07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 15 HAZİRAN 1990 06.59 Açılış 07.00 Gün Başlıyor Ankara, tstanbul, izmir bağtanıılı hafiada beş gun ıkı saaı sureyte canlı otarak yaymlanan programda, ekonomıden haberler, çizgi filmter. cimnasttk, sanaı haberleri, trafik ve yol durumu, günün mûnusu, Turkçe sözlu hafif muzık, konuklar ve canlı muzık böiumlen yer alıyor. 09.00 Haberler 09.10 Hanımlar İçin Prof. Dr Sedat Tolgay menopoz hakkında bilgıler veriyor. Abajur yapımı ekrana getırılıvor. Karşıyaka Kız Meslek L'ısesi'nın defilesi yer alıyor. Kadmlarm el emelmı değerlendırecek el sanatlanmızı yurtdışına tanııan bir hammta yapılan röportaj yayımlamyor. 09.40 Susam Sokağı -54- Programm hedeflen, "T" harfî, 4 sayısı, 1, 2, 3 sayma, toplama ıslemı, problem çOzme, ilifki lenmlen, basıl fen, yasına uygun becerı gelısiirme, doğal cevre, duygular, uzuntu, beslenmedır. 10.15 Arkası Yann: Yalnız Sen Roberto Agırre adındakı adam Raauel'ı telefonla aramakta devam etmektedır. Antonio bunu öğrenir ve Raauel'den gerçeği anlalmasım ıster Bu amda Raçuel, Martan'm yaptığı kazada Luıs'ın rotu olduğundan süphelemr ve Marta'dan onıutta görusmemesını jsler. 10.40 Kapanış • 14.59 Açılış 15.00 Haberler 15.15. Ögleden Sonra Program "Akçakûy" adlı yerlı dramayla başlıyor. Türk halk ve Türk sanaı mıizığınden çesulı omekler sunuluyor. "Mekıup" kûşesı bölümunde, zihınsel ûzurlu çocuklar, sosyal guvenlık kuruluşlan ve becerı kursları hakkında İZİeyıcı mekıuplan cevaplandmlıyor. Program Mete Akyol'un sunuculuğunu yaptığı "Içımızden Bırı" bölümüyle sona enyor. 16.30 Çocuklar İçin Çizgi Film: Sevimli Cüceler Susam Sokağı -55- Programın hedeflen, basıl fen, hosgöru, duygudaşhk, kahvaltı, "V ve "Ü" harfî, l'den )2'ye sayma, 5 sayıst, liçgen, ılışkı lenmlen, venlen ıpuçlarından lahmınde butunma, sosyal çevre, duygular, korku, kulağı tanıma, grup kurmaüır. 17.30 Dtinya Kupası 90 17.55 Dünya Kupası: Avusturya-Çekoslovakya 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.50 Stüdyo B: Hodri Meydan (Bugun koşesmde) 21.55 Dünya Kupası: F.AJmanya-B.Arap Emir. 23.35 Festivalde Yann 00.05 Gün Biterken 00.20 Gece Sineması: Şatodaki Canavar (Ayrmtılı bilgı yandakt sütunlarda) 01.40 Kapanış 18.10 Açılış; 18.12 Dizi: Yalan Rüzgân 19.05 Haberler 19.20 Günlerle Gelen 20.00 Müzik Yılmaz Çoğulu'nun hazırladıgı programda Besiktas Musikı Demefı Türk Sanaı Müzığı korosu yer alıyor. Koro şu eserlen seslendınyor Acem Kurdı Ajnpvı, Sevdı Gönlum Ey Metek, Pek Muzdanbtm Ey Gıd-i Ten, Sana EBer Se Guzelsm Demestn, Sazımda .\ıyazv7ida Aklımda Hep Sen Vantn, O Yardan Habtr Yok, Ban Felek Ben Yuzune Soyleyeyım ve Yar Peşmde Koşa Koşa Yoruldum. 20.25 İslam ve tnsan Prof Hayram Altınlas, Prof. Dr. Mustafa Erkal ve Necmettm TOrinay'm "Aıle" konulu sohbetinden sonra program aıle konukı surle devam edıyor. Kumn'ı Kerim Isra suresmı Demırhan Ünlu okuyor 20.55 Müzik Dünyasından 21.25 Gün ve Ekonomi 21.55 Dizi: Taler ve Turner 22JO Haberler ve tngilizce Haberler 23.05 Festivalde Yann 23.15 Dünya Eğleniyor Programda Donna Summer'ın bır konseri ekrana gelıyor 00.15 Dünya Kupası (Günün Özeti) 00.45 Kapanış TCC7 19.59 Açılış 20.00 Çizgi Film: Nickolas Nicleby 21.10 Dizi: Matmata'nın Gülleri 22.00 Show: Arthur C Clarke'ın Garip Güçler Dünyası 22.20 Türk Sineması: Teyzem (Aynntılı bılgı yandakı suıunlarda) 23.50 Kapanış 19.02 Açılış 19.04 Haberler 19.15 Susam Sokağı 19.45 Gençlik Korolan 20.05 Dizi: Uğurlugiller 2035 Hanımlar tçin 21.05 Belgesel: Sanatımızla Anadolu 21.35 Nalan Altınörs Sizlerle 22.30 Haberler 23.00 Müzikallerden: İstanbul Efendisi 23.50 Belgesel: Seleuklulardan Günümüze Türk Vakıflan 00.25 Müzik Dünyasından 00.55 Kapanış 13.00 Açılışve Müzik 13.15 NBA Basketbol 15.00 Dizi: Ateş Çemberi 16.00 Dizi: Cimri 17.00 Çizgi Film: Öriimcek Adam 17.30 Müzik 20.15 Haftanın Dizisi: Alün Yıllar 21.15 Müzik 01.00 Kapanış TV4 vericileri için PTTve TKT uyuşamazken, yayımlanacak programlar da hâlâ belirsiz Dördüncü kanalın işi TRTTikTRTGenel Müdürü Kerim Aydın Erdem'in TV4'ün yayına başlaması için PTT'ye en az 10 vericinin devreye girmesi gerektiğini bildirdiği öğrenildi. Ancak Genel Müdür Erdem, henüz 4 verici devreye girmişken önümüzdeki günlerde TV4 yayınına geçileceğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nin 3517 sa- yayınlarının önümüzdeki gunler- yıh yasanın bazı maddelerini ip- de baslay&^ığını soylemesı şaşkın- tal ederek vericilerin tekrar lık yarattı. AA'nın bildirdiğine ANKAKA (Cumhuri>et Buro- su> — Temınuz ayında yayına başlayacağı bıldirilen. sonradan ağustosa kaydırılan TV4 yayınları konusunda TRT \e PTT arasın- da anlaşmaya varılamadı. TRT, TV4 yayınlarının başla- ması için daha önce öngorulduğu gibi PTT'den 10 vericinin devre- ye sokulmasını isıemişti. PTT be- lirlenen surede ancak Ankara, İz- mir, İstanbul ve Cizre vericıleri- ni yayına hazır hale getirırken TRT'ye donmesine karar verme- sı "topun ortada kalmasına" ne- den oldu. 3517 sayılı yasanın 6 ay sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yururlüğe girecek olması nedeniy- ie her iki kurumun da "işi agır- dan aldıgı" belirtiliyor. Buna karşılık TRT Genel Mu- duru Kerim A\dın Erdem'in TV4 göre Vali Bahaeddin Guney'in da- vetlisi olarak Eskişehir'e giden Kerim Aydın Erdem, Kultur Sa- rayı'nda düzenlenen bir törenle kendisine plaket verilmesi sırasııı- da bir konuşma yaparak Anado- lu Üniversitesı ve TRT'nin işbir- liği ile gerçekleşecek TV4'un •'onumuzdeki günlerde yayına başla>acağım" açıkladı. TRT yetkilileri, kurumun tek- nik olarak TV4 yayınlannı verme- >e hazır olduğunu, ancak PTT'den yanıt beklediklerinı bil- diriyorlar. TRT Genel Müduru Kerim Aydın Erdem'in, PTT'ye 10 vericinin devreye girmesi ge- rektiğini bildirdiği, PTT'nin ise Bu vericileri, ancak yıl sonuna doğra devreye sokacağı ifade edil- dı. Ağustos ayında yayına başla- ması halinde TV4 yalnızca Anka- ra, istanbul ve Izmir ile GAP böl- gesinin bir bolumunden izlene- bilecek. TRT yeni kanalın yayın ıçeri- ğini henüz saptayamadı, TRT Yo- netim Kurulu, TV4'ün "müzik ağırlıklı programlara" aynlmasıııı ongorurken Radyo Televızyon Yuksek Kurulu bu kanalın eğiti- me aynlmasınj istiyor. RTYK, ge- çen aylarda TV4 ile ilgili yaptığı açıklamada bu kanalda okul te- levizyonu ile Açıkoğretim progra- mının yayımlanması yonunde go- rüş bildirmişti. Ancak TRT, TV4'ün çok sınırlı bir kesime ula- şabıleceğıni goz onunde bulundu- rarak ılk başta 'deneme' nıtelikli muzik kanalı olarak ongormuş, tü. TV4'ün yayın içeriği saptana- madığı için kurumda, eğitım ve muzik programları ile ilgili ikı ayn paket hazırlanıyor. TV 3 TURK SİNEMASI: TEYZEM 22.25 Anılarda yaşamak Teyzeaı / Yönetmen: Halit Refiğ / Oyuncular: Müjde Ar, Yaşar Alptekin, Mehmet Okan, Tomris Oğuzalp, Necati Bilgiç. Küllür Sertisi — Halit Refig in 1986'da Ümit Ünal'ın ödul kazanmış özgün senaryosundan uyarladığı 'Tejzem' filminde genç bir adamın anımsadığı, yaşamında derin izler bırakmış Üftade tezyesinin nostaljik öy- küsu anlatılıyor. Aile baskısı al- tında bunalıma süruklenerek şi- zofreniye yakalanan ve giderek eriyip tükenen acılı teyzenin kı- rık dramı içinde, toplumumuz- daki kadın sorunlarına da deği- niliyor. 'Teyzem' oldukca tekdüze, yorumlamada yetersiz, ama yi- ne de özenle çekılmiş, yenilikçı, kalıpları kıran son donemin tyi niyetli sinema ürünlerimizden biri. Umuradlı bir genç, ıki ayn zamanda yaşamına gıren, yıllar önce aynı evde oturduğu mutsuz bir kadının, teyzesi Uf- tade'nin öykusünü bolük pör- çuk anılara dayanarak anlat- maktadır: Umur'un çocukluk anıları arasında teyzesi Üftade', çok önemli bir yer tutmaktadır. Assubay emeklisi uvey babası Rıza'nın baskısı altında büyü- yen Üftade (Müjde Ar), genç kızlık gizlerini sakladığı için Umur'la sanki gizli bir anlaşma içindedir. Duyarb bir yapıya sa- hip olan tcyze, düğünlerde gitar çaian Erhan (Yaşar Alptekin) adlı bir genci sevmektedîr. TV 1 GECE SÎNEMASI: SATODAKİ CANAVAR 00.10 KORKU USTALARI BİR ARADA — Meslek yaşamı boynnca sinemada izleyici korkuUrak nsüüaşan yönetmen Terence Fisher'ın OlmİB- de yinc iki korku filmi usta^ı oyuncu van Peter Cushing ve Christopher Lee. Yılan saçların gölgelediği film Şatodaki Canavar (The Gorgon) / Yönetmen: Terence Fisher / Senaryo: John Gilling / Görüntü: Michael Reed / Müzik: James Bernard / Oyuncular: Peter Cushing, Christoper Lee, Barbara Shelley, Richard Pasco, Patrick Troughton / 1964 yapımı / 83 dakika. Kiiltur Servisi — Ingılizlerın unlü 'korku filmleri evi' Haınmer, TRT'nin cuma gunlerı ekrana ge- len 'Gece Sineması' kuşağına epeyce hızmet ettı. Ingilizlerin de genellikle tatil gunleri geç saatler- de izledikleri "Hamraer House Of Horror' yapımevinin filmleri çok özelliklı olmasa da Amerikan fılmleriyle yuklü ekrana bir deği- şiklik getinyor. Bu gece ekrana ge- lecek 'Gece Sineması' da Hammer yapımevinin 1964'te korku filmle- rinin ünlu yönetmeni Terence Fis- her'a çektirdiği 'Şatodaki Canavar - The Gorgon.' 'Şatodaki Canavar', bir Alman kasabası yakınlannda bulunan kı- rık dökuk bir şatoda geçiyor. Ti- pik bir korku filmi mekânı... I933'te kurguculukla başladığı mesleğini Hammer filmlerini yö- neterek sürdüren ve taraamlayan yönetmen Terence Fisher, 'bilioen tarz' korku filmlerine getirdigi kendine özgu abanılı anlatımı ve dikkate değer estetik duzeyini bu Tılmde de gösteriyor. Film, Mega- era'yı anlatıyor. Muolojınin unlü 'yılan saçlı' kadını; bir bakışıyla insanlan taşa çevirebilen, istediği anda korkunç görunumünden kurtularak sıradan bir köylü tipi- ne bürünebilen Megaera'yı... Kor- kunç öğelerle dolu film, izleyiciyi zaman zaman güldurebıliyor: Bir- çok sinema eleştirmeninin de dik- kat çektiği gibi korkunç görünüm- lü Megaera'nın 'yılan saçian' makyajından sorumlu kimseye bi- raz zorluk çıkartmış gibi görunu- yor... Filmin başrollerinde İngiliz si- nemasının 'korku uslalan'ndan Peler Cushing ve Christopher Lee var. Her iki oyuncu da 'Dracula', Frankestein' gibi fılmlerinden ta- nıyacağımız yonemen Terence Fisher gibi meslek yaşamlannda hep korkuya ağırlık vermiş ve bu ışin ustesinden gelmiş oyuncular. •Şatodaki Canavar' çok özelliklı bır korku filmi sayjlmasa da de- ğişik nitelikler taşıyor. Gece Sine- ması'nın izlenebilir filmlennden. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Gunaydın 06.00 Yurttan haberler ve denız hava raporu. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Bugun (kusak 1). 09.40 Arkası yann. 10.00 Ha- berler. 10.05 Btz bir aıleyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Günü yaşar- ken. 1255 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 özel tanıtıcı rekiam programı. 13.25 Hafif müzik. 13.30 Bölgesel >-aym ve rek- lamlar (2) 17.00 Haberler. 17.05 Çocuklarla baş başa. 18.00 Haberler. 18.05 Cunden gune. 19.00 Haberler. 19.30 Yuntan sesler kadınlar toplulu- ğu. 20.00 Avnıpa Topluluğu'na doğru. 20.15 Turkçe sözlu hafif muzık. 20J0 Bestelen yaşa- yanlar, bestelen yaşatanlar 21.00 Haberler 21.05 Türküler ve oyun havaları. 21JO Beraber ve so- lo şarkılar. 22İH» Tufküler geçidi. 22J0 Çağdaş Türk sanat müziğı 23.00 Haberler. 23.15 Gece nin içinden (3). 0055 Gunun haberlerınden ozet- ler. tlJÛO Program ve kapanış. 01.05 - 0455 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Türkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 0830 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.65 Tarihten sayfalar. 09.15 Türkuler. 09J0 Adriano Celentano soylu\or. 10.00 fblklorumuza gönul verenler. 10.20 Du- şünen ınsan. 10.40 Turkçe sözlu hafif muzik. 11.00 Haberler 11.05 Turküler. 11.20 Solıstler geçidi. 11.40 Hafif muzik. 12.00 Beraber ve so- lo türkuler. 12J0 Dunden bugune ses ve saz dun- vamız. 13.00 Haberler 13.15 Halk çaigılanndan ezgiler. 13J0 Mekân ve insan. 13.45 Şarkılar 14.00 Yabancı dil dersi. 14^5 Türkuler. 154» Ha- berler 15.05 Gönul bağı. 15.20 Hafif muzık. 15.30 Arkası yann. 1550 Halk çaigılanndan ez- giler. 16.05 Hafif müzik. 16.30 Beraber ve sok) türkuler 17.00 Haberler. 17.05 Solıstler geçidi (TSM). 17J0 Barok müzik. 18.00 Turkçe sozlu hafif müzik. 18.20 Bilim ve teknoloji dünyasın dan. 18.40Türkuler geçidi. 19.00Haberler. 19J0 Hafif muzık. 20.00 Beraber ve solo türkuler. 20.30 Yabancı dıl dersı. 21.15 Hafif muzık. 21JOYurttan sesler kadınlar topluluğu. 22.00 Er- kekler topluluğu. 22J0 Bır roman / bir hıkâye. 22.45 Türkuler. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo sarktlar. 23.40 Halk çalgılarından ezgi- ler. 2355 Rejisör gözuyle operalar. 0055 Gunün haberlerinden özetler. 0058 Program ve kapa- nış. R A D Y O 3 07.00 Açılış. program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Muzıklı dakıkalar. 11.00 Oğleye doğru 1Z00 Ha- berler 12.15 Ogle ve muzik. 13.00 Günun kon- seri. 14.00 Haberler. 14.15 Muzık magazın. 15X0 Konserlerden. 16J0 Caz ve hafif muzik dunya- sından. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Studyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Müzıkte et- kıleşım. 20.00 Pop caz. 21.00 Muzığin dili. 22.00 Haberler. 22.15 Muzık paJeti. 23.00 Çağmın on- culerı. 24.00 Gece ve muzik. 0055 Günun ha- berlerinden ozetler. 0058 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havaları. 07JO So- lıstler geçidi. 08.00 Türkuler 08.15 Şarkılar 0830 Turkulerden bır demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 09J0 Türküler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getırdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11J0 Turküler. 11J5 Tasavvuf musikısı ve saz eserleri. 12.00 Ha- berler. 12.05 Muzık bahçesı.13.00 Solistler ge- çidi.13J0 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar 1430 Türkuier. 14.45 Saz eserleri. 15.00 Sızin içm seç- tıklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Âşıklar ve ma- halli sanatçılanmız. 1630 De\iet korolan. 17.00 Haberler. 17.05 Türkuler ve oyun havalan. 1730 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Turk sanat mü- ziğı dınleyiri istekleri. 18.58 Program ve kapa- nı$. POLİS İSTANBUL 07 5, •,,.,., Program. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Saba- hın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler 10.00 Hayatın İçinden. 11.80 Kayıp Haberleri. 11.05 Iste Saz Işte Söz. Solist: Necla Akben. 11.30 Bir Solist. 12.00 Istekler. 13.00 Turkçe Sözlu Ha- fif Müzik. Solist: Nükhet Duru. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 BirTopluluk. 14.45 Bir Sanatçıy- la Beraber. SoUst: Necdet Tokatüoğlu. 15.10 Ka- rayolları Trafık Kanunu. 15.15 Aşye Tunalı'dan Şarkllar. 1530 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sozlü Hafif Müzik. 16.00 Beat Dünyasından. 17.00 Muzik Dagarcığı. 17.30 Gun Biterken. 18.15 Muzik Denince. 19.00 Kapanış. POLİS TÖRKİYE <«.* ,,,, , Program 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrü- mantal Muzik. 08.00 Sabahın Konuklan 0834 Yol Durumu. 0835 tşte Saz tşıe Söz. Solist: Nec- la Akben. 09.00 Solıstler Geçidi. 09.30 Yol Du- rumu. 09.35 Cevdet Bolvadm'den Şarkllar. 09.55 KarayoUarı Trafik Kanunu. 10.00 Haya- tın İçinden. 11.00 Bir Sanatçı ile Beraber: Nec- det Tokatlıoğlu. 11.25 Aysema Çağlayan'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberlen. 11.50 Sizın Seçtikleriniz. 12.55 Türkçe Sozlü Hafif Müzik. Solıst: Yonca. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Tür- küler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 lclal Yardım ve Enver Danış'ten Şarkılar. 15.10 Mü- zik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Mu- zik Dagarcığı. 16.45 Huseyin Çakır'dan Turküler. 17.05 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.25 Gün Biterken - Mısralarda Gezintiler 18.00 Program ve Kapanış. Genoto'ya uğrayın^ Opel'inizi hemen seçin! OPEL CORSA 32.945.987 TL OPEL KADETT 41.392.605 TL • 1.4 NV-OHC Motor • 75 H.P. Gücûnde • 168 Km/h hız • 100 km'de 4.9 L yakıt tfiketir (90 Km/h hızda) • Philips DC 670 stereo radyo teyp fr Renkli Camlar • Çift Ayna • 165 /70 R 13-76 Lastikler «41/2 JX13 Jantlar • 1.6 S-OHC Motor • 82 H.P. Gücünde • 100 Km'de 4.9 L yakıt tüketir • 0-100 kra hıza ulaşma süresi 12sn. • Philips DC 670 stereo radyo teyp • Merkezi Kilit Sistemi • Renkli Camlar • Takometre (5 ileri vites için) • 175/70 R 13-80 T Lastikler »51/2 JX13 Jantlar • tçenden Ayarla- nabilir Aynalar (Sağ-Sol) JJugünün işini yarına bırakma- yın. Hemen Genoto'ya uğrayıp. Opel'inizi seçin. Opel'in ve Genoto'nun size uzun vadede su- nacağı avantajlardan yararlanın. GM kalite garantisine sahip üs- tiin bir otomobile sahip olun. Genoto'nun servis ve yedek par- ça desteğİDİ yanımzda hissedin. Hemen Genoto'ya uğrayın, Opel'inizi yann değil bugün ahn. * Merkez Bankası 07. 06. 1990 tarihli 1 DM : 1547.85 TL satış kuru üıerinden hesaplamnıştır. HER TE»1>DE L T t G l U m C5Tl"i CE>EIUL NOTOHS S A I I T I c t t T N C î S t r u i n d l Of»EL YETKİLİ İTHALATÇI VE MARMARA BÖLCE BAYİİrOnoto Cenenü Otomoliv P«ıaH.m« ve Ticard A. Ş. TEL: 174 97 05 - 174 35 46 BLYÎKDERE CAD. 108/1 ESENTEPE- İSTANBUL Cenoto bir Do^uf kuruluşudur. Genoto Ana haber bülteni • ANKARA (Mak Ajans) — 2 temmuz tarihinden itibaren TV-l'in 20.00 ana haber bülteni yainız Ankara'dan değil, İstanbul ve İzmir bağlantıh olarak ekrana gelecek. Ayrıca ana haber bulteninin de 30 dakikayı aşmamasına özen gösterilecek. Yaz döneminde TV-2 haberlerinde ise bir değişiklik olmayacak. Bu yeni uygulamayla İstanbul ve İzmir haber müdürleri kendi bölgelerinde haberleri kendi spikerleriyle verecekler. Merkez Ankara olacak. Buradan İstanbul ve İzmir'e bağlantı yapılacak. Dekor aynı kahrken yayının hangi şehirde yapıldığı (TV1) logosunun yanmda belirtilecek. tstanbul'daki haber spikeri muhtemelen Başak Doğru olurken İzmir'e ise Ankara'dan bir takviye spiker gönderilecek. Çocuklara yeni 'paket' • ANKARA (Mak Ajans) — TRT ve Childrens Televısion Workshop işbirliğiyle hazırlanan çocuklara yönelik 'Susam Sokağı'nın 130 bölümden oluşan ikinci paket programı televizyonun güz döneminde ekrana gelecek. Halen animasyon, film ve dublaj çalışmalannın surdürüldüğü 130 bölümlük ikinci paketin, stüdyo çalısmaiarına ise 16 temmuzda başlanacak. Susam Sokağı yaz aylarında da eski bölumleri ile ekrana gelmeye devam edecek. Avrupa haber kanalı • BRÜKSEL (Mak Ajans) — Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) Başkanı Albert Sharf, Bavyera TV'sine başkan olunca, Avrupa çapında surekli haber yayını yapacak bir kanal için yapılan çalışmalara ara veriJdi. 32 milyon dolarlık bu proje, 28 uyeli EBU'nun 21 üyesi tarafından destekleniyor. Kanal, 'Eurosport'a benzer biçimde üyelerin gonderdiği haberleri sunacak. Geliri ise reklamlar ile 'sponsorhip' adı verilen programların ücretlerinden oluşacak. • • 'J UGÜN • Hodri Meydan TV1 20.50 Proğramın ilk konusu işçi sağlığı ve ış guvenliği. Ru bölumde Nazilli'de iş güvenliğinden yoksun ortamda çalışan ve bır kaza geçiren bir kızın öyküsüyle, Çalışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili denetimlerine yer veriliyor. "Trafik" konusuyla devam edilecek programda, surucülerle söyleşiler yapılacak, Emniyet GeneJ Mudurlüğü Trafik Dairesi Başkanı Abdullah Aldoğan ile bir röportaj yapılacak. Marmaris'in her geçen gün daha çok bir beton yığmına dönüşmesi de programm diğer konuları arasında. Yiyeceklerdeki katkı maddeleriyle ilgili olarak Bakırkoy Belediye Başkanı Yıldırım Aktuna'yla yapılan röportaj ve tstanbul'daki deniz suyunun kirliliği programm son konulannı oluşturuyor. IIN4IM4JJ A Z Z C L U B C C A F E 3-17 Haziran ATEŞ TEZER ÛUARTET 18 Haziran - 1 Temmuz DANIEL SCHNIDER QUARTET Açılış 11 00-01 30 Pazar Bfunch 1100-1600 muzık '9 00 21 00 »22 00-01 00 Türkiye nin en güzel düğün salonlan NİŞANTAŞI 1 RESTAURANT Düğün Salonlan 150 kişi için Yemekh 1 785 000 Yemeklı mezeh 2 175 000 Rezl47 62 39-147 74 40 • Saionlanmız khmahdır • Nufus cuzdanımı, öğrenci kimliğimi, elıliyetimi, banka cuzdanımı, öğrenim kredi kartımı ve sigorta kartımı kaybettim hükumsuzdur. NURTEN MERTOĞLU Nüfus cuzdanımı yitirdim. Kükümsuzdur. ASLIHANÇAĞLAK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle