24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23634 Kurucusu: Yunus Nadi 800 TL. <KDvdahu)% Haziran 1990 Cuı ITALYA Merhaba futbolDünya Kupası bugün Milano'da oynanacak Arjantin-Kamerun maçıyla başhyor.Karşılaşmasaat 19.00'daTV'l'de.Maçtan önce yapılacak olan açılış törenindeki çeşitli şovlar da saat 18.15'ten itibaren naklen yayımlanacak Spor'da Gözler 'Bücür'de înönü, Türkiye'nin uluslararası toplantılardaki rahatsızbk nedenini anlattı İıısaııa ANKARA (AA) — SHP Genel Başkanı Erdal lnönü, Türkiye'nin AGİK toplantılanna katıhrken "savanma kaygısına" düştüğünü belirterek "Yapdacak şey, Avrupa- itlara karşı kendimizi nasıl savn- nacagunu degü. Elbctte oradaki temsilcUerimiz, birseyler bulap söykyeceklerdir. Ama mesele bi- zira bu sıkınülardan kurtulma- nuzdır" dedi. Inönü, Türkiye'de Kürt asülüarın azınlık olmadığı- nı, Kürt sorununun Türkiytfde tartışılması gerektiğini söyledi. SHP lideri partisinin grup top- lantısında yaptığı konuşmada da ŞHP lideri Inönü, AGİK'i anlatırken; "Avrupa'daki insanlann barış içinde mutlu yaşamaları için ortaya çıkmış bir süreç, niçin bizde rahatsızhk doğuruyor? Bunun nedeni, Türkiye'deki yönetimin hâlâ insan haklarına saygıh bir tavır içine girmemiş olmasıdır" dedi. Inönü, Kürtlerin azınhk olmadığını vurgulayarak, "Kim Türk, kim Kürt bunu karşıdan bakarak anlayamazsınız" diye konuştu. ülkenin sorunlannı çözecek bir ik- tidar bulunmadığını belirterek te- mel sorunlara çözüm getirmek için erken seçim isteklerinin sür- düğünü kaydetti. AA muhabirinin sorulannı ya- mtlayan lnönü, insan haklanna (Arkası Sa. 19, Sü. 3'de) Helsinki Watch'un Türkiye raporw Güneydoğu kararnamesi kaldırılsın Habcr Merkezi — ABD yöne- timinin ve öteki imzacı ülkelerin 1975 tarihli Helsinki Antlasması 1 na uygun davranıp davranmadık- lannı denetleyen gönüllü bir ku- ruluş olan Helsinki VVateb Türki- ye üzerine yeni bir rapor yayım- ladı. Tiirkiye'den Habcrler baslı- fArkası Sa. 19, Sü. 5'de) AGİK'TE AZ1NLIKLAR TARTIŞMAS116. Sayfada ANKARA AZINLIK TARTIŞMASINDAN TEDİRGİN 1t. Sayfada Özal, eşi ile ilgili soruları yanıtlamadı 'Sırası mı?'ANAP Genel Başkan Yardımcısı Gürdere, "Semra Özal'ın kötü bir başbakan olacağını nasıl söylersiniz? Bir bakmak lazım. Türkiye'yi zaten kadınlar idare ediyor" dedi. 19. Sayfada BUGUN Cumhuriyet Fazıl Hüsnü Dağlarca "Çocuk ve Allab'h arkadaşımız Alpay Kabacalı'ya anlattı. Bülent Tanör'ün "Türkiye'nin İnsan Haklan Sorunu" kitabı üstüne Server Tanilli yazdı. Tanınmış sosyal antropolog Malinowski'nin üç kitabı üstüne İsmail Murat yazdı. Cumburiyet Kitap Kulübü'nün Kadıköy eski İskele Meydanı'ndaki Kitap Şenliği'ni arkadaşımız Lale Filoğlu yazdı. BagüR ve ber cuma Cmnlmriyet'le YARIN Şengûl Hamlemitoğlu: Mikrodalgalı fvnnlar. Asimov: Dinozorlar dev cüsselerinin kurbanı mı? Cousteau: Yeşil Ortak Pazar'a doğru. 42 ülkenin katılacağı çevre toplantısı Bülent Uyanıker: Haziran ayında gökyüzü. Kemal Güven: Genetik yoldan suçluyu belirleme. Vehbi Belgü: Doktor destekli döllenme. Yann ve her cmartesi Cufflhurfyet'le ANAP'ta durum Akbulut operasyon hazırlığında CANAN GEDtK ~* ANKARA — TBMM'nin tati- le girmesinin ardından iktidar partisinde gözler Başbakan Yıkb- nm Akbnlut'un yapacağı hükü- met degişikliği ile ANAP Başkan- bk Divanı'ndaki değişikliğe çevril- di. Başbakan Akbulut'un koordi- nasyon görevini daha rahat yürfl- tebilecegi, "dengeU ve uyumlu" bir hükümet ile daha etkin bir (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) Ordıınıın ihale rahatsızlığı Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı Torumtay'ın askeri ihaJelerde askeri kesimi 'spekülatif görüşme ortamının dışında tutma isteğini' kabul etti. Genelkurmay Başkanı • savunma ihalelerinin ekonomik yönil hakkında görüş bildirmeyecek. 19. Sayfada CÛNEYT ARCAYÛREK yazıyor Rahatiık!.. Devletfe hükümetin Çankaya'daki odalara bağlanmasma, Erdal Bey gibi 'devlet titizliği üstün' bir liderin karşı çıkması gerekirken SHP lideri sıradan bir lider gibi konuşuyorA%. Sayfada HAYRET Bl ŞEY! İZMtR'den HİKMET ÇETtNKAYA'nın yaztsı 11. Sayfada 90 1986'daki Dünya Kupası'nı büyük futboluyla Arjantin'e kazandıran Maradona, Italya'daki kupanın da performansı en çok merak edilen futbolculannın başında. Maradona "Bizi küçümseyenler yine dersini alacak" diyor. NAPOLtLİLERİN DESTEĞl — Napoü Ukımının taraftarlan, gözde oyunculan Maradona ve arkadaşlanna knpa bovunca büyük destek vereceklerini biMirerek moral asıladüar. CUMHUR CAMBAZOCHJ MİLANO — Futbolseverler j. înıgün saat s 19.00'da başlayacak olan Dünya Kupası'nda, en çok merak ettikleri futbolculardan Maradona'yi Kamerun karşısında izleyecekler. 1986'da Meksika'da yaptıklan 'hâlâ arulardan silinmeyen Maradona, bu kupada rakipleriyle olduğu kadar, kendisinden beklenenlerle de mücadele etmek zonında. 1986 Dünya Kupası'nda Maradona'nın ortaya koyduğu oyun gerçekten de pek çok kişinin halen akluıdan çıkmadı. 1986'yı kim kazandı sorusuna verilen yanıt "ManulonaJı Arjaotin" oluyor çoğu zaman. Kendisiyle yapılan soyleşilerde hay«ının en büyük iki ayal kırıklığınınl978 ve 1982 dünya kupalannda yaşadı|ı olaylar olduğunu söylüyor Aıjantinli futbolcu. llki 1978 yılında tabü ki. 17 yasındayken önce 40 kişilik.daha sonra da 25 kişilik milli takım kadrosuna girmesi, fakat antrenör Menotti'nin hazır olmadıgını ve heyecanlı olduğunu belirterek (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) ,EKOSLOVAKYA 44 yıl sonra özgür seçimSivil Forum'un sözcülerinden Ivan Gabaal oy beklentilerinin yüzde 49 sınınna ulaştığını ve bugün yapılacak seçimlerden 'rahat' bir zafer beklediğini söyledi. NİLeONCEIIfUHOâLU'nunhaberi 3. Sayfada BULGARİSTAN Gergin ortamSofya yönetimi, pazar günü birinci turu yapılacak olan 45 yılın ilk özgür genel seçimleri için giderek gerginleşen ortamı yatıştırmaya uğraşıyor. ZAFER ARAPKİRÜ'nin haberi 3. Sayfada KlRGIZİSTAN Iç savaş ufukta•zbek çatışması, başkent Frunze'ye de sıçradı. Frunze'de 4 bin Kırgız öğrenci, Oş kentine giderek çatışmaya katılma izni verilmesi için gösteri yaptı. 14. Sayfada ADALET BAKANLARIKONSEYİ Delege skandalıKKTC delegasyonunun toplantılara katılmasına konsey sert tepki gösterdi. Ortak basm toplantısında Sungurlu, 'Toplantılara katılanları konsey belirler' derken Lalumiere de 'Davet ev sahibi ülke tarafından yapıhr. Konsey KKTC'nin statüsünü kabul etmiyor. Herhalde salonda hayaletler dolaştı' yanıtını verdi. FATİH M. YNJMZ'ıa haberi 15. Sayfada NATO Gorbi'ye güvencetskoçya'nın TUrnberry kasabasında dün başlayan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, süper zirvenin ardından Moskova'nın birleşik Almanya'nın NATO üyeliği konusunda başlangıçtaki katı tutumunu bir ölçüde yumuşattığı belirtiliyor. EOİP EMh. ÖYMEM'in haberi 15. Sayfada VARŞOVA PAKTI KÎMLÎK DEĞİŞTİRÎYOR14. Sayfada MİTSOTAKIS: DlYALOG BAŞLADI. 3. Sayfada KAZIM KARABEKIRANLATIYORUGUR MUMCUaraştırdh derledi ve yazdı Kâzım Karabekir: Atatürk halife olmak istiyordu. Mustafa Kemal: Dini ve ahlaki inkılap yapmadan önce biçbir şey yapmak doğru değildir. Fethi Okyar: Türkler İslamlığı kabul ettikleri için böyle geri kaldılar. tsmet İnönü: Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamaytz. Kâzım Karabekir: İstiklal Harbi masal haline getirilerek okutuldu... Harb akademilerinde, harb okullartnda birçok hakikatler saklandı. Mustafa Kemal: Evet Karabekir, Arap oğlunun yavelerini Türk ogullanna öğretmek için Kuran'ı Türkçeye tercüme ettireceğim. Cumhuriyet tarihine ışık tutan anılar, belgeler... İlk kez gün ışığına çtkartlan konuşmalar, yazılar... Pazar'a Cumhuriyet'te ParalıeğitbnAnayasa Mahkemesi'nde ANKARA (Cumburiyet Büro- su) — SHP, ytikseköğretijni parab hale getiren ve devletin vakıf iini- versitelerine maddi destek verme- sini öngören kanun hükmundeki kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. SHP Genel Başkanı Erdal Inönü, üni- versitelerin YÖK dönemi içinde büyük darbe yediklerini belirterek "Üniversiteler, tamiri ydlar süre- cek bir tahribata ugradılar" dedi. Parah öğretime karşı çıkan Inönü, "ancak parası olan okuyabilir an- layışının anayasaya aykırı oldugmıu" söyledi. SHP Grup Başkanvekili OBUT Kumbaraabaşı, dün dOzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi'ne yaptıklan 58. baş- vuruyu açıklarken, ANAP iktida- nnın anayasaya ve hukuka karşı hülle ve hile yoluna gittiğini sav- ladı. Paralı yilkseköğretim düzen- lernesi ile ilgüi KHK'ya dayanarak yapılan yetki yasalannın daha ön- ce Anayasa Mahkemesi tarafın- dan iptal edildiğini belirten Kum- baracıbaşı, bu konudaki gerekçe- li karar henüz yayımlanmadı di- ye buna dayanarak KHK çıkarma- nın "hukuka karşı hile" olduğu- nu söyledi. İptali istenen kararna- me içinde yükseköğretimi tümüyle paralı yapan hükümler bulundu- ğunu belirten Kumbaracıbaşı, "Bu birçok insanın egitimi bırakması ile eşaahunlıdır. Ama öğrenciler ve vetOer müsterih oisnnlar, biz bu karamameyi iptal ettiririz" dedi. Aynı kararname ile devletin va- kıf üniveTSİtderine parasal destek- te bulunmasına olanak sağladığı- nı da belirten Kumbaracıbaşı, "Eger para)i devlet verecekse, ü*i- versiteyi vakıf niye kuruyor?" di- ye sordu. SHP hukuk komisyonu üyesi Sejfl Oktay tarafından ha- zırlanan iptal isteminde, söz ko- nusu kararnamenin anayasanın başlangıç bölümüyle 2, 5,6, 7, 10, 42, 87, 91 ve 130'uncu maddeleri- ne aykın olduğu belirtildi. SHP liden Inönü, dün genel (Atkast Sa. 19, Sü. l'de) Ciddiye Almak... Ciumhurbaşkanı Turgut Özal'ın sayın eşi Semra Özal'ın, ANAP Genel Başkanlığı'yla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nı dddi cid- di düşündüğünü açıklamış olması, son dere- ce ciddi bir iştir. Semra özal'ın niyeti ne ölçüde ciddidir? Olur mu, olmaz mı? Amaç, siyasal gündemi yine saptırmak mı? ANAP kongresine yöne- lik oyupi içinde oyun mu? Daha birçok soru üretilebilir. Ama hepsini bir yana bırakıyoruz. Çünkü Semra Özal'ın yapmış olduğu açıklama kendi başına önenv lidir. Espriyle geçiştirilemeyecek kadar ciddiye alınması gerekir. Ayrıca ANAP'ın bir iç mese- lesi de değildir. Hepimizi, Türkiye'deki rejimi, devlet yönetimini ve demokrasinin geleceği- ni yakından ilgilendiren çok ciddi bir sorunla (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Bir Kadın Bir Hayat TV 3'te ekrana gelecek 1985 yapımı filmde Türkân Şoray- Cihan Ünal çiftinin son fılmini izleyeceğiz. Filmin yönetmeni Feyzi Tuna. 4. Sayfada • Piranha Bu akşam Gece Sineması'nda korku fılmini sevenler için ilginç bir fılm yayımlamyor. Film 90 dakika. 4. Sayfada • Bak Şu Konuşana Dans\ ağırlıklı fîlmlerle tamnan John Travolta, artık bir kompozisyon oyuncusu olma yolunda. Travolta, Alley ile oynuyor. 5. Sayfada • İstanbul için boru yarışı 10.5 trilyonluk içme suyu şebekesi için boru firmalan kapışıyor. 8. Sayfada • HEP kuruldu Genel başkanlığına Fehmi Işıklar'ın getirildiği Halkın Emek Partisi'nde SHP kökenli 10 bağımsız milletvekili kurucu olarak yer aldı. 11. Sayfada '• Yepyeni bir Fenerbahce Transfer ayımnın en hızlı kulübü Fenerbahce, aldığı 8 futbolcu ile takım iskeletini değiştirdi. Sporda • Datyan'da turizm sessiz Bafa ve Dalyan yöreleri turizm mevsimini kendi dingin dünyalarıyla karşıhyorlar. Arka Sayfada • Antalya'ya Disneyland projesi Tatilin başkentine dev eğlence merkezi kurulmak isteniyor. Turizm Bakanı Aktizüm Antalya'da yer arandığmı belırtti. Arka Sayfada • Aşırı seks bağımıılık yaratıyor Bilim adamlan cinsel uyarının sakinleştirici ilaç etkisi yaptığım söylüyorlar. Arka Sayfada KAMU tŞÇtLERl SÖZLEŞMESİ Anlaşma umudu Türk-İş ile hükümet arasında süren ve 40 bin kamu işçisini kapsayacak toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma umudu doğdu. Hükümetin önerisi ile birinci yıl ikinci 6 ayda 390 bin liranın altındaki ücretler 1 milyon lirayı aşacak. EkoiMMİ'de TRAFİK SİGORTASINA ZAM Ekoneml'de GÜBRE İŞÇISİNÎN GREV HAKKI YOK.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle