03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4HAZİRAN1996SALI HABERLERIN DEVAM Istanbul PB 24 Edırne PB 27 Çanakkale PB 26 Kocaelı PB 24 Izmır Manısa 29 28 Aydın 31 Denızlı A 20 Zonguldak PB 19 Antalya Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskışehır Sıvas HB Y Y Y B B B Y 19 19 18 18 19 15 21 15 30 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van A A B PB B B V Y 2b 26 28 30 27 27 15 21 Y 13 Yurdun Kuzey ve dogu kesımlerı çok bulutlu Orta ve Doğu Karade- nız Iç Anadolu nun kuzeydogusu Dogu Anadolu nun kuzey ve dogusu ıle Guneydo gu Anadolu nun dogu su sağanak ve gokgu rultulu saganak yagış lıdıger yerler az bulut lu ve açık geçecek Hava sıcaklıgı batıda artacak doğuda de gışmeyecek Londra Pans Roma Berlın Amsterdam Madrıd Sofya Baıksel Y Y Y Y Y PB PB Y 1/ 18 25 21 20 24 26 18 Budapeşte PB 27 Munıh Atına Mılano Oslo Heisınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn PB Y Y Y Y B Y Y 30 28 16 17 18 30 28 18 Y 21 Kah Moskova Aşkabat Almat! Taşkent Baku Bışkek Tıflıs Kahıre PB PB PB PB PB PB PB PB 22 34 29 18 19 28 18 28 Şam PB 28S Parçalı bulutlu G Ü N D E M MUSTAFA B4LB4Y I Baştarafı 1. Sayfada "Sol enyor, Turkıye sağa kayıyor, radıkal sağ guç- lenıyor " Ancak son seçımler gosterdı kı "merkez sağ" da durdu Radıkal sağ Turkıye'nın sıyası geleceğıne damgasını vuracak bıçımde guçlendı Nasıl kı gaze- teler kendı varlık nedenlerını oluşturan ışlevlerı dışın- dakı çabalarla tıraj yukseltıyorsa partıler de oyle Işievlerıyle değıl ıçı boş da olsa soylevlerıyle oy ka- zanıyorlar ya da kaybedıyorlar Bu tur seçımlerın sonunda ıkı durum soz konusu olur - Partıler kapalı kapılarardından gerçeklerı gorup durumu değerlendırmeye çalışıriar Kendı lehlerınde olan yonlerı cımbızla çekıp kamuoyuna bunları du- yururlar - Partı ıçı muhalefet duğmeye basar ve genel mer- kezı topa tutar Bu seçımde her ıkısı de yaşanıyor Partılerı tek tek ele almaya çalışalım RP, "hergun seç/m o/sa" şarkısını soyluyor RP bu seçımlerden de "sıyası rant"\a çıktı Sadece kendı ça- bası değıl, otekı partılenn katkılan da bu partıyı refa- ha kavuşturdu Seçım sonuçlarının "Refahçası" şoy- le "Halkımız yonunu saptamıştır Otekı partılere ka- zığı saplamıştır Turkıye, koşarak Refah 'a gıdıyor Her sıyasetçının Refah'a gırmek ıçın ıçı gıdıyor " ANAP'ta olağanustu bır olumsuzluk gorunmuyor ANAP ıçın, DYP nın oy kaybetmesı kendı kazancın- dan daha onemlı Sonuçların "ANAP'çası" da şoy- le ozetlenebılır "Halkımız Tansu Çillerpartısını taca atmışt/r San- dık ortuyu kaldırıp atmıştır" 'Seçim ilekşını komplodur' Işı en zor partı DYP Ulkemızde sıyaset "lıder par- tılen" zemınınde yuruyor Bu çerçevede lıder de par- tısını sırtlayıp bır yerlere goturuyor Kımı zırveye kımı zırvaya DYP'de ıse lıder partıyı değıl, partı lıderı taşıyor Gerçı Necmettin Cevheri, Hasan Ekinci, Esat Kı- ratlıoğlu gıbı adlar lıder taşımada zorlanmayacak kışıler ama son durum bıraz farklı Sonuçları "Çıllerce"yeçevırmekgerekırse, hıçzor- lanmadan şunları soyleyebılırız "Bıryerlerde bır seçım ilekşını olmuş Bır ıddıaya gore, Doğru Yol partım seçımde oy kaybetmış Bu bır komplodur Dupeduz komplodur Bu ıddıada bu- lunan mıllıyetsızdır, şerefsızdır alçaktır Bu ıddıası- nı ıspatlamayan kaçaktır Işte burada soyluyorum Hodrı meydan, haydı or- dan, bız Doğru Yol ıçın gerekırse sandığı kurarız, oy oranımızı gereklı yukseklığe kurarız " Sol partıler ıse her zamankı gıbı Sonuçlar sonuk, yonler bırbırıne donuk Solda gozlerden kaçan bır duruma dıkkat çek- mek gerekıyor Ozgurluk ve Dayanışma Partısı (ODP) katıldıgı yerlerde, "varım" dedı Bakırkoy'de 1380 oy alarak yuzde 1 48 oranıyla potaya gırdı Sı- vas'takı oyu 1467 (yuzde 1 37) Zonguldak Guneş- h'dekı oy oranı ıse yuzde 2 40 Bu rakamlar bır "doğuş" olarak kabul edılebılır ODP'nın yuzde 3-4'e tırmanması, oncelıkle bu par- tmın sağında kalan DSP ve CHP'yı etkıleyecektır Merkez solda yenı polıtıkalar uretememenın nedenı daha solunda guçlu bır partının olmamasıdır Sıyası tarıhımıze damgasını vuran TlP'ın yuzde uçun bıraz altındakı oy oranıyla bu başarıyı elde et- tığını unutmamak gerekıyor Ulke barajı, bu oranın Meclıs'e taşınmasına engel, ama bunu aşmanın yo- lu bulunabılır 'Ben sizin ananızım...' Başkenttedun, sabah seçım oğleden sonra huku- met konuşuldu RP'nın verdığı gensoru onergesı DYP ve CHP'nın de desteğıyle TBMM gundemıne alındı Buna gore perşembe gunu yapılması beklenen oy- lamada hukumet duşebılır Ancak o gune dek nele- rın değışeceğını ongormek guç Ortakların havası, kafası asabı bozuk gorunuyor Gergınlık tırmanmaya devam edecek Bugun de Çiller ve Erbakan'ın malvarlığının goruşuleceğı gun bellı olacak Olması gereken ve- rılmış olan onergelerın hemen goruşulmesı RP ve DYP lıderlerını korumak ıçın ortak secdeye varır mı? Uzak bır olasılık değıl Bu da hukumetle ılgılı tartışmaya bağlı Her zaman geçer akçe olan, bu hafta ıçınde de kullanılabılecek sıhırlı bır tumce var "Ulkeyı hukumetsız bırakmamak " Çiller son anda, "Ben sızın ananızım " dıye baş- layıp surecı değıştırebılır Çiller tutsun tutmasın hakkındakı soruşturmaları hasır altı edebılecek her onenyı hazırolda beklıyor > Çok bulutlu ı Yagmurlu Karlı Sülu Kar İETT • Bajtarafı 1. Sayfada runu yaşandı Sabah saatle- rınde işlenne mtmek uzere sokafia çıkan ıstanbullular uzun saaîlerotobus durakld- rında beklemek zorunda kal- dılar Işbırakan îşçılerıseoğ- lc saatlerınde Buyukşehır Beledıyesı onunde toplandı- lar Tes-lş Istanbul 4 ve 5 No- lu Şubesı'ne uye işçılerın de destekledığı evlem sirasında ışçıler işverenlennıalkışlar- la protesto ederken zaman zaman ~lşc.ıyız, haklıyız, ka- zanacağtz* "Vaşasınişçismı- fı davanışması" "Yaşasın iş- çilcrin bırliği" sloganları at- tılar Evlem sirasında tıımbe- ledıve îşçılerı adına bır açık- lanıa yapan Beledıve-Iş Sen- dıkasi Şube Başkanı Se>fi Yılmaz 3 avdır devam eden toplusozleşine goruşnıelerın- de beledıve işverenlennın ka- tı \ e uzlaşmaz tutumuv la kar- şılaştıklarını soyledı 1988 vılından bu vana ıl- çe beled'ıyelerın îşçılerden kesılen zorunlu tasarruffon- lannı "gasp ettiğini" sovle- yen Yılmaz ışverenlerın vuzde 40-45 oranındakı zam teklıflennın kabul edıleme- \eceğını kaydettı \ ılmaz "Belediyelenn bırer rant ka- pısı olduğu gidenemez duzey- deyken ve belediyelenn but- çeİeri sonuna kadar vurgun- cuya, talancıya açılmışken onesurulen paranıızvok ge- rekçesı bırcr safsatadır" ded ı Sozleşmelennın uv uşmaz- lıkla sonuçlanmasinın tek so- rumlusunun ışverenleroldu- ğunu belırlen Sevtı Yılmaz beledıye ışçılerıne karsı açı- lan bu savaşin aslında tum emekçılerı hedefledığını kav- dettı Eylem Mrasında konuşan Beledıye-lş Sendıkası tETT Şube Başkanı Hasan Ali \ar- dım ıse ışverenın bugune ka- dar vaptığı goruşmelerde bı- rıncı vıl ıçın vuzde40 ıkıncı \ıt ıçın yuzde 45 oranında zam onerdığını >ovledı Go- ru^meler hakkında ı^çılere bılgı aktaran >ardım bugun H ıle P mıKon lıra arasın- da değışen ucretler alan ışçı- lere DİE nın açıkladığı ent- lasvon oranı olan 93 9 ora- nındakı zammın verılmesı halınde hemen sozleşmeyı ımzdlayacaklarını belırttı ^ardım sozle>menın bugun bağıtlanmaması halınde \ uksek Hakem kurulu na gonderılecegını de anımsdttı İETT Genel Muduru Mu- ammer Kantarcı İETTçalı- •janlarının evlemının vasadı- ^ı olduğunu soyledı Kantar- cı vaptığı vazılı açıklamada ^ovlededı "4 Haziran Salı gunu goruşulmesı karara bağlanmış olan toplu ış sozleş- nu-sinin bağıtlanmaması »e- rckçe gösterikrek gre\e gidil- nııştir. İşverimi/ 2822 savılı Gre\ \e Lokau Kanunu u>a- nnca gre\ kapsamı dışında olduğundan vapılan iş bırak- ma cvlemi. tumu>le jasadışı- dır.-' Kantarcı ış bırakma evle- mının avnı zamanda HABI- T ^ ll've haksızlık ve savgı- sızlık olduğunu da ıfade ede- rek e\leme son \erılmesını istedı İETT Şube Başkanı Hasan A.lı ^ardım ıse ı^çılerın "aşı- n bır da\ranış va da >asadışı e>lemiçinde"bulunmadığını belırttı ^ardım "İşçilerimiz. bugun toplusözleşmelerinde- kı 8 günluk sos>al ızin hak- kından sadece birisini kulla- nı\t)r" dedı Servete gensoru gölgesiANKAR4 (Cumhurivet Burosu) -TBMM Genel Kurulu'nda RP nın Ba^bakan Mesut 'V ılmaz hakkında v trdığı gensoru onergesının gunde- me alınması. DYP ve CHP"nın des- teğıv le 122"ve karşı 316 oy la kabul edılırken. 108 mıllet\ekılı oylama- va katılmadı-4 ov geçersız sayıldı Genel başkanı Tansu Çiller'ın ku^- kulu ser\etını aydınlatamavan ve ortulu odenek kullanımına ılışkın usulsuzluk ıddıalanna yanıt vere- me> en D> P. ortağı olduğu hukunıe- tı dusurmek ıçın RP ıle ırtıfak vap- tı Oylamaya D1 ) Pden 15 mılletve- kılı katılmadı Başbakan Y ılnıaz. onergenın >4 ku\\ctlera>nlığı'" ılke- sıne aykın olduğu gerekçesıvle hu- kumet adına savunma vapmadı TBMM Genel Kurulu nda onerge uzenndekı goruşmelenn 6 haziran pen>embe oylamanın da 8 haziran cumdrtesı gunu yapılması kararlaş.- tınldı DSP"nın "munlaraaletolmakis- temediği" gerekçesıvle katılmadığı oylamaya, DYP lı muhalıflerden Dev let Bakanı Vaşar Dedelck ıle İr- fan Demiralp, Refaiddin Şahin. Mustafa Zevdan v e Zeki Ertuga> ka- tılmadılar D\ P'den ANAVOL'un surmesını ısteyen mılletvekıllerı Doğan Cureş, Cenca> Cünin, Ha- san Karaka\a.SedatEdipBucakve NaınıkkemalZe\bekıle Ankara dı ^ındabulunan Dışı;>len Bakanı Em- reGonensa>. Turızm Bakanı Işıkn Sa>gııı \ e Dev let Bakdnı Ajfer V ıl- maz da oylamava katılmadı AN AP'tan ıse Şukrıi V urur, Riiştıi Kazım Y ucelen. \ ılmaz Karako- vunlu\eCa\itKavak ıle Dev let Ba- kanı İmren A\kut ovlamaya katıl- madılar Çıller'ı ıstıfaya çağıran muhalıflerden Ca\it Çağlar, Necdet Menzir, Te\fık Diker, Koksal Top- tan, Rıfat Serdaruğlu v e Demir Ber- beroglu'nun kabul o\u kııllanmala- rı dıkkat çektı TBMM dedun sabah toplanan sı- yası partı gruplannda RP nın gen- soru onergesıyle ılgılı olarak ızlene- cek ta\ ırlar tartı^ıldı Koalısyon or- taklanndan ANAP **ha\ır~denme- M karan alırken D\ P taratı •*evet" oyu kullanılması ıçın bağla\ıcı ka- rar aldı DŞP grubunda ıse onerge- nın anayasaya uygun olmadıgı be- lırtılerek. oylamaya katılmamakka- rarla^tırıldı TBMM Baskanı MustafaKalem- liba^kanlığındatoplandii Genel ku- rul da ılk sozu onerge sahıbı RP adına Grup Başkan\ekılı Şe>ket Ka/an aldı Gen-.oru onergesını "ciddı bulmadığım~ açıklayan Baş- bakan Mesut \ ılmaz dkşam uzen Meclıs Genel Kurulu na katıldı \ ılmaz.grupta vaptığı konu^ma- da. "Ben gensorunun hukuka uy- gun olmadığınıduşuniı>orum. Gen- soru onergeleri hukumet kraatları ile ilgıli \erilir. Ancak burada oyk bir durum so/ konusu değil. Bu onerge sivasi bir onergedir. Bu ne- denle ciddiye alnııvorum" dedı Gensoru goru^melennde RPGçnel Baskanı Necmettin Erbakan CHP Genel Baskanı Deniz Ba> kal v e Bu- lentEcevitdehazırbulundu Ancak Ecevıt grup karan gereğınce oyla- maya katılmadı RP Grup Başkanvekılı Kazan Anavasa Mahkemesı nın hukume- tın guvenoylaması ı^lemıne ılışkın Meclıs kararını ıptal ettığe dıkkat çekerek "Bu onerge, 'İlla da ıcraat yapmakıstıyoruz diyenyetkisizbir hukumet hakkında verilmiştir" de- dı Sovsal: Ovun ovnanıvor fc J * £ DSP Grup Başkanvekılı Miımtaz Soysal da bır oyun ovnandığını. bu oyunun ıçınde bulunmak istemedık- lerını belırterek •junlan so\ledı " Bu Meclis a\ un \eri değildir. Hu- kumet duşurulmek istenivor. flort e- den partiler. verine nasıl bir huku- met kuracaklarını açıklasınlar. Açıklık olmadıgı içın bu oylamaya katılmıyoruz. Acaba,florteden bu ı- ki (DVP-RP) parti, soruşturma onergelerini parantez içine mi ala- caklardır.' Bunu açıkça soylemeli- dirler." Ortağı olduğu hukumetı dusur- mek ıçın RP ıle >aptığı ısbırlığı siı- recındekı tutumıı nedenıy le D} P v ı ele^tıren Soy sal gensoruv u deMek- leyen partılerebiyasi ı>tıkrarsorum- luluğu konusunda uvatıda bulundu Soy sal, hukumet du^urulmedenon- ce dusurecek partılerın nasıl bır or- taklık planladıklarını kamuoyuna açıklamaljrının "istikrarsızlıktan bıkmış kamuoyu ve rejim açısından önemli olduğunu" v urguladı D\ P-grubu adına soz alan Grup Ba^kanvekılı AliRızaGonul deste- gı kalmavan hukumet baskanının gorev ı teshm etnıesı gerektığını sa- v unarak "Sayın V ılma/ sizi o san- dalyeden kaldırmay ı bu Meclis bilir" dedı Gonul Ba^bakan ın bugune kadargorulmemı^ bıçımde dı^arıv a bılsıı ve belt:e Mzdırdımm one sur- du" RP Genel Baskanı Erbakan Ge- nel Kurul ddiı sonra TBMMdekı çalı^ma odasında duzenledığı basın toplantisinda gensorunun gundeme alınması konusunda du^uncelennı açıkladı Erbakan "duşmuş bir baş- bakan" olduğunu one surdugu \ ıJ- nıaz ın. yurtdı^ına gıdecegıne Ko^k e gıdıp gore\ ı uıde etnıesı ge- rektığını -.avundu Erbakan "Gidip gore\ i \ermesi çok daha iv i olurdu" dedı 6 Ortak katıluıı ve işbirliği' I Başturajı I. Sayfada sistemde işleven demokrasilerin onemli bir unsıırudıır." Galı >ehırle>me surecınde oıiava çı- kan problemlerın yoksul zengın tum dev- letlerın sorunu olduğunu belırterek "Ço- 7um için ortak harekct etmek gozlerimi- zi kor etmemelidır. Dumanın bazı bolge- lerinde. kırsal ekonomileri \c \erleşimle- ri geliştirilme ihtıyacı bulunan kasaba ve şehiıiere olan ilgımizi dengelemeliy iz" de- dı Galı sozlenne soyle son verdı -Ortak sorumlulûğumu7 HABITAT-ll giındemi olacaktır; adilane. sağlıklı. mu- reffeh. «uv enli.yaşanabilir koy ler. kasaba- lar \e sehirler için ınsan yerleşimleri ha- valimi/i somutlaştıran bir kuresel eylem planı. Bu bi/inı ortak geleceğe ilışkin viz- yonumu/dur ve bu. İstanbul ruhu olnıa- lıdır. İstanbul ruhu gerek hukumetlcr ge- rek dev let dışı orgutler arasında işbirliği \e dostluktur." BM Genel Sekreterı Butros Galı'nın onerısıyle konferans ba^kanlığına seçı- len C umhurba>kanı Suleyman Demırel ıse konu^masında dunyanın en buyuk ve en yoğun nufusuna sahıp kentlerınden bı- rıolan Istanbul"un bırçokbakımdandun- yadakı dığer buyuk kentlerın ıçınde bu- lundukları durumu da yansittığını belırt- tı Hıçbır ulkenın kendını dığer ulkelerın sorunlanndan iovutlayamavacağını ;>oy- leven Demırel "Hiçbir ulus. çağımızın sorunlan olarak ortaya çıkan birçok ağır meseley le baş etmeye çalışırken kaderine terk edilmemelidir" dedı Ortak katılım ve ı^bırlıgı konusunda Tıırkıve nın uze- nne duşenı verıııe getırmeye hazır oldu- ğunu da dıle getıren Demırel, "Kaldı kı. e\ sahibi ulke olmamız, bu konferansın başansı için canla başla çalışmamıza ila- \e bir sebep teşkil etmektedir" dıye ko- nu^tu HABITAT-II Genel Sekreterı Dr\\al- ly N*Dow da konu^masında çozulmeden bugune kadargelen ınsan yerleşımlerı so- runlarının ulkelerın kendı ıçlerınde ve uluslar arasında zengın ve yoksul uçuru- munu da gıderek genıslettığmı ılen sur- du N Dovs gelınenbu noktada MVII top- lum kuruluşlarının (STK) on plana çıktı- ğını v urguladı Açılışta ola\ B\1 gorev lılennın açılı^a gırmek ıste- venlerden HABITAT kartı dı>ında ozel bır kart talep ederek basın mensuplannı ve STK delegelerını salona almak ıste- memesı nedenıy le yaşanan gergınlık. ıtış kakıija kadar vardı Oturumda Turkıye ıle Yunanıstan ara- ^ıııda Batı Trakya Turklerı ve KKTC 'nın statusu konusıındd da bır tartı^nıa ya^an- dı Avrupalı Batı Trakya Turklerı Fede- rasyonu nun H ABITAT-iryereiinen Sı- vıl Toplum Kurulu^u(STK)olarak kabul edılmemeMnı ısteyen Yunanıstan heye- tınden bır delege. soz alarak bu duruma ıtıraz ettığını bıldırdı Yunan heyetinden çekince Genel kuruldaıtırazınadestekbulama- yan Yunanıstan heyetı bu konuda kayıt- lara çekince koymakla yetındı Oğle sa- atlerınde duzenlenen basın toplantısında ıse A\rupalı Batı Trakya Turklerı Fede- rasyonu ıleTurkıye'dekı Batı Trakya Da- yanışma Dcrneğı'nın bugun akredıte ol- duklan bıldırıldı Yunan heyetının ıtırazlan uzenne soz alan Turkıve nın BM Daımı Temsılcısı BuvukelçıHuseyinÇelemde KKTC'den uç STK nın HÂB1TAT-II Genel Sekre- terlığı taratından toplantıya katılmasına uygun bulunmamasına çekince kovduğu- nu açıkladı Gali-Denktaş görüşmesi Genel kurul toplantısı surerken bırba- sin toplantısı duzenleyen HABITAT-II Basın Sozcusu Ayman El-Amir, Genel Sekreter ButrosGali ıle KKTC Cumhur- baskanı Rauf Denktaş'ın yarın Istan- bul'da bır araya gelerek Kıbrıs sorununu elealacaklannı bıldırdı El-Amır Galı ıle Denktas arasındakı goruşmeye. BM'nın Kıbrıs Ozel Temsılcısı Gunev Korelı HangSung-Joo"undakatılacağınıbelırt tı Şu ana dek toplam 10 bın 473 kışının HABITAT-H've katılmak uzere akredıte olduğunu bıldıren El- \mır. başvuruların halen surduğunu belırttı El-Amır. bu rakamın 2 bın 860'ını par- lamenterlerdahıl delegasyon heyetlennın 1496'sını sıvıl toplum orgııtlen temsılcı- lerının. 289"unu ıse Bırleşmiş Mılletler gorev lılennın olu^turduğunu kaydettı HABITAT-II gundemınınoylandığı ge- nel kurulda farklı kıtalardan toplam 27 delege ba^kan yardımcılığı gorev ıne se- çıldı Federal Yugoslavya Cumhunyetı ıle Somalı dışında butun uvelenn konferan- sa akredıte olduöu ka\dedıldı DYP'de oylaıııa kavgası ANkARA (Cumhurivet Burosu) - D\ P Genel Bas- kanı Tansu Çiller. partisının ara \erel seçımlerde aldığı venılgıden sonrada RP nın gensoru onergesıne destek \erme kozunu kullanmavı sıırdurerek volsuzluk soruş- tıırnıaldrı nedenıy le duştu- ğu zor durumdan çıkış arı- yor RP'nın Ba^bakan hak- kında verdığı gensoru oner- gesıne destek ıçın birçok mılletvekılının ıtırazıııa karşın bağlayıcı grup kara- rı aldırtan Çiller. "çamur adam" dedığı ve bır daha başbakan yapmayacağını otıe surdugu Basbakan Me- sut V ılmaz a yenıden uz- laşma onerdı ve çelışık bır tutumsergıledı Gensoruva destek kaıarıııın alındıgı toplantıda grup kararı alııı- masına karsı çıkan muhalıt mılletvekıllen ıledığermıl- letvekıllerı arasında serttar- tışmalar v e kav salar y aşan- dı Panısının TBMM grup toplantısında konuşan (,ıl- ler. partısı ıktıdardayken be- ledıye yapılan 21 yerleşını bolgesınden çıkan sonuçla- rı baz alarak vaptığı deger- lendırmede DYP nın oyla- rını yuzde 18den vuzde 28 e çıkardığını savundu Ancak genel degerlendır- tnesınde "RP dışındaki tum partılenn oy kav bettıği açıktır" dıyen Çiller "Bir- birimizialdatmayalım. D\ P de o\ kmbetti. RP, oylannı arttıran vegâne parti olmuş- tur. Ama ANAP.en fazlaoy kaybeden partidir" dedı Yılmaz'ın ıstıta edeceğını yada Meclıs ıngereğınıya- pacağını soyleven Cıller yapıcı bırtutum ıçınde ola- caklannı belırterek Mesut ^ ılmaz auzlaşmaçağnsın- da bulundu Çiller ın konuşmasının ardından basına kapalı ola- rak devam eden grup top- lantısında muhalıflerle suçlanan partı yonetımı ara- sında seçım sonuçlarının hesaplaşinasi vapıldı Se- çım Işlerı Başkanı Hasan Lkinci >aşaı Dedclek ııı "D'SP'nin oylannı \uzde 27'den y u/de 19'a duşurdu- ğunu" belırterek "kimden hesap soruvorsun.'" dedı Dedelek de D\ P nın RPıle koalısvon kurulatağına ılış- kın sovlentıler Cıller hak- kındakı yolsiızluk ıddıalan ve hukumet belırsızlığı ne- denıy le oy kaybettığını be- lırterek partı yonetınıını suçladı Gerginlik Koıuişmaldrın ardından İsmail kose gensoru ıçın baglayıa grup kararı alın- nıasinı ıstedı Omer Bilgın ve Hasan Ekıncı nın oneıı- yı desteklemesının ardın- dan oturumu voneteıı Be- duk. hemen ov lam'av a geç- tı Bağlayıu grup kararı alınmasını engellemek ıste- yen muhalıflerden Hamdi L'çpınarlar, "Oy lamanın da bir adabı var. Boyle olnıa/ ki" dıve karşi çıkınc.ı Mıış Mılletvekılı Necmettin De- de, "Sana ne olu\or?'" dıve Uçpınarlar ın uzenne vunı- dıı Kutlırleşmelerınyaşan- dıgı kavga mılletvekıllerı tarafından onlenırken Be- duk gensorunun desteklen- mesı konusunda grup kara- n alındığını açıkladı Mu- halıfler ıse ov lanıanın tuzu- ğe avkırı olduğunu belırte- rek salonu terk ettıler Refaiddin Şahin genel başkan ddhıl tum yetkılı kurullann istıfaetmesını ıs- tedı D\ P Genel Başkaııı ^ardımcisi Necmettin Ce\- heri partısinden ıstıta ettı- ğı volundakı haberlerın doğru ûlmadıgını bıldırdı D^Pdekı muhalıflerden Cavit Çağlar dun Başba- kan Mesut ^ ılmaz ı TB MM dekı makamında zı\ a ret ederek \anm saatı aşkııı bır sure goruştu Goruşnıe- de Çağlar ın D\ P nın (, ıl- ler le daha tazla yoluna de- vam edemeyeceğını soyle- dıöı oörenıldı SJFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Kısmı yerel seçımlerın ılk sonuçlarıyla bır- lıkte bılınen manzara yenıden ortaya çıktı Merkez sağ ve merkez sol adı verılen par- tıler oy kaybetmeye devam edıyor Radıkal sağ veya aşırı sağ olarak tanımlanan mıllı- yetçı ve dınct partıler ıse oylarını arttırmayı surduruyorlar Seçım sonuçlarının değerlendırmesım yapan birçok yazar ve bılım ınsanı bu ye- nılgının en buyuk nedenının merkez sağ ve sol partılerın kendı ıçındekı çekışmeler ol- duğunu soyluyorlar Bu yorumlara gore eğer Mesut Yılmaz, Tansu Çiller le. De- nız Baykal, Bülent Ecevrt'le kavga etmek- te ısrar ederlerse bu yorumlara gore mıllı- yetçı ve dıncı sağın yukselışı engelleneme- yecek "Merkez sağ ve merkez sol neden oy kaybedıyor" sorusuna, bırleşemedıklerı ve aralarında kavga ettıklen ıçın cevabını ver- mek, nedenler uzerındetartışmak değıl, so- nuçlar uzerınde tartışmak demektır Merkez sağ ve merkez sol neden bırleşemıyorlar? Merkez sağ ve merkez sol ne kadar mer- kezı temsıl edıyorlar, bunu da tartışmak ge- rekıyor Merkez sağ adı verılen ANAP ve DYP, ne Merkez Partiler Neden Kaybediyor? olçude merkez sağ partılerı sayılabılır, doğ- rusu merak edılecek bır nokta9 Bu partıle- rı tek tek ele alalım Orneğın ANAP Bu partı merkez sağ adı verılen partılerde olması gereken lıberal ozellıklerı taşıyor mu1 ? Orneğın demokratık ve lıberal bır sıyası programı varmı'? Duşun- ce ozgurluğunu savunuyor mu? Terorle Mucadele Yasası gıbı yasaların Turkıye ıçın bır utanç olduğunu soyluyor mu 9 Ceza- evındekı "fıkır suçluları "nın demırparmak- lıklar arkasındakı yaşamlarının sona erme- sı ıçın bır çabası var mı? ANAP çağdışı yasaların ve butun bu ya- salara kaynaklık eden 1982 Anayasası'nın demokratıkleştırılmesı ıçın bır adım attı mı'? Mılıtarızmın devlet ıçındekı agırlığını orta- dan kaldıracak ve sıvıl çozumlere yonele- cek çabalar ıçıne gırdı mı^ Gençlık eylem- lerıne karşı ınsanı ve lıberal bır yaklaşımda bulundugunu duyan goren oldu mu'? Yılmaz Guneydoğu'da sılahlı çozum dı- şında bır çozum onerdı mı? Barış ve kar- deşlık ıçın bır gınşımde bulundu mu? Şo- ven mıllıyetçılığe zemın hazırlayan, her ya- nı saran ve toplumun ruh sağlığını bozan ırkçı kışkırtmalara bır ıtırazı oldu mu'' Bu soruları uzatmak mumkun Partı or- gutunu yorgun mıllıyetçı Yaşar Okuyan'a, kultur polıtıkalarını MHP artığı Agâh Oktay Güner'e teslım eden ANAP'a merkez sag demek ne kadar doğru olur'' ANAP'ın, MHP ve BBP'den temel polıtıkalarda ne gı- bı farkları var? Bunları saptamak bıle mum- kun değıl O zaman halk, mıllıyetçılığın ha- kıkısı varken sahtesını neden tercın etsın kı^ Butun bu sorulan DYP ve Çiller ıçın de so- rabılırız ve cevaplar farklı olmaz DYP son dort yıl boyunca hangı lıberal çozume ım- za attı, hangı demokratık adımı savundu? Mesut Yılmaz'la mıllıyetçılık ve saldırganlık yanşı yapan Tansu Çiller ın neresı merkez sağ? Neresı lıberaP Bu ıkı partının ekonomı polıtıkalarının da lıberal olduğu soylenebılır mı? Ulkenın bu- tun ekonomık olanaklannı savaşa yatıran sureklı enflasyon yoluyla alt gelır gruplarını yoksulluğa mahkûm eden ve bunu da mu- halefetı şıddet yoluyla bastırarak saglama- ya çalışan sıyasetlere merkez sağ adını ver- mek mumkun mu"7 ANAP ve DYP merkez sağ sayılacak da RP nıye onlardan daha sağda kabul edıle- cek? Bunu belkı bır propaganda olarak one surebılırsınız, ama halka yutturamazsınız? Bu ıkı partı RP'den Kurt sorununda daha lı- beral mı? Ekonomıde toplumsal uçurumu azaltmak bakımından daha dengelı mı? Du- şunce ozgurluğu sıyası lıberalızm konu- sunda Yılmaz ve Çiller, Erbakan'dan daha mıonde? Şımdı herkes yuzdeler uzennde konu- şup duracak ve kımse temeldekı sorun uze- nne kafa yormayacak Çunku savaş, mılı- tarızm, mıllıyetçılık uzerıne konuşmak teh- lıkelı Bu nedenle sade suya tırıt, Yılmaz ve Çiller analızlerıyle mıllet uyutulmaya çalışı- lacak • • • Merkez sol adı verılen ıkı partıyı de anla- mak mumkun değıl Onların da ANAP ve DYP'den ne farkları olduğu bılınıyor mu? DSP, ANAYOL u ayakta tutmaya çalışarak ve temel konularda hıçbır cıddı fark ortaya koymayarak neden solda sayıhyor kı? D- SP'nın ANAYOL a Kurt sorununda soldan gelen bır ıtırazı var mı? Kıbrıs ve Yunanıs- tan konusunda onlardan daha az mıllıyet- çı olduğu soylenebılır mı? CHP yı hıç saymıyorum Son dort yılda- kı butun kanlı polıtıkaların ortağı bu partı de- ğıl mû Turkıye, tanhının en buyuk hırsızlı- ğını ve yozlaşmasını bu partının koalısyon ortağı olduğu donemde yaşadı Sol kıtlele- rın desteğını alan ve orgutunun onemlı ço- ğunluğu solculardan oluşan bu partıye ne yazık kı sol demeye dılımız varmıyor Bızı ınandırabılırlerama, halkı nasıl ınandıracak- lar? CHP uzenne çok şeyler soylenebılır Son dort yılın ortağı olması onun ne kadar solda oldugunun olçusudur Turkıye, savaş ve kan, yolsuzluk ve vur- gunculuk mafya ve sılah egemenhğı altın- da yapılan sıyasete merkez sağ sıyaset de- dıkçe, dıncılık ve şovenızm guç toplamaya revam edecektır Kımse kımseyı kandırma- sın TV kanallarına oturan anlı şanlı yazar- lar asıl konuları bır yana bırakıp uç kuruş- luk değerı olmayan bırleşme masalları oku- masınlar Sorun çok derınlerde GOK gurultulu OLAYLARIN ARDENDAKT GERÇEK • Buşturujı 1. Sayjuda \ıııı vurııyor. Merkez partılerın yonetı- cılerı bu durumun avırdın- da mı.' kamuoyu onunde so\le- nenler gosterı\ or kı a\ ırdın- da değiller. Her parti, so- nınlara kendi peıueresin- den bakıp Bekledıgımızden tüiklı (kgıl bnimindeyak- laştı. 2 Haziran seçimleri mer- kez partıler i^ın tıddi bır ııy an niteliğı taşımaktadır. Dun TB M M gıındemine alınma\ına karar verılen gensarıı onergesinin gorfı- şulmesı sıravndu \u)anan- lar da gosteriyor ki merkez sağ partilerin bir sure daha giındemi hııhın\/<. ııgni}- ınuk ûzerıne kurulu ola- laL 24 Aralık genel se<,imlerı ve 2 Haziran yerel ara se- {imleri, bu dıırumun iki parth e de \ urar getirmediği- ni gosteıdı. SVç meıı daha nasıl uya- rahilırdı? D) P '/ıı« gıındeminde, Genel Başkan TIIIIMI C//- Lı 'ı kıırtarmak, 4\4P'ın gıındeminde ıse merkez sa- ğın bırıncı partısı olduğunu kanıtlamak var. İkı parti. Meıke: satiııı >HH\iiHİı\ı: yerıne, Tuık WK(uWN« neıısındeMZ sorusıınıı sormadık^a t/t- paılcınımı sureııııın baila- ması gm gorıınuvor. 1\ııı durum sol için de ge^erlı... ir-k-k RPfleDYP arasmda koalisyon E flörrii \NkAR\ (Cumhurivet Burosu) - RP nın Başbakan Mesut \ ılmaz hakkında ver- dığı eensoru onergesının D\ P nmdesteğı ıle TBMM gundemıne alınma->ından sonra D^ P ıle RP arasında- kı koalısyon flortu yenıden bislıdı İ)\P Bursa'Mıllet- vekılı Alı Osman Sonmez genel kurulun hemen ardın- dan RP Genel Başkanı Nec- mettin Lrhakan l.ı yaklaşık bır sddt goıuştu Sonmez le Erbakan goruş- me>mı RP Bursa Mıletvekı- lı Mehmet Altan karapaşa- oğlu nıın >aıjladığı bıldırıldı •S ılmaz hakkında verılen gensoru onergesının genel kurulda kabul edılınesının ardından RP Mılletvekılı Karapaşaoğlu ıle bırlıkte RP grubuna çıkan Sonmez. Er- bakan layaklaşıkbırsaatgo- ruştu RP Genel Sekreterı Ofuzhan Asılturk un de ka- tıldığı goaişmeden sonra C ıımhurivet ın sorulannı \ a- nıtlav an Sonmez "Bir dost zıv areti. Her şe\ in altında bır şe\ aranıavın. Ben herkesle gömşurum" dedı Frbakan goruşme ıle ılgı- lı olarak "Bız eski dostuz. Turkı\e Odalar *e Borsalar Bırlığfnden ben kendisiyle tanışınz" dedı Erbakan go- rev lendırme olduğu takdırde butun partılerle koalısyon kurabıleceklerını belırttı Er- bdkan C ılier le \ ılmaz ara- sındakı kavgavla ılgılı bırso- rusa da "O konuda bır şey so\leyecek değilim. Çunku her ikisi ıle de hukumet kura- biliriz. Şu anda kınısenin alevhıııde konuşma hakkı- mız yok" vanıtını verdı Er- bakan ''ı ılmaz ın "Gü>eno- vu alınmamış ise hukumet kurulması ıle ilgili 45 gunluk sure dolmuştur" sozlerının anımsatılması uzenne de siınlan vovledı "12martile 14 nıavıs arasında geçen 70 gunluk SUITM yok sa> amay ız. Hukuken bir hata olsa bile. ulkenin bir hukumetı olmuş- tur. Şımdı gmenoyu almışsa yenıden gu\eno\una mura- caat edildığınde guvenoyıı al- mamış bır hukumet vardır. Şımdi tekrar gorev lendirme yapılacaktır. Sonra gelip yeni- den guvenovu alamaz. 45 gunluk sure geçmıştır demek mumkun değildir." RP K.ıvserı Mılletvekılı Salıh Kapusuz da Cumhuri- yet'e vaptığı açıklamada. gensoru onergesı ile huku- metın duşuruleceğını savu- ııarak "RP'nınonculuğunde uçlu hır koalısvon kurulma- hdır. ANAP'la,D\P ıle veya ıkısivle birlikte de vapabıli- nz" dedı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle