20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/12 EKONOMİ 9 HAZİRAN 1990 DÖVİZ KURLARI 9 HAZİRAN Dövizin Cinsi 1 ABDDoları 1 B.AIman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Beiçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Mollanda Florini 1 isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 italyan Liret 1 Japon Yeni 1 Kuveyt Dinan 1 Sterlin 1 S.Arabistan Riyali Dûviz Alış 2613.76 1542.23 2017.57 219.37 74.96 405.08 657.22 457.99 1371.33 427.08 1805 96 209.81 17.05 8949.70 4395.04 697.09 Döviz Satış 2619.00 1545.32 2021.61 219.81 75.11 405.89 658.54 458.91 1374.08 427.94 1809.58 210.23 17.08 8967.64 4403.85 698.49 Efektif Alış 2611.15 1540.69 1983.27 219.15 73.68 401.03 646.05 457.53 1369.96 422.81 1804.15 206.24 16.88 8797.56 4390.64 685.24 Efektif Satış 2626.86 1549.96 2027.67 220.47 75.33 407.11 660.52 460 29 1378.20 429.22 1815.01 210.86 17.13 8994.54 4417.06 700.59 ÇAPRAZ KURLAR $ 1.6947 B.AIman Markı $ 5 7070 Fransız Frangı $ 1 9060 Hollanda Florini $ 1.4472 isviçre Franoı $ 1245.77 Italyan Liretî $ 153.33 Japon Yeni $ 3.7495 S. Arabistan Riyali £ 1.6815$ ALTM6ÛMÖŞ Cumhuriyet Reşat 24 ayar arbn 22 ayar bileak 18ayar altın 900 ayar gümüş VakıtbanK Attını ZiraatAnmı MJMkmiOnsS Alış 197.500 235.000 29.900 26.500 22.425 468 174.000 173.500 Satış 200.000 245.000 29.975 29.300 22.485 486 175.000 175 000 353.80 354.20 Ort Faz(%) 61.79 SERBEST PiYASADADÛVtZ ABO Dolan BaD Aiman Markı sviçre Frangı Hollanda Ronnı ngiliz Sterimı Fransız Frangı AŞüni 100 Italyan Lıreti S A Riyali Alış 2620 1544 1810 1370 4420 457 219 209 710 Satış 2624 1547 1815 1375 4450 459 222 211 715 Dovu Int. (S) = 2619 BORSADA IŞLEMLER SHAZİMN 1990 Akçmento AıadokıCam Arç*k Bagfoş Bolu Çımento Brisa Çelık Halat Çtmsa Ç Elektnk Deva Hotöıng DMdaş E Başı Yaönm Ege Bıracılık Ege Gübre Enka Holding Erefllı D Ç Good-Year Gubre Fab Güney Bvacılık Hetaş izmır DÇ izocam Kartonsan Kav Kcpe; Elektnk KoçHoiding Koç Yatırım Kordsa Kofuma Tar Köytaş Makına Takım Maret Men Santral Metas Nasaş Olmuksa Otosan Pınar SCıt Rabak Sarkuysan Srfaş Teletaş T Iş Ban (B) T.lş Ban. (C) T Swmens T ŞşeCam T Smaı K.B. T DerrvrDok. Yasaş (BU) Yaoı K Bank Akai Teksnl Aksa C Kale ûmeflto Denıztı Cam Dogusan Ege Endûstn Emek Sıgorta Erciyas Bıra Rnansbank Gefflaş Gort»n Işıl Ikt Fmans K intema Mar Mart 0 Netbank NetHoMmg OtanTete» Peg Profilo Prnar EntEt Pımaş Sıbatı Yayına* Santral HoMıng S*sa Tam Sıgorta Tetetiltank T.GaranOB T. Tuhorg Yûnsa Oncek» anskapsn 5000 14500 16000 15750 14500 7300 9200 9200 27500 36500 20000 50000 25000 7200 9900 11750 13500 3250 13000 14000 2250 24500 6800 31000 19750 52000 13000 7200 13000 31500 28000 6500 7900 1400 3750 6400 19750 7700 7800 35000 18500 19500 19500 5100 37500 9600 5900 13750 6100 6300 6700 23500 6600 6100 210O0 10000 4600 22500 7200 14750 9600 2400 24500 5100 3600 6500 2050 12750 1050 6400 5600 24000 20000 9200 6700 4500 6300 5700 Bugünku en dûşûk 5000 14000 15500 15000 14000 7400 8800 9000 27000 36000 19500 50000 24000 7000 9600 11500 13000 3100 13000 13500 2200 25000 6600 30500 19000 51000 12750 7000 12750 28500 27500 6400 7800 1450 3650 6400 19500 8000 7600 34500 18250 19500 19500 5000 37000 9700 5700 13000 5900 «300 6600 23000 7200 6400 21000 9750 4500 23500 7200 14250 8700 2300 23500 4900 3300 6400 2000 12750 1050 6000 5600 24000 20000 9000 6700 4500 63O0 5500 Bugünkü oıyûteek 5200 14500 16000 15500 14250 7600 9100 9100 28000 37000 20500 54000 24500 7200 9700 11750 13250 3250 13250 13750 2250 25000 6800 31000 19500 54000 12750 7200 13000 30500 28000 6500 7900 1550 3800 6600 19750 8300 8000 35000 18500 20500 20000 5200 37500 10400 6300 13500 6100 6500 6900 23000 7200 6400 23000 10000 4600 23500 7300 15250 9500 2400 24000 5000 3400 6500 2100 13250 1050 6100 6000 24000 20500 9500 6900 4550 6300 5700 Bugünkû kapanş 5000 14250 16000 15500 14000 7600 8800 9000 27000 36000 19500 54000 24500 7200 9600 11750 13000 3100 13250 13750 2200 25000 6800 31000 19500 54000 12750 7100 13000 29500 27500 6500 7900 1550 3700 6600 19750 8100 7700 35000 18500 19500 20000 5000 37000 9700 6300 13250 6100 6400 6800 23000 7200 6400 21000 10000 4600 23500 7300 15250 8700 2400 24000 5000 3400 6400 2000 13250 1050 6000 5900 24000 20000 9300 6900 4550 6300 5700 Işiern mıktarı 223448 4490 113115 126020 15O10 63900 100200 37050 62890 9365 11550 12737 8500 44100 1200 22030 10800 403610 60450 6600 42250 200 78250 3600 51420 13800 '4350 76096 11600 64800 12900 10400 8900 912000 118418 40400 11800 41300 47157 12350 2700 14977 14560 62440 5300 72400 264400 42600 11900 526000 35100 200 13269 35480 67750 13700 28300 1300 4800 31800 17000 61200 2000 13400 2800 31600 3100 62300 201930 4200 265700 1800 4600 39500 5000 8066000 2000 101700 En çok soz. yapıLan fiy 5100 14250 15750 15250 14250 7500 8900 '9000 27500 36500 19500 52000 24500 7100 9700 11750 13000 3100 13250 13500 2250 25000 6700 310O0 19500 52000 12750 7100 12750 29000 28000 6400 7800 1500 3750 6500 19500 8100 7600 35000 18250 19500 19500 5100 37000 10000 6000 13250 6000 6300 6700 23000 7200 6400 21500 10000 4500 23500 7300 14750 8700 2350 24000 5300 3300 6500 2000 13250 1050 6000 5600 24000 20000 9200 6800 4500 6300 5600 ort fiy 5130 14333 15825 15267 14148 7487 8923 9048 27413 36430 19761 52319 24275 7107 9660 11674 13047 3172 13131 13537 2241 25000 6705 30794 19433 52461 12750 7068 12801 29312 27914 6443 7828 1520 3735 6490 19508 8126 7724 34761 18270 19760 19672 5103 37192 10004 6119 13213 6031 6376 6728 23000 7200 6400 21561 9904 4523 23500 7266 14840 9022 2337 23950 4989 3338 6465 2018 13143 1050 6047 5755 24000 20106 9238 6813 4502 6300 5595 11.317.452 M M kacai: 75.792.2M.tS0 .l*2f.4t |DUn: M1I.47) StztatM M»m: 3071 YATIRIM FONLARI I HAZİRAN 1990 Çtfnş Çto* D M d lşVSDnm-1 lşttfflnm-2 tşYadnm-3 (şYatmm-4 fş Yatnn>6 interfon-1 interfbn-2 lnterton-3 lnterfon-4 Hdısat Yat-1 jktisat Vırt-2 IkSsat Oolar Fön ikfcat Mark Fon Ikttsat Adlım Fon Garant Yatınm-1 Garantı Yatınm-2 Garanti Yatınm-3 Garant) YaSnm-4 EsbankFon-1 Esbankfon-2 YKB Y&t. Fonu YKB Settor Fbn YKBHisseFon YKB Kamu Fon YKB Lifcit Fbn YKBKarma Fon YKBDMzFon VakrfFon-1 Vakıf Fon-2 Vakrf Fon-3 \foW rtsse Fbn Vakıf Dünya Fon DçbankMiM Fon Dtşbank Beyaz Fon Tütün Fon Mnsui Fon-1 Mitsui Fon-2 Rnans Fon-1 Fınans Fbn-2 Rnans Fön-3 Finans Fbn-4 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Fon-3 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Emiak Fon impex Fon-1 Impe* Fon-2 TobankFbn Sümer Fbn Denizbank Fon Ege Fbn Kalkmma Fon-1 Oemir Fbn iaO787 14.0a8S 09.1089 17.01 SO 04.0650 19.09B7 14.12.87 270239 07tE89 1(102.89 08.0239 28.Û2B9 11.1239 22.1087 10.0339 12 0250 3O0590 311039 02.1187 070338 07.0338 07.0338 07.0338 07.0338 020139 09.0538 24X1439 18.1039 220390 26-CO90 28X638 100439 04.0738 15.0738 20.1039 200339 200789 18.1239 200350 091039 140250 14 0250 011139 08.0130 020150 220150 02.0250 040550 28.0350 12.02.90 16M50 040550 08.0550 07.0550 10300 2O000 1O000 10.000 10.000 10661 9560 9559 11200 9.764 9.806 9596 9390 1O000 9576 9.731 10437 9536 10319 1O000 10477 9.785 9.713 a795 9.693 9328 1294 10.000 4&279 10444 9594 9374 1O057 20558 11B21 4O000 10000 9546 9556 10.428 9558 1O1O0 1O0O0 10.000 11397 10357 10724 1O000 1O0B6 9562 10.000 10405 10306 1ÛOO0 10.000 10.006 51344 35616 13592 11.739 1O034 39.431 3a760 17308 16.120 33.670 28349 13321 12529 12373 39.450 18520 12.232 10049 39909 13230 37782 29361 59425 29.271 25392 »751 14.026 29.408 76.670 13374 11.195 10330 26341 35.091 28.457 106328 11121 17666 15.039 12 795 10304 15064 11360 11556 15304 12.277 15336 12.042 11396 10305 10773 12118 11352 10404 10426 10338 51419 35.706 11609 11.753 10045 39.477 33301 17630 16.140 33.718 28385 13295 12958 12380 39496 18536 12 230 1O043 39558 11231 37328 29395 58594 29302 25.421 29.783 14.032 29.445 76.755 13391 11214 10350 26369 35.137 28.492 106543 11135 17687 15.057 12310 10350 15.044 11365 11572 15319 12.278 15350 12046 11.710 10275 10782 12131 11375 10416 10436 10346 Û15 025 013 012 011 0.12 012 012 012 014 0.13 -O20 022 006 012 008 -Û02 -O06 0.12 001 012 011 -0.73 011 011 0.11 0.04 013 011 0.12 017 018 Û10 013 012 011 011 012 0.12 012 043 -013 004 014 010 001 009 003 012 -029 008 011 019 012 010 008 Memur zammında karar OzaPınEkonomi kurmaylan "bütçe olanakları" çerçevesinde değişik seçenekleri içeren birformül hazırlıyo ANKARA (Cumhuriyet Bıirosu) — Devlet memurları ile diğer kamu perso- neli ve emeklüerine 15 temmuzdan geçerli olmak üzere yapılacak ikinci yarı yıl zam- mı konusundaki kesin kararı Cumhur- başkanı Turgut Özal verecek. Maaş zam- mıyla ilgili ön hazırlıklar bir hafta son- ra yapılması beklenen Cumhurbaşkanı Özal başkanlığındaki ekonomi zirvesin- de değerlendirilecek. Maaş zammınm yüzde 20-25 düzeyinde tutulması eğüimi- nin ağırlık taşıdığı bildiriliyor. Devlet Ba- kanı Keraal Akkaya da "memtını en yiik- sek zamrnın verileceğini" söyledi. Cumhurbaşkanı Turgut özal, mayıs ayında yapılan ekonomi zirvesinde, eko- nomi kurmaylan na 1990 yılı bütçe uygu- lamalan ve maaşlara yapılacak ikinci yan yıl zammıyla ilgili teknik hazırlıklann bu ayki brifinge kadar tamamlanması tali- matını vermişti. Bunun üzerine 1989 yıb bütçesi kesin sonuçları ile 1990 yılı büt- çe performansı Maliye, Hazine ve DPT uzmanlannın katıldıkları bir seri toplan- tıda değerlendirildi. Yapılan bu teknik toplantılar sırasında 1989 bütçesi ile il- gili olarak daha önce kamuoyuna duyu- rulan bütçe açığı rakamının da yanlış ol- duğu ortaya çıktı. Daha önce 6 trilyon 998 milyar lira olarak ilan edilen 1989 bütçe açığının gerçekte en az 7.6 trilyon lira olduğu ortaya çıktı. Ancak bu konu- daki rakamlar üzerinde Maliye ve Hazi- ne"nin henüz tam olarak görüş birliğine varamadıklan bildirildi. Teknik düzeydeki toplantıların sonun- cusu geçen günlerde DPT'de yapıldı. Bu toplantıya Maliye Bakanlığı Gelirler Ge- nel Müdürü Altan lUfan, Bütçe Genel Müdürü Erdoğan Öner. Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürü NuroiD Ak- tiirk ile DPT tktisadi Planlama Başkanı Faik Öztrak katıldılar. Bütçe harcamalan ve gelir perfonnan- sının degerlendirildiği toplantıda, memur maaşlanna yapılacak ikinci yan yıl zam- mı da ele alındı. Bu arada maaş zammı konusunda DPT ile Hazine arasında da tam bir gö- rüş birliği bulunmadığı öğrenildi. Söz ko- nustı her iki kurum da zammın ne düzey- de olacağına hükumetin ve curahurbaş- kanı özal'ın karar vereceğini belirttiler. Ancak bütcenin bugünkü imkânlannın fazla bir zammı kaldıramayacağı konu- sunda görüş birliği sağlandı. Yapılan de- ğerlendirmelere göre 1990 bütçe açıfı, ge- lirli ve gelirsiz ödenek artışları ile kâğıt üzerinde şimdiden 11 trilyon liraya ulaş- tı. Aynca bütçe kanununda öngörülen 2 trilyon liralık arsa satışı gelirinin de ger- çekleşmeyeceği göz önüne alındığında ra- kamın 13 trilyon liraya yükselebtleceği göruldü. DPTnin hesaplamalarına göre bütçe açığının 13 trilyon lira düzeyinde kalma- sı bile, ancak memur maaş zammınm yüzde Tde tutulmasıyla mümkün olacak. Bunun üzerinde yapılacak her bir puan- hk artış, bütçe acığını 115 milyar lira art- tıracak. Hazine'nin görüşune göre ise büt- çedeki yedek ödenekler yüzde 14'lük ma- aş zammını kaidırabilecek düzeyde Bu arada teknik düzeyde yapılan maaş he- saplamaları ise maaş zammının en az yüzde 13.5 düzeyinde olması hedefleni- yor. Bu durumda memur maaşlarında 1989 ydı sonuna göre ortalama yüzde 40 düzeyinde bir artış olacak. Bunun için de katsayının 255*ten 29O"a, taban aylığın da 280 binden 320 bine ve yan ödeme kat- sayısının da 110*3 yükseltilmesi gerekecek. tkinci seçenekte ise maaş zammının yüzde 18-20 düzeyinde ojması öngörülü- yor. Bunun için katsayı 300, taban aylık 340 bin lira olacak. Bu durumda da ma- aşlarda yıl sonuna göre ortalama yüzde 45-48 arasında bir artış olacak. Üçüncü seçenek ise maaşlann yüzde 24 oranında arttırılmasını hedefliyor. Kat- sayı 320, taban aylık 350 bin lira olursa maaşlar ortalama yüzde 24 oranında ar- taacak. 1989 sonuna göre ise ortalama yüzde 53'lük bir artış sağlanacak. Ancak hükumetin öngördüğü yüzde 54'lük enf- lasyon hedefine göre bir maaş arüşı sağ- lanabilmesi için katsayının en az 34O'a, taban aylığın da 370 bin liraya yükseltil- mesi gerekiyor. Bu durumda maaş artışı yüzde 30 düzeyinde olacak. Geçen yıl so- nuna göre artış da ortalama yüzde 60 dü- zeyinde gerçekleşecek. Bu durumda en düşük net maaş da 370 bin liraya ulaşacak. Maaş zammı ve bütçe performansıyla ilgili hanrlıkların Cumhurbaşkanı özal'a bir hafta sonra verilmesi beklenen hazi- ran ayı ekonomi brifınginde görüşuldük- ten sonra özal'm direktifleri doğrultusun- da ikinci yan yıl katsayılan kesin biçimini alacak. Öte yandan, De\let Bakanı ve hüktt- raet sözcü vekili Kemal Akkaya, UBA'ya yaptığı açıklamada, "Memura en ytiksek zammın verilectgini" söyledi. Akkaya, Temmuz maaş zammı yüzde 25'ten f ada olabilir mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Bakın açık konuşHyomm. Herfces şu- DU bilsin ki biz, memuran ve işçinin ya- nındayız gibi kuro sözlerle meseleye bâk- mıyonız. Memnrnn ve işçinin durumn- nu çok iyi biliyonız. Memunın dunımD iyileştirilecek ve memnr kesimi enflasyo- nnn altında erilmeyecek. Maaş zammı yüzde 25'in üzerinde de olabilir." Kamuda grev hazırhğı IŞIK K A N S U ANKARA — Türk-tş, Başba- kan Yıldınm Akbulnl ile görüşe- meyınce daha önceki kararı ru de- ğiştirerek kamu kesiminde 15 bin işçinin grev hazırlığına başlama- sını kararlaştırdı. Türk-tş'in kara- nnı aniden değiştirmesine, hüku- metin önceki gece getirdiği sözleş- me ilkelerinin sonbaharda yapıla- cak kapsamlı sözleşmelere örnek olma kuşkusu yol actı. Türk-lş ile hükümet arasında önceki gece yapılan görüşmelerde, hükümet, kamu kesiminde 390 bin liranın aşağısındaki ücreüerin 390 bin liraya çıkanlmasım, bu- nun üzerine 5 bin lira kıdem zam- mı eklenmesini ve birinci altı ay için yüzde 50 artı 120 bin lira zam verilmesini önermişti. Hükümet, aynca ücretlere ikinci altı ayda yüzde 25 artı 50 bin lira, üçüncü altı ayda yüzde 25, dördüncü altı ayda da yüzde 25 zam yapılması- nı ongormüştü. Hükümet, sosyal yardım torbalannın da birinci yıl 100 bin, ikinci yıl 150 bin lira ol- masını istemişti. Turk-lş üst yönetimi ve Kamu Sözleşmeleri Koordinasyon Kuru- lu dün sabab toplanarak özellik- le ücret iyileştirmesinin yükseltil- mesi, sosyal yardım torbalannda artış yapıİması için Başbakan Yıl- dınm Akbulut ile bir kez daha gö- rüşülmesini karar altına aldı. Ko- ordinasyon Kurulu bu karardan sonra dağıldı. Alınan kararı yeri- ne getirebilmek için Türk-lş Ge- nel Başkanı Şevkel Yılmaz, öğle saatlerinde kamu sözleşmelerin- den sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek ile görüştü. Cemil Çiçek, Yılmaz'a Başba- Kahveci: Bütçe açığı 30 yılda kapanmaz Ekonomi Servisi — Bütçe açı- ğının kapatılmasından Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci de umudu kesti. Kahveci, nüfus artış hızının bu şekilde devam et- mesi halinde bütçe açıklannın ka- patılmasının mumkun olamayaca- ğını belirterek "Ben açık söylüyo- rum, açıklann kapatılmasında önümüzdeki otuz yıl için iyimser değilim" dedi. Mulkiyeliler Birliği tstanbul Şu- besi'nin düzenlediği "Tiirk Vergi Sistemi ve Ekonomi Üstündeki Etkikri" sempozyumunda konıı- şan Maliye Bakanı Kahveci, Ak- denız ülkelerinde geleneksel ola- rak vergi kaçağı bulunduğunu be- lirterek Türkiye'de kaçağın tama- miyle azaltılmasının mümkün ol- madığını söyledi. Iktidarda olduklan altı yıl sü- resince, vergi sistemiyle ilgili bazı saptamalarda bulunduklannı be- lirten Kahveci, bu saptamaların başında vergi kaçağının tamamiy- le azaltılamayacağının geldiğini bildirdi. Kaçakları azaltmak için otokontrol sisteminin geliştirüme- si ve belge düzeninin oturtulması gerektığini vurgulayan Maliye Ba- kanı, son vergi yasası tasansınm yeni vergi koymadan denetimleri arttırarak bütçe gelirlerini ikiye katlamayı hedeflediğini söyledi. Kahveci, "Tiirk vergi »istemini çağdaş, Avnıpa ülkelerindeki dii- zeye getirmeyi, belge dflzenini orurtma)! hedefliyonız. Bu konu- da umut verici gelişmeler var. An- cak bütçe açığının sıfırlanması mümkün degil. Nüfus artışı bu bızla sürdükce açıklann kapatıl- masında önümüzdeki otuz yıl için iyimser değilim." Kahveci, ücretlilerin ödediği Geür Vergisi'nin toplam vergi ge- lirleri içindeki payını, yüzde 60'lardan yüzde 30'lara indirdik- lerini, şu anda bu payın yüzde 40'lar düzeyinde olduğunu sözle- rine ekledi. Sempozyumda konu- şan DYP Milletvekili Aykon Do- ğan, vergi yasalarında çok sık de- ğişiklik yapılması ve vergi bürok- rasisinin çoğaltümasından yakına- rak "Biz sık sık degişmeyen terael bir vergi mevzuab ve isükrarû eko- nomi istiyoruz" dedi. SHP Milletvekili Birgen Keles de vergi sisteminde yapılan deği- şikliklerin perakende ve birbiriy- le tutarsız olduğunu belirterek "Türkiye bir vergi cenneti haline getirildi" dedi. kan ile görüşülecek bir konu ol- madığını, yapılacak işin kamu iş- veren sendikalan ile Türk-lş ara- sındaki bir protokol imzalanma- sı olduğunu ifade ederek TUrk- Iş'in önerisini kabul etmedi. Türk- İş Başkanı Yılmaz, Cemil Çiçek ile görüşmesi konusunda şu bilgiyi verdi: "Sayın Çiçek 'Hep beni paspas lann halen ellerinde grev silahımn bulunduğunu, hükümet kanadı- nın diretmelerı karşısında sözleş- me imzalanmasının yanlışlığıru tartıştılar. Bunun üzerine sabah yapılan toplantıda, sözleşmelerin son verilen rakamların biraz da- ha üstünde hak ahnarak bitirile- bileceği görünümü ortadan kalk- tı. Türk-lş üst yönetimi ise 1 ocak AKBULUT — Türk-1 kabul etmedi. heyetini YILMAZ — Grev karan almak zorunda kaldı. yapıyorsunuz' lafmı bir daha bi- ze söylemesin diye, 'Sizinle Başba- kan'a gitmek istiyorum' dedim. Bana, 'Gidersiniz, işveren sendi- kasında toplusözleşmeyi siz imza edersiniz, yoksa Başbakan'a ben meselenin bittiğini söyledim' gibi devlet adamlığına yakışmavan la- fı dinleme imkânını buldum." Türk-lş'in, Başbakan ile bir kez daha görüşemeyeceği anlaşıhnca, Türk-lş Yönetim Kurulu ve Koor- dinasyon Kurulu'nun bazı üyele- ri bir araya gelerek kimi sendika- - 1 haziran arasındaki sözleşme- ler için bu düzeyde hükümet ile bir anlaşmaya vanlması halinde hü- kümet kanadının, sonbaharda ya- pılacak büyuk kapsamlı sözleşme- lerde bu ilkeleri örnek alabilece- ğini gündeme getirdi. Böylece, hü- kümet tarafının son getirdiği öne- rilerinin kabul edilmeyerek birlik içinde greve gidilmesi karar altı- na alındı. Yüksek Hakem Kurulu asamasında olan Sağhk-tş'in SSK sözleşmesi ile Petrol-lş'in Botaş sözleşmesi konusunda da Yüksek Hakem Kurulu'na temsilci gönde- rilmemesi, YHK'dan çıkacak söz- leşmenin de tanınmaması üzerin- de görüş birliğine varıldı. Türk-lş Genel Başkam Şevket Yılmaz, bu kararlann alınrnasın- dan sonra düzenlediği basın top- lantısında, 1 ocak tarihinde söz- leşme süreleri biten sendikalann hemen grev hazırlıklanna başla- yacaklannı beürterek Yüksek Ha- kem kurulu aşamasındaki sözleş- melerin de YHK tarafından bağıt- lanması halinde bu sözleş- melerin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Türk-lş'in aldığı karar geregm- ce, grev hazırlıklanna başlayacak olan sendikalann örgütlü olduğu işyerleri ve işçi sayılan şöyle: Tanm-İş (Tarım ve Orman Ba- kanlığı işyerleri - 12 bin) Koop-tş (Karadeniz Bakır ve Etibank -270), Basın-lş (Darphane ve Damga, DtE, Emlak kredi mat- baaları -400), Tezkoop-tş (Vakıf- lar, TMO- 1230), TUrkiye Maden- tş (Kümaş, Eski Çeltek-1300), Selüloz-tş (Adana Kâğıt Torba -104). Türk-lş Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Başoğlu ve Genel Maü Sekreteri Enver Toçoğlu da Sağlık- tş Sendikası'nın SSK sözleşmesi- nin görüşüleceğı Yüksek Hakem Kurulu'nun dünkü toplantısma katılmadılar. Grevde bulunan Türkiye Çimse- tş ile Türk Metal Sendikası'mn Çi- tosan ve Karadeniz Bakır sözleş- meleri ise önceki gece hükumetin getirdiği ilkeler kapsamında tutul- madığı için bu sendikalar görüş- melerini sürdürecekler, anlaşma- ya varamadıklan takdirde grcvle- rine devam edecekler. tşciler sloganlar atarak Pendik SSK Dispanseri'ne yüıüdüler. Tamıı işçisinin Sdzite' eylemils-Sendika Servisi — Toplusöz- leşrne görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanan 89 tarım işçisi dün Is- tanbul'da toplu olarak viziteye çık- ma eylemi yaptılar. Tanm-tş Sendikası ile Kamu İş- veren Sendikası TÜHİS arasında 13 bin tanm işçisini kapsayan top- lusözleşme görüşmelerinin uyuş- mazlıkla sonuçlanmasını protesto eden 89 işçi dün toplu viziteye çık- tılar. Pendik Hayvan Hastalıkla- n Araştırma Enstitüsü'nde çalışan işçilerin yanı sıra Kaynarca Deri- cüik lşletmesi işçileri de "Grev bi- zin hakkımız", "Türk-tş istifa" şeklinde sloganlar atarak topluca Pendik SSK dispanserine geldiler. Asgari ücretle çalıştıklannı belir- ten işçiler, toplusözleşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının yanı sıra kamu sözleşmelerini gö- rüşmek üzere bir araya gelen hü- kümet ve Türk-lş yetkililerinin tu- tumunu da protesto ettiklerini Trıis announcemenf appears as a rriatter of record only Moy 1990 PAMUKBANK T.A.$. U.S. $ 20,000,000 Finance Facility Funds Prpvided By The Gulf Bank K.S.C. The Fuji Bank, Limited Banco Exterior de Espana, S.A. The Bank of Kuwait & The Middle East K.S.C. Bayerische Vereinsbank A.G. Commercial Bank of Kuvvait S.A.K. Doha Bank Limited Kuv/ait Real Estate Bank K.S.C. Agent THE GULF BANK CanonFotokopi Makinesi BURO MAKINELERI TICAflET A.Ş MERKEZflSTANBUL TEL 151 59 20 (9 HAT) FAKS 143 7» 16 ADANA'UNK LTD ŞTİ TEL 13 76 19-13 73 (X ANKARA/BORMAŞ A Ş TEL 167 25 88 MRKAYA/kŞ TEL 136175-255880 T«BZON/KAR-MAK KOU ŞTİ TEL 17 620-12 940 OZEL BORA SURUCU KURSU LÜTFEN, bana uzak- pahalı demeyin. DERSANEMİZİ ve pistlerimizi görün. KARARINIZI ona göre verin. OddMar: 343 67 82 Kozyataty: 361 81 63 Tarabya: 162 08 18 söylediler. Tanm-lş Sendikası tstanbul Şu- besi Başkanı Yılmaz Şeatürk de toplusözleşraelerinin 1 ocaktan beri bağıtlanamadığını belirtti. Tanm-tş Sendikası 13 bin üyesi adına TÜHtSle sürdürdüğü gö- rüşmelerde, günlük yevmiyelere 5 bin lira zam yapılarak üzerine bi- rinci yılın ilk altı ayında yüzde 200 artı 100 bin, ikinci altı ayında yüz- de 150 ücret zammı yapılmasını is- temişti. öte yandan Çayırova'da kuru- lu ÇBS Boya Fabrikası'nda çalı- şan Petrol-Iş Sendikası'na üye 245 işçi, üç arkadaşlanmn ışine tazmi- natsız olarak son verilmesi üzeri- ne başlattıklan işbaşı yapmama eylemini sürdürüyorlar. Çarşam- ba gününden itibaren işbaşı yap- mayarak yemekhanede toplanan işçiler, eylemlerini arkadaşlan tek- rar işe alınıncaya kadar sürdüre- ceklerini belirttiler. Ucıız ilaç kampanyası Saglık Servisi — Kola ve et boykotundan sonra şimdi de dört meslek odası tarafından ihtiyaç içindeki vatandaşa ucuz ilaç sağ- lamak amacıyla "ucuz esdeger ilaç kanpanyası" başlatıldı. Is- tanbul Eczacı Odası, Tabipler Odası, Diş Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Odası'nın ai- dığı ortak kararla başlatılan yeni kampanyayla piyasada daha ucu- za bulunan 300 eşdeğer ilacın tü- ketimi sonrasında yaklaşık 200 milyar lira tasarruf edilmesi plan- lanıyor. Başlatılan kampanyaya karşı çıkmadıklanm belirten tlaç ve Kimya Endüstrisi tşverenleri Sendikası yetkilileri ise yaptıkla- rı açıklamada "Karşısında defi- liz, cünkü bizim için de önemli olan rasyond ilaç kullanımı son- rasında hastamn saghğına kavuş- ması" dediler. Dört saglık meslek odası yetki- lileri dun tstanbul Tabip Odası toplantı salonunûa düzenledikle- ri basın toplantısında, ülkemizde saglık alanının son derece önem- li ve karmaşık sorunlarından bi- rinin de "ilaç" sorunu olduğu belirtildi. Yeni başlatılan kampanya ile il- gili görüşünü aldığımız İlaç ve Kimya Endüstrisi lşverenleri Sen- dikası Genel Sekreteri Sabahattin Alpan, başlatılan kampanyanın karşısında olmadıklanm, kendile- ri için önemh' olan gelişmenin has- tamn tedavisinde yattığıru vurgu- layarak şu görüşe yer verdi: "Önemli olan ilacın rasyonel (akılcı) kullanımıdır. Rasyonel ilaç knUanımını bir hasıalığın te- davi edilebilraesi için gerekli ila- cın gerekli zamanda. gerekli doz- da ve gerektiği şekilde kullanımı olarak tanımlayabiliriz. Hastaya rasyonel ilacın seçimi ve rasyonel tedavinin uygulanabilmesi için hastalığın tam teşhisi yapılmalı, hekirn yeterli farmokolojik bilfi- ye sabip olmalı, hastamn kçiligi, fiziki ve zihni doruma, yaşı, sos- yo ekonomik dnrumu dikkate alınmalı, diger tedavi imkânlan da göz önünde tutularak bir de- gerlendirme yapıimalıdır. Aynca kombine tedavilerde uygnnluk sa|lanmalı, hasta ve yakınlan dogru ilaç kullammı konusunda egitilmeli, hastamn tedaviye nyu- mu kontrol edilmeli ve diğer ilac- larla ve dış faktörterle muhtemel uyuşraazlıklar ve yan etkiler gö- zetim altında tululmahdır. Ama- cımız hastamn gdişigüzel iiaç kul- lanmamasını saglamaktır. Rasyo- nel ilaç kullanımı için eadüstri, görevlerini titiziikle sürdörneli."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle