12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I5MART1992PAZAR CUMHÖRİYET SAYFA HABERLER Cörevden alma m UBA(Ankara)- DYP-SHPiktidan, TTokaûn Başçıftlik Belediye Başkanı Ali - •Capusuzvelsparta'nınŞarkikaraağaç Belediye Başkanı Mevlut Özdemir'den sonra şimdi de Hatay Madenlinin ^ANAP'lı Belediye Başkanı Şekip Çıplak" . görevden aldı. ANAP Yerel "Vönetimlerden Sorumlu Genel Başkan •Vardıması Ünal Yaşar, hükümetin ANAP'lı belediyeleri "sudan sebeplerle" görevden aldığtnı ve "partizanlık" yaptığmı öne sürdü. 1402'liklepe buyupun' • UBA (Ankara) -Sanay i ve Ticaret Bakanlığı, 1402sayılıSıkıyönetim Vasası'na göre görevlerine son verilenleri yeniden göreve başlalma karan aldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse, 12 Eylül döneminde mağdur olanlann mağduriyetlerini gidereceklerini söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 1402'liklerin mağduriyetlerinin önlenmesi için çaüşmalara başladı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse, 12 Eylül döneminin yarattığı olumsuzluklan ortadan kaldırmaya kararlı olduklannı belinti. Karabağ'a destek • Haber Merkezi - Ermenilerin ICarabağ'daki Azerilereyönelik saldınları, dün düzenjenen çeşitli mitinglerle kınandı. Üsküdar Meydanf nda toplanan ve kendilerini "Müslüman Kadınlar" olarak tanıtan yaklaşık 250 kadın "Türkler Karabağ'da katledildi. laik TC seyretti. sıyonist basın hesap verecek" şeklinde slogan attılar. Denizlide düzenlenen toplanüda konuşan Valı Oğuz Kağan Köksal, "Ulu çınann kökü kurursa, dallan da kuruyacaktır. Bunun şuurunu gençlere aşılamak zorundayız" dedi. Konya, Samsun, Malatya, Amasya, Şanlıurfa ve Adana'nınKozan ilçesinde binlerce kişinin katıldığı mitinglerde de Ermenilerin yaptığı katliam kınandı. Hollanda'nın Lahey kentindede Azerbaycan Türk Kültür Demeği'nce düzenlenen ve 5 bin kişinin katıldığı protesto gösterisinde göstericiler Rusya Büyükelçiligi'ne yürüyerek Rusya'nın Karabağ'dakı askeri gücünü çeİcmesini ve çatışmalarda tarafsız kalmasını istediler. Ulkücû mafya davası • ANKA (Ankara)-12 Eylül sonrasında Ankara'da, ülkücüçek-şenet mafyasmı örgütlediği öne sürülen Ümit Ölmez ve yedi arkadaşı hakkında işyeri basarak silahlı gasp yapmak, bıçakla adam yaralamak ve silah teşhiri suçlanndan dava açıldı. Ölmez ve arkadaşlannın bu suçlardan 24 yıldan az olmamak üzere ağırhapislecezalandınlmalan istendi. Ankara cumhunyet savalanndan Ünal Aktan tarafindan hazırlanan iddianamede, Ümit Ölmez ile arkadaşları Alinur Güveren, Savaş Şahin, Ünsal Turnaata, CengizTopkaya, Ahmet Işık, Hicabi Kaya ve Cihat Ceylan'ın, Çankaya Yukan Ayrançı'da çalıştırmakta olduklan Özmen Tercüme Bürosu'yla rekabet ettikleri gerekçesiyle Egemen Tercüme Bürosu'nu silahla bastıklan kaydedildi. DYPIflere teştıir' cezası • ANKA (Ankara) - TBM M Genel Kurulu'nda ANAP'ın engellemeleri üzerine geç saaüere kadar süren Vergi Affı Yasası görüşmelerine katılmayan DYP'li milletvekilleri, önümüzdekı hafta içindeki grup toplantısında Başbakan Süleyman Demirel'in önünde adlan okunarak teşhiredilecek. DYP Grup Başkanvekilı Bekir Sami Dace, iktidar milletvekillerinin ANAP'ın çok sayıda önergelerle ve yoklama isteyerek yaptığı engelleme girişimi karşısında genel kurul salonunda bulunmamalannın "zaafıyet" olduğunu ve hiçbir mazeretin de milletvekillerinin devamsızlığına gerekçe olamayacağını söyledi. Dergi toplatma • ANKA (İstanbul) - Devrimci Proletarya dergisi, 8. sayısındaki iki ayn yazı nedenıyle DGM tarafından toplatıldı. Devrimci Proletarya dergisinin yaalı açıklamasına göre dergi, İzmir'de silahlı bir saldında öldürülen Eralp Yazar ile ilgili bır basın açıklaması ve Esenyurt halkırun belediyeyi basma eyleniini konu alan yazılann "yasadışı bir örgütün bildirisini yayımlamak ve propagandası yapmak" suçu teşkil ettiği gerekçesiyle toplatıldı. MİT için önerge • ANKA (Ankara) - ANAP Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin, MİT Müsteşan Teoman Koman'ın Güneydoğu olaylan ile ilgili açıklamalannı soru önergesi ile Meclis gûndeminegetirdi. Rauf Ertekin, Başbakan Süleyman Demirel tarafından yanıtlanmak üzere TBMM Başkanlığfna verdiği soru önergesinde, Güneydoğu Anadolu"da bazı karakollardaki yetkililerin bölücü teröristlerle birbirlerine saldırmama konusunda anlaştıklan yolundaki iddialan hatırlattı. Ertekin, "Böyle bir pazarlık var mıdır? Varsa bölücü vatan haınlerine karşı etkili mücadeleyi nasıl yapacaksınız" diye sordu. Şûpheli paket • AA (İstanbul) • ABD Konsolosluğu önündeki bir araçta buhınan şiipheli paketin "gerçek bomba" olmadığı belirlendi. Galatasaray'daki ABD Konsolosluğu önûnde önceki gece park etmiş dunımda 34 FRT 65 plakalı otcmobildeki şiipheli paketi, uzaktan fütye kullanarak etkisiz hale getiren bonba ünha ekipleri, düzeneğin bir tüpgaza bağlanmış elektronik cihazlardan oluştuğunu tespit etti. D emirel mı kurşun döktürmeli, 60 milyona yaklaşan Türkiye yurttaşları mı? Ust üste gelen felaketler yüzünden zihinler de yorgun düş- müş oimalı ki "Uğursuzluk var" sözleri ağızdan ağıza dola- nıp duruyor. "Uğursuzluk" diye bir şey var mı? Var, hem de nasıl... JJğursuzluk, maliyet daha da yükselmesin diyerek geçen yüzyılın yön- temlerıyle kömür çıkarmaya devam etmektir. Uğursuzluk, iki metre kar yağan dağ eteklerine güveniik gerekçesiyle karakol kurmaktır. Uğursuzluk, her yıl 3-4 ölçeğinde düzenli ve sürekli depremler kayde- dilen bir kentin inşaat ruhsaöarında özel demir kullanım standardı aranmamasıdır. 500 metre derinlikte 5 bin 500 madenci ölmediği için 1939'daki Erzin- can depreminde 39 bin kişi öldüğü halde bu sayı 1992de 92 bin ölüye çıkmadığı için bu uğursuzluklar yinede ucuzatlatılmakta. Belki de Or- ta Asyalı atalarımızın Altayları aşarken döktüklerı kurşunlann etkisi hâlâ sürmekte! Ortası dağlık, etrafı bağlık Erzincan da acılar türkülerle bal eylenir: "Erzincan oynamış ağlamışım/lrgatlık etmişim el kapısında/Dolu vur- I BAŞKENTTEN AHMET TAN Uğupsuzluklara Karşı Kurşun ve Demir... muş bahçelere/Çekirge inmiş tarlalara/Erzincan oynamış ağlamışım. Erzincan duman oldu/Halimiz yaman oldu/Kanlar kartşt kana/Ottan, ocaktan. candan/Ayrıldık Erzincan'dan..." Türküleri bu ölçüde depremli bir başka kent yoktur Türkiye'de. Candan ve Erzincan'dan olanlann acılan uğursuzluk sonucu mudur? Erzincanlıların kara talihini, çıkarrbkları bir cumhurbaşkanı (Korutürk), bir başbakan (Akbulut), çeşitli bakanlar (Zeyyat Baykara, Kemal Can- türk) bile ağartmaya yetmedi. - Nüîfusu gerileyen 11 il arasındadır. - 43'ü yalnızca geçen yıl olmak üzere son on yılda kapanan ilkokul sa- yısı 169'dur. - 73 il arasında Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı bakımından 61. SJ- radadır. - Arazisi çorak, yüzeyi volkanik ve toprak dağılımı kötüdür. - Yüzde 6O'ı dağlarla kaplıdır. Sıfır derecenin altında geçen gün sayısı 111'dir. Bu anlamda Erzincanlılar yılın üçte birini don altında yaşa- maktadır. Bu durumun tarımsal üretim üzerindeki olumsuzluklannı aşmak kolay değildir. - Her yıl Richter ölçeği ile 34 şiddetlerinde deprem kaydedilir. Bat bölgelerinde 1.5 ton demir gerektiren yapılar için bu ilde 6.5 ton demir gereklidir. Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu, bundan üç ay önce 1991.yılı ile 2006 yıllannı kapsayan bir "Erzincan Stratejik Planı" hazırlatmıştı. Prof. Ke- nan Mortan'ın sorumluluğunda ve dokuz bilim adamının katlımıyla yürütülen projenin bütün verilerini önceki geceki deprem temelden sarsb. Şimdi, kurşun dökerek ya da dökmeyerek yeni bir plan daha hazırla- mak gerek. Ama demir ve çimentoda biraz cömert davranılmasını öngörerek... Bakanlar Kurulu, SHP ile DYP arasındaki görüş aynhğını yann ele abyor Olağanüstü lıal krizi masadaCUMHURİYET (Ankara) - G.Doğu'daki olağanüstü halin 4 ay daha uzatılması konusunda DYP ve SHP arasında meydana gelen görüş ayrılıkları Bakanlar Kurulu'nda bugün ve yann ele alınacak. Olağanüstü hal u>gulaması \erine >enı model arauşlannın sonucu olarak 6 ba- kandan oluşan alt komisyonun da bugün loplanması bekleniyor. Bu arada, G. Doğu"da ıncelemeler \apan bakanlar. iz- lenim veönerilerini rapor haline getirerek Bakanlar Kurulu'na sunacaklar. Olağanüstü hal uygulaması sınırlannın daraltılmasını ve sürenin kısaltılmasını öneren SHP Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu. bu konudaki girişimlerinden henüy sonuç alamadı. Kerimoğlu'nun gö- rüştüğü DYP milletvekili Yaşar Bedelek ve Fevzi Yalcın, olağanüstü halin yumu- şatılması konusunda son sözü Başbakan Demirel'in sö\le\eceğıni belirttiler. DYP Grup Başkamekilı Turan Tayan da ola- ğanüstü halin \eniden düzenlenmesi öne- risine 'sıcak' baktığını ifade etti. Uvgulamanın "vumuşatılması" önerile- rini getıren SHP'lı milletvekilleri yle görüş- tüğünü belirten Turan Tayan. olağanüstü halin uzatılmasının Meclıs'ten çıkacağını söyledi. Tayan, "Bizim grubumuzda gö- rüş aynlığı yok. Fakat, iktidar ortağı iki partinin görüşbirliği içinde olması gere- kir"dedi. Bu arada SHP Grup Başkanvekili HEP kökenli milletvekili Mahmut Alınak, ola- ğanüstü hal sıkıntısını dün akşam yurda dönen Genel Başkan Erdal Inönü ile gö- rüşecek. Alınak. olağanüstü hal süresinin, hükümetin iyi niyetini ortaya koymak için 3 aya ındirilebileceğini söyledi. Alınak. "Ancak bazı illerin kapsam dışı bırakıl- ması önerisıni doğnı bulmuyorum. Ola- ğanüstü halin topluca kaldınlnıası gere- kır. Bir iki ıl kapsam dışına çıkanlırsa. buralarda bazı provokas\onlann olabile- ceği endişesini taşıyorum" diye konuştu. Bölgeye giden bakanlar ile D YP \e SHP milletvekillerinin görüş ve önerileri bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda değer- lendirilecek. Devlet Bakanı \e Hükümet Sözcüsü Akın Gönen, alt komisyonu oluşturan bakanlann yazılı bir öneri met- nı hazjrlayacağını belirterek olağanüstü halin yumuşatılması önerisinin de aynı toplantıda ele alınacağını söyledi. Gönen, uvgulamanın yumuşatılma şansını "şimdi- lik' görmediğini belirtli. Başbakan Süley- man Demirel'in de olağanüstü halin bu kez de 4 ay daha uzatılması görüşünde ol- duğu öğrenildi. Ote yandan ANAP Grubu da Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın başkanlığında >ann toplanarak olağanüstü hali değer- lendirecek. ANAP lideri Yılmazın TBMM'deki oylamada 'çekimser' kalm- ması görüşünde olduğu büdirildi. Ancak Mehmet Keçeciler ve Adnan Kahveci'nin uygulamanın 4 a> daha uzatılması yönün- de oy kullanılmasını istcdikleri öğrenildi. Hakkâri Milletvekili Esat Canan ile İs- tanbul Milletvekili Naci Ekşi de olağanüs- tü halin uzatılmasına karşj çıkılması görü- şünü savunuyorlar. AT Raportörü: Nevruz operasyonu olmayacak OJMHURİYET (Ankara)- Avrupa Parlamentosu Dış lliş- kiler Raportörü, Belçikalı parlamenter Raymonde Drury, Türk yetkililerin, "Nevruz ope- rasyonu" olmayacağı yolunda güvence verdiklerini söyledi. Drury, konuyla ilgili olarak Başbakan Süleyman Demirel ile görüştüğünü ve Demirerin, "organıze gerilim yaratıldığını. ancak hükümetin Nevruz'u devletin baskı aracı olarak kul- lanmak gibi bir niyeti olmadığı- nı" anlattığını bildirdi. Drury şöyle dedi: "Görüştüğüm yetkililer. Nevruz operasyonu olmayaca- ğı konusunda güvence verdiler. Nevruz operasyonu olsaydı, ben dahil Avrupa Parlamen- tosu'nda pek çok kişi bunu kmardı." Yann Avrupa Parlamen- tosu'na sunacağı rapor önce- sinde. "son durumu yerinde izlemek üzere" Türkiye'ye ge- len Drury, dün başkentte gaze- tecilerle sohbet etti. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk, Başbakan Süleyman Demirel. İçişleri Bakanı Ismet Sezgın. Adalet Bakanı Seyfı Oktay ve HEP, DİSK. İnsan Haklan Derneği. İşkence Re- habilitasyon Merkezi yetkilile- riyle görüştüğünü anlatan Drury, AT'nin. terör ve Güney- doğu gibi sorunlann çözümün- de Türkiye için "ilham kaynağı" olması gerektiğini be- lirtti. "PKKmantığı" AT Parlamentosu Dış İlişki- ler Raportörü Raymonde Drun, basınla sohbet toplantı- sında. Güneydoğu'da halk ile PKK'run özdeşleştiği yolunda bir görüş üzerine şunlan söyle- di: "PKK her şeyden önce kı- namak lazım. Çünkü bu bır terör örgütüdür ve şiddete baş- vunmaktadır. Terör hiçbir zaman bir şey kazandırmaz." HEP'in diizenlediği "Bütün Halklar Kardeştir, Katliamlara Son" mitinginin ikincisi dün Adana'da yapıldı. Yazar, Kürt halkımn da uğruna binlerce şehit verdiği ülke toprağından kimsenin bir kanş dahi koparamayacağınj söyledi. HEP, PKK'ya ve devlete çağnda bulundu Yazar: 21 mart'tasavaşolmasınCUMHURİYET (Adana) - Halkın Emek Partisi (HEP) Genel Başkanı Feridun Yazar, Nevruz kutlamalarına bir hafta kala devlete ve PKK'ya seslenerek "Savaş hazırlıklannı durdurun, silahlanmayı bırakın, şiddetle, kav- ga ile sorun çözümlenmez. Demokrasi içinde diyalog yolu açılsm" dedi. Yazar, Kürt hal- kımn da Kurtuluş Savaşı'nda çarpışarak' uğ- runa binlerce şehit verdiği ülke toprağından hiç kimsenin bir kariş dahi koparamayacağı- nı söyledi. HEP tarafından düzenlenen "Bütün Halk- lar Kardeştir, Katliamlara Son" mitinglerinin ikincisi dün Adana'da Istasyon Meydanı'nda olaysız bir bicimde gerçekleşti. Yurttaşlar, mi- tingin yapılacağı alana mitinge iki saat kala gelmeye başladılar. Olağanüstü önlemlerin abndığı miting meydanına gelenlerin, kurulan barikatlarda polis tarafından sıkı şekilde aran- dıktan sonra girişlerine izin verildi. Sopaü pan- kartların alana sokulmasına müsaade edilme- di. "Serok Apo", "Biji PKK", "Kürdistan fa- şizme mezar olacak", "Gerilla kuruyor, Kür- distan'ı kuruyor", "Kahrolsun kontrgerilla" gibi sloganların sıkça atüdığı ve pankartların taşındığı mitingde ilk konuşmayı, HEP Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Adana II Başkanı Kemal Okutan yaptı. Partisinin, kuruluşundan bu yana karanlık güçlerce sadece Kürt partisi olarak empoze edilmeye çalışıldığını ileri süren Okutan, ül- kenin her yamndaki meseleyle ilgili oldukla- nnı ve asla Kürt-Türk aynmı yapmadıklannı vurguladı. "Işte Çerkezi, Arabı, Lazı, Kürdü, Türku de bu meydanda" diye seslenen Kemal Okutan, tüm halkların el ele vererek haksız- hklara karşı çıkmalannı istedi. Özellikle, sarı, kırmızı ve yeşil renkli giysi- leriyle alaru dolduran topluluğa hitaben yap- tığı konuşmasının başında kimseye karşı kin, nefret beslemediklerini anlatan Feridun Yazar, Güneydoğu sorununun şiddetle asla çözüm- lenemeyeceğini kaydetti. Ülkenin yakın za- manda, çığ, Zonguldak faciası ve deprem fe- laketi yaşadığını ve yüzlerce vatandaşın bu fe- laketlerle yaşamlannı yitirdiğini anımsatan Yazar, kalabalığı yaşamlannı yitirenler için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. 5 bin do- layındaki topluluk, sol ellerini kaldınp zafer isareti yaparak saygı duruşunda beklerken ka- labalık bir grup da slogan atmayı sürdür- dü. Güneydoğu'da yurttaşlann 21 martı bü- yük bir endişe ile beklediğine değinen ve bazı kimselerin ülkede bahar sendromu yaratma is- teğinde olduğunu ileri süren HEP Genel Baş- kanı Feridun Yazar, devlete ve PKK'ya sesle- nerek şunlan söyledi: "Devlete sesleniyorum: Silahla, şiddetle so- runu çözemezsiniz. Bırakın savaş hazırhklari yapmayı. PKK'ya da sesleniyorum, eylemle- rinizi durdurun, silahlanmayı durdurun. Di- yalog, demokrasi yolu açılsın. Baharda savaş olmasın, banş olsun. Kardeşce yaşayalım. Ina- nıyorum bahar için hazırlanan tezgâhlar yıkı- lacak ve Nevruz kardeşce kutlanacaktır. Ata- lanmız birlikte savaşmış, ülke için can vermiş- ler. Bu ülkenin bir kanş toprağı kimseye ve- rilemez. Bu ülkenin her tarafı bizimdir. Tüm sorunlan, bizim sorunumuzdur. Elbette hiç- birinden kaçınmayacağız." Bütçeden notlar 'Kirliçamaşırlar' tek tek ortaya dökülüyor CANAN GEDİK (Ankara) - TBMM'- deki bütçe görüşmelerinde eğer ANAP milletvekilleri hele eskiden bakanlık yap- mış olanlar söz almışsa, olay âdeta 'kirli çamaşırlann' ortaya dökülmesine kadar varıyor. ANAP sözcüleri kürsüdeyken DYP ve SHP'liler laf atmaktan geri durmuyorlar, eğer bakanlar kürsüye çıkıyorsa, ANAP'- hlar veryansın ediyor. Bütçe görüşmelerini renklendiren belki de tek şey bu laf atmalar. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bütçesi görüşülürken eski bakan Güneş Taner, DYP ve SHP'lilerin laf atmalan ile çileden çıktı. Taner, bütçeyi eleştirirken Kamer Genç 'terlik meselesini' hatırlattı. Taner, terlik işine girmeyince DYP'li Ser- daroğlu imdada yetişti: — Kayınr>ederinin boya ithalatını anlat! Taner'in 'kayınp>ederinin' boya ıthala- tına ilişkin yanıtları âdeta bilmece gibiy- di: "Ismi zikredilen şahıs benim kayınpe- derim değildir, çünkü ben kayınpederimin kızıyla evli değilim. Anladınız mı? Ben onun kızıyla evli değilim ve karım onun mirascısı değil." Taner'e 'Pirinç ithalatı'nı anlatması da önerildi, yasakların kaldırılması referan- dumunda üzerine giydiği 'no no, no" ya- zılı tişörtler konusunda uzmanlık yapması da istendi, ama Taner bu konulara girme- yerek, Devlet Bakanı Tansu Çiller'e yük- İendi. 'Kooperatif işini anlat". TBMM Genel Kurulu dün Erzincan depreminin üzüntüsü içinde toplandı. De- mirel ve Iiderler Erzincan'daydı, az sayı- da milletvekili ve bakan Adalet Bakanlığı'nın bütçesinde hazır bulundu. Herkes ölü sayısını merak ediyordu, çoğu milletvekili Genel Kurul'dan çok televiz- yonların başındaydı. Demirel ve bakanlar saat 15.30'a doğ- ru TBMM'ye gelebildiler. Demirel keder- liydi ve yüzü solgundu. Uykusuzdu. Bakanlar da öyle... Adalet Bakanı Seyfi Oktay da yorgun- du, geçen hafta kardeşini kaybetmiş, ar- dından Bakanlar Kurulu'nun yoğun çalışma temposu içinde bakanlığının büt- çesini hazırlanmaya çaba göstermişti. Görevden alınması için uğruna 'by-pass' yasaları çıkartılmaya çalışılan Adalet Ba- kanlığı'nın ünlu müsteşan Arif Yüksel ise sabahın erken saatlerinde Meclis'e gelmiş- ti. Yüksel, komisyon sırasında bakan Seyfı Oktay'ın yanına sessizce oturdu. Oktay sır- tını döndü musteşarına... Arif Yüksel'in canı sıkıldı, ANAP kulisine çıktı... Eski bakanı Oltan Sungurlu'nun yanına geldi, oturdu. Sungurlu'nun içinden neler geçiyordu kimbilir? Bakanlığı döneminde Arif yük- sel yüzünden az mı başı ağnmıştı? Yük- sel'in adı, bakanlığı döneminde, 'asıl bakan Arif Yüksel' olarak anılınca, belki o da Yüksel'i görevden almayı düşünmüş, ancak Cumhurbaşkanı'nın yakın komşu- su Yüksel'i yerinden kıpırdatmak mümkün olamamıştı. Sungurlu, konuşurken yine özal tartı- şıldı. Sungurlu, Demirel'in "ölümü gös- terip sıtmaya razı ettim" sözlerini hatırlatıp Cumhurbaşkanı Özal'a tehditle kararname imzalatılmasının yanüşlığını di- le getirince DYP'liler laf atmaktan geri durmadılar: — Tabii korkutuyoruz. Sungurlu, DYP'lilerin bunu "torunla- nna anlatmakta güçlük çekecekleri" ka- nısındaydı, ancak iktidar gruplan böyle düşünmüyorlardı. İktidar kulislerinde esen havaya göre Cumhurbaşkanı Özal önüne gelen tüm ka- rarnameleri imzalamak durumundaydı, eğer atamalar konusunda 'güçlük çıkarmaya' devam ederse, imza yetkisi elinden aünabilirdi. DYP ve SHP'liler ön- celikle Arif Yüksel'den kurtulacaklar, son- ra da Cumhurbaşkanı'nın engellediği diğer atamaları çözeceklerdi. Adalet Bakanlığı Müsteşan Arif Yüksel ise kararlıydı: "Gorevden ayrılmam Alınak'ıniddiası: Jandarma adam öldürtmek istedi • AA(Ankara)- SHP Grup Başkan- vekili Mahmut Alınak ve iki milletvekili arkadaşının, Başba- kan Süleyman Demirel ile per- şembe günü yaptıklan görüşme- de, Silvan Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Bülent Erol'uşikâyet ettikleri öğrenil- di. Yüzbaşı Erol'un, SHP'li il genel meclisi üyesi Mehmet Mengi'yi öldürtmek istediği öne sürüldiü. Ahnan bilgiye göre Alınak, Başbakan Demırel'e Silvan Jandarma Bölük Ko- mutanı Yüzbaşı Bülent Erol'un, gözaltı- na aldığı Rıfat Akış adlı bir vatandaşa, SHP'li II Genel Meclisi üyesi Mehmet Mengi'u öldürtmek istediğini anlattı. Bunun üzerine Başbakan Demirel, İçiş- leri Bakanı İsmet Sezgin'den olayla ilgi- lenmesini istedi. Sezgın de, Alınak ve arkadaşlanndan, Rıfat Akış'ı kendisine getirmelerini talep etti.Ertesi gün Alınak ve arkadaşlan, Akış'ı İçişleri Bakanlığı'- na götürdüler. Konuşma banda alındı ,,._^, M Daha sonra Emrriyet Genel Müdür- lüğüne getirilen Rıfat Akış'a burada Yüzbaşı Bülent Erol ile telefon konuş- ması yaptınldı. Konuşmanın, emniyet görevlilerince banda kaydedildiği ve Yüzbaşı hakkında soruşturma açılacağı öğrenildi. 'Tehditle silah verdiler' Rıfat Akış ıfadesınde. Yüzbaşı Erol'- un kendisini gözaltına alarak baskı yap- tığını ve Mehmet Mengi'yi öldürmesi için silah verdiğini ve kendisini tehdit et- tiğını söyledi. Akış. serbest kaldıktan sonra silahı sakladığını ve Silvan'dan ka- çarak. Ankara'da Diyarbakır milletve- killerine sığmdığını anlattı. Devlet Bakanı Ceyhun: Vakıf arazileri işgalde CLIMHL RtYET (Ankara) - TBM M Genel Kurulu'nda Vakıflar büt- çesi görüşülürken Ayasofya'nm ibadete açılması istendi. Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun da, Aya- sofya'nın bir bölümünün 1970'- te Demirel döneminde ibadete açıldığım söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda Vakıflar bütçesi üzerinde söz alan ANAP Ağn Milletvekili Fecri Alpaslan, Ayasofya'- nın tümüyle ibadete açılmasını isteyerek, "Ayasofya'yı ibadete açmak için hü- kümranlık haklanmızda bir eksiklik mi var? İstanbul'da yaşamak ne kadar hak- kımız ise Ayasofya'mn ibadete açılması da o kadar hakkımız" diye konuştu. Her yerde ibadet Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun da Ayasofya'mn bir bölümünün daha önce Demirel döneminde ibadete açılmış ol- duğunu belirterek, isteyen herkesin her yerde ibadetini yapabildiğini söyledi. Ceyhun, vakıf arazilerinin büyük bölü- münün işgal altında olduğunu hatırlata- rak, Bezm-i Âlem Üniversitesi için Anayasa Mahkemesi karannın beklen- diğini kaydetti. Rey İçin feı ANAP'h Alpaslan aynca Sosyal Yar- dımlaşma ve Dayanışma Fonu'nun ge- liştirilmesini istedi. Bunun üzerine bazı DYP milletvekilleri "O fon, rey için ku- ruldu" biçiminde laf attılar. Bunun üze- rine Alpaslan, "Siz kaymakama, müftü- ye. milli eğitim müdüriine hakaret edi- yorsunuz. Kendi belediye başkanlannı- za da hakaret ediyorsunuz. Çünkü o fondan parayı onlar dağıtıyor" yanıtını verdi. Görüşmelerden sonra Vakıflar bütçesi kabul edildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle