07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 HAZİRAN 1990 İNSAJNLAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N CUMHURÎYET/7 — G Ö R Ü Ş Ekip Yalnızlık ekıp ışı değıldır Metin Ûstûndağ BARBAROS BULVARI-BÜYÜKDERE CADDESİ FELÇ OLUYOR 15 km'lik yolda 15 gökdelenBEŞİKTAŞ'tan Barbaros Bulvarı'na doğru döndünuz Sağda Yıldız Ünıversıtesı ve Boğazıçı Köprüsu sapağına gelmeden önce parkın arkasın- da bır otel ınşaatı var Henuz sıvnlmedığı ıçın kımsenın dık- katını çekmıyor 30 katlı, 75 metre yukseklığmde ve 22 bın metre kare alana yayümış dev bır otel ve ış merkezı olduğun- da gözümüze sıpsıvn gırmış olacak Yukarı doğru devam edelım Sağda Zıncırlıkuyu'ya gelme- den gözlenen koskoca çukur, şu anda aralarında anlaşmaz lık da olsa Tathcılar'ın sahıp olduğu ve STFA'nın ınşa ettı- ğı Zıncırlıkuyu İş Merkezı 41 kat, 143 metre. 106 bın metre kare alanda yapılıyor Yola devam edıyoruz. Bü- yükdere Caddesı üzennde Fa- tıh Sultan Mehmet Köprusü- ne gelmeden Sabancı Cenler, Yapı Kredi Plaza, Turkiye Şı- şc Cam Fabnkalan tş Merke- n gıbı sıralanmış, kımısı ınşa halınde, kımı çukur, kımı kat kat yükselen gökdelenler ls- tınye yol ayrımına kadar olan bölgede tam tamına 15 tane gökdelen 47 kat üe 15 kat ara- sında boy boy, sıra sıra. Mımarlar Odası tstanbul Buyükkent Şubesı'nın yaptığı bır çalışmaya göre bu 15 gök- delenın kat yüksekhklerı ve kunıldukları alanlar şöyle- 1- Otel ve İş Merkezı, Bar- baros Bulvan, 30 kat, 75 met- re. 2- Yapı Kredı Plaza, Büyük- dere Caddesı, 1. blok, 24 kat, 63 metre. 2. Hok 24 kat, 70 95 metre. 3. blok 25 kat 70 40 metre. 3- Sabancı Center, Büyiik- dere Caddesı, 1. blok, 44 kat, Kimisi inşa halinde, kımi çukor, kiml kat kat yukselcn gökdelenler. (Fotograf: Moharrem Aydın) 136 metre. 2. blok 39 kat, 118 57 merte. 4- Türkıye Şışe Cam İş Mer- kezı, Büyukdere Caddesı, 1. blok, 47 kat, 160 metre, 2. blok, 47 kat, 160 metre. 5- Zıncırlıkuyu İş Merkezı, Büyukdere Caddesı, 4 i kat, 143 metre. 6- Maya-Akar İş Merkezı, Büyukdere Caddesı, 21 kat, 100 30 metre. 7- Movenpıck Radısson Otel, Buyukdere Caddesı, 33 kat, 99 metre. 8- Sprmgız Plaza, Büyukde- re Caddesı, 25 kat, 71 metre. 9- Üç-el İş Merkezı, Buyuk- dere Caddesı, 24 kat. 10- Mecıdıyeköy Tıcaret Merkezı, Büyukdere Caddesı, 29 kat 11- Şışlı tşhanı ve Katlı Oto- park, Büyukdere Caddesı, 15 kat. Bu 15 gökdelene Merkez Bankası, Töbank ve Mecıdıye- köy Otel ve ış merkezı olarak henüz kat sayılan bellı olma- van 3 gökdelen daha ekleye- lım Buyukdere Caddesı uzerıne yapılmakta olan gökdelenler- le ılgılı kanakzasyon, elektrık, telefon gıbı altyapı hızmetlerı- nı hıç duşunmeden sadece tra- fık durumunu ele alalım Bu kadar katta toplam eklenecek çalışan sayısı yarım mılyon olarak hesaplanıyor Yarım mılyon dave çalışan kışının her gun bu caddeye gelıp gıtmesı yaklaşık 100 bın aracın Buyuk- dere Caddesı'ne yığılması an- lamını taşıyor Yanı bugunku >oğun trafiğıne 100 bıne vakın daha araç eklenecek Barbaros Bulvarı-Buyukdere Caddesı- nın özellıkle Etıler-Mecıdıye- köy-Levent arasında nasıl felç olacağını vann sız hesaplayın SLZ hesaplamalısınız, çunku bu yol ustunde bunca gökde- lene arka arkaya ımar nıhsatı verenler nasıl olsa bunu hıç he- saplamamış bulunuyorlar. Bır de Zekerıyakoy gıbı da- ha uzak yerlesım bırımlerınde, "kente ulaşımı kolay koy" dı- ye mılyarlık vılla alanlar du- şunmek zorunda Çunku bır sure sonra yolları felç olacak Sanyer'den, Tarabya'dan gelır- ken ust yolu kullananlar da şımdıden duşunmeye başlaya- bılırler KOTUHABERFAU Kan ve gözyaşı FEDERAL Almanya'dan gelen bır ko- nuk, geçen gun kötü bır fal baktı Alman Sosyal Demok- rat Partısı SPD'nın eskı Genel Sekreten Peter Glotz, Avrupa'nın ve Al- manya'da yasayan Turk ışçüe- rının geleceğıne baktı Glotz, ıyı sözler söyleyen ve geleceğı umutlu gosteren bır falcı değıl- dı Kötu haberler verdr "Kan ve gozyası." Doğu ve Orta Avrupa'dakı gelışmelerı değerlendırırken Sovyetler Bırlığı'ndekı ayrım- cıhk ruzgârlarının kıtlelerı et- kıledığıru anlatan Glotz, Avru- pa'da ulusçuluk akımmın yuk- seldığını ve tkıncı Dunya Sava- şı öncesıne dönulmekte oldu- ğu uyansını getırdı "Dogudakı uhısçuJuk geri gelecek. İnsanların istedıgi ulusal «e bolgesel kalmak. Av- nıpa super bır yapıda, ama bu yapı insanlarda hıçbir bis uyandırmıyor. Avrupa 1945, Sovyetler ise 1917-18 vıllarına gen donmeye başladı. Boyle bir Avrupa, yakında tkinci Dunya Savaşı ortanunıa içıne ISSİZ MUHALEFETE İŞ ARANIYOR Bir işveren gorurse BU fotoğraf İş ve lşcı Bulma Kurumu Gemlık Büro Şeflığı'nın panosunu göstenyor İş arayaıüar "issiz muhalefet"ın genel başkanı ve genel sekreterı tktıdar nasıl olsa her şeyı yapıyor, onlar da ışsız kalmış bulunuyorlar Hazu Mechs de tatüe gırmışken daha ıyı bır ış arayışına gırmışler Belkı bır işveren çıkar da kendılenne "ıktidar görevi" venr ne dersmız 1 ' (Fotoğraf Faruk Kırtay) dusecektir." Avrupa'yı doğusu ve batısıy- la bırlıkte duşünup gelıştırmek gerektığını savunan Glotz, ıkı Almanya'nın bırleşmesı sonra- sı Turk ışçılerının durumunu da yıne kötu haber falı ıle dıle getırdı "Bu olaylardan sonra özel- likle Almanya'da kan ve goz- yaşı olacaktır. Şu anda Alman- ya'da 1.5 miljon ıle 4 mılyon arasında ıssu Alman vatandaşı var. Doğu Avnıpa'dan Batı Av- rupa'ya goç başladığı zaman hoşgoru kalma\acaktır. Ya- bancı ışçılere hoş bakılmaya- cak, Almanlar, Turklenn bı- le ışi var (Wolksvagen'de bın- lerce Turk ışçı çalıştıgını goz onune aldığımızda bu daha iyı anlaşılır) bızım neden yok?' di- >e bağıracaklardır. Eğer Kohl burada olsaydı bunu size daha pozıtıf olarak anlatırdı. Ben son derece na- muslu ve saminu bıçımde bun- lan anlatiNorum. Çunku par- tflerustu olarak konuşayonun." RAHMİ KOÇ'TAN SPORCULARA ÖĞÖT CEHNETE Mİ GİDİYORUM? Isa Mesih'e imanBİR toplum fukaralaşıp ca- hılleştıkçe büvuk kentlere gö- çen ınsanlar çaresız kalıp dıne daha fazla bağlanmaya başlı- yorlar Bır yandan tarıkat yu- valan ve Kuran kurslan ıle ır- tıca, bır yandan da çeşıtlı bro- şürlerle Hınsüyanlık yayılma- ya çaljşılıyor Kapı kapı dağı- tılan bır broşurde cennete gı- dıp gıdemeyeceğınızı öğren- mek ıçm bır muu test, butün dınlerde olduğu gıbı gunahkar olduğunuzu belırterek gerekh dozda suçlama ve kurtuluş ıçın ınanmanız gereken adres mev- cut Işte broşurden ıncıler- "Cennete mi gidiyonıra? Talimat Aşağıdaküerden hangüerine dayanarak cennete gidilebile- ceğini sanıyorsanız, işaret- leyiniz: 1- Tanrı'nın emirlerine uymak 2- Sadaka, zekat vermek, se- vaba girmek. 3- Tek bir tann olduğuna inanmak. 4- Ahlaklı bir yaşam snnnek. 5- Namaz kılmak, dua et- mek, oruç tutmak." Bu ve benzen test sorulan- nın yanıtları da 'Açıklamalar' bolümunde lncıl'den çeşıtli bolümlerle verüıyor Böylece Inal'e göre gerçek yolunda olup olmadığımızı öğrenmış oluyormuşuz Sonra gerçek ya- nıt yanı cennete gıden turistik yot" şöyle tarıf edüıyor: "Peki, o halde tannnın aç- tıgı kurtuluş yolu nedır? tncıl- in buna verdiğı >anıt kesindır. Onnette tann ıle bıriikte ya- şamanın tek ve bir tek yolu yal- nız tsa Mesıb'e iman etmek- tir.." Cennete ulaşmak ıçın gerek- lı açıklamaları yapmak uzere Almanya'da bır adres verılıp 'Kitaplanmız bedava' dıye yol da gosterılıyor Yanı yeter kı îsa Mesıh'e ınanın 'Cennet Turızm' hemen uçak bıletlerı- nızı bedava kesıp yerınızı ayırtıyor.. Acelesı olanlar düşünsun . EN BUYÖK YILDIRIM Bir de şu fıkralar olmasa... Ailenizi ihmal etmeyin KOÇ Toplulugu Spor Şenli- ği'mn kapamş torenınde bır konuşma yapan Koç îdare Meclısı Başkanı Rahmı Koc, Sabancı gıbı sıyasetle değıl sporla ılgıh olduğunu göster- dı ve şenlığe katüan 1500 spor- cuya hıtaben bazı oğutlerde bulundu Rahmı Koç şoyle dedı- "Spor ve egzersız vapmadan sıbhatiı vaşamaya, uzun omur- lu olmaya, kılolann ınsan vu- cudunda dengelı bır seküde ya- yılmasına ımkân >oktur... İş hayatının getırdigı stresi ve iç- lenndekı enerjiyi gençler en iyi spor yaparak atabılırler. Spor- cu arkadaşlara şu tavsijelerde bulunmak istıyonım: — Butun hafta oturup haf- ta sonunda bırdenbıre kendı- nizi delı gibi spora vermeyın. — Sporu musabaka olarak yapıyorsanız centilmence kay- betmeyı oğrenın. — Spor dolayısıyla ailenizi ve ışinizi ihmal etmeyin. Be- nim bfazı arkadaşlanra var. Bunlar spor yaptıkları ıçin ai- lelenni ihmal edıp ilgılenmı- yorlar. Buna karşıyım..." Koç camıasının fazla sport- men uyelerıne duvurulur KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK PIKNIK PİYALE MADRA HIZLI GAZETECİNECDET $K\ &İUHÇU T&TıUI OUOOOOO en Yuu& CANTl TA$IMAİI CM KAKTıM Şu f«JUZ MHtK 5AÇ MltilK PfŞ FıgÇAıAlA SAMPUANlM SOL OV MMK fooe aû KREO ÇİZGİLİK KÂMİL MASARAC1 &/A AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GOKHAIS' GVRSES GARFIELD JM DAVIS TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARMAN 15 Haziran OSMAN BÖLÜKBASf Y/NB PARTİ KURUYOR.. 13İZ ' , tLK KEZ 1948 P£, EMEKLJ MA8EÇAL FEVZI MH-L£r PAgTlSt, ' 196ZDE, CUMHÜX/y£T^I KBYUJ MıUET fH£ Mzt UY£L£K., OSMAN SOLl/K&AŞf Ct&£eU6fNOE MıLCEr TlSt M KueMAtC tÇtN ÇAUŞMALAeA 8AŞLAM/Ş- 77. ILK MtLt£r PAIBr/Sf 'NtU l>£ KUBUCUL/Ve A&4S/U&A ye/S. ALMIŞ OLAN OSAJAN BÖLUIC- BAŞt (SOLOA) IL£ AKKAOAÇLAg/NtN, CfCMP ' DEN' AYRlLMA NBPBNl, 8U PABrffJrS/ IS- MET INONU BAŞKAMUĞ'MPA OLUÇTURULA- CAK KOAUSVDN HUKUMETtMI ONAYLAMA- AÇIK- POLtrıK Rl GENELLIKJ.£ KlÇlS£C PUZEYOe KALMIŞrt TURK VE DUNY\ KARIKATURUTVDEN Barrios Rafael Ruiz Tajeda (MEKSİKA) — Hemşerim saat gaç?.. Zeki Beyner
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle