01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
'7 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON Savaşın kadınlarıTV Servısi - Kuçuk bır kasabada vetışen genç Ce- sıra (Loren). evlenıp Ro- ma'ya gıder Kocası olun- ce de kızı Rosetta'vla tek başına kalır Yıl 1943. me- kân Roma Genç dul Cesı- ra. San Lorenzo'dakı bak- kal dukkanını eskı sevgılı- sı Gıovvanı ye bırakıp ye- tışme çağındakı kızı Roset- ta"yı (Brovvn) vanına ala- TRT3 10 00 ikı Kadın - La Ciociara / Yonetmen Vittorıo De Sica / Oyuncular Sophia Loren, Eleanora Brovvn, Jean-Paul Belmondo, Raf Vallone/1960ltalya- Fransayap , 110 dk Sophia 1 ııle Oscar alan ılk \merikalı olma>an kadın uvuncu oldu. 1 uren, odulu aldığını kocası Carlo Ponti'nin vamndavken oğrenmiş. ga- zetecilere eşivle boyle poz vermişti. rak muttefık bombardıma- nı altindakı Roma yı terk eder Nı\etı kasabasına donmektır Zorlubır>olcu- luktan sonra memleketıne \arır Burada verelbırçıft- çının entelektuel oğlu Mıc- hel le (Belmondo) karşıla- şır Rosetta Mıchel'e âşık olur genç adam ıse Cesı- ra vaılgıduvmaktadır Ka- saba gıderek bombardıman hedefi olur hıçbır şey bu- lunmaz hale gelır ^ı ıldızının bırıncı sınıf, hatta muhteşem bır perfor- mans \ermesı uzenne ku- rulmuşa benzeyen bır De Sica-Za\attini ışbırlığı urunu \onetmen \e senaristın daha oncekı >enı-gerçekçı baş.yapıtlannın (Sciuscia. Ladri di Biciclette, L nı- berto D) duzevmde olma- sa da hem bıleğının hakkıy- la Loren"e hem de De Sı- ca \ a bır Oscar kazandırdı Loren "İki Kadın" ıle al- dığı Akademı odulu\le va- bancı dılde bır film ıle bu odulu almava lav ık gorulen ılk Amerıkalı olmav,an ka- dın oyuncu oldu De Sıca senaryosunu Cesare Za- \attini ıle >azdığı filmı Alberto Moravia'nın ro- manından uyarladı Loren Cesıra roluvle valnızca Oscar almakla kalmadı Cannes Fılm Fes- tıvalı \e Ingılız Fılm Aka- demısı taratından da en ıyı kadın oy unculuğa lav ık bu- lundu Kendı guzel kadın ımajı- na bo> lelıkle "ivi ovun- cu"lu"k artisi eklemış oldu Iktelık "La Loren" sus- sıi7 pussuz makyajsız ha- lı> le de guzeldı EKRANSEPETÎ Oscar ödüllü şarkıya Mobil yağı lekesi T\ Servisi - Sho\\ T\ oiKekı akşam "İlk Aşk tlk Dans"ı vavımladı Izleven- ler gormuştur Fılmın finalınde gençler Oscar lı >arkı •'TheTimeOf M> Life'"ın e^lığınde dans edı>orlardı Ancdk bu sah ne başlar ba^lamaz ^arkının se>ı kısıldı \e ekranın alıından vızır \ızır Mobıl arabala- rı geçmeve başladı (bu arada fılmdekı ın- sanlar da bır sure Mobıl arabalarının v ızır- tıları e^lığınde dans etmek zorunda kaldı- lar) Daha Mobıl yaglarının reklam şoku bıtmeden bu »eter ekran dıkev olarak ıkjr ve bolunduloyunLUİardadaruzun bırşey oldular lıalı\ le) \e ekranın dığer varısında "32. Gun"un logosu belırdı Bızım Oscar odullu virkının sesi de ıkıiKi kez kisilarak verını "32. Gun" un o çok bıldık jenerık nıuzığıne bıraktı Nevmış filmden hemen sonra "32. Gun" varmış Shovv T\ en kalıtelı filmlen en guzel şe- kılde vayınılavan kanallardan bırıvdı ve ne vazık kı bu ozellığını vıtumış gorunuvor Umarız Shovv TYvonetıcılenbu>anlışuy- ,,gujjrnalarında ısrarlı oltnazlar __ Yönetmen, aileyi yücelten mesajları son tahlilde veriyor PakuLa'dan alılak dersi atv 00.55 Komşunun Karısı - Consentıng Adults / Yonetmen Alan J. Pakula / Senaryo Matthew Chapman / Muzık Michael Small / Oyuncular Kevin Kline, Mary Elizabeth Mastrantonio, Kevın Spacey, Rebecca Mıller / 1993ABDyapımı T\ Servisi - at\. HolK vvood'un "ahlaksız teklif- lere" merak sardığı donc- nıın bır urunu olan "Kom- şunun Karısı"nı ekrana getırıyor Reklam cıngılları besteîeyen, hayatta hıç nske gırmemış. sağlamcı. ust or- fa sınıta mensup bır Amerı- kalı koca(Kevin Kline). 14 yıllık karısıvla (Mary Eli- zabeth Mastrantonio) ar- tık monotonlaşmış bır e\ lı- lık surdurmektedır Merce- des arabaları. surat motorla- rı ve kuçuk uçaklarıvla tam bır yuppıe çıft olan venı Kevin Kline 'Komşunun Karısı'nda. bir gecelik zevk uğruna kavbettiği konu- munu ve ailesini yeniden kazanmava çalışan adamı ovnuyor. koni:>ulariKevin Spacey \e tırler Derken mezhebı ge- rakır Kline ın da şevtana nış komşu koca mazbut Ke- \ın Klıne'ın katasına "Ka- rılarımızı bir geceliğine değişsek ne olur sanki" sorusunu sokar \e moral sarsıcı bu onerıvle Ke\ın Kline ı >eytanla ba^ba^a bı- Rebecea Miller) kahra- manlarımızın havatına renk katar Ancak komşunun do- kunaklı blues parı,alar so\- le\en ->an>ın karısı\ la. e\ lı- lığıne hep sadık kalını^ Ke- \ ın Kline muhabbetı ılerle- TRT2 21 05 4 Ve Sinema' T\ Servisi - " \ e Sine- ma" Karadenız Ereğlı- sı'nde açılan \e halka açık ılk sinema olan Ataturk KulturMerkezı Salonu'nun açılıij goruntulerı ıle ba^lı- \or Sunuculuğunu Sevin Okvay'ın yapım \e \one- tımını Binnur Kılınçka- ya'nın ustlendığı proızram. HABITAT-II nedetmle Fransız Kultur Merkezı. Mımar Sınan Lnıversıtesı Sınema-T\' Merkezı \e TURKSAK'ın duzenledığı toplu fılm gostenlerının du- yurulması ıle suruvor "Sinema eleştirmenli- ği" konusunun ele alınaca- gı başka bır bolumde ı;>e si- nema ızleyıcılern le vapılan roportajiannvanı sıra Meh- met Açar; Uğur V ardan, Necati Sönmez, \lin Taş- cıvan, Ali Ulvi L vanık ıle konu:>uyor Ayrıca Atilla Dorsav da portre ko;>esınde anlatılıyor. TRT2 20 30 'Stüdvo Istanbul' Idil Biret, 'Studvo İstanbul'un konuğu olacak. İcülBiret'lesöyleşi "Studvo IstanbuT'un konugu MarioLeviolacak Oya Birgul'un sunduğu Sunav Akın'ııı danıs.man \e metın vazarhğını ustlendığı programda 18 vuzvıldadenızvo- luvla Istanbul a gelen gezgınlerın kentı ılkgorduklerın- de yazmıi} olduklan duygulan. duşuncelerı vansıtan bır de belgesel ver alacak VarınVedıkule de konser vere- cek olan Idil Biret ıle yapılan soyle^ının ardından. Ka- lamıij'ta vapılan \ azma Şenlığı'nden goruntulervavım- lanacak Programda a\rıca HABIT-\T(,erçe\eMiıde açı- lan sereıler \e smema bulmacası da \er alıvor uvması uzun surmez Komşunun karısıvla ka- ranlıkta şaşanan buyuk as,k gecesının ardından kadın baltayla oldurulmuş olarak bulununca. katıl zanlisı kah- ramanımıza da pırıncın taşı- nı avıklamak du^er "Oldiiren Cazibe"dekı Michael Douglas ın kaça- mak \apı>ının bedelını fıtıl fıtıl burnundan getırılıi}i gı- bı, za\alh Kline da seks uğ- runa kavbettığı konumuna \enıdenka\u^mak. kansını. kızını. e\ ını barkını yeniden elde edebılmek ıçın gobegı- nı çatlaiır "Komşunun Karısı" ahlakı açmazda bırakan çe- kıcı onenlerle toplum yapı- sının temel taşı olan kutsal aıle kurumunu tehdıt eder gıbı gorunse de ışın aslı oy- ledeğıl Son tahlilde ymeaı- levı \ucelten \e "Karın- dan başkasına uçkur çoz- me, vasak ilişkilerin olum- cül cazibesine sakın kapıl- ma" mesajını veren bır fılm Alan J. Pakulanın unu- ne ve Kev ın Kline'ın se\ ım- lılığıne sırt dayavan, ancak ıkıncı \ansmdan ıtıbaren vonetmenın bıraz çuvalla- masivla onemını yıtıren bır yapım \ ıne de Pakula ve Kline havranları çok fazla bır şey beklemeden ız- levebılır MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Ayaktopunda Tek Kanal CINE 5'ın Futbol Federasyonu'na44 mılyon do- lar odeyerek 1996-97 mevsımının tum ayaktopu naklen yayın haklarını satın alması ortalığı karıştır- dı Arkadaşımız Asena Özkan ın haberınden og- rendığımıze gore CINE 5, ' Statlara bızımkılerden başka kamera gıremez" dıyormuş ayrıca yıne CI- NE 5 tum kanallara 3 dakıkalık haber amaçlı go- runtuyu ucretsız verecekmış CINE 5 bır de TRT ıle anlaşma yapacak ve istan- bul dışındakı ayaktopu karşılasmalarının goruntu- lerını "TRT'den satın alıp ısteyene satacakmış" Hatta TRT'ye de satarlarmış Anlaşıldığına gore CINE 5 hem ayaktopu nak- len yayınlarına hem de aynı karşılaşmaların nak- len yayından sonrakı "haber goruntulen"n\n ya- yımlanmasına el koyacak Haftalarca sonra ya da mevsım sonunda ayaktopu karşılasmalarının oze- tını vermek onemh bır golcunun gollerını sergıle- mek herhangı bır karş'laşmayı daha sonra bant- tan yınelemek ve gunumuzde gordugumuz gıbı onemlı ayaktopu oyunlarındakı durumlar uzerınde goruntulere başvurarak yorum yapmak ancak CI- NE 5'ın çekımlenyle gerçekleştırılebılecek Tum TV kanalları bu gıbı TV ızlencelerı hazırlayabılmek ıçın CINE 5'ten aldıkları goruntulerı kullanmak zorun- da kalacaklar Ne de olsa 44 mılyon doları CINE 5'ın çıkarması ancak boyle saglanabılır Doğru bır yol mu bu9 Toplumun genış bır kesı- mını ılgılendıren ayaktopu karşılasmalarının naklen yayınları ve haberlerının goruntulerı salt bır TV ka- nalının tekelıne verılıyor Durup dururken bu gıbı te- kelcı bır yayın anlayışını kabul etmeye olanak yok- tur Bugune dek kımı ayaktopu karşılaşmalarını "şıf- relı" yayınla CINE 5 ın vermesı bıle buyuk haksız- lıktı Çok genış bır kesımı ılgılendıren bu gıbı ayak- topu naklen yayınlarını ızlemek ıçın, halkı 'şıfrelıya- yın" nedenıyle ek bır masrafa zorlamaya kımsenın hakkı olmasa gerektır "Şıfrelıyayın" olmasa bıle. tum ayaktopu naklen yayın hakkını kaç para verırse versın salt bır TV kanalına tanımak da yanlış bır tutum Kaldı kı bu karşılaşmaların "haber goruntulerı ' de statlara dı- ğer TV kanallarının kameraları gıremeyeceğı ıçın, yıne tek TV kanalında toplanıyor Eger bu uygula- maya geçılırse, salt naklen yayın konusunda değıl, "habercılık" açısından da ters bır durum ortaya çı- kıyor Pekı, ne yapmak gerekır? Tum TV kanallarına once "habercılık" açısından, yanı ayaktopu karşı- laşmalarından sonra en azından gollerı ve karşı- laşmanın onemlı dakıkalarını kısa goruntulerle yan- sıtma hakkı eşıt olarak mı verılmehdır'' Hıç kuşku- nuz olmasın bu hak her ısteyen TV kanalına tanın- malıdır Çunku 'haberı" ve "haber goruntusunu" her TV kanalı toplayabılmelıdır Naklen yayınlara gelınce ış bıraz degışık olabı- lır Nasıl mı 1 ? Işın bu yanını da gelecek yazımda be- lırtmeye çalışacağım Fılm yonetmenlerını anlatan ve fılmlerde bır bu- tun olarak gorulen goruntu ve sesın bırbırınden ay- rıhp ayrılmayacağını tartışan bır kıtap Pascal Bo- nitzer, "Bakış ve Ses " (Çevıren izzetYaşar) Ya- pı Kredı Yayınları istanbul, 1996 KENT HABERLERI İşten çıkanlan 50 işçinin oturma eylemine 2 bin 500 işçi destek verdi Deıi îşçilerînden protesto gösterisi Bekar Sokak'taki tezgahlar kaldırılmak isteniyor • İstanbul Haber Servisi - Be\oğlu Istıklal Caddesı nde bulunan el sanatları urunlerı satan tezgahların beledıve taratından kaldırılmak ıstenmesi satıcılar tarafından protesto edıldı Kendılerıne Bevoğlu Beledıyesı tarafından hıçbır açıklama yapılmadan tezgâhlarının kaldınlmak ıstendığını anlatan satıcılar "Beledıve\e satış vaptığımız Bekar Sokak takı tezgahlar başına 9 nıılvon lıra para oduvoruz En son pazartesı gunu paralanmızı \atırmamıza karşın bızı bu sokaktan başka bır yer gostermeden çıkarıyorlar Başkan Nusret Bayraktar ıle goruşmek ıçın gıttığımız beledıvebınasından bızı kovdular ' dı\e konuştular Otel'de patlama • İstanbul Haber Servisi - Taksını'de bulunan Mercurv Otelı'nın elektrık trafosunun patlaması sonucu 1 ı ağır 4 kışı yaralandı Asmalı Mescıt Caddesı uzerınde faalıyet gosteren otelın elektrık trato^unda dun akşam henuz belırlenemeven bır nedenle patlama mevdana geldı Patlama sırasında otelın elektnk trafosunu kontrol gelen elektrık teknısvenı Haydar Durmazağır Erol Bacak ıle 2 otel gore\lısı de hafıf şekılde yaralandı Patlama sonrası trafoda çıkan kuçuk çaplı yangın ıttane ekıplerınce sondurulurken H"\BITAT-I1 Konteransı'na katılan 80 kışının de otelde kaldığı oğrenıldı Elektnik kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Boğazıçı Elektnk Dağıtım 'KŞ den >apılan açıklamava gore Bevoğfu bolgesindekı trato merkezınde yapılacak çalışmalar nedenı\le 7-11 hazıran tarıhlerı arasında bazı semtlere 08 00-17 00 saatlerı arasında elektrık \erıleme\ecek Kesıntı programı şo\le Bugun 4 Le\ent Şebbo> Sokak Otovolcular \e Petek Sıtelen \ arın Levent Baltalımanı \okı 8 Gazetecıler Yapı Koop Soltaş Evlerı \e cıvarı 9 hazıran Etıler Ge\lanı Sıtesı ve cıvarı 10 hazıran Etıler Toprakkale Gırgın >okaklarının ve U(,aksa\ar voiunun bırkismı 11 hazıran Ftıler Emelım Siapı Koop Vanarsu Derınce Edıncık Taşlıçavırve Tepecık \olunun bır kısmı İstanbul Haber Servisi -Tuzla •\vdmlıko\ de kurulu Ktanbul Orga- nuc Derı Sana\ı Bolgesi ndekı Ta- baksan Den Sanay ı de ışten çıkanlan ışçılerve Derı-lş Sendıkası vonetıcı- lerı. dun ışyerı onunde duzenledıkle- n e\lemle ış\erenı protesto ettıler Derı-lş Sendıkası Genel Başkanı Y e- ner Kava. ^0 ışçının sendıkanın ış- verındekı çoğunluğunu kaybetmesı ıçın ı^ten çıkanldığını soyledı Tabaksan Den Sana\ı"de 3 hazı- randa ışten çıkartılan 50 ışçının ışve- rı onundekı oturma evlemlen surer- ken ı^çıler dun bır protesto gosterısı duzenledıler Işten atılan den ışçıle- rının vanı sıra sana\ı bolgesınde ça- lişan yaklaşık 2 bın 500 işvının katıl- dığı eylem sırasında işveren protesto edıldı E>lem sırasında konuşan Derı-lş. Sendıkası Genel Başkanı Yener Ka- va ışçınındemokratıkhaklannasa\- gılı çağdaş ışverenler ıstedıklerını soyledı Kava tum ışverenlerın GB'ye hazırlandıklarını ıfade eder- ken ışçılenn en temel hakkı olan sen- dıkalaşma hakkına bıle sav gı duv ma- dıklarını sovledı Organıze Sana>ı Bolgesı'nde çalışan ışçılerın vuzıîe 90 ının sendıkalarına uye olduğunu davurgulavan Kaya. "Tabaksan iş- vereninin sendikavı tanımak iste- meven tavrını ve vetki duşurmek için işçi çıkarmasını anlavamıvo- rum" dedı Derı-lş Sendıkası Tuzla Şubesı Başkanı Musa Servi ıse den sanayı- cılerının her \ıl vaptıklan ıhracat mıktanyla ovunduklerını ancak ış- çının hakkını vermek ıstemedıklerı- nı vurguladı Servı şoyle konuştu •'İstersek sanavi bolgesınde tum uretimi durdururuz. \ncak biz iş barışının bozulmasını istemivoruz. İşverenler de bizim başta sendika- laşma olmak u/ere bir dizi demok- ratik hakkımızı tanımak /orunda- lar." Tabaksan Derı Sanayı'de 1 ay on- ce Derı-lş Sendıkası'nın ış>erıne ılışkın Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanlığı"ndan toplusozleşme yetkı belgesı bekledığı donemde ışvenn- de çalışan ışçılenn tumu ışten çıka- rılmıştı Uçılerın e>leme başlaması uzenne sendıka ıle bır protokol ım- zalayan Tabaksan Derı Sanavi ışve- renı bakanlıktan vetkı belgesı gel- mesı halınde ışverınde toplusozleş- me yapmava hazır olduğunu bıldır- miştı Ancak ışveren 3 hazıranda. ış- yennde çalışan 80 ışçının 50"stnı ye- niden ışten çıkardı • •• IU'de gençlerin konser coşkıısu Çağdaş ^ aşamı Destekleme Derneği'nin (Ç\ DD), eğitim bursu verdiği oğrenciler için Mavi Jeans'in katkılarıvla İstanbul Universitesi'nde duzenlediği "Bulutsuzluk O/lcmi"" konserini yaklaşık 2 bin kişi izledi. > aklaşık bin 500 kişive burs veren derneğin başkanı Prof. Dr. Turkan Savlan. oğrencilerin sosval ve kulturel gelişimine buvuk onem verdiklerini belirterek. bu etkinlikte kendilerine destek olan Mavi Jeans'e ve ücret almadan konser veren Bulutsuzluk Özlemi'ne birer plaket verdi. Universitenin Fen Fakultesi anfısinde gerçekleşen ve vaklaşık 3 saat süren konserde oğrenciler çılgınca eğlendiler. Ulaşım uzmanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin projesini eleştirdi 'Kentin her yerine katlı kavşak yapılmaz' İstanbul Haber Servisi - tstanbul'da bırçoğu tepkı çeken yaya ustgeçıtlen fur- yasından sonra şımdı de, katlt kavşaklar yapılması planırken. uzmanlar, her yere katlı kavşak vapılamayacağını belırtıyor Istanbul'da gehşıguzel yerlere yapılan yaya ustgeçıtlen zamanında oldukçatep- kı çekmıştı Yurttaşlardan gelen tepkı sonrası bazı ustgeçıtlerkaldınlmıştı Ulaşım uzman- ları beledıye tarafından yapılması plan- lanan katlı kavşaklann bazılannın gerek- lı oiduğunu. ancak bır kısmmın sakınca- lı olacağını soyluyor Şehır ıçınde katlı kavşağın her yere yapılamayacağmı sa- vunan uzmanlar, ''Bu işin sonu gelmez. Katlı kavşak her yere vapılmaz. Bu, şehir içerisindeki voğunluğu arttırır. Sorunun çozümii toplu taşımaya ağır- lık \ermekten geçer" yorumunu yapı- yor istanbul Büyükşehir Beledıyesı ta- rafından hazırlanan ve planlama aşama- sında bulunan katlı kavşak projeten şun- lar Balmumcu Kavşağı, Kasımpaşa-İplık- çı Kavşağı, Demırkapı Kavşağı. Sırkecı Kavşağı. Taşhan Katlı Kavşağı. Maslak Katlı Kavşağı. Sahra-ı Cedıd Katlı Kav- şağı. Sefakoy Katlı Kavşağı. Küçukyalı Sahıl \ olu Banlıyö Geçışı. Maitepe Kav- şağı, Tunç Petrol Katlı Kavşağı, Çağla- yan Katlı Kavşağı. Darulaceze-Pıyale- paşa bağlantısı Bakımsızlar Banliyö trenleri küskün İstanbul Haber Servisi- Toplu taşımacılık alanında Çağdaş Tramv ay v e metrolar, gunluk yaşamımızda vazgeçümezhğını koruvadursun. emektar banlıyo trenlen. yıllara ve raylara meydan okuyor Ancak banlıyo trenleri, kendılerıne v ıllarca hoyrat davranan ınsanlara bıraz kuskun gıbı Sabah akşam. bızlerı ışyerlenmıze, evlenmıze sevdıklenmıze taşıyan. soluk evler ve ıstasvonlar arasında mekık dokuyan banlı>o trenlerıne bındığınızde bıraz dıkkat edın Her olumsuz şevden şıkâyet etmeve alışkın vurttaşlarımız ne oranda 'yurttaşlık görevi'nı v erıne getırerek banlıyolen hor kullananları uyarıyor Kırılan otomatık kapılan, kırlı camları, >erlerde sıgara ızmarıtlerı ve tavanındakı avak ızlennı gordunuz mu' Iç yuzeylerı kuflenme>e yuz tutan bu araçların tek ısteğı ıse bıraz ılgı ve sevgı Prof. Fevzi Feyzioğlu ödülleri verildi İstanbul Haber Servisi- Fevzıoğlu Kardeşler \ ak- tı nın Prof Fevzi Fevzioğ- luadına duzenledığı "Türk Hukukunda Şuf a (ona- hm) Hakkı" konulu yarış- manın odullen sahıplerıne venldı tstanbul Unıversıtesı Hu- kuk Fakultesi Dekanlı- ğı'nda dun duzenlenen odul torenıııde konuşan Bedi Fevzioğlu.hukukbıiımının gelışmesı veFevzıoğlu nun eserlerıtıın gelecek ku^akla- ra tanıtılmasi amacıv la bov - le bır odul verdıklerını ve bunu her >ıl duzenlı olarak yapacaklarını belırttı Me- denı Hukuk Protesoru \>- dın Avbav ise 1983 y ılında uçak kazasında havatını yı- tıreıı Prot Fevzıoğlu nun medenı hukuk alanında te- mel olan kıtaplarının bulun- duğunu sovledı Hukuk Fa- kuhesı Dekanı \ysel Çeli- kel \e oğretım uvelerının katıldığı torende eserlerden hıçbırı bınncılığe layık go- rulmezken ıkıncılığı \li Çavuşoğlu uçunculuğu Cuma Demir ve mansı>on odullennı de Ozcan Gun- gor-Neziha Sevinç ortak çalışması aldı Â'ISAAJSA • HABITAT-II programı dahilinde Almanva Hannover kenti toplu konut başkanı Dr. Peter Hansen, Bahçelievler Beledive Başkanı Saffet Bulut'u zivaret etti. Hansen ve beraberindeki hevet, Bulut'tan halk pazarları ve çevre duzenleme konusunda bilgi aldı. Almantar. halkın voğun olarak alışveriş vaptığı bu pazarların verel vonetimler açısından onemine değindiler. I Kağıthane Beledıvesı taratından bu vıl ıkıncısı duzenlenen cırıt şenlığf HABITAT-II kultur aktıv ıtelerı programına alındı Dolmabahçe Sara> ı nın onunde ata bınerek basın açıklamasi vapan Kağıthane Beledıye Başkanı Arıt Calban Erzurum ve Bayburt'tan gelen cırıtçılerın 9 hazıranda Sadabad"da (Hasbahçe) cırıt şenlığıne katılacaklarını sovledı • Zevnep Kamil Hastanesi'nde 8 Şubat 1994 gunu doğum vapan Esmer Gunel Hanal ve Safive Hışır'ın karışan kız çocukları vuzunden ihmalleri gorulen başhekim muavıni Opr. Dr. \ahva Demirbaşve hemşire Perihan N ılmaz'ın vargılanmasına başlandı. Lskudar 1. Aslive Ceza Mahkemesi*nde •gorevi savsakladıkları ve dikkatsi/ davrandıklan' gerekçesivle haklarında dava açılan Demirbaş ve \ ılmaz'ın 3 av ile 1 vıl arası hapsi istenivor. • Kuzev KıbrısTurk Cumhurıvetı Cumhurbaşkanı Raut Denktaş Kıbr^'ta kendisının çektıgı fotoğraflardan oluşan sergının açılışını \aptı Denktaş V akko Sanat Galensı ndckı sergıde fotoğrafları hakkında bılcı verdi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle