05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 EKİM 1996 PAZARTESİ HABERLERIN DEVAMI istanbı Edırne ÇaraMale Kocael Izmr Manısa Aydın Derızlı B B B B B B B B 12 11 12 11 17 16 18 14 Sınop Y 13 Mdana B 22 Zongulaak Y 12 Antalya Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskışehır Sıvas Y Y Y B B B B 12 13 14 8 9 9 8 B 21 Chyarbakır Y 14 Şanlıurfa Y 15 8 Mardın Y 15 Sıırt Y 14 Hakkârı Y 8 _ —§ Van B 20 Kars Y 12 Y •? v'urdL-r kjze> ve dogu ke •= m'er parça) ve çok DJ L.*IJ Karademz le Doğu ve Gunedoğu Anadolu bosge c r vağş geçecek Yağ ş ar gerellske vağmur Ka raûen z r Y kes mler ie Dogu Anadolu njn kuze y nae karia nanş k yağmur ve karşek ınde olacak Ha a s cak ğında one*rl b r cieg ş Kjık olmayacak Ruz gar /urdun bat Kes m enr de kuzev, \e aogu kes m e rdeguney ^ebat yonter d°n hafıf ara sıra orta kuv vteesecek Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madrıd Sofya Bruksei Y Y B Y Y B B Y 18 16 19 16 17 23 16 17 Budapeşte Y 14 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn B Y Y Y Y B Y Y 18 22 8 9 8 14 13 13 18 (^Sk. ,S ockhrlrr Mostoa Taşkent Moskova Aşkabat Almatı Taskent Baku Bışkek Tıfhs Kahıre B Y Y B Y Y Y 20 24 23 14 23 15 23 O , Şam Y 25 .utiu i Sıslı Bulutlu ^ Çok buıüîlu ı Yagmurlu G U N C E L CirNEYT 4RC4YÜREK • Buştarafı 1. Sayfada ye çıkıvor Currnurbaşkanrnın gorev suresı Kasım 1996'da bıteceh dıyenler de son gunlerde hız kesıyor susu- yorlar Zaten bır delının kuyuya attığı taşı bın akıllı çıka- nrmı çKaramaz mP Ulkemız genelde bu soruya ya- nıt arardurur Hele son gunlerde Turkıye bu atasozu ıle uğra- şıyor Yusuf Bozkurt Ozal, ABD'de başından amelı- yat olduğundan berı tutturdu bu turkuyu Berı yan- dan Demirel'ı cumhurbaşkanı olarak ıçıne sındıre- meyenler ya da Koşk'ten ayrılmasıyla "şerıat kafa- lı bırınır" Çankaya'ya yerleşecegını duşleyenler Bır aydan fazladır konuyu, soruna çevırebılmeye çabalıyorlar Çankaya sessız Kuşkusuz "olayı" ozenle ızlıyor Zamanı geldığınde, ortam elverdığınde hukuk bıl- mezlere "ders vermenın hazırlığı ıçınde" "Koşk'te bır dosya" gıderek kabarıyor Içınde koktencıler ıle Y B Ozal'ın CHP-MSPdonemınde bır ara Adalet Bakanı ismail Müftüoğlu'nun engın hukuk bılgılerıne dayalı savlar Ne kı hepsı Çankaya'ya kendılığınden yansıyan başka hukuksal goruşler Orneğın, Prof Şeref Gözübüyük Anayasa Hu- kuku kıtabında, "Seçım nedenı ne olursa olsun, her cumhurbaşkanı seçımmde, bu sure yenıden baş- lar Başka bır deyışle Cumhurbaşkanlığı 'nın sure- sınden once boşalması durumunda, yenı seçılen cumhurbaşkanı, eskısının kalan suresını tamamla- maz" dıyor Bır başka anayasa hukuku profesoru Erdoğan Tezıç, "Bu makamın 7 yıllık sure dolmadan once boşalması halınde yenı seçılen cumhurbaşkanınm 7yıl ıçın tekrar seçıldığını" vurguluyor Bu aralar boyu bosu, endamı cuzdanı dolgun kı- mı yazarlardan da YBO'ye r^stek Orneklemeyle kotuleme yontemını kullanan ya- zarlar Atatürk olunce 11 Kasım 1938'de cumhur- başkanı seçılen Inönû'nun 2 Nısan 1939'da dort yılı dolmadan bır kez daha seçıldığını one suruyor- lar Oyleyse? Ozal'ın yerıne seçılen Demırel olen cumhurbaşkanınm suresının doldugu kasım ayın- da Çankaya'dan dışarı 1 Insaf Ne var kı, Inonu'yu dayanak yapanlar, onemlı olan asıl olguyu anımsamıyorlar ya da anımsamak ışlerıne gelmıyor Inonu'nun ıkı kez cumhurbaşka- nı seçıldığı ıkı tanh arasında bır başka olay yaşanı- yor 26 Mart 1939 genel seçımı 1930'ların anayasasınagore, "heryenıgenelse- çımde gelen Meclıs, cumhurbaşkanını bırotekı se- çıme kadar seçıyor Inonu, Ataturk'un suresını ta- mamladığı ıçın değıl, 1939'da yenı genel seçım yapıldığından tekrar seçılıyor" Kımı kararnamelerle yasaların Koşk'ten donme- sı uzenne "gorev suresını bır tehdıt oğesı" gıbı kul- lanan RP çevrelerıyle (Akıt-Yenı Şafak gıbı) kokten- cılere, br ara sessız kalarak DYP de katılır olmuş- tu Once hukuksal çıkmazı goren Hoca tomıstan ettı Hoca'sı boyle davranınca yardımcısı Şaıbe Hanım durur mu hıç"? işte bu nedenle çok basan, ancak etkı alanı dar gazetedekı başlarda sozunu ettığımız şu haber bırden değer kazandı DYP lı Anayasa Komısyonu Başkanı Ahmet iyi- maya lıderlere bır mektup gondererek "açık ana- yasa hukmune gore cumhurbaşkanınm 7 yıllığına seçıldığını" bıldırdı Ama koprulerın altından çoook sular aktıktan sonra Ve.. Koşk, anayasal sınırlar ıçınde kaldıkça, ga- lıba "ne Isa'ya ne Musa'ya yaranacak" Ne yazık, Koşk'e ne yapması gerektığı yolunda "telkınlerde" bulunanlar bıle, genış tepkılerle karşılaşan bır olay- la ılgılı açıklamayı dıkkatle okumuyorlar Sozunu ettığımız olay, bedelsız ıthalat kararna- mesı ve Koşk'un onayı Oysa onayla bıriıkte yapılan açıklamada Cumhur- başkanı, saptadığı "sakıncaları hukumete ılettığı- nı" ve altını çızerek bıldırdığıne gore, "hukumetın kaygılara katılmadığı gıbı, otomotıv sanayımızeza- rar verecek bır durumun gorulmesı halınde gerek- lı tedbırlerın alınacağı guvencesmın Cumhurbaş- kanlığı 'na bıldırıldıgını" duyuruyor Ozu şu kı, Koşk, hukumetle otomotıv sanayıını kolluyor ve sağladığı -yazıh- guvencelerle uzenne duşen gorevı yerıne getırıyor Anımsatmak gerekır mı bılemıyoruz Ustelık Cumhurbaşkanı otomotıv sanayıının maddı çıkarlarının bekçısı değıl! AYDINLANMA EMRE KONGAR • Baştarafı 3. Sayfada Tam bunlar olurken sıstem. uç buyuk yazarı, yaz- dıklarından dolayı yargıhyor ya da mahkûm edıyor • • • Ben hukuk teknığınden pek anlamam ama sı- yasetın mantığını ve hukuk-sıyaset ılışkısını bıraz bılırım Bu durumun sorumlusu, ellerındekı mad- delere gore ışlem yapan savcılar ya da yargıçlar de- ğıl, o hukuk kurallannı oylece bırakan, duzeltme- yen polıtıkacılardır Şımdı kamuoyu açıkça soruyor Ey ıktıdar partı- lerı, bu kanun maddelerını değışırmek, duzeltmek konusunda ne duşunuyorsunuz"? Ey muhalefet partılen. bırbınnızı karalamayı bı- rakıp hıç olmazsa bu konudakı duzenlemelerde bır ortak tutum ıçıne gıremez mısınız'? Not' Uğur Dündar a ve Arena takımına koca- man bır "afenn" Çocuk bakımevındekı "dayak" olayını ekrana getırıp ırdeledıklerı ve bunu çok gu- zel yaptıkları ıçın Pekı, şıddet, dayaktan cınayete kadar uzayan bır sureklılık değıl mı'' Istanbul'da on kışıyı olduren katılın eylemını "namus cınayetı" dı- ye nıteleyen gazeteler ve televızyonlar ıçın kımı kınayacağız? 'Civan'ın vurulmasına neden okhı 9 • Baştarafı I. Sayfada ki flrmadan Sağlık Bakanlığı'nca tedarik edile- rek gonderilmiştir. Benim donemimde İstanbul İl Sağlık Mudurluğu'nun bu alımlarla ilgisi hiçbir zaman olmamıştır." Adnan Gungor un avukatı Muhıddın Yuzuak, Turgut Ozal'ın başbakan olduğu donemde Encs- son marka cep telefonlarının Turkıye'ye gırdığı sıralarda Zevnep Ozal'ın devreye gırerek haksiz kazanç sağladığını kaydettı Bu konuda Gun- gor'un kendisine bılgı verdığını belırten Yuzu- ak konu\ la ılgılı açıklamalann Gungor'un > urt- dışındakr tatılı bıter bıtmez yapılacağını soyle- dı Kamuoyunasunduklarıbubılgılerısavcılığın 'suç duyurusu' olarak kabul etmesi gerektığını \urgula>an N uzuak açıklamaların devamının sonra\a bırakılmasının nedenını ise "*Ko\anda- ki tum nıermileri bir anda boşaltmanm anlamı yok" dıve açıkljdı Cı\angate olayına adı karışan Selim Edes ıle AlaaddinÇakıcı veİnci Babagıbı maf\adun\a- sının pek çok unlu ısmının de a\ukatİığını sur- duren \ uzuak. Gungor'un. devletı ılgıTendıren bu kadar onemlı bılgılen bunca > ıl nıçın açıkla- madığına ılı^kın soruvu "Çünku onlar 5 \ıl a>- nı \astiğa baş ko\muş insanlar. \dnan Be>, elbel birgun gerçekJer orta\a çıkar, ben kanşma\a> ım, di\e duşunu\ordu. \ncak Ze\nep Ozal'ın \d- nan Be> hakkında dergilerde çıkan iddialan o kadar acaip ki Adnan Be> de artık da\anamadı tabıi ki" dı\e vanıtladı Ze\nep Ozal'ın Gungor hakkındakı ıdıdaları- nı "4drun Be> kansınısırfminietekgivdiğiiçin lime linıe ettiğini so\le\en bir adanı. Bo>le birisi hiç porno kaset çe\irir mi" sozlenyle çurutmek ıste\cn \ uzuak Gungor'un bovlebır^ev vapmış olsa bıle Turk toplumunun asıl Zevnep Ozal'ın Adnan Gungor'le flort ederken gıdıp 'davulcu' lakabıvla tanınan Asım Ekren le evlenme^ını ele^tıreceğını sa\undu \ uzuak şovle konu^tu "Duşunsenize. Ze\nep Hanım sadece mak\aj çantasından 3 kere olmak u/ere dularlar çıkarıp Zurih'teki bankalara yatırabili>or. Sonra \ew Jersev Eyaleti'ndeki e\inin kaça alınıp satıldığı- na ilişkin belgeler de elimi/de. Temel Dağoğlu"\ la \apılan usulsuzlukleri de biliyoruz. Gidin bakın. Dağoğlu memuriyeti kotuye kullanmak suçun- dan İkinci Ağır Ceza Mahkemesrnde yargılan- ma>a de\am ediyor." \ uzuak. Ze>nep Ozal'ın Gungor'un suçlama- larına ılışkın bır da\a açması halınde kendısının zararlı çıkacağını sa\undu Yuzuak Zevnep Ozal ın Selım Edes'ın de "başını yakhğını" one surerek Cıvan ve Edes olavlan>la ılgılı sunları so\ ledı ~Engin Chan'ın vurulması olayı hiç he- sapta yoktu. Tamamen Zeynep Ozal'ın gidip Uğur Çakıcfyı doldurması ve onun da kocası Alaaddin Çakıcı'v ı aray ıp durunıu anlatmasıy la olmuştur. Selim'e de aynı şevi yaptılar. Kanal 6'nın karartılmasını engelledık ver senın para- nı da tahsıl ederız' dediler. Azpara değil tabii ki. Voksa hiçbir işadamı durup dunırken gidip de de\ rin C umhurbaşkanı'nın ailesine, benim para- mı tahsil edin, der mi? Bu da onlann işiydi." Muhıddın Yuzuak'ın Adnan Gungor adına v aptığı açıklamada adı geçen v e Zev nep Ozal 'la bıriıkte yOİsuzluk vapmaklasuçlanan eskı istan- bul İl Sağlık Muduru Prof Dr Temel Dağoğlu ise tum suçlamaları reddederek Gungor'u karsı- lıklı goruşmeyedavetettı TurgutOzal'ın ısteğıy- Iel986vel991 vıllan arasında II Sağlık Mudur- luğu gorev ını surdurduğunu belırten Dağoğlu polıtık nedenlerden dolav ı gorev suresı bıter bıt- mez Sağlık Bakanı tarafından hakkında sorustur- ma başlatıldığını ve bu soru^turmalardan bırta- nesi hanç dığerlerınden beraat ettığmı kavdettı Dağoğlu surdurulmekteolan soru^turmanın ko- nusıı hakkında bılgı vermekten kaçınırken sozu edılen suçlamalann doğru olmadığını savundu Dağoğlu Gungor'u sadece magaztn gazete ku- purlerınden ve paparazzı programlarından tanı- dığını Ze>nep Ozal'ı ıse bır ıkı kez gorduğunu vurgulavarak Gungor-Ozal ev lılığının de kendı- sının gorev suresının bıtmesınden sonra gerçek- le^tığıne dıkkat çektı Dağoğlu konu!}ması sıra- sinda Zeynep Ozal ın ıkıncı doğumuv la ılgılen- dığını sov lerken. Ozal aılesınden asıl tanıdığı kı- sılerın başbakanolmasındanonce Jurgut Ozal ve kardeşlen Korkut Ozal'la \usufÖzaîolduğunu bıldırdı Dağoğlu. alımındavolsuzlukvaptığı ıddıa edı- len rontgen cıhazlannın Sağlık Bakanlığı na bağ- lı Sağiık Vakfı nca Ankara'dan istanbul a gon- derıldığını kendısınuı de bu konulara hıç karış- madığını sov ledı Halen CapaTıp Fakultesi'nde oğretım gorev lisi olarak çalişaıı Dağoğlu ^ovle devam ettı " Adnan Bey bu açıkJamalar sırasın- da niçin Amerika'yagidiyor? Buradaolupdabe- nimle tartışsa ya... Benim şerefimi kamuoyu onunde kuçuk duşurmeye çalışmasından dolayı kendisini da\a edeceğim. Bu açıklamalara. doğ- rulatmadan bultenlerinde yer veren tum basın kuruluşlarını da ay nı şekılde da\a edeceğim. Ozal ailesi son derece nitelıkli bır ailedir. Bu arada ba- a hatalarının olması normaldir." Trafîkte ağır ceza dönemi başhyor Haber Merkea - karayolları Tra- tık ^asasi nın bazı maddelennde de- ğijiklıkleı ongorenve Cumhurbaşka- nı Suleyman Demirel'ın onayladığı venıvasa Resmı Gazete"de >ayımla- narak yururluğe gırdı Yenı duzenle- melerle, trafık suçlarına uygulanan 110 bın lıra ıle 33 mıl>on lıra arasin- dakıparacezalan I mılyon 800 bın lı- ra ıle 108 mılvon lıraya >ukseltıldı >asanın para cezalan ıle hafıf hapıs cezaları getıren Ek 3'uncu maddesı. I Ocak 1997 tanhınden ıtıbaren u>gu- lanacak Trafık kazalanm azaltmak amacıy - la getınlen yenı duzenlemeler. surucu- lere ağırcezalar getırıyor Kemertak- mavanlaryadaaraçtasıgaraıçenler I mıKon 800 bın lıra, kırmızı ışıkta ge- çenler 3 mılyon 600 bın lıra, hız stnı- rını asanlar 7 mılyon 200bın lıra. ma- lı sorumluluk sıgortası yaptırmayan- lar 108 mılyon lıra para cezasi odemek zorundj kalacaklar Kuralları ıhlal e- den suruculere 2 ıla 6 av arasında de- gisen hapıs cezası da uvsulanabıle- cek Yenı yasayla otoyollarda hız sinın 120 dığer yollarda ıse 90 kılometre olarak belırlendı Bu hız sınırlarını yuzde 50 a>an 3 mılvon 600 bın lıra. vuzde 50 den tazla aşan ıse n mılyon 200 bın lıra para cezası odey ecek Hız kuralını I yıl ıçınde > kez ıhlal eden suruculerın belgelerı. 1 y ıl surey le ge- rı alınacak Bu ehlıyetler. psikıyatrı uzmanmın muayenesınden sonra ge- rıverılecek Içıslerı Bakanlığı hızsı- nırını en tazla 20 kılometre arttırabı- lecek Tnıtık polıslerının radarla hız kontrolu vaptığı yerı tespıt edıp dığer suruculerı uyaranlar 18 mılyon lıra pa- ra 2 jy da hafıf hapıs cezasına mah- kunı edılecek Surucu belgesını yanında bulun- durmamanın cezası 3 mılvon 600 bın lıra olarak behrlenırken trafık polısi- ne sahtebelgeveyanlıs bılgı verenler 18 mılvon lıra para cezası odeyecek 2 a\ da hapıs cezasına çarptırılacak- lar Tescıllı araçlann satiş v e dev ır ış- lemlennı 7 is gunu ıçınde ılgılı tescıl kurulujuııabıldırmeyen 28 mılyon lı- ra tescıl cdılen araçların tratık belge- sı ve tescıl plakasını almadan trafığe çıkan 14 mılyon 400 bın lıra odeye- cek Kamyon. otobus ve çekıcılerde takograf. taksılerde taksımetre bulun- durmadan trafığe çıkanlar ıle muaye- ne ıstasyonu ışletme belgesı ıle yetkı verıldığı halde ışletme şartlanna uy- mayan veya gereklı şekılde muayene yapmayanlara, ışletme belgesı gerı alındığı halde muayene yapanlara uy- gulanacak para cezası ıse 108 mılyon lıra olacak Malı sorumluluk sıgorta- sını yapmamak sıgorta şırketlerıne trafık kazalarında yaralanan kımsele- nn malı sorumluluk sıgortası sınırla- n ıçınde yer alan trafık gıderlerını 8 gun ıçınde odememek ve gereklı ma- kamdan ızın almadan surucu kursu açmanın cezası da 108 mılvon lıra ola- rak uygulanacak Ehlivetier iptal edilebilecek Trafık suçu îşlendığı tarıhten ıtıba- ren. genye doğru bır y ıl ıçınde toplam 100 ceza puanını dolduranlann suru- cu belgesı 2ay bupuanınavnıyıl ıçın- de ıkıncı defa doldurulması durumun- da. surucu belgesı bu kez 4 ay surev- le gen alınacak Surucu belgesı geçı- cı olarak gerı alınanlardan. bu sure ıçınde araç kullandığı tespıt edılenler ıle değıştırme suresı ıçınde belgelerı- nı değıştırmeden araç kullananlar "" gunden 30 gune kadar hapıs ve I4mıl- yon 400 bın lıra para cezası ıle ceza- landırılacak Aynı surucunun bır vıl ıçınde uçuncu defa 100 puanı doldur- ması halınde de surucu belgesı sure- siz ıptal edılecek Surucunun. olumle sonuçlanan bır tratık kazasında aslı kusurlu olması durumunda. surucu belgesı 1 vıl sureylegerı alınacak Bu suruculer. psıkıyatrıstlertaratındanda muayene edılecek Yasava gore ehlıyetsız araç kulla- nanlar, bu suçu ılk kez ışledıklerınde 1 ay. tekran halınde de 3 ay hapıs ce- zasına çarptırılacak 18 y aşin altında- kı ehîıyetsiz suruculer. cezalannı isla- hevlerırde çekecek Nasayla ıçkılı araçkullanmanın ce- zası da yenıden dıızenlendı Buna go- re alkoflu araç kullandığı belırlenen suruculerın ehlıyetlen. bırıncı defada 3 ay ıkıncı detada 1 yıl sureyle elle- rınden alınacak Busuçun uçuncu kez tekrarlanması durumunda. suruculer 1 ay hapse mahkûm edılecek ve surucu belgelerı. ancak 5 \ıl sonunda psıkı- yatrık muayenesının olumlu sonuç- lanması durumunda gerı verılecek Lyuşturucuvekeyıtvencı maddeala- rak araç kullandığı tespıt edılenlerden 28 mılyon 800 bın lıra para cezası alı- nacak. ay nca 6 ay da hapıs cezası uy - gulanacak Karayolları dışında, kenannda ve- ya karayolu sınırı ıçınde ızın almadan levha, ışık koymanın beledıye sinır- ları ıçındekı karayolları kenanna ızın- sız olarak yapı ve tesıs yapmanın ce- zası 72 mılyon lıra olacak Yol uzerın- de başıboş hay van bırakma yasağma uymayarak olum, yaralanma veya maddı hasarlı trafık kazalanna sebe- bıyet veren hay van sahıplerıne de 18 mılyon lıra para cezası ve 2 ay hapıs cezası verılecek \asa karayolunda. araçlann. ka- nıunun rahat ve huzurunubozacak ve- ya kışılere zarar verecek şekılde say- gisızca surulmesı araçlardan bır şey atılması veya dokulmesı ıle seyır ha- lınde cep \e araç telefonu kullanımı- nı da yasakladı Surucu ve \olcular toplu taşım araçlarında sıgara da ıçe- mevecekler Yasava gore Sağlık Ba- kanlığı karayollanndameydana gelen trafık kazaları ıle ılgılı acıl yardım tedbırlerı alacak Lnnersıtelere bağlı hastaneler ve dığer butun resmı ve ozel sağlık ku- runı ve kuruluşları acıl olarak kendı- lerıne getınlen kaza geçırmış kışıle- re Sağlık Bakanlığı tarıfesını uygula- varak v erdıklerı sağlık hızmetının be- delını yukumlu sıgorta şırketınden alacaklar Karayollarmda guvenlığı sağlamak uzere Karayolları Guvenlı- ğı \ uksek Kuruluve Trafık Guvenlı- ğı Kuruluoluşturulacak Trafığe tes- cıl edılmış araçlann herces.it satış \e devırlen noterlerce veva trafık şube- len \e burolarında yetkılı memurlar tarafından yapılabılecek Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nca ılkoğre- tım \e ortaoğretım okullarında ders programlarına zorunlu trafık ve ılk- yardım derslerı konuiacak Turkıye sınırları ıçınde vayın yapan radyo ve televızyonlar. haftalık eğıtım prog- ramlarının en az 30 dakıkasını tratık eâıtımı ıleılmlıprogramlaraavıracak- lâr karavollarında yolcu taşımacılığı yapan otobus ve benzerı taşıtların ka- rıştığı olumlu trafık kazasi sonuçları. kusurlu araç veya araçlan kullanan surucu vearacaaıt plaka numarası ıle bırlıkte fırması yazılı \c sozlu basın aracılığıyla teşhır edılecek Suruculerın trafık kurallanna uyup uy madığını denetlemek amacıy la. es- kımıllervekıllerı.başbakanlık bakan- lık musteşan. genel mudur genel mu- dur yardımcısı ve daıre baskanları mulkı ıdareamırlerı hakım ve savcı- lar, Sayıştay denetçılerı. mufettışler. protesor, doçent unvanlı unıversıte ogretım uyelerı ıle unıversıte mezunu 1 derece kadrolarda çalışan kamu go- rev lılerınden ısteklı olanlar "fahri trafik mufettişi" olarak gorev vapabı- lecekler Fahn tratık mutettışlerı. ku- surlu suruculerle ılgılı duzenledıklerı tutanaklan vetkılı makamlara teslım edecek Tıcan araçlann taşıdıkları reklam vazı flama ılan ve benzerı ^evlerden elde ettığı gelırlenn yuzde 25 ı Turk PolısTeşkılatıGuçlendırme\aktı na yuzde5 ı ıse Trafık Fonu naaktarıla- cak Araçlann muavenesı TSE tara- fından trafık tescıl kuruluşu bulunan yerlerde sabıt veya sevvar muavene ıstasyonlarında veya bu kuruluş tara- tından ışletme beigc;ı \enlen gerçek veya tuzel kışılere aıt muavene ıstas- vonlarında yapılacak RP'li Kahraman takıyye yapmadı 'Osmanlı'nın vansıyız ALİ TIRAŞ Rüşvet alan trafik polisi ihraç edılecek • Baştarafı 1. Sayfada anında oluyor ve bu sayı 9-10 bıne ulaşıyorsa burada buyuk hatalar var demektır Son donemlerde olum sa- y ısının artışıy la kazalar değerlendı- rılmevebaşlandı Nedenını sorgula- yan vok Sıvas'ın Gurun ılçesı ya- kınlannda 10'ardakıka aray la kaza- lar mevdana geldı Suruculennpsı- kolojık durumlanndan eğıtımlenne ve hatta yol durumlanna kadar ka- za nedenlen saptanmalı •'Vadeleri bu kadarmış" yaklaşımıyla bu me- selevı çozemezsınız Kadere ınanı- rız ama trafık kazalan Turk ınsanı- nın kaderı olamaz - Kaza artışlanyla iigili olarak kendinizi sorguluyor musunuz? - Turkıye'de tum kuruluşlar yet- kıye talıp olur. goreve talıp olmaz Bu hastalığı yenmek zorundayız Sımdı. karayolu uzennde yuzlerce kara nokta var Kara noktanın bu- luııduğu her verde tratık ekıbımız var Ozeleştırı yapalım \ uzlerce msanın olduğu bu nok- talarda ekıbımızın bu noktaların başlangıcında durup araçlara yolun tehlıkeleı yarattığını suratını araç mesafesını hatta vol şartlan çok zoı- laştıncı ıse aracı alıp kara noktaları kendısının kontrolunde geçırmesi lazım Normalıbu Hayır.Turkpo- hsı bunu yapmaz Neyı yapar bır ağacın arkasına geçer kımler hata yapıyorsa ceza kesmeye başlar Ağacın arkasında bekleverek ceza yazmayı kaldıracağız Bız. yolun başında vatandaşını bekleyen uya- nsını yapan. tehlıkelı noktadan \a- tandaşını geçıren polıs tıpını yara- tacağız - Trafik polislerinin sayısını artı- racak mısınız? -Kadroda oy namalar y apmak ço- zum değıldır Polisin mantığını de- ğıştırmelıyız Eğıtımle başlayaca- ğız Trafık hızmetlennı bırbranş ha- lıne getıreceğız Trafîkte başlayan polıs mesleğmın sonuna kadar bu alanda kalacak Izmır Bornova'da- kı tesısı trafık polıslerının eğıtım yen yaptık Polıs okulları 2 yıllık yuksekokul olacak Burada, vatan- daş-polıs dınamığının mantığını alan polıs bır sure sonra. caydıran duzenleyen ve denetleyen bır tablo çızecek Yasayla. Trafık Araştırma Merkezı kurulması hukrne bağlan- dı 100'eyakın kadro var Kadrola- nn tumunu psıkologlara oğretım uvelerıne araştırma gorevlılerıne tahsıs edeceğız - Trafik polisinin suruciılerden ruşvet aldığj iddialarını nasıl onleve- ceksiniz? \eni yasada. polisin ceza yazma yetkisi 14 milyonun uzenne çıkarıldı. - Dunvanın her verınde konulan ağır para cezalany la kazalarda cay - dıncılık amaçlanır 170 bın kışılık polıs teşkılatında aykın kişıler ola- bılır Bu ıstısnadır Bıze duşen gorev. teşkılatımızda vanlış var ıse. surat- !e tespıt etmek ve mesleğın dışında bırakjnaktır Ama açıkça soyluyo- rum mesleğını suııstımal eden var- sa. bu teşkılatm ıçınde bır sanıye tutmam Ihraç ederım - Özel bir yonetim mi uygulaya- caksınız? - 79 ılın trafık mudurlennı topla- yacağım Bolgeler duzeyınde tum personelle toplantılar yapacağım \enı trafık yasasını yasada trafık polısının yuklendığı sorumluluğu anlatacağım 1 Ocak 1997 sabahına kadar her şeyı tamamlamış olaca- ğız Bakanlığın teftış heyetınden çok sayıda mutettışe denetım gorevı verdım Bu arkadaşlanmız yurdun genelıne sıradan vatandaş meslek sahıbı surucu gıbı kıyafetlerle go- reve başladı Yarsa. gorev ını kotııve kullanan onları da derhal teşkılatın dışına bırakacağız Kuşkuların çoğalmasina ızın veremeyız OSMA\İ\E-Retah Partılı Kul- tur Bakanı İsmail Kahraman. "Biz Osnıanlfnırı \arisi olmayı amaçla- dık" dedı Evrensel kulturun ve hu- manıst duşuncenın bır kenara bıra- kılmasi gerektığını dılegetıren K.ah- raman bakanlığının adınııı "Milli Kultur Bakanlığı" olması gerektığı- nı savundu Kahraman 3 kasım gunu yapıla- cak beledıy e başkanlığı seçımı nede- nıyle Osmanıve \e gıttı Kultur Sı- tesı'nın temel atma torenıne katılan Kahraman "Ataturk posteri" ve "Turkiye Cumhuriyeti'nin temeli kıilturdur" vazılı pankartın onunde vaptığı konuşmada şunları sov ledı "Biz Osmanh'nın varisi olmayı amaçladık. Tıpkı Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlıkları gibi biz de bakanlık olarak milli kulturu sav u- nuyoruz. Evrensel ve humanist du- şunceler milli duy gulan ortadan kal- dırdı. Kultur politikamızın her yo- nuy-le tatbikatında milli kultur hava- sını Türkiye'mize ve dunyamıza te- neffüs ettireceğiz. Burada inşa edece- ğimiz kultur sitesinde de bu istika- mette insanlar yetiştireceğiz." Kahraman"ın ozelıkle "Osman- b'nın varisi"" ve "miüi kultur"ıle ıl- gılı sozlen başta Adana \alısı Oğuz Kaan Koksalolmak uzere torene ka- tılanlardan alkiş aldı Kultur Baka- nı. konuşmasinda hukumetın kultur anlay ı^ını şov le anlattı "Kulturesa- sında millidir. Şimdiye kadar kultur, e\ rensel kelimesi ve tiplemesı ile y an- lış ifade ediliyordu. Şimdi bizim hu- kumetimizde, programımı/da kul- tur mıllı kultur adını almıştır. Sa- vunmanın millisi olur, o y uzden mil- li savunmamız vardır. Milli eğitimin millisi olur. onun için Milli Eğitim Bakanlığı'mız vardır. Kultur de mil- lidir. O yüzden isnıi "kultur değil Mıllı Kiılrur Bakanlıüf dır." Gok gunjlrjiu" G U N D E M AIISTAF4BALB\Y • Başturafı 1. Sayfada ış sayılı tevkıflen ıle tutuklu bulunan Hacı Bayram Şahin, Kemal Ertem, Tuncay Özer, Mustafa Si- nan cezaevımız 14 koguşunda kalmakta olup, sanıklann ıdarı ve can guvenlığı açısından başka bır cezaevıne nakıllennın yapılması ıçın yazımızın Adalet Bakanlığı Ceza Tevkıfevlerı Genel Mudur- luğu 'ne sunulması arz olunur" Mesutoğlu bu ıstemı aynı gun Ceza ve Tevkı- fevlerı Genel Mudurluğu'ne ıletır Genel Mudur Hüseyin Turgut ıstemı onaylar Ankara- Kırşehır Cumhurıyet Başsavcılığfna şu yazıyı gonderır " Tutukluların vasıfları nazara alınarak gereklı sıkı guvenlık onlemlerı altında sevklerının sağla- narak sonucundan bılgı verılmesı Adı geçenlerın teslım alındıklarından bılgı verıl- mesı ve tutukluluklannın ınfazına E tıpı kapalı ce-' zaevınızde devam olunması Cumhurıyet Savcılık- larından nca olunur" Buraya kadar normal Cezaevlerınde, can gu- venlığı ve ıdarı gerekçelerle zaman zaman sevk- ler oluyor 15 ekım gunu faks aracılığıyla gerçekleşen bu] yazışmaların ardından, 16 ekım gunu Şevket Ka~- zan'a "çok acele" uyarıh bır ıstem ıletılır "İBDA-C tutuklularının Kırşehır'e naklıne engel olunması " Kazan hemen harekete geçer Durumu Huseyın_ Turgut'a bıldırıyor Turgut da bu ıstemın altına no- tu duşer "Hemen yazısı yazılsın " f Ve şerıatçı teror orgutu IBDA-C tutukluları ıste-_ dıklerı yerde kalıyor Cezaevlerınde sevk genellıkle sancılı bır olay. Yakın geçmışte. zorunlu sevkler nedenıyle ucu olume kadar uzanan olaylar yaşandı Ancak bu şerıatçı olmayan tutuklu ve sanıklan ıçın Şerıatçı tutuklu ve sanıklar ıçın ıse sevk demek zevk demek Kendılerını ıstedıklerı yere sevk ettı- rebılıyorlar Kazan goreve geldığı gunden berı en çok ceza- evlenyle uğraşıyor Ama nasıl uğraşma'' Sıvas davası sanıklarına, Islamı Hareket Orgu- tu (IHO) sanıklarına. "Bınstegınız varmı" dıye so- rup, anında yerıne getırme Otekı sanıklara, "Ne ıstıyorsunuzulan"deyıp butunhaklarınıbıtırme... Yukarıdakı ornek bunlardan sadece bın Cezaevı savcısı, Ceza ve Tevkıf Evlerı Genel Muduru İBDA-C sanıkları ıçın bır ışlem yapıyor. Bakan ertesı gun durduruyor. A' Soruyoruz ' Sayın Kazan kımın bakanı 9 Bakana ayıp olur... Devam edelım Metrıs Cezaevı şerıatçı sanıkların bıriıkte olmak ıstedıklerı yer Son donemde de İHO sanıkları bu- rada ıkamet edıyor Cezaevını ıstedıklerı gıbı çe- kıp çevırıyorlar Hatta tadılat bıle yapıyorlar Geçenlerde cezaevı yonetımı, kendılerınden bı- raz daha saygılı olmaları ıçın rıcada bulundu Yo- netım sanıklardan şu yanıtı aldı "Kafamızı bozmayın, sızı bakana şıkâyet ede- rız " IHO sanıkları, Bursa E Tıpı Cezaevı'ndeyken ba- kanın emrıyle Metrıs'e getırıldı Bu sanıklar. geçen gunierde Çetin Emeç ın katıl zanlılarından Ek- , rem Baytap ı ' orgute ıhanet ettığı" gerekçesıyle^j ' olume" mahkûm ettıler J Ancak sonradan vazgeçtıler Gerekçelen şuydu:- Bakan zor durumda kalır" Oldurmek yerıne evıre çevıre dovmekle yetın- dıler Sonra da koğuştan attılar Bıze ulaşan bılgılere gore Baytap ı nıçın haın ı- lan ettıklerlerını ayrıntılı bıçımde kaleme alıp, Ka- zan'a gonderdıler Bu ıddıa 18 ekım gunu Cumhuriyet'te haber olarak yer aldı Bakandan herhangı bır ses çıkma- dı İşte cezaevlerının gorunumu Kımıne has bahçe Kımıne kelepçe Kazan ın her geçen gun daha bır "ıtına" ıle da- ğıttı bu adalet. hıç de hoş şeylere delalet değıl . Yazıyı Şevket tekerlemesıyle bıtırelım Adalet Kazan Şevket kepçe, şerıata borazan hukuka kelepçe TURNİKE SEMtH GL NYER • Baştarajt 10. Sayfada Eskı Dışışlerı Bakanı ve Buyukelçı Osman Olcay, Lausanne Antlaşmasfnı kısmen yazdığı metnı oku- yarak kısmen ırtıcalen keskın zekâsının ve sınırsız eleştın yeteneğının yenı orneklerını vererek anlattı. inonu den başka hiçbir dış polıtıka sorumlusuna hayranlık duyamadığını soyledı __ ' Dışışlerı Bakanlığı Musteşan Buyukelçı OnurÖy- men, Montreux Sozleşmesı'nın Lausanne'ı ta- mamladığını ve Bogazlar da Turkıye nın askerı mevcudıyetım kurduğunu, antlaşmaya ek proto- kolle Bogazlar ve Marmara adalarının sılahlandırıl- masının sağlandıgını arada geçen zaman ıçınde şartların ve teknolojının çok değıştıgını, 1994'te ha- zırlanan bır yonetmelıkle bu noksanların ortadan kaldırıldığını ve şımdı Boğazlar'da daha az kaza vuku bulduğunu soyledı Onur Oymen sozlerını Lausanne ve Montreux ıle Avrupalı olduğunu ıspat- layan Turkıye'nın ılerıde mutlaka Avrupa Bırlığı'ne de tam uye olacağına olan ınancını açıkça ıfade et- tı Çokalkışlandı Ben deyeteneklıveıyımser Dışış- lerı Musteşarımızm bu ınancının gerçekleşmesı ıçın dua ettım ZE)\EP AR/TLRh Doğum gunun kutlu olsun Nıce "V ıllara Turk halp \akfı2L )ılını kutluvor TÜRK \L\L? VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks:(0212)212 68 35
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle