05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET Deniz SOM hrtffBet: http://www.plOTet.tom.tr/Xfl Eiektronik posta: [email protected] Td: 0.212.512 05 05 Fdks: 0.212.512 44 97 Ulusal eğitime karşı yalan ve ihanet T emel eğıtımın sekız yıla çıka- rılmasına karşı çıkan çevreler gemıyı o kadar azıya aldılar kı duzenledıklerı "kongre'lerde Osmanlı'nın eğıtım duzenının fazıletle- rınden soz edebıhyorlar Devletın bır valısı de çıkıp. ozledığı oğrencıyı ta- nımlıyor "Bır elınde bılgısayar, bır elınde Ku- ran." istanbul'dan yazan Özgür Adalı Osmanh'yı şınn gosterme çabalarını "yalan ve ıhanet" cephesının yenı bır oyunu olarak nıtelıyor "Osmanlı nın eğıtım duzenı akıl ve bılımın yol gosterıcılığınden yoksun dogmatık bır eğıtım duzenıydı Os- manlı'da okullaşma oranı yuzde 3 ıle yuzde 5 tı Okul olarak nıtelenen kurumlar da medreseler ve benzerlerıydı Tebaava okuma olanağı sağlanma- mış, bu olanak yalnızca saray ve çev- resıne sunulmuştu 1 Cumhunyetımızın ılk yıllarında, 1923-24'lerde ulkemızdekı okul sayı- sı 5 bın 133'tur ve tum engellemelere zorluklara karşın gunumuzde bu sayı 70 bıne ulaşmıştır Ulkemızdekı 65 bın camının suyu elektrığı ve ısınması tu- muyle devlet tarafından karşılanıyor ve bu olanaklar okullanmızın tumunden esırgenıyorsa bundan daha haınce bır engelleme duşunulebılır mı? Bunları yapanlar bır de utanmadan laık Turkı- ye Cumhurıyetı nden soz edıyorlar' Osmanlı'nın, tebaasına okul açacak, onu eğıtecek parası mı yoksu gucu mu yoktu? Amaç bellı Egıtılmış bır kıtleyı, bu tebaa da olsa uzun sure somurmek guçtu Tebanın bılısız ve bılınçsız kal- ması Osmanlı'nın ışıne gelıyordu Os- manlı'nın en guçlu somuru aracı ıse Kuran'dı Kapağını tebaasına gostere- rek 'Bu senın kutsal kıtabındır buna tapacaksın ve buna gore yonetılecek- sın' dedığı Kuran Ne var kı, bu kıtabın tebaa tarafından okunup oğrenılmesıne ızın vermemış- tı Turkçeye çevrılmesını de çogaltıl- masınıdayasaklamıştı Tebaa cumhu- nyetın kuruluşuyla bırlıkte yurttaşlık ka- tına ulaştığı andır kı kıtabı kendı dılıyle okuma olanağına kavuşmuş her eve Kuran gırmıştır" Ozgur Adalı'nın çozum onerısı çok açık "Ulkemızdekı Arap kulturu taşeron- ları ve ruhban sınıfı ozlemcılerı yobaz- ların onu ancak Atatürk Devrimler- ni'nın yenıden eksıksız ve odunsuz uygulanmasıyla alınabılır Turkıye'nın kurtuluşu buna bağlıdır" Var mı ıtırazı olan! SESSÎZ SEDASIZ NURİ KVRTCEBE Kara para G alatasaray Spor Kulübü'nün başkan | yardımcısı Ergun Gürsoy, 5 ı ' milyon dolara futbolcu transfer edeceklerıne ılışkın soylentılerı yalanlayıp açıklamış: "Bir futbolcuya 5 milyon dolar verilmez. Bizım aklayacak kara paramız yok. Türkıye'de bu paraya alınacak futbolcu yok." Acaba ne demek istemiş? Türkıye'de spor kulüpleri uzerınden kara para aklandığını mı söylemek ıstemış... Yoksa, kara para aklama sınırının 5 milyon dolardan başladığını mı vurgulamak istemiş... Türkiye'de 5 milyon dolarlık futbolcu olsa, kara para aklama yöntemiyle transferını yapabıleceklerini mı belırtmek istemiş... Mert Alı Başarır dan SÖZDEYİŞLER Zengın olurken durustluğunu bıle satın almıştı Devletin rezil, kepaze ettiği mühendisler diyor ki. O rtalıkta şu sıralar yetkılı var mı pek bılınmıyor KlT'terde ça- lışan sozleşmelı muhendısle- rın yazdıkları dılekçeler de bu yuzden ortada kalıyor Bugunlerde yuzlerce sozleşmelı muhendıs altına ımzaattığı "açıkdılekçe'lerıyetkılılere ulaştırmaya çalışıyor Yarın memleke- tın halını merak edenlere bır anekdot olacaktır "KlT'lerde çalışan sozleşmelı mu- hendısler olarak bızler ulkemızın yatı- L Cıhtın Denurc ı den F O R I Z \l U Plaza gazetecılığı der kı "Zaten okur dedığın nedır kı, ıkı makas. bır he\es'" nm uretım sanayıleşme ve kalkınma- sında yeralan en önemlı unsurlarız Boyle olmasına rağmen ıçınde bulun- duğumuz ekonomık ve sosyal koşul- lar ustlendıgımız sorumluluklara ve sa- hıp olduğumuz tahsıle uymayan duze- ye ındırılmıştır 1991 yılında 1 300 mark karşılığı uc- ret alan muhendıs. 5 yıldan berı 600 mark karşılığı ucrete mahkûm edılmış- tır Yıtlardır aılelerımızı ınsanca yaşata- cak asgarı gelır duzeyıne sahıp değı- lız Muhendıs yıllardır unutulmuş, umutsuzluğa ıtılmıştır Hatta yıllardır muhendıse. yanında gorev yapan astlarından daha az uc- retler verılmış, amır durumundakı mu- hendıslerastlarının yanında rezıl, kepa- ze edılmıştır Yıllardır uygulanan bu yanlış ve hak- sız ucret polıtıkasına artık bırılennın dur demesı gerekmez mı'' Bu çozumsuz- luk ve ılgısızlık daha ne kadar devam edecek? Bız muhendıslere kım sahıp çıkacak? Sankı mühendisler bu ulke- nın oz evlatları değıl, uvey evlat mu- amelesı gormekten. ıtılmekten, kakıl- maktan bıktık Ya bızım ucretlerımız ınsanca yaşa- yacak şekılde verılsın veya grevlı ve toplu sozleşmelı haklar verılsın, bızala- lım Ya da plan, proje, taahhut ve kont- rol hızmetlerı ıçın dışarıya karşı ımza yetkımız doktorlarda olduğu gıbı ser- best bırakılsın, bız ucretlerımızın du- zeltılmesını beklemeyelım boşzaman- larımızda dışarıda ek ış yapalım Bız sozleşmelı mühendisler devletı- mızı mılletımızı sevıyoruz ama devle- tımızın ve mılletımızın de bızlerı sev- mesını ıstıyoruz" Kadıköy Belediye Başkam'ndan imam-hatip açıklaması ylar sonra Kadıkoy Belediye Başkanı Selami Oztürk'ten sesçıktı Kadıkoy ImamHa- tıp Lısesı'nın kaçak bınasının uzerındekı her an kat çıkılmaya hazır bekletılen demır fılızlerını kestırmeyı duşunup duşunmedığını sormuştuk Aynen şu yazılı açıklama geldı "Kadıkoy Osmanıye Mahallesı 154 pafta, 626 ada 4 parsel olan Kadıkoy imam Hatıp Lısesı nın bulunduğu alan 26 6 1942 TT 1/5000 olçeklı nazım planda aynk nızam ınşaat sahasında kalmakta olup burada mevcut bod- rum+zemın+4NK ve bodrum+zemın katlı ıkı adet okul bınası ıle tek katlı muştemılatın 1983 yılından once yapıl- dığı tespıt edıldığınden 2981 ve 3290 sayılı yasalar uyarınca 24 1 1994 tarıh ve 274/40 sayı ıle ruhsat ve yapı kul- lanma ıznı verılmıştır Daha sonra mevcut okul bınalanna ılave olarak yurt okul ve loıman bına- sı yapımına ızın verılmesı ıçın muraca- atta bulunulmuş soz konusu parsehn ıçınde bulunduğu 26 6 1942 TT 1 /5000 olçeklı nazım planda okul ve tı- caret fonksıyonları belırlenmemış ol- duğundan ve Bayındırlık ve Iskân Ba- kanlığı'nın bu konudakı genelgesıne de uygun olarak yapılanmanın ıskân şartlarına uygun olması koşulu ıle mev- cut okula ılave yurt lojman ve okul bı- nalanna aıt projeler onaylanarak yapı ruhsatı verılmıştır Onaylı projelenne uygun olarak ınşa- atlar devam etmekte ıken komşu sıte sakınlerınce mahkemeye başvurulma- sı sonucu mahkemece yurutmenın durdurulmasına karar verılmesı uzerı- ne mahkeme karan ılgılılerıne teblığ edılerek ınşaa faalıyetı muhurlenmek suretıyle durdurulmuş ancak durdur- ma emnne uyulmayarak, 1983 yılından once yapıldığı tespıt edılerek 2981 ve 3290 sayılı yasalara gore ruhsat ve ya- pı kullanma ıznı alınan daha sonra da ılave kat ruhsatı verılmış bulunan yapı- ya devam edıldıgının anlaşılması uze- rıne 3194 sayılı Imar Kanunu'nun 32 ve 42 maddelen uyarınca 31 10 1995 ta- rıh ve 209/7-A-B sayılı encumen karar- ları alınmış ve bu konuda ışlemlere de- vam edılmektedır Halen soz konusu yerde daha once ruhsat alınmış bulunan ek bına ınşaat- larına başlanmamış ve başka da ınşaı faalıyet bulunmamakta olup mevcut fı- lızlerle herhangı bır kat ılavesı soz ko- nusu değıldır" Açıklama boyle Bız ıse şoyle dıyo- ruz Kadıkoy İmam Hatıp Lısesı'nın bah- çesınde dort katlı bır bına 1983 yılın- dan once degıl Selami Ozturk un baş- kanlığı donemınde yapıldı ve Kadıkoy Anadolu İmam Hatıp Lısesı olarak açıl- dı, yuzlerce çocuk burada okuyor Mahkemelık olan bu bınanın çatısı kapatılmadığı gıbı gunun bırınde yenı katlar çıkmak ıçın demır fılızler duru- yor Ve soruyoruz Kaçak bınaya kaçak kat çıkılırken beledıyeden ızın alınmayacağı ıçın "mevcut fılızlerle herhangı bır kat ılave- sı soz konusu değıldır' dıyen CHP'lı Sayın Belediye Başkanı Ozturk bu go- ruşunu kanıtlamak amacıyla acaba de- mır fılızlerı kestırte(bıle)cek vru r > Sorunun yanıtı ıçın seçeneklerı de verelım a) Evet b) Hayır PANO / Paralı eğıtıme geçme çabalarına karşı Oğretım Uyelerı Derneğı'nden Doç Dr AliDemir. Eğıt-Der'den Satılmış Çağ- lar ve Ogretmen Dunyası Dergısı'ndenZekiSanhan'dan oluşan 15 Mıllı Eğıtım Şûrası'nı Izleme Komıtesı konuyla ılgı- lenenlere tamamlayıcı bılgı ve belge gondenyor lletışım ıçın Ogretmen Dunyası Dergısı'nın telefonlan. 0 312 433 12 83 ve 433 34 52 / Kısa adı SABEV olan Sosyal Hızmet Belgeleme Eğıtım ve Araştırma Vakfı ıle Urun gazetesının ortaklaşa duzenledığı "Monetarıst Ekonomı Polıtıkalannın Sosyal Boyutu ve Sonuçları" konuıu panel Ankara Konur Sokak 32/9'dakı ASMM- MOB konferans salonunda bugun yapılıyor Saat 16 00'da başlayacak panelın oturum başkanı ProfDrTahir Hatıpoğ- lu, konnuşmacılar ıse Prof Dr Alpaslan Işıklı. Doç Dr İlhan Tomanbay ve Dr Ali Nejat Olçen / VII Sabahattın Alı Kultur Gunlerı 14 hazıranda Kırklarelı'nde başlıyor Muzık, şıır dınletısı, dıa gostensı ve soyleşının olacağı açılış gecesıne Türkan Saylan, Öner Yağcı, Mustafa Ekmekçi, FilizAH, Ismail Gülgeç, Hüseyin Aydın, Me- tin Baltacı, Fatih Dengız katılıyor OSMAMYE ASLI\ E IŞ (HUKUK) MAHKEMESI'NDEN I99o 598 E->as 199> 328 Karar Da\acı SSKGenel \1udurlueu\ekılı tarafından da\alı Mehmet \aman\s ale\hıneaçılın rucuan tazmmatdavasının \apılanyargılanıası M> nunda fazla\a ılışkın talep hakkı bakı kalması ka>dı ıle l 902 14" - TL tazmınatın ona> \e odeme tarıhınden ıtıbaren \a^al taı/ı ıle bırlıkıe da\alılar Mehmet 'Haban ıle Bejir Bakış tan muştereken \e mutesekılen uhsilı ıle da\acıya \enlmesine ılışkın 12 10 199^ urıhınde karar \eı- ıldığı. da\alı Mehmet >aban a teblıgat >apılanıadığından ılanen teblıgıne karar \erılmı^tır Da\alı Mehmet Yaban (\aman) mahkememızı.e \eıılen vııkanda tarıh ve numarası belırtılen karara bırmrazınızNarsa ılan tarıhınden ıtıbaren 15 gıınluk sure ıçerisınde bır dılekçe ıle mahkememıze ba^vunnanız aksı takdırde temyız hakkınızdan vazgeçmış sajılacjğınız karar yenne kaım olnıak uzere ılanen teblıg oluıııur BaMn 88696 KİM KİME DUM Dl >L4 BA«#< ÇİZGİLİK KÎMIL \14SAİU( I HARBİ G U)D VR DAVUT / 2AW-LI \ XN^f" 1 cKüva/v/A/ 1 ^ ^ V uaLive J /*••- \l KI hl 1 ^ 1 JFır KT( EKh m 1P ılîlfa G D7 YOtcSA CPJIZGMM CAH/HA OtXJ\A CUAİJAB.LA BILLT BEBEK Mitn MIRMIRLAR (/;( K m I H4YAT.. ' TARİHTE BUGUN \n\rr\z WIK\\ ' Hazirun CBNAZE HASAN PASA ! 1?89'PA 8UGUM, CENAZE HASAN PA$A SA0&/İ- ZAM OLMUÇ7TJ DAHA ONCEKI 8AŞ-A/?/ GOSTStZMESr NEPEN/fi.E M TAeAFINDAM SADA££TE ATXHAU HASAN PAŞA, O GUNL££.&E ASıG MASTaYP/ RADıŞAHIN GON- OEHOIĞI HfL AT/ Qc4F7XA/y Stt£ yAr<4Ğ/NDA <SI- YE8ILMIŞT-/ IŞTE.8U OLAY OWA "C£M4ZE" LA- KASlfJ'N TBKfLMAStNA rOL AÇMtŞT/ ASLEN ÇERKE2 Btfi KOİ-ErKEN OEl/LET/N OtJPE GELEU MAKAM£-A/ÇWA YUKSELEN &ASAAS PAÇA NIN SAOBAZAMLIĞı BAŞAR'S/2t.ılCo4f?L4 6EÇMıŞTt BıKLEŞ'K <4[/USru£Y* -GUSy/4 KUI/t/E71LERtrL£ Y/)PlUW ÇA/?P/fMALA£ yEHIL<SlLE/2L£ SONUÇ- LANINCA, 6 A/ SlLE SUfZMEYEN GO&EVIN&EN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle