25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sizin Kiralık Kasanız Sigortalı EMLAK BANî 73. Y l SAYI 2S811 / 40000 TL (KDV ıçmaej CumhuKURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-799)) Eğer Bankamı Emlak Bankası İse Kiralık Kasanıı Mrtlaka Sigortalıdır. Güvenliğiniz İçin de | Emlak Bankası! J EMLAK BANKASI ^ 1 L'umflü- ' ^ 7H/UİMN1996CUNM SERGİ Heykellerle insanların ilişkisi • 14. Sayfada SİNEMA Sophia Loren'in Oscar aldığı film m 17. Sayfada • POL POT ÖLDÜ Kamboçya kasabı sıtmaya yenildi • //. Sayfada ÜNİVERSİTELER «THE ECONOMIST'İN DEĞERLENDİRMESİ Vakıf arazileri yağmalanıyor • Arka Sayfada BORSA ûDun 63.848.41 Oncekı 62.310.19 DOLAR ûDun 7&850 Oncskı 78.550 MARK ûDun 51.600 Oncekı 51.350 ALT1N Dun 978.500 Oncekı 981.000 Ekonomiden siyasete her şey hatalı • 9. Sayfada Yılmaz, 53. hükümetin istifasmı Cumhurbaşkanı Demirel'e sundu Yeni hükümet arayışıCÖrÜŞmeler başladl Başbakan Mesut Yılmaz'ın, 53. hükümetin istifasmı vermesinın ardından \eni hükümet arayışlan çerçevesinde ilk temaslar başladı. Mesut Yılmaz, dün CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve DSP Genel Başkanı Bülent Ece\ it ile görüştü. Temasa geçen RP, DYP, ANAP kurmaylan da, yeni hükümet arayışlarını değerlendırdiler. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ıse Ecevıt'i ziyaret etti. 4'Iİİ hükümet modeli Mesut Yılmaz'ın, ilk temaslan sırasında ANAP-DSP- CHP \e DYP \a da DYP'den 30 mılletvekihnin katılımıyla 4'lü bır koalisyon modeli üzerınde durduğu öğrenildi. Yılmaz'ın "Meclis'te anti-RP cephe" olarak değerlendirilen bu girişimine DSP ve CHP'nin sıcak baktığı bildirildi. DSP'nin, RP dışındaki partilerin kuracağı bir seçım hükümetine dışandan da destek \erebileceği belirtildi. • 6. Sayfada Demîrel liderlerle görüşüyor İlk görüşme Erbakan'la Demırei, bugün sabahtan ıtıbaren TBMMdekı sandalye sayılannı dıkkate alarak görüşmelere RP Genel Başkanı Erbakan"la başlayacak. Meclis'ten güvenoyu alabılecek anlaşmayı ıfade eden bır açıklama yapılmazsa hükümetı kurma görevinın ilk aşamada Erbakan'a 5. Sayfadaverilebileceğı kaydedıldı çiller Cidecek dedim, gitti DYP lideri Tansu Çiller. dun partısınin Elazığ ıl kongresine katıldı. Çiller, yaptığı konuşmada. "Mesut Yılmaz dediniz de aklıma geldi. Bu Mesut Yılmaz 'Ya gidecek ya gidecek' dedim. tşte gitti diyorum. Bugün işte gitti. Allah. üç aydan fazlasmı nasip etmedi" dedi. • 4. Sayfada 6 Tek sorunüu Tansu Çfller' • Başbakan Yılmaz, Çankaya Köşkü'nde dün yaklaşık 1 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Demirel'e. Türkiye Cumhunyeti'nin 53. hükümetinın istifasmı sundu. Demirel, Anayasa Mahkemesi'nin güvenoyunu iptal eden karannı dayanak alan hükümetin istifasmı kabul etti. • Mesut Yılmaz. görüşmenın ardından yaptığı açıklamada, "De\letin bütün kurumlan ayaktadır. Devlette hiçbır şekılde bir boşluğa meydan verilmeyecektir. Koalısyonun bozulmasından DYP lideri Çiller sorumludur" dedi. • 4. Sayfada Yılmaz'dan geceyarısı operasyonu Mesut Yılmaz, istifa etmiş hükümette DYP'li bakanlara bağlı ekonomik birimlerde gece operasyonu yaptı. Hazine Müsteşarlığı ile SPK DYP'den alındı. Hazine. Rüşdü Saracoğlu'na. SPK doğrudan Başbakanlığa bağlandı. • 9. Sayfada Emine Ocak'ın acısını an- latmaya kelimeleryetmhor. BBUT GÜNÇKMTn yazı dbi» B 12. Sayfada 'Içerdeki' açlık grevleri yayılıyor • Cezae\ lenne yeni düzenleme getıren "6 mayıs genelgesı" ile cezaev lerindekı baskılan protesto etmek amacıyla başlatılan açlık grevlen başta Bayrampaşa. Buca, Aydın, Konya, Malatya cezaevlen olmak üzere 33 cezaevınde sürüyor. Eskişehir Cezaevı'ndeki siyası tutuklu ve hükümlülenn başlattığı açlık grevıne adı suçlular da destek kararı aldılar. • 7. Sayfada Ankara'dan yardıma ret ABD'ye ortak tavırTürkiye'den tepkİ Türkiye. ABD Kongresi Temsilciler Meclısi'nin aldığı "Türkiye'nın Ermeni soykmmı iddialarını kabul etmesi durumunda 3 milyon dolarlık ekonomik yardımın serbest bırakılmasına ve Ermenistan'a yapılan yardımın topraklanndan geçmesine izin vermeyen ülkelere yardım yapılmaması" kararlanna büyük tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. 25 milyon dolarlık ekonomik destek yardtmının da alınmasından vazgeçildiği belirtildi. Siyasilerden ortak karar TBMM deki siyası partı gruplannın ortak olarak yaptıklan yazılı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik bu muameleyı ıttifak ve dostlukla bağdaştırmak mümkün değildır. Soğuk Savaş döneminde memleketinizin ortak savunma yolunda yaptığı büyük fedakârlık, Amerika ile sürdürdüğümüz yakın işbirliği bugün dahi kuvvetlerinin topraklanmızda bulunması kmŞ/kmâa, Amerikan Temsilciler Meclisi'nin takAdığı hasmane tavır ve alınan kararlan kabul etrrrek düşünülemez. tttifak ve dostluğa büyük bir darbe indirilmiştir" denildi. • //. Sayfada Konut hakkı yürüyüşüne polis engeli Clu\\ İATİiTKü^f Ç'r a ğa n Sarayı'nda bir araya geten \JCU1 IV1İI1SCI BM G e n e ) Sekreteri Butros Gali Ue KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbns konusunu gö- rüştü. Bir saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Butros Gali. Kıbns sorununa çözüm bulmak için BM çerçevesinde >apılan görüşmekrin \eniden başlaması konusunda "iyim- ser" olduğunu so>ledi. Denktaş ise "l manm Kkridesmasaya gelir.tekçözümbudur" dedi.(Fotoğraf H ATİCE TUNCER) HABITAT D nedeniyle ABD, Fransa ve Japonya'dan gelen shil toplum kuruluşlan temsUcilerinin de aralarında bulunduğu bir grubun gerçekleştirmek istediği "konut hakkı vürüyüşü"ne polis engel oldu. STK üyeleri dün Mısır Çarşısı önünde bir araya geldi. EUerinde konut hakkını destekleyen döviz ve pankarrlar taşıyan topluluğa daha sonra Paris'ten İstanbuİ'a bisikletiy le gelen Davit V\irtz, Stephanie Kopf \e Christian Page'dan oluşan "ParistanbuT ekibi de katıldı. Bisikletçiler adına bir açıklama yana Da\it Wirtz, 22 gün önce Paris'ten başlattıklan bisikkt turunda kilometrelerce yol kat ettiklerini \e turun amacının, konut hakkının bir insanlık hakkı olduğunu dümaya du\urmak olduğunu sövlcdi. Konut hakkının HABITAT II bildirgesinde yer almasını isteyen konuşmalann ardından topluluk Galata Köprüsü'nü yürüyerek geçti. Yürü\üşünü TünePde noktalamak isteyen grubu polis Karaköy'de durdurdu. Polis engeline karşı bir süıf oturma e\ lemi yapan grup üyeleri daha sonra dağıldılar. (Fotoğraf DENtZ DERİNSU) Rekor tazminat Ayşe Toprak 5 trilyona boşandı • Ayşe Toprak. eşı Halis Toprak'tan 5 trilyon lira maddi, 100 mılyar lıra da manevı tazminat karşılığinda boşandı. Halıs Toprak'ın avukatı karan temyiz edecek. İstanbul Haber Servisi - Ün- iuışadamı Halis Toprak ile e^ı AyşeToprak'ın bırsüredırde- vam eden \e eşlerden Ay>e Toprak'ın rekor tazminat ıste- mı nedeni} le gerçekleşmeyen boşanma davası dün sonuç- landı Mahkemenın \erdığı karara göre. Toprak Holdıng Yönetım Kurulu Başkanı Ha- lis Toprak. eskı e^ı Avşe Top- rak'a 5 tnlyon lıra maddı. 100 mılyar lıra da mane\ ı tazminat odeyecek Sarıyer 1. Aslıye Hukuk Mahkemesf nde dün gorulen davaya tarafların a\ukatları katıldı. Hâkım Osnıan Kele- şoğlu. mahkemenın. Ay^e \e Halıs Toprak'ınbo^anmasına. • Arkası Sa.6, Sü. 8"de Munzur Çayı'nda tarîh dinamitlendi Urartu dönemine ait çok sayıda tarihi eserin bulunduğu mezarlann yağmalanmasına soruşturma TL'NCELİ (Cumhuri>et) - Tuncelf nın Ça- nakçı Ko>ü vakınlannda \apımı süren Uzunça- >ır Baraıı ve Hıdroelektnk Santralı ınşaatının hafnyat çahşması sırasında rastlanan Urartu do- nemıne aıt tanhı eserlenn dınamttierle parçala- narak Munzur Ça>ı'na atıldığı bıldırıldı Gece mesaısının\asakolduğubaraj ınşaatındajandar- manın geçen hafta >>onu gece çahşması yaptığı. burada orta>a çıkan defınenin de askerler tara- fından yağmalandığı one sürülüyor Tunceh Va- lılığı ıddıalar üzerıne soruşturma başlattı Cumhunyet tanhınde Tunceh'ye yapılan en buyuk yatınm olan Uzunçayır Barajı'nın gövde dolgusu ıçın çok sayıda tanhı mağaranın da bu- lunduğu Çanakçı Köyü çevresınde greyder ve dozerlerle yapılan hafnyat çahşması sırasında Urartu dönemine ait olduğu tahmın edılen bazı ka\ a mezarlara rastlandı Kabartma resim \ e ya- zıtlarla süslu olan mezarlarda büyük boyutlarda onlarca küp. çanak, çomlek bulundu. Olayın duyulması üzenne bölge. barajın koru- masını yapan Uzunçayır Jandarma Karakolu gö- revlılen tarafından kontrol altına alındı. Ancak ıddıay a göre.jandarmalar gece mesaısınin yasak olduğu baraj ınşaatında 31 mayıs cuma gecesı uzun bır çalışma >aptılar Bu çalışmanın ardın- dan bolgedekı tanhı eserlenn yağmalandıöı ıd- dıalan yayıldı. Görgü tanıklan, jandarmanın bu gınşimının ardından 1 haziran günü sabah erken saatlerde • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Yeni Arayışlar... Başbakan Mesut Yılmaz, ASAYOL azınlık hükümeti- nin istifasmı dün Cumhur- başkanı Sülevman Demirel'e verdi. 53". hükümet, yenisi kuru- luncaya dek görevini surdü- recek. Gelişme sürpriz değil. 4\AYOL hükümetinin, DYP Genel Başkanı Tansu Çil- ler'le, ASAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz arasmda birsü- redir devam eden gerginliğin gölgesindesürmesiçokgüçtiL Bu noktaya nasıl gelindi? ANAP'la DYP arasındaki gerginliğin temelinde, Çiller hakkındaki iddiaların TBMM gündemine getirilmesi yatı- yor. TOFAŞ w TEDAŞ 'taki iha- lelerle ilgili usulsüzlük iddi- alanndan sorumlu olduğu ge- rekçesiyle Çiller hakkmda Meclis soruşturması açıldı. Önceki gün de malvarlığıyla ilgili soruşturma önergesi ka- bul edildi. Sırada, örtülü öde- neğin kullamm biçimine iliş- kin iddialar var. Yılmaz, "Hükümet. Çiller hesap veremedığı ıçın düştii" derken, Çiller de "Duşecek dedim. ditştü" değerlendirme- siniyaptı. Gelişmelerin bu yanı ayrı bir tartışma konusu. Şimdi gündemde yeni hü- kümet arayışlan var. RP Ge- nel Başkanı Secmettin Erba- • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Arastırma 'Politikacılar güvensiz' • AÜ lletişim Bilımleri Enstitüsü'nün 70 bin denekle yaptığı "Toplumumuzda etkın rol oynayan çeşıtli kuruluş ve meslek sahiplenne karşı kamuoyunun güvenılirlık araştırmasf sonuçlanna göre halkımızın polıtıkacılara güvenlerı azalıyor. • 7. Sayfada Tazminat Milli Eğitim mahkûm oldu • Adana Tıcaret Lisesi'ndeüç yıl önce meydana gelen olayda sınıfta masturbasyon yaptığı ıddıası^la okuldan atılan Özkan Yıldınm adlı öğrenci, bakanhk aleyhıne açtığı da\ayı kazandı. Devlet manevi tazminat ödemeye mahkûm edıldı. URJKTBdmnhabert • 6. Sayfada Metin Cöktepe Dava 15 temmuzda • Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin öldürülmesıyle ilgili 48 polis hakkında açılan dava 15 temmuzda başlayacak. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesı Başkanı Yavuz Abbasoğlu. ilk oturuma sanıkların bır kısmının çağrılacağını söyledi. B 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Perşembenin Gelişi... Atalarımız güzel söylemiş: - Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir... Ardından da eklemiş: - Gün doğmadan neler doğar... Koalisyon hukümetımiz "ana"lı, "baba"lıydı, ama büyu- medi... Tansu Hanım, gensoruyu desteklemekle ANAYOL'un üzerine tüy dıkince, Mesut Bey de tüydü... Telaşa gerek yok. Durum, sürekli knz sürecinin yeni bır aşaması... • Arkası Sa. 6, Sü. l'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle