07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/10 HABERLER 15 HAZİRAN 1990 y > 3. Türk-Alıııan Tıp Sempozyumu • Sağlık Servisi — Türk-AIman Sağlık Vakfı'nca dûzenlenen "3. Türk-AIman Tip Sempozyumu" dün yapıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Turkiye'de organ nakli uygulamasının kolaylaştırılması için hastaneler arası koordinasyona gidildiğini ve Ankara'da organ nakli danışma merkezi oluşturulduğunu bildirdi. Şıvgın, günümüzde bölge ülkelerinin birçok alanda işbirliği içinde olduğunu da belirterek, "bu ilişkilerin banş ve dostluk içinde sürdürülmesi en büyük arzumdur" dedi. Sempozyuma katılan Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol ise 2 binli yıllarda 11 milyara ulaşacak dunya nüfusuna şimdiden yararlı olabilmek için sağlıkla ilgili bilimsel toplantılann arttınlması ve desteklenmesi gerektiğini söyledi. KHK kampanyasında gözaltı • tstanbnl Haber Servisi — 413 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin kaldınlması için toplanan imzaları Başbakanlığa göturmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda toplanan sosyalist dergi ve gazete yöneticileri gözaltına alındı. 413 sayılı kararnamenin kaldınlması için topladıkları 12 bin imzalı dilekçeyi Başbakanlığa götürecek heyetten 22 kişi ile yolcu etmeye gelen yaklaşık 200 kişiden 16'sı gözaltına alındılar. Bu sırada grup "sosyalist basm durdurulamaz", "413'e hayır" şeklinde sloganlar attı. öte yandan bazı sosyalist dergi ve gazetelerde olayı kınayan bir bildiri sundular. Bildiride gazete ve dergi yöneticilerinin gözaltına alınması protesto edildi. Yeşilyurt karanna tepki • DtYARBAKIR (Cumhuriyet) — Insan Haklan Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Hatip Dicle, "Karara bağlanan Yeşilyurt davasında alınan sonuçla Yargıtay'a olan inancın yok edildiğini, insanlara dışkı yedirenlerin bağışlandığını" öne sürdü. İHD Şubesi'nde dun karara bağlanan Yeşilyurt davasıyla ilgili basm toplantısı düzenlendi. Makine mühendisleri, ziraat mühendisleri ve inşaat mühendisleri odası temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan İHD Şube Başkanı Hatip Dicle, Yeşilyurt olayını insan onuruna karşı bir saldın olarak nitelediklerini, uluslararası kamuoyunun Turkiye'den caydıncı ceza beklerken sanık Binbaşı Cafer Tavyar Çağlayan'a 2,5 ay göstermelik ceza verildiğini, bunun da tecil edildiğini söyledi. Beşikçi için toplanan imzalar • ANKARA (ANKA) — "Devletlerarası Sömürge- Kürdistan" adlı kitabı ve diğer yapıtlanndan dolayı tutuklanan sosyolog tsmail Beşikçi ve diğer düşünce suçlularınm serbest bırakılması için başlatılan kampanya kapsamında toplanan 10 bin imzayı içeren dilekçenin, bugün Adalet Bakanlığı'na verileceği bildirildi. özgür Gelecek Dergisi'nden yapılan açıklamada, dilekçenin İnsan Hakları Derneği (İHD) Gen'el Başkanı Avukat Nevzat Helvacı, Halkın Emek Partisi ^HEP) Genel Sekreteri Ibrahim Aksoy, bağımsız milletvekili Hüsnü Okçuoğlu, Avukat Ercan Kaner, Avukat Rahmi Kadıoğlu, Avukat Yusuf Amataş, Çağatay Anadol, Bilgesu Erenus, Deniz Türkali, Mehmet Bayrak ve Canip Yaldırım'dan oluşan bir hevet tarafmdan verileceği bildirildi. Çagalayangil'e TRT makası • ANKARA (ANKA) — "Bizim insanlanmız" isimli programın Ihsan Sabri Çağlayangil ile Gönül Yazar'm konuk olarak katıldıkları Joölümü, TRT denetimini aşamayınca yayından çıkarıldı. Altan Aşar'm hazırladığı ve sunuculuğunu yaptığı "Bizim lnsanlanmız" programının, eski dışişleri bakanlarından ve DYP Genel ldare Kurulu uyesi thsan Sabri Çağlayangil ile ses sanatçısı Gonül Yazar'ın katıldıkları bölümü 13 haziran çarşamba gunü programda yer almasına karşın yayına girmeden az önce iptal edildi. Sohbette, Çağlayangil ve Yazar birbirlerine ilişkin anılarına da yer verildi. Sohbetin sonunda, Çağlayangil, sunucu Aşar'ın politikayı ne zaman bırakacağına ilişkin sorusunu "Ağaçlar ayakta olur, politikayı olünceye kadar bırakmayacağım" diyerek yanıtladı. 24 dakikalık bölüm halinde denetime giren programın büyük bölümünün çıkanlmasından sonra, denetçilerin geriye kalan bölümlerin "anlamsızlaştığı" yolundaki itirazları üzerine program tamamen yayından çıkarıldı. Işkence iddiası • ANTALYA (Cumhuriyet) — Antalya Emniyet Müdürlüğu'ne sorgulanmak üzere geçen ay içerisinde göturülüp 2. kattan atlayarak intihar ettiği öne sürûlen Ali Akkan'ın babası Mehmet Akkan, savcıhğa dilekçe vererek oğlunun işkencede öldüğünü belirtti ve tekrar otopsi yapılmasını istedi. 5 Mayıs 1990 günü meydana gelen olayda 20 yaşındaki işçi Ali Akkan, 4 yıla hükümlü kaçak Nuri Yılmaz'ın saklandığı yeri bildiği gerekçesiyle ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğu'ne götürülmüştü. İki kardeşinin ve dayısımn da gözaltına alınıp daha sonra salıverilmelenne karşın Ali Akkan'dan haber almamamış, 1 gün sonra yine gelen polisler yakınlanna Ali Akkan'ın sorgulama sırasında cinnet geçirerek binanın 2. katından atlayıp intihar ettiğini bildirmişlerdi. Yapılan otopsi sonucu, Adli Hp tarafından verilen raporda, Akkan'ın yüksekten düşme sonucu öldüğü belirtilmişti. TRT kameramanı kazada öldü • BOLU (AA) — "Aile" adlı televizyon dizisinin çekim ekibini taşıyan TKT aracı şarampole yuvarlandı, kazada başkameraman Gülbey Ergöven öldü. TRT ekibini taşıyan araç, Bolu merkeze bağlı Yumrukaya Köyü'ne 6 kilometre uzakhkta şarampole yuvarlandı. Kazada başkameraman Gülbey Ergüven ölürken yaralanan prodüktör Adil Daldal, sanatçı Nurhan Nur ve Seyfi Ortaç Bolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altında alındı. Yörükler ve turistler • ANTALYA (Cumhuriyet) — Dört, beş yıldızlı oteller, deniz kumsal derken şimdi de Yörükler turizmin hizmetinde. Fethiye-Antalya yolu üzerindeki Korkuteli ilçesinin Sögütçük köyü yakınlarmda bir dağın eteğinde kara kıl bir çadınn içinde yaşayan Yörük ailesini, yoldan geçen turist kafileleri durup ziyaret etmeden geçmiyor. Bütunüyle özgün el dokumalanyla süslenen çadınn içine ayakkabılarını çıkararak giren turistlere burada bir bardak çay ikram ediliyor. İdam hükümlüsü IlkayErhan Çınar'ın annesi, Semra Özal ve Ismet Onufa mektup gönderdi 'Hukuk cinayetini eng10 yıldır cezaevinde bulunan îlkay Çınar'ın annesi Sebile Çınar, Semra özal'a dün gönderdiği mektubunda, oğlunun kurtulması için yargıdan beklediklerini bulamadığını ifade ederek "Işte bu nedenle istedim ki bir hukuk cinayetinin şahitlerinden biri de siz olasmız. Ümidimi yitirdiğim şu anımda analar için gösterdiğiniz uğraşımza bir yenisini katasınız" dedi. tstanbul Haber Servisi — Suç- suz idam hukumlusü olduğu be- linilen tlkay Eriıan Çınar'ın an- nesi Sebile Çınar, "bir hukuk ci- nayetfne izin verilmemesr dileğiy- le Türk Kadınmı Tanıtma ve Güç- lendirme Vakfı Başkanı Semra Özal ve Askeri Yargıtay Başkanı tsmet Chrnr'a birer mektup gön- derdi. Oğlunun suçsuz yere yak- laşık 10 yıldır cezaevinde bulun- duğunu vurgulayan Sebile Çınar, "Yargıdan suçlu bir insanın ser- best bırakılmasını degil, gerçegin ortaya çıkmasını istiyoruz" dedi. Bu arada, Askeri Yargıtay Baş- savcılığYnca yargüanmasının yeni- lenmesi yolundaki istemin "kabul edilmemesi" yolunda görüş bıldi- rilen llkay Erhan Çınar'ın yeniden yargılanmasına ilişkin son karann Askeri Yargıtav 3. Dairesi'nde önumüzdeki güalerde verileceği bildirildi.^ Sebile Çınar, Semra özal'a dün gönderdiği mektubunda, oğlunun kurtulması için yargıdan bekledik- lerini bulamadığını ifade ederek "İşte bu nedenle istedim ki bir hu- kuk cinayetinin şahitlerinden biri de siz olasmız. Ümidimi yitirdiğim şu anımda analar için gösterdiği- niz uğraşımza bir yenisini katasınız" dedi. Mektubununda, oğlu tlkay Erhan Çınar'ın evinden alınışı, hakkında açılan dava ve yargılanmasına ilişkin bilgiler ve- ren Sebile Çınar, olay tarüiinde oğlunun Erzurum'da teyzelerinin yanında olduğunu belirtti. Oğlu- nun, bir hâkimin beraat, bir hâ- kimin de ölüm diyen kararıyla idama mahkûm edildiğini ve As- keri Yargıtay'ın da bu kararı titiz- likie incelemeden onadıgını anJa- tan Sebile Çmar, oğlunun suçsuz- luğuna ilişkin yargüamada görü- len çelişkileri ve idam kararı son- rasındaki gelişmeleri açıkladıktan sonra şöyle dedi: "Biz yargıdan suçlu bir insanın serbest bırakılmasını degil, gerce- ğin ortaya pkanlmasraı istiyomz. Adaletin işîedigi dnayetin önlen- mesi için çaba harcadık, ama der- dimizi anlatamadık. Şimdi size sı- gınıyonız ve diyomz ki, bir ana olarak ana yiregini bilirsiniz, ka- nayan yaramı dimmin. Gerçegi or- taya çıkarmada bizc yardımcı olnn. Eger yargı nkanmış ise önu- niin açılmasında ve dediğimiz de- dik zihnivetine son verilmesinde yardımcı olun. Kısaca, adaletin adaletsizliğine ve snçsuz yere bir insanın daragacına gitmesine izin vermeyin." Semile Çınar, Askeri Yargıtay Başkanı lsmet Onur'a gönderdi- ği mektubunda da "bir hnkuk ci- nayetine izin vçrilmemesi için ça- ba gösterilmesini" istedi. SebileÇı- nar, "Biz, oglumun >eniden yar- gılanmasL hususunda yaptığı mız başvumlann neden reddedildigi- ni anlavamı>onız. Niçin bu cina- yet aydınlaUlmak istenmijor? Oğ- lumun suçsuz olduğu bilinmivor mu? Devletimizin bunu aydınla- tacak güce sahp olduğuna inanı- jonım. Neden ille de benim og- lum kurban olarak seçiliyor? Ne- den olu sahipleri olulerinin gercek katilleri bulunsun istemi\orlar" dedi. Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nda 15 bin 4 can' Abdal Musa'yı andı ANTALKA — Antalya'nın Elmalı llçesi'nin Tekke köyünde geleneksel olarak dûzenlenen Abdal Musa Anma Törenleri'nin 6'ncısı yapıldı. Törenlere yurdun çeşitli yörelerinden gelen yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Hayır duası ile başlayan anma törenleri semah gösterileri ve halk ozanlannın sunduğu deyişlerle devam ederek Pir Karaca Ahmet adına kesilen kurbanların etleri ile kaynatılan kazanlar dolusu pilav "ca«"lara dağıtıldı. Gece de cem törenleri düzenlendi. 14. yüzyılda yasayan ve Şair Kaygusuz Abdal'ın hocalığını yapan Pir Abdal Musa Sultan, her yılın 9-10 haziran tarihlerinde yaşadığı ve türbesinin bulunduğu Tekke köytınde anılıyor. (Fbtoğraf: Yusuf özkan) belirtildiğı gibi görgü tanıklannın kesin teşhisı bulunmadığını ve ola- yı üstlenen örgütün de oğlunun kendileriyle ilişkisi bulunmadığı- nı açıkladığını ammsatan Sebile Çınar, şunlan söyledi: "En önemlisi, idamı isteyen mahkemenin savcısı, ki şimdi An- kara Deniz Kuv^etterinde Hâkim Binbaşı Erdoğan Savaseri'nin no- ter kanalı ile vermis olduğu ifade ve acıklamalan. mahkemenin üyc >-argıcı Yuzbaşı Necdet Celkan'ın başından beri oglumun tablrye is- temine katılması ve kararda mn- halefet şerhi koymasının bir anla- mı olmalıydı. Aynca faili meçlral olan örgüt eylemlerini açıkladık- lan için Pişmankk ve ttiraf Yasa- sı'ndan yanuianarak sabverilen itirafçı sanıklann oglamla ilgili verdikleri dilekcelerde, bu olay ve örgutle oglumun ilişkisinin olma- dıgı ve olayı bh* başka şahsın ger- çeklcştirdigi yolundaki beyanlan- mn dikkate alınnuunas da düsan- dürücndür. Çiinkii bu insanlann açıklamalan sayesüıde birçok ör- gut çökertilmis. Sahverflmis bo sa- nıklann oglumla Ogfli itiraflan ni- çin dikkate alınmaz? Bir baska koau ise oğjnmla UgiB davaıun ba- sında yer aldıgı sure içinde Cum- huriyet gazetesi muhabirinin, ke- sin teşhis yapıklıgı yolunda kabul edilen iki tanık, Mehmet Uçar ve Zafer Turna'nın yapmış olduga görusme basına yansımış, ogluma teşhis etmediklerini söytemislerdir. Neden yeniden yargılanma kabul edilip bu insanlara adalet onnn- de yeniden ifade verme olanagı saglanmasın." Ote yandan savunma avukatı Nebi Barlas da müvekkili Çınar- ın yeniden yargılanması isteminin kabul edilmemesinin, "bir raasu- mun kurban edilmesinden başka bir şey olmadığım" söyledi. ANKARA BUYUKSEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜZEL ANKARA PROJESİ İNSAN HAKLARI ANIT-HEYKEL YARIŞMASI Güzel Ankara Projesı, insan Hakları Anıt-Heykel Yanşması Ankara Büyükşehır Beledıye Baskanlığı 27.061990 tanhınden ıtıbaren yanşmaya çıkanlmıştır. Yarışma suresi 2711.1990 günu saat . 1700'de sona erecektır. JÜRİ Danışman Jüri Üyeleri KARAYALÇIN Murat OZDEN Yekta Gungor KELEŞ Rusen SOYSAL Mumtaz HELVACI Nevzat Asli Jüri Üyeleri SÖZEN Metın RENDA Gunsel : AKSOY Mehmet AKSEL Erdağ KARAYALÇIN Eşber Ankara Buyukşehır Beledıye Başkanı Anayasa Mahkemesı Başkanvekılı Prof Dr. A.Ü S B F Oğrelım Uyesı Prof Or. A.Ü S B F Oğretım Uyesı - Gazetecı-Yazar Hukukçu - İnsan Haklan Oerneği Genel Başkanı Prof.Dr -ITÜ. Mimarlık Fakultesı Oğretım Uyesı Prof.Dr. - H U Sanat Tarıhı Oğretım uyesı Heykeltraş Doç - Heykeltraş - Bılkent Ünıversitesı Oğretım Uyesi Heykeltraş Yedek Jüri Üyeleri BÜYUKBAY Orhan Raportörler BAYRAM Müfit INCEOĞLU Meral Mımar Şehır Plancısı Mımar Raportör Yardımcısı ŞIMŞEK Yılmaz Daktılograf ODULLER 1. Ödıii 2. Odül 3. Ödül 5 Adet Mansıyon 25000.000 TL. 20.000.000 TL. 15.000.000 TL. 50.000.000 TL (10.000.000 x 5) Bu yanşmaya ait şartnameler 27.06.1990 tanhınden ıtıbaren Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Baskanlığı Milli Müdafaa Caddesi No: 8 Kızılay - ANKARA adresinden 50.000 TL. karşılığında alınabilir. Şartname satın almayanlar yanşmaya katılamazlar TBKPiçin kapatma davası ANKARA (Camburiyet Büro- su) — Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Birleşik Komünist Parti- si'nin (TBKP) kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava aç- tı. tddianamede TB-KP'nin anaya- sa ve Siyasi Partiler Yasası'na ay- kın olarak kurulduğu öne sttrfil- dü. Kapatma istertıi gerekçelerin- 'de yer alan yasa maddelerinde "Türkiye Cumhurhetinin böhia- mez bütünlügu", "sımf diktatör- lügünü ongören siyasi partilerin kurulamayacagı", "kurulan par- tilerin komünist, faşist, teokratik veya benzer anlama gelecek adlar alamayacagı" belirtilıyor. Başsava Haluk Yardıma ünza- sıyla dûzenlenen iddianameye iliş- kin olarak Cumhuriyet Başsavcı- lıgı'ndan şu açıklama yapıldı: "Türkiye Birleşik Komünist Partisi hakkında Türkiye Cumfau- riyeti Anayasası'nın 2, 3, 6,14 ve 68. maooekri ile 2*20 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 4. lusnund»- ki 78, 81 ve 96. maddderi hüküm- lerine aykın davranışta bulundu- gundan, Siyasi Partiler Kanunu'- nun 101/a maddesi oyannca ka- pabknası istemiyle Anayasa Mah- kemesi'ne 14.6.1990 Urihinde id- dianame düzenlenmek suretiyle dava acılmıstır." Cumhuriyet Başsavcılığı'nın si- yasi partilerle ilgili savcılanndan Arif Gündogdu Gürses, tçişleri Ralcanligi'mn kendilerine gönder- diği evrak ve belgelerin incelendi- gıni ve sonuç olarak açıklamada belirtilen maddeler uyarınca da- va açıldığmı belirterek "Konuya ilişkin kanun maddeleri son dere- ce açık'" dedi. Gürses, Sosyalist Parti için de benzer gerekçelerle dava açüdığının anımsatılması üzerine, " O davada kapsam bu kadar geniş değildi" diye konuştu. TBKP 4 Haziran 1990'da kuru- luş dilekçesini tçişleri Bakanlığı'- na vermişti. Içişleri Bakanlığı da evrak ve belgeleri 6 haziranda Cumhuriyet Başsavabğı'na ulaş- tırmıştı. tddianamede sözü edilen ana- yasanın 2, 3, 4. maddelerinde Türkiye Cumhuriyeü'nin "böMn- mez birüBİntü" konu ediliyor. 14. maddede ise bir sınıfın diğer bir sınıf Ozerinde egemeolitioi sağlamak amacma yöoeük M>] devlet dflzeni kurulamayacagı be- lirtiliyor. 68. maddede de siyaıi partilerin anayasaya aykın ola- mayacağı ' ve "sıaıf diktatörHijunö" içeren siyasi par- ti kurulamayacagı ifade ediliyor. tddianamede yer alan Siyasi Partiler Yasası'run 78 ve 81. mad- delerinde de anayasadaki söz ko- nusu düzenlemeler yer alıyor. 96. maddede ise kurulan siyasi parti- lerin daha onceki hiçbir partinin devaroı olamayacağı belirtildikten sonra şöyle deniyor: "Anarşist, faşist, komünist, tt-, okratik, nasyonal sosyalist, dia, ırk, mezbep ve bölge adlanyla ve- ya aynı anlama gelen adlaria da siyasi partiler kurnlamaz veya parti adında bu kelimeler kalla- nüamaz." TBKP yöneticileri ise Cumhu- riyet Başsavcılığı'nın karannın kendileri için "sürpriz" olmadı- gını belirterek, "Anayasa Manke- mesi'nde dava açılacafını tabmin ediyorduk. Bize tebligatın yapıl- masını bekliyonu" dediler. 6 Dtişünceye Özgürlük' yürüyüştine yasaklama Istanbul Haber Servisi — Bir- çok yazar ile ozanın düşünce ve yaratma özgürlüğünü kısıtlayan yasa ve karamamderin bir an ön- ce kaldınlması için düzenlemeyi kararlaştırdıkları yurüyüşün vali- lik tarafından iptal edildiği öğre- nildi. Çağlayan Meydanı'ndan Hürriyet-i Ebediye Caddesi'ne ka- dar yurüyüş düzenlemek isteyen tertip komitesi dün yaptığı açık- lamada, yasaklamayı, "Nedeni ne olursa olsnn, bu karan çagdışı hu- kuk anlayışımn ifadesi sayıyoruz" diye nitelendirdi. Açıklamada şöyle denildi: "Büyük şairimiz Tevfik Fik- ret'in 'kanun diye, kanun diye ta- nun tepelendi' dizesindeki gerçe- ği, 1990 Türkiyesi'nde yaşamak kamn vicdanının simgesi olan biz- leri son derece uzmuştiir. Şair ve yazar arkadaşlanmızdan, buluş- ma yerine gitmemelerini rica edi- yoruz." AnayasaMahkemesi'ne59. başvuru SHP kıyı yasasınuı iptalini istiyor ANKARA (Cumhuriyet Bııro- su) — SHP Anayasa Mahkeme- si'ne 59. başvurusunu kıyı yasa- sının iptali icin yaptı. SHP "kı- yılar yerine, kıyı yağmasını guven- ce altına aldıgı" gerekçesiyle söz konusu yasanın bazı maddelerinin iptalini istedi. SHP Grup Başkanvekili Onur Kumbaracıbaşı, dün düzenlediği basm toplantısında, Kıyı Yasası'- nın daha önce de Anayasa Mah- kemesi tarafından iptal edildiği- ni belirterek, anayasaya aykın ya- sa ve KHK çıkarmakta ısrar eden ANAP iktidarını yakından izle- diklerini bildirdi. Kumbaracıbaşı Kıyı Yasası ile ilgili iptal istemi konusunda ise şunlan söyledi: "Daha önceki iptal karan doğ- rultusunda hazırlanan yeni Kıyı Yasası'nın Resgıi Gazete'de ya- yınlanarak yurürlüğe girmesine kadar 4 ayı aşkın bir zaman geç- miştir. tktidar bu süre içinde ka- sıtlı olarak yeni yasayı getirme- miştir. Böylece kıyılann fütursuz- ca yağmalanması için spekülatör- lere geniş bir zaman tanınmıştır." Turkiye'de hayali ihracat zen- ginleri gibi kıyı zenginleri bulun- duğunu da bildiren Kumbaracıba- şı, getirilen yasanın kıyılar yerine kıyı yağmasını güvence altına al- dığmı söyledi. Kumbaracıbaşı, ls- tanbul'da, arazi satışlarımn ya- bancılan mülk satışı ile ilgili ya- sanın iptal kararı yürürlüğe girin- ceye kadar sürdürüldüğünü de anımsatarak, "Umanz ki bir ba- kanımız çıkıp yine Danıştay'a başvurur. Ama eğer bunu bizden bekliyorlarsa, bizi iktidar gibi gö- rüyorlar demektir. O zaman da hemen seçime gidiimelidir" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle