09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1SMART1992PAZAR Sinema • Tiyatro • Gösteri 232 64 26 • 230 21 87 lîir »isron'ATAin K'$IKM EY. 4 nukofcsı. 1 btnyo. 2 piikopü Uil 8 bi^toebsı rt yiyid \iralik. Içtrihninuzıusııiız.'... ARj AUGVST STRINDBEKG "Julie. Elm Solugı Kabusu'nun Yaratıcısı 17-24-31 Mart SaatM 00 " YALNIZ 3 OYUN • KENTER TİYATROSU 246 35 89 DORMEN t i 0^3 SAIIJUH ZuflJKlloı KR Yönelen METIN SEREZLI • Çarş 15.00-2115 I C I » 18.00-2115 İPaorUJO-iaa) Bıletler Gışede ve Vakkorama'da satılmaktadır • TİYATROSU '^rÇILGIKSONBAHAfifÜ^ ^ 3 ' Yoneten GENCAY GUFHJN SUÎC ı • Perşembe 21 15 • Cuma 21 15 I (Perşembe 21 15 Indırımlıdır) | i,-,:- —• . i.j * - a ' : a - 24127.37 • Çmt«firtaş;«FM 1 Kaöıkoy • aeyoJUı • $*$!' HKTH SKNP «HT 1516 2660i 123606821 243 70 711 '241 62 031 Wu<a HHMP811«5 ' ' 30-14 00-'6 30-18 45-21 00 u « 4 3 S ^ . 1 110O-1315-153O-173C-1915-2145 ^ S j ^ ' 1 1? 00-M lS-1fi .TO-tB i"^?l m I 1100-1300-1500-1715-930-2145 B 1 •4 781 zmı (MMH32'91| w 1 BnDO DALDA OSCAR8 A ADAY BALIKÇI KRAL I Şaşfe NOVA^BARAM 4340 35 $«) | AfriuraBA i 5 4 30 64S 190021 15 «0O- 6 X 30 45 6 HAFTA TRI STAR ISTAHIIU'aa SON TAMGO Eobert's M o v i e ASU ALTAN PATRICK BAUCHAU Ç.mk»r11t«» ŞAFAK-3 (S1« 2» » ) 11 0O-133O-1S0C-U30-21 00 Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 87 UMUT1U SdKHKKI// / WuzıkalıKomedx Ij )öneien HaUtun Dormrn S O N 1 5 O Y V ,V 19MUTPEIŞ 2100 Ct*U 21 00 C TtSI 1J OO-J1 00 HZU 13 00-1100 MUl Safcf Y*rW4 «J3 oca Tryolro VaUnrarMi Tokı™ Suo<l .. Jumbo Soh» Moğ Srfarr- ç#ime Efeiflr GüLRiZ SURURı TİYATROSU IDIL ABLA ÇOCUK TİYATROSU ÇEKİRGE BİR oIÇ/KAK orıiNU VE S ı H ı R B A Z ••1:11^0 [r«ur:11: İTıtıaıvSnMMM M Kmn I Vns#J Tryıtomj Yual KıibrMıık» T1İ3S3377J .,.-,,., DOSTLARTıYATROSU NAZIM Macki Blu M»dfn Fıkultesı Silonu nda HIKMET SEVDALIBULUT CUMMJO Cauıtes Iİ.MHU0 ftar 1500 Gw 130 73 75 VıbunnuUısm/Siaılıvt s n ı ı r Cifl «0 I 40 Tc! 251 1865 66 FERHANGf ŞEYLER **<.„ şen,oy Corş.-P»r» : 2 1 . 0 0 P a ı a r - 1 3 3 0 Ohan öktuz • Ferhan Şeruoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIKKABUÖU Cumoıîl.OOC.tas.: 15.30 92EIEI1I UUMD0İN ROBERT DUMLL FOR THE BOYS BLTTLMIDLER JAMLSCAAN ix*am MARKRYDELL 20 MART'da SINEMALARDA. REKLAM FkMlDAĞITlMINDA 149 50 33 !'• KEYT OYTM'l'LtKI TURNELERNEDENJYlfSONOyUNIAR" Turgyt Ozakman FEHIM PİŞ KONAGI \tuzık Ruhı Ayangü Yon HaVan 'Utıner "soa ıtovur l3Jhrt(ııiM?lM Muşfık Kenler Gosterısı Nazım Hıkmet KUVAYI MILLIYE Oyunlaştıran ve Yon OguzAtal •SOUGOSIHt" )4Mv1(u<i«1«IISM ZIMarKımıİBilSN L. Razumovskaya B Paksoy SEV6İLİ YELENA SERCEYEVNA Yon Yıldız Kenter MüüriCum.2100 16 Mart Pa2artesı Saat 21 00 İ.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI SENFONİ ORKESTRASI EVGENI SAMOILOV Şef VERDA ERMAN Piyano Mozart, Saint Saens Rossini, Liszt, Rimski-Korsakof 21 Mart Cumarte»- Saat 19 00 6ENÇ YETENEKLER SERİSİ ZEYNEP EREN METE Viyolonsel SEHER TANRIYAR Piyano Stravinsky, Beethoven, Brahms, Paganini (%- Tüıfc Hova Yohn (Cotkılonyio * 15 Kpnı» vttvndtkı grupioro % 25 ııtinm uygıAao-r * öğrana ogratm«n v« »mvklı tndtnm* tum y«r4«rd« % 5O*dır »d«l Soft, Y«r4«n: Kom*r Solonu 24S 53 92 AKM G,^l«n 251 56 00 Vokkorama Suodly» 360 90 50 N*po MufK C«ıtar ^»i v» Amum Mıgr« 240 28 45 560 83 3? 6 DAI.DA OSCAR'A ADAV GEENA DAV1S • SUSAN SARANDON Cemo«flıas ttfW4<S16 2660 11 00-1330- 600-18 30-21 00 Kaa:U, tS<33E00 5C T100-13 3O-1600 ISflO-î-» t'efi<oy «raula 36? 5t 00 200-14 S- 630-1900-2130 ISTANSUL GOKKUŞAGI J TİYATROSU Yazan Ahmet Önel Yöneten Hakter Balaban r#S B£C£RI«LI 'Sr KANGUSU Müzıklı Çocuk Oyunu 2 Bölum H«r P a » 10 30"da Oûnya Sın da H«r C t n ı 10 OO'da Bakırkoy 74 Smtaaım'ia 1 FFTİ E N '^« Ft)SH)RtXJ LI • r l ' \ 1 \ \ t \< ') ^ \ Kuttûr Atarkui^h 333 65 M Suna Keskın Enıs Fosloroğlu KANÜNİGAR'90 Gclenekselden Çajdafj Gukluru WiJİM |M*GM) KAOIKÖYLÜLER BEKLEDİĞİNİZ OYUNLAR KÜLTÜR MERKEZİNDE APOLLON 1. TİYATRO ŞENLİĞI ÇaGINS0N6ÂHAIl| S3 MART/ M MAHri2 19 15-21 45 KEMTOrUHCUUM Nazım Hikm«t KUVAYI MİLLİYE MMARTM19 15 214S •JATuraımTtYATmsu «ÛUÜZSUBUBJTIYATBOSU (»lıtHc komedı „ ,M A R T - I NİSAN*2 31 M A R T t a 18 15 21 45 19 15-2145 •İLET SAT1Ş: SİNEMA APOLLON 362 51 00 MO0A SNEMASI 337 01 28 VAKKORAUASUA0IYE35017 42 JUMBO SAT1Ş IM&A2ALARI SCLAMİCEŞME 369 63 17 ACIBADOI 351 71 71 İNONUCtD SUM«OSltESİNO:12l(0ZT*T»CI/EMNK0» ISI 3(2 5100 ~ | I S T A N B U L B E L E D İ Y E S I ı = J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R M ! MUHSİN ERTUĞRUL100 DOGUM YILIETKİNLİKLERİ SÖYLESİ "Muhsin Ertuğrurun Rafisörlüğu- Prova Anıları" TuncYALMAN 16 Mart Pteı 18 00 de HAJBtYf CEPTİYATtOSUNDA GIRIS UCRETSIZDİK TİYATROLARI 507 43 82 AZİZ NESİN SAHNESİ 502 os 53 £ Y H U I N BİR GEÇMİŞ ZAMAN EĞLENCESİ Yöneten Ahmef Gulhan 19-20-21-26-27-28 Mart Sabahattın Kudret Aksal Yöneten Turgay Kantürk Mûzık Server Acım 10-11-12-13-24-25-31 Mart Aziz Nesın I15O.OYUNİ Yoneten AKmet Gtılhon Muıılt AnF Erlıın U-15-22-29 Mart* İNONU CAO GUNGOREN ŞUBE MUD ALT1-HAZNEDAR U L B E L E D İ Y E S İ Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I ÇOCUK OYUNLARI BAŞLADI es. 526 53 »0 Mvıı Clırj MACHAOO SEVİMLİ .|O HAYALET ->L Uyvlıyııt Bulenl KINAY V YSneien Hjkjn ALTINER Turgay PALYAÇO PRENS Yooeten Erhjn YAZCIOfiLU Muhirrtm $EN SIRIK- OBUR- CAMGÖZ r«BHW «lıyt UZUNATA6AN Grtmm KAROESLER HANSEL VE GRETEL Uysrljyan ve Ygncten Nes e ALTINER ÇOCUK 0TUNLARI HER CUM»flTESİ-PA2AB GONU SAAT 11 0 O M 0 I H Sinema • Tiyatro Gösteri 232 64 26 • 230 21 87 GENEL ISTEK ÜZERİNE UZATILDI RAMAZAN NEDENİYLE C.TESİ - PAZAR 15.00 YENIKAPI HURRIYET GÖSTERİ MERKEZI GEREĞİDÜ$ÜNÜLDÜİISMET KUNTAY TIYATRO OOULUİ Levenf Kırco-Oyo Bajar-Gundoğarken - 60 Kiftbk Kadro Bılet Satn: Gostf »(terkeı 517 05 13 Çadırımızda Vokkoromo lolraım 15128 88 mtcna Vakkoramo Suod ys 350 87 42 fe rf,faot. vord.r i S T A N B U L B E L E D İ Y E S I ÇE H İ R TİYATROLARI 9-15 Mart 1992 Harkiy* M. Crtufrul SahMti (240 77 20) Do«W Hmy HWtNC MÖSYÖ BUTTERFLY kcN n TneKsjUı TAYGUK (10-11 Mıloy C0G01 MÛFETTIŞ r»rt(«c M. Cndtl MOMErjl GbMAY Tiotla' bk USAPOGLU CEP TiriTROSU 1240 77 20) TıUrm KESKIN ÇİÇEK SEPETÜ KI2 TneM N lf«J« ( « ı SOOCİ5.3C: Ctlıl 5ahn«i (333 03 97) Ikkm SIIEN A(LE ŞEREFI TlmlHL bjıı GURMEN |1O 1112 13-H ISU»1| Rarfıküy HaMun Tanar Sakacti (34» 04 53) ŞAMPİYONLAR Vvius t w . TomntEi Tamta Nntıel OENtZHAM (10-11 I213 14lfart) .Mriınsaı BİR KADIN TbMK (tır. IPfKUTA Falih «•»•! Nuri SahıiMİ (52* 53 10) HÜZÜNLÜ BİR KOMEDİ Toıeicr leat SADUIKU (1011 12 13-14 15 Kal) E u m n m ı ı SMHII (545 45 2f) FERMANU DEÜ HAZRETURI 'rıoeın fnjın UI..9AC /NM 1500 2030) OYUNGÖNLERI Soh 20 30/Cmsambo 15 00 20 30/Per Cıım.2030 Cumarlesı 15 00 20 30/Pozor 15 00 18 30 IİUTLH TÎYA7R0 GİSRfliiNIN UHtilU TAKSIM VAKKORAMA (MfK£Z) Vt KADIKÖY HALDUN TAHER SAHNESİ fMERKEZ) GİSELERİNDE SAT1LMAIGAD1R nmrı nrmouu ÎİSTANBUL DEVLET ! TİYATROSU 21 Mart'tan başlayarak AKM KONSER SALONU'HDA .. .. İraLevin OLUM TUZAGI Türkçesı Hole Kuntay Yoneten Kartal Tıbet DekorEthem Ozbora Kostum Mıhrıban Oran Işık Serha» Akın Oynayanl ar Erdoğan Ers«ver, Şenr Sezer, Cıtan Canova, Sana Çeyrekbd^, Fak Eıtener 21-22 Mart Tel:251 56 00/254 TAKSIM SAHNESİ'NDE l^ezihe Araz AFIFE JALE Yoneten Kenan Işık Oynayanlar Arsen Gurzap, Muammer Esı, Seval Gökçe, Tuğrul Çehner, Elvan Mırasoğlu, Merıh Atalay, Mehn Be)gın< Ozden Çıftq, Gomze Yopar, Ruçtıan Çalıjkur, Ce mal Unlu, Taner Bırsel, Okfay Koruhan, Cem Kurtoğiu, Mahır Gunşıray, Selen Şenbay, Selçuk Kıpçak, Payıdor TufeJcçıoğlu, Ertekın Atakan, Şukran Eldem, Muta Uzurı- lar, Alı Duşenkalkar 17,18,19,20,21,22 Mart Tel: 249 6 9 4 4 DEVLET TİYATROSL AKM IUYUK SAION (251 5» 00/254) «•t: 21.30, ffur: 14.00, 14.00) V/ılltam Shokejp«ore FIRTİNA lurkçeu Can Yucei Yooelen Bajar Sobuncu U,15Mart Azız Nesın * YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yoneler Kenon 1^ k Muzık. Tîmur Selçuk 21 22 Mart AKM KONSEK SAIONU (2515*00/254,7 (C«t: 1150. ftl.nl*.M) AKMOMTIYATtOSU (Î51 5* 04/254) ($.1 Cit, Ptr, C.K M.O0 Ctt 15.00, I M f t f — " " " Wenjet Bav^ur DUDUKLUDE KIYMALI BAMYA Yoneten Can Gurzap 10,11,12,13.14,15 Mart6urok Mıkail Uçor UMUT CINAYETİ Yönelen Zskaı Muftûoğlu 17,18,19^0^ 1,22 Mart Alı Taygun MASAL BAHÇESI Yönelen Eıen Özmon Mort(I! 00) Wıtl am Gıbson SAI.INCAKTA IKI KİŞJ Türkçesı Sevgı Sonlı Yonelen Alev Sezer U,15 Mart „ „ Ira levin OLUM TUZAGI Turkçesj Hale Kunfoy Yoneten Kartal Tibel 21 22Marl rıiDU SAHAII nrAnasu (2« 4» «-25I JOtO) (te, Ptt, CMC H.0») AJ shylos ORESTEİA Musft3fa Avlaran 11 12 13 Mart Halâun Toner SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yoneten Serrnh Sergen 18 19 20 Mart IAKSIM SAHNtSI (24* •» 44) (S.I, <M, P«, CIK 20.30 (mt 15.00,20.30, r«t 14.00) Geofg Buchner DANTÇN'UN OLUMU Çevırı ve Re|i Seımtı Fınnaoğlu 10,11,12,13,14 Mort Nşzıtıe Araz AFIFE JALE Yönelen Kenan lıık 17,18,19 20,21,22 Mort .. Jpkop L°fey KUÇUK MOZART Türkçesı Saıp Son Yöneten Faık Ertener 15,22Morl(ll 00) Ayrıco Bılet Sotıs GollerıaDon 559 9S6O/1104 Vakkorama Taksım 251 15 71 Vakkoroma Suadıye 360 90 90 KENTYAŞAM Ahmet Çağlar ve ailesi, Pozantı Oçesnden gelnu^ler \e Tuda-tçmeler'de çadırlanıu kurmuşlar. Adana'dan gelen Çağlar ailesi, İstanbulluyu sahura kaldın>ür Davulcumuz Pozanti'danMECİT ÜNAL (tstanbul) - Bugünlerde gecelen bır davul sesıyle uyanırsanız -oruç tutuyor muydunuz?- perdeyı aralayıp dışanya bakın. Pencerenızin önünde, mutlaka Ahmet Çağlar'ın çocuklanndan bınyle karşılacaksınız... Davul çahyorlar, Tuzla'da, Pendık'te. Kar- tal'da, Bostancı'da, Goztepe'de Sıa sahura kaldırmak ıçın taa Adana'nın Pozantı ılçesınden kalkıp gelıyorlar her yıl, eskı pusku. rengârenk, yırlık pırtık çadırlan. bırkaç parça eşyalan ve bavullanyla Çadırlannı Ankara asfaltının ke- nanna. tren yolunun geçtığı boş bır alana. çok- landır terk edılmış bır evın çoktandır bakımsız kalmış bahçesıne kuruyorlar Her an bır hırsız- lık suçlamasıyla karşılaşmaya, kovulmaya hazır olarak Korkuyorlar1 Ahmet Çağlar, çadınnı Tuzla-İçmeler'de as- faltın üstundekı boş bır alana kurmuş Beş oğlu, uç kızı, yırmıden fazla torunu var, sayısını o da tam olarak bılmıyor Çocuklan ve torunlannın bır kısmı Kartal'da. bır kısmı Bostancı'da. bır kısmı Goztepe'de çadır kurmuş "İstanbul'un bu yakasmda benım çocuklanm davul çalar" dı- yor Yaşı,yetmışınustünde Ufak tefek, çelımsız bır ıhhyar Çadınnjn onundekı tumseğe çomel- mış tûtün sanyor Parmaklan, bır makıne gıbı ışlıyor Ne çok" kalın sardığı sıgara ne çok ınce Şımdılerde böyle tütün saran ınsan hemen he- men yok gıbı "Ya Av rupa yakasında" dıye soruyorum "O urafında da benım çocukldnm davul çalıyor'" Çocuklannın gen kalanı, kardeşlen, kardeşlen- nın çocuklan. kansının kardeşlen, kansının kar- deşlennın çocuklan. Ramazan onlar ıçın ekmek kapısı Her >ıl bu ayı beklıyorlar Bıldıklen tek ış bu duğunlerde, bayramlarda, ramazanlarda davul çalmak. Ve bu, kuşaktan kuşağa geçıyor Erkek çocuklar ıl- kokuldan sonra babalanndan. ağabeylcnnden davul çalmayı. kız çocuklar annelennden, abla- lanndan çadır kurup sokmeyı, fal bakmayı öğ- renıyorlar Çunku onlar Pozantı da da evsız. İşlen rastgıderse, bu ancak bır surehğıne kırada oturmalanna yetıyor Oğul Ahmet Çağlar, "Ar- tık davul çalmak ıstemıyoruz" dıyor. "Bızım de bır ışımız, başımızı sokacağımız bır ev olsun Devlet bıze bır ev. bır ış versın Çocuklanmızın davuJcu olmasını değıl okumasını ıstıyoruz." "Gerçekten başka bır ış bılmıyor musunuı?" dıvorum Muslum İşler, baba Ahmet Çağlar'a bakıyor. Ahmet Çağlar'ın gözlen parlıyor Çocuklar kı- kırdıyorlar Hatun Çağlar. "Söylesene" dıyor Ahmet Çağlar "Ben ıyı bıbenyenm'" dıyor. Bır anlam veremıyorum Şaşkınlığıma gûlü- şuyorlar "Bıldığın bıber" dıyor baba Ahmet Çağlar. ''Varsa kendıne güvenen. çıksın karşı- ma " Ahmet Çağlar. bır kılo pul bıben bır otu- ruşta yıyıp kalkıyormuş Bıberden soz edıbnce çelımsız ıhtıyar bırden canlanıvenyor Özene be- zene sardığı sıgarayı şımdı keyıfle yakıyor Göğe bdkıyor.ayağa kalkıyor. •'Yağmuryağacak"dı- \or Kadınlar. çalıİara serdıklen çamaşırlan toplamaya gıdıyorlar Yağmurvağıvor Cumartesi Buluşmalan'nın konusa- Profesyond yöneticüer 'Insana yatırım önem kazanıyor' tstanbul Haber Scrvisi - Uzun yıllar Koç Holding'te üst düzey yönetici ola- rak çalıştıktan sonra kısa bir süre önce emekliliğe ayrılan Can Kıraç ile Alarko Tanıtım Koordinatörü Leyla Alaton, Mülkiyeliler Birliği Istan- bul Şubesi'nin dün Kuruçeşme'deki lokalinde gerçekleştirilen Curnartesi Buluşmaları'nın 9O.'sında 'Trofesyonellik ve Yönetim Sanatı Üzerine Düşunceler" başlıklı panelde bir araya geldiler. tkı ayn kuşak özel sektör yönetıcısi bırçok ko- nuda aynı düsuncelen paylaşarak "Insan makı- nenın bır parçası olamaz. Gelecekte insana ya- ürım önem kazanacak" görüşünde bırleştiler. Mülkiyeliler Birliği Istanbul Şubesı Genel Sek- reteri Erdal Batmaz'ın yönettığı panele çok sa- yıda dinleyici katıldı Batmaz'm "özel sektorun yönetici duayenı" olarak tanıttığı Can Kıraç, 41 yıJ arahksız sürdurdüğü yöneticilik mesleğını "insan ilişkilen sanatı" olarak yorumladı. Kı- raç konuşmasının başında, Koç Holdıng'ten emekh olma nedenını açıklarken ise "Yönetici- lik hayatı kışılığımı baskı aJtına soktu Katılım- cı ve uzlaşmacı bır yonetım tarzını benımsedım. Kişılığımın kaybolduğunu hissettiğim an aynl- maya karar verdım Yaşamımın bundan sonra- ki bölümünü kışılığımı geliştirerek geçireceğim" şeklınde konuştu. "Kaptan köşkune (ust duzey yöneticilik ko- numuna) çıkan bir kimse çalışma arkadaşlannın düşüncelerını alarak bır karara varmak zorundadır" göruşunu yıneledi. Leyla Alaton ise genç bır ışkadını gözûyle pro- fesyonel yöneticilik olgusunu 'bır bilmecenın za- man ıçınde parçalannı bırbınne ekleyerek çözmek' olarak değerlendırdı. Alaton, lıder bır yönetıcının ekıbıne ılham ve heyecan veren bir kışilığe sahip olması gerektığını vurguladığı ko- nuşmasını şu sözlerıyle sürdürdü: "Uzmanlık ıle yöneticilik birbınne kanştınl- mamalı. Yönetici öngörüşlü olmak zorunda. Profesyonel ve ıdeal bır yöneücı bır vızyona, der- nekçı ve sosyal çevreye sahıp olmalı. Şırkctler- de ıletışım sorunu var Artık pramit yönetimler demode olmuştur Kararlarda katıhmcılık uygu- lanmalı kı, insanlar ise motıve edılebılsinler. Ge- lecekte ınsan kaynaklannın yönetimı önem ka- zanacak." NÖBETÇİECZANELER \hrke; 5865288 • V C I L O ı r H r 5900506 • \\ AZAĞAkö\ C A ı azaia 26715 57 • BACCILAR^AÖ/;« 5556536 • BAHÇ£LtE\ LER Re\han 55404 29 • B4KIRkÖ\ 4ksckı 5716079, V/HÇC 571 2720.Saadet 5596317 • BALMUMCU Sultan 274 02 65 • BAYRAVtPAŞA Ture\en 567 4107 >BEBEKDılek 2654521 • BEŞtKTAŞ Gunselı 2619130 • BEŞYÜZE\LER Bosna 538 6783 • BE^KOZ -tk 3310562 • BEVOĞLU 4\nali(tfme 244 5Sr7,Peluı 2436075 • BOSTANCI Emre 362 61 44, YemDılek 362 0646 • B.ÇEKMECE Korfez 683 68 99 • CERRAHPAŞA \ecıtet 58573 10 • CEVİZLİ Çınardıb, 352 31 63 • ÇAGLANAN Yuksel 2246381 • ÇATALCAGorfn 91889 2899 • ÇELtk.TEPED»ra/t 2680003 • ÇENGELKÖV Guzelıepe 318 3486 • DLDULLU Çaurbaş, 314 36 74 • EMtNÖNlM//u«aı 5171020, YemSırkea 5273504 • ESENLER Karabaur 569 97 79 • EVÜP Evup Suiıan 58106 31 • F4TİH Hu-ur 532 41 16. ı\ıl- <rw 5234521 • GAZİMAHALLESt Serptl 5381918 • GOSM4NPAŞA Merke: Der- man 5642416 • Gl LSl YL Kuu 376 1699 • GtLTEPE£vr<m 2680368 • GÜNGÖREN ienı Anadotu 5557792 • GÜNEŞLtKÖY Naluı 550 06 83 • HÜRRhET MAH^LLESİ OzşenMurm 224 2576 • lKİTELLİA:u/<f 5482093 • KADIKÖY ÇEVRE:ÇV*. 363 53 19. Kı'nı 345 08 29. Onur 350 2696. Yeşılbahar 3606154 • K4DIKÖY MERKEZ. Gune\- su 347 12 (T \ııkhel 345 52 22, (Jnlüer 3361211 • KA>ARYA/l/a/uı 57910 73 • KARTAL Gıılcn 3060263 • KASIMPAŞA Bahrne 250 66 07 • KAY"NARCA Çığdem 354 18 95 • KUŞTEPE Kusıepe 267 0635 • K.BAKKALKOY Guhen 361 8883 • K.ÇEKMECE Yenı 5790127 • K.M \LTEPE O\ a 371 0100 • KÜÇtKMlST\FAP\Ş\ Bı- rol 5250170 *K.\AL\tdeaIrepe 3661362 >LE\E\TUıent 2642709 • MECtDİYEKÖY Guvener 266 10 78 • MERTERS.^ 57*! 83 75 • OKMEYDANIfü/;/! 2551943 • ORT4KÖY }em Şıja 258 89 28 • PENDtK Oeva 3540850 • S4RIGAZİKÖYÜ£;/a 31216 • SARIVER Sular 2710344 • SARIY'ER ÇEVRE Tunca 277 7274 • SEF\KÖY Halk 5806378 •StLİVRİ Kferkez 4285 • SOĞVVLIKfihfl 3778455 • SLLTANBEYLİ YUdız 39805 32 • ŞEHREMtNtÇOTor 5332572 • ŞİRtNEVLER/nn 5510997 • ŞİŞLf Arzu 2478903,^^0» 247 21 58, Ka\nak 248 4527 • TOPSELVİ 4\han 3533655 • TLZI.A Halk 3955846 • ÜMR-VNİYEiusm 3350825 • ÜSKÜDAR Altm 333 01 61, Emır 342 58 88, Ömek 3243485 • YENİBOSNA Yeşım 5513254 • ZEYTİNBURNU Denı: 582 1685.Omür 5827353 GEREKLITELEFONLAR • POLİStMDAT: 05 5 P-tTFAİ\E:000 • JA\DARVIA:0W • ZABITA M C D L R L Ü G C : 527 5" 00 • MEZARLIKLAR MtDÜR. LÜĞÜ: 272 13 73-74-75 if 088 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA 1991 2Sauş I Ortaklığın saülarak gıdenlmesıne karar venlen Gazıtepe koyû Tavşan- tepe mevkıınde kaın 2 pafta 222 parselde kavıtlı 21000 m2 rruktdrh gayn- menkul, aynı koy ve aynj mev kıınde kaın 2 pafta 223 parselde kayıtlı 5600 m2 mıktari] tarla vasıfb gaynmenkul ıle a>nı koy ve a>nı mevkıınde kaın 2 pafta 224 parselde kdyıtlı 12700 m2 mıkurlı gâvnmenkullenn satılarak paraya çevnlmesıne karar venlmıştır GAYRİMENKULÜN DURUMU Satışına karar venlen gaynmenkuller Gantepe köyünûn kuzeydoğu ahetınde olup tanm aransıne elvenşlıdır GAYRlMENKULLERlN KIYMETÎ Bılırkışı Urafınddn 222 parsel sayılı gaynmenkule 126 000 000 - TL 22 > parsel sayılı gyanmenkule K 600 000 - TL ve 224 parsel sayılı gayn- menkule de 76 200 000 - TL değer takdır edılmıştır SATIŞ ŞARTLARI İLANI SİLİVRİ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN 3 lpotek sahıbı alacjkiılarla dığer ılgılılenn (ırtıfak hakkı sahıplen da- hıl) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususı ıle faız \e masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelerle 15 gun jçınde dajremıze bıJdırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavla^ma- dan hanç bırakılacaklardır 4 Sdtış bedelı hemen veva venlen muhlet ıçınde odenmezse IfK'nın 113 maddesı gereğınce ıhale reshedılır, ıkı ıhale arasındakı farktan ve ka- nunı faızden alıcı ve kefillen mesul tutulacaktır ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edıiecektır 5 Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede acık olup masrafı venldıgı takdırde ısteven altcıya bır orneğı gondenlebı- lır Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn yukanda yaalı dosya numarası ıle mudurluğümüze başvuımalan ılan olunur 2 3 1992 Busın 5172 I Saüş,204 1992gunusddt 14 00-15 05arasında 15 erdakıkasure ve lO'ardakıkaardlarlaSılısn icra Mudurluğu'ndedçıkarttırmaydçıkdnld- caktır Bu arttırmadd tahmın edılen kı>metın %75'ını ve ruçhanlı alacak- lılar \arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmesı şartıyla ıhale olunacağı boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhü- du bakı kalmak şartıyla ¥) 4 1992 gunu aym ver vc aynı saatlerde ıkıncı arttırma\a çıkanlacaktır Bu arttırmdda ruçhanlı alacaklılann alacdğını ve satış mdsraflannı geçmesı \ e tdkdır edılen degenn ° »40 ını geçmesı şdr- üyld en çok artlırand ıhdle olunur 2 Arttırmaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıymetın %20'sı nısbe- tınde pev akçesı veva bu mıktdr kadar mıllı bır bdnkanın temınat mektu- bunu vermelen Idzımdır Satış peşm para ıledır Alıcı ıstedığınde 20 günu geçmemek uzere mehıl venlebılır Dellaüye resmı. ıhale pulu tapu harç ve KDV'sı alıciva aıtlır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır S K U R I • SAGLIK Hmr \cıl 0 7 7 Sağlık Mûdurlüğû: 51189 18 Cerrahpasa Tıp: 58<I4800 Çapa Tıp: 534 00 00 110 hal) Marmara Tıp: 3400100 ŞtpEtfti. 21122 09 Taksim tlk Y aıtJım: 2V 43 00 SSk Samat>a: S88 44 00 SSK OVmejdanı: 221 ^ ^7 SSKGöztepe. 1^8 67 60 • TRAFİk Trafık Şube Mudürluğu: 276 24 12 ihı ^6048^-86 ıKıulıkınJ Bölge Trafik: 177 2207 f E-5) • THY İçhatlar: 573 13 21 Dışhallar V4 7300(25 Hal) Rezervasyon: 574 8200(45 Hal) • DDY: Sirkecı Danışma: 527 00 50 H Paşa Danışma: 336 20 63 Saatral: 348 80 20 •VAPUR Şetmtottian: 526 40 20 144 4211 DenızvoUan (Acente): 245 53 66 144 2*02-1491896 Denı/otobusu; 249 / S 5» • ELEkTRlk AR1ZA: kadıko>. 34" ^783 Be> oğlu: 250 83 50 +-TFK: 1)69 114 16 Bıı\ıık(,ıknıete) Sl ^RIZ.V Istunbui: *22 97 03 Bevoğlu: 24~"51 10 kadıko>: 14% 03 04 • İETT Gend Müdurlük: 245 0 7 20 (17 Han
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle