25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/12 EKONOMİ 8 HAZÎRAN 1990 DÖVİZ KURLARI 8HAZÜUN Dövızın Cınsi 1 A6D Dotan 1 B.AIman Marta 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şiinı 1 Belçıka Frangı 1 Danimarta Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 isvec Kronu 1 isvıçre Frangı 100 Itatyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kuveyt Dtrtan 1 Stertin 1 S.Arabıstan FSyali Döviz Al.ş 2610.77 1543.47 2023.35 219.48 75.04 405.15 658.62 458.11 1371.85 427.15 1818.09 209.87 17.12 0936.39 4408.29 696.29 Döviz Satış 2616.00 1546.56 2027.40 219.92 75.19 405.96 659.94 459.03 1374.60 428.01 1821.73 210.29 17.15 8954.30 4417.12 697.67 Efektif Alış 2608.16 1541.93 1988.95 219.26 73.77 401.10 647.42 457.65 1370.48 422.88 1816.27 206.30 16.95 8784.47 4403.88 684.45 Efektif Sabş 2623.85 1551.20 2033.48 220.58 75.42 407.18 661.92 460.41 1378.72 429.29 1827.20 210.92 17.21 8981.16 4430.37 699.78 ÇAPRAZ KURLAR $ 1.6914 B.AIman Maria $ 5.6989 Fransız Frangı $ 1.9030 Hollanda Florini $ 1.4359 Isviçre Frangı $ 1243.99 Italyan Lireti $ 152.50 Japon Yeni $ 3.7495 S. Arabtstan Riyali £ 1.6885$ ALTIN 6ÛMÛŞ Cumhunyet Reşat 24 ayar altn 22 ayar bıleafc 18 ayar altm 900 ayar gûmâs VaMb«*AHm Ziraat Atom . M.Bantes 1 Ons $ Alış 196 000 235 000 29 800 26.500 22.350 472 174.000 173 500 Satış 199 000 245 000 29 900 29 300 22 425 486 175 000 175 000 352.10 354 10 Tl intBbanto Ort Fa*<%) = 6267 SERBEST HYASADA DÖVİZ ABDOoları Batı Altnan Marfcı Isvıçre Frangı Hollanda Rorinı Ingilız Stertını Fransc Frangı A.Şılini 100 Italyan Lireti S.A.ftyali DÖVR Int ($) = Alış 2618 1543 1815 1370 4420 457 219 208 705 2610 Satş 2622 1547 1820 1375 4460 461 222 211 710 2613 00 BOBSADA ŞLEMLER Afcçımento Anaddo Cam Arçef* BBafffis Bohı Çmnto Brtsa ÇeMıNaiat Cimsa Ç Elektnk U8V3 HokfrkO E Başı Yıtrım Eg> ftracılık EgeGûbre Enta Hotdıng Ere#iDÇ Good-Year Sübre Fab Gûntf Bkacıhk Hefcöş Izmır OÇ iıgcam Kartonsan Kav Kepe2 Etektrik Koç Holdıng Koc YaDnm Kordsa Konjma Tar Kftytaş Makma Tatam Marel Men Santral Metaş Nasa? Otmuksa Otosan Pinar Sût Rabak Sırkuysan Srfaş Teletas Tt»Ban (B) T.lşB». (C) T Snmens T ŞtşeCam T SınatKB T. Demır Oök. Yasa$(BU) YapıK Bank Akai Teksö ÇüteÇmmto DeneSCam Dogusan Ege Endûstri r « k Sgoıta Ercıyasftra. Rnansbank Gefltaş Gorbon Işıl lkt.Fınans.K. krtema Mar MartO. Netbank NetHoMint Okan Tgkstü r6Q PfOfflO PmarEnt.Et PmarSu Pmar Un $Potyten SatahYaynctt SaniralHottng TamSigorta T.Garanti B T Tubafg Yûnsa Ö n * s* 5100 14000 16250 15250 14500 7700 9200 9400 28000 36000 21000 52000 24500 7300 9600 11750 13750 3300 13000 14000 2400 25500 6600 31000 19250 530» 13000 7300 13500 32000 28000 6300 8100 1450 3650 6700 20000 8000 8000 35000 18000 20600 20000 5200 37000 9500 6000 14000 6200 6100 6800 6000 5400 21500 10000 4650 22500 7400 15250 9400 2400 23500 5000 3700 6400 2200 13000 1000 2300 7700 6500 9200 6200 23500 9000 4500 7000 5700 7HAZİRM 1Mt Bugûnkü 91*!)* 5000 14000 15750 15500 14000 7300 9000 9100 27000 35000 20000 50000 24500 7000 9900 11500 13250 3050 12750 14000 2250 24000 6600 31000 19750 52000 12750 7000 13000 30500 28000 6200 7800 1400 3550 6400 19750 7500 7700 34000 18000 19500 19500 4900 37000 9400 5800 13250 5900 5900 6400 6600 5700 20500 10000 4450 22500 7000 14500 9600 2300 23500 4900 3600 6200 2050 12500 1000 2100 7400 6300 8600 5600 24000 9000 4500 6300 5600 Bugûnkû ^Bugûnkû en yüteek, kapanış 5100 U500 16250 16000 14500 7700 9200 9200 28000 365O0 21000 51000 25000 7200 10000 11750 13500 3250 13000 14250 2350 24500 6600 31000 21000 53000 13250 7200 13250 32000 28000 6600 81X 1450 3800 6500 20000 8000 8000 35500 18500 20000 20000 5200 37500 9600 5900 13750 6200 *400 6700 6600 6100 22500 10250 4600 22500; 7200 14750 9600: 2400 25000 5100' 3600 6500 2250 12750 1050 2200 7800 6500 8800 6800 24000 9500 4500 6300 5700 5000 14500 16000 15750 14500 7300 9200 9200 27500 36500 20000 50000 25000 7200 9900 11750 13500 3250 13000 14000 2250 24500 6800 31000 19750 52000 13000 7200 13000 31500 28000 6500 7900 1400 3750 6400 19750 7700 7800 35000 18500 19500 19500 5100 37500 9600 5900 13750 6100 6300 6700 6600 6100 21000 10000 4600 22500 7200 14750 9600 2400 24500 5100 3600 6500 2050 12750 1050 2150 7400 6400 8600 5600 24000 9200 4500 6300 5700 Iştfm nnktan 245620 9800 104285 152600 13300 43633 50520 11420 129200 26465 2100 4900 7600 78450 3200 254465 5000 411800 10400 6200 36500 2015 122803 3410 155168 15000 13750 104010 34000 28740 5300 8300 31700 219250 1641342 28720 9600 26650 49200 21200 9558 6950 6700 60720 5900 27005 69200 28350 31800 466750 11300 16700 58230 109735 15700 7600 2000 27800 14200 1400 65600 11600 20900 1000 38318 6000 26000 82700 15600 5400 4415 800 197600 2600 4S900 10646850 2000 162800 Ençoksfc yapılan fiy 5000 14500 16000 15750 14250 7400 9000 9200 27500 36500 21000 50000 24500 7100 9900 11750 13250 3250 13000 14250 2250 24000 6700 31000 21000 52000 13000 7100 13000 31000 28000 6600 7800 1450 3600 6600 19750 7900 78O0 34500 18500 20000 20000 5100 370OO 9500 5800 13500 6100 6300 6500 6600 6100 21000 10250 4450 22500 7000 14750 9600 2300 24000 5000 3600 6500 2200 12750 1050 2150 7800 6400 8600 5600 24000 9100 4500 6300 5600 Ağırhkfe ort. fiy. 5035 14348 15968 15704 14242 7427 9068 9164 27495 35916 20885 50285 24625 7063 9907 11713 13300 3203 12942 14183 2275 24166 6697 31000 20744 52028 13022 7097 13058 31230 28000 6466 7854 1440 3685 6481 19853 7834 7839 34581 18405 19764 19815 5078 37145 9512 5818 13508 6049 6197 6503 6600 5889 21462 10137 4510 22500 7029 14742 9600 2312 24131 4991 3600 6400 2182 12676 1045 2152 7641 6400 8600 5691 24000 9275 4500 6300 5601 M 1 M 7 (Nrti: M4I.71) .....K.77U51.SM Sizta*at Ufis: JUB1 YATIRIM FONLARI 7HAZİRAJI19M Çfa* Çto? DMd Iş Yrtnm-1 iş Yafcnm-2 İS Vatoım-3 fştitaim-4 Ytt«sYttnm nferton-1 ntoton-2 nterfon-3 tnterfon-4 Iktisat Yat-1 İktsal Yat-2 bctisac Ooiar ftm kdjs* Mark Fon fctisat ftttn Fon Garanti Yüınm-1 Garanti >Umm-2 Garart vamm-3 Garanti Yatmm-4 Esbank Fon-1 EsbankFon-2 YKB Yat Fonu YKBSekttrRon YKB HÎSS6 Fon YKBKamuFon YKB UdtFon YKB Karma Fon YKBDA/izFon V*Jf Fbo-1 VakrtFon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hısse Fon Vakıf Oönya Fon Dışbank Mavı Fon Oşbank Beyaz Fon Tûtûn Fon Mtsui Fon-1 Mteui Fon-2 finans Fon-1 Rnans Fon-2 finans Fon-3 Rnans Fon-4 Sraat Fon-1 Zkaat Fon-2 Sraat Fon-3 Ha* Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon EmlakFon fanj»c Fon-1 hnpot Fon-2 TtbankFon Sümer Fon Dentzbank Fön E0B Fon Kafcnma Fon-1 DerrirFon 1107.87 140339 091089 1701.90 04J0630 19J0OB7 141237 2 7 0 2 * 070839 1609B7 10.0239 080239 280239 11.1239 22.1087 1O0339 12.0230 30.0530 31.1039 02.1137 07.0338 07.0338 07.03.88 070338 07.0338 02.0139 09.0538 240439 181039 22.0330 26.0330 28.0638 100439 04.0738 15.0738 20.1039 200339 20.0739 18.1239 200330 091039 140230 140230 01.1139 08.0130 02.0130 220130 020230 04.0530 28.0330 120230 160430 04.0530 080630 070530 10300 20.000 10.000 10.000 10.000 10661 9360 9359 11.200 1764 9306 9596 9390 10.000 937E 9.731 10.437 9336 10319 10000 10477 9.785 9.713 9.795 9393 9328 9.294 10.000 48.279 10444 9394 9374 10LO57 20558 11.021 4O000 1O000 9346 9356 10428 9358 10.100 1O000 1O0O0 11.387 10357 10724 10000 10066 9362 10000 10405 10808 10000 10000 1O0O6 51295 35469 13576 11726 10022 39386 33.719 17587 16100 31620 28.292 13311 12304 12382 39.411 18311 12.233 10341 39361 ia233 37739 29326 60452 29.235 25362 29.712 13393 29373 76586 13358 11.297 10328 26310 3S335 28.423 106.719 11106 17346 15020 12 780 10940 15.087 11358 11541 15303 12.286 15321 12334 11362 1036b 10.762 12.110 11330 10392 1O420 10334 51344 35616 13592 11.739 10.034 39.431 31760 17308 16120 31670 28349 13321 12329 12373 39450 18320 12 232 10349 39309 11230 37.782 29381 59425 29.271 25392 29.751 14.026 29406 76370 13374 11.195 10330 26341 35391 28.457 106328 11121 17.666 15.039 12 796 10804 15364 11360 11556 15304 12.277 15336 12342 11J696 10305 10773 12.118 11352 10404 10426 10338 010 041 012 011 0.12 011 Q12 012 012 015 O20 038 019 -007 010 035 -001 008 012 -032 011 012 -1.70 012 012 013 024 0.12 011 012 -030 032 012 016 012 010 011 012 Û13 012 -124 •0.15 032 013 001 •0İ07 O10 007 012 -059 O10 037 0.19 012 0.06 0.04 Kocaeli İş Mahkemesi, bilirkişi raporuna göre karar verdv Gübre işçisinin grev hakkı yok Gübre fabrikalannda işçilerin grev hakkı, gübre üretiminde petro-kimya malzemesi kullanıldığı gerekçesiyle ellerinden alındı. İGSAŞ'ta grev ihtimali nedeniyle açılan davada, bilirkişi raporuna dayanarak gübre fabrikalarının grev yasağı kapsamına girdiğine karar verildi. tş-Sendika Servisi — Gübre fabrikala- nndaki işçilerin grev hakkı, gübre üretimin- de petro-kimya malzemesi kullanıldığı ge- rekçesi ile ellerinden alındı. İGSAŞ'ta işçilerin bir aydan bu yana sür- dürdükleri toplu vizite, sakal bırakma, ye- mek boykotu, toplu işe giriş-çıkış eylem- feri bir sonuç vermedi. Kocaeli 1. tş Mah- kemesi, Petrol-tş Sendikası'nın grev hak- kına ilişkin açtığı davada, bilirkişi raporu- na dayanarak aleyhte karar verdi. ögretim üyeleri Tnrgut Öztürk, Fevzi Şahlanan, Gündüz Recepoğlu'ndan oluşan bilirkişi grubu, kullanılan hammadde ne- deni ile tGSAŞ'taki üretimin petro-kimya üretimi dolayısıyla da grev yasağı kapsa- mında olduğuna karar verdi. Mahkemenin söz konusu bilirkişi raporu doğrultusun- da karar vennesi ile Petrol-tş'in İGSAŞ için almış olduğu grev kararı geçersiz duruma düştü. Bu durumda, 672 işçiyi kapsayaa IGSAŞ sözleşmesi uyuşmazlığında k"aran Yiiksek Hakem Kuraln verecek. tGŞAŞ ve diğer gübre fabrikalarındaki işçilerin grev haklan yasa yorumianması ile ilgili olarak yülardan beri tartışma ve yar- gı konusu oldu. Daha önceki toplusözleş- me uyuşmazlıklan ile bağlantılı olarak da bilirkişi ve yaıgının çelişen kararlanna mu- hatap oldu. Söz konusu tartışma çerçeve- sinde TMMOB Kimya Mühendisleri Oda- sı'run kararı, "gübre üreüminin dogrudan kimya işkolunda oldugu, işçilerin de grev haklannın bulundngu" doğrultusundaydı. 1986'da açılmış bir dava ile UgiüProf. Hal- dnn Civelekogln, Prof. Kenan TUnçomağı ve Doç. Argnn Gnrkan'dan oluşan bilirki- şi raporu da işçilerin grev haklannın oldu- ğu yolundaydı. 2822 sa>ib Sendikalar Yasası'nın 29. maddesinde, grev yasağı olan işyerlerini sa- yarken "Üretimi BafU veya tabii gazdao başlayan petro-kimya islerinde" deniüyor. Kimya Mühendisleri Odası raporunda ise iGSAŞ'taki gübre üretimi için "doğalgaz veya naftadan başlayan gübre üretimi pet- rokimya defil dognıdan kimya işkolana girmektedir" karan var. Profesörlerin 1986'daki davayla ilgili raporlarında da "tGSAŞ'm TÜPRAŞ'tan nafta alarak kim- yasal dönnşüm yoluyla amonyak ve üre üreümini gerçekleştirdigi, bu kimyasal is- lemin petrol tasfiyesi niteliğinde bulunma- dıgı, işyerinde grev kararı ahnıp uygulanabilecefi" sonucuna varüıyor. Ancak gübre işçilerinin yıllardır grev haklannı kullanamamaları ile ilgili tartış- ma, son yargı kararının dayandırıldığı olumsuz bilirkişi raporu ile işçiler aleyhi- ne noktalandı. Gübre işçilerinin grev hak- kı yasaya kazandırılan yorum ile tlilen el- lerinden alındı. iGSAŞ'ta 22 Aralık 1989'da başlayan toplusözleşme görüşmeleri 22 ocakta uyuş- mazlıkla kesilmişti. 24 şubatta da resmi arabulucu aşaması sonuçlanmış, taraflar anlaşmaya varamadıklanndan grev hakkı da tartışma gündemine gelmişti. lşveren Sendikası Kiplas, işyerinde grev hakkı bu- lunmadığı gerekçesi ile uyuşmazlığı YHK'ya^ötürmüş, Petrol-!ş Sendikası ise grev karan almıştı. Petrol-Iş'in 10 mayısta greve başlama karan karsısında Kiplas, Ko- caeli 1. İş Mahkemesi'ne başvurarak ihti- yatı tedbir karan ile grev uygulamasını dur- durmuştu. Petrol-Iş de YHK'ya karşı tez- le başvurarak sözleşmenin YHK'da tartış- ma sonuçlanıncaya kadar görüşülmesini engellemişti. ÎGSAŞ işçileri ise toplusöz- leşme ve grev haklan için pasif direnişle- rini bir aydır aralıksız sürdurüyorlardı. Dünkü yargı karan ile taraflar aralannda anlaşmazlarsa uyuşmazlığın çözümü YHK'ya kalmış bulunuyor. TÜRK-İŞ - HÜKÜMET Kamu işçisi için anlaşmaumuduANKARA (Cnmburiyet Büro- su) — Türk-tş ile hükümet 40 bi- ne yakın kamu işçisi için anlaşma noktasına geldiler. Hükümetin önerisi ile, birinci yıl ikinci altı ay- da brüt 390 bin lirarun aitındaki ücretler brüt 1 milyon lirayı aşa- cak. tkinci yıl zamlannda, hükü- met kanadı, baştan beri getirdıği önerilerde 5 puanlık bir ek öngör- dü. Sosyal yardım kalemlerinde ise eski önerilerin dışında bir ar- tış getirilmedi. Bu ilkeler, grevde olan Türk Metal ve Çimse-Iş sen- dikalannın toplusözleşmelerini kapsamayacak, onlarla ayn ilke- lerle sözleşmeler yapılacak. Türk- Iş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, bugün birkez daha başbakan ile görüşeceğini bildirdi. Başbakan Yıldınm Akbulut, dün Türk-lş Yönetim Kurulu ile Kamu Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu üyelerini saat 16.30'da ka- bul etti. Türk-lş yöneticileri ile yaklaşık bir saat görüşen Akbu- lut, daha sonra toplantıdan aynl- dı. Görüşmeler, Devlet Bakanı Ce- mil Çiçek'in başkanlığında, Kamu lşveren Sendikalan'run yöneticile- rinin katılımıyla sürdürüldü. Hükümet kanadı, yaklaşık 6 sa- at süren görüşmeler sonunda, şu ilkeleri masaya getirdi: Birinci yıl ilk altı ay iicrel zam- mı: 390 bin liranın aitındaki brüt ücretlerin hepsi brüt 390 bin lira- ya çıkanlacak ve 390 bin lira ta- ban ücret olacak. Bunun üzerine yuzde 50 artı 120 bin lira zam ya- pılacak, buna S bin lira kıdem zammı (her hizmet yılı için hesap- lanacak ve her ay ödenecek) ek- lenecek. Sözleşme öncesi brüt üc- retleri 390 bin liranın üzerinde olan işçilere ek bir parasal iyileş- tirme yapılmayacak. Bu durumda- kilere 5 bin lira kıdem zammı ve- rilecek ve ücretleri yüzde 50 artı 120 bin lira arttınlacak. Birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı: Birinci yıl ilk altı ayda ge- linen ücrete yüzde 25 artı 50 bin liralık zam uygulanacak. Bu ilkelere göre şu anda brüt ücreti örneğin 250 bin lira olan iş- çinin ücreti birinci yıl ikinci altı ay başında brüt 1 milyon liranın bi- raz üstüne çıkacak. Hükümet kanadı, ikinci yıl bi- rinci altı ay için yüzde 25, ikinci altı ay için de yüzde 25 ücret zam- mı önerdi. Hükümet kanadı da- ha önce, ikinci yıl ikinci altı ay için yüzde 20 ücret zammını gündeme getiriyordu. Hükümet kanadı, sosyal yardım kalemlerindeid birinci yıl için 100 bin, ikinci yıl için 150 bin liralık eski önerilerine bir değişiklik ge- tirmedi. Türk-îş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, görüşme sırasmda, her şe- yin ötesinde, öncelikle düşük üc- ret düzeylerine mutlaka bir 250 bin liralık iyileştirme yapılması konusunda çok ısrarlı oldu. Görüşmenin sonuna doğru ilke- ler belirfneye başladığında, özel- likle Türk-Metal Sendikası ile Çimse-İş Sendikası yetkilileri, kendilerinin grevde olduğunu be- lirterek belirlenecek Ukelerin dışın- da kalmak istediklerinı ifade etti- ler. Bunun uzerine, bu iki sendi- kanm sözleşmelerinin, öngörülen ilkelerin dışına çıkarılması karar- laştırıldı. Basın-tş ve Türkiye Maden-tş sendikalan da bu ilkelerin dışın- da görüşmeler yapmak istedikle- rini kaydettiler. Ancak toplantı sonunda Sağlık- tş, Koop-îş ve Tanm-lş sendika- larının bu ilkelere yakın sözleşme imzalamaktan yana olduklan iz- lenimi doğdu. Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, özellikle birinci yıl zamnunda bazı pürüzler bulundu- ğunu, henüz bir anlaşmaya varı- lamadıgını belirterek bugün Baş- bakan Yıldınm Akbulut ile görü- şeceğini söyledi. Türk-lş Kamu Kesimi Toplu- sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu bu sabah yeniden bir araya gele- rek bir değerlendirme yapacak. LeeJeans We are a gioba-brand m blue |eans After a century behmd us we te ouı challenge m Tjrtey ând we want an ınnovatıve, dynamıc protessiona 1 to be our Mar ke Mng/S ales Manager We are lookıng for candıüaîes comrmtieû to a hard trandıng dnve. Reporbng !o the CEO, yourresponsıbılıtıeswif ınclude: • Managıng Lees produC de^iopment • Conceıvıng, ımptemenlıng and controltoıg elemerts of markebng m« lo achıeve our corporate goals • Overseeıng our ımage buıidıng ano aoVerösmg communcatıons • Creatıng promotıonal programs to strengthen cur iıa'tet postDon • Settıng up and managıng the retaıi orgarısa'uon Tfou shoulö have ımpeccable Englısh, a ürnveraty Degree and preferabry. stperıence ın apparel or msmKics 0f any other mage dnven ındus'ry. ftur office wi be ın Istanûul mi the benefıts nll be jp to par #ıth your qb3lıtıes It you are the professıonal we se k»kıng for ano v a are prepared for a hıgrı profıle and crıtal poatıon ın an ıtrematıonal settıng, let us know Piease send your full personal and caee r detaıls. ındudıng current remuneratıon tevel and daytıme telephone number ın stnct confıdence, to Mr. Solı Özel not tater thar M K 12 tc Mavı Ege, izmır Cfısı. Yeni Asır Ishanı Kat 5 No. 502 ten^k-lzmır PancarMotor'da eylem 400 işçi, Pancar Motor Genel Kurulu'nda işçi çıkarma kararı alınacağı gerekçesiyle dökümhane önüne siyah çelenk bıraktı. tş Scndika Servisi — Bayram- paşa'da kurulu Pancar Motor Fabrikası'nda çalışan 400 dola- yında işçi, dün toplanan Pancar Motor Genel Kurulu'nda işçi çı- karma karan alınacağını savuna- rak fabrikamn önüne siyah çe- lenk bıraktılar. Dün toplanan Pancar Motor Genel Kurulu'nda, daha önce de gündemde olan Dökümhane bölümunun kapatı- larak burada çalışan 105 işçinin çıkartılması konusunun görüşü- leceğini belirten işçiler bu doğrul- tuda bir karar alınmamasını is- tediler. Otomobil-lş sendikasına üye işçiler vardiya çıkışında fab- rika bahçesinde topluca yürüye- rek müdüriyet binası önüne üze- rinde, "Sermaye arttınmı işçi çı- kartmayla değil, yatınmla olur" yazılı çelenkierini bıraktılar. Çayırova'da kurulu ÇBS boya fabrikasından pazartesi günü iki- si işveri temsilcisi 3 işçinin tazmi- natsız olarak işten çıkartılması üzerine, fabrikada çalışan 200'ü aşkın işçi üretimi durdurarak oturma eylemine başladılar. ön- ceki günden itibaren başladıkla- n oturma eylemini sürdüren ÇBS işçileri, arkadaşlan işe geri alına- na kadar eylemlerine devam ede- ceklerini belirttiler. o:r tşciler Pancar Motor önüne siyah çelenk bıraktılar. Yeni Bosna'da kurulu Çetin <dün de devam ettiler. önceki Giyim Sanayii'nde, Öziplik-Iş günden itibaren yernek boykotu- Sendikası'na üye 400 dolayinda na başlayan işçiler bir defaya işçi ek zam talebiyle başlattıkla- mahsus olmak üzere 600 bin lira n yemek boykotu eylemlerine ek zam istiyorlar. Süperlere eski düzenANKARA (Cumhunyet Büro- su)—Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Ayknt, normal ve süper işçi emeklilerinin gösterge tablolarında herhangi bir değişik- lik yapılmayacağı görüşünü yi- neledi. Aykut, dün düzenlediği basın toplantısında, süper işçi emeklile- riyle ilgili yasa taslağının, Bakanlar Kurulu'nda çeşitli tepkiler nede- niyle ele ahnamadığını ifade etti. Aykut süper emekliler ile ilgili ha- zırlanan taslakta normal emeklile- rin gösterge tablosunda da değişik- liklerin yer aldığını, ancak taslağın Bakanlar Kurulu'ndan çıkmama- sı nedeniyle her iki kesimin de yu- rürlükteki uygulamadan yararlan- maya devam edeceklerini söyledi. Bu durumda, normal emekliler, ta- vanı 1400 olan göstergeden maaş almayı sürdürurken süper emekli- lere de normal emekliler ile eşitle- ninceyedeğindondurulmuş maaş- lan ödenecek. Bakan Aykut aynca, tşvetş- çi Bulma Kurumu'nun daha işlev- li hale getirilebilmesi amacıyla bir program geliştirdiklerini anlattı. 1.8 milyon marklık Federal Alman teknik yardımını da öngören pro- je konusunda bilgi veren Aykut, Iş ve İşçi Bulma Kurumu'nun yeni- den yapüanraası için personelin eğitileceğini, meslek danışmanlıgı- nın yaygınlaştınlacağını ve mesle- ki enformasyon merkezi kurulaca- ğını kaydetti. Tahsin Karan: Vestel'e dışardan talep büyük "Halka açılma" ile, Vestel'in yüzde 10 hissesi yabancı yatırımcılann, yüzde 5'i de yerli tasarrufçuların eline geçmiş oldu. Ekonomi Servisi — Kıbnsh işa- damı Asil Nadir'in sahibi olduğu Polly Peck International (PPI) grubuna bağlı Vestd'ın halka açıl- ma programı tamamlandı. 8 gun süren hisse satışı sonunda 298 mil- yar 250 milyon liralık kaynak sağ- landı. 38 yabancı yatınm fonu ve finansman kuruluşu 194 milyar li- ralık Vestel hissesi satın ahrken, geriye kalan 104 milyar liralık his- se senedi 9 bin 561 yerli tasarruf- çu tarafından paylaşüdı. Böylece Vestel'in yaklaşık yüzde 10 hisse- si yabancı yaünmcılar tarafın- dan^üzde 5'i ise yerli tasarnıfçu- lar tarafından satın alınmış oldu. Vestel Şirketler Grubu Başkanı Tahsin Karan, dün yaptığı basın toplantısında Vestel'in halka açıl- ma operasyonunun bugüne kadar en kısa sürede gerçekleştirilen en yüksek miktardaki hisse senedi sa- tışı olduğunu söyledi. Hisse satı- şının bu kadar kısa bir sürede ta- mamlanmasını uluslararası borsa- larda ve Türkiye'de PPI'a duyulan güvene bağlayan Tahsin Karan sözlerine şöyle devam etti: "Ya- bana yaünmcılardan gelen talep- krin 90 milyar liralık bölümünü karsıiayamadık. tsadamı olarak bu kadar bü>ük bir ilgi varken da- ha fada hisse senedi satmamız akılbca bir iş ohnaz. Ancak, Istan- bul Borsası'na duyulan güvenin gölgelenmemesi için büyiik bir ih- timalle yabanolara bir miktar da- ha satış yapacagız." Son yıUarda Turk ekonomisinin en büyük sorunlannın teknoloji ve finansman sıkıntısı olduğunu soy- leyen Karan, teknoloji konusunda önemli adımlar atılmasına rağmen finansman temini konusundaki zincirlerin kınlamadığını söyledi. Ailelerin kendi imkânlanyla yatı- nm yapma imkânlannın sınırlı ol- duğunu, banka kredilerinin ise al- tından kalküması zor ve büyümeyi engelleyen kaynaklar olduğunu söyleyen Tahsin Karan "Büyüme- yi saglayabilecek tek kaynak, kn- çnk tasamıflann hisse senedi sa- bsıyla yatınmlara yönlendirilme- sidir" dedi. Hisse senedi satışından sağla- nan 300 milyarlık kaynağm Ves- tel'in yeni yatııımlanna aktanla- cağını söyleyeti Karan, Vestel his- seleri borsada spekülasyona alet edilirse müdahale edileceğini be- lirtti. Vestel hisselerinin saüşını orga- nize eden konsorsiyumun lideri Finansbank Yönetim Kurulu Baş- kanı Hüsnii Özyegin ise satışı sür- düren 6 banka içerisinde en büyük miktara Finansbank'ın ulaştığuu belirtti. Konsorsiyum lideri olarak his- se satışından aldıklan komisyon oranımn yüzde 1 civannda oldu- ğunu söyleyen Özyeğin, borsada Vestel hisselerine yönelik talebi canlı tutmak için yabancı fonlar- dan gelen ek 90 milyar liralık ta- lebin tamamının karşüanmayaca- ğını söyledi. Olivetti Aldılar... Dûnya Kupası Heyecanını Yaşıyorlar, Italia 90 Dünya Kupası'nı yerinde izleme fırsatını yakalayan 6 Olivetti talihlisi bu büyük heyecanı yaşamaya şimdiden başladı. 5 Haziran 1990 günü noter ve Milli Piyango yetkilisi eşliğinde yapılan çekilişin talihlisi 6 kişi, Dünya Kupası'nın düzenlenmesinde büyük katkıları olan Olivetti'den birer eleme maçı bileti ile gidiş dönüş uçak biletlerini kazandılar. ~ olivelll Olivetti'nin Italia 90 ilk fırsatını yakalayanlar: IŞEL'den OFX 325 alan KEMAL ÖZKAN (ManavgaO, ELSANPAdan OFX 325 alan MEHMET SAİP MİLLİ (Mersin), HAYTEK'ten CWP1 alan A. İLHAN GÖĞÜS (Istanbul), İFA'dan CWP1 alan TEVFİK ERUÇAR (İstanbul), GİLTAŞ'dan M290S alan BENİ HAZAN (İzmir), EKOM'dan M290S alan L İSMET ÇIRPICI OVIalatya) Unutmayın! FİNAL HEYECANINI YAŞAYABİLMEK İÇİN DE BÜYÜK FIRSAT 23 HAZİRAN'A KADAR SÜRÜYOR... Olivetti.sizi İtalya'ya götürmek için bekliyor... oliuelliELEKTRONİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle