13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 HAZİRAN 1990 CUMHURİYET/7 ANKARA HAVASICnmlıuriyet Ankara Bürosu MERKEZ BANKASI Özal-Saracoğlu Özal, Saracoğlu başkan olduktan sonra iki kez Merkez Bankası'nı zıyarete gıttı. Bunlardan ılkı Başbakanhğı dönemınde gerçekleştı, ikirvcısı de öncekı hafta. Her ikı zıyaretın de ortak özellığı Saracoğlu'nun yurtdışında bulunduğu döneme rastlaması ıdı Başkan, bunun nedeni sorulunca şu değerlendırmeyı yaptı: "İlkınde Sayın Özal, bir para operasyonu içın gelmışti. İkincısinde de herhalde ben olmadığım zaman banka nasıl çalışıyor, onu görmeye gelmiş olmalı..." BAŞKENT ÜZEL SEKTÖRÜ Düşengrafik Odalar Bıriığı'nin siyasi tartışmalara yol açan seçımlerden önce Ankara Tıcaret Odası Meclıs Başkanı Gtingör Vaşar kendinden emindi: '— Yalım'la birlikte lıste hazırlryoruz, Rona da lıstede" diyordu. Sonra listeler ortaya çıktı, o da ne; Yener ortalarda yok. Seçimler bittı, Yener kırgın, Ankaralı işadamlan ıse kızgın Odalar Bırlığı'nde artık bır başkan yardımcılığı sandalyelerı bıle yoktu Ankara'da ış dünyasının bir kıdemlisi tarihsel özetıni yaprverdi: "önce başkan yetıştirdik Odalar Birliği'ne, elimizle Mehmet Yazar'ı getirdık birltğın tepesine. Sonra Yazar gitti parti kurdu, onu batırdı, bakan oldu. Sonra borsa başkanını biriiğin başkan yardımcıs: yaptık. Eskı CHP'li olan Cevat Blngöler de gittı ANAP'a yaklaştı, siyasi çizgisini unuttu, Umumi Mağazalar'a yönetım kurukı üyesi olup başkan yardımcılığından kaydı gitti.. Bingöler ile birlikte Güngör Yener'i de başkan yardımcısı yapmıştık, o da Ali Coskun'a ters düşüp erken öten horoz oldu. İki yıl önce koltuğu kaptırdı. Sonra Alaeddin Ceceli'yi getırdik başkan yardımcılığı koltuğuna kendı oylarımızla O da gittı, son günlerınde Alı Bey'in dümen suyuna gırdt Kısacası hepimiz kendı ipımızı çektik ve bugünlere geldık..." DEMIREL - KUTLU - SARGIN DEMİREL — Korkulacak bir şey yok. (Fotoğraf: AA-S«UhattİB YUmu) TEDRISAT TBKP'NIN TELEFONU Akyol'un 'aklı evvel'leri Mıllı Eğıtım Bakanı Avni Akyol, Mıllı Eğıtım Vakfı'nın genel kurulunda konuşuyordu Salona Mıllı Eğıtım Komısyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Karhan girdi Karhan, arkalarda bır yere oturmayı yeğledı. Ancak, Karhan'ın "fizıki konumu" bakanın gözünden kaçmamıştı.: — Sayın Karhan, lütfen önde benım oturduğum yerin yanına gelın. Meclis'te nasıl berabersek burada da öyle olsun. Karhan, Akyol'un sözünû dinledı. Kendısıyle ilgilenmesinden de hoşnut kalmıştı. Akyol da konuşmasını sürdürdü: — Bir de mütevelli heyet dıyenler var. Neymış ABD'de varmış. Ama orada mütevelli heyet okula, ünıversıteye, yönetime katkılarda bulunuyor. Onu bilmeyeceksınız, aynen Türkıye'ye getirip uygulayacaksınız. Akyol'a "mütevelli heyet"li ünrversıteler yasa tasansını sunanlar arasında olan Karhan, merakla dınhyordu. Bakan sözünû tamamladı. — Bu mütevelli heyetini savunanlar aklı evveller. Karhan, bakan tarafından önce onurlandırılıp sonra da "aklı ewel"likle suçlanınca şaşırmaktan kendini alamadı Ancak hem Akyol hem de Karhan çok iyı bılıyortardı ki bırbırlenne hakaret etmezlerdı. Yapılan, dostça bır uyarıydı. POLITIKA Semra Hanım'ın teşekkürö Semra Özal'ın başbakanhğı yolundakı söylentılere değışik tepkıler geldı. ANAP'ın lider adaylarından Ekrem Pakdemirh, Ülkeyi terk ederim" diyerek bu konuda en sert tepkıyı gösterdi. Deniz Baykal, "Olumlu btılduğunu" açıkladı. Karşılığını da gördü. Semra Özal, Japonya gezisi donüşünde, bır gazeteci aracılığıyla "Dönünce Deniz Bey'e teşekkür edeceğim" dedi. Bır başka "otumlu" yaklaşım da yine ANAP'ın lıder adaylarından Hasan CelaJ Güzel'den geldi. Güzel "Semra Hanım'ın adayltgmda ben tayda görûyorum. O aday olursa, diğer adaylar, 'Buyurun suttantm' diyerek cekilirler, bdytece mücadele ikj kişi arasında gecer" dedi. Semra Hanım, Güzel'e henüz bir karşılık vermedı. Nasıl bir karşılık vereceği hala merak konusu... GUL - 6EÇ Bir haber. "Çin, demokrasiyi bekliyor." Türkiye de!.. • Macar ptanlamacı Hamori: "AT üyeliği erkeklik testi değildir " öyle olsaydı biz çoktan üye olmuştuk!.. * Emekli Emniyet Müdûrü Muzaffer Bayraktar: "En bûyük tarikatçı, İçişleri Bakanı Abdülkadir. Aksu'dur." En bûyük Aksu, başka bûyûk yok!.. Sinasi Nahit Berker İKİNCİ KOLTUKLAR ziyaretleri ve 'acil iş5 Kuruluş başvurusunu İçişleri Bakanlığı'na yapan TBKP yönetıcılerı, ardından "teşekkür" gezilerine başladılar. Önce DYP, ardından SHP liderlerini ziyaret eden Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun ziyaretlerının son durağı Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'dı. Ancak randevu saatinde Yılmaz'ın "acil bir toplantı isT'nin çıkması üzenne bu görüşme gerçekleşemedi. Yılmaz, randevu saatınden 45 dakika kadar önce sekreterine TBKP yöneticilerini telefonla bulmasını, mazeretini bildirerek başka bir tarih için randevu vermesini istedi. Ancak sekreter, bütün aramalarına karşın TBKP'nin telefonunu bulamadı. Oll'i aradı, sağı aradı, solu aradı, yoktu numara Sonunda randevu saatınden 20 dakika kadar önce, bır gazetecinin yardımı ile buldu numarayı, aradı, ancak Sargın ve Kutlu çıkmışlardı Tûrk-lş Genel Merkezi'ne gelen TBKP yöneticılerı, Tûrk-lş Basın Danışmanı Burhan Dodanlı ile görüşmek zorunda kaldılar. Bu arada sekreter, "Ayıp oldu, ama bir türlü bulamadım ki numaralarını" diye yakınıyordu. Anlaşılan "yeraltı"ndan, "yerüstü"ne çıkış, öyle kolay olmuyordu? HAKSIZ REKABET Uzaktan kumandalı KITUst düzey bürokratlann hemen her biri bır KİT'te yönetim kurulu üyesi. Haftada bir, 15 günde bir toplantıya katılıp ücretierini alıyorlar, aylıklarına katkı saglıyorlar. Bürokratlann, yönetiminde görev aldıkları KİT'lerin sorunlarıyla fazla ilgılenemedikleri her zaman eleştırı konusu olur Şimdi bu eleştirilere bir yenisi eklendı. DPT'de bir sûre önce yapılan tayinlerie müstesaf yardımcıları ve bazı başkanlar yurt dışında gorevlendırildiler. Yurtdışına giden bürokratlann çoğu da önemli KIT'lerde yönetim kurulu üyesi idiler Ancak bu ek görevlerinden ayrılmadılar, toplantılara katılamasalar da aylıklarını almayı sürdürdüler. Tabıi bu durumdan en fazla yakınanlar da yeni göreve getirilen planlamacılar oldu. Şımdi soruna bir çıkış yolu aranıyor. Ya Hazine, yurtdışındaki yönetim kurulu üyelerini görevden alıp yenilerinı atayacak ya da "uzaktan" çahşmayı tercıh eden bürokratlar kendi rızalarıyla ıkinci koltuklarını da boşaltacaklar. Iş bulan genel mfidîîr 3 haziran seçimlerı geride kaidı, ama tartışmaları hâlâ sûrûyor. Seçım öncesı Zonguldak'ın Karapınar beldesinde yapılan şu anons da Ankara bürokrasısinde soru işaretlerı doğurdu: "Devlet Bakanımız Sayın ibrahim özdemir yarın Karapınar'ı şereflendırecekfer. Beraberlerinde işsızleri ışe başlatan genel müdürümüz de bulunacak." Bu sözler basında yer alınca gozler, İş ve Işçı Bulma Kurumu Genel Müdürü Nuri Aslan'a çevrildı. Bır dostu Aslan'ı aradc "Hayırlı olsun, artık politika sahnelenndesın..." "Vallahı ben değilim. Ben de anyorum o genel müdürü. Kımmış benim işimı yapan genel müdür, bir bulsam..." HAYVANLAR tSMAİL GVLGEÇ KİM KÎME DUM DUMA BEHİç AK tse. e Jemoa ıri noktalor A t A'hhro». teroh V rJ ^/^o/i jyatTK. dumanhn ile »SvK .. derdm PİKNİK PtYALE MADRA 3ERAP GÛZEL GÖEMEDİM. ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 9 Haziran CİMRİAYAKIANMASI.. 1Z??'DE BueÜn'CİMRl AYAKLAMAAASI" KAHLI BIR BıÇiMOS BAS77G/LMIÇT7. AUADOLU SEL- ÇUKLU PEVL£T7'A//M YlKILlÇ Yri.LAG.tASA gASnAYAA/ OL4Y, MOĞOLLARtU SASK/Sf AL- 71NDA KO7TJ YÖAjer/M SOSrseEAJ 1H. KEYHUS&ZV 'IM YE£tfi/E TAHrA Ç IST£YEM ALAEDCHM SıyAVUÇ'UN AYAKLAMAM StYLA SAŞlAMtfr/. "CİMRt 'ADlYLA AUILAU £lYAl/UŞ, U ICEYldl/US'UN OĞLU OLbUĞÜNU IDPIA SDıYOeDU. KARAMAUOğtM M£HM£T BEY VA/ OE DE&TEĞtYLE, 1AYLlti BıK SÜGE TAHTTA OTUeAN CJM&I, ffî. K£YHÛSH£V '/U Y£NILEJ££K ESİK OtMUÇTU. YÜZÜLEGEK SAAstAM &OL0U&ULMUÇ VE HALKA &Ösr£/Stt.MİÇTİ' TÜRK VE DÜNYA KARİKATÜRÜNDEN -Benl sevmeyenlefe Nişan Berberyan (1876) Ja>ad Alizadeh
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle