25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sizin Kiralık Kasanız Sigortalı mıî EMLAK BAN[ OYAK SİGORT* Cumhuriyet78. m SAYI25808 / 40000 Tl (KDV ,Ç • KURUCUSU: YUNÜS NADİ (7924-7945) BAŞYAZAPI NADİR NADİ (f945-Î997J Eğet* Bankanız Emlak Bankası İse Kiralık Kasanıı Mutlaka Sigortalıdır. Güvenliğiniz İçin de Emlak Bankası! EMLAK BANKASİ s££. 4HA2İUN189BSİIU PEŞİN ALIŞVERİŞ Doğubank 'out' spot 'in' • 9. Sayfada • TV'DE SİNEMA İç gıcıklayıcı bir dans • / 7. Sayfada • AVRUPA ŞAMPİYONASI Litmanen: Türkler çok iyi • Spor 'da g_ • TMMOB 'Çevre sorunları çığ gibi büyüyor' • Arka Sayfada YILMAZ'DAN MÜSTEŞARA SORUŞTURMA BORSA DOLARİ MARK ûiûDun | Dun 78.500 | 51.500 Oncekı ' Oncekı 78.400 51.200 ALTIN Hazine'de intikam operasyonu • 9. Sayfada Gensoru önergesinin gündeme alınması, DYP ve CHP'nin desteğiyle 316 oyla kabul edildi Servete gensorugölgOylama 8 haziranda TBMM Genel Kurulu'nda, RP'nın. Başbakan Yılmaz hakkında \ erdıği gensoru önergesinin oylaması 8 haziranda yapılacak. Genel Başkanı Tansu Çiller'in kuşkulu servetını aydınlatamayan ve örtülü ödenek kullanımına ilişkin usulsüzlük iddıalanna yanıt veremeyen DYP, ortağı olduğu hükümeti düşürmek için RP ile ittifak yaptı. DSP Grup Başkanvekili Mümtaz Soysal, ortağı oldugu hükümeti düşürmeye çalışan DYP'nin. RP ile işbirliğı sürecini eleştirdi. • 6. Sayfada TBMM Başkanı Kalemli devrede DYP lideri Tansu Çiller \e RP lideri Necmettin Erbakan'ın kuşkulu servetleri ile ilgili olarak iki partinin karşılıklı olarak verdikleri önergeleri görüşme tarihinin bugün TBMM Danışma Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. TBMM Başkanı Kalemli'nin. Çiller hakkındaki önergeyi 6 haziranda doğrudan genel kurula ındireceği belırtildi. Erbakan hakkındaki önergenin görüşülmesinin de Meclis'in tatile girmesi nedeniyle 18 hazirana kaldığı bildırildi. • 5. Sayfada PYP'de oylama kavgası DYP lideri Tansu Çiller. seçimlerde aldığı \enilgıden sonra RP'nin gensoru önergesine destek \erme kozunu kullanmayı sürdürüyor. Çiller, soruşturmalar nedeniyle içinde bulunduğu durumdan çıkış arıyor. RP'nin. Yılmaz hakkında \erdiği gensoru önergesı için bazı millet\ekillerinin itirazına karşın DYP lideri, bağlayıcı grup kararı aldıtttı. Karardan sonra Hamdi Üçpınarlar ile Necmettin Dede arasında çıkan kavgada küfürleşmeler oldu. • 6. Sayfada CUMHURİYET VAKFI1996 îlk, Orta, Lise ve Dengi Okul Öğrencileri Arası Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Sonuçları. 12. Sayfada ÇİLLERLE KOALİSYONDA YOKUZ* YûmazzYa ANAYOL yadaseçimÇİIIer'e karŞI Türkıve'nin yeni bir istikrarsızlıga sürüklenıp sürüklenmeyeceginin sorumlulugunun DYP'lilerin sırtında olduğunu savunan Yılmaz, "DYP'li arkadaşlannın" milletin lıâlâ umutlu oldugu ANAYOL hükümetınin sabote edılmesine ızın verecegıni sanmadığını vurguladı. Yılmaz. "Eğer bu hükümet yıkılırsa, Çiller başkanlığındakı DYP ile hıçbir şekılde koalisyona gırmeyız" dedi. TÜrkeş j ç y f e d e Arparslan Türkeş'in, Yılmaz'a, ~ hükümetfnyaşaması için gensoru önergesinin oylamasının yapılacağı güne kadar ÇılTer'le görüşüp asgan müştereklerde anlaşmasını ve gerekirse gensoru önergesinin oylatılmamasinın sağlanmasını önerdigi ögrenildi. Yılmaz, Türkeş'e. örtülü ödenekle ilgili bılgisi olup olmadığını sordu. Türkeş. bu soruya "Bilgım yok" yanıtı verdi. B 4. Sayfada ECEVİT: RP RÜŞVET VERDİ Sol, yenilgiyi tartışıyor• DSP lideri Ece\ ıt, ara yerel seçim sonuçlannın kesinlikle gösterge olamayacağını. RP'nin büyük maddi rüş\etler dagıttığını. de\let dlanaklannın seferber edildiğini söyledi. • Ara yerel seçim sonuçları DSP'de rahatsızlık yaratırken CHP'de "Biz klasık oylarımızı koruduk. DSP hani müthış patlamalar yapacaktı 1 ' ANAYOL 1 un koltuk degnegi büyük zarar gördü" değerlendırmelen yapıldı. CHP Genel Başkanı Denız Baykal. "Arkamızda kamuoyu rüzgân yoktu. Aleyhımızdekı havayı göğüslemek zorunda kaldık. Yine de örgütümüz çaliştı" dedı. H 5. Sayfada RP. MHP VE BBP YÜKSELtYOR Merkez partiler oy kaybettiler • \N\P. DYP, DSP\eCHP"nın 199Tde yüzde 82.8 olan toplam oy oranı. 5 yıllık dönemden sonra adım adım gerıleyerek vüzde 48.5"e düştü. RP. MHP ve bu partinin içinden çıkan BBP'nın oy oranı, vüzde 49'u buldu. DSP ve CHP'nin toplam oylan RP'nin düzeyme ulaşamadı. • Sıyasetın merkez kanadını oluşturan ANAP. DYP, DSP ve CHP'nın. ara yerel seçim yapılan 41 merkezde 24 Aralık 1995 genel seçimlennde aldıklan yuzde 64.22'lik toplam oy oranı. önceki gün yüzde 48.67"ye genledı. 1991 seçimlennde yüzde 513'e ulaşan ANAP ile DYP'nın toplam oy oranı. aradan geçen 4 yıldan sonra 24 Aralık 1995 seçimlennde yüzde 38.8'e. ANAYOL azınlık koalısyonunun görev başında olduüu 3 avlık dönemın ardından da yüzde 32.7'ye geriledı. BÜLBVT SMÛOĞLU'nun haberi • 4. Sayfada HABITAT II İnsan Yerleşimleri Konferansı, İstanbul'da resmen başladı 'Ortak kabbm ve işbirbği' il « ^ « l ^ n r i i r r l i l ^ r HABITATII.'LirikTarihGösîerisiilegör- U h e S i e n t l i r a i i e r kemubiraçılışlabaşladı.Gösteri.benzersiz kültür mozaiğiy le dünyanın sayılı kentfcrinden birisi olan İstanbul'u müziği. dansı: kantodan tangovaga/elden azınlık türkülerinetasawııfmüziğindenRornanhavaIamegünümüzünçağ- daş popuna dek uzanan renkli. coşkulu bir velpazede yansıtıvordu. Açık Ha\a Tiyatrosu'nda- ki gösteri İstanbul Dev let Opera ve Balesi Orkestra \e Korosu'ndan. Tarihi Türk Müziği Top- luluğıTna. Mehter Grubu"ndan. Arif Sağ \e bağlamasıyla Pir Sultan'a kadar uzandı. • HABITAT II Kent Zirvesi'nin açıhşını yapan BM Genel Sekreteri Butros Gali, konferansta yapılacak çalışmalar sırasında İstanbul ruhundan ilham alınması gerektiğini' söyledi. Açılış konuşmasında 'Türkiye Federal Cumhuriyeti' diyen Gali'nin bu gafı daha sonra bir basın toplantısıyla düzeltildi. Haber Merkezi - Kalkınmanın nımetlennde butıin katılımcıla- rın faydalanabıleceğı bir Mste- mın getırılmesı gerektıgıni söy- leyen BM GeneT Sekreten But- ros Gali." Kalkınmayi bu şekilde ele almak. gelişmeyi "sonucu sı- fır olan bir oyıın" olarak anlayan eski düşünce ile«,uk farklıdır. Hız- la kiireselleşen bir dünyada izo- lasyon yoktur, biiy üme \e kalkın- ma konusunda hepüni/ sorumlu- yu/" dedı Gah'nın açılış konuşmasında "Türkiye Federal Cumhuriyeti" ıfadesı kullanmasi ızleyıcilerde tedırgınlık yarattı Gali'nin bu hataM daha M)nra vapılan bırba- bintoplantısında BM HABITAT- II Basın Sözcusii tarafından "bir dil sürçmesi oldu" gerekçesıyle düzeltıldı Konferans ba^kanlı- ğına seçılen Cumhurba^kanı Sii- leyman Demirel de ortak katılım ve ışbırlığı konusunda Turkı- ye'nın uzenne du^en gorevı ye- rine getırmeye hazır olduğunu söyledi. Bırleşmış Mılletler Insan Yer- le^ımlen K.ont'eransı HAB1TAT-11 Kent Zırvesı. dun yapılan genel kurulla resmen basjadı. Lütt'ı Kırdar Kongre Merkezf nde gerçekleitınlen ge- nel kurulun açılıs. konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Gali. sözlenne -Her kıtanın büyük kentlerinden, taşralannın küçük kasabalanndan. megapoller \e küçük şe- hir merkezlerinden İstanbul'a geldik" dıyerek başladı Gelecek nesıllenn gelı^me yollannın ta- yinedıleceğı HABITAT-ll'yekatılanlann renklı- lığinın. HABITAT-U'nın gerçekten bir ortaklar konferansı olduğunu en iyi bıçımde gösterdığını H A B I T A T I I K e n t Z i r v e s i Zirveye, yakılan köy gölgesi • "İnsan yerleşimlerinin tartışıldığı HABITAT konferansı. yerleşim birimlerinin tahrip edıldiği bir ülkede yapılmamalı" görüşünü savunan ve aralannda İnsan Hakları Derneği, Göçmenler Girişimi, Savaşa Karşı Barış dergisi, HADEP. ÖDP, DBP'nin de bulunduğu onlarca demokratik kitle örgütü Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu öncülüğünde "Dışandakiler Forumu' düzenledi. • 3. Sayfada POLİSİN TAVR1NA TEPK.İ • 3. Sayjada OKTAY EKİNCI'NİN HABITAT YORUML 1 • 3. Sayfada söyleyen Gali, "Bugün İstanbul'da bulunan tüm kurumlar \e sivil toplunı örgütlerinin (omsilcile- ri. kendi göriişlerini \e yükümlülüklerini bu kon- feransta ortaya koyacaklardır" dedı BM'nın temelde bir devletler örgütü olduğuna dıkkat çeken Gali. sozlerını şöyle sürdurdü' "Birleşmiş Milletlerçalışmalannın başarıya u- laşmasında devlet dışı aktörlerin giderek artan katkılan önenı taşımaktadır. Devlet dışı aktörle- rin BM çalışmalarına aktif katılımı uluslararası • Arkası Sa. 6,Sü.4'te DENKTAŞ: YEŞİL HATTAKİ OLAY UZUCU Ehır ihtarına uymayan Rıım askeri vunıldu • KKTC Cumhurbaskanı Rauf Denktaş. dün sabah Rum Mılli Muhafız Ordusu (R.MMO) askerlerınden bırinin ölmesıyle meydana gelen olayı "çok üzücü" olarak nıtelendırerek "Ancak. bu. planlı bir olay değıldır" dedı. BM Genel Sekreten'nın K.vbns Özel Temsıicı Yarduncısı Gustave Feıssel de BM tarafından başlatılan soru^turmanın devam ertığını söyledi. Feissel, kendilerine "olayın, BM kontrolündekı ara bölgede meydana geldiği" volunda duyumlar ulaştığını da savundu. • Yunanistan'da hükümet sözcüsü Dimitris Reppas. açıklamasında olayı saptırarak. Rum askere ""Sılahsız olmasına rağmen acımasızca ateş edıldığım" ıddıa em, Öte yandan. Kıbns Rum Kesimı yönetimı lideri Glafkos Klendes. öldürülen Rum askeriyle ilgili olarak yapttğı açıklamada, olayın BM nezdınde protesto edildiğini bildirdı. Rum Radyosu'nun haberine göre Klendes. Nevv York'takı temsilcıleri tarafından. BM ve Güvenhk Konseyı nezdinde de girişımler yapılacağını söyledi. • 10. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Merkez Küçülüyor... Başkentteki siyasi havayı "nei" bir biçimde tanımlamak olanakstz. Siyasi partilerin at- tıkları adımİarın ardtnda salt görünürdeki hedefler değil, $ıı aşamada kamuoyuna yansıtıl- mavankimi "senanolann ol- duğu dikkati çekiyor. Once seçim sonuçlarına de- ğinelim... 1991'den bu yana merkez partiler sürekli erozyona uğru- yor. RP ve MHP, 1991 seçimle- rinde barajı geçememe endişe- siyle "ıltıfak " yoluna gitmişti. Bu seçimde ikipartinin toplam oyu yüzde 16 olmu^tu. 24 Aralık 1995 genel seçim- lerinde ise RPyüzde 21, MHP yüzde 8 oy aldı. Radikal sağda- ki bu artışın kaynağı, merkez sağdaki erime idL Ayııı erime, merkez solparti- lerde deyaşaıtdu 1991 seçimle- rinde SHP yüzde 20.7, DSP yüzde 10.8 oy almıstu 199S'te ise SHP ile birieşen CHP yüz- de 10.7 oy elde ederken DSP'nin oyu yüzde 14.6 oldu. 2 Haziran seçimlerinde ise DSP ve CHP'nin oy toplamı 15.7, ASAP ve DYP 'nin oy top- lamı yüzde 32.88. RP'nin oyu yüzde 33.5. Son durum şövle ö'zetlenebi- lir: ASAP ve DYP'nin toplamı RP'nin gerisinde, DSP ve CHP'nin toplamı BBP ile MHP'ye neredeyse esiu.. Bu durum gösteriyor ki oy oranları dikkate alındığında, merkezpartiler marjinallesiyor, radikalpartilersiyasete damga- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da ÎETT işçisi, Erdoğan'a karşı • IETT çalışanlanna resmi enflasyonun yarısı kadar zam vermeyi teklif eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. protesto edildi. 24 saat süreyle iş bırakan İETT işçileri, ortalama olarak 13 mılyon lıra maaş alıyorlar. İstanbul Haber Servisi-RP'lı istanbul Büyük- şehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı en büyük ışcı eylemi. dün gerçekleştı. Top- lu iş sözleşmesi görüşmelennde anlaşma sağla- namaması üzenne grev yasağı kapsamında olan 10 bın İETT çalışanı. 24 saat süreyle ıs, bıraktı Öğle saatlennde İstanbul Büyükşehir Beledıyesı önünde toplanan bınlerce ışçı, 13 mılyon lıra net maaş alan ışçılere resmı enflasyonun yarısı kadar zam vermeyi öneren Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto ertı Işçıler. ücretlerı- nı enflasyondan koruyacak bir toplusözleşmenın hemen ımzalanmasinı ıstedıler. Beledı\elerde yaklaşık 3 aydır devam eden toplusözleşme gö- rüşmelen tıkandı Görüşmelerde. resmı arabulu- cu süresının de tamamlanmasına karşır Maltepe. Avcılar, Bahçelıe\ler gıbı bırkaç ılçe beledışesı dışındakı ışyerlerınde henüz sonuca \arılamadı Grev yasağı kapsamında bulunan lETT"nın 10 bın çalışanı. dün çahşmadt Aralannda tamır ve bakım elemanlany la otobus sürücülerının bulun- duğu ışçılenn eylemi. dün sabah saat 05 OO'te başladı \e bugün saat 05 00'e kadar sürdü. Ey- lem nedeniyle. İstanbul'da gün boyu ula^ım so- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te GUNDEM MLSTAFA BALBAY Darboğazdaki Boşboğazlar... Yerel ara seçimler tüm Türkiye'ye uyarlanıp genel bir yo- rumlama yapılamaz. ama çıkan sonuçların, sık sık günde- me getırilen yorumları pekıştırdığı bir gerçek.. Dün TBMM gündemıne alınan gensoru önergesini ve se- çim sonuçlarını ozetlemek gerekirse. siyasette "darboğa- zı", sıyasetçılerde "boşboğazı" yaşıyoruz. Rakamlar ödenek değıl kı örtesın, herkes bir yerinden tutup çekiştirıyor. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde dikkati çeken tablo şuydu: • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle