12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 9 HAZİRAN 1990 09.59 Açılış 10.00 Haberler 10.10 Cumartesiden Cumartesiye Programm çızgı film bölumlerı, Bezelyeler, Sevımli Ayılar, Küçuk Prtns, Walt Disney'den oluşuyor. Şiır, cimnaslık, TRT Izmir Çocuk Korosu, dış kaynakh Ulüzyon ve sağtık bölumlerımn yanı sıra focuklarm el becerilerini arttırmak amacı ıle yerlı magazın yer alıyor. 12.00 Dizi: Valentina ve Palyaço Tına, kedısım arurken çok elkilendıği palyaço ile karşılaşır. Palyaço'nun yaplığı değışik numaralar Tina'nın çok hoşuna gıder. Kendisi de aynı seylerı yapmayı dener. Palyaço olma ısteği, derslenni olumsuz yönde etkilemektedir. 12.25 Gençlik Günlüğü 13 15 Dizi; Sahil Güvenlik 14.00 Haberler 14.10 Hafta Sonu 15.30 Dizi: Sınırdaki Kasaba Yıllar sonra çıkıp gelen Willıe'mn babası, çocuğunu ahp Pans'e dönmek ister. Willie'ye çok bağlı olan şerif bu duruma çok üzultir. 15.15 Tarihte Bu Hafta 16.10 Dizi: Bizimkiler 16.50 Şiir Dünyası 17.15 Dünya Kupası 90 17.55 Diinya Kupası: SSCB - Romanya Barı 'deki karşılaşma naklen yayımianıyor. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.50 Bizden Size 21.55 Diinya Kupası: İtalya - Avusturya Roma'dakı karşılasma naklen yayımianıyor. 23.55 Diinya Kupası Özel Miizik Programı (Aynnlüı tnlgı yandakı suıunlarda) 00.25 Giin Biterken 00.40 Kapamş 13.14 Açılış 13.15 Dizi: Ziyaretçiler 14.00 TV'de Sinema: Kayıp Adam (Aynnıüı bılgı yandakı suıunlarda) 15.35 Belgesel: Okavango 16.25 Yaşama Sevinci 16.55 Dizi: Londra Yanıyor 17.40 Son 7 Giin Türkiye 18.10 Dizi: Yeni Bir Diinya Film yapımcısı olan ve dunyamn her tamfırn gezıp belgeseller çeken Maks, bu defa da Afrika'dakı kaçak fıl avcılan ile ılgth bir film yapacaktır. Jed ıle yıllarca Afrıka'da beraber çalısmıslardır ve yıne onun yardımını ister. Hatta onunla bırlıkte tekrar Afnka'da çalışmayı önerır. Rebecca son derece huzursuzdur. Bu arada hayvanaı bahçesınde sureklı yavnlayan kediler de sorun olmaya baslamıslardır. 19.00 Haberler 19.15 Devlet Korolan 19.45 Belgesel: Kapalı Kutu Hindistan 20.10 Dizi: Şöhret Kane'ın eskı karısı bir gun aniden çıkagelır, öğrencılerden Chırıs ona yakmlık hissetmeye baslar ve Kane bu durumdan son derece rahatsız oiur. 21.00 Cumartesi Spor Bırleşık Arap Emırliklerı - Colombia maçı ĞzeÜ yayımlanacak. 21.30 Caz Dünyası 22.00 Show: Magic Circus 2230 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 23.05 Toplu Gösteriler: Alkatraz Kuşçusu (Ayrıntılı bilgi yandakı suıunlarda) 01.30 Kapamş 1 14.59 Açılış 15.00 Fransa Açık Tenis Tarnuvası Tek bayanlar flnali ekrana geliyor. 17.00 Kapamş 19.59 Açıhş 20.00 Çizgi Film: Hayalet Avcılan Hayaleı Avcılan kendi hayatlarmı anlatacak bir fılmin çekimı için Hollyvood'a gıttiklerinde, 20 yıldır uyuyan bir hayalelle karşılastrlar. 20.25 Diinya Kupalan Belgeseli Federal Almanya 1974 yılında Almanya'da yapılan karsılasmalardan görüntüler ekrana geliyor. 21.55 Dizi: Kadın Dedeküf tki soyguncuyu durdurmak ısteyen Maggıe yardunına koşan polisin ağır yaralanmast üzerine mesleği btrakmaya kalkısv. Çünkü bu oiay kadın polislerin teskılattaki yerinı tekrar gundeme getirir. 22.45 Dizi: Cennete Dönüş Dizınm son böüımü ekrana geliyor. 2335 Kapamş 18.02 Açıhş 18.04 Cumartesiden Cumartesiye 19.00 Haberler 19.15 Hafta Sonu 20.45 Belgesel: D H Türkiye 21.25 Dizi: Kaynanalar 22.15 Bir Solist 22.30 Haberler 23.00 Eglence: Biraz Dtiş Biraz Gttlüş 23.50 Dizi: Hanımın Çiftliği -Mlhl.10.00 Açılış ve Müzik 10.30 Çizgi Film: Küçük Büyücüler 11.00 Müzik 13.15 NBA Basketbol Karşıiaşması 15.00 Dizi: Ateş Çemberi 16.00 Dizi: Cimri 17.00 Müzik 20.15 Haftanın Dizisi: Kirli Oyun 22.15 Müzik 02.00 Kapamş Marmaris'te uydu yayın izJenmesinisağlayan çanak anten sistemiyeniden devrede Mahkeme, mührü söktüIçişleri Bakanhğı genelgesi doğrultusunda Marmaris'te mühürlenen çanak anten sistemi için Aydın Bölge İdare Mahkemesi "yürütmeyi durdurma" kararı aldı. HÜSEYİN ERCİYAS İZMİR — Marmaris'te uydu yayınları- nı yaygınlaştıran sistemi mühürlenen yapı kooperatifınin açtığı davada Aydın Bölge ldare Mahkemesi'nin lehte verdiği karar se- vinç yarattı. Sistemleri mühürlenen bele- diyeler gerekçeli kararı alıp hukuk yoluy- la karşı atağa geçmeye haarlanıyor. SHP SHP îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in evinden yapılacak uydu yayını ise bugün başlayacak. Ersin'in Bornova'da kiraladığı eve kurulan çanak anten ve verici sistemi ile ilk aşamada RTL Plus izlenecek. rine kooperatif yönetimi, Aydın Bölge tda- re Mahkemesi'ne başvurmuştu. İdari mahkeme "ynrütmenin durdurulması" kararı aldı. Karar uyarın- ca sistem üzerindeki muhur çözuldü ve 5 kanal uydu yayırunın yaygınlaştınlmasına yeniden başlandı. Çanak anten ve bağlı sistemi Içişleri Ba- kanlığınca mühürlenen Foça, Bergama, Izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in Borno- va'da kiraladığı evden uydu yayınının yay- gınlaştırıhnasına bugün başlanacak. Marmaris'te bir konut yapı kooperati- fınce uydu yayınlannı yaygınlaştırmak iize- re kurulan sistem, İçişleri BakanhğVnın ge- nelgesi doğrultusunda mühurlenmişti. tl- çe halkının da yararlandığı yayınların yay- gınlaştınldığı sistemin mühürlenmesi üze- Konak, Karşıyaka, Buca, Bornova beledi- yelerinin bölge idare mahkemeleri ile Da- nıştay'da actıkları davalarda bugüne değin herhangi bir gelişme sağlanamamıştı. Bu arada. Konak, Karşıyaka, Buca ve Bornova ilçe belediyelerinin kurduğu sis- temin mühürlenmesinin ardından uydu ya- yınlannı izlemeye yönelik yeni girişimler de suniyor. SHP İzmir MiUetvekili Ahmet Er- sin'in Bornova Alpaslan Mahallesi'nde ki- raladığı evinin çatısına kurulacak sistem- le uydu yayınlannın yaygınlastınlması bek- leniyor. Yayınlann bugün başlayacağı kay- dediliyor. TV2 TOPLU GÖSTERİLER: ALKATRAZ KUŞÇUSU 23.05 Doruktaki LancasterA l k a t r a z K n ş ç a s n (The Birdman of Alcatraz) / Yönetmen: John Frankenheimer / Oyuncular: Burt Lancaster, Karl Malden, Edmond O'Brien, Thelma Ritter, Betty Field, Nevüle Brand, Telly Savalas / 1962 /142 dak. Kültür Servisi — Cinayetten uzun yıllar hapse mahkûm bir suçlu, kuşlara merak sarar ve dün- yanın sayılı kuş uzmanlanndan biri haline gelir... Gerçek bir yaşamöyküsünden yola çıkan ve oldukça ün yapmış bir film... Yönetmen Frankuhei- mer'in hâlâ "ÖBernfi" sayüdığı do- nemde yaptığı film, aslında sine- maya hiç de uygun sayüamayacak bir malzeme içermesine karşm ti- tiz ve dikkatli bir çalışma sonucu, baştan sona ilgiyie izleniyor. Kuş- lar üzerine bir belgesel niteliği ta- şıyan özenli bir inceleme ve çalış- mayla oluşan film, Bnrnctt Gnf- fey'in siyah-beyaz görüntüleri ve Lancaster'le Thelma Ritter ve Telly Ssvalas'ın oyunları nedeniy- le, 4 dalda Oscar adayı olmuştu. Perdedeki en görkemli ve olgun kompozisyonlanndan birini çizen Burt Lancaster'in yanı sıra zengin bir oyuncu kadrosu da filme bü- yük katkıda bulunuyor. Artık ya- şamayan Edmond O'Brien ve Thelma Ritter'ın yanı sıra, Karl Malden, Tell> Savalas, Betty Field gibi oyuncular var. Biraz uzun ve ağır, ama yoğun bir dramatik güç içeren önemli bir film. 4 DALDA OSCAR'A ADAY OLMUŞTU — Burnett Guffey'in siyah-beyaz görüntüleri ve Burt Lancas- ter'le Thelma Ritter ve Telly Savalas'ın oyunlan filmi 4 dalda Oscar adayı yapmıştı. TV 1 DÜNYA KUPASI ÖZEL MÜZÎK PROGRAMI 23.55 Beko'ya kupa vesile olduKoltiir Servisi — "Sponsör programlar" zincirine Dünya Ku- pası ile Beko da girdi. "Dünya Kupası özel Müzik Programı'' adıyla beş hafta boyunca her cu- martesi günü ekrana gelecek programda hem futbol görüntü- leri hem de videoklipler yer ala- cak. Philips için "Pop 100", Coca Cola için "Bir Nuntara" sponsör programlarını hazırlayan Omer Karacaa, Beko için "tfevrcye girdigi" Dünya Kupası özel Mü- zik Progfamı'nı da diğerleri gibi tngütere'de hazırhyor. Ancak Ka- racan, bugüne kadar hazırladığı diğer sponsör programlardan "deneyim edinmiş" olacak, bu kez 'özenle hazırlanan" bir basın bülteniyle yeni programırun du- yurusunu yaptı. Duyuruda "Be- ko ürnnlerinin finanse ettigi ve Ömer Karacan'ın Londra'da bil- gisayarlarla hazırladıfı bu miizik programının ilkinde, futbolsever- lerin büyük bir zevkle izlejecegi sanatçılar ve parcalar yer alıyor. Tabii bn sanatçılar TRT'nin ma- kasna takıimazlarsa" sözlerine yer verilerek "bilinen kaygı" di- le getirildi. Dünya Kupası özel Müzik Programı futbol görüntüleriyle iç içe olacak. Bu akşamki program- da Pele'nin gönintülerine yer ve- recek olan ömer Karacan, Ingil- tere ve Hollanda takımlannı da kısa bolümler halinde ekrana ge- tirecek. Dünya tarihinin En Iyi GoHer-i, En îyi Sert Fanller'i ve Üginç Futbol Olaylan köşelerinin de yer alacağı dizi müzik progra- mının ilkinde sekiz parça yayım- lanacak. Bunlardan ilki tngiliz Milli Takımı'nın şarkısı "World In Motion". New Order'ın seslen- direceği parçayı Samantha Fox^ un 'Touch Me" ve Sabrina'nın "Boys" adlı parçaları izleyecek. Eski bir futbolcu Rod Ste- w»rt'ın "Young lurks" adlı par- çasının ardmdan Beatles "Straw- berr) Fidds", Madonna "Express Yourself, Faico "Amadeus" ve Kaoma ve topluluğu "Melodie d'Amour" adlı parcalanrun klip- leriyle ekrandakı yerlerini ala- caklar. TV 2 SEVEMA: KAYIP ADAM 14.00 Yarı polisiyeK a y ı p A d a m (The Lost Man) / Yönetmen: Robert Alan Arthur / OjTincular: Sidney Poitier, Joanna Shimkus, AJ Freeman, Richard Dysart, Paul Winfıeld / 1969 yapımı / 110 dakika. Knltör Servisi — Çeşitli ırk olaylanndan içeri dflsmüş zenci- lere yardım etmek üzere bir soy- gun düzenleyen bir hukukçu, bu arada bir polisi öldürmek zorun- da kalır. O artık bir "kaçak", bir "kayıp adanTdır... Perdenin ilk zenci stan Sidney Poitier'nin ünunün doruğunda iken çevirdiği ve bir polisiye filmin entrikasıyla, zenci haklan sorun- lannı hannan etmeye çahşan bir film. Ancak ne bir yana ne de öte- ki yana yaranabilmiş ve ne tam bir polisiye, ne dtbü toplumsal film olabilmiş. Sıradan TV yönetmeni Robert Alan Arthur'un yönetimi, geveze ve şişirilmiş bir senaryoya fazla hareİcet olanağı getiremiyor. Poitier'ye Al Freeman. Paul VVin- fieW gibi perdenin kimi diğer zen- ci aktörleri ve Kanadalı sarışın ^güzel Joanna Shimkus eşlik edi- yor. Bu filmde başlayan Poiti- er/Shimkus dostluğu, bir evlilikle sonuçlanmış ve "eviun kadını" olan Shimkus, perdeyi bırakmış- tı. Boş zamanı olanlar için... RADYOLAR R A D Y O 1 MSS Açılış, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Turküier ve oyun havaları. 05.30 Beraber ve solo şarkılar. 06.00 Deniz hava ra- poru. 06.05 Bolgesel yayın. 06-JO Gunaydın. 07.30 Haberler. 07.40 Bolgesel yayın. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuğun dünyası. 09.40 Arkası ya- nn. 10.0» Haberler. 10.05 Yurttan sesler. 10J5 tyi insan iyi vatandaş. 1050 Hafıf muzik. 11.00 Haberler. 11.05 Hafta sonu. 12.55 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Halk çalgılanndan ezgiler. 13J0 Belgesel yayın ve rek- lamlar. 15.00 Haberler. 15.05 Hafif müzik. 15J0 Halk çalgılanndan ezgiler. 15.45 Silahh Kuvvetler saaü. 16.00 Haberler. 16.05 Hafif muzik. 16.30 Turkûler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Okuldan ış hayatma. 17.25 Dilek kutusu. 18.25 Bolgesel yayın. USS Reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Çe- şitü müzik. 20JOO Çevremiz. 20J0 Şarkılar. 2«^« Türk halk muziği ses sanatçılarımız. 21.00 Ha- berler. 21.05 Beraber ve solo şarkılar. 21JO Yurt- tan sesler (1). 22.00 Unlu sesler (HM). 23.00 Ha- berler. 23.15 Cumartesiden pazara (2). 00.55 Gv nun haberlerinden özetler. 01.00 Program \e ka- pamş. 01.05 - 04.55 Gece yayını. K A U Y U Z 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmder (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Turküier ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08J0 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Turküier. 09.30 Tino Rossı söyluvor 10.00 Kul- türumuz dilimiz tarihimiz. 10J0 Bizden sesler. 11.00 Haberler. 11.05 Gençlerle baş başa. 12.00 Şarkılar. 12.20 Batı'ya yönelirken. 12.40 Halk ozanlanmız. UJ» Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13J0 Kadınlar topluluğu. 14.00 Sanat dergisi. 14J9 Hafif müzığimizde adımlar. 15.00 Haber- ler. 15.05 Turküier ve oyun havaları. 15J0 Ar- kası yann. 15J0 Türkçe sözlu hafif muzik. 16.05 Solistlerden birer şarkı. 16J0 Çeşitli muzik. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler geçidi (TSM). 17J0 Ede- biyatımızdan seçmeler. 17^0 Sazlarla Türk halk müziği. 18.00 Konulann içinden. 18J0 Türkçe sözlü hafif muzik. 18^*5 Türkuler. 19.00 Haber- ler. 19J0 Kuçuk koro (TSM). 20.00 Müzik ve yo- rumcular. 20.45 Şarkılar. 21.00 Radyo tiyatro- su. 22.00 Türkçe sözlu hafif müzik. 22J0 Bir ro- man - Bir hikâye. 22.45 Turküler. 23.00 Haber- ler. 23.15 Solisüer geçidi (TSM). 23.40 Hafif mu- zik. 23^5 Cumartesi konseri. 00.55 Gunün ha- berlerinden özetler. •0.58 Program ve kapamş. R A D l U 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için muzik. 09.00 Haberler. 09.15 Mınyatur mü- zik. 10.00 New-Age dunyasından. 11.00 Şimdi muzik vaktidiL 12.00 Haberler. 12.15 Müzik şö- leni. 13.00 Müzik bahçesınden. 14.00 Haberler. 14.15 Besteci Corl Nielsen'in 125. doğum yılı özel programı. 15.00 Genç besteciler ve yorumcular. 15J0 Sinema ve muzik. 16.00 Müzik evreni. 17.00 Haberler. 17.15 Görunüm (Fransızca). 17J0 Gunbatımı. 18.00 Her cumartesi. 19.00 Ha- berler. 19.15 Görunüm (Ingüizce). 19.20 Roman- tiklerden günumüze. 20.00 Gramofon. 21.00 Gü- nümuzde caz. 22.00 Haberler. 22.15 Görunüm (Aimanca). 22J0 Oda muziğı. 23M Unutulmuş müzik. 24.00 Samanyolu. 00^5 Günun haber- lerinden özetler. 00.58 Program ve kapamş. R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Turküler ve oyun havaları. 07.30 So- listler geçidi. 08.00 Turküler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar. O9J0 Turküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Turkuler. 11.20 Saz eserleri. 11.40 Beş ses, beş saz. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 13J0 Yurdun dört bucagından. 14.00 Haberler. 14.05 Solistler geçidi. 14J0 Turküler ve oyun havala- rı. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Haber- ler. 16.05 Yurttan sesler. 16J0 Beraber ve solo şarkılar. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kenanı. 17J0 Kadırdar faslı. 18.00 Yurttan sesler erkek- ler topluluğu. 18J0 Solistler geçidi. 1858 Prog- ram ve kapamş. POLİS İSTANBUL 0758 . Program. 08.00 Tatıl Sabahı. 08.45 Sabahın Ko- nukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Muzik Dünyası. ll.OO Kayıp Haberleri. 11.05 İşte Saz, İşte Söz. Sohst: Seyhan Tütün. 11J0 Bir Solist. 12.00 Istekler. 13.00 Türkçe Sözlu Hafif Müzik. Solist: Nil Burak. 13.15 Solistlerden Birer Şar- kı. 13.45 Bir Topluluk. 14.15 Solistler Geçidi. 14.45 Bir Sanatcıyla Beraber. Solist: Zekai Tun- ca. 15.10 Karayollan Trafik Kanunu. 15.15 Gö- nul Akkor'dan Şarkılar. 15J0 Kayıp Haberleri. 15J5 Türkçe Sözlu Hafif Muzik. 16.00Pop Ste- reo Programı. 17Ü0 Muzik Dağarcığı. 17J0 Gün Biterken. 18.15 Muzik Denınce. 19.00 Program POLİS TÜRKİYE ^ v e Program. 07.00 Tatil Sabahı. 07.45 Enstruman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08.30 Yol Durumu. 08.35 İşte Saz. işte Söz. Solist: Seyhan Tutun. 09.00 Sabahın Getırdiklerı. 09J0 Yol Du- rumu. 09J5 Ali Osman Akkuş*tan Şarkılar. 0955 Karayollan Trafik Kanunu. 10.00 Müzik Dünyası. 11.00 Bir Sanatcıyla Beraber. Solist: Ze- kai Tunca. 11J5 Melek Tan'dan Turküler. 11^*5 Kayıp Haberleri. 1150 Sizin Seçtikleriniz. 1255 Türkçe Sözlu Hafif Muzik. Solist: Sevda Kara- ca. 13.15 Trafik. 13.20 Solistlerden Birer Şarkı. 1350 Hafif Muzik Dunyasından. 14.40 Yol Du- rumu. 14.45 Turküler Geçidi.15.15 Gönul Söy- ler'den Şarkılar. 15J5 Müzik Dağarcığı. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 Solistler Geçidi. 16.40 Mansur Kaymak'dan Turküler. 17.00 Türkçe Sözlu Hafif Müzik. 17.20 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapamş. SHP KADIKÖY İLÇESİNDEN PANEL DUYURUSU "Demokratik Katılımcı ANAYASA İÇİN" BİRİHCİ OTURUM: 1IL30 - 1400 İKİNCİ OTIIMIM: 1540 - 1&00 Yönetici: Prof. Dr. RONA AYBAY Konuşmacılar: ERCAN KARAKAŞ - İl Başkanı Prof. Dr. ZAFER ÜSKUL Prof. Dr. HÜSEYİN HATEMİ Prof. Dr. EMRE KONGAR Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür ve Sanat Merkezi (Eski Budak Sineması) Tarih 9 Hazıran Cumartesi Yönetici: NAİL GÜRELİ Konuşmacılar: Doç. Dr. BÜLENT TANÖR MUZAFFER SARAÇ ALİ TAYGUN ÜMIT SİLAN l BOGAZİÇİ ÜNtVERStTESt REKTÖRLÜGÜ'NDEN Ünivtrsitemiz Rektörlük Üniteleri ile Fakulte, EnstitO ve Yüksekokullannda açık bulunan asagıda dere- ce, sınıf ve unvanlan bdirtilen (657 sayılı yasaya tabi) kadrolara sınavla deman alınacaktır. Kadro Ucraccsı Adt* 5, 6, 7. 9, 10. 6. Stmh G.1.H Uı Arann NhdUcr Şef En az lise roezunu vebûroişlerindebeşyıltecrflbeli. Memur En az lise mezunu ve bOro islerinde tecrubeli. Çözttmleyicı Bilgi tşlem Oaıre Başkanlığı'nda çalıştınlmak uze- re tercıhen yulcsekögrenimb ve tngilizce biür. 10. 2 " Daktilograf Lise mezunu ve daktilograf kurs belgeli. 12. 2 " Şoför En az profesyonel efaliyetli. 4 1 T.H.S. Mühendis Mübendislik Fakultesi Inşaat Mühendisligi BölümU mezunlan. 4 1 " Mimar Münarlık Fakultesi mezunlan. 3 1 " Jeofizikçi Jcoltrik mühendia veyajeofınk lisansına sahip olan- lar. 4,6. 3 " Rasatçı Üniversitekrin Meteoroloji Muhendishgi Böiümü mezunlan. 14. S Y.H.S. Hizmetli llkokul ve onaokul mezunlan. 1) Adaylann 6S7 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesindeki sartlar yanında belinilen özel oitelikleri de tasımas ve erkek adaylann askerlikle ilışkisinin bulunmaması gerekmektedir. lsteklilerin ilan Urihinden itibaren 15 gün içinde özgeçmislerini içeren fotogratlı bir dilekçe ile Universitemız Persond Dai- resi Baskanlıgı'na başvunnalan. 2) Basvuran adaylardan ilk defa devlet memuriyetine gireceklerin sınav tarihleri adaylan bafvuru sıra- sında bUdirilecektir. Basın: 25132 1Şİ1 Kitap Şenliği'nde METIN USTUNDAG 9 HAZİRAN CUMARTESİ(BUGÜN) Heey.! KIMIL ZARARLISI OLMA KIMILDA BİRAZ , imzalıyor GÜNEŞ YAYEVLARISTANDI SAAT:15.00-18.00AMSI Adres: Rumeli Cad. Matbaacı Osman Bey Sok. Nişantaşı KUYUCAK SULH CEZA MAHKEMESt Esas: 1990/37 Karar: 1990/42 Sanık: Mustafa Tekiıı-Salih oğlu, Miyase'den olma, 1955 D.lu, Anvin-Yusufeli-Altıparmak Köytl nüfusunda kayıtlı, Kuyucak ilçesi Beşeylül Mah. Inönü Cad. No: 37/A'da oturur. Suç: Gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet. Suç tarihi: 23.5.1989. Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın imaJ edip satışa sunduğu viş- neli dondurmada boya ihtiva ettiğinden, taklit veya tağşiş edilmiş ol- duğundan eylemine uyan TCKÎnın 398. 59/2. 647 s.y.4 ve 5'inci mad- deleri uyannca 391.666 lira ağır para cezası ile cezalandırümasına, cür- me vasıta kıldığı meslek, sanat ve ticaretin takdiren üç ay tatiline, Ku- yucak ilçesi Inönü Caddesi'ndeki işyeri olan Kent Pastanesi'nin tak- diren 7 gün kapatılmasına karar verildiği iş bu cezasının ertelendıği ilan olunur. Basın: 25S73 lemmuzda yeni kanallar • ANKARA (Cnmhuriyet Bttrosn) — Tbrizm amaçb yayınlar yapacak Thrizm Radyosu 9 temmuzda hizmete girecek. Antalya Lara Stüdyosu'ndan stereo olarak yapılacak yayınlar tngilizce, Aimanca ve Fransızca olmak üzere üç dilde gerçekleştirilecek. Turistlere Türkiye"yi tanıtıa programlann yer alacağı Turizm Radyosu hergün 07.30-12.30 ve 18.00-22.30 arası yayın yapacak. öte yandan TV4 kanalının da temmuz ayı içerisinde yayına geçecegi bildirildi. Perde Arkası TV5'i tanıtacak • ANKARA (AA) — TRT Ankara Televizyonu'nca hazırlanan haber programlanndan "Perde Arkası"nda, TRT'nin Batı Avrupa ülkelerine yönelik yayın yapan TV5 (TRT- [NT) kanalı tanıtılacak. Ertürk Yöndem'in verdiği bilgiye göre programın ;ekimleri Berlin'de gerçekleştirüdi. Yöndem, Türk işçilerinin çok yoğun alarak bulunduğu Berlin'de TV5'in tüm işçiler tarafından kablo aracıhğıyla izlendiğini belirtti. TVS'in Alman izleyicileri de olduğunu belirten Yöndem, "Büyük çoğunluğu, Türkiye'yi tanıtan turizm programlannın Aimanca seslendirilmesi veya altyazılı olmasını istiyorlar" dedi. Seslendinne ticretleri • ANKARA (Mak Ajaas) — TRT seslendinne ücretlerine 1 haziran tarihinden başlayarak yüzde 43 zam yapıldı. Tarifeye göre 1-5 dakikalık başrolün ücreti 18 bin 750 lira, 120 dakika ve sonrası için başrolün ücreti 225 bin lira olarak belirlendi. TRT, film ve dizilerin seslendirilmesinde görev alan seslendinne sanatçılanna en son 1989'un mayıs ayında zam yapmıştı. Bir önceki zama göre 5 dakikalık film için (başrol) 13 bin 125 lira, 120 dakikalık film için ise (basrol) 157 bin lira ödeniyordu. 6 Akşama Doğrıı' izne ayrdıyor • ANKARA (Mak Ajans) — Haftanın 5 günü TV l'de 18.40 ile 19.20 arasında yayımlanan akşam kuşağı programı "Akşama Doğru" 10 gün izne çıkıyor. 8 haziranda başlayan 1990 Dünya Kupası futbol maçları nedeniyle yayıruna ara veren kuşak program daha sonra yayınına yeni bölümleriyle devam edecek. Öte yandan yaz dönemi boyunca ekrana gelecek "Akşama Doğru"da yeni bolümler de şimdiden hazırlanmaya başlandı. Karadeniz sahil şeridini konu alan turistik belgesel,. yaşlı insanlann dünya görüşlerine yer verilecek "Gençlik Düşleri"nin yanı sıra bayram özel bölümlerinde Trabzon, Van, âdetleri ekrana gelecek. 'Eğlence Diye Diye 9 • ANKARA (Mak Ajans) — Ankara Televizyonu'ndan Mukaddes Çeliker tarafından hazırlanan ve temmuz ayından başlayarak TVl'de ' ayda bir yayına girecek olan 40 dakikalık yeni bir magazin programı hazırlandı: "Eğlence Diye DiyeT Çeşitli eğlence türlerini ekrana getirecek programda amacın, eğlenceden çok yorgunluğu yaşayan insanın biünçsizce eğlenmeye çalışması ve bunun sonucunda da kültür yozlaşmasının oluşmasını gözler önüne sererek geleneksel Türk eğlence yapısının ortaya çıkartıunası olduğu belirtiliyor. Programda aynca televizyonun yaygınlaşması ile birlikte giderek kaybolmaya başlayan eski eğlence türleri de ekrana yansıtılacak. UGUN • Dünya Kupası Belgeseli TV3 20.25 TRT'nin 1990 Dünya Kupası karşılaşmaları öncesinde yayına koyduğu belgesel program sürüyor. Başladığı ilk yıldan bu yana tüm dünya kupalarım teker teker ele alan "Dünya Kupası Belgeseli"nde bu kez 1974'te Federal Almanya'da yapılan karşılaşmalar ve olaylar konu ediliyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle