09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I5MART1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Döviz-altın ne Oolaf (T.Kafc) Oater (Ddnzaljş) Dolar (Efk. safiî) Mark (TKale) Maric (Dövc alışj Isvıçreft (TKate) Stertm (TKaiei Cunhunyet Reşat 24ay»k*8 22 ayar biteak getirdi? Nban (Tl) 5110 506706 511129 3375 3447.24 3760 9550 394000 430000 58600 57500 Itana fOJ 6080 6017*1 6048.09 3650 359925 4005 10500 460000 485000 68600 67200 Hafta 6160 608908 612031 3685 365577 4075 10580 465000 490000 69000 63205 Hafta •*• fmkm 1 132 1.19 119 096 157 175 0.7Ç 109 103 058 -5S4 YU •*» ark(%) 2055 1969 19.69 919 922 838 1079 ıaoz 1395 17.75 992 YATIRIMCININ HAFTALIK REHBERÎ İŞLEM HACMİ EN YÜKSEK HİSSELER (Milyon TL) HİSSE SENEDI ÇJKUROVAELEKTRIK E:ZACIBAŞI ILAÇ ARÇELİK EREĞLİDEMİRÇELİK Işl.Hacmi 132.502 116410 105.019 101.139 Pay % 10.03 8.81 7.95 7.65 Piyasada 14 tril\onlıık ödeme dalgası ABDURRAHMAN YILDIRIM (istanbul)- Para ve sermaye piyasa- lan, önümüzdeki hafta Hazine'nin yapacağı 14 trilyon liralık ödemenin yörüngesine girdi. Piyasaya çıkacak bu paradan umutlanan borsa, şubat ayı enflasyonunun beklenenden dü- şük çıkmasıyla aldığı moralle geçen hafta 1.5 aylık kötü talihini kırdı ve yüzde 6.40 prim yaptı. Borsada geçen hafta 13MART1992 M M hacal: 1.321.6 Milyar TL. (+%17,83) •Nt** E*tfK 3852.59 (-t-%6.40) M w §MMK 219.923.964 (+%14.12 •Mi Ea*ta 2950.21 (+ %.O9) Saai Eadtks: 4380.69 (+%6.51) HİSSE SENEDI A t n r a EMctromekanık A ^ M Gtanli (C) Afyon Çtenemo «UTıtai Utunk MçuiMnto Ataa Hmk» t — | l MınyıUa Mensucal to*ta Cm lu&k İUataa Astan Çimento * W " SrttkTOtûn Bnsa ÇartMt ÇtaMİi («kH Cımsa ÇMmnBMi •MUICMİ knhHhı tafmı Duran Otset Ecaok«»ık* baatap Vıkna EgtHnc** EgeGübre Emek Sıgorta Efdyv MracM EnfltMtfrÇa* Esbank finansbank M | •ntYMr MtnMftatan •tafHnptt HM|*I tcotıdk IMısalF Hralvnı U . k m . KeMMk Mobüya MMi KepezEtttnk bfTıtaB İMia ÇtaHli KortlSJ bnaıTaia IHdaTrta Martank Mvdn ÇvnsniD Marei Inrtltırtl. •anMltfi ı m N f M MM*« MTHtaa tıTM Mario* M M H ftnm F*Pnflk Petom PetroKMs PınarEt Fwte PmrtK Pwlü rWJM I b M Mrt Yıjactt SanMHotdng Satapa SMua Sönmez Rlament Tezsan TıreKutsan T«b|lta.Nk. TnküCM T M I m l ı h n Tütûntank (BÖ) TAşHctak. T GjranS Bank. TJ,M.(C) T.fe IHL(C-*»MM TJ|MMC^UWQ IStmmt T.SKB T4*CM TTıftorg Ûnyt ÇımentD VaW Rnan. Kira. V«M Yap ve Krtdi Bantas Yap ve K B ı«M0 BOL) T N t Yürsa •• Ma-ıans Atbnyunus PMlUıl T w f T«* Mi Tkjm Işlem miktart (Hıssead.) 482 50O •JTMIt iMtMT 63.000 aun259 06O 511246 40 250 En düşûk fiyat 2 70O U M ZJM 25.500 1.7M 3350 4 100 10 500 MZ7.Z4S M M 1J41.1H 7.7» 29 000 »47İ MU.71I MZUM 2000 4K.M* L471.1M 11 000 un.w115 757 47 JM UMJM 180.234 BJKJM »J«t Z1UM S.7W.7« 1J1J.11Î M9.4U 1000 UHM 1.170.M3 M J M M J M 96 613 1000 1JM.M* 17.111 6500 1.2M 17 JM U M 7600 M J M 1.(M 1 800 ZJM 2650 ijm 2.1M 7.600 4 J M 1.SM 7 » 1.1M (25 1 U M 2.200 1 U M 7 J M 1K.MS 1.JM 625 1 550 4.SM 2ZJM H.115JS3 J.7SO 1000 . 2 200 11JM 4JN 1 450400 2300 3M.SM 1.SM 71SJ11 7.1M nun 1*SJM 21SJ91 144.47* 184 500 1tS^M IM1M» 141.514 M7.5M 1.ZMJZZ 68 380 n.tm 504 976 1JIM11 1.MC142 1JMJ1S 339 343 ZJMJtt 2.411JM tum 145 900 3 682 676 457 646 UM» M».4M 1MJM LIM.tM 503.133 43t.4W 1.S«L47t ajta H J M 171.111 7J4Z.711 «1S3t 3J1I.1M 1910 430 4 451 797 556 550 ZS.1M 1SM43 \jm SM24 1MJ41 rsuaa 2 380 515 22U1S 1«JM 8 00C Z1MM 21JM ML4M 2500 16.750 1.74U7S 1J1UM ZJSZ.7ZI «n.ta 4000 3.13t.f(3 « U M 1 121020 msz* m.m U71.4M 7KJH 1MJM M J M 168 784 •47.7*1 3700 4MJ10 1782 350 44 962 M J M 1JMJM 4529 668 1 420122 niJM 118 232 « U M 50 070 1JZ3J1* UM» İ J M İ J M •M « U M 1J4M 4.7M 1 150 Z U M M İ M J M ZJM 4 J M 2700 4.7M 2350 1 U M tZJM M J M 4.350 İ J M M İ N J M SZS 650 14 250 3250 ZJM 4.M0 1.IH 52S 11.JM 4M S7S 1.JM m 1.1M M M SM M M 700 4300 900 K J 1.150 3 J M 1.1M 1.1M 1.1M 1 100 U M Z.7M M M 7200 ZJM 4.1M U M 1 800 950 I.7M ZJM 4.1M 75» 4000 U M 1.7M 1950 7.1M 1JM Z2S I7S İ J M 1 U M 1250 Z.7M 3.500 1.ZM 3000 2600 1.1M ZJM 1600 575 ZJM 1000 U M 725 1.ZM a.M En yûksek fiyat 2900 1I.1M ZJM 28.000 ZJM 3.400 4 400 11 500 U M U M 6 700 1JM 1 U M 3JM 7600 1 U M 1.7M 1800 ZJM 2900 I.1M 2.4M 8000 S.7M 1.SM 175 U M «a 11JM 2200 U.7M U M 11UM 1.4M 700 1550 ijm Z U M 4 J M 2.200 4JM 2500 1.7M 7.7M U M M İ 4 U M 1JM U M 1250 2 U M 7M 15.7M ZJM 4JM 3200 4.MI 2550 1 U N 15JM 4 U M 4500 İ J M 1.101 11.ZM tzs 800 15 500 3600 U M 4*0» 1.SM •25 15JM 4M 7M 1.75* 7M İ J M 7.4M 575 3JM 750 4 700 975 1JM 1.3M U N İ J M 1JM İ J M 1300 U M U M Z.3M 7200 U M 4.45i 1 U M 1900 1050 %M* ZJM 4.751 tzs 4 100 1 U M 1JM 2 150 7JM İ J M Z75 7Z5 1JM 1 U M 1350 3.1M 3600 1JM 3300 2600 1JM ZJM 1 750 625 ZJM 1 150 4JM 825 İ J M Z U M (apanış fiyatı 2800 $M» Z.1M 25 500 M M 3 3S0 4200 10 750 1 U M U M 6600 İ J M 1 M N 3.1M 7600 t U H 1JM 1800 L4M 2700 $jm ZJM 7900 U M İ J M 175 U M M t 11JM 2 200 14JM I.7M 11UM İ J M 625 1550 5.7M ZZJN 4.MI 2200 4JM 2.300 1JM 7 4 M U M t M 41JM 1JM M M 1200 Z1JM 7M 15JM M M 4.7M 2 750 4JM 24O0 1 U M 3 M M 41JM 4350 1.4M 1.1M 11JM t M 725 14.750 3400 M M 4.7M 1.75C •M 14.75» 4M •H 1.7M 7 » İ J M 7.1M 5M 1.2N 750 4600 925 1JM 1JM 3JM İ J M İ J M 1JM 1200 M M U M 2.1M 7 200 U M 4.45» U M 1800 1000 1.3M ZJM 4.7M 775 4000 1IJN 1.7M 2050 7.5M İJU» Z75 7M 1.45» 1I.7M 1250 M M 3500 1.2S0 3 100 2600 İ J M İ.45» 1650 600 U M 1 100 4 ^ M 800 1JM ZZJM Deoısıırrit Hafta tpode -3 45 M 3 4.M -8.93 ».47 •1.47 0 00 -2 27 UM •14.11 -«35 4JI 4J1 L 7 I -10 59 15.7« -3.13 000 ZJ5 -3 57 5.77 4^1 260 11J» 3J3 -M.M 1.71 U l 1.71 -8 33 İM 1.11 1 U I 4J4 -7 41 0.00 ZS.Z7 Z.Z7 U l -4 35 ZJI -8 00 11.71 5.71 11.41 U l 3.75 İM ZIJ2 000 7.M 7.M 341 144 544 •3.78 Z.M 000 •.11 14» 1J3 -1 14 11J4 Z3J3 1S.M 3J3 -9>38 0 00 000 11.71 4.53 2.14 S.M SJ( 54» 13J4 Z5.M 741 1144 Yıl ıçınde •5 08 -M.it -34J5 625 7.5» -14 10 •17.55 -14 M •7Jt •».H -20 48 441 -LZ4 -13.71 -12 64 •7J4 •ZSJt -14 29 •ZM4 -18 18 -U3 •IZJt -1319 5J7 •35.42 •Z.7I -M.71 U l -441 •13 73 •1147 •ZZ.13 11.57 -ZZ.15 -3 85 -8 82 5.M 11.11 -Z3JI 330 1 U I ^53 4 4 » U l -24» 11.71 zuı •«.71 •Z4J5 -7.69 •1541 •M7 •1IJ7 -3Ut -547 •6 82 •2.17 -32 68 4 J I 145 •1U3 -8 47 •3Ut •37.14 7.14 •«.11 -1212 -11 94 •811 11J3 ZJ1 •2.71 •11.11 » J l -11.11 -1U4 -57.M -3U5 4.17 M t -27.51 10.0» -147 -3 23 4.55 000 11.11 13J4 1IJI M J I 8.70 17Jt 0 00 54» İ.M 24» 000 15.03 5J5 7JS -16 28 -9 09 44.J1 143 13.11 143 •4 76 4.11 1.11 000 4.17 741 1I.M 3.71 U l 4.17 -4.06 11.71 -12 50 4.17 3 13 000 4.17 U l 000 -4 00 174» -4 35 15.71 -0 36 44» 14.» 1I.M -Z1.I5 •11 76 -34 29 882 •1344 4.M » 4 1 •.71 -214» M.M 33 33 » J t •Z1.74 U l -10 00 us 4.71 •11.» -20 00 -33 33 124S 141 -M.15 5541 989 •1045 -U3 •25 45 •254» •234» -Z143 -14» ZLZ7 -25.M •29 85 12.73 294 -13.71 -25 30 •3 70 •1145 - U t -25 94 -40 00 11J» •15 38 ZZJZ •20 29 U t •124» Yenı yılla bırlikte atak yaparak para vc sermaye piyasalannı allak bullak eden dolar. dış piyasalarda yorgunluk belirtileri gösteriyor. Dolann dış bor- salardaki sert çıkışı geçen hafta duru- lurken, yurtiçinde önümüzdeki hafta pi>asaya çıkacak paraya göre pozis- \on alınmasından dolayı dolar 80 lira daha artü ve yüzde 1.32 prim yaptı. Hazıne, şubat ayında yaptığı 14 tnl- \on liralık ödemenin aynısını önü- müzdeki hafta da yapaca'k. 9 tnlyonu iç borç. 5 trilyonu maaştan oluşacak bu ödeme için bu haftadan hazırlık > a- pılması. para piyasasında likidite sı- kıntısı yarattı. Ziraat Bankasfnın İn- terbank'ta ve bankalararası ikincil piyasada para toplaması. faiz oranla- nnı yüzde 85'e kadar yükseltti. Buna. bırde Merkez Bankasfnın döviz satışı yoluyla ve açık piyasa işlemleri yoluv- la çektığı Türk Lirası eklenince pivasa likiude yönünden sıkıntılı bir hafta ya- şadı. Gelip ortakJığı «netleri Aynca piyasaya çıkacak 14 trilyon lirayı emmek için 450 milyon dolarlık gclır oriaklığı senetleri pazartesi gü- nünden ıtibaren satışa çıkartılacak. Gelir ortaklığı senetlerinin daha çok müteahhit ödemelerine karşılık verile- ceğıni ve çok azının piyasada dolaşıma çıkacağına işaret eden finans çevreleri, senetlerin piyasadaki likidite üzennde önemli bir etki göstermesini beklemi- yorlar. Önümüzdeki hafta ödemeler, 6.8 trilyon ile pazartesi günü başlayacak. Bunun 5 trilyonu maaş ödemelerine. 1.8 trilyonu ise iç borç itfasına gidecek. Maaşlardan bir bölümünün aynı gün dövizc \önelmesı olasılığı var. Ama buna karşın Merkez Bankası'nın dö- viz satışı ve dış paritedeki değişim, do- lan frenleyebilir. Aynı gün Merkez Bankası açık piyasa işlemleriyle de pa- ra emişı yaparsa haftanın iîk günkü ödemesi fazla bir sorun yaratmadan halledilebilecek.Çarşamba günü ıse 5.2 trilyonluk iç borç ödemesiyle piya- saya ancak 2.6 trilyon lira çıkacak. Çünkü aynı gün bu hafta vapılan dev- lel tahvili ihalesinden dolayı bankalar Hazine'ye 2.6 trilyon yatıracaklar. Cu- ma günü de yine 2 trilyon liralık iç borç ödemesi yapılacak. Sünger operasyonu Hazıne bu odemelenn bir bölümü- nü kendi kaynaklanndan. bir bölü- münü de Merkez Bankası kaynakla- nndan karşılayacak. Merkez Ban- kası'nın Hazine'ye kullandıracağı kısa vadeli avans için bu haftadan hazırlık yapmış olması ve önümüzdeki hafta yine para çekişini sürdüreceği göz önüne alınarak emisyonda sınırlı bir artışın olabileceği tahmin ediliyor. Ama yine de emisyonun 25.6 trilyon- luk rekorunu yenileyebileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Merkez Bankası'- nın elindeaçık piyasa ışlemi yapacak sınırlı miktarda kâğıt bulunduğuna dikkat çekilerek, bu seferki "sünger operasyonu"nun şubat ayındakinden daha zor olacağı belirtiliyor. Piyasada kalacak p>aranın gidebile- ceği yer olarak dövız gösteriliyor. Pa- ranın borsaya yönelmesıne aslında ekonomik veriler uygun. ancak ıç ve dış siyasi gelişmelenn olumsuz etkileri var. Siyasi etkinin gücü. yönelmenin ölçüsünü tayin edeceğe benzıyor. Bu gelişmelerin etkisinde yatınm araçlannın haftalik seyn şöyle oldu: Borsa Şubat ayı enflasyon rakamından al- dıgı moralle. 6 haftadan beri süren düşüş eğilimini kıran borsa, 4000 puan sınınndan gen döndü. Haftaya 3620.77 puandan başlayan borsa en- deksi perşembegünü seansıçinde4951 puana kadar yükseldi. Bu kotada ge- İen yoğun saüşlarla gerileyen endeks, cuma günü de Karabağ'daki çatışma- lann sıcak soluğunu ensesinde hıssetti. Endeks 155 puan birden kaybederek 3713'e kadar geriledi. Ancak Kara- bağ'da geçici ateşkesin sağlanmasıyla seans sonunda hızlı bir çıkış yapan en- deks haftayı 3852.59 puandan kapadı. Böylece haftalardan beri yatınmcısını üzen borsa bu haftayı yüzde 6.40'lık artışla kapadı. Menkul İcıymet yalınm fonlannın ortalama getirisi ise yüzde 1.16 olarak gercekleşti. Döviz-altın Dolar. Amerikan ekonomisine iliş- kın olumsuz göstergelerin çıkmasıyla hız kesti. Hafta başında 1.6670 mârk olan dolar. haftayı I.6700'den kapadı. Dolann dış paritesinde önemli bir de- ğişiklik olmazken, yurtiçi piyasada ta- lep görmesi TL karşısındaki değerini 80 lira arttırdı. Dolann primi yüzde 1.32 olurken, en yûksek değer artışını yüzde 1.75 ile İsviçre Frangı yapü. Altının dış piyasalarda haftabaşı ve haftasonu kapanış değerlennde kayda değer bir değişme olmadı. Ancak do- lann artışına paralel olarak yurtiçinde Cumhuriyet Altını yüzde 1.09 prim ya- parak 465 bin lıraya çıktı. Tüketicinin Korunması' sempozyumunda konuşan TSE Başkanı Anyörük Teknoloji insanıneline verilmeli' Ekonomi Servisi - Tüketici bilincinin Türkiye'de de son yıllarda giderek geliştiği ve bunun tüketici kadar uzun vadede üreticinin de yaranna olduğu belirtildi. Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri çerçevesinde dün düzenlenen "Tüketicinin Korunması ve Tüketici Haklan" sem- po2yumunda konuşmaalar, tüketicinin üretici karşısında haklannı arayabilmesi ve teknolojinin en son imkânlanndan yararlanabilmesi gerektiği üzerinde durdular. Türk Standartlan Enstitüsü, Türk Ka- dınlar Birliği ve Tüketici Rehben'nce dü- zenlenen sempozyumda aynca "TSE '92" basın ödülleri de dağıtıldı. Törende gazete- miz yazarlanndan ve Ekonomi Servisi Şefı Meral Tamer'e de ödül verildi. Sempozyumun açılış konuşmasmı ya- pan TSE Başkanı Yılmaz Anyörük. geçen günlerdeki çığ, grizu ve Karabağ olaylann- dan sonra dün akşam da Erzincan'da bir deprem felaketi yaşandığmı hatırlatarak "Bu tip feiaketlerden en az zararla kurtul- mak için en son teknolojinin insanın emri- ne verilmesi gerekir" dedi. Bunun için de eldeki kaynaklann dik- katli ve verimli kullanılması gereküğinı kaydeden Anyörük. dünyanın bu kaynak- lar açısından aslında çok fazla zengin ol- madığını sözlerine ekledi. İngilıere Standartlar Enstitüsü Genel Direktörü Ivan Dunstan da tüketici bilin- ci>le çevre bilincinin birbirine paralel ola- rak geliştiğıni belirttı. Gelecek 35 yıldaki en büyük sorunun dünyada yaşanan hızlı nüfus artışı olacağı- nı kaydeden Dunstan. 2025 yıhndan sonra dünyanın nüfusunun 5.5 milyardan 8 mil- vara çıkacağını bildirdi. TSE '92 basın ödüllerini şu gazeteciler aldı: ANKA Ajansı Ekonomi Servisi adına Yahya Koçoğlu, Ulusal Basın Ajansı Eko- nomi Servisi adına tnci Hüküm ve Anado- lu Ajansı Ekonomi Servisi adına Suat Özyaprak ile Güneş gazetesinden Pelin Yanardağ, Meydan gazetesinden Gülden Tozkoparan, Yeni Günaydın gazetesinden Firuzan Topsümer, Hürriyet gazetesinden Tamer Çerçi, Cumhuriyet gazetesinden Meral Famer, Milliyet gazetesinden Emin Demiroğlu, Türkiye gazetesinden Necmet- tin Satıral. Para dergisinden Mustafa Ku- tay, TRFden Nazmi Kal, Tercüman gaze- tesinden Hayri Berktay. Yatınmlar dergi- sinden Gökhan Bulat. Tüketici Kılavuzu dergisinden Fahri Ustaoğlu, Tüketici Test dergisinden Mustafa Karaalioğlu, Dünya gazetesinden İnsan Sembol, Ekonomik Panorama dergisinden Yalçın Şimşek ve TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü. SSK prim affı yürürlüğe girdi CLMHURtYET (Ankara)- SSK prim borçlannı 15 nisana kadar ödeyenlerin gecikme zammı ve faiz borçlannı afîeden kanun yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımla- nan ve 506 sayılı SSK Ka- nunu'na geçici bir madde ek- leyen kanuna göre 31.12.1991 tarihı itibanyla prim. gecikme zatnmı ve faiz borcu bulunan ışverenlerden, prim barçlann: 15 nisana kadar ödeyenlerin gecikme zammı ve fatz borçla- n tümüyle affediliyor. Kanu- nun diğer uygulanış biçimleri ise şöyle: "İşverenlenn. prim borçla- nnın tamamı ile ödeme tarihi- ne kadar tahakkuk eden ge- cikme zammı ve faizlerin yüzde 25'ini 15 haziran tarihi- ne kadar ödemeleri halinde kalan gecikme zammı ve faiz- leri, prim borçlanrun tamamı ile ödeme tarihine kadar ta- hakkuk eden gecikme zammı ve faizlerin yüzde 50'sini 15.8. 1992 tarihine kadar ödemeleri halinde kalan gecikme zammı ve faizlen. prim borçlanron tamamı ve ödeme tarihine ka- dar tahakkuk eden gecikme zammı ve faizlerinin yüzde 75'ini 15.10.1992 tarihine ka- dar ödemelen halinde kalan gecikme zammı ve faizleri af- fedilir." Yatırım r KaMm batgeıiadı Iş Yatınm 1 iş Yatrım 2 İş Yatınm 3 ! İş Yatınm 4 iş Yaönm 5 İş Yatınm 6 Interfon 1 Interfon 2 Interfon 3 Interfon 4 t Interfon 5 lktısat Yat 1 Iktisat Yat. 2 lktısat Yat 3 İkttsat Yat. 4 İkt. Atılım F. ; Garanti Yat. 1 | Garanti Yat 2 Garanti Yat 3 Garanti Yat. 4 Garanti Yat. 5 | Esbank Fon 1 , Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatırım F. YKB Sektdr F. YKB Hisse F. YKB Kamu F YKB Lıkıt F YKB Karma F YKB Dövız F. YKB Kapıtal F. YKB Aktii F. Vakıf Fon 1 Vakıf Fon 2 Vakıf Fon 3 , Vakıf Hisse Vakrf Dünya Vakıf Fon 6 Dışbank Mavı Oışbank Beyaz Oişbank Pembe Tûiûn Fon 1 Tûtûn Fon 2 Mitsuı Fon 1 Mitsuı Fon 2 Finans Fon 2 Fmans Fon 3 Finans Fon 4 Finans Fon 5 Ziraat Fon 1 Ziraat Fon 2 Ziraat Başak Ziraat Fon 4 Halk Fon 1 Halk Fon 2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon Emlak Fon Emlak Invest lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Töbank Fon SCımer Fon Denız Fon Ege Fon Kalkınma Fon Demir Fon-1 Oemır Fpn-2 Tarış Fon-1 Tanş Fon-2 Ortak Fon Türkbank Fon fonları Oncüd nylu 115.117 50 837 30.192 25.054 11.294 21.913 84 254 67.651 35.271 33.551 10.253 73.769 60.345 28.737 29.030 18.789 90.705 31.741 22.257 12.620 11.053 90.929 30.466 21.069 76.638 62.933 75.790 61.772 55.053 60.149 26.634 20.904 20.738 62 899 157.523 29 249 18.371 26 777 18.386 53.787 78 410 22 273 63.799 17.758 220.225 25.852 35.209 29.823 22.737 19.731 33 807 24.783 26.259 23.998 33.230 25.163 34.348 22.400 29.251 22.250 10.813 26.890 20.016 22 938 24.247 27 739 21.527 23 044 22.370 11.130 23 652 10.024 19.219 18.811 ne getirdi? GeçM k.$0M HuB.ll nyju 116 294 53 055 30.517 25.306 11.395 22.164 85.053 68.052 35.493 33.933 10.578 74 500 60.943 29 022 29 318 19.506 91.986 32.201 22.600 12.816 11.321 91.812 30 762 21.280 77.272 63.551 81.227 62.395 55.575 60.694 26.958 21.129 20.907 63.506 158.908 29.535 18.709 26 804 18.528 54.256 79 306 22.518 64 472 17 936 222.210 26.101 35.585 30117 22.962 19.953 34.451 25 079 26.536 24.250 33.747 25.526 34 847 22.746 29.547 22.875 10.609 27.166 20.217 23.147 24.554 28.020 21711 23 278 22.586 11.242 23 919 10.238 19.395 19.010 Haftalik Tiı* 102 4.36 1.08 101 0.89 1 15 0.95 0.59 0.63 1.14 3.17 0.99 0.99 0.99 099 3.82 1 41 145 1.54 1.55 ' 2.42 0.97 0.97 1.00 0.83 0.98 7 17 1.01 0.95 0.91 1.22 1.08 0.81 0.97 0.88 0.98 1.84 010 0.77 0.87 1.14 1.10 1.05 100 0 90 0.96 1 07 099 0.99 1 13 1.90 1.19 105 1.05 1.56 1.44 1.45 1 54 1.01 2.81 -1.89 1.03 1.00 0.91 1.27 1.01 0.85 1.02 0.97 1.01 1 13 2.13 0.92 1 06 YıM tfefeta yfcdt 11.55 -3.76 12.28 10.96 13.95 13 00 9.94 6.48 7.56 11.11 -2.25 10.84 10.84 10.84 10 84 0.79 12.06 4.71 13.72 •2.47 208 10.76 10.85 10.89 8 76 10 27 -7.99 10.98 10.48 965 12.47 11.92 23.33 10.31 9 37 10 35 4.83 12.87 8.43 8.65 11.60 1096 11.39 10.95 6.92 6.09 11 10 11 07 10.65 11.06 12.43 10.94 11 91 10.84 11.01 11.00 9.75 7 52 11.22 939 6.09 11.31 11.33 10.02 7 70 11.30 8.38 9.85 10.79 11.12 11.53 2.38 9.92 9 36 İthalat fonları bürokratı yedi BÎLAL ÇETİN (Ankara) - Ekonomiden So- rumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller, ithalat fon- lannın arttınlmasından sonra kamuoyunda yükselen tepkileri Hazine bürokrasisine fatura etti. HDTM'de dış ticaretten sorumlu Müste- şar Yardımcısı Şevket Özügergin görevden alı- nıyor. Bazı mallann ithalatından alınan fon miktar- lannın yükseltilmesi ile başlayan konımacılık tartışması hükümette sıkıntı yaratmıştı. Özel- lıkle matbaa mürekkebinin fonunun nasıl arttı- nldığı konusunda devlet bakanlan Tansu Çiller ve Cavit Çağlar'm yaptığı açıklamalar olayı da- ha da karmaşık hale getirdi. Konunun sorum- lusu durumundaki Devlet Bakanı Çiller. "Be- nim imzaladığım listede mürekkep yoktu. Bunu kim aray^ koydu bilmıyorum" di>e bir açıklama yapmıştı. Çiller, bu açıklamasını daha sonra "Evet. varmış ama matbaa mürekkebi di- \e yazılmavıp sadece gümrük tarife pozisyon numaras; vazıldığı için ben fark etmemişim" di- yebirdüzeltti. Fon kararnamesi tartışmalannın siyasi bo- yut kazanması ve önünün alınamaması üzerine harekete geçen Çiller, "sorumlu" aramaya baş- ladı. Dış ticaretle ilgili başka bazı düzenlemeler- de daha önce de "teknik hata" yaptığı öne sürülen Müsteşar Yardıması Şevket Özüger- gin, Çiller'in hışmına uğradı. Devlet Bakanı Tansu Çillerin Şevket Özü- gergin'in görevden alınması ve yerine Yalçın Burçak'ın atanmasına ilişkin kararnameyi Baş- bakan Sülevman Demirel'e sunduğu belirtili- yor. Yalçın Burçak. Hazine'de ANAP döne- minde de bir süre aynı görevı vapmıştı. Önümüzdeki günlerde Hazine'de genel mü- dür, genel müdür yardımcısı ve dai.-e başkanlığı düzeyinde de bazı atama ve yer değiştirmelerin de gündeme geleceği belırtilıvor. Pamukbank yenî merkezinde Ekonomi Servisi -Pamukbank Genel Müdürü Bülent Şenver, Menkul Kıymetler Merkezi'nin yeni yenndc müştenlerine daha geniş olanak- İarla hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Pamukbank Yönetim Kurulu Başkanı Yıldı- nm Aktürk tarafından açıhşı vapılan merkezde düzenlenen törende konuşan Şenver. Pamuk- bank Menkul Kıymetler Merkezi'nin 1990 yı- lında I trilyon 139 mılyar liralık hisse senedi işlem hacmine ulaşarak borsa binncisi, 1991 yı- lında da 1 triljon 114 milvar liralık işlem hac- miyle borsada faaliyet gösteren bankalar ara- sında da ilk sırada olduğunu hatırlattı. Şenver. "Her alanda binncilikleri korumak. onu yaka- lamaktan daha zordur" dedi. EN ÜSTTEKİLER ÖNASIL YÖNETIYORLAR ? I NASIL YASIY0RLAR7TÜRK ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNİN PROFİLİ: HANGİ OKULLARDAN MEZUN OLDULAR, NASIL YÜKSELDİLER, NE KADAR KAZANIYORLAR? YÖNETİM ANLAYIŞLARI, YAŞAM TARZLARI, ALIŞKANLIKLARI... DÖVİZ, ALTIN, ENFLASYON NE OLACAK? STRATEJİ, İLERİ TAHMİN MODELİYLE, EKONOMİNİN TEMEL GÖSTERGELERİNİ, 1992 YILI İÇİN AYLIK BAZDA HESAPLADI. ÖZELLEŞTİRME DEVA OLMADI! 500 KİT'TEN 481 'İNİ ÖZELLEŞTİREN ŞİLİ'DE, EKÇNOMİ ESKİSİNDEN BETER DURUMA DÜŞTÜ. ŞİLİ DENEYİ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ PARALELLİKLER, ÇIKARILACAK DERSLER. YATIRIMCILAR DİKKAT! ARÇELİK, DÖKTAŞ, ECZACI YATIRIM, KONYA ÇİMENTO, KORUMA TARIM, KOÇ YATIRIM, TELETAŞ HİSSELERİNİN GELECEĞİ • TURK-İŞ BAŞKANI BALTA: "HUKÜMETTEN DESTEĞİ ÇE- KEBİLİRİZ" • KAHVECİDEN TÖYÖK'E YAYLIM ATEŞİ • TOPLU KONUTTA TOPLU VURGUN • İSTANBUL SİNEMA FESTİVALİ'NİN EKONOMİSİ • KORKUT BORATAV, BİLSAY KURUÇ. TUNCER BULUTAY, ERCAN UYGUR VE "İKTİSAT SÖYLEŞİLERİ" • BANKALAR AÇMAZDA: KÂRLAR FİKTİF Mİ, DEĞİL Mi? • İŞ YAŞAMINDA AST-ÜST ANLAŞMAZLIĞINI NASIL AŞMALI? • DÜNYANIN ÜNLU PORTFÖY YÖNETİCİ- LERİNDEN SAUL EISENBERG PANORAMA'YA KONUŞTU MN0RAMA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle