03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/18 SPOR 6EYLÜL 1990 Macaristan karşısında ilk 8 dakikada3 golyiyen Milli Takımımız 2 yarıda kendine geldi amafarkı kapatamadı Geç uyandık geçkaldıkIkinci yarıda daha derli toplu bir oyun sergileyen A milli futbol takımımız, 44. dakikada kazanılan penaltı atışında Tanju topu direğe nişanlayınca bir golden oldu. Macaristan: 4 — Türkiye: 1 STAT: Jupest Dozsa. HAKEMLER: Listkiewicz (6), EHakonowicz (5), Postelji (5). MACARtSTAN: Petry (5). Aczel (6), Garaba (5), Lugh (4), Limper- ger (7), Monos (6), Solmm (6), (Keller 5), Kozma (6), (Ursanja 4), Morasan (6), (Petres 5), K.Kovacz (7), Kiprich (8). TÜRKİYE: Engin (4), Yusuf(S), (Savaş ?}, Gökhan (5), Hasan (3), Rıza (6), Hakan (4), (Şifo Mehmet S), Oğuz (5), (Ümit 5), Mustafa Yücedağ (5), Tugay (4), Metin (4), Tanju (6). GOLLER: Dk. 3 K.Kovacz, Dk.S Kozma, Dk. 8, 74 {penaltı) Kipr- rich, (Macaristan) Dk. 53 Tanju SARI KARTLAR: Limperger, Keller, Kiprich (Macaristan), Tanju (Türkiye). BUDAPEŞTE (Comhnriyet) — 1992'de fsveVte yapılacak olan Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan milli takırrumız dün Macaristan'da özel maçta Maca- ristan Milli Takımı ile karşı kar- şıya geldi. Az sayıda seyircinin iz- İediği ve zevk ile heyecandan uzak karşılaşmayı Macaristan 4-1 ka- zandı. Karşılaşma başlamadan önce Macaristan'da buJunan Turk se- yirciler takımımızı destekliyorlar- dı. Maçın oynandığı Ujpest Doz- sa Sıadı'nda maca ilgı oldukça az- dı. Nitekim karşılaşmayı yaklasık 3000 kadar seyirci iziedi. Maça milli takımımi7 tutuk başlarken Macar takımı ilk dakıkalardan iti- baren kalemize tehlıkeli şekilde gelmeye başladı. Mıüilerimiz uzer- lerindekı tutukluğu atamadan he- nüz 3. dakikada Macaristan'ın go- lü geldi. Bu dakikada sol tarafta Ne dediler? Fatih Terim: 8 dakikada 3 golü Brezilya bile atamazdı BUDAPEŞTE (Cumhuri- yet) — Maçtan sonra bir acık- lama yapan antrenör Fatih Terim, ummadıklan bir yenil- gi olduğunu belirttikten son- ra, "İlk sekiz dakikadg iiç gol yemek çok enteresan bir şey. Bunu bize Brezilya gelse bile atamazdı. Bu gollerden son- ra takım tek keümeyle şok ol- du. Bir penaltı kaçırmamıza ragmen ikinci >an toplandık. OyunnD üstünİBgü bize geçti. Eksiklerimiz var. İşin kötn u- nh bu kadro bir daha milli mac yapmadan lrianda karşı- sın» çıkacak. Tabii Trabzon- sporia futbolculann eksikligi hissedildi. Bir Ünal, Hami ile daha iyl olabiHrdik. Eksikle- rimizj en kısa zamanda gide- rerek önumüzdeki Avnıpa Şampiyonası'aın ilk maçma hazırlanacağız" dedi. Denizli: Sonuç önemli değil Spor Servisi — Galatasaray teknik direktörü ve eski milli takım çauştınalanndan Mus- tafa Denizli maçı televizyon- dan izlediğini belinerek tnaç hakkında şunları söyledi: "Her şeyden önce bunun bir hazırlık maçı olduğunu unut- mamak gerekir. Sonucun uze- rinde o kadar fazla durmaya gerek yok. önemli değil. Ma- çın başında yenilen iiç gol oyunun akışını değiştirdi. İkinci yarıda biz daha orga- nize oynadık. Milliler içinde en fazla Rıza'yı beğendim." taçtan gelen topla buluşan Kip- rich'in ortasına Kovacz'ın kafası ile Macaristan 1-0 öne geçti. Skor 1-Oolduktan sonra Macaristan da- ha da bastırmaya basladı. Nitekim 5. dakikada takımın yıldızı ve Hollanda'nın Feyenoord takımın- da oynayan Kiprich tekrar sol ka- natta topla buluştu. Çok ağır ka- lan ve gününde olmayan defans oyunculanmızın arastndan ortala- dığı topta Kozma kalecı Engin ile karşı karşıya kaldı. Engin'în mü- dahalesinden evvel topu yerden bir vuruşla milli takımımızın ağJarı- na gönderirken millilerimiz de 5 dakika içerisinde 2 gol yemenin hem şaşkınlığını hem de üzuntü- sünü yaşıyorlardı. 2 golün şoku- nu üzerinden atamayan ve ne ya- pacağını şaşıran miîli takımımız Macaristan'ın attığı 3. goüe iyice çöktü. Bu kez Maroszan, yine sol- dan ortaladı ve bu kez 2 gol attı- ran Kiprich, Hasan'dan daha iyi yukseldi ve defansımızın şaşkın bakışları arasında güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 3-0. Bu dakıkadan sonra milli ta- kımımız Macar takımının orta sa- hada iyi presi ve 3 gol yemenin ezikliği ile rakip kalede hiç tehli- keli pozisyon bulamadı. Buna karşılık 3 golun verdiği rahatlıkla Macaristan oyunu ağırlaştırdı ve oyunu kendi sahasında kabullenip Kipricb ve Kovacz gibi iki hızlı adamla ani ataklar geliştirdi. 38. dakikada Kozma'nın ceza aJanı çizgisi üzerinden vurduğu şutu ka- leciEngin kurtardı. Maçın ilk ya- rısının son dakikası içerisinde ise milli takırrumız bir gol fırsatını de- ğerlendiremedi Bu dakikada Tkn- ju sol kanatta topla buluştu ve ce- zaalaruna girdiği anda Garaba'run müdahalesiyle kendini yerde bul- du ve hakemin kararı penaltıydı. Penaltıyı kullanan Tanju topu di- reğe nişanladı ve milli takımımı- zın gol umudu ilk yan için sona erdi. Maçın 2. vansında millileri- miz daha derli toptu bir oyun ser- giJedi. Oyunun temposu artarken ataklanmızla da sık sık rakip ka- leye gelmeye başladık. 2. yanya iyi başlamanın semereini de millile- rimiz 53. dakikada gördü. Bu da- kikada Rıza, Metin ile girdiği ver- kaç sonrasında topu iyi ortaladı. Defansın arkasından yükselen TanJD kafa ile durumu 3-1 yaptı. 55. dakikada Metin'in ceza alanı içinde çekilerek dusurulmesine ise hakemin karan "devam" oldu. 74. dakikada Macaristan 4. golü gel- di. Lugh'un pasıyia ceza alanına giren Kiprich, Engin ile Hasan'ın birlikte müdahalesiyie kendini yerde buldu. Hakemin bu pozis- yonda kararı penaltıydı ve penal- tıyı kulianan Kiprich, Engin ile to- pu ayn köşelere gönderip skoru 4-1 yaptı. Maçın kalan bölümun- de iki ekip de karşılasmamn böy- le bitmesini istercesine maçı bırak- üiar ve oldukça zevksiz geçen kar- şılaşma Macaristan'ın 4-1 iistün- lüğü ile sona erdi. MACARLARA YETİŞEMEDİK — İlk 8 dakikada 3 gol yiyen miUi takımımız 2. yanda iyi oynamasına, ragmen farkı kapatamadı. (Fotograf: AP) IZLENİMLER Meszöly haklı çıktı BUDAPEŞTE (Cumhuriyet) — Fut- bol oynamaya müsait bir hava ve saha- daki mucadeJeyi izlemeye gelenlerin sa- yısı oldukça azdı. Özel maçın önemsen- medigi Ujpest Dozsa Stat'ındakı toplam üç bin seyirciden yüz kadmnı Türkler oluşturuyordu. Maç öncesi milli marş- lar çalımrken coşkulu davranışlan ile dikkati çeken Türkler arka arkaya ge- len gollerden sonra sustular. • Macar Milli Takımını çalıstıran Kal- man Mezsöly maçtan önce "Türkleri iyi tanıyonım" demişti. Oyunun baslama- sı ile birlikte gelen goüer macar hoca- nın haklı olduğunu gösterdi. • Maçı yöneten Polonyalı hakem Lis- kiewicz'in pek çok özelliği vardı. Ancak Olkesinde hakemlikten çok iyi bir gaze- teci yazar olarak tanınıyordu. Spor ile yakından ilişkisine hakemlik boyutuna getiren Listkievvicz maç suresince basa- nlı bir yönetim gösterdi. • İlk 8 dakikada gelen gollerden son- ra Turk Milli Takımı oyunda dengeyi kurdu. Karşı ataklarla gol aıayışına gir- di. Saha kenanndan takımı yöneten Teknik Direktör Piontek her gol sonra- sında önce düşünceliydi. Daha sonra ise "Aldırmayuı, oyuna devam edin" diye- rek skoru önemsemediğini anlatıyordu. • Macar Milli Takımını oluşturan 5 futbolcu Avrupa'nın unlü takımlarında top koşturuyordu. Macar basım bir gün önceki yorumunda galibiyete bu futbol- cular ile ula$acaklanm yazıyordu. Bordo-Mavililer, Çukiç veKMamdi'nin golleriyle2-0yendiler Trahzonspor ön elemeyî geçti Trabzonspor: 2 - Bray ifanderers: 0 STAT: Avni Aker HAKEMLER: Adrian Porumdiv (5), Christian Teodoroscb (5), Ale- xandru Mutatza (5). TRABZONSPOR: Levent (6) — Şehmuz (6), Ogün (6), Kemal (5), Mehmet (4), Lemi(4), (OrhanS), Soner(S), Ünal (4), Çukiç (4), (TUr- gut 5), Hamdı (S), Hamı (4). R WANDERERS: Moran (S) — Mc Kiver (5), Cosgrove (5), Dohan (4), Judge (6), Philips (4). Nugent (4), Reynolds (4), (Pharsons 4), Ryan (S), Smıth (4), Lynch (5), (Cairns 4). SARI KARTLAR- Ünal, Smiıh, Ryan GOLLER: Dk. 49 Çukiç, Dk. 60 K. Hamdi ÖMER GÜNER IRABZON — Avrupa Kupa Galipleri Kupası birinci tur önce- si ikinci maçında S. Irlanda'nın Bray VVanderers takımıyla karşı- laşan Trabzonspor, maç boyunca üstün bir oyun sergiledi ve ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Trabzonspor ilk dakikalardan itibaren. golü düsünen taraftı. Oyunu maçın baslamasıyla birlik- te rakip yan sahaya yığdı Bordo- Mavili ekip, ama istediği golü bir türiü bulamadı. Sürekü sağ kanat- tan yapılan ortalar hem becerik- sizlik hem de sanssızhk nedenıy- ie kale yerine dışan atıldı. Konuk ekip ise kontratağı düsünüyordu, ancak bunda pek başanlı olama- dı. İlk dakikalardan itibaren sağ- dan yaptığı ortalarla rakibi bunal- tan taraf ev sahibi ekipti. 17. da- kikada sol kanattan yapılan sayı- sız ortalardan birini Lynch ters bir kafayla kendi direğine çarptırdı. Bu pozisyonun bir dakika sonra- sında bu kez Şehmuz ters kanat- tan ortaladı. Defansı geçen topa K. Hamdi yukseldi, vuruşunda top, yalayarak auta çıktı. Bu da- kikadan sonra da Trabzonspor da- ha üstün oynadı. Şehmuz, Hami yoluyla sağ kanattan yapılan or- talar yerlerini bulmayınca ev sa- hibi ekip gole kavusamadı. Bu da- kikalarda VVanderers takımı kont- rataklarla sonuca gıtmeyi düşün- dü, fakat atakiarı kornerlerle ke- sildi. llerleyen dakikalar gol getir- meyince ilk yan golsüz berabere sonuçlandı. İkinci yanya Trabzonspor Le- mi'yle Orhan'ı değişürerek basla- dı. Bu dakikada da ilk yannın benzeri bir görünüm çizdi Bordo- Mavili takım. Ama istediği gole 49. dakikada kavuştu. Bu dakika- da kazanılan korner atışıru Hami kale içine ortaladı. Kımsenın do- kunamadığı topa yarım metreden vuran Çukiç takımını 1-0 öne ge- çirdi. 53. dakikada yine gole ya- kın olan taraf evsahibi Trabzon- nına giren Orhan kaledyle karşı karşıya kaldı. Kaleye vurraak ye- rine orta yaptı, ama topa kimse dokunamadı. 61. dakikada K. Hamdi Trabzonspor'u rahatlatan golu attı. Mehmet'in kendi saha- sından Hami'nin önüne attığı uzun topa yetişen Hami züzel bir orta yaptı. K. Hamdi guzel bir ka- fayla topu ağlara yolladı: 2-0. Trahzonspor 2-Cın verdiği rahat- iıkla oyunu sürdürdü. Sık sık ra- kip takımın kalesine inen Trab- zonspor'un forveti çok elverifh' pozisyonları cömertçe harcadı. Maçta baski gol olmayınca ilk tur öncesi eleme maçının rövans kar- şılasması Trabzonspor'un 2-0'lık üstünJüğü ile sona ererken Trab- zonspor'u şimdiden Barselona EBahçe'de huzursuzluksürüyor Dizdar: Soydan da îstîfa etmeliSpor Servisi — Fenerbahçe Ge- nel Sekreteri Mesut Dizdar, teknik kadroda geçen günlerde yapılan operasyonun yeterli olmadığını be- liîterek "Fenerbahçr'nin tam ola- rak huzura kavuşması için menajer Selim Soydan'ın da isüfa etmesi gerekir" dedi. Dizdar, Ömer Kaner'in istitasına kendisi ile birlikte beş yöneticinin karşı çıktığjnı haürlatarak şöyle Fenerbahçe: 118 Beslenspor: 90 HAKEMLER: Serhan Kartal (5), Halil öztürk (5). FENERBAHÇE: Can (7)16, Fer- hat (5)8, Levent (5)2, Hüsnü (7)24, Richard (7)28), Aliço (7)17, Gilray (4)1, Hakan (4)6, Kemal (6)14, Bülent (4)2. BESLENSPOR: Behçet (5)9, Mustafa (6)28, Atilla (4)2, Fevzi (4)2, Nedim (6)22, Cüneyt (4)6, James (6)21. tZMİR (Cumhuriyet Ege Büro- §•) — Karşıyaka basketbol turnu- vasının ilk günündeki son maçta Fenerbahçe Beslenspor'u 118-90 yendi. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen San - Lacivertli ekip ilk yarıyı da 59-41 önde kapadı. Oteki maçta ise Karşıyaka Pa- sabahçe'yi 89-87 yendi. konuştu: "Tenerbahçe'nin tam olarak ha- zura kavuşması için sadece Ömer Kaner'in istifa etmesi yeterli değil. Çunkü Ömer Kaner gidivorsa, me- najer Selim Soydan da görevden uzaklaşHnlınahdır ki, Fenerbahçe: de olaytar danılsun. Aksi halde bu ikiüden birisi göreve devam ettiği sürece Fenerbahçe'de geçen tarih- lerde yasadıgımız tatsız olaylan yi- ne yaşayacağız demektir. Kolüp Başkanı Metin Aşık'a bu iidliye karşı olan beş arkadaş baş- vnrduk ve görevden alınıyorlarsa ikisi de alınsın dedik. Benimle bir- likte yönetimde buJunan beş arka- daşım da SeUm Soydan'ın da görev- den uzaklaştjnlması için sonuna kadar çahşacaklar. Sanınrn önu- müzdeki hafta yapacagımız yöne- tim kurulu toplandsında konaya bir açıklık getirecefiz." Genel Sekreter Dizdar, ömer Kaner'in yerine Başkan Metin Aşık tarafından görevegetirilen Erol To- gay'a karşı olmadıklarını da sözle- rine ekledi. Toni geldi Bu arada F. Almarrya'da bulunan Toni Schumacher dün gece geldi. Bugünkü çalışmaya katılacak olan Schumacher'în bu haftaki maçta takımdaki yerini alacağı belirtildi. ömer Kaner'in yerine antrenorlü- ğe getirilen Erol Togay da bugiln görevıne başlayacak. spor'du. Ünal'ın pasıyia cezaala- maçımn heyecanı sardı. MAÇIN ELEŞTİRİSİ ~~ Trabzon rahatyendi METİN TÜKENMEZ RAHAT KAZANDILAR -Trabzonspor, VVanderers takımını üstıin bir oyunla yenerek 1. tura geçti. TRABZON — Maç öncesi konuştuğumuz Özkan Hoca, söylenen- lerin tersine VVanderers takımının bir köy takımı olmadıgım, basit, ama disiplinli oynayan bir ekip olduğunu söylemişti. Bu sözleri ra- kip takımı önemsediğinin bir kanıtıydı. Ve bu düşüncesinde haklıy- dı. Çunku futbolda hiçbir takım hafife alınmamalıydı. Ters bir top her şeyi bitirebilirdi. Bu anlamda Trabzonspor'un düşüncesinde bir an önce gole uJaşrnak vardı. Bunun için de ileri ikilide oynayan Cu- kiç'in uzun boyuna, Hamdi'nin yüksek toplardaki zamanlamasına ve Soner'in dar alandaki çabukluğuna güveniyordu. Rakip savun- madan dönen toplarda ise orta alan oyunculanrun fore-cheking yap- malanyla atak üstunluğünu yeruden ele geçirecekti Trabzonspor. Ancak ilk yan boyunca Cukiç'in uzun boyu fazla işe yaramadı. Çunkü sıçrama kuvveti hiç yok. Hamdi, Hami'nin güzel ortalann- da iyi zamarüama yaptı, ama hedefî bulamadı. Orta alanda Soner ve Lemi de çok pas hatası yapınca Trabzonspor'un oyun öncesi dü- şuncesi doğru olmasına karşın, beceri eksikliğinden amacına ulas- madı. Büyuk bir çaba ile hazırlanan gol pozisyonları kolayca har- candı. Buyuk çaba diyoruz, ancak Trabzonspor anlaşılmaz bir stres içe- risindeydi. Sanki kazanmak zorunda olan VVanderers değil de Trab- zonspor'du. önceki günden başlayıp maç saatinin biraz öncesine ka- dar süren yağmurun agjrlastırdıgı sahada güçlü olmak gerekiyordu. Ama Trabzonspor stresın ve bir an önce gol kazanmanın getirdiği acelecilikle kazandığı toplan kolay yitirdi. Belki de geçen hafta Bur- saspor karşısında iyi oynamamaları ve yitirilen 2 puan takımı olumsuz yonde etkilemişti. Bu nedenle kendi yandaşlan önünde iyi futbol ile tur atlama isteği aceleciliği, acelecilik de sıkıntıyı üretrnişti. Trabzonspor ilk yanda çok uğraşıp başaramadığı golü, ikinci ya- nnın hemen başında gerçekleştirdi. Orta alanın sağ kulvanm başa- nlı kullanıp etkili orta yapan Hami'nin kale önüne indirdiği topta Wanderers savunmasımn maç boyunca yaptığı hatalardan biri so- nucunda Cukiç sadece dokundu. Bu golle rahatlayan ve sağ kanata Orhan'ı alan Trabzonspor, daha etkili olmaya başladı. Orhan, sol kulvara hareket getirdi, ama ikinci gol de soldan gene Hami'nin or- tasıyla geldi. Bu golün hazırlanış ve atılışı gerçekten izlenmeye değerdi. Sonuçta Wanderers, Trabzonspor'u sadece bir devre zorladı ve ikinci yanda da fazla üzmedi. Britanya adalarının îngiltere'de oy- nadığı futbol bile dünyaca beğenilmeyip eleştiriliyor. Eleştirilen Bri- tanya futbolunun bile hiçbir özelliğini uygulayamayan, kalecisinden en son adamına kadar en basit hareketlerde hata yapabilen Wande- rers'i elemek Trabzonspor için övünülecek bir basan oiamaz. Bu tur, ligde ve Barcelona maçı öncesinde, etkili futbola yönelmek açısın- dan iyi bir motivasyon olarak kabul edilebilir. Malatyaspor'un AdDemirspor-Bolu maçındakişike iddiası için karar gilnil Tahkim Kıırıılıı'nıın eğilimi şike Karar bugün "şike" olarak açıklanırsa Federasyon Başkarn Şenes Erzik, "Savunma hakkımız var, avukatlanmız itiraz edecekler" dedi. Spor Servisi — Şike Tahkık Komisyonu- nun verdiği rapora dayanarak Tahkim Ku- rulu bugün Adana Demirspor-Bdluspor maçı hakkında karar verecek. tki kuruldan da sızan haberlere göre maçın şike olduğu hakkında kanaat getiren Tahkim Kurulu kararını bugün açıklamadan önce savun- ma durumunda olan federasyonun görü- şunü alacak. ruıbol Federasyonu Başkaru Şenes Er- zik Tahkim Kurulu'nun vereceği karara say- gıh olacaklannı, ancak karann verilmesin- den önce davalı durumunda olan federas- yonun da savunma hakkı olduğunu, bu ne- denle federasyon avukatlannın savunma hazırlaması için süre isteyeceklerini belirtti. Tkhkik Kurulu bugün öğleden sonra Fut- bol Federasyonu'nda toplanacak ve Ada- na Demirspor-Boluspor maçının şike oldu- ğuna ilişkin Malatyaspor'un iddiasını ve belgelerini son kez inceleyecek. Futbol çevrelerinde ortada dolaşan bir iddia Tahkim Kurulu ile Şike Tahkik Ko- misyonu'nu ve genelde Futbol Federasyo- nu'nu güç dunımda bırakü. Tkhkim Ku- rulu'nun bir üyesinin Malatyaspor Başka- nı Metin Kaya Çağlayan'ın bir şirketinde 15 milyon lira maaşla çalıştığı şeklindeki iddiası için de Futbol Federasyonu soruş- turma actı. "Şike" derse ne olnr? Federasyon Tahkim Kurulu bugün "şike" karan verirse Malatyaspor'un yeniden li- ge girmeye hak kazanmasıyla ortaya çıka- cak tablonun nasıl olacagını kestirmek mürnkün değil, bir federasyon yetkilisi bu konuda "düşünmek dahi istemiyorum. Çunkü her şey allak bullak olacak" dedi. Şike olayı îtirazı Malatya yapmıştı Spor Servisi — Malatyaspor Türkiye Birinci Ligi'nde küme düştükten sonra Futbol Federasyonu'na başvurarak 6 Mayıs 1990'da Adana'da oynanan Ada- na Demirspor-Boluspor maçının şike ol- duğunu, bu maçta kazanan Boluspor'- un Adanalı futbolculara para verdikle- rini iddia etmişti. Federasyon Şike Tah- kik Kurulu şike kanaatine vannamış da- ha sonra tahkim kuruluna başvuran Ma- latyaspor yeni belgeler ortaya getirmiş- ti. Tahkim Kurulu Futbol Federasyonu'- nun anlaşmazlığa duşen taraflan hakkın- da karar veren bir hukuk kurulu karar- ları kesinlik kazanıyor. Dünya güre§ şampiyonası • TOKYO (Cumhuriyet) — Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası bugün yapılacak açılış töreni ve müsabakalarla başlayacak. Sovyet antrenör Şahmuradov yönetiminde bu şampiyonaya hazırlanan güreşçilerimiz başan kazanacaklanna inanıyorlar. Güreşçilerimizden Ahmet Ak, Mahmut Demir ve Metin Kaplan madalya bekienen sporcular arasında yer alıyor. Voleybolda gençler galip • SİROS (AA) — . Yunanistan'ın Siros adasında düzenlenen Balkan Genç Erkekler Voleybol Şarnpiyonası'nın ilk gününde, Türkiye, Yugoslavya'yı son derece çekişmeli bir maçtan sonra 3-2 yendi. Turk genç milli takımı şampiyonadaki ikinci maçını bugün evsahibi Yunanistan ile 18.30'da yapacak. Beckenbauer Marsilyalda • Spor Servisi — B. Almanya futbol takımına dunya şampiyonluğunu kazandıran Teknik Direktör Franz Beckenbauer, $u anda futbol kulüplerinin talip olduğu bir isim. Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği teknik direktörü şimdi de Fransa'nın Olimpique Marsilya Kulübü istiyor. Marsilya'nın Başkanı Bernard Tapie bu konuda çok iddialı konuşuyor. Bernard" Tapie, Beckenbauer'i transfer edeceğini belirterek "Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diyor. Ümit MiUi maçı iptal • ANKARA (AA) — İstanbul'da 12 eylül . tarihinde yapılacak Türkiye - Sovyetler Birliği Ümit Milli (21 yaş altı) maçı iptal edildi. Futbol Federasyonu, Sovyet Takımının gelemeyeceğini bildirmesi üzerine karşılasmamn iptal edildiğini bildirdi. 2. BaJ>ı Âli Tıınıuvası • Spor Servisi — Eminönü Belediyesi'nin düzenlediği 2. Bab-ı Ali Cumhuriyet Turnuvası futbol maçlanna devam edildi. Sonuçlar şöyle: Cumhuriyet: 8 - Î.Ü.HA.: 3, Sosyal Demokrat Gaz.: 13 - Fotospor: 4, Anadolu Ajansı: 7 - Yeni Asya: 16, TRT1-Tan:12. At yanşı sonuçlan • Spor Servisi — Dün koşulan Istanbul at yanşlarında altılı ganyan 5-3-6-7-12-2 şeklinde sonuçlandı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle