07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet67. Yü; Sayı: 23641 Kunıcusu: Yunus Nadi 800 TL. (KDV dahılı 15 Haziran 1990 Cuma Iıııarmı9 iııılta ıııı? İstanbuPun ilçe belediyeleri gecekondulan yasal hale getiriyor KAZıMKARABEKıR ÛMRANTYE •OUOÜLLU YukanOuduüu Gecekondu bölgelerine 4 kata kadar izin veren uygulama, îstanbul'un içme suyu havzalarındaki yapılaşmayı körüklüyor. Kat yükşekliği ile artan su isteğine İSKİ yetişemiyor. KEMAL KÜÇÛK'ün haberi 8. Sayfada SONAR'IN ARAŞTIRMASI: SÖZEN BAŞARISIZ 8. Sayfada BETON, YASAK TANIMIYOR — tstanbnl'nn çevresiıtdeki kaçak yapılar, ormanlann içine elin parmakları gibi giriyor. Sultanbeyli'deki bu goruntu, Beykoz onnanlannda da yaşanıvor. Umranıye'ıun bırçok manalle ve koyunde yeni "ıslah imar planlan" ik gecekondular 4 kata yukseliyor. Kadıkoy'nn Yenisahra semundekı gecekonducular da "4 kata yukselmek" için meclis uyeleri aracılıgı Ue belediyeye baskı yapıyor. (Fotograf: UCUR SANER) TBMM Başkanı Erdem sert çıktı Demokrasi uyarılarıDemokrasi bir kişinin veya bir ziımrenin hâkimiyeti için var olan ya da böyle bir hâkimiyeti haklı kılacak siyasi dayanakların oluşturulması için korunan bir sistem değildir. Anayasa ve onun müesseselerine, idare edilenlerin olduğu kadar, yönetimde bulunanların da saygılı olması, vatandaşlık haklarmın her yonuyle ^ ^ ^ garanti altına alınması ERDEM gerekmektedir. Vatandaşlık haklarını ilgilendiren hukumet tasarruflarının Meclis tarafından denetlenmesi, demokratik bir husustur. Milli eğitimin her kademesınde öğrencilere demokrasi eğitimi verilmelidir. Böylece genç kuşaklara farklı görüşlere sahip olsalar bile bir arada yaşamalarının birbirlerinin tavır, inanç ve düşüncelerine ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ saygılı olmakla Demokrasi k*i hâ- mümkün olacağı öğretilir. 11. Sayfada Sıırîye Fırat içîn ısrarlı Ankara sınır güvenliği, Şam ise suyun paylaşımı üzerinde duruyor ATASOY'UN İSTİFASIÇEKİŞMEYİ ALEVLENDİRDİ ANAP'ta şok ANKARA (Cumhnriyet Barosn) — Sunye Dışişlen Bakanı Fanık El Şanı, gerek ortak suların paylaşımı gerekse sınır guvenlığı konularında Türkıye'nın güney komşuları ıle cıddı sorunlan bulunduğu bir dönemde dün Ankara'ya gcldı. Bu ziyaret çerçevesınde Ankara'da yapılan heyetlerarası resmı görüşmelerde her ıkı konu gündemın ağjrlıklı maddelerinı oluşturuyor Türk tarafı sınır guvenlıgı konusunu gundeme getırırken Sunye tarafı, Fırat'm sularının paylaşımı konusu uzerınde duruyor. Bu ay sonunda Turkıye, Irak ve Surıye arasında su konusunda Ankara'da yapılması planlanan bakanlar dûzeyındekı göruşmelerın de Şam'ın ısteğı uzerine temmuz ayına ertelendığı öğremldı Bu göruşmelerın buyuk olasılıkla bayramdan hemen sonra gerçekleşeceğı belırtılıyor Dışışlerı Bakanı Şara ve berabenndekı 8 kışilık heyet dün Ankara Esenboğa Havaalanı'nda Dışışlen Bakanı Ali Bozer tarafından "sıcak" bir şekılde karşılandı. Karşılamada Dışışlen Bakanlığı'nın üst duzeylı yetkılilerının yanı sıra her ikı ülkenın bırbırleri nezdındekı büyukelçılen de hazır bulundular. Dışışlen Bakanı Bozer ıle konuk Bakan Şara, burada yaptıklan kısa konuşmalarda, "ikili sorunlara" atıfta bulunarak bunlann çozümü ıçın "her iki tarafta siyasi iradenin bulunduğunu'' söyledıler. Bozer konuşmasında, Türkıye ıle Sunye'nın uzun bu- sınır paylaşan komşu ulkeler olduklannı belırterek "Dost ulkeler arasında zaman zaman sonınlar olur. Mesele bu sorunlan iyiniyetk, karşılıklı aalayiş içinde ve (Arkası Sa. 19, Su. l'de) Bir süre dinleneceğini söyleyen Veysel Atasoy, istifa gerekçesini şöyle açıkladı: "Parti var mı yok mu, benim ihtilaflı olduğum konu bu. Parti içinde hiçbir mücadeleye inanmadığım için istifa ettim. Hasan Celal Guzel'in mücadelesi kaybedilmeye mahkûm bir mücadeleydi. Hülle partisi kurmayı düşunmuyorum." s Atasoy'un istifası ANAP içinde 'Güzel grubunda çözülme' olarak değerlendirildi. Hasan Celal Güzel bu sözlere, "Onlara şunu sormak lazım, bu, ANAP'ta bir çözülme midir?" karşılığını verdi. Macun, istifayı duşünmediğini belirterek, teşkilat başkanı Demirtaş'ı partiye ihanetle suçladı. FARUK BİLDrRİCİnin haberi 15. Sayfada ÖZAEDAN BULGARİSTANA DOSTLUK ÇAĞRISI 14. Sayfada SIKINTININ KAYNAĞlHİKMETÇETİNKAYA'mflyazısı 11. Sayfada TBKP'yi kapatma davası Cumhuriyet Başsavcısı, TBKP'nin kapatdması için Anayasa Mahkemesı'nde dava açtı. lddıanamede, sınıf diktatörlüğu öngören siyasi partilerin kurulamayacağını, kurulan partilerin komunist, faşist, teokratik veya benzer anlama gelecek adlar alamayacağı behrtiliyor. 10. Sayfada S. ARABİSTAN Hac kotası biliniyordu Suudi Arabistan Büyukelçiliği'nden yapılan açıklamada, Diyanet Işleri Başkanı' nın demecinin "sorumsuzca verilmiş olduğu" belirtilerek Yazıcıoğlu tum gerçekleri açıklamaya çağnldı. Diyanet Işleri Başkanı ise böyle bir demeç verdiğinı hatırlamadığını söyledi. ANKARA (Cumauriyet Buro- sn) — Hac knzı dıplomalık soru- na dönuşüyor. Suudi Arabistan BuyukelçılığVnden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşlen Başka- nı Said YazKioglu'nun "Araplar- da Tnrkiye'ye karşı bir tavır Bİssediyoruz" bıçımındekı açıkla- ması, "Sorumsuzca verilmiş bir demeç" olarak nıtelendınlerek YaacıoğJu'nun "tum gerçekleri afüdaması" ıstendı. Diyanet lşlen ile Dışışlen Bakanlığı'nın hacı adaylarına kota ayrılması konu- sundan "1988 vüından ben haber- dar oldağu" vurgulandı. Diyanet (Arkası Sa. 19, Sü. 3'de) DÜNYA KUPASI TV'de bugün TANK VE MAÇ — Duoya Knpası futbol maçlannıntaeyecanısavaştakUerî de sardı. tç savasın sur- dugu Lubnan'da sivillerin yanı sıra çarpışmalara katılan milisler ve askerier de fırsal buldukça tele- vizyon ekranlanndan maçlan izliyorlar. Hınstiyan Lubnan guçlerine baglı bu iki milis de Dunya Kupası maçlanm izlemek için ilginç bir vontem "bulmuşlan T-54 tipi tanklanna yerleştirdikleri alıcı- dan futbol zevklerini tatmin edijorlar. (Fotoğraf: REUTER) GuUit dertli Hollanda'nın yıldız futbolcuların- dan Gullıt, son olarak Dunya Kupası maçında Mısır karşısında alınan 1-1 beraberlikten sonra spor yaşamının en zor gurîlerini yaşadığını ve sorunların yorgun kaslannda ve beynınde saklı olduğunu söyledi. SporUa \vusturya - Çekoslovakya (TVl'den naklen yayın) 21.55 FAImanya-BAE (TVl'den naklen yayın) 00.15 Özet göruntüler (TV2'den bant yayın) TV'de yarın 17.55 Brezılya - Kostarıka (TVl'den naklen yayın) 21.55 tngıltere - Hollanda (TVl'den naklen yayın) 00.50 Isveç - îskoçya (TVl'den bant yayın) Kamerun tarih yazdı ttalya 90'ın açılış maçında 1986 şampiyonu Arjantin'ı deviren Kamerun, dün de Romanya'yı 2-1 yendı. Kupanın diğer maçlarında İtalya ABD'yi, Yugoslavya da Kolombiya'yı aynı skorla 1-0 yendı. Sporda BUYUYLE DEGİL, FUTBOLLA Sp«rda ABD Yardım azalıyor Temsılciler Meclisi Dış Ilişkıler Komısyonu, Türkiye, Portekiz ve Yunanistan'a verilen askeri kredilerde ındırime gidilmesini kararlaştırdı. 3. Sayfada ROMANYA Madenci terörü Devlet Başkanı lon lliescu'nun çağnsı üzenne başkent Bukreş'e gelen madenciler yönetim karşıtı gosteri duzenleyenlere sopalarla saldırdılar. 16. Sayfada BULGARİSTAN Kavga sürüyor Seçimlerin ılk turunda yenilgiye uğrayan Demokratik Guçler Birliği taraftarları göstenlenni sürduruyor. 16. Sayfada YUGOSLAVYA Seçim•••• •• •• yuruyuşuBaşkent Belgrad'da 30 bın kişi serbest seçim isteğıyle yüruyuş yaptı. Göstericıler 'Komunizme son'.'Kralı istiyoruz' pankartları taşıdılar. 16. Sayfada BUGUN Cumhuriyel 4O'ların Cadı Kazam: Uğur Mumcu yenı kıtabını anlattı. Uyartış: Kate Chopın'ın kıtabı, Amenka'da ılk yaytmlandtğında kadın cınselhğı açuından fırtınalar koparmış bir kıtap Suat Karantay ınceledı. Bugün ve her cuma Cunhuriyet'le YARIN Cumhuriyet Asimov: Kutup yıldızı sönüyor Tıp: Mıkroplann hareketı Fifcret Baykut: Kadmıum ve kanser Osman Demircan: 'Kuyrukluyddızın hayal kırıklığı Tosun Terzioğlu: Matematığın altın çağı Yann ve ber cuaartesi CumİHirfyet'le PKK'mn Çevrimli baskını ABD'den katliama kmanıa ABD Dışişlerı Bakanlığı'nca yapılan açıklamada 'Şırnak'ın Güçlukonak ilçesi Çevrimli koyunde 27 kişinin ölumuyle sonuçlanan olaydan teessuf duyduğu' belirtıldı. Açıklamada, 'ABD, muttefık ve dostumuza karşı surdurulen bu terör kampanyasını kınamaktadır' denildi. 19. Sayfada Ekonomide sert rüzgâr Hazine vergi toplayamadığı için Maliye'yi suçluyor. Maliye, Hazine'nin izlediği politikayı eleştiriyor. Bazı ekonomi kurmaylanna gore mayısta enflasyonda görulen yavaşlama aldatıcı. DFTnin bazı ust duzey uzmanları uygulanan kur politikasının ekonominin geleceği ve ihracat için buyuk tehlike oluşturacağını savundular. BİLAL ÇETİNla haberi 19. Sayfada HORZUM KARARINI YARGITAY BOZDU 19. Sayfada ÖZAL'IN YENİ FORMULÜNE TEPKİ 11. Sayfada Sözle Gerçek... X B M M Başkanı Kaya Erdem, dün du- zenledığı basın toplantısında demokrasıye ilişkın anlamlı noktalara değındı Sayın Mec- lis Başkanı, parlamentolann ışlerlığı ıle de- mokrasılerın gelışıp kökleşmesı arasındakı bağlantılara ışaret ederken şunları söyluyor — "Demokrası, bir kışının veya bırzümre- nin hâkimıyeti ıçın var olan ya da böyle bir hâkimiyeti haklı kılacak sıyasal dayanakların oluşturulması ıçın korunan bir sıstem değıl- dır" — "Demokrasi sadece bir kurumlar düze- nı değıl, aynı zamanda ve belkı daha once, bir hayat tarzı ve bir değerler sıstemidır " — "Demokrasi cesaretle savunulması ge- reken bir muessesedır Bu sorumluluğun mıl- letvekıllerımıze her şeye rağmen ıktıdar an- layışının otesınde mecburıyetler yükledığı (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Cezayir nereye gidiyor? Cezayır'de yapılan ılk serbest seçımlerde tslaırn Kurtuluş Cephesı'nm kazanması, komşu ulkeler ve Fransa'da kaygıyla karşılandı 3. Sayfada • Avrupa'yı çevlk kuvvet savunacak NATO'nun Avrupa ayağı olarak tanımlanan BAB'ın ortak bir Avrupa ordusu fîkrı gıderek daha çok taraftar topluyor. 3. Sayfada • 4. kanalın Işi TRT'llk TV4 venalen ıçın PTT ve TRT uyuşamazken, yayımlanacak programlar da hâlâ belırsız. 4. ~ • Alçak gönüllü mafya parodlsi "Babanın Metresı" adlı fılmde, bir gangsterden dul kalan Angela'yı Mıchele Pfeıffer canlandınvor. 5. Sayfada T ada • Cari açık 1 mllyar dolara doğru Merkez Bankası 'nın açıkladığı ödemeler dengesı bılançosuna gûre ocak-mart ayında carı ışlem açığı 985 mılyon dolar Ekonomide • Bankalar factoring'e hevesli thracatçı ve ıthalatçıya bnemlı avantajlar sağlayan 'Factorıng' hızmetı Turkıye'de Ekonomide • Davis Kupası'nda Norveç ile Oynuyoruz Davıs Kupası Avrupa 2. turunda mıllı takımımız Norveç ıle karştlaşıyor Sporda • Gün batınca festival başlar 18. Uluslararası Istanbul Festıvah bu gece başlıyor. Bu yü yapılacak şenlıkte 87 gosteri ve 68 program sunulacak Arka Sayfada • Sümela'nın yok olma korkusu Trabzon'un turıstık ıncisi, kurtarılmak ıçın projenm bıtmesını beklıyor. Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Arapsaçı... Diyanet lşlen Başkanlığı hac ışını "arapsaçınef' döndür- du Once "herkes gıdebılır" dendı, paralar toplandı, hacı adayları yollara duştuler, sonra da "Eh ne yapalım, vıze ve- nlmıyor, gıtme ımkânı olmadığı ıçın bu farıza da duşer" gıbı açıklamalar yapıldı Hacca havayolu serbest, karayolu kapalı! (Arkası Sa. 1% Su. Tde) \
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle