07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ISHAZÎRAN 1990 İSTANBULDA BUGÜN ~~ • Gumhurbaşfcanı Turgut Özal, saal 11.00'ae dünyaca unlü 200 firmanın ürünlerinı sergıleyen Özkan Center'ın Londra Asfaitı Incırlı Kavşağı'ndakı tesıslennı hızmete açacak. • Batarköy Ruh ve Sınır HastaJıklan Hastanesı'nın dürenledtği "1. Ukıstararaa Bakırköy Gürtlert" saat 10.30'da Sılıvrı Kiassıs Otel'de başlayacak Çeşitl ülkelerden seçkın bılim adamlarının katılacağı toplantı 3 gun surecek • tstanbul Büyükşehır Beledıye Çevre Komtsyonu, Dünya Çevre Günü'nün "Çevre Haftası'na donüşturülmesı nedenıyle başlattığı imza kampanyasına katılan yazarlar, bugün saat 14.00'te Alatürk KJtapltğı'nda bıldınye ımza atacaklar • Bakıricây Betedıyesı ve Turkrye Aıle Sağlığı ve Plantama V&kfı işbırltğıyie gerçekleştırılen Gungören KadırvÇocuk Sağlık Merkezı, saal 10JO'da Bakırtöy Beiedıye Baskanı Or Yıldınm Aktuna tarafından hızmete açılacak. • Kmlay Bayrampaşa Şubesı, ksndı düğün saionlannda 150 takir çocuğu sûnnet ettırecek. Sunnet törenı saat 13.00'te başlayacak. • "Taakışla'da 40 yıl" gecesı bugün saat 19 00da ITÜ Taşkışla'da kutlanacak. KENTYAŞAM SUGÜNLÜĞÜ CUMHURİYET/9 BiRMEKTUP Yola park eden araçlar • Aksaray Fındıkzade arasındaki yola park eden araçlar trafiğin sıkışmasına neden oluyor. Bır süre önce yapımına baslanan tercıhlı yol nedemyte daralan bu caddede btr de araçların park yapması zaten uç şent olan caddeyi ıki şeride indiriyor. Bu konuda araç sürücülerinin bilinçli davranmasını, yetkililerin de yasak parklan cezalandırmasuu isüyorum. HASAN DACLI SARIYER'DEN Yol üzerindeki çukurlar • Sanyer Maden Mahaliesi'ne çıkan yol üzerindeki çukurlar, araçlann geçışinı büyuk ölçüde engelliyor. Zamanla çöken asfaltın yenilenmemesi nedeniyle bu yolu kullanan şoförler yolun çukur kısımlannın onanlarak duzenlenmesinı istiyor. Ümraniye Belediye Başkanı Şinasi Öktenv Su sorunu istismar ediliyorİstanbul Haber Servisi — Üm- raniye Beledıye Başkanı Şinasi Öktem, önceki giin Çakmak Ma- hallesi'nde susuzluğu protesto için eylem yaparak Alemdağ Caddesi1 ni trafiğe kapatan grubun bir ta- kım gericilerin istismanna uğra- dığııu savundu. Eylemcilerin Çak- mak Mahallesi sakinleri olmadı- ğını, Sultanbevli'den getirıldikle- rinın saptandığını belirten öktem, beledıyenin Çakmak Mahallesi1 yle bir sorununun olmadığını açıkladı. Çakmak mahallesinde önceki gun meydana gelen susuzluğu pro- testo eylemiyle ilgili bir açıklama yapan Cmramye Belediye Başka- nı Şinasi öktem, Çakmak Mahal- lesi'nden beledıve baskanlığı sıra- sında kendisine az oy çıktığı için sulan kestırdıği yolundaki savla- rı yalanladı. Kendisinin de Çak- mak Mahallesi'nde oturduğunu ve seçimlerde 1908 oyla SHP'nin ön- de olduğunu belirten Öktem, ma- halleye bir yridır yapılan hizmet- lerı de örnekledi. Protestocuların daha once ken- disiyle gönışmediklerıni ve bir ta- lepte bulunmadıklanm da anını- satan Oktem, e>'ierncilerin Sultan- beyli'den geldiklerinı söyledi. Öktem, bır belediye başkanının şu mahalleye su verilip şu mahalleye verilmemesi j«olunda talebi olama- yacağma da dcğinerek "Su dağı- tımını tSKt yapıyor, ancak su so- rununun çozumu için çaba harcıyoruz" dedi. • ISKt'nin dun yaptıgı otföınlerde, tstanbnl'a sn saglayan 7 baraju faaliyet raponı şöyle: Rszsrv Terkos Ahbeyköy Ömerlı Elmalı (Eskı) Elmalı (Yeni) B Çekmece Darlık EnNfiik Setiye (oıeire) - 1 . 0 0 11.00 46.00 26.00 38 00 1.00 21.50 scvift (iMtıe) - 0 . 5 2 14.55 52.17 28.53 60.49 1.86 33.49 DoMaktrMi (H) 6.69 10 31 29.64 56.02 52 55 13 60 21.85 KADIKÖY KİTAP ŞENLİĞİ^NDE İMZA GÜNLERİ Gençyazar ve çizerler imzaladı İstanbul Haber Servisi — Kadıköy Belediyesi'nin katkısı ile gerçekleşen Cumhuriyet Kitap Kulübu Kitap Şenliği ve imza günleri sürûyor. Genç yazar çizeTİerimizden Mehmet Çagçai, "Harala Gürele", Metin Kaçau, "Ağır Roman", Jale Sancak ise "Bu Gece Pera'da" adlı kitaplannı imzaladılar ve okuyucuları ile söyleştiler. Program bugün Çocuk Edebıyatı yazarlarından Ender AroKGülten Dayıoğlu ile sürecek.(Fotoğraf: UğurGunyuz) • Ayru gün kente verilen su miktan: 1.023.561 metrekup Göknel tesisleri inceledt \alova suyu temmuzda gelecek C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ İŞBİRLİĞİ KİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000 KİTAP • M Z A BUGÜN G 15 Ü N L Haziıan Cuma E R 15.00 ENDER AROL GÜLTEN DAYIOĞLU "Çocuk Kitaplan Standında" Her gün 11.00-19.30 arası Yer: Kadıköy Meydanı, Eski İskele yanı Tüm Kitap okurlanna açıktır. Üyelere ındırım. C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y . B E L E D İ Y E S İ İŞBİRLİĞİ KİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000KJTAP Z A G U N L E R İ YARHM 16 Haziran Cumartesi 15.00 CEVAT ÇAPAN TÜLAY BILGINER SÜHEYLA TAŞÇIER VEDAT ÖZDEMİROĞLU Her gün 11.00-19.30 arası Yer: Kadıköy Meydanı, Eski İskele yanı Tüm Kitap okurlanna açıktır. Üyelere ındınm. YALOVA (Cumhuriyet) — İS- Kt Genel Mudurü Ergun Göknel, Yalova'dan taşıma yolu ile su sağ- lanacak olan Gokçe Barajı'nda ın- celemelerde bulundu. Yalova'ya helikopterle gelen ve belediye baş- karu Cengiz KoçaJ tarafından kar- şılanan Göknel, Yaiova Dereağzı mevkiinde tankerlerin yanaşabil- mesi için lSKİ'ce vaptırılan plat- formu ve pompalama istasyonla- nnı kontrol etti. Cumhuriyet muhabirinın soru- lanm yanıtlayan Göknel, Yaiova suyunun temmuz ayı başında Is- tanbul'a getirilmesine başlanaca- ğını söyledi C""iel, "Suynn ta- şınmasını 3 tanker ile saglayaca- gız. Ancak ilk tankertemmuzayı- nın ilk haftasında gelecek. 15'ine kadar ise diger iki tanker devreye girecek ve donuşumlu olarak her giin tstanbul'a 30 bin metrekup su tasıyacak" dedi. Suyun getirilebilmesi ve dagıtı- mı için İstanbul ve Yalova'daki alt- yapı çalışmalarımn tamamlandı- ğını, gecikme nedeninin ise tan- kersizlikten kaynaklandığını belir- ten Göknel, lSKİ'ce sadece İstan- bul ve Yalova'daki altyapı için 4.5 milyar lira harcama yapıldığıru açıkladı. "Kuşbakışı İstanbul... Yeni bir Otel Anlayışu..Yeni bir Kent Yaşantt: Birşeyler değisiyor Taksim'de." İSTANBUL FESTİVALİ BU YIL FARKLI HER GECE, 1.30'A KADAR SÜRÜYOR: THE MARMARA PASTANESİ NDE ... İZLEDİĞİNİZ BÎR KONSERÎN, GÖSTERtNİN İÇİNİZDE YARATTIĞI YAŞAM SEVİNCİNİ KONSERDEN ÇIKÂR ÇIKMAZ, YAK1NDA, THE MARMARA'NIN KONFORLU ORTAMINDA SÜRDÜREBİLlRSİNİZ. FESTIVAL BOYUNCA HER AKŞAM THE MARMARA OTELt ' NİN PASTANEStNDE TANINMIŞ BİR TOPLULUKTAN NEFİS CAZ MÜZİĞİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. GÜZEL BtR YAZ GECESİNDE, OLAĞANÜSTÜ BİR KENTTE YAŞAMANIN TADINI ÇIKARARAK... SAKIN KONSER BİLETİNİZİ ATMAYIN: ONU GÖSTERDİĞİNİZDE SİZE KÜÇÜK BİR İKRAMIMIZ OLACAK... BEKLİYORUZ. -THE MARMARA I S T A N B U L . 80090 Taksim - İstanbul Tel: (1) 151 46 96 Faks: (1) 144 05 09 . Teleks: 24 137 etma Tr. KAPTAN 20 metre tekneye yelken bilen kaptan aranıyor. Tel: 348 75 14-15 SAHİBİNDEN SATILIK 1965 WOLKSWAGEN Tel.: 329 85 16 TURİZM ŞlRKETİNE sorumlul.uk yüklenecek, Almanca bilen, tecrübeli tur operatörü aranmaktadır. Tel: 140 48 01 132 93 13 SATILIK ARSA Saroz'da kclepir imarlı 250 m2 arsa 15.000.000 539 51 02 - 539 13 43
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle