızlenebilir. • Günola Kültür Merkezi nde vann saat 18.30'da Ali Ekber Eren. Fevzi Kurtuluş. Çiçek Ayvıldız'ın katıldığı Foklor tivatro ve sürpriz sanatçılar etkinliği ver alıyor. • Yeşilev Kültür Merkezi nde cumartesi günü saat 1 8.00'de Necla Akgökçe'nin katıldığı "Ekofeminizm"konulu seminer izlenebilir. • Kadın Kuruluşları Birliği.'bueün AKM Büvük Salon'da 13.30da Cumhurivetı anıyor. • İÜ İletişim Fakültesi nde çarşamba günü saat 11 OÜ'de Tayftın Talipoğlu ve Sinem Küçükgörmen'in katıldığı seminer İletişim Fakültesi 3-4 Amfi'sinde izlenebilir. Sinema • Işıklar Sönmesin Başrollerini Berhan Simşek. Tank Tarcan. Sermin Karaali ve Tuncel Kurtiz'in paylaştığı filmin yönetmeni Reis Çelik.fBeyoğlu Lale 249 25 24. Bukırköy Avşar 583 14 9", Çemberlita$ Şafak 516 26 60. Kadıköy Hakan 33^ 96 3 7> • Dördümüze Bir Eş Başrollerini Mıchael keatoıı ve Andie MacDovvell'in paylaştıüı filmin vönetmeni Harold Ra'mis. JBeyoğluEmek 293 84 39. TeşvikiveAFM 224 05 05, İstanbul Princes 285 06 95. Parliament Cinemaclub 263 18 38. Çemberlitaş Şafak 516 26 60, Bakırköy 74- 572 04 44. Galeria Prestige 560 "2 66, Kadıköy Kadıköv 33 " '4 00, Altuniztıde Capitol 310 0616) • Kazan Filmin başrolünde Shaquille O'ııeal >er alıyor.(Şi$li Kent 241 62 03. Beyoğlu Fitas 249 01 66, A/tu/ıizade Capitol 310 06 16. Kadıköy As 336 00 50, Bakırköv İncirli 572 64 39, Bakırköy Ai'iar 583 14 97) • Tvvister Jaıı De Bont'un yönettiği filmde başrolleri Helen Hunt. Bill Paxton ve Jami Gertz pavlaşıyor. (Etiler Akmerkez 282 05 05, Tefvikire AFM 224 05 05. Beyoğlu Atlas 252 85 ^6, İstanbul Princes 285 06 95, Bakırköv Carousel 5~1 83 80. Bakırköy Renk 5-2 18 63, Oıtaköy Feriye 236 28 64. Osmanbev Gazi 24? 96 65. Altunizade Capitol 310 06 16, Kadıköy Moda 33? 01 28, Erenköv Apollon 362 51 00, Fenerbahce Pyrathid 348 01 50, Aksaray Yıldız 589 61 39, Fatih Fezu 63/ 16 08. Pendik düney 354 13 88. Florya Prestige 663 28 86, Avcılar Staıidart 695 36 45) • Damdaki Süvari Jean-Paul Rappeneau'nıın yönettiği filmde başrolleri JuJıet Binoche ve Olivier Martinez pavlaşıvor. (Beyoğlu Beyoğlu 251 32 40, Altunizade Capitol 3/0 06 16, Suadiye \1ovieplcx 385 24 49) • Kuş Kafesi Mike Nikhols'un vönettiği filmde başrolleri Robin \Villiams. Nathan Lane ve Gene Hackman paylaşıyorY£«'frr Akmerkez 282 05 05, fesvikiye AFM 224 05 05, Beyoğlu Fitas 249 01 66, İstanbul Princes 285 06 95, Ortaköy Princess 227 91 47. Etiler Hillside 263 18 38, Kadıköy Süreyya 336 06 82, Altunizade Capitol 310 06 16. Bakırköv Carousel 543 83 80. Bakırköv İncirli 5'2 64 39, Osmanbey Gazi 24" 96 65. Pendik Giiney 354 13 88) • Nefret Mathieu Kassov itz'in yönettiği filmde başrolleri Vincent Cassel. Hubert Kounde ve Said Tasıhmaoui paylaşıyor. (Beyoğlu Alkazar 293 24 66. Kadıköy As 336 00 50, Erenköy Apollon 362 51 00) • Şehir Melekleri Tim Pope'un yönettiği filmde başrolleri Vincent Perez. Mia Kirshner. Richard Brooks. Iggv Pop ve lan Dury paylaşıyor. (Bevoğlu Fitaş 249 01 66. Osmanbev Gazi 24- 96 65, Etiler Akmerkez 282 05 05. Ortaköy Princess 227 91 48, Bakırköv Carousel 5~1 83 80, Altunizade Capitol310 06 16, Kadıköv Ocak 336 37 71, Pendik Oscar 39009 69) • Kansas CityRobert Altman'ın vönettiği filmde başrollen Jennifer jasonleigh. Harry Belafonte, Miranda Rıchardson paylaşıyor. (Beyoğlu Alkazar 293 24 66, Istanbul Princes 285 06 95, Altunizade Capitol 310 06 16, Kadıköy Bahariye 414 35 05, Suadiye Movieplex 385 24 49) • Red Kit Red Kit'in Daltonlarla mücadelesini anlatan çizgi film Türkçe .seslendirmesiv le yösterılecek.^O'o^/M Fitas 249 01 66, Harbive As 24'63 15. Etiler Akmerkez 282 05 05. Bakırköv Avşar 583 14 9", Çemberlitas Şafak 516 26 60. Avcılar Staıidart 695 36 45, Altunizade Capitol 310 06 16) • Fargo Başrollerini Franees McDormand. VVilliam H. Macy. Steve Buscenı'nin paylaştığı filmin yönetmeni Joel ve Ethan Coen. (Beyoğlu Beyoğlu 251 32 40. Kadıköy BroadHay 346 /4 8/) • Kurtuluş Günü: Filmde başrolleri Will Sınith. Bıll Pulman ve Jeff Goldblum pav laşıvorlar. (Kadıköy Reks 336 0/ 12. Şisli Kent 24/ 62 03.' Beyoğlu Sinepop 251 11 ""6, Beyoğlu Lale 249 25 24. Çemberlitas Şafak 1 ve 4 - 5/6 26 60. Bukırköy Avsar 583 14 9-, Bakırköy İncirli 1. ve 2. salonlar 5-2 64 39. Ğalleria Prestij 560 -2 66, vönettiği filmin başrolünde Helen Mirren ver alıvor. (Suadiye Movieplex 385 24 '49, Beyoğlu Alkazar 245 -3 83) • Trainspotting: Başrollerini Ewan McGregor, Evven Bremner. John Lee Miller ve Kev in McHidd'in paylaştığı filmin yönetmeni Danny Boyle. (03, Beyoğlu 4tlas 252 85 76, Kadıköy . As 336 00 50) ' • Bir Fransız Kadını: Başrollerini • Emmanuelle Beart. Daniei Auteuil ve , Gabriel Barylli'nin paylaştığı filmin yünetmeni Regis Wargnier. (Kadıköy 4 Bahariye Euroimage 4/4 35 05) • Çok Yakın ve Çok Özel: Başrollerini Robert Redford ve Michelle Pfeiffer'ın paylaştıâı filmin yönetmeni Jon Av net. (Şisli Kent 241 62 03, J Jean Giono'nun yapıtından sinemaya uyarlanan Damdaki Süvari'yi Jean Paul Rappeneau yönetiyor. Başrollerini ise Ju/iette Binoche ve Olivier Martinez paylaşıyorlar. Atrium Prestij 559 80 63. Suadiye \iovieplex / ve 2 - 385 24 49) • Şeytanca: Başrollerini Sharon Stone. Isabella Adjanı. Chazz Palminteri ve K.ath> Bates'in pavlaştığı filmin vönetmeni Jeremiah Chechik. (H. As 246 63 15, B. Fitas 249 01 66, Bakırköv Avsar 583 14 9-, K.Ocak 336 3- ')) • Cennet Mahkûmları: Başrollerini Alec Baldvvm. Mary Stuart Masterson. Kelly Lynch ve Enc Roberts'ın pavlaştığı film Phil Joanou tarafından yönetiliyor. (Bevoğlu Fitas 249 01 66, Kadıköy Atl'antis 418 26 56) • O da Bir Ana: Terry George'un Tiyatro • İstanbul Büyükşehir Befediyesi Şehir Tiyatroları Harbive Muhsiıı Ertuğrul Sahnesi'nde 'Kanlı Düğün*. Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde "Koca Sinan'. Üsküdar M. Celal Sahnesınde 'Çatıdaki Çatlak". Kadıköv Haldun Taner Sahnesi'nde 'Farklı Bir Kadın'. Gazıosmanpaşa Sahnesi'nde 'Mikadonun Çöpleri" adlı oyunlar sahneleni.vor. (232 53 21) • İstanbul Devlet Tryatrosu AKM Oda Tıvatrosunda 'Kadınlardan Konuşalım'. Taksim Sahnesi'nde ise "Babaannem Yüz Yaşında'. AKM Aziz Nesın Sahnesi'nde ise'Orkestra'adlı oyunlar sahneliyor. (251 56 00) • Grup Kafka Dario Fo-Franco Ramc'nin "Kadın Oyunlan" adlı oyununu her cuma saat 20.00'de Martı Sanatevi'nde sahneli>or. Ovunu Hülva Karaka> yönetiyor. (293 81 3') • Kenter Tiyatrosu Ramiz ile Jülide' adlı ovunu çarşamba günü saat 15.00'te. perşembe ve cuma günleri ise saat 21.00'de. cumartesi günü saat 15.00 ile 21 00'de ve pazar saat 15.00'te Kadıköy Halk Egitım Merkezi'nde sahneliyor. (336 12 00) • Aya Maya Kumpanya adlı çocuk kabaresi her cumartesi ve pazar sünü saat 11,00'de. "Red Kit' adlı müzikafçocuk ovunu ise avnı t'ünler saat 13.00"te Opera / Bale • İstanbul Devlet Opera ve Balesi çarşamba günü saat 20.00'de AKM Büvük Sahne'de sezonun yeni prodüksiyonu "Farklı Adımlar"ı, perşembe günü saat 20.00'de, R. Rodgers ve O. Haınmerstein'nın "Kral ve Ben" adlı müzikalini. cuma günü saat 19.00'da K. Ludwig"in "Bir Tenor Aranıyor" adlı yaprtını. cumartesi saat 11.00 ve 15.30'da G. Rossini'nin "Külkedısi" ve S. Balsalyan'nın "Levla ile Mecnun" adlı vapıtlannı sahnelenecek. Suadiye \fovieplex 385 24 49, Kadıköy Holly'mmd 338 90 76) • Aksanat'ta çarşamba günü saat 12.30 ve l".3()'da i. Musilli'nın yönettiği "Marıo Lanza- The Amerıcan Caruso" adlı film 'la>,er-disc'ten Ingilizce orijinal halivle izlenebilir. • taranta Babu Kültür Merkezi'nde vann 18.30'da "Bob Marley"in hayatının anlatıldığı film gösteriliyor. • Evrensel Kültür Merkezi'nde bugün saat 15.00'te Zeki Ökten'in yönettiği '"Düşman" ve saat 19.00'da Şerif Gören'in yönettiği "Yol", yann saat 15.00'te Yılmaz Güney 'in yönettiği Agıt, çarşamba günü saat saat 15.00'te Yıfmaz Güney'in yönettiği'"L'mut", perşembe günü saat 15.00'te Şerif Gören'in yönettiği "Yol". saat 19.00'da Yılmaz Güney'in yönettiği "Duvar," cuma aünü saat 15.00 ve 19.00'da "Cesur Yüreİc", cumartesi günü.saat 14.00 ve 19.00'da yine "Cesur Yürek" adlı filmler gösteriliyor. • Günola Kültür Merkezi'nde perşembe günü saat 19.00'da Stanley Kubrick'in yönettiği "Spartaküs" adlı film gösteriliyor. • Nazım Kültürevi'nde çarşamba günü saat 13.00de F. Lombardini'nin "Cennetten Düsenler" adlı filmi gösteriliyor. Şehir Tiyatrolan'nın oyunlanndan , Gülsün Siren'in yazdığı, Engin Gürmen'in sahneye koyduğu 'Farklı Bir Kadın"da, 1950'lerin sonu 1960'lann başında ülkemizde yaşamlarında giderek bir şeylerini yitiren bir ailenin öyküsü anlatıfıyor. Oyun yanndan itibaren Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde izlenebilir. Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne!i>or. (260 11 56) • Issız Ada adlı müziklı çocuk ovunu cumartesi 11.00 ve pazar 11.00 ile 13.30 saatlerinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde izlenebilir. (359 64 ? 7 ) • Çocuk Atatürk adlı ovun her cumartesi saat 12.00 ve 14.00'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. (661 38 9?) • Bal Bal Anları adlı çocuk ovunu her pazar saat 13.30'da Kocamustafapaşa Çaedaş Çocuk Tiyatrosu'nda izlenebilir. (529 54 52) ILAN BAKIRKÖY 9. ASLhT HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1995 192 Davacı Istanbul Muhakemat Müdürlüğü vekilı tarafın- dan dav alılar Ahmet Kestek v e arkadaşları aleyhine mah- kememıze açılan tapu iptali ve tescil davasında venlen ara karan gereğınce: Davalı Ahmet Kestek'in Merkez Mah. Atatürk Cad. Karanfil Sok. Erık Çıkmazı Ko: 4. Güngören-lstanul olarak göstenlen adresinde dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediği. zabıtaca yaptırılan tahkıkatten adresi meçhul olduğu anlaşılmakfa adı geçen davalıya dava dilekçesınin duruşma gün ve saatı ile birlikte ilanen teblığıne karar verilmiş olup. duruşma 25.11.1996 günü saat 10.00'a bırakılmıştır. 8.10.1996 "Belirtılen gün ve saatte bizzat mahkememizde hazır buiunnıanızveyakendinizibırvekil iletemsıletttrmemz. aksı takdırdc hakkınızda HUMK'nin 398 ve müteakip nıaddeleıi hükünıleri gereğınce duruşmayayokluguntız- dadevamolunarak karar venleceei ilanen tebliğ olunur." Basın- 113713 İLAN T.C. FATİH SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'IVDEN 1996 430 Mahkememizden ve- nlen 10.10.1996 tarih ve 1996/430-812 karar sayılı ilam ile Fatih. Beyceeiz Mah. cilt: Oll'O5".sayfa:8.kütük: 422'de nüfusa kavıtlı 6.12.1995doğumlukü- çük Deniz Senözer'e aynı yerde nüfusa ka- yıtlı annesi Şükriye Derya Şenözer v asi ta- yin edilmiştir. tlan olunur. 10.10.1996 Basın: 113668 İLAN T.C. ISPARTA İCRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 1994 52 Esas Davacı Isparta il Özel İdare Müdürlüğü vekili ta- rafından. Isparta Sütçüler ilçesi Özel İdare iojmanı inşaatı için müteahhıt firma ile diiştüğü ihtilaf sonun- da mahkememizde açılan "istihkak" davasının vapı- lan yarüilaması sonrasında; davalı müteahhit Isparta ili. YedTşehitler Mahallesi 3937 Sokak No: 41'de ika- met edenMustafa Uresbe'nin (Üresbe) tüm aramala- ra rağmen bulunamadığı anlaşıldığından adı geçene dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere mahkememizdeki 1994 52 esas sayılı dava dos- yasının duruşması olan 1.11.1996 günü saat 09.00'da duruşmada hazır bulunmanız, kendinizi bir vekille temsil ettinneniz. duruşma>a gelmediğinizya da iti- razlarınızı bildirınediğiniz takdirde duruşmaya yok- luğunuzda devam olunup karar verileceğı ihtaren ve ilanen tebliğ olunur. Basın: 80766 İLAN T.C. FATIH BIRIıSCI ASLÎVT: HUKUK HÂKIMLIĞI'NDEN 1995-672 Davacı, Maliye Bak. izafeten İst. Muhakemat Mü- dürlüğü vekili tarafından açılan gaiplik davasında; Davacı vekili dava dılekçesinde. Fatıh-Abdisubaşı Mahallesi Çukur Mescit Sok. 264 pafta. 2262 ada, 9 parsel sayılı taşınmazeşit olarak Mehınet Ali ve Emi- neadınakayıtlı olduğu, Mehmet Ali ve Emıne'ninha- yat ve mematları belli olmadığından, aradan lOvıllık sürenin geçtığıni bu nedenle MK'nin 530. maddesi ge- reğince Mehmet Ali ve Emine'nin gaipliğine karar veriimesıni istemiş ve mahkemece de ilan yapılması- na karar verilmiş olmakla Mehmet Ali ve Emine'nin hayatta olup olmadığı hakkında malümatı olan kişile- rin MK'nin 32. maddesi gereğince ilan tarihini müta- kip I yıl içınde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur 18.3.1996 Basın: 113715 İLAN T.C. MERİÇ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995 133 Davacı Ahmet Bayrakçı davalılar Fatma Kaya vs. hakkında İstanbul'da oturduklannı beyan ile açtığı Meriç Subaşı beldesi 1682 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ve tescil davasında davalıla- ra tüm çabalara rağmen tebligat yapılamamış, hak- kında 7201 S K.nun 28. vd. md. göre ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş. bu bakımdan davalılar Fat- ma Kaya, Mehmet oğlu Mehmet Kaya. Remzi Kaya, Bayram Kaya. Yakup Kaya. Hasan Kaya. Mehmet Ka- ya ve Ali Kaya'nınduruşmanın bırakıldığı 12.12.1996 tarihinde saat 09.00'da mahkememizde hazır bulun- maları veya kendılerıni vekıl ile temsil ettirmeteri ge- rekmektedir. Aksı takdirde dava gıyaplannda sonuç- landırılacaktır. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 3.10.1996 Basın • 112604
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle