03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
PAZAR7ES/ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Trabzonspor'u 90. dakika golüyle deviren San - Lacivertliler bugün îngiltere yolcusu KBahçe'yi Uche sırtlıyorHİLMI TTRKAY Fenerba hcs defansına ı 4 yıldır damgasını vu- rran l cfıe, San - Lacivertli- luenn tarirıinede 2000. golü sttan ısim olarak geçerken. C".amİ3<ia fıerkes Nijerya- It'yı konuşiıyor. - Lche. Fîenerbahçe'ye gddigi ı yana rakımın defcnsın- i düzelmegözlerden kaçrnıvor. Sivahi ovuncu da doğal olarak bıundan en büyük payı alıyo-. Zı- rröan zaman ileriye çıkarak goî de arayan Lche. San - LacivertJi for- rroayla 4. golünü zorlu Trabzon— por maçında attı. Anımsayajağı- niz gibi 1993 - 1994 sezonjnda Bıeşlktaş'la ovnanan lig kar^ılaş- rnasında Ucihe. yine son dakikada aHtığıgolletakmıını 2-1 •likgtlibı- yete taşı>an ısim olmuştu. Bu rntaçla Fenerbahçe. 3 vıldırdevam- lı .kaybettiği ezeli rakibi Beşik- ta* ın hegemonyasına da >on ver- rrnştı. fşte ay nı Lche. 90. dakika- Jxbu kez Trabzonspor'a karşı ko- naştu ve takımına altın değernde 3 puan getirdi. Nijeryah. diger 2 Samsunspor ve Gazian- • Fenerbahçe. Manchester United'la yapacağı ^ Şampiyonîar Ligi karşılaşması için bugün Londra'ya hareket edecek. Högh'ün oynamayacağına kesin göziiyle bakılırken Kostadinov için maç saati beklenecek. tepspor a attı. •*2000. golü kim atacak"tartışma- sınadason verirken. doğrutahmi- ni sadece Fenerbahçe'nin unutul- maz yıldızlanndan Rıdvan Dil- menyaptı. Fenerbahçe yönetim kuruîu daha önce de açıkladığı gi- bi Lche'vi plaketle ödüllendire- cek. Ancak kurulun. yapıfacak ilk toplantıda futbolcuya özel birjest yapması da beklenivor. Trabzonsporgalibiyetine en çok sevinenlerin başında şüphesizTek- nik Direktör Lazaronigeliyor. Son haftalarda eleştirilen üzerindetop- layan Brezilyalı çahştıncı. "Buga- libivet bizi tekrar dirilrti.Artık es- ki he\ ecanınıı/ıyeniden yaşamaya başladık. Her şeyin daha iyi gide- ceğine inanıyorum. Önümüzde .Manchester İnited'le oynanacak zorlu bir nıaç var. Rakibimiz mo- ralsiz.biziseoldukça nıo- raltijiz. Bu durumda en i> i skoru yakalamak için miicadeie edeceğjz"diye konuştu. Başkan Ali Şerı, üzerle- rindeki kara bulutların dağıldığım ifadeederek. "Biz takjmımı/ın şampi- Lche, golüyle yon olacağına baştan beri inanıyo- ruz. Trabzonspor galibiveti. bizi eleştirenleri sustııracakfır. Takınun bundan sonra alacaği sonuçlar da kimsenin konuşmasına izin verme- yecektir*'dedi. Fenerbahçe. Manchester L'ni- ted'Ia yapaeağı Şampiyonîar Ligi karşılaşması için bugün Londra'ya hareket edecek. Högh'ün oynama- yacağına kesin gözüyle bakılırken. Kostadinoviçin maç saati beklene- cek. Bu arada teknik direktör La- zaroni. Manchester maçı kadar ligde önümüzdeki hafta oynaya- cakJan Kocaeiisporkarşılaşmasın- âa KemalettiıTin san kart cezalısı olmasını da düşünüyor. Brezilya- Iı'nın. bu futbolcunun yerine al- ternatifleri. hafta içerisinde yapa- cağı çalı$malarda arayacağı öğre- nildi. Trabzonspor maçınınyıldıa Uche,maçsonrası se\inciııi LazaronAkpav lasrı. (ML'STAFA ERSOY) 1 REŞ"TE Cl MHURİYET Kl PASI Madalya yağmuru 13.1'luslararası Cumhuriyet Kupası Grekoromen veSerbesf Giineş lurııuvaM. dün yapılan final müsabakalanyla sona erdi- Turnııvada, stillerinde birinciliği elde eden güreşçiler şunlar: Grekoromen: 43-46 kg Asker Jursunboyer (KZK). 50 kg Kalilıp .Vran (JWJR). 54 kg Rahim Asanbekov (KZK), 58 kg Kuntarev Sergie {RI T S). 63 kg Füredi Levente (HUN), 68kgAba> ldeşov(KZK).74kg\usufDüzer(Tİ R),81 kg AliDehmen (Tİ R).88 kgNaleri Vlatrivenko(KZK), 115kg Murat Çömlekçioğlu (TL R). S«rbest: 43-46 kgAhmet Savir (AZE). 50 kg Tecimefev Erkin (1ZB). 54 kg \edat Öztemur (TİR). 58 kg Nimaev Nima (Rl S), 63 kg'Mırzayov Zahit (\ZE), 68 kg Muhammeto Mugamel (RIS), 74 kg Dour- boton Oulov (KGZ). 81 kg Nazado Zaza (GEO),88 kg G- eyeşhitge Tamas (GEO). 115 kg Avdın Polatçı (TÜR). Tur- rrüvada.Türkiye grekoromende 84 puanla, serbest stilde ise 69 puanla birinci oldu. (Fotograı: ASLAN YILDIZ) cumhuriyet Kupaları Binicilik Âtıcılık L'iuslararası Cumhuriyet Ku- pası Binieıiik Yanşmalan'nın ikinci gününde Türk biniciler Hirncilıkleri paylaştı. CMS Kupası'nda Se\ inç Tınas, 'Toby' isirli atıyla birinci oldu. \'esli$an Erdoğan, '^eni.Asır Bella' isirrli atıyla ikinci. Duruk 'Nörgancıoglu da '\eniAsır Dallas" isirli atıyla üçüncülügü kazandı. Cünün ikinci yarı^ında ise 24 unşmacı mücadele ederken Neslişah Evliyazade.'Veni.Asır Conielle" ısimli atıyla birinci oldu. Güzel Jzmir Kupası'nda NectetKaragül!e."Don Fox"isimli atıyla ilk sırayı elde erti. Gii- yarışı Zübeyde Hanım Kupası Yanşması'nda tsken- Tİ > isak.'Oquator''isimlı atıyla bırinciliâi kazandı. Havah Silahla'r 29 Ekim Cumhu- nyet Kupası müsabakalan dün Ay- dın'da yapıldı. Alınan sonuçlar d: Bü> iik bayanlar: I - Ayşe Kil 459 puan (Kara Ku\vetle- ğ ) 2- Melahat Çetinkaya 441 puan (Ankara). 3- Tuğba Efs:v 440 puan (Kara KuvvetJerigücii). Yıldız ba\anlar: 1- \te"e To_\ 357 puan (.Sakarya)(Tü'rkıye rekoru). 2- Elif Öz- bek.90pııan (Sakarya). Gençbayanlar: i- Damla Gümüşcan 44>?uan (Kara Ku\>erierigücü). 2- Meltem Ertek 327 puan ;Kaa Kuvvetlerigücü). 3- Ebru Koç324 puan (Emnjvetgiicii). ' Gnç Erkekler: 1 - Edip Erdem 556 puan (Emniyetgücü). 2- \âA z De\ ecı 550 puan (Kara Ku>vetferigücü). 3- Ayhan Yıl- IC? "49 puan (Bursa). \<Au Erkekler: 1-Harun Kanal 339 puan (Emniyetgücü). :- hıkan Zaimoğlu 338 puan (Samsun). 3- Ali Kayda 327 'üa - (Emniyetgücü). ; Bı>ük Erkekler: 1 - Refik Kanatlı 664 puan (Kara Kuvvet- *-|şicü). 2- Yaş.ar L nlütürk 656 puan (\lanisa). 3- Nizamet- n S.'\ inı 654 puan (Kara Kut-vetterigücü). ••DL'IVYADAN KISA KISA lisiklette dünya rekoru Fransızlann ünlü pedalı Jeannie Longo. Meksi- ko Cityde zamana karşı yaptığı denemede. ba- yanlar dünya rekorunu kırdı. 38 yaşındaki Fran- st?isikletçi. bir saarte katettiği 48.159 km'lik mesafe ile IrılizYvonne McGregor'aait47.411 km'lik dünya reko- nrin yeni sahibi oldu. Tiatlon ABD-Belçika farkı E ABDnin Ha\vai " eyaletinde yapı- • i lan fronman Tri- ı ı ı Dünya Şampiyona- ,a ;Ja erke'klerde Belçikalı _üvan Lierde. bayanlarda scVBD'li Paula \ev\by- r r.erşampiyonluğa ulaştı. >km okyanusra yüzen p:ular. 180 krn bisiklet tüindılar \e ardından 42 Lierde'nin 8 saat 4 dakika 8 saniyede ta- mamladığı \e altın madal- yaya ulaştığı yanşmanın er- kekler dalında ikincilikAl- man Thomas Hellreigel'in, üçüncülük ise Avusturyalı Greg V\'elch'in oldu. Ba- yanlarda ise gümüş madal- yaya İsM'çreli N'atascha Badmann. bronz madalya- ya iseAmerikalı Karen S- myers uJaştı. Boris Becker şampiyon Almanya'nm Stuttgart kentinde düzenlenen 2 milyon 2 yüzbin dolar ödüllü Eurocard Tenis Turnuvasfnı finalde. 1 numaralı seribaşı Ame- ü ı Pete Sampras'ı 3-2 yenen Boris Becker kazandı. Sergen iyileşti, Erkan sakatlandı Beşiktaş Hur'diyor Yenilgiyi unuttu ASENA ÖZK-AN AvTupa Kupalan'ndaki kötüyazaısına Ra- sim Kara ile son veren Beşiktaş turdan emin... Siyah-Beyaziılaryann akşam İnönü Stadfnda Polonya temsilcisi Legia\'arşo« ile oynayacaklan UEFA Kupası 2 'nci tur rci- \anş maçında. neolursaol- ı . • sun turu geçecekleri inancı- nı taşıvorlar. Yann akşamki Legia Var- şova maçının hazırlıkjarını dün yaptıgı antrenman sür- düren Beşiktaş'ta tek sorun; Erkanın yineleyen sakat- lığı. Sol arka adalesinden sakatlanan futbolcunun ya- nn ıbrmagiyipgiymeyece- ği belirsiz. Kuliip doktoru Yann akşamki Legia Varşova maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman sürdüren Beşiktaş'ta tek sorun; Erkan'ın leniyor Genç Sinan rse kart cezası nedeniy- le yarın akşam oy nayamav acak. "Turu geç. tribün hası/atının vansını al" diyerrvöneti m. bu önemli maçta. son günler- de istenilen perf'ormansı sergileyemeyenEr- tu|rurdan çpk şcy bekliyor. Besiktas.liyöne- ticıler. ileri ucun degişmez elemanı Ertuğ- rul'un Legia Varşova ile oy- nanacak rövanş maçında gol atacagı görüşünde bir- leşiyor Dün akşam kampa girdikleriConrad Otel'de bugün bir basın toplantısı düzenleyecek teknik direk- tör Rasim Kara ise sorunla- n olmadığını ve Beşiktaş'm İnönü Stadı'nda Legia V'ar- şova'yı eleyecek güce sahip olduöunu Erkan'ı bugün bir kez daha kontrolden geçi- receklerini ve karan bu akşam tnönüSta- dı'nda yapılacak Legia Varşova maçının son provasında vereceklerini söyledi. Beşiktaş"ta Erkan dışında sorunlu futbolcu bulunmuvor. Sakatlıgı geçen Sergen'ın yann akşam'10' numaralı formasıvlailk I lldeveralmasıbek- yineleyen sakatlığı. belirtti. Kara, "Kendimizi psikolojik olarak bu nıaça haar- ladık.Elbettoligdeki müaukkmü sürüyora- nıa l EFA Kupası'nda da turatlanıaken bü- yük hedefımiz" divor. Beşiktaş'ın rakibi Polonva ekıbi Leaia Varşova ise bugün öğlen saatlerinde İstan- bul'daolacak. Trabzon'da gözler Schalke 04'te ÖMERCÜ.NER Trabzonspor. önceki gün Istanbulda Fenerbahçe've karşı son dakika golüyle ye- nilmenin üzüntüsünü yaşar- ken 29 ekim salı günü Trab- zon da oynanacak olan LEFA Kupa- şı rö\anş maçının hazırlıklanna baş- ladı.Trabzonspor- un LEFA Kupa- sı'ndaki rakibi Schalke 04 takı- mına I - 0 yenil- mesinin rövanşını Güne; kahroldu. salı günü Avni Aker Stadı'nda seyircisinin önünde oynayacak. Bordo - Nİavili futbolcu- lar önceki gece Trabzon'a dönerek kampa girdiler. Tek- nik direktör Şenol Güncş, futbolcularıyla yapfıöı gizli toplantıda. "Bu tur bizim için çok şev ifade i'divor. Eğer kazanırsak ligdeki kötü gidişimize de dur de- miş oluruz. Ama elenirsok bir anda kaosun içine gire- ri/. Bunu da dü- şünmek bile iste- miyorum" dedi. Bu yenilginin ta- raftarlannınmora- lini bozmamasını isteyen Güneş. Av- ni Aker'e gelecek taraftarlara da bir mesaj göndererek, "Taraftanmız da bu maça gelerek bizi sonuna kadar desteklesin. Onların sayesinde burada nicetakım- lan dizc getirdik. Bu halkaya Schalke 04'ü de ekleyelim" dedı. - . , Eser YakupKodri Karaosmanoğlu Senaryo Ziya Öztan, MhatDurak Yonetmen NihatDura Yakup Kadri Karaosmano^Brnîîn u Bu eser benliğimin çok derinliklerinden adetû kendi kendine sökülüp koparak gelmiş bir şeydir diye nitelediği YABAN adlı eserinden Televizyona uyarlanan bu filmi mutlaka izleyiniz! Yapıma MustofaŞen Bakırköy'ü 2-1 yendiler 2. lig derbisi Kartal'm Bakırköy: 1 - Kartal: 2 STAT: Şeıılikköy HAKEMLER: Rı:a ÖzahioÇlu (5), Recai Kuzev (5). Ali Özen (5). __ BAKIRKÖY: Muhaırem (5). Dogtın (5). Fatilı (5), Enlal <5). B. Nedım (5). K. Neılim (4/ ülk. 41 Tııran 6). Kerem (6), Metin (5) klk. 5H Senlur 4), Mahımıt (5). Giirol (5). Cebrail (4). KAVa.KL:Raft't (7), )ikel(4) nlk. f>iMurat5). NecdetOK Besim (5), Melımei (Sj. Furuk I5t, Hıısan (6). Erkan (5), \ail (6) ülk. 5X Melih 5), Akif(6>. Erol (6} {ük. 85 4rif>) GOLLER:Dk 2?Akit. ük. 41 Suıl(Kartal). ük. 52 Kerem (Bakırköy). SARI KARTLAR: Fatilı. Mahımıt. Tııran (Baktrköy). Na- il (Kartal). Spor S«rvisi - 2 lig I. grupta oynanan maçta Kar- tal. BakırköVü 2-1 \enerek namağlup olarak liderliğini sürdürdü. Bakırköy ise lig- deki 6. venik'isini aldı. 2. lig toplu sonuçlar l.Grup: Sakarya.spor-Nışantaşı; 5-0. G.O.Paşa-Beylerbe- yi: 2-0. Zonguldakspor-Edirne; 6-0. Bakırköy-Kartal: 1-2 2. Grup: Y Turgııtluspor-Muğlaspor: 0-1. Bucaspor-Balı- kesirspor: 2-0. Soma Linyit.spor-Göztepe: 0-0. Aydınspor- Y. Salihli: 3-0 3.Grup: Alanyaspor-înegölspor: 1-1. Adana Demırspor-Y. Afyonspor: 1-1. Konya.spor-Kertıerspor: 5-0. Düzcespor- Adanaspor: 1-1. Eskişehir-Mersin İd.Y: 0-1 4.Grup: Şekerspor-Lnyespor. 3-2. Artvin Hopaspor-Ç. Ri- zespor: 0-2. Y. Yozgatspor-PTT. 2-0 5.Grup: Ş. Lrfaspor-Diyarbakırspor:3-l. Elazığspor-Bin- gölspor: 4-0. Malatvaspor-Hatayspor. 1-0. Adıyamanspor- Siirt Köy Hizm. YSE. 2-0. Kayseri-iskenderunspor: 4-1. 3. lig toplu sonuçlar l.Grup: Silvan-Hakkâri: 2-1. Dıyarbakır B Ş. B.-Ağn. 0-1. Mardın-Cızre: 3-0. Batman B.-B. Petrol: 1-0. Kurtalan- Kızıltepe: 2-1. G.Murat-Muş Adaletgücü: 1-2. Muş-Diyar- bakır PTT: 2-0. ^•üksekovâ B.- Bıtlis Köy Hizm.: 2-3. Silopi B.-Dıyarbakır DSİ: 1-1. 2. Grup: Bayburt-Of: 2-1. Pa- zar-Tokat: 1-2. Trabzon Yalı- Samsun Kadıköy: 6-2. Çar- şamba B.-Giresun: 0-2. Bu- lancak-Temıe: 4-1. Sıvas-Or- du: 0-0. Turhal-T.Telekom: I- 3. A. Sebat-Amasya: 0-1. 3. Grup: K. Maraş-Ceyhan Bld.: 2-1. Sılifke-Şehit Kamil Bld.: 0-0. Iskenderun D. Ç.- Fırat Üniversitesi: 2-2. Kozan Bld.-Kayseri Ereiyes: 5-2. B. Ş. Bld. ĞASKl-Kılıs Bld.. 4- I. Osmaniye-Sıverek Bld.: 0- 0. Tarsus Id. Y.-lslahiye: 1-0. 4.Gnıp;ÇanJarı Bld.-Eleypp.-,. zan Bld.: 1-0. Keçiörengücü- Kozlu Bld.: 2-0, Y. Sıncan- Bolu: 1-2. Kırıkkale Bld.-Er- demir Ereğli: 2-1. Karadeniz Ereğli-Kınkkale: 1-0. Kasta- monu-ASKİ: 2-0. Cııbuk-Zi- raat Bankası: 1-2. 5. Grup: Karaman-Sıde. 5-2. Afyon Şeker-Kütahja Sera- mık: 1-1. Antalya Köy Hizm.- Petrolofisi: flk(. Kütahya- Nevşehır: 3-1. Isparta-Eskişe- hir Şeker: 2-1. 6.Grup: Y. Mılas-S. Eynal: I- 0. Söke-Akhisar: 1-1. Petkim- Manisa: 0-1. Yeşılova-lzmir: 0-0. A.Gücü-Alia^a: 2-0. Ber- aamıı-Marmaris: 2-1. Y. Na- zıllı-Selçuk Efes: 2-1. Lşak- Edremit: 1-0. Fethiye-Torbalı Bld.: 0-0 7. Grup: D. Anado- lu-Maltepe: 1-0. B. Ş. Bld.- Karamiirsel: 3-1. B.Mennos- Bılecık 1-l.M.K. Paşa-Pen- dık. (f-0. Ortnçeşme-Bekirpa- şa: 0-0. Bozüyük-Sapanca: 1- 1. Gölcük-Gebze: 1-0. Bey- koz-F.Karagümrük: 2-1. 8.Grup:Çorlu-Lüleburgaz: 3- 1. Kırklareli-Dardanel Kepez: 2-0. Kasımpaşa-Tekirdağ: 3- 2. Gönen-Güngören B.: 1-2, K. Çekmece-Cerkezköy Pro- filo: 2-1. Çan-T. Fıratpen.fr 1. Bandırma-Dıkilitaş:3-0. Bayantarda dün Taç-Bursa: 3-1. Kayseri Yol- Eskışehir Gençlik: Hükmen (3-0). Adana Yataş-Ankara Gürtaş: 0-11. Mersin Cam-ls- tanbııl Site: 1-4. Bursa Delp- hi Packard-Altay:3-1. JokevAkın Özdeniz \ e l luınder Bolt'un sahibine toplam 5 miharlira ödiil verildi. (Fotoğraf: UĞÜR GÜNYÜZ) Cumhurbaşkanlığı Kupası Thımder Bolt'un Spor Seoisi - At yarışların- da. 58. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu. .Mehmet Kurt'un Thunder Bolt I' isimli safkanı. 2.39.37'likde- recesiyle kazandı. Thunder Bolt 1. 2 bın 400 metre çim pist mesafeli koşu- da.jokey Akın Özdeniz ile bi- rinci olurken sahibine dt top- lam 5 milyar lira ikramiye ka- zandırdı. Thunder Bolt Tin sahibi ilejokeyine. kupa \e ik- ramiyelenni. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel adına. Cumhurbaşkanlığı Danışma- Cünün icinden nı KemalettinKâşifoğluverdi. 58. Cumhurbaşkanlığı Ku- pası Koşusu'nda. LmurTa- mer'ııı "Airman'isimli safka- nı ikinci. Sadık EliyeşiTin •Ramadan' isimli safkanı da üçüncü oldu. Koşunun favori- si ofarak gösterilen Özdemir Atman'ın 'Bold Pilof isimli safkanı ise ancak 6. olarak bü- >ük hayal kınklığı yarattı. Bu arada. dün koşulan at > anşlannda altılı ganyan: 2/4- 6-6-5-4-6 kombinesini bilen 975kişi. 116 milyon 648 bin 4Ol)"er lira ikramive kazandı. • Voleybol 1. ligine dün yapılan maçlarla devam edildi. So- nuçlar şöyle: ERKEKLER: Istatistik-Petrolofisi: 0-3. TED Koiejliler-Ankara Et Balıkspor: 3-0. EskişehirDSf Bentspor- Bursa Emnıyetspor: 0-3. BAYANLAR: Ankara SSK-Ankara Demir: 2-i, TED -Ankara Numune Hastanesi: 2-3. Anadolu Cniversitesi-Tarsus Cukurova: 3-2. Eskişehir DSİ Bentspor- Kayseri DSİ: 3-0. İzmirspor-İzmir Karantina: 3-1. • Bremen Vatansportarafından düzenlenen 3. BüyükAta- türk Koşusu. Bremen'de yapıldı. Heryaştan sporseverin katıl- dığı koşuya. Türklerden çok yabancıların ilgi göstermesi dik- kat çekti. 5 bin ve 10 bin metrelerde düzenlenen koşuda alı- nan sonuçlar şöyle: I-Schisslev Paui. 2- Hecking Roger. 3- Bijchhee Arma. 5 Bın metre: 1-Boinoouitz Ublfgang. 2-Em- pez VV'olfgang. 3-Seefıng Hovet. B Türkiye Ritmik Cimnasrik Şampiyonası. Edirne Mimar Si- nan Spor Salonu'nda dün yapılan yanşmalarla sona erdi. 9 ku- lüpten toplam 32 sporcunun katıhmıvla düzenlenen saınpiyona- nın ikinci gününde minikler yarışnıaiarıvla alet finalleri yapıldı. Minikler kategorisinde Hatice Burgucu toplam 14.20 puanla bi- rinci olurken. çemberde 7.25. kurdelede 6.95 puan topladı.Alet finallerinde ise ipıe DemetTetik ve Mısra Ciğercıoğlu 9ar puan- la birinci/igi paylaştı. Çemberde Gözde Erduvan 9.15 puania bi- rinci oidu. Topta Özge Özer 8.50 puanla birinciliği kazandı. Kur- delede ise Mısra Ciğercıoğlu 9.15 puanla ilk sırada yer aldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle