11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İ5MART1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA 15 DELÎ DOLU Reııkli politikanın siyah-beyaz fîgüranları A. JMAP Afyon Milletvekili GafTar Y akın. Erdal İnönü veSüleyman Demireri Lorel H .ardy'ye benzetti diye kıyamet koptu geaçen hafta. O^ysa dünya sinema tarihinde yer alıp çok ya-kından tanıdığımız daha ne tipler var bilseruz! ST/U»UU«a Oliver Hardy ile birlikteeşsiz bir ikili oiuşturan Stan Laurel için sinema otoriteleri 'sessiz sinemanın' sessiz kahramanı benzetmesini yapmaktadırlar. Aileden sinemacı olan Stan Laurel'in babası Smeth Laurel, Davıd Grifıth'in Bir Milletin Doğuşu adlıfilmindeönemli bir rol üstlenmişti. Harvard'da Baykal gölünün kurutulması üzerine bir tez haarlarken sinemacılar tarafından keşfedilen Stan Laurel, bozuk diksiyonu yüzünden sinemanın sesli filme geçııgı dönemde büyük kriz yaşamıştır. Rolüne çok bağlı olan Stan Laurel kurultaylardan artan zamanlannı film çekerek, tek tek basarak ve bade süzerek geçJrmektedir. OÜVBHARBYAslen Ispartah bir çoban olan Oliver Hardy'nin yıldızı Amerika'da Morrison film şirketi hesabına fıgüranlık yaparken parlamıştır. Yakışıklı kovboyun şişman arkadaşı rollerindeki başansı ile dikkati çeken bu figürana Amerikan sinemacılan daha küçük bir fılmde başrol vermişlerdir. Sinemanın on yılda bir krize girdiği zamanlar macera fılmlerine ara veren Oliver Hardy bu zamanını belgesel fılmler çekerek geçirmiştir. Sesli sinemaya geçiş ile birlikte şansı artan Oliver Hardy gerçek bir hitabet ustasıdır. Motorlan yanan uçaktaki yolculan dışanda bir havaı fişek vaadır diyerek ikna edebilir. Şapkası şu anda Briüsh Museum'da koruma altına alınan Oliver Hardy ikili olmadan önce'Vadim O Kadar Yeşildi ki" ve 'Bir Avuç Dolar İçin' adlıfilmlerderol almıştır. GANİ MÜJDE Aslen birtiyatronun kapısında koruma görevlisi olan Swayk oyunun kötü gidişatına dayanamaz ve sahneye fırlar. Zenci olan Otello'yu beyaza boyamakla işe başlayan Swayk tiyatroya bir disiplin getirir. Örneğin üçüncü zile rağmen salona girmeyen "Delidergisindefl alınmtştır seyircilerin fuayedeki giyotinde başlan gövdelerinden aynlır. Işte bu görevleri sırasında Amerikalı fılmcilerin dikkatini çeken Swayk kriz içinde olan Amerikan sınemasını da kurtarmaya kalkar. MetroGoldwin Mayer'in aslanmı apoletlerini yedi diye hapse atar. Twenty Century Fox'un gökyüzünü tarayan ışıldaklannı halkın huzurunu bozduğu gerekçesi ile yasaklar. Sinema tarihıne hamamda yaptığı konuşmalar ve tekerlemeler ile geçen Aslan Asker Swayk şu anda Hollywood kayrnakamı olarak görev yapmaktadır. Tarihe malolmuş diger fılmleri ise Parçala Behçet ve Asmayalım da Besleyelim mi? (müzikal)dir. ARABteT/WUIJIWRBI(CE Arabistan'da yaratılmış büyük bir film kanramanıdır. Sağı solu belli olmayan Lavvrence'in kimin hesabına çahştığı bir türlü net olarak anlaşılamamıştır. Amerikan sinemasına karşı çıkarken onun en baş müttefiki Arabistan sineması için fıgüranlık yapabilmektedir. Filmlerindedurdurak bilmeden konuşan Lavvrence yönetmen stop dedikten sonra da on onbeş dakika konuşmaya devam eder. Şark Eksresinde Cinayet, Kıbns'ta Bir Mücahit ve Çağn adlı filmlerde de küçük rolleralan Arabistanlı Lavvrence tükürükleri ile kameralara zarar verdiği için kameramanlar tarafından pek sevilmez. Sinema tarihine admı yeşil harflerle yazdırmış olan bu değerli oyuncuya bugüne kadar başrol oynamak nasipolmamıştır. ŞARLO (CHAULES CHAKBULUT) Erzincan'ın bağnndan kopup gelen bu sevimli sinema kahramanı Erzincan'da HalMüdürüiken pırasalann üstüne basıp düşerveahaliyide gülmekten kınpgeçirirdi. Sinemaya atıldıktan sonra kendisinden iki beden büyük birinin elbiselerini üstüne geçiren Şarlo bu komik görüntüsü ile halkın daha büyük sempatisini kazanmayı başarmıştır. Sessiz sinema boyuncaçok sessiz kalan Şarlo, sesli sinemaya geçtikten sonra başkalanrun dublajı üzerine sadece ağzını oynatmakla yetinmiştir. "Şarlo Ankara'da', "İşte Geldim Gidiyorum' ve "Kanaaündeyim" adlı üç kısa filmde rol alan sanatçı bu kısa film yaşamına 250 bin fıkra kitabı sığdırmıştır. Hiç kimsenin, yağmurun bile böyle fıkrası yoktur. F1UNKE$TATM 12Eylül tarafından yaratılmış bircanavardır. Lıberal bir adamın kalbi ile ceberruti tarikatına mensup bir din adamının kalbi harmanlanarak imal edilmiştir. Bulunduğu yere gelmesinde Amerikan sinemacuannın büyük etkisi olmuştur. Sertlik yanlısı bir figürandır, ilik açar, düğme diker, zikzak yapar kendi yakınlannın da başını yer. Görüntüsü kadar sözleri de ürkütücüdür. Son yaptığı açıklamalar ile Güneydoğu'da yaşayanlann ödünü patlatmıştır. Türkçe düşünür, İngilizce konuşur, Arapça yazar... Sinema tarihine geçmiş önemli filmleri arasında Frankeştayn ve Saddam. Franki Goes to Hollywood, Frankeştayn Lorel ve Hardy'ye İcarşı, Sevimli Aile bulunmaktadır. Frankeştayn'ın Dönüşüadlı fılmine başlaması an meselesidir. YTOTTAfUttSenı başrol oynatıcam vaadi ' ile çeşitli yönetmenler tarafından kandınlan ve kullanılan Yurttaş Kane artık mazi olmuş bir film kahramanıdır. Sinemanın krize eirmesi ile birlikte «inemadan kesinlikle kopmuştur. Ölüm döşeğindesöylediği Rosebud adlı sözcüğün daha sonra kurtar bizi baba olduğu anlaşılmıştır. Evli ve çok Çocuk babası oian Yurttaş Kane'yi saygı ileanıyoruz... "Alofidan adlbuyrun" Alo fidan servisi mi? Birinin ocagına incirdikmek istiyorum. Şekerden kannca yaratan rabbim bize bu günleri de gösterdi çok şükür. Evet başlığı yanhşokumadınız. Orman Bakanhğı'nın ALO FİDAN servisinin telefonlan sayesinde artık bir telefonla ıştediğiniz yere çam dikmek elinizde. Üstelik oturduğunuzyerden. Orman Bakanlığı'run hizmetleri sadece bununla sınırlı değil. 'ALO FİDAN servislerinin yanı sıra ALO BALTA ve ALO KİBRIT adlı iki servis daha var. Bu servise başvuran vadandaşlara birer balta veriliyor ve baltayı eline alan vadandaş, Orman Genel Müdürlüğü'nün gösterdiği bir ağacı ikiye bölüyor. Veya canınız orman mı yakmak istedi pat açıyorsunuz ALO KİBRİT servisine bir telefon, dekar başına kaç paraysa ödeyip yakıyorsunuz ormanınızı. Alo Fidan servisinden faydalanmak isteyen vatandaşlanmıza bir küçük% uyanmız var. Bazen fidan istiyorsunuz sertlik yanlısı bir politikacı gönderiyorlar. Bu durumda "Ben fidan istemiştim, kütük değil' diyerek itiraz etme hakkınız doğuyor haberiruz olsun. Aklıma takılan sorular * Karabağ'dakı savaşa katıbrsak üzüm mü yiyeceğiz, bağcı mı döveceğiz? I Voody Allen'ın aklına takılan soruya cevap: * Evet BayAüen bir lokomoüf onu yapabiür. KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK DUYURU 1- Kuruluşumuzca, aşajjıda dosya rtumarası, cinsi ve miktarı yazılı mateemelef fiyat ve teklif isteme yûntemiyle satın alınacaktır. 2- Bu alımlarla ilgili şartnameter ASKİ Soğukkuyu/ANKARA adresındekı Elektr* Ma- kina ve MaJzeme IkmaJ Dairesi Başkanlığı Iç Satınalma MüdürK>0ünden dosya numarası He dilekçe karşılığı ücretsiz temın edüebilir. 3- Ihaleye iştirak edeceklerin Şartnameye göce hazırlayacakları tekJıflerin en geç 26.03 1992 gûnü saat 14.00'de aynı adrestekı Personel Daıresı Başkanlığı Genel Evrak Şefliğıne geormelen veya anılan saatte ulaşacak şefcılde göndermeleri şarttır. 4- Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değıldır. 5- Teklif ediien fiyatiar hem yazı riem de rakamla açıK olarak yazılacaktır. 6- Ihaleye girebilmek için; a) Istekier yasaJ ıkametgahını gOstermesi (Idare dilerse yetkıli yerlerden onaylı belge ısteyebilir.) b) Gerçek kışı oiması halinde, Ngisine göre, Ticaret Sanayı Odası veya Esnal ve Sanatfcar sidlioe yılı ıçtnöe kayıtiı otöuğunu gösterır belge gerekmektedir. c) Tüzel kışı oiması halınde, tüzel kışılığın sıcılıne Kayıtiı olduğu Ticaret veya Sa- nayı Odasından veya Idare Merkezının bıltndığı yer mahkemesınden veya benzerı bir makamdan ihatenın yapıkJığı yıl için aiinmıs, tûzel kışılığin siciline kayıtiı dduğuna daır belge, ç) Her dosya >çın ayrı zarfla venlecektır. d) Idarı ve Teknık Şartnameler ımzalanacak teklif mektupiarına mutlaka eklene- cektır. e) Malzemeye aıt teknık özellıkler, marka ve menşeı teklif mektubunda belırnle- cektır. 0 TSE veya eşdeğerfık belgesı olan malzemeler terah edıtecektır. g) Fiyatlara KDV dahıl edılmeyecektır. h) TSE veya eşdeğerli belgeter teklif mektubuna eklenecekDr. D.NO CİNSİ 1 - Shell Tellus T22 Hidrolik Yağ 2- Klasör Dosya Büyük Klasör Dosya Küçük 3- Rulman ^ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ )Z ANKARA SUVE KAHALİZASYON İDARESİ GENEL MUDURLUGU İHALEŞEKÜ Fıyat Teklif Fiyat Teklif Fiyat Teklif Fiyat Tekiif İHALEGÜNÛ 26.3 1992 26.3.1992 26.3 1992 26 3.1992 MİKTARI 4500 Lıtre 300Adet lOOOAdet i2Ka)em İLAN SIVAS 2.ASIİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Sayı: 1989/373-1991537 Davaa DSt Genel Müdürlü- ğü tarafından davalı Ahmet Yurttaş aleyhıne acılan tazmi- nat davasında: Mahkememizce 17.12.1991 tanhınde açılan davanın ka- bulü ile 171.649.640 lira taz- minatın dava tarihi olan 7.9.1989 tarihinden itibaren % 30 yasal faizi ile birhkte da- valıdan ahnarak davaa idare- ye verilmesine, 4.095.000 lira ücreti vekâletin davalıdan ah- narak davaa idareye verilme- sine. harç ve masraflann dahi davalıdan ahnarak davacı idareye verilmesine karar ve- rilmiş olup Tüm aramalara rağmen adre- si tespıt edilemeyen davahya ilanen tebliğ olunur. Basın: 46226 YAŞANANLARDAN İZLER- İZLENİMLER Kâzım Yenice 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gönderilmez. GEÇMİŞ ZAMAN OLUR KI Sara Ertugrul Korie 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul ÇOKKAPIUODA Asım Bezirci 3. bası 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Aykrchr., 0ır/ıkfc // Aonuşmae/t/k. arJtA her, ibo /H» ne kadar nto/svz ofdojvno bi/e OZvn PİKNİK PİYALEMADRA HIZLI GAZETECİ NECDETŞEN FIKlR OESPtmAg} YüiARCA FİLDlŞl ^.™^™ /NKlRl fX)ŞUNENLERi AFARPZ BTrilER. "POHBKUK', " K* 'S46CIUIÇ' KftRAUMASı N1N TePfcSİNOe OE*tCKİES/N K«.«:i Gİ& SALLANDt' 'PARBECİtS?' SON O VURPULAJ? İICTİP4R Mll?Sl BENCIL OLARAK GEçecetaER .. PUŞUNCE, s a KAMuçHumF r 5OL KAMUOİU, SOL TAtBOİ, SOL TALEP, SOL AClKSöZlERi >S4RATTİ. SOL SÖVLSM MÜFTULERI VILLAfiCA FETVA SATARAK r mj[iMJt İKTİPARI'' ÇWLAŞTILA1?.. m eg <3BÇ-, AFfiSOZ. (İ ĞÖZe ALABlLEN KİŞİLâ? , BU uy^NIK /MEPYA "" RBALARIN1N "ĞİZLI YÜZ'İ eR/M/ ÖUN I5IĞINA ÇKARAC&KTıR - \ı ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACf GARFIELD JIM DA VIS / 4>N1 2<WANWX, ^ \ zaa. r±s^ J3 İ4ÎTM »V*6 5-lt i :• •• • • . • ' " _ 4 BLACKIE VVHITE CARLOS TRILLO-ERNESTO R.GARCIA SEIJAS BULUT BEBEK NURAYÇİFTÇİ İLAN DİYARBAKTR ASLİYE 1. HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN Davacı Sevfettın Kcber tarafından davalı A. Halim kızı Naaye aleyhıne açılmış bulunan maddı ve manevı taznunat davasının yapılan açık duruj- ması sırasında. Diyarbakır ili Özdemirfatıh Paşa Mahallesi Altay Sokak No. 8"de ika- met eden davalı Abdulhalim kıa Naciye aramalara rağmen bulunamamış adresı de lesbit edilememiş olduğundan davalının Dıyarbakır Asliye 1 Hukuk Mahkemesı'nin 1990 181 esas ve 16 4 1992 ta'nhli duruşmasına ıcabet etmesı veja kendısını bir \ekılle temsıl ettırmesi HUMK'nun 509. maddesı gereğınce dava dılekçesı yenne kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basm: 46224 GAİPLfK tLANI BAFRA 1. ASLİYE HUKUK HAKtMLİĞl'NDEN EsasNo: 1991'949 Samsun İli Bafra llçesı Yeniköy kövû nüfusuna kayıtL Hasan oğlu, Ha- lice'den olma 1.1.1953 d.lu Metin Onem'in 1977 yılında Kjzılırmak neh- rinde su taşkını sebebıyle boğularak öldüğü ve cesedının bûtün aramalara rağmen hiçbir yerde bulunamadığından bahisle gaipliğıne karar verilmesı ıstenılmiş olmakla: Gaip Metin önem'ın hayatta olup olmadığı. hayatta ise adresi hakkm- da bilgilen olan kımselenn bir yıl içinde mahkememize bilgi vermeleri ilan olunur. 26.2.1992 Basm: 46264
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle