12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 15MART1992PAZAR TELEVIZYON PAZARLIK 15.10 Eğlence TVServisi -Cenk Korav ıle Selın Aktan "ın bırlıkte sunduklan eğlence programı Pa_zarlık 'ta bu hafta Turk Sanat Muağı sanatçısı Kamuran -\kkpr." Ne Gelen NeSoranVar SevenİstedınT'adh şarkılarlaekranagelırken. Belkıs» Akkale. 'Turnam"ve' Ka\nana"adlı turkulen seslendırecek GulErda. "YolJarAvnlır Asnlır", "AşkFılmı Yanda Kaldı adlı parçalan ıle programa katılırken, Hakan Peker, "Hey Corc" \c "Hep Sen Varsın" ıle ekranlardaolacak POPSPOR/S.^? Çılgm sporlar TVSenisi- PopSpor unbu bolumundc çoğu ınsan tarafından yalnızca bır teen age he\esı gıbı gorunen kay kav sporu ekrana gelıyor Kalıfornıva lıTonv Hawke'ın kay kayı yaşamının bır parçası halıne getınnesı vecvındekı bahcenın bır bolumunu de bu ış ıçın avırması bu sporu tanıtan goruntulerarasında Boşluktaverçekımınernevdan okumanın adı olan bungy ıse tanıtılan ıkıncı spordalı olaıak Bung>nın çıkış yen ıse Yenı Zelanda START 18.10 91 Rallikros'u TV Servisi - Start u bu hafta 1991 Avrupa RalhkrosŞampıyonasrndan ılgınç goruntulcn ızleme olanağı bulacağız Bugoruniulcr. şampıvonanın Kategon 1 sımfı ozetındenoluşuyor Kategon 1" sınıfı tum tadılısızveıkı lekeriekten çekışlı otomobıllen kapsi) or 199] sezonunda Iskandınav suruculenn ağırbastığı bu grupta hıçbırsurucu rakıplenne behrgın bır ustunluk sağ]a\amadı Start'ta rallikros gonınruleri var. Gününyerlive I yabancı fılmleri * Lassie'nin Sihiri* (The Magıc Of Lassıe) - Lassıe bır mılyonerle bırlıkte Cabfornıa'ya gondenlır Ancak Colarada'dakı evme donmeye karar venr Sevımlı kopek Lassie'nin bır macerası daha ekrana gebyor (Skow TV08J0) Muhteşem Düğün* (Ro>al VVeddıng) - Amenkalı gazetecıler, Londra'da kral aılesınden bınnın duğunune kanşırlar MGM'nın 1950'lerdengelme nostaljık bır muzıkalı Bırkaç yıl once TRT'de (ve elbette başka bır adla') oynamıştı Eskı muzıkallen sevenlertakılabıhr Stanley Donen yonetmış, Fred Asteıre dans etmış, Jane Povvell şarkı soylemış ve Churchıll'ın kızı Sarah Churchıll de sayılı oyunculuk deneylennden bınnıgeçırmıştı 1951 yapımı, 90 dakıka (Star 10.00) Cennetin Kapısında* (Knockıng at Heaven's Door) - Bır anayete kurban gıtmış adamın cennete gıtme cabalan Cınb-penh, otedunyah fılmlere yenı ve sıradan bırornekdaha John Lmton'un yonetüğı, Knstına Davıd ve Sam Lıbello'nun oynadıklan bır TV fılmı (T VI 10.30) Makbuzlar * (Utılıtıes) - Bırmemur, burokrasıye karşı savaş açar Komedı turunde bırTV yapımı Bu 1981 Kanada yapımı filmı Harvey Hart yonetmış. Robert Hayes, Brooke Adamsoynamışlardı (TekOnU.00) GençVikingler*** (Enc the Vıkıng) - ^lonth> Python" komedı ekıbının bakışaçısıyla, Vıkıngier'ın tanhı Gecen yıl sınemalanmızda da oynamış olan bu oldukça çılgınfîlmı,arulan grubun beyın lakımından Terry Jones yonetmış, Tım Robbıns, Mıckey Rooney, John Çleese, Eartha Kıtt gıbı oyuncular rol almıştı Özellıkje değışık bır mızahı ve fantezıyı sevenler ıçın gunün en hoş fılrnlenndenbın (ShowTV13.05) Phff ft ** Yıllar önce ulkemızde "Alevlı Halka" dıye oynamış olan (o zamankı film getırtıcılenn şımdıkı TV yonetıcılennden çok daha fazla hayalgücu varmış 1 ) bu salon komedısı, Kım Novak'ı 'lanse eden' ılk fılmlerden bın olma özelhğı taşıyor Aslındagulduruyepekyatkın olmayan Mark Robson'a rağmen. Jack Lemmon, Judy HoUıday gıbı oyunculanyla. rahatça ızlenebılecek bır film 1954 yapımı. 90 dakıkaCSfar/ 14.10) Tatlı Kaçamak** (A Touch of Class) - Londra'da karşılaşan bır Amenkab ışadamıyla bır modacının seruvenlen Yıllar oncesınden gelen sevımlı, duzeylı veseksı bır gulduru Glenca Jackson'a ıkıncı Oscar'ını kazandıran film. ulkemızde aklıbaşında her Show TV'de 20.10'da ekrana gelecek 'Robocop' ta bir robot polisin öyküsü konu ediliyor. sınamasever tarafından " Yastık Kavgası" adıyla bılınıyor Starl ıse bu bılınen adı değıs,tırmeyı manfet sayıyor Afenn ona1 Aynca George Segal, Paul Sorvmonun da oynadıklan fılmı Melvın Franka yönetmıştı 1973 yapımı, 102 dakıka (Starl 17.40) İlk Göz Ağrısı•• "İlk Goz Ağnsf' Ayhan Işık ve Belgm Doruk'ununutulmazbırçıftoluşturduğu 196O'lı yıllardakı "Kuçük Hanımefendı" sensının çızgılennı taşıyan aıle guldurusu turunde bır aşk oykusunu anlauyor Ayhan Işık-Belgın Doruk çıfünın tıpık ozelhklennı taşıyan 196^ vapımı "İlk Göz Ağnsı"nda üne kavuşmak ıçın çaba harcayan bır adamın bır genç kızla gonül ılışkılenkonuedıhyor (TeleOn 18.30) Robocop *+* Bır robot polısın heyecanh öykusü Son yıllann teknolojık bıhm-kurgusal masallanrun en gostenşb ve duzeylı orneklennden bın Paul Verhoeven'ın fılmınde teknolojı. çağal mesajlar verme ve mekanık bırgenlım yaratmak amaçlan ıçın ustaca kullanılmış Sıncmalarda da oyna\an ve ılgı gorenfilmdePeter Weller (robot-adam). Nancy Allen başrollerde 1987 yapımı, 100 dakıka (Show TV20.10) Maxie •* 1920"lenn unlu sınema oyuncusunun ruhu günumüzun modern bır kadınının bedenıne gırerse ne olur 9 Eskı usul romantık bır kadın erkek ılışkısını gunumuze uyarlamaya çalışan ve ancak sırurb bır başanva ulaşan bır film Ulkemızde gostenlmemış olması. ılgnı arttırabıbr Paul Aa ron'un fılmı. Glenn Close'un da ılk fılmlerınden bınydı Aynca Mandy Patkın, Ruth Gordon oynamışlar 1985 yapımı,90dakıka (Starl 2030) ÖlümcülBirDava* (A Case of Deadly Force) - Boston'da bır savcı, haksız yere polıs tarafından vurulan bır zencının adırutemızeçıkarmayauğraşır Gerçek olaylardan abnmış ılgı çekıcı bır TV fılmı Mıchael Mıller yönetrruş, Rıchard Crenna, John Shea oynamışlardı 1986 yapımı, 100 dakıka (TV32U0) Uçuş Numarası 90* (Flıght 90) -1982 de VVashıngton uzenne düşen uçağın oykusunden yola çıkmış bır genbm fılmı Robert Mıchael Lewıs'ın fılmınde Rıchard Masur, Stephen Macht var (TeleOn 22.00) Morg Sokağı Cinayetleri** (Murders of the Rue Morgue) - Pans'ın Morg sokağındakı cmayetlenn gızı nedır 9 Edgar Allan Poe'nın bırkaç ktjg. fılme alınmış olan genbm romanmın 1971 yapımı bu çevnmmde, Jason Robards, Herbert Lom, Lıllı Palmer gıbı oyuncular fılmın bellı bır duzeye enşmesınde katkıda bulunuyor Korkufilmımeraklılan rahatça ızlevebılır Gordon Hesslervonetmış, 85 dakıka (Show TV22.40) Boksör** (The Boxer) - Eskı bır boksorün nnge donme çabalan Italyan yonetmenı Franco Prospen'run ımzasını taşıvanfilmde,kımı unlu Amenkan oyunculannın varlığı oyalayıcı olabıbr Robert Blake. Ernest Borgnıne. CathenneSpaak vs Av nca Gabnele Ferzettı, Thomas Mılıan da var 1971 yapımı, 80 dakıka (TV100.55) \tilla Dorsav'ın jabancı, TurfaanGıirkaıTın yerii filmdeğerlendirmeleri:*Sıradan • * İzlenebılır. • • * Kaçırmavın •••• Başyapıt SH«W BELGESEL 19.40 Cumhuri\etin kraliçeleri TV Servisi - 1929"dan bu yana Turkne'deguzelbk yanşmaiannı anlatan "Cumhunyetın Krabçelen" belgesebnın bugun yayınlanacak bölumünde 1952 Avrupa Guzelı Gunseb Başar ve 1971 Avrupa Guzelı Fılız Vural konuk olacak Can Dundar tarafından hazırlanıp sunulan ve bır 32 Gun yapımı olan belgeselde bu hafta 1950'lerdensonra giizelhk yanşmalannın ve kralıçelennın gecırdığı değışım ışlenecek Donemın modası gıysılen beğenılen ıle ekrana gelecek 2 kralıçe Avrupa tacmı gıydıklen yanşmalan anlatacaklar Buarada 1952'de Gunseb Başar'm 197 l'de Fılız Vural'm seçıldıklen yanşmalann fılmlen de ılk kez yayınlanacak Programınbu haftakı konuklan arasında Benn Nadı ve Vasfı Rıza Zobu davar DİZİ:AKŞAM GÖLGESİ 12.30 BurtReynoldsbaşrolde Akşam Gölgesı(E\enıng Shade) Oyuncular: Burt Reynolds, Hall Halbrook, Ehzabeth Ashley/ ABD yapımı/ Suresı 40 bölum, 30'ar dakıka. TVServisi-Starrın40 bölumluk yenı komedı dınsı "Akşam Gölgesı"nde kasaba kolejmın futbol takımını çabştıran bır antrenorun serûvenlen anlatıbyor Uzaktan basketbol koçu oykusunu anlatan " Beyaz Golge" dızısını çağnştıran "Akşam Gölgesf'nde futbola çabştınlan öğrencılenn antrenörle ve bırbırlenv le ılışkılen, yardımlaşmalan, çalışmalan, rakıp takımlarla karşılaşmalan gülduru çerçevesınde konu ediliyor Daha çok yetışkın çocuklann ve genç öğrencılenn ılgıyle ızleyebıleceklen okul ve spor yaşamını konu alan eğlencelı TV yapımlanndan bın Dızmın VVood Nevvton adb antrenorunu son yıllarda yonetmenhğj de deneyen TV ızleyıcılennın yakından tanıdığj Amenkalı oyuncu BurtRevnoldsoynuvor Bu sanatçıya 1925doğumlu Amenkalı ovuncu Hall Halbrook eşhk edıyor Fılmın bır dığer kahramanını da 1939 doğumlu Amenkalı yıldız Ebzabeth Ashley canlandınyor Burt Reynolds 'AkşamGölgesT adlı komedi dizisinde futbol takımını çahştıran bir antrenoru canlandırıyor. (r,, 11.30 Dizi: Molierressimo 19.40 VideoMiks 13.20 Polisive Dizi: KanunveDüzen 11-30 Çizgi Film: Tazmania 07.58 Açılış-Çızgi Film: Peter Pan 08.25 Çocuk Dizi: Deniz Çocukları 08.50 Çocuk Çızgı: Kucuk Golcu 09.15 Dizi Film: Alf 09.40 Can Te>ze 10.00 Haberler ve İşitme Engelliler Haber Bültem 10.30 Pazar Sincması: Cennetin KapiSinda (Asriıiuiıbılgı busavlada) 12.20 7'den 77\eProgramın bu bolumunde Ban; Manço nun dunva telev ızvonlannda vavinlanan roportj|lan ekrana gelecek 13.05 Haberler 13.15 Bugün PazarHalıt Kıvanç ın bu haftakı konuklan En.an \ azaan MıneŞenhuv Mehmet AkanvcMeralÇaırtkdNa 14.00 Pazar Konsen 15.00 Haberler 15.10 Bir Kelime Bır İşlem 15.45 Eğlence: Pazardan Pazara 17.18 İftaraDoğru 18.03 Haberler 18.10 Startl Avnntılı bılffl bu sı\fada) 18.40 Pop Sporı -\\nntih bıla bu sa\ fada) 19.10 V erli Drama: Bizimkiler 20.00 Haberierve Hava Durumu 20.40 Spor Stud>osu 21.40 Yerli Drama: Emret Muhtanm 22.40 V arışma: Yakıştır 23.25 Haberler 23.35 Ramazan Geldi Hoş Geldi 00.20 SazEserleri 00.40 Haberler 00.55 TV'de Sinema: Boksör (\\ nnulı bılgı busa\fada) 02.15 Drama: Turkmen Duğıinü 03.05 Bir SolLst 03.29 SahurÖzel ProgramnKapanış 09.58 Açdış-Biz Erkekler 11.55 Çılgınlar Yanşıvor 12.20 Dizi: Kuzev Macerası 13.10 Belgesel: Muhteşem Makine 14.00 Eğlence: Pazar 92 16.00 Dizi: Maccra 16.30 Dizi: Kasabanın Silahlan 17.20 MaçBaşlıyor 18.05 Gençlerle 19.00 Akşam Bülteni 19.15 Konuların tyinden 19.40 SineFlash 20.07 Dunva Listelerinden 20.35 Dizi: Ahtapot 21.25 Konser:Dr.SkuU 22.00 GeceBûiteni 22.40Son7GtinTürkiye 23.10Sevredemediklerimiz: Kınk Hayatlar 00.00 Pop Saati-Kapamş II 17.13 \çılıs-Telegıin 19.15 Arkası Yann: Manuela Salma^ şirketındekı yolsuzlugun >ankılan surmektedır AmandaveManana Antonıo ıçın mucadele etmeve devam etmektedırler Mercedes hala endışelıdır 20.00 GeceKonseri 21.00 Dizi: AltınKızlar 21.30 TV'de Sinema: Olümcıil Bır Dava (A\ nntılı bılgı bu sav fada) 23.00 Dizi: Yukandakiler-Aşağıdakiler-Kapanış 11.00 Pazar Esintıleri 16.5X Vçılış-BecerikliSmart 18J 0 TV'de Sinema 18.55 Fizikle Eğlenelim 19.10Gençlik 20.05 Arkası Y arın: Çılgınlar 21.00 VarımElma 21.50 Dizi: Ateş Dağının Çocukları 22.15ŞansKaresi 22.45 Belgesel: Kuş Vlanzaralan 23.10 Dizi: Disnev'in Sihirli Düny ası-Kapanış 17.58 Açüış-7'den77>e 18.45 TarihteBu Hafta 19.00 Haberler 19.15 Pazar 92 21.15İnsanve\hlak 21.30 Pazar Esintileri 22.00 Haberler- Ingilizce >e Almanca Haberler 22.45 Ramazan Özel 23.05 Spor Studvosu 00.05 Bugun Pazar 00.40 V erli Drama: Alıştık Artık 01.10 Istanbul Devlet Klasik Turk Mıiziği Korosu- kapanış 07.00 Çızgı Film: Turbo Genç 07.25 Çtzgı Film: Superler 07.50 Kukla Şos: Fırtına Kuşları 08.15 Çizgi Film: Taş Devri 08.40 Çizgi Film: Uzay Şovalyeleri 09.05 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 09.30 Komedi Pizisi: Degrassi Lisesi 10.00 Sinema: Muhteşem Dıiğıin (Aynntılı bılgı busayfada) 11.40 Dizi: HavatDevamEdiyor 12.30 Komedi Dizisi: Akşam Gölgesil \\ nntılı bıla bu sav fada) 12.50 Komedi Dizisi: Charles İş Başında 14.10 Sinema: Phffft(A\ nnulı bılgı bu savfada) 15.45Starl Haber 15.55 Polishe Dizi: Dedektjf Gabriel 16.45 Komedi Dizisi: Murphv Brown 17.20 Komedi Dizisi: Adım AdımBır Jamaıka sev ahatınde bırbırlennc \ ıldmm aşkı ıle tutulan bırcıft htmt.nevlenrKdonerek bu durumu çocuklannaaçıklarldr İlk bolumu ekrana gelen \enı komedı dıasınde Dallas dızısının Babv sı Pdlnck Duffv Suzanne Somers Pdtnka Darbove Pegg\ Rea ba^rol ovnuvorlar 17.40 Sinema: Tatlı Kaçamak (A>nntıb bılgı bu savfada) 19.30 Starl Haber 19.50 Spor Studvosu 20.30 Sinema: Maxie t A>nntılı bılgı bu savtada) 22.20 Starl Haber 22.30 Star Dizi: Hanedan 23.30 KirmiZI Koltuk Ahmet Alıan ve Neşe Duzel ın hazırladıkian programa Ankara Buvukşehır Beledıve Başkanı Murat Karayalçın konuk olacak 00J0Starl Haber 00.40 Gece Jimnastiği 00.50 Dizi: IkızTepeler 01.40 Mini Dizi: Kartal Harckâtı 02.30 Dizi: Formul 1 03.20 Meltdown Konserleri 04.10 SugarRav LonardveBoks 05.00 Müzik 06.00 Traktorler \ ar^ıvor 06.30 Çizgi Film: Kuçuk Canavarlar 07.00 Sınır Tanımav anlar 07.30 Buv uk Spor Olav ları 08.30 Komedi Dizisi: Komşular Gormesin 09.00 Film Setleri 10.00 Çizgi Film: Kaptan Zed 10.30 Çizgi Film: Çöp Çocukları 11.00 Çizgi Film: Orman Masallan 12.00 Sinema: Makbuzlar (A) nntılı bılgı bu sa>fdda) 13.40 NB \ Basketbol 15.00 DIZI: Smith ve Jones 15.50 Eğlence: Pazarlık(Avnmıü bılgı bu >avtada) 18.00 \na Haber Bülteni 18.30 Turk Sineması: tlk Göz Ağnsı (Avnnlılı bılgı bu sd\fada) 20.00 Dizi: Keskin Kalemler 21.00 Polisive Dizi: San Francisco Sokaklan 22.00 Sinema: Lçuş Numarası 90 (Avnnıılı bılgı bu vıvfada) 23.45 Komedi Dizisi: Düş Dünyası 00.10 Muzik: Caz Efsaneleri 01.00 Komedi Dizisi: Butun Gece Açık 01.25 Belgesel: Ister lnan Ister lnanma 02.15 Dizi: Ehis 02.40 Korku Dizisi: Gerilim Koltuğu 03.05 Dizi: Lçak Gemisi 03.55 Mini Dizi: Gunahlar 04.55 Spor Magazin 05.35 SuSporlan SH«W T.V. 08.00 4çılış-Çocuk Dizi: Robotech 0830 Sinema. Lassie'nin Sihiri (\\ nnulı bılgı bu^avfada) 10.05 Dizi: \eşilDev 10.55 Mini Dizi: Mr. Magoo 11.00 Dizi: Lzay Gemisi Galactica 11.50 Mini Dizi: Dick Tracv 12.00 Dizi: Aranıyor 12.30 Dizi: Dinamit 12^5 Mini Çizgi: Mr. Magoo 13.00 Haberler 13.05 Pazar Sineması: Genç Vikingler (A)nntılı bılgı bu sayfada) 14.45 Mfizik 14.55 Dizi: İki \rkadaş 15.45 Dizi: Kücûk Karateci 16.10 Spor- Yartşma: Genç Glad> atörler 16.55 Haber-Skor 17.00Spon İtalva'dan FutbolCenova kenunın ıkı takımı Sampdona ve Geneo k l a M ekrana gelecek 18.45 Haberler 18.55 YerU Dizi: Malkoçoğlu 19.40 Belgesel: Cumhuriyetin Kraliçe- leri (Ayrıntılı bılgı bu sayfada) 20.10 Sinema: Robocop (Aynntıh bılgı bu savfada) 21.55 Mini Dizi: GemideTeror 22.35 Haber/Skor 22.40 Sinema: Morg Sokağı Cinayetleri (Avnntılı bılgı bu sa> fada) 00.10 Pop Muzik-Kapanış UVDULAR RTL PLUS 19.45 RTLAktuel 20 10 Her Gun Bajka Bır Gundur 21 IS Hayal Zamanı 22^0 \\ na TV 2335 Pnme Tıme 23.55 Plavboy Kızlan 00.25 Pompon Rouge Kalesı, 01.20Kanal4 01 45Holl\AvoodShuffle 03 05 tlluzvonŞehn 05.05 Shangaı ve Moskova Arasında 06.15 Onbır 99 ET-1 18.00 Hdberler 18.10 Fılmın Devamı 18.45 ŞansveBılgıler 19.30 Pazar Sporu 20J0 Haberler 21J0DITI 24 00 Haberler 0005 Komıser Kolombo ET-22O.OOHıkdyeler 21.00Dızı 21 30 Haberler 22.00 Tehlıkelı İlışkıler 22.30 De\nmcıÖlmelıdır 00 10 Haberler 00.25 Bugun Oıbı OOJOHamlet SUPERCHANNELi845Bu>U k Ola>lar 19 00lşDunvabi 20 00Moda Mdgazın 21.00 Frdtemıtv Row22ÜOSpor Haberlen 2330 Konier Programı RAIUNO 20^0 Hava Durumu 21 00 Haberler 21 25 Spor Haberlen 21 40 fUcyardım, Dıa 23.20 Pazar Spor 24.00 Flaş Haberler 00 05 Pazar Spor 00.55 Cesannı Bolumu, 0130 Gece Haberlen Hava Durumu 02 00Dun>aKavakKupa;.ı 0300kadınlar Oda^ı RAIDUE 2045Hdberler 21.00PazarSpnnt, 22I0CesurveGüzel 23 20Kuruntu 0015 Gece Haberlen 0035 \ aşam Kav nagın 01.05 KızılHat 02.M) San Francisco Sokaklan 04.45 Film 06.10 Dızı 06 40Vıdeokomık 07.15 Kader. Dızı S A T 1 19^55 Spor Kulubu 2O2OŞansÇarkı, 21 lSKavzerveCamaşırcıKız 23.00 Kulede Sö>kşı/Habcrlcr, 0030 Spor 02.20 Program 0230 Satl Haberler PRO 7 18.25 HardcasÜeveMcCormıck 21.00 Hdberler 21.15 VVallstreet Kadmı 23.05 Ruh, 01.20 AltıNumara 02 20 Hdberler 0230 Harrv runOlaganustuMahkemesı 02.55 lulvanYapımı 04.40 Haberler TV 5 19.50 Afisler MOOSozlukOyunu, 21 00 Magazin 2230 Kublı Khan 00.20 Haberler 00.40 Buvuk Ekran BBC TV EUROPE1930 \<v,u 20 25 lşteHavat 21 05 A\ veOğlu 22 00 BBC Dunva Haberlen 2230AValık 23 00 Drama, 0030 Mastermınd 01 00 Para Programı, 01.40 Dunva tş Dünyası 01.55 Kapanış RADYO 3 07 00 Açılış Program ve Haberler 07.05 Güne Başlarken 08.00 Sabah Içın Mûak 09.00 Haberler 09.15 Fransa dan Esıntıler 10.00 Her Pazar ll.OOMavTNokta 12.00 Haberler 13.00 Luıgı Cherubını nın OlumununlSO Yılı Ozel Programı 14.00 Haberler 14.15 MuzıkSaatı 15.00Cazve Pop Dünyasından 16.00 Muak Panoraması 1630MuzıkKoşesı 17.00 Haberler 17.15 Arjantın de Muzık 17.45 Gençlık Korolan 18.00 Teleskop 19.00 Haberler 19.15 RockDunyası 20.00 Yorunge 21.00 Muzık Ekspresı 22.00 Haberler 22.15TaülMuzığı 23.00Dunya Radvolanndan Muzık Festıvallennden 24.00GeceveMuzık 00^5Gunun Haberlerınden Ozetier 00.58 Program \e Kapanış
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle