07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/12 EKONOMİ 15 HAZİRAN1990 DÖVİZ KURLARI 15 HAZİMN 1990 Dövizin Cinsi 1 ABD Dolan 1 B.Alman Marta 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şifini 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Rn Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 İsveç Kronu 1 İsyiçre Frangı 100 italyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kuveyt Dinan 1 Steriin 1 S.Arabistan Riyali Döviz Alış 2627.73 1555.33 2039.91 22106 75.64 406.73 663.15 46214 1381.85 430.92 1838.74 212.04 17.06 6989.85 4490.80 700.73 Döviz Satış 2633.00 1558.45 2044.00 221.50 75.79 409.55 664.48 463.07 1384.62 431.78 1842.42 212.46 17.09 9007.87 4499.80 702.13 Efeköf Alış 2625.10 1553.77 2005.23 220.84 74.35 404.64 651.88 461.68 1380.47 426.61 1836.90 208.44 16.89 8837.02 4486.31 688.82 Efektif Satış 2640.90 1563.13 2050.13 222.16 76.02 410.78 666.47 464.46 1388.77 433.08 1847.95 213.10 17.15 9034.89 4513.30 704.24 ÇAPRAZ KURLAR $ 1.6894 B.Alman Marta $ 5.6859 Fransız Frangı $1.9016 Hollanda Florini $ 1.4290 İsviçre Frangı $ 1239.29 İtalyan Lireti $ 154.03 Japon Yeni $ 3.7500 S. Arabistan Riyali E 1.7090$ ALTIM SÛMÛŞ Cumhuriyet Reşat 24 ayar altn 22 ayar inteak 18 ayar attın 900 ayar gümûş Vakıfbank Altını Zıraat Aitını MBankas 1 Ons $ Al.ş 194.000 235.000 29.470 26.250 22.100 460 173 000 172.500 Satıs 198.000 245 000 29.550 29.000 22.160 480 174.000 174.000 344.00 351.55 TL Intertaf* Ort Fazi (%) SERBEST PİYASADADÖVİZ ABOOotan Bat Atoıan Markı tsviçre Frangı Hollanda Flonnı Ingıkz Stertım Franso Frangı A Şilini 100 İtalyan Lireti S.A.Rıyalı Dûviz Inl ıSl = Ms 2630 1558 1840 1382 4520 462 220 211 700 Sanş 2635 1563 1845 1387 4560 466 222 213 706 BORSADA ŞLEMLER MofT«ksW Mçimanto Atarto Hoking AnadokıCaffl Arçe* Ayçs Bagfcş Bokı Çimento Brisa Ç.Kate Cm ÇeBıHalat Çmsı Ç. EkUrifc DenijfiCam OevaHoMng Dogusan DöMas E.Başı Yaiınm Ege&raaiık EgeEndüstri EoeGûbre Emek Sgorta E k Htdi €r. Biraafek EreflBOÇ. finansbank Genaş Gorbon Işıl Gübre Fab Gûney Bıracılık HeMaş Ik.finan.K intema bmır OÇ İzocam Kartonsan Kav Kepez Etektrık Koç HoMinfl KoçYatnm Kortfsa Koruma Tar ys Makina Takım Maret Mv.Mart 0W Men. Santral Metaş Nasas Nettank Net Holdıng Okan Tetetıl Olmutea Otosan PEGProNo Pınar Sût Pınar Enteg Et Pnar Su Pmar Un Pımaî Potyen Rabak Sabah Yayın Santral Hol. Sarfcuysan &fc$ Söksa Tam Sigorta TeteKıank Teletaş TGarantiB. T.lşBan (B) T.iş Ban (C) T. Sıemens T. SistCanı Yapı K. Bank. Yûnsa Ûnafese- anstepaa 6100 4800 31500 12750 15250 19250 14500 13750 6500 9100 8100 8400 25000 5700 33500 17750 19250 52000 23500 6800 6800 4500 9000 23500 11750 6900 13500 9500 2800 12750 13500 2150 20000 2250 23000 6100 28000 18000 49000 12000 6300 12500 28SO0 26000 6200 4700 7900 1500 3400 3100 6000 1700 5700 18500 13000 7800 1000 2100 7900 5800 8600 7200 5700 22500 32000 17500 18000 8800 6700 18250 4550 18750 4600 35500 9600 5900 5400 14 1990 Bugûnkû 5800 4650 31000 12500 14750 19250 14000 13500 6408 8600 7800 8200 25000 5700 32500 16750 185OC 49000 23000 8800 6600 4300 9000 25500 11250 70OD 12750 8600 2700 12250 13000 2050 20000 21X 22000 5900 27500 17500 49000 11000 6200 11750 27500 25500 5900 4700 7600 1450 3200 2900 5600 1750 5500 18000 12750 7400 1000 2050 7500 5600 8900 7100 5400 22000 32000 16500 18250 8500 7000 18000 4500 18250 4400 35500 9600 5700 5100 8ugünkü 9i yûfısek 6000 4800 31500 1300 15250 19500 14250 13750 6500 9000 8100 8400 25500 5800 34000 17500 19500 51000 24000 8900 6900 4500 9000 25500 11500 7000 13250 9600 2750 12500 13250 2150 21000 2150 22000 6100 28000 18000 50000 11500 6300 12000 28500 26000 6100 4700 7800 1500 3400 3100 6000 1850 5700 18250 13000 7500 1000 2100 7500 5800 9400 7800 5600 23500 32500 17000 18500 8700 7000 18250 4550 18750 4700 36500 9800 6000 5300 Bugûnkü | işterrI En cok söz kapantş mıktarı yapııan fty 5800 4750 31000 12500 15250 195OC 14250 13500 6400 9000 8100 8400 25000 5700 32500 17000 19000 49000 23000 8800 6600 4500 9000 25500 11250 7000 13000 8600 2750 12250 13000 2150 21000 2100 22000 6000 27500 17750 49000 11900 6200 12000 27500 26000 5900 4700 7600 1500 3250 2900 5600 1850 5600 18250 12750 7400 1000 2100 7500 5600 9400 7600 5400 23500 32000 16750 18500 8600 7000 18000 4550 18500 4600 36500 9700 5700 5200 35600 146600 1300 3300 104980 400 117900 13600 32952 7090 99410 27300 40965 5800 23073 28500 8600 3900 19100 2800 47600 11400 600 200 133350 1800 29800 50800 264750 600 4100 66600 800 20900 1000 118854 1500 16890 12900 82100 50614 11300 31560 3400 11900 8200 19125 226400 74111 10200 43200 4600 11850 19110 43600 2900 95300 29600 112400 12400 4000 175388 29400 2591 40900 10400 2000 7600 2600 6084 754600 10900 35600 6400 51286 226000 80300 6000 4750 31000 12500 15250 19500 14250 13750 6400 9000 8000 8200 25500 5800 33500 17000 19000 49000 23500 8800 6700 4500 9000 25500 11250 7000 127» 9200 2750 12500 13000 2150 20000 2100 22000 6000 28000 17750 49000 11000 6300 12000 28000 25500 5900 4700 7700 1500 3300 2900 5700 1850 5700 18250 12750 7500 1000 2100 7500 5800 8900 7200 5400 23500 32000 16750 18500 8700 7000 18000 4500 18500 4600 35500 9800 5900 5200 AJırıl* ort fty 5974 4734 31100 12734 15226 19375 14209 13661 6427 8817 7931 8280 25399 5755 33168 17094 18970 49760 23282 8816 6686 4442 9000 25500 11303 7000 12919 9257 2739 12408 13050 2114 20349 2110 22000 5992 27785 17757 49056 11104 6290 11990 28116 25617 5951 4700 7676 1486 3294 2925 5757 1832 5654 18184- 12755 7469 1000 2081 7500 5764 8950 7457 5454 23208 32202 16735 18450 8644 7BO0 18101 4515 18463 4550 35640 9751 5836 5227 ...3*47.74 (SnU: tfM tocaf: 31.1İ1.İ19.1M 1710.M) Sttitp* styn: 2317 YATIRIM FONLARI 14 HAZİRAN 1990 İsttünm-1 iş Yaünm-2 £to3 interfon-1 lnterfon-2 lnterton-3 loterfon-4 !!kfeat İktisat İlctisat Dolar Fon İktisat Mark fon iklisat AMUTI Fon Ga/anS Yöfınm-1 Garanti Yatınm-2 Garanti Yatmnv3 Garanti Yatmm-4 EsbankfoM Esoank fon-2 YKB Yat Fonu YKB Sefcttr Fon YKBhfcsefion YKBKamuFbn YKB ükrt fon YKB Karma Fon YKBDûnzFon vakrf Fon-1 \fekrf Fon-2 Vakrt Fon-3 VaWf Hıssefon VSrtrfDünyaFon Dışbank Mavi Fon Dışbank Beyaz Fon Tütün Fon Mrtsui Fon-1 Mitsui Fon-2 Rnans Fon-1 finans Fön-2 Finans Fon-3 Rnans Fon-4 Zjraaî Fon-1 Zıraat Fon-2 Ziraat Fon-3' H * Fon-1 Hafc Fon-2 Pamuk Fon EmlakFon impex Fon-1 Inıpfit Fon-2 T?bank Fon Sûmer Fon DencFon Ege Fon Kahnma Fon-1 Oemir Fon "örtş Fon 110787 14.0189 09.1089 17.01SO 040630 19.0937 14.12.87 27SSSS Q7.08J89 1609^7 10.02.89 08.0239 2802.89 11.12-89 22.1087 10.0189 12.0230 3OOS30 10800 20000 10000 10.000 iaooo 31.10B9 021137 0/0338 070088 CF0358 07.0338 02.0159 090538 24.0439 220090 26.0090 28.0638 ^04,89 04.(7.88 15.0738 201089 20.0339 20.0789 200330 09.1039 14.02.90 14.02.90 01.1159 080130 02J3130 22.0130 02.0230 04.0530 2aO330 120230 160430 04.0530 08.0530 070590 11D690 9360 9359 11.200 9.764 9306 0596 9390 10L0OO 997B 1731 1Ü437 9336 10319 10.000 10.477 9.785 İ713 1796 1693 9328 9.294 10.000 4E279 10444 9394 9374 10057 20558 11.021 40000 iaooo 9346 9S56 10428 9358 10100 IOUOOO 1O00O 11397 1Ü357 10724 10000 10.066 9362 10000 10405 1Û608 10000 10000 10.006 10000 51682 35J655 12686 11313 10099 39.705 34.004 17738 16.239 33648 28JO2 10334 12366 12304 39 717 19.040 12.246 1OÛ28 40208 10246 38.048 30065 57001 29.467 25570 29352 14.095 29626 77.178 10974 10343 10832 27010 35:328 28366 107549 13.210 17.791 15.151 12385 «724 14329 11394 11.642 15352 12.200 15.423 12.114 11.779 10.090 10335 12.175 1ÎS73 10477 10476 10378 10025 51.781 35533 10702 11324 10112 39.751 34.045 17.759 16259 33JS76 28330 10363 12396 12321 39762 19.057 12.263 10.039 40257 10263 38.096 30.099 57.134 29500 25599 29386 14.120 29362 77264 10992 10853 10304 27035 35365 28.701 107660 10223 17312 15.170 12300 10731 14385 11.410 11358 15372 12.220 15.437 12.128 11794 10.088 10347 12.178 11396 10489 10489 10389 10037 019 (034) 012 009 013 0.12 012 012 012 008 010 022 023 014 011 009 014 011 012 013 013 011 023 Q11 011 0.11 018 012 an 013 0.09 066 O09 010 012 010 010 012 013 012 007 038 014 014 013 016 009 012 0.13 (002) 0.11 0.02 019 011 0.12 011 012 Sümerbank Yönetim Kurulu Başkanı tbrahim Çakır özelleştirmeplanını açıkladı i Atatürk'ten ahvoruz'Satış mağazalarını özel kişi ve kuruluşlara devretmek üzere bir plan hazırlayan Sümerbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çakır, "Biz bu hakkı Sümerbank'm kuruluş yasasından aldık. 11 Temmuz 1933 tarihli Resmi Gazete'den bu yasayı okuyabilirsiniz " dedi. Ekonomi Servisi — Türkiye'nin en büyük hazır giyim, ayakkabı, mefruşat üretid ve satıcısı Sümer- bank'm 467 satış mağazası özel kişi ve kuruluşlara devredilecek. Sümerbank Holding Yönetim Kuru- lu Başkanı İbrahim Çakır, bu girişıra konusunda- ki yetkiyi, Atatürk'ün Sümerbank'm kuruluş ya- sasına koydurduğu, 'Sümerbank'ın hisseleriBİn Türk halkına satılması caizdir' ibaresinden aldık- larını belirtti. Bu operasyonun adının özelleştirme değil, bayilik sistemine geçiş olduğunu, bu neden- le Jcarar verme yetkisinin holding yönetim kunılu- na ait olduğunu söyleyen Çakır, "Olayda hiçbir hu- kuki boşlnk yoktur. Vüksek Planlama Kurtıiu'ouo onayına da liizum yoktur" dedi. Bankacılık grubu ve fabrikalarının özelleştirme çalışmalan, Kamu Ortaklığı tdaresi tarafından yü- rütülen Sümerbank'm, Türkiye'nin en büyük ma- ğaza zinciri olan 467 adetlik satış bırimi, holding yönetim kurulunun bağımsız oJarak belirlediği şart- lar ve fıyatlarla elden çıkartılıyor. Bu konuyla il- gili olarak dün bir basın toplantısı düzenleyen Sü- merbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı tbra- him Çakır, şu anda Sümerbank bünyesinde bulu- nan 467 mağazadan ancak 140'mın kâr ettiğini söy- leyerek "Magazalann devriyle çok daba fazla ürc- terek çok daha fazla kâr edeceğiz" dedi. 467 ma- ğazadan sadece 38'inin Sümerbank'm mülkiyetin- Yanıtsız kalan sorular 1 Sümerbank, devretmeyı düşündüğü 46? mağazamn 429'unda kiracı olduğuna göreyeni kiracıyla malsahibi arasmdaki hukuki sorunlarnasılçözümlenecek? 2 Mai sahipleriyeni bir kiracıya rızagöstermezse, Sümerbank, yıllardırhizmet veren bu dükkânları boşahacak mı? 3 Sadecestokların nakte dönüştürülmesini ve mağazaların daha fazla satışyapmasım hedefîeyen bu operasyonun ulaşacağı sonuca, rasyonelbir üretim-satışpolitikası ve mağaza çahşanlanna verilecek prim sistemiyle ulaşılamaz mıydı? 4 Mağazalar birkaç büyük îüccann elinegeçerse, bunlarm uygulayacağı baskıyla Sümerbank 'ın 'ucuz maf politikası değişebilir mi? 5 Fabrikalann özelleştirilmesinden sonraSümerbank 'ın yeni sahipleri üretilen mallarınpazarlamasını da kendileriyapmak isterlerse bayilerin durumu ne olacak? de olduğunu söyleyen Çakır, sözlerine şöyle devam etti "Biz, deviet olarak kiralık dükkanlarda açıkça 'butikçilik' yapıyoruz. Devlel tuccar, esnaf olma- malıdır. Devletio asıl görevi vatandaşa hizroet et- mektir. Biz satış mağazalanmızı devrederek vatan- daşa daha fazla bizmet edilmesini sağlayacagız. Sii- merbank'ı da zarardan kurtaraca|ız." tbrahim Çakır, holding yönetim kurulu tarafın- dan kararlaştınian ve yürütülecek olan operasyon- dan YPK'mn, ilgili deviet bakanmm ve hükume- tin haberi olduğunu belirterek sözlerine şöyle de- vam etti. "Biz bu hakkı Siimerbank'ın kuruluş yasasından aldık. U Temmuz 1933 Tarihli Resmi Gazete'den bu yasayı okuyabilirsiniz. Yasadaki "Sümerbank'a ait hisse senetlerinin Lamamının veya bir kısmının Türk halkına ya da Türk müteşebbislerine satılması caizdir' ibaresi Atalürk tarafından konulmuştur. Yönetim kurulu olarak bizim kararlaştırdıgımız de- vir sistemi hiçbir şekilde gizli olrnamışar. Bu ka- rardan. özelleştirme ile ilgili tüm şahıs ve kunım- lann haberi vardır. Bu kişi ve kunıhışlaris bügi ab$- verişini surdürüyoruz. Ancak bu operasyon bir özelleştirme olmadıgı içio karar verme yetkisi Sö- merbank yönetim kurulundadır. •• Sümerbank Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çakır, mağazaların devri konusunda izlenecek yön- temi de şöyle anlattı: "20 giin sürecek bir reklam kampanyası başlat- tık. RTkJam sloganlanndan da anlayacagınız gibi ister şahıs, ister fırma olsun. herkesin mağaza dev- ralma hakkı var. Zaten sadece 38 mağazamn mıil- kiyeti Sümerbank'a ait. Kiracı oldugunıuz mağa- zalarda ise stoktaki mallan devredeceğiz. Bu yüz- den bu operasyonun adı özelleştirme olamaz. Bu mağazalardaki tüm mallan bir gunde sattıgımızı dü- şünün. Devir de buna benzer bir şey. Sistemin he- defi, bu fırsattan herkesin istıfade edecek şekilde olmasıdır. İster Sümerbank çahşiuu olsun, ister bir- den fazla raağazaya talip olan büyük kuruluslar ol- sun, isterse yabanctlar olsun, bu işin riskini aimak isteyen, daha rasyonel çalışınm diyen berkes ma- ğaza devralmak için başvurabilir. Reklam kampan- vasının bitiminden sonra teklifleri isteyeceğiz. 2 ay kadar sonra da değeriendirmeye başlayacağu. Q- deki mağazaların devrinin dışında mevcut bayile- re zarar vermemek şartıyla yeni bayilikler de vere- ceğiz. SlokJann saüşmdan 150railyarlirahk bir geu'r beküyornz. Saüşlann rasyonelleşmesiyle de ciromuz yüksdecek. Bu operasyonia birlikte 1990 jıiı na- kit girdilerimiz 450 milyar lira arUcak." Mağa^alann devrinde Sümerbank çalışanlanna öncelik ve çeşitli kolayhklar sağlanacağını söyleyen Çakır/'Mağazalanmızda çalış«a 3 bin çatasanı mağdor etmeyecegiz" dedi. Çakır, "Fabrikalann özelleştirilmesindeo sonra Sümerbank'ın yeni pat- ronunun bayilik sözleşmelerini iptal etme olasılıgının" hatırlatılması Uzerine, "Bu konn ser- best piy asa koşullan çerçevesinde çözülür. lyi ca- hşan bir dükkinın bayiliğüıi kimse iptal etmez. Ay- nca özeilestinneden önce. biz de iyi çaüşurdmayan bir bayimizia sozJeşmesiai iptal edebiliriz" şeklin- de konuştu, Çakır, Sümerbank yönetim kurulu üyelerinin, idari bölüm çalasanlannın ve bunlann yakınlan- nın mağaza devralma hakkı bulunmadığım söyle- yerek, "Bayilik verirken, görevimizden olma pa- basına siyasettea azak duracağız. Bu tip tekliflcre de kesinUkle hayır diyecegiz" dedi. Fethiye Belediye Başkam'na göre "geçen yıl rezil olan sebze üreticisi bu yıl seradan sonra tarlaya pek yüklenmedi." Sehze zammının nedeni S Üreticilere göre sebze fiyatlarındaki büyük artışların nedeni yalnızca havaların soğuk gitmesi değil. Ziraat Odaları da sebzede yaşanan dramın hükümetlerin yanlış politikalarından kaynaklandığını öne sürüyor. ÜMİT OTAN İZMİR — Sebze fiyatlarındaki büyük artışların nedeni yalnızca havaların soğuk gitmesi ve tarla ürününün geç kaJması değil. Lre- ticiler geçen yıl tarlada kalan ürünlerinden yakınarak "Bu yıl yarı yanya az ekim yapıldı" der- ken Ziraat Odaları sebze ithalatı- run üreticiyi ürküttüğünü vurgu- ladılar. Fethiye Belediye Başkan Vekili Aydın Günday, havaların söylendiği kadar kötü gitmediği- ni, hükümetin sebze ihracı yapı- lacak bir ülkede ithalata yönelme- sinin üretici uzerinde büyük yıkı- ma yol açtığını söyledi. Mayıs ayında 400-500 liraya alı- cı bulamayan domates şu an Fet- hiye'de 2000-2500, büyiik kentler- de de 4000-5000 bin liradan işlem göriiyor. Sebzede son günlerde ya- şanan büyük fiyat artışlanna ne- den olarak bazı kesimlerin hava- ların soğuk gitmesini gösterme: ; - ne üreticiler, Ziraat Ckialan ve be- lediyeler karşı çıktılar. Havalann etkisinin küçük bir neden olabi- leceği, olayın arkasında yanlış po- litika, üreticinin küstürülmesi, korkutulması ve gerekli teknik alt- yapının oluşturulamaması gibi ne- denlerin bulunduğu belirtilerek "Göriinen köy misali bugünlere gelineceği acık biçimde görülüyor- du" denildi. Kaş Kale Ziraat Odaları Başka- nı Salih Demirci, geçen yıl ayru ay- larda ürünün tarlada kaldığını be- lirterek yaşanan fiyat anışlarıyla ilgili olarak şunlan söyledi: "Üreticinin gözii korktu. Gecen yıl büyük zarar ettiler. Zaten gir- dilerin yükseküğini anlafmava ge- rek yok. Bu yıl üretici tarla ürü- nüne pek fazla rağbet göslerme- di. Tnrkiye'de , tanm politikası yok. Üretici istediği iiriinü istedi- ği zaman ve istediği kadar ekiyor. Sonuç işte böyle oluyor. Oysa ge- rekli altyapı oluşturulsaydı, bilgi birimi yaratılsaydı, seralarda ara- lıklaria üretim yapılır, sera üriinü ile tarla üninü arasında boşluk ol- mazdı. İş yalnızca havalara bağ- lamak olayı görmezden gelmek- tir." Demreli üretici İhsan Benli seb- ze üreticisinde geçen yıldan kalma bir korku olduğunu, tarla ekim- lerine rağbetin azaldığını öne sü- rerken Kumlucalı üretici Nusret Yılmaz, seracıların sezon boyu plastikçiye, ilaç satıcılarına çalış- tığını belirterek "Altın satıp odun almak zoründa kaldık. Üretici çarpümıştır. Sera domatesinin bol olduğu dönemde domates ithal edenler, şimdi niye etmiyorlar?" diye konuştu. Fethiye Ziraat Odası Başkanı ve Ege Bölgesi Ziraat Odaları Genel Sekreteri İsmail Yalçın sebzede ya- şananiarı "dram" olarak niteleye- rek şöyle konuştu: "Yaşanan dramın nedeni altya- pısızlık. plansızlık ve hükümetle- rin yanlış polilikaJanndan kay- naklamyor. • yordamı ile yapılan üretimden ne hayır gelir. Nereye ne ekilebilir, nasıl saühr, üretici ve tüketici nasıl mağdur edilmez so- rulan, hiç sorulmuyor. Elde bir toprak var. Allah ne verdiyse eki- lip loplanıyor. O topraklar da el- den gitmek üzere. Hatalı ilaçlama ve giibreiemı toprağın ömrunü tu- ketiyor. Yalnız bizim bölgede ilaç ve gübreye boşu boşuna verilen para, 60 milyar lira. Bölgemizde bir tane toprak tahlil istasyonu yok. Sonra da kalkıp ahkâm ke- sıyasısiyorlar." Fethiye Belediye Başkan Vekili Aydın Günay ise havaların söylen- diği kadar kötü gjtmediğini, üste- lik tarla domatesinin de yetiştiği- ni vurgulayarak şunları söyledi: "Şu an sera domatesi 2 bin, tar- la domatesi 3 bin lira. Olay şu: Bu yıl tarla ürunü yan yanya az ekil- di. Üreticinin gözü korktu. Geçen yıl rezil olan sebze üreticisi bu yıl seradan sonra tarlaya pek yüklen- medi. " TEKSTİL VE NDNFEICSfYON İHRACATÇILARIMA ÖNBMLİ DUYURU AfiD ve isveç'e yönvttk kısrtlamaya tabt kategonlerde 1990-91 dönemi I. Serbest Kota Oağıtımı ıçın başvurular 15 Haziran 1990 Cuma günû 09.00 - 18 00 saatlannda kabul MıteceKtır. Seoest âağrtıma yalnızca imalatçt - Sanaytcı firmaiar başvurabüecektır BufirmaJardan.mûracaat eöıten kategorllerdeki mal cinsi ve mıMamın 4 katı, kurulu kapasite aranır. Serbest bölûmden. Imalatçı - Sanayicı firmaların bir veya birden fazla Serbest Ihracat Beyannamesı ile bir defada mûracaalta bulunabilecsklerı azamı lımitler ve asgari FOB net binm fiyalan aşağıöa belir- tılmıştir. ABO KATEOORt 237 Oz 335 Dz 336/636 Dz 338/339 Dz 340/640 Dz 341 Dz 342/642 Dz 347 Şrt. Dz 348 Pan. Dz 350 Dz 351 Dz 448 Dz KATEGORİ .£00 219 300/301 313 314 315 317 326 604 617 625 626 627 628 369-5 361 410/624 A. KONFEKSİYON GRUBU ASGARİ BİRIM FİYAT 36 —$/Dz 60 —$/Dz 42 —S/Dz 48 —$/Dz 36 —S/Dz 48—$/Dz 36.-S/DZ AZAMİ ÜMİTUER 3.000 Dz 1 000 Dz 2.000 Dz 3.000 Dz 3.000 Dz 2.000 Dz 3.000 Dz 180—PDz 1.6O0DZ 42 —#Dz 2.000 Dz 60-$/Dz 1.000 Dz B. MENSUCAT VE İPLİK GRUBU ASGARİ BİRİII FİYAT AZAMİ LİMİTLER 3.50 $/HQ 50.000 kg 0.50 $/m J 500.000 m' 2.35 $/kg ' 50.000 kg 0.45 S/m* 500.000 m' 0.30 $/m2 500.000 m* 0.40 $/m* 500.000 nV 0.40 $/m s 500.000 m» 0.60 J/ro* 500.000 m^ 3 30 Vkg 40.000 kg 0 30 $/m* 500.000 m^ 0.30 tlm' 500.000 m' 0 30 */m ! 500 000 mî 0 30 $/m= 500.000 m* 0.30 Vtn 1 500.000 m* 2.55 $/kg 50.000 kg 3.50 S/Ad 20.000 Ad 4.50 S/m* 30.000 m» Kategori Tanırm 4 Pam. örme bay, bayan iç gıyim eşy. 5 Pam. örme bay, bayan üst dış gıy. eşy. 8Pam.orme.dok bay, bayan pant.vetulum 9 Pam örme dok bay, bayan elb. ve etek 13 Yatak çarşafları İSVEÇ Asgart Fob N»t Birim Fiyatlan (DM) Azami Umttkr 1 — 25.000 Ad. 2 80 50 000 Ad. 6.— 20.000 Ad. 4.— 10.000 Ad. 8 — 30.000 kg. Talepler, yukanda belırtilen tarihte. kapalı zarf içensinde yalnızca bir nüsJıa S.I.B ve Başvuru Formu ile yapılacak ve terninatlar rezarv süresı ıçınde (15 gün) yatınlabılecaktir Dagıtım, h«r katagorl ve ülkede da§ıtıl*cak kota miktannın H75'l miktar bazında ftrma sayıtına ealt otarak, H25I tf FOB d«g«r baztnda agırtıklı olarak yapıiacaktır. S I.B.'lerınde ek lıste tanzım edılmeyecek, her fiyat ıqn ayn bir S İ.B. ve Başvuru Formu düzenlenecektır. Bırliklerden tamın edılecsk Başvuru Formlannın tam ve dogfu olarak düzentenmesı gerekmektedır Eksık ve yanlış düzenlenen Başvuru Formlan değertendirmeye alınmayacaktır. ÖNEMU NOT Fmmalar se-tıest kotaya başvufduklan Mûracaat Focmuna gOre kazanuiklan kota miktannı tek bir S.I.B. ile kayda aldırmak zorundadırlar. Dığer twr deyışle. pay sadıbi ımalatçı firmaiar rezerv sûresı ıçinde belgeterlnı kayda aidırmadan önce ihracatçılarını betırieyeceklerdir. Ancak bu betgeterıni bflterek birden fazla ıhracatçı adına ona/latamayacaklardır. fSTANBUL TEKSTİL ¥E KONFEKSİYON, EGE, AKDENİZ, ULUDAĞ, ANTALYA, GÛMEYDOĞU, ANADOIU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ ~ANKARA BELEDtYESİ Sözleşme kilitlendiANKARA (Comhuriyet Büro- su) — Ankara anakent ve ilçe be- lediyelerinde 19 bin işçiyi kapsa- yan toplusözleşme görüşmeleri ki- litlendi. Ilçe belediyeleri, mali ye- tersizlikleri gündeme getirerek yüksek ücret vermekten çekinir- ken, Anakent Belediye Başkanı Murat Karayalçın, ilçe belediye- lerinde sözleşme bagıtlanmadan anakent için anlaşma v a yanaşmı- yor. Belediye-lş Sendikası Genel Başkanı Fuat Alan. "Gerekirse il- çe belediyelerinde greve basla>aca- ğtz" dedi. Belediye-İş Sendikası Başkanı Fuat Alan.-dun düzenledi|j basın toplantısında, 4 haziranda Ana- kent Belediye Başkanı Karayal- çın'ın da bulunduğu toplantıda, belediye tarafının ücretlerin ikra- ıniye dışında giyinik net iicretin ortalama 960 bin liraya çıkanlma- sı önerisini gündeme getirdiğinı, sendikarun ise bu rakamın 1 mil- yon nete çıkarılmasını istedigini bildirdi. Alan, daha sonra bu ra- kamları veren Anakent Belediye Başkanı Karayalçın'ın, ilçe bele- diyelerinde sözleşme imzalanma- dan, kendisinin anlaşma yapma- yacağını bildirdi. Ilçe belediyele- rinin bir kısmının 600 bin lira, bir kısmının da 750 bin lira dolayia- nnda ikramiye dışında net giydi- rilmiş ücret önerdiklerinı anımsa- tan Alan, "Eğer anakent beledi- yesi, cözümü YHK'ya bırakacak- sa işçinin diyecegi çok şey olacaktır" dedi. Alan, sözleşme görüşmelerinde bir gelişme ol- mazsa ilçe belediyelerinde grev hazırlıklanna başlayacaklannı be- lirterek "41 belediyede toplusöz- leşme imzaiadık. Geriye bir tek Ankara, Adana ve F_skişehir kal- dı. Eskişehir '450 bin liradan fazla veremem', Adana '536 bin liranın üsliine çıkmam' diye diretiyor" dedi. ' Öte yandan Istanbul Belediye- si'nde, tSKt'de çalışan Tes-lş Sen- dikası iiyesi işçileri kapsayan top- lusözleşmenin 26 bin belediye iş- çisini kapsayan toplusözleşme ile aynı hakları, genel ilkeleri ve or- tak hükümleri içerdiğı bildirildi. Toplusözleşme ile ücretlerde bi- rinci yıl yüzde 235 orarunda, ikin- ci yıl ise ayda 4'er bin liralık ba- rem artışı uygulandıktan sonra enflasyon artı yüzde 10 oranında zam vapılması kararlaştırıldı. Eğitim-Iş için takipsizlikANKARA (Cumhoriyet Büro- su) — Ankara Valiliği'nin Eğitim- tş Sendikası kuruculan hakkında cezai işlem yapılmasına ilişkin başvurusunda, Ankara Cumhuri- yet Savcılığı takipsizlik karan ver- di. Eğitim-tş Sendikası ile ilgili dosya, Cumhuriyet Savcılığı'nca Ankara İş Mahkemesi'ne gön- derildi. Ankara Valiliği, Ankara Cum- huriyet Savcılığı'na başvurarak Deviet 'Memurları Yasası'na Bağ- lı olarak çeşitli deviet okullann- da memur, öğretmen olarak çalı- şan 21 kişinin posta aracılığıyla valiliğe gönderdikleri belgelerle Eğitim-tş adı altında bir sendika kurduklanm bildirdi. Valiliğin başvurusunda, anayasanın 51. ve Sendikalar Yasası'nın 1. maddesi ile sendika kurma hakkının işçi- ler ve işverenlere tanınmış bir hak olduğu, bu nedenle kamu görev- Ulerinin sendika haklannın bulun- madığı belirtilerek Sendikalar Ya- sası'nın 6. maddesinin 7 ve 8. fık- ralan ile 54. maddesi gereğince, sendika faaliyetinin durdurulma- sı, ardmdan kapaülması, yasaya aykırı sendika kurdukları gerek- çesiyle memur olan kunıcular hakkında cezai işlem yapılması is- tendi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı, kurulan sendikarun faaliyetinin durduruhnası ve kapatılması ile il- gili evrakın valüikçe görevli yerel iş mahkemesine gönderilmesi ge- rektiği halde Cumhuriyet Savcılı- ğı'na gönderilmiş olduğunu ifade ederek dosyayı Aııkara İş Mahke- mesi'ne gönderdi. Savcılık, ayrıca Eğitim-lş Sendikası kuruculan hakkında da takipsizlik karan verdi. Savcılığın takipsizlik kara- rında şöyle denildi: "Sendikalar Kanunu'nun 59. maddesinin 2 nolu beodinde, 2. maddesinin 1. ve 2. fıkrası, 22. maddesinin 4. fıkrası ve 21. mad- deye göre üye olamayacaklan, üye kayıt edenler ile üye kayıt olanlar için ceza öngönilmüs olup somut olayda ise benüz üye kaydı söz ko- nusu olmayıp sendika kuruluş aşamasındadır. Kurucu üye olmak ile kumlduktan sonra üye kayıt el- mek arasında fark bulunduğu açıktır. Kanun koyucunun sendi- ka kuramayacağım kabul ettiği kimselerin bu kabule aykın dav- ranışJannı suç kabul etmediği an- laşılmaktadır. Bunun yaptınmı, sendika yönünden madde 6. fık- ra 7., 8. ve madde 54'te düzenle- nen iş hâkiminin müdahalesidir. Burada, Sendikalar Kanunu- nun, diger kanunlann uygulan- ması hakkındaki 63. maddesinin de uygulanması düşunulemez. Çünkü bu ms İ 1e Sendika Kanu- nu'nda hüküm bulunmadıgı hal- lerde Medeni Kanun ve Dernek- ler Kanunu'nun aykın olmayan bükürnleriııin tıygulanmasım sen- dikalar hakkında öngörmüştür. Oysa burada söz konıısu olaıı, sendikanın kendisi degil, semtika kurucusu olan kimsedir. " İmrenAykut ILO Genel Kurulu'nda CENEVRE (AA) — Calışma ve Sosyai Güvenlik Bakanı İmren Ayknt, Avrupa'daki son gelişme- lerin bazı gelişmiş ülkelerde çalı- şan göçmen işçilerin hakları uze- rinde olumsuz etki yaratmaması gerektiğini belirtti. Aykut, ILO L nun, göçmen işçilerin hakları ko- nusunda da koruyucu ve geliştirici role sahip olmasını istedi. Bakan Aykut, Uluslararası Ça- hşma Örgütü'nün (ILO) 77. Genel Kunıl toplantısında yaptığı konuş- mada, Avrupa'da son zamanlar- da meydana gelen "tarihi defişikliklere" değindi. Hükümet olarak Doğu Avrupa ülkelerinde serbest pazar ekonornisi ve de- mokrasi yönünde atılan olumlu adımların destekJeyicisi oldukla- rını bildiren Aykut, bu ülkeler ile ILO arasında gelişen ilişkileri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle