11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1SMART1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA SPOR 17 Türkiye Kros Ligi'nde 2. kademe sonuçlandı Yeni liderSise-CamHALDUN DOMAÇ(Eskişehir>-TÜrkiye ilcinci kademe yanşlan. Eskişehir Et Balık Kurumu parkurunda ya- paldı. Genç bayanlar, genç erkekler, büyük bayanlar ve büyük erkek- ler kategorilerinde yapılan yanşmalara yaklaşık 350 sporcu katıldı. BüjTÜk erkeklerde ilk kademe sonunda Ankara Et-Balık ile Erzurum PTT, Eski- ~ şehir'de yapılan ikind kademe sonunda yer değiştirdi. PTT 137 puanla üçüncü. Et-Balık 158 puanla dördüncüoldu. Ferdi sıralamada. Ağn TEK spordan M.Şirin Gören 1.. aşnı kulüpten Fecri İdin 2.. PTT'den Şükrü Onat ıse üçüncü oldu. Büyük ba>anlarda İstanbul Güneş Si- gorta. Dudu Yentur'un başansına rağ- men dördünçülükten kurtulamadı. 4000 metrelik yanşta Ankara Y.Mahalle ile Ağn Polis Gücü yıne çekışti. Birinci kade- mede 13 puanla ılk ıkı sırayı paylaşan iki takımdan Y.Mahalle Belediyesi 13 puanı- na9dahaekleyerekpuanını22'yeçıkarür- ken a\nı puana sahip olan Ağn Polis Gücü'nün 31 puana çıkması sonuçu bırin- cilikteki yerine puan farkı ile oturdu. Kay- seri Büyük Şehir Beledhesi ise ilk kademe- de olduğu gıbi ikinci kademe sonunda da 70 puanla üçüncü sırada yer aldı. Büyük bayanlarda ferdi birincilıği alan Güneş Si- gortadan Dudu Yentur'un arkasından ikinciliği Ankara Y.Mahalle Belediyesi'n- den Serap Aktaş, üçüncülüğü aynı ku- lüpten Yeter Sönmez kazandı. Yanşm favori atletlennden Melahat Kokalp ise ancak vedincioldu. Türkiye Kulüplerarası Kros Liginın KulÜplerarasi Kros Lİgflîİn büyük erkekler yanşısaat 12.30'daverilen ikinci sırada yer alan Şişe-Cam, Eskişe- hir 'de liderliğe yerleşti. Et Balık parkurunda Zonguldak faciası ile Erzincan depreminde ölenierin anısına yapılan saygı duruşundan sonra 11.00'de ba.^layan yanşmalarda önce genç bayan- lar koştu. Konya'da yapılan 1. kademe yanşlannda 9 puanla ilk sırayı alan Anka- ra MTA ikinci olmasına karşın, ikinci kademede ; sıralamadaki bırinciliğini 34 pıxanla sürdürdü. 3000 metrelik yanşı An- talya Belediyesi 1. sırada tamamlarken sı- ralamada üçüncülükten ikincüiğe yüksel- di. 1. kademede dördüncü olan Ankara Y.Mahalle ise Eskişehir'de 62 toplam pu- anla üçüncülüğe yükseldi. Ferdi sıralama- da Antalya Belediyesi"nden Gülçan Ayçi- çek 1., aynı takımdan Yeliz Duran ikinci olurken Ankara MTA'dan Şennur Aba- zoğlu üçüncü oldu. 6000 metre genç erkekler yanşmasm- dan Konya'daki ilk iki sıra değişmedi. İlk kademede 17 puanla birinci olan Ağn TEK, dün topladığı 23 puanla puan sayı- sını 40'a yükselterek birinciliktekı yerini korudu. Ankara Sincan Belediyesi İ. ka- demedeki 39 puanına 42 puan ekleyerek 81 puanla ikincilikteki yerini kapürmadı. Şişe-Cam, güçlü kadrosu ile liderliği ele geçirdi. (HALDUN DOMAÇ) startla başladı. Yanşmaya Zeki Öztürk, Nihat Yaylalı. Haydar Doğan, Fatih Çın- tımar, Mehmet Bayram. Cihangir Demi- rel ve Mehmet Terzi gibi milli atletler ka- tıldi. 10.000 metrelik yanşın ilk metrele- rinden itibaren büyük çekişme ve heyecan vardı. İlk kademede ilk üç sırayı alan Gü- neş Sigorta, Şise Cam ve Sincan Belediyesi atletlen birbirlerini kollayarak yanşırken ilk turu Sincan Belediyesi'nden Cihangir Demirel önde bitirdi. Arkasında Nihat Yaylalı. Fatih Çıntımar, Zeki Öztürk. Haydar Doğan ve Kemal Baytok bir grup oluşturdu. 2 kilonıetrelik beş tur üzerin- den yapılan yanşın. ikinci turu Mehmet Bayram'ın ilavesi ile aynı sıralamada de- vam etti. Üçüncü turda Mehmet Bayram önc geçti. Atletler ise sıraya girdiler. Nihat Yaylalı. Haydar Doğan, Zeki Öztürk, Bayram"! izleyen atletler oldular. Dördüncü turda yanş tamamen birtak- tik mücadelesi haline geldi. Kulüp sırala- masında öne gecmek için atletler birbirle- rinden kopmama\a özen gösterdiler. Yanşın sonunda ise üçüncü turdan itiba- ren yanşı önde götüren Mehmet Bayram vanşa ilk gelen atlet oldu. 29.26.34'lük de- recesi ile birinci olan Bayram'ı 29.34.19 ile Nihat Yaylalı. 29.38.52 ile Haydar Doğan izledi. Zeki Öztürk ise dördüncü oldu. Ta- kım tasnifinde ılk sıraj ı Şişe Cam 23 puan- la, ikinciliği Sincan Belediyesi 32 puanla. üçüncülüğü Güneş Sigorta 57 puanla elde etti. İlk kademede 41 puanla ikinci sırada olan Şişe Cam puanını 64'e çıkartarak li- derliğe vükseldi. Konya'da üçüncü olan Sincan Belediyesi 55 puanına 32 puan ek- leyerek ikıncilığeçıktı. Lider Güneş Sigor- ta 35 puanına 57 puan ekleyince 92 puanla üçüncülüğe düştü. Yarışmanın bir ilginç notu da Şişecam kulübünden koşan Kemal Baytok'un Er- zincan'da bulunan ailesi ile temas surmak için geceyi uykusuz geçirmesine karşın ya- nşmayı 6. sırada bitirerek takımının lider- ligine büyük katkıda bulunmasıydı. Türkiye Kulüplerarası Kros Ligi'nin üçüncü kademesi 22 martta Ankara'da ya- pılacak ve Türkiye Şampiyonu olan takım belli olacak. BetOIl ÜStÜnde mOtokrOS Tİ\AP İstanbul SergiSarayı'nda dün açılan Hobi'92 fuarı sırasında gösteri amacıyla motokors yarışı > apıldı.Toprak alan dı- şında ilk kez taş parkurda yapılan ve iki etap halinde düzenlenen yarışı Türkiye şampiv o- nu Süle\man Memnun kazandı.Çok sayıda seyircinin izlediği yanşta Süleyman Mem- nun ranipalarda başarılı atlayışlan ile aİkış topladı.İki etap arasında bisiklet ve kaykay gösterileri de vapıtdı. 14-18 Mart tarihleri arasında açu\ kalacak fuarda 66 yerli, 27 ya- bancı firma höbi ile ilgiii mallarını sergilecek. Fuarın kapsamında doğa ili ilgili faaliyet- ler, spor, sanat. el uğraşları. kolleksiyon, eğitim kunıluşları, dinlence elektroniği gibi konulaMa ilgili yayınlar ve malzemeler \er alıyor.( LEVENT YÜCELMAN ) Vuraliddialı: Beşiktaş'tan çekinmiyomz ARtF KIZILYALIN (İstanbul) -Bur- saspor İstanbul'a iddialı geldi. Lıder Be- şiktaş'la bugün zorlu bir lig maçı oyna- yacak olan federasyon kupası yan fına- listi bu karşılaşmadan en az beraberlik bekliyor. Bursaspor Teknik Direkıörü Yılmaz Vural, Beşiktaş'ın son haftalar- da düşüşte olduğunu ve bu ekibi ilk ye- nen takım oimak için mücadele edecek- lerini söyledi. Futbolun 'şakasf olmadı- ğını ve ligin sonlanna gelindikçe sürpnz sonuçlarla karşılanabileceğini belirten Yılmaz Vural, " En son örneğini geçen haftaki Bolu maçmda yaşadık. 9 kişilik rakibimizi yenemedik. Şimdi Beşiktaş maçına iddialı çıkıyoruz. Çünkü zorlu rakiplerle maçlanmız \ar. Puan kaybet- mek istemiyoruz. Gerçi düşme gıbi bir korkumuz yok ama şimdi arka arkaya, Beşiktaş. Sanyer, Gençlerbırliği ile maç- lanmız var. Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz'- 'dedi. Takımda Ali ve Ersel'in sakatlıklan bulunduğunu belirten Yılmaz Vural. bu- nun dışında eksikleri olmadığını vurgu- ladı ve "Biz inanarak İstanbul'a geldik.. Beşiktaş'tan çekinmiyoruz. Rakibimız bizden çekinsin" diye konuştu. Bursaspor'un asıl hedefinin kupa ol- duğunu da hatırlatan Yılmaz Vural, "Yan finaldeki rakibimiz Kocaelispor. Evet 2.!ig takımı ama bu işin şakası yok. Biz turu geçtik havası ile İzmit'e gitmeye- ceğiz. Rakibimizi ciddiye alacağız. Buyıl Bursaspor kupayı hak etme yolundadır. Zorlu rakipleri eledik. Finalde şunu isti- yorum, bunu istiyorum demeyeceğim. Eğer Kocaeli'yi geçersek kupayı da ka- zanınz. Futbolculanm ve ben buna ina- nıyoruz"dedi. Yılmaz Vural, Feyzullah'ın Bakjrköy- spor'dan kiralanmasından sonra orta alandakı sorunlannın da giderildiğini söyledi ve şöyle konuştu, "Bursaspor se- zona kötü başlamış bir ekipti. Göreve geldikten sonra birbirimize inanarak gü- venerek çahştık. Savunmamız, orta ala- nırnız, forvetimiz şu an Türkiye'nin en iyi oyunculanndan kurulu. Her şe\den önce kendimize güvenimiz tam. Takım ruhu ile mücadele ediyoruz. " Yılmaz Vural, hafta arası Almanya'ya kursa gittiğini ve bu yol yorgunluğunun kendisini bir hayli etkilediğini de söyledi. Vural ancak bu duruma katlanmak zo- runda olduğunu da sözlerine ekledi. Bu arada Yılmaz Vural kendileri ile aynı otelde kamp yapan Kocaelispor'un teknik direktörü Güvenç Kurtar ile de sohbet etti. Bugün Zeytinburnuspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor'un başa- nlı çabştınası, Vural ile 15 nisandaki kupa maçını da konuştu. İki antrenör birbirlerine başan dilediler. Kadir'in yerine Mutlu Spor Servisi - Lider BEşiktaş, Bursas- por"la oynayacağı zorlu maçın son haar- lıklannı dün tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Gordon Milne. bugün, san kart cezalısı Kadir'in yerine oynataca- ğı MUtlu ile özel olarak iİglendi. Son tak- tik çahşmasnda sol kanatta oynayan MUtlu'ya sürekli olarak ileri geri çabşması için uyanlarda bulunan Milne, Hamit - IJİM arasındaki tercihıni de maç öncesi ya- pacak. Sakatlı süren Ali ıse dünkü antren- mana katıhnadı ve masaj oldu. TED Başkanı Behbut Cevanşir'in yanıtı: Federasyon çabaladıkça batıyorSpor Servisi - Dördü TED'li. altı tenisçi- nin. Tenis Federasyonu Başkanı Güneş Olcay tarafından tedbirli olarak ceza ku- ruluna verilmesi ile başlayan olaylarzinci- fi devam ederken, Federâ"S3«)n Başkart?9t- TED Başkanı arasındaki "suçlama" düel- losu da yeni boyutlar kazanıyor. Bilindiğı gibi TED Başkanı Prof. Dr. Behbut Ce- vanşir. 4 tenisçisimn ceza kuruluna se\ k edilmesi üzerine gazetemize bir beyanat vermiş. federasjon başkanının tutumu- nun yanlış olduğunu, olayın boyutlannın saptınldığını ve üg başlarken cezanın fatu- rasının kulübe kesildiğinı ileri sürmüştü. Bunun üzerine federasyon sözcüsü Kaya Demirkan da gazetemize yolladığı ve ya- yımladığımız cevabında Cevanşir"i kural- lan bilmemekle suçlamış. federasyonun 1978 yılındaki yönetmeliğin 21. maddesini kullandığını ve haklı olduğunu ileri sür- müştü. Bu yanıt karşısında TED Başkanj gaze- temize yeni bir açıkîama yollamış bulunu- yor. Federasyonun eırpındıkça battığını belirten Prof. Dr. Behbut Cevanşir özetle şunlan vurguluyor: "Tenis camiasında kimsenin tanımadığı bir tenis federasyonu sözcüsünün yanm asnnı tenise vermiş bir tenis adamını tenis müsabaka yönetmeliğini bilmemekle suç- laması ve kullandığı küçültücü ifade Tenis Federasyonu'nun nasıl bir anlayış içinde olduğunun en açık belirtisidir. 1978 tarihli ceza kurallannı uyguladık- lannı yazarak hangi noktada olduklannı açıkça ıtiraf ediyorlar. Çünkü yeni şekli ile tenis müsabaka talimaü 105 yayın numa- rası ile 1992 yılında basılmıştır. Demek ki işlerine gelecek madde aramak için 1900 tarimT yönefrh£fîği ae kullanabilirler..". Ne kadar hazin ki bir federasyona baa kural- lan öğretmek durumunda kalıyoruz. Hiçbir uiusai federasyonun yönetmeliği uluslararası federasyonlann yönetmeliği- ne aykın olamaz. TSYD Başkanı Togay Bayatlfnın federasyonun cevabı ile aynı günde yayımlanan bir makalesi var. Spor Yazarlan Derneği Başkanı Bayatlı'nın ce- vap yazısında "Tenisçiler, federasyon ta- rafından ceza kuruluna sevk edildi" deni- yor. Federasyon üyelerinin çoğunluğu böyle bir karardan hiç haberleri olmadığı- nı açıkça bildirdiler. Acaba aynca bir göl- j Ş TeSİSİerİ'nİll aÇlllŞl e i t e l e n d İ Beşiktaş Kulübü'nûnYe^lköyMekisosyaltesislerininaçüışı BaşbaVan Süle\man Demirel'in Erzincan depremi için bölgeye gitmesinden öriirii ileri bir tarihe ertelendi. Dün Başbakan Süleyman Demirel tarafından açıltşı \ apılması gereken sos> ai tesislere gelen >önetici ve taraftarlar törenin ertelenmesine üzülmediklerini belirtir- lerken "İnsanlar can derdınde iken bi/im zaten bu tesisin açılışını yapmamız doğru obnazdı" dediler. Çok sayıda davetli \e yönerim kurulu üyeleri tesisleri gezerken başkan Süleyman Seba yaptığı konuşmada "F.rzincan'daki deprem felaketi nedeni ile sayın başbakan tesisimizin açılışına gelemetniştir.Biz de bu feîaketin getirdiği üzüntıiyü dikkate alarak açıltşı yapmama kararı aldık. \önerim Kurulu'- ndaki arkadaşlarunla birlikte açılışm daha ileri bir tarihte > apılmasını kararlaştırdık.Er/incan'da yaşamını yitirenlere tanrıdan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi. Bu arada Seba, tesislerde üyelerin kartlannı dağıttı. (Fotoğraf: ASENA ÖZKAN) ge federasyon var da bızım haberimiz mi yok. Tertip komitesinin raporundan bah- sediliyor. Ilk günden sonra bir daha top- lanmayan haftanın ortasında çoğu kendi şehrine dönen tertip komitesindeki yöne- ticiler, acaba nerede toplanıp hangi rapo- ru yazıp imzalamışlar... En önemli nokta şu: Bir suçtan dolayı iki defa ûst üste ceza verilmeyeceği kuralı- nj bilmek için hukuk adamı olmaya gerek yoktur. Uluslararası Tenis Yönetmeliği'ne göre bu tenisçiler sahada kurallarda belirtilen ve ceza gerektiren hareketlerden bazılannı > apıp karşıbğı olan cezalan da sahada al- mışlardır. Sahadaki cezalandırma üç ka- demedir: İhtar, puan cezası ve ihraç. Saha- da verilen ceza ılk kademe cezasıdır. Hiçbiri ihraç edilmediğine göre demek ki hakem yeterlı cezayı vermıştir. Daha faz- lası olsa başhakem neden sahadan ihraç etmemiş.. Demek ki o da durumu normal kabul ediyor. Cezasmı çekmiş birine aynı hareketten ikinci bir defa ceza verilmesine imkân yoktur. Olay bu kadar açık ve ke- sindir Futbol Federasyonu Başkanı Erzik'i uyararak diyor ki: "Türk Futbol Federas- yonu'nun yönetmeliği. uluslararası yönet- meliğe aykın olamaz". Bu bütün spor dallanndaki federasyonlar için geçerlidir. Tenis Federasyonu Başkam'nj ve sözcü- sünü uyanyor ve zahmet olmazsa ulusla- rarası tenis kurallannı öğrenmelerini isti- yoruz. Bu konuda gerekli bütün bilgileri kendilerine seve se\e vermeye hazınz. An- kara'daki turnuvada uluslararası ve de dolayısıyla bizim yönetmeliğimizdeki ku- rallann çoğu çiğnenmişür. Örneğin müsa- bakalara katılan tenisçilerin yakın akra- balan çizgi hakemi bile olamaz. Ama federasyon favori bir oyuncunun babasını hakem hem de başhakem yapmıştır. Baş- hakem olmak için de ararulan koşullar vardır. Yılmaz Erkangil başhakem olabil- mek için bu koşullara sahip değildir. Çün- kü bölge hakemi bile değildir. Bütün tur- nuvada bir tek milli hakem adayı bulun- mamışür. Ancak üç bölge hakemi ve üç bölge hakem adayı bulunabilmiştir. Res- mi hakem sıfatını taşımayan hakemlerin vereceği kararlann geçerli olduğunu aca- ba hangi yönetmelik vazıyor. Federasyon araştınrsa belki 1891 tarihli yönetmelikte bulup bize yine yanıt verir!' EtiBisküvfleri'nden 61 gollegelenrekor T.24 Şubat: 23 - Eti Bisküvüeri: 61 Salon:l9\lavıs Hakemler: Muttalıp Gülbudak(7). Nihat Zaloğluf 71 T.24 ŞUBAT: Ömürl 3) ı Erdoğan 3) - Zeyne/Ü). Tuncav(5) 7, Abdullah'5) 2, İgor(6) 8 , K.BülenV 4, /, Oğuzhan(4j l. B.Bülent(5)4 . Kora\(3), Taner (3) ETİ BİSKÜVİLERI : Murar/7)- Ercan<7)l, Serdar{8)7, Ahmet(7) 3, Okan(8)10. Şecauttin/8)7, Korer(7)l, Alihmet (7)2,Zeki(9) 12, Fatih(8)8. Sakir(9)10 İLKYARI: 28-11 i ETİ önde) 2 DAKİKA CEZASI: Tuncav (T.24 $ubat).$akir (ETİ) CL'MHLRİYET (Trabzon) - Eti Bısküvi- leri'nden yeni bir rekor daha. T.24 önünde her iki yanda da mükemmel bir oyun ser- gileyen Eti Bisküvılen kendisine ait olan 60 gollük rekoru ikinci kez geçti. Avrupa Şampıyon Kulüpler Kupası'nda yan finale \ükselme başansını gösteren, bu turda Barcelona'ya elenmesine karşın Avrupalı eltopu otoritelerinin büyük tak- dirini kazanan Eti Bisküvileri'ni çalıştıran teknik direktör Yaşar Sevim'in maç son- rası yaptığı açıkîama ilginçti...'" Bu başan- lara takımımız alışıktır. Zaten Avrupa Kupalannda yan fmale yükselerek gücü- müzü kanıtlamıştık. Takımımız birbirini anlayan oyunculardan kurulu. Bu rekora imzasını atan oyunculanmı kutluyorum. Sanınm sezon sonunda şampiyonlukla kucaklaşmak rekordan daha büyük başa- rı olacak. " San-Kırmızılılar. T.24 Şubat önünde maç boyunca birantrenman rahaılığında oyu- nu istedikleri gibi sürdürdü. Bırçok gol krallıklanna imzasını atmış olan Ali İsmet Ural, bu maçta takımını bir maestro gibi yönettı. Kanatlardan takımını yüksek yüzdeli paslarla gol yollanna soktu. Pivot Secaattin T.24 Şubat savunmasını orta- dan delmeye çalışarak fıleleri 7 kez hava- landırdı. Takıma yeni yeni ısınmaya baş- layan Okan, herkesi şaşırtan bir oyun sergiledi. Eti'nin hızlı oyunculanndan Ze- ki. 9 metre dışından 3 gol attı: Şakir her maçta olduğu gibi T.24 Şubat önünde de 10 gol atmasının yanısıra tribünleri ayağa kaldıran şovlar yaptı. Eti Bisküvılen rakibinı sonuçta 61-23 yen- dı. San-Kırmızılılar Eltopu Ligı kuruldu- ğundan beri ikinci kez 60 gol sınınnı geçti. Aynca bu maçta atılan toplam 84 gol de bir rekor. Deplasmanlı Eltopu Ligi'nde 84 gol daha önce hiçbir maçta atılmamıştı. T.24 Şubat ise rakibi karşısında hiçbir var- lık gösteremedı. Öte yandan dün Izmir Fuar Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan M.Vestel - Ga- zi Ürüversitesi bayanlar eltopu maçmda olaylar çıktı. Maçın ilk yarısının sonunda Manisa Vestelspor takımı yöneticisi oldu- ğu iddia edilen Sadettin Keçeci, soyunma odalarına giden yardımcı hakem Hakan Altan'a saldırarak yumrukladı. Hakemin şikâyeti üzerine saldırgan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yüzünden 2. yan da geç başladı. Tansiyonu yüksek maçı Gazi Üniversitesi 20-15 kazandı. Toplu Sonuçlar: Erkekler (1. Lig): 24 Şu- bat - Eti Bisküvüeri: 23-61 (11-28), M.Ves- tel - Halk Bankası: 24-30 (12-17). Bayan- lar: M.Vestel - Gazi Üniversitesi: 15-20 (5-10), Halk Bankası - Y.Bornova: 27-16 (11-8), THY - K.Soğanhkspor: 27-21 (10-8), Pertevniyal - T.lskenderpasa: 23-22 (12-9), Moda - Eti Bisküvüeri: 21-39 (10-22). 2. Lig: Denizgücü - Ataköy: 26-21, Yeşilyurt - Havagı'.ü: 31-22. VOLEYBOL Eczacıbaşı galip Eczacıbaşı: 3 Ziraat Bankası: 0 HAKEMLER: Aydın öztürk (7), Orhan Utkan (7). ECZACIBAŞI: Yuri (8), Selim (7), Gür- sel (6), Cahit (6), Haldun (6), Metin (7), Ediz (7). Z. BANKASI: Bogumil (6), Murat (5), Janusz (6), Atilla (6), Fazıl (6), Ali (6), Aykut (5), Bülent (6). SETLER: 16/14. 15/13, 15/8. ALEV ANAKÖK (tstanbul) - Erkek- ler Voleybol Ligi Final Grubu maçmda Eczacıbaşı-Ziraat Bankası'nı 3-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Toplu Sonuçlar Erkekler (final grubu): Arçelik: 1 - Halk Bankası: 3 (12/15,15/13,7/15,11/15), S.Filament: 3 - Ş.Paşabahçe: 0 (16/14, 15/6 15/9), Emlak Bankası: 3 - Galatasa- ray: 0(15/5, 15/11, 15/11). Bayanlar (final grubu): Emlak Bankası: 3 - Galatasaray: 0 (15/0, 15/6, 16/14), Va- kıfbank: 3 - Eczacıbaşı: 0, Güneş Sigor- ta: 3 - Gazi Üniversitesi: 0 (15/12, 15/5, 15/5), ENKA: 2 - Yeşilyurt: 3 (6/15, 16/14, 15/9, 9/15, 12/15). Toplu sonuçlar 2 Ljg: Unyespor - Eskisehirspor : 1-1 Göztepe - Denizlispor : 1-1 Keçiörengücü - Siirt Köy Hiz. : 0-1 Şekerspor - Adanaspor : 2-0 3. Lig: A.Sebatspor - Bulancaksor : 5-1 Fatsa - Vezirköprü : 1-2 Trabzon PTT - Pazar : 3-3 Van DSİ - Ş.Urfa : 0-4 Ant.Yolspor - Kemer Bld. 0-0 Ormanspor - Y.Dinarspor : 1-0 Nişantaşı - Küçükköy : 0-1 Beylerbeyi - Düzcespor : 0-0 Ümraniye - A.Hisarı l.Y. : 1-2 Pendik - Maltepe 1-2 Tuncelispor - Hakkâri Bld.S. 1-0 Osmaniyespor - Besnispor 5-1 Kastamonuspor - Kilimlispor 1-2 At yanşı somıçian • Spor Servisi - Dün yapılan Adana At Yanşları'nda altılı ganyan: 2-8-6-4/5/10-8-5 şeklinde sona erdi. Altılı, makinelere göre 410 bin lira veriyor. Teknik sonuçlar şöyle: 1. Koşu: 2-4-8-3. Berke-Kıhçali- X Dilek-Karsavuran. 2'ye Gny: 3.90. İkili 2/4'ler: 2.60. 2. Koşu: 1-4-5-11. Alaüm-Setenay-Aşkar-III Damla. l'e Gny: 1.35. îkili 1/4'ler: 2.30. 8 nolu I Ereğli koşmadı. 3. Koşu: 2-8-7-4.' '•"•' I Koparan-Küçüktunca-I GOlümser- Ribaro. 2'ye Gny: 1.85. 4. Koşu: 8-3-2-1. I Fadik-Kasımhan-IV Kabadayı-Baydanbey. 8'e Gny: 1.25. İkili 3/8'ler: 2.45. 5. Koşu: 6-3-4-8. Aslanağa-Tosca-Pafa-Katarina. 6'ya Gny: 2.00. tkili 3/6'lar: 11.15. 6. Koşu: 4-6-5-2. Aliş-II Akçay-I Arkadaş- Didar. 10, 5, 4'e Gny: 3.70. ikili 4/6'lar: 125.15. 7. Koşu: 8-3-14-6. III Seyhan-IV Umut-VI Şeyda-Ganiiy. 8'e Gny: 6.20. İküi 3/8'ler: 27.15. 8. Koşu: 5-4-8-15. Anmbalım-llter- Akifbey-I Fiüka. 5'e Gny: 6.45. îkili 4/5'len 5.10. Üçlü bahis sıralı: 16.000, Karışık: 3.200. Üçlü bahis sıralı: 30.750, Kanşık: 6.150. Sıralı bahis: 767.650. Tabela bahis sıralı: 7.850.900, Kanşık: 461.800. Üçlü ganyan: 80.025. Sıralı bahis: 170.500. Günûn ppogramı FUTBOL 13.30 Bolu-Bakırköy (Şehir St.) 13.00 Trabzonspor-A.Gücü (A.Aker) 13.30 Ad.DemirS.-KonyaS. (Adana) 14.00 Altay-Samsun (Alsancak) 13.30 G.Birliği-G.Antep (19 Mayıs) 14.00 Sanyer-Aydın (YZi>;a) 14.00 Beşiktaş-Bursaspor (İnönü) 14.00 G.Osmanpaşa-Bafra (G.O.Paşa) 14.00 Ü.Anadolu-Kasımpaşa (Selimiye) 13.30 D.Doğsan-DÇ.Karabük (Düzce) 14.00 Yalova-Eyüpspor (Yalova) 13 OOOrdu-K.Çekmece(GTdu) 14.00 Z. Burnu-Kocaeli (Z.Bumu) 14.00 Sakarya-Rizespor (Sakarya) 14.00 Kartal-Karagümrük (Kartal) 14.00 İnegöl-İzmir (İnegöl) 14.00 Antalya-Bandınma (Antalya) 14.00 Buca-Manisa (Buca) 14.00 Söke-Altınordu (Söke) 14.00 Gönen-Alanya (Gönen) 14.00 Y.Salihli-Isparta (Salihli) 14.00 Ayvahk- B.Öyükspor(Ayvalık) 14.00 K.Yaka-Muğlaspor(Atatürk) 13.00 Vanspor-Kayseri (Van) 13.00 Tarsus-Petrolofısi (Tarsus) 13.00 Muşspor-Mersin İ.Y. (Muş) 13.00 K.Maraş-PTT (K.Maraş) 13.00Mala"tya-Hatay(Malatya) BASKETBOL 15.00 Paşabahçe-Karşıyaka (L.Kırdar) 16.30E.Pilsen-G.Saray(L.Kırdar) VOLEYBOL 10.30 ENKA-Eczacıbaşı(B) (B.Felek) 12.00 Güneş S.-G.Saray(B) (B.Felek) 13.30 Eczacıbaşı-Paşabahçe (B.Felek) 15.00 Arçelik-G.Saray (B.Felek) ELTOPU 13.00 A.Güçü-Çankaya B. (Cebeci) 14.00 ASKİ-K.K.Gücü(Cebeci) 13.00Vestel-TMO(C.Aük) 14.30 Tariş-Halkbank (C.Atik) 11.30 Sümer B.-Y.Bornova(B) (Cebeci) 10.00 THY-İskenderpaşa(B)(B.Paşa) 11.30 Perte\-Sağhkspor(B) (B.Paşa) 10.00 Vestel-TMO(B)(C.Atik) 11.30 İzmir B.-Gazi Ün.(B) (C.Atik) TV'de SporTV2 17.20 Maç başlıyor TV5 23.05 Spor Stüdyosu SHOW TV-18.00 Sampdoria-Cenova STAR1- 19.50 Spor Stüdyosu TELEON- NBA Basketbol ligi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle