03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 HAZİRAN 1996 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA BUP096 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI 'Mflb takuna sahip çıkmHELSI\KI(Cumhu- riyet}- Fatih Terim, umutlu \e bıraz da kırgın Tanhındc ılk kez Av rupa Futbol Şampıvonası fınallerıne kalan (A) mıllı futbol takımımız sımdı ken- dısını 11 hazıranda Hır\atıstan'la oynayacağı maça hazırlıvor Fınlandışa karsısında alınan 2- ! lıkgalıbıvet tekmk kadro ve fut- bolcularolmak ıızere tum kafılejı umutlandırdı Hele hele Fınlandı- ya yı "7 2yıldır\enenememıs.olma- mız ve > ıllar sonra gelen bu galıbı- vet. teknık dırekîor Terım ı olduk- ça sevındırdı Antak Turk basının mıllı takıma "gereken Ugiyi'goster- medığını soyleven mıllı takım tek- nık dırektonı. medyanın old\ a sahıp çıkmadığını da belırttı Terım "Turki\e İngilterejolcınu.ama go- ruyorumki transfer haberieri Furk basıııı için daha onenılı. Bu haber- leri esefle karşılıyorum. BLZ burada bir ilki gereekleştirnıenın telaşı ıçin- de> ü. Onlar ise \arsa transfer, \ok- sa transfer divorlar. Bu takım her- kesin. Sahip çıkılsın, çokertilmek is- • Fınlandıya karşısında alınan gahbiyetın moral \erdığını soyleven Tenm, "Ancak transfer haberlerı mıllt takımdan daha onemlı herhalde Oysa bu takım herkesın Çokertmek yerıne tum Turkıye mıllı takıma kanat germelı" dedı tenmesin.Yuceltilsin'"dedı Fınlandıya galıbıyetıyle ılgılı olarak dakonu$anTenm "Ovunun buvuk bolumunde pres vapan ta- kım bizdik. Bu kadro Hırvaristan maçının ıdeal kadrosu değil. Deği- şikiik olabilir. Defans \e ortd aianda- ki 3-4 taktiği bozulma>acak. 3-4-1- 2 biçimınde ojnajacağı/'dıye ko- nustu Fınlandıya karsısında hatalar yaptıklannı ancak fınallerde bu tıp hatala"nn \ ınelenmemesı gerektığı- nı belırten Fatıh Terım "Finlandi- >a katnpı, takımın birbirine u\ ıınııı açısından çok onemlivdi. Bunu ger- çekleştirdik. Şimdi Ingiltere'deki fi- nallere hazıriA ELsiklerimiz \ ar. Sa- Mjnmamı/ kademe hatası >apı\or. Ama finallere kadar hatalarımızı diızelteceğiz" dedı Fınlandıya karsisinda_ ınanılmaz goller kaçıran Hakan."İngiltere'de bu golleriatmakzorundayım"dedı Buvuk bır stres altında olduklarını belırten genç goleu "Ama bu stre- si \enmek zorundatız. 60 mihona sozumuz\ar~dedı tngiltere'\e gidhorlar Fıniandıva kanıpını tamamlayan (A) mıllı futbol takımımız. bugun ozel bır uçakla lngıltere">e geçe- cek Daha sonra Nottınghamda kampa çekılecek olan mıllıler, ça- lisamalara burada de\am edecek TÜRkLER GELİVOR - Fin maçını A\ rupa"da vasavan çok savıda gurbetçi izledi. LONDRA'DAN /ZVFER \R\PMRLI Adada 'bayrak' savaşıLONDRA- Avrupa Kupası'na katılacak ulkeler arasında, bayrak konusunda bas,ı dertte olan tek ulke Ingıltere Bugune kadar geleneksel olarak Ingıltere-Galler ve İskoçya'nın tamamını temsıl eden "Britanva bavrağı'" ya da lngılızlerın kullandığı vaygın ısımle. "Lnion Jack"ı kullanan lngılızlere. bu kez tumuvava ayrı takım halınde katılan Iskoçvadan ıtıraz geldı Iskoçlar. Ingıltere ıle ayrı avrı katıldıkları turnuva sırasında. Ingıltere'nm kendı bavragını, kendılerının de Iskoçva bayrağını kullanmasinı ıstıyorlar tngıltere'nın • Iskoçya Ulusal Partisı. bu konudakı kampanyaya önderlık ederken. partı sözcülennden Dr Alan McCartner. "İskoçya-İngıltere maçında, İngılızler Lnıon Jack'ı sallayarak tezahürat yapamazlar. Bız kendı bayrağımızı sallarız, onlar kendılerıninkınf' dedi. bayrağı, beyaz zemın uzerıne kırmızı bır haçtan oluşuvor Iskoçya'nın bayrağı ıse ma\ ı zemın uzerıne beyaz bır çapraz haç Iskoçya'nın Londra yonetımınden bağımsızlığı ıçın mucadele eden Iskoçya Ulusal Partisı. bu konudakı kampanyava önderlık ederken. partı sozculerınden Doktor AJan McCartner, "İskoçva- İngiltere maçında. İngilizler L nion Jack'i sallayarak tezahürat >apamazlar. Biz kendi bay rağımm sallanz, onlar kendilerininkini" dıye konu^tu Ingıltere ıle (skoçya takımları, 15 hazıran gunu Londra'dakı VVembley Stadı'nda kar:?ı karsıya gelecekler Tarıh boyunca bu ıkı takımın maçlarının buyuk bır çekışmeye \e adeta ulusal bır mucadeleye sahne olduğunu anımsayanlar, 1989 y ılından bu yana maç yapmayan ıkı takımın bu kez de turnuvanın en he>ecanlı maçını oynayacağına kesın sjozuy le bakıyorlar Tskoç>a \e Ingıltere'nm pek çok konuda vonetsel Mstemlerındekı aynlık, futbold da >an.sırken. ıkı ulkenın de ayrı futbol federa-Aonları bulunuyor Ancak heın Iskoç lıgınde çok sayıda Ingılızın hem de Ingıltere lıglerınde çok savıdü Kkoç futbolcunun top kosturuyor olması, ılgınç bır ıç ıçelık de olu^turuyor Litmanen,"TürkİM'"nin bu kadar ivi o\na\acağını sanmı>ordum. İngiltere'de başanlı oluıiar'* dedi. Litmanen: Türklerçok iyiHELSİNKİ (Cumhuri>et)- Fınlan- dıya nın A|axlı golcusu Jari Litma- nen.( A) Mıllı Futbol Takımımıza o\- gu \ağdırdı Karsıla^ma oncesı "Ben gol ata- nm,Turkleridejeneriz"dıven 2*> >a- sınddkı tutboİLU kar^ılabma sonraM tanı bır 'şok'\a>adı -Turkhe'nin bu kadar ı>imna>acağınısanmı>ordum. İngütere'debaşanlıolurlar"dı\en Lit- manen Abdullah gıbı Hakan gıbı Toluna\ gıbı oyııncuların A\rtıpa ta- kımlanndarahatlıklaoMiavabıleceğı- nı bıldırdı Fınlandıya'da tum gazetekr once- kı akşam yapılan \ e mıllı îakımımızın 2-1 galıbıvetı\lesonuçlananozel kar- ^ılasma ıçııı "TurkiyeŞe 72 >ıl sonra jenildik" mansetını kullandılar kar- 5ilaîma\a geniı? \er avıran Fınlandı- ya gazetelerı mat,tan once Fınlandı- \a MıllıTakımTeknık Dırektoru Juk- ka Ikaleinen'm "Turkler A»rupa Şamphonasfnda başanlı olamaz" seklındekı açıklamalarını da hatırlata- rak Turkne nınguçlubırtakımoldu- gıı ancak galıbıvete şansıyla ulaştığı gorusunde bırle^tıler Fınlandı\ada dun vavımlanan ba- zı aazetelerın \orumlan :>o\!e ll(a Lentı: Turkler kotu değıldı Ancak bızdeıı ı,ok daha >anblıvdı Litmanen \ orgun olduğıı ıçın ka> bettık İKa Fa- nomat: Turkı\e teknık kapa^ıtesı \uk\ek OMinculardan kurulu Defans hatalamıdangoller\edık Turklerbız- den daha şanslndı ' Helsinki Sona- mat: Turkneıvı bır takım AiKak ı- kı takım da ıvı ovnamadı Turklerın sansı Fınlandıvadan daha tazlavdı Turkıve A\rupaŞampı\onası finalle- rınde Hır\atıstan Portekız \e Danı- marka nın bulunduğu çok guçlu bır grupta \eı alıvor Bu nedenle sansı çok az Biz onları tanıyoruz Türkiye'den İngiltere'yeSporServisi-Turkıve Bırıncı Futbol Lıgı nde top kosturan vabancı futbolculardan 3'u Avrupa Futbol Şampıvonasi Fınallerı nde forma gıyecek Turk Mıllı Tdkımı nınvanı sıraTurkıye'vı "kulupler'duzevınde temsıl edecek bu kadrosunu 'lej\onerlerden'olusturan Bulgaristan ın 22 kıvlık fınal takımında Turkıveden bır ısım var Denızlısporlu Guinchev Genelde sav unmada ver alan bu futbolcunun Bulgaristan'da ılk 11 de gorev alması beklenıvor Turkıve de ov na\ ıp fınallerde gorev alacak en unlu futbolcu ıse sampıvon Fenerbdb\e nın stoperı Jes Högh. 29 vasındakı tutbolcu Turkıye'nın de veı aldığı D Grubu nda Hııvatıstan ve Portekız e karsı torma gıyecek Besıktas ın 33 luk 'ihtiyardelikanlısı'Stefan Kuntzıse sampıvonanın favorı ısımlennden Almanva nın kadrosunda ver alıyor Klinsmann'ın cezası vuzunden ılk maçta ovnamavacak olması nedenıvle Kuntz uıı tomiJ gıvmesı beklenıvor Diğerieri Bu uç futbolcunun vanı sıraTurk spor dunvasinın vakından tanıdığı bırçok isim de Avrupa Şampıvonasi na adını vazdıracak Bu ovunculann basında îııgıltere mıllı takımının eskı Besıktaslı futbolcusu Leslie Ferdinand gelıvor Besiktd^lılann Ferdı'sı avnı zamanda kupanın gol kralı adavlan arasında Danımarka'da eskı F Bahçelı Nielsen ve yıne eskı Trabzonsporlu LarsOlsen var lsvn,re mıllı takımındd ise Galatasaray ın sezon ortasinda Grassophers'a sattığı Kubilav Turkvılnıaz 'tanıdık' isimlerden ne» Hogh (Danimarka) Kunty (\lman\a) Kubila\ (İsviçre) Hırvatistan, Avrupa Şampiyonası'nın gizli favorisi Balkanlar^ın 6 Brezilyası 9 • Kadrosunda Boban. Suker. Boksıc. Prosıneçkı gıbı yıldızlan bulıınduran Hır\atıstan. eleme gruplarının en gozde ekıbıvdı Hınatıstan'ın en zayıt yonu ıseyaslı oyunculardan kurulu defansı SporSenisi-Hır\atıstan Ingıl- tere % A\rııpa Şampıvonası nda Portekız \e Danımarka ıle bırlık- te mıllı takımımızın D grubunda- kı rakıbı Küa sure oncesıne kadar sa\ J- sin butıın acımasızlığıvla baş ba- sa kalan Hırvatistan ın ulke nufu- bu4 nııKon 600 bın Kulup^ajısı I57 9 Ulkede 7 8 bın lısanslı fut- bolcu top koşturuvor Bunların 600 u ise profesNonel Takımın teknık dırektorluğunu Bosna do- gumlu Mik>sla\ Blaze\iç \apı\oı Takımın elemelerdekı gol kralı 12 golle Da\or Suker 28 \asindak tutbolcu Se\ ılla dan bu sezon bır baska ispan\ol takımı Real Mad- rıd e transteroldu Fransa nın Marsıl\j takımında sıldızı parla\an Alan Boksk ıse geçen>ıl İtalva nın Lazıotakımı- na transter oldu O da Suker gıbı lngılterede Hınatlanngol umıdı Futbold Dmamo Zagreb tdkımın- da ba^lavan Z^anomır Boban ıse tılkı gıbı kurnaz \lılandatopo\na)an2" 7 \asın- dakı bu tutbolcu rakıp sa\unma- lann korkulu ru\ası Her ıkı a\a- ğını daçok ıjı kullanıvor \e Pro- sinecki Tam bır meastro Takımı vönlendıren ovuncu Bıleklerıne çok hakım \e serbest \uruslarda Zvonomir Boban. tambırusta Takımın bıreksiğıde- fansın agırolusu \e kolav gol >e- nıesı Otorıteleı Balkan ekıbını sam- pı\onanın gızlı fa\onsı olarak gostenvor Hınatıstan tambır\ıl- dızlartopluluğu Lıt\an\a Lkrav- na. Sloıenva Estoııya'mn bulun- duğu eleme grubundan !tal\a ıle bırîıkteçıktı Estonva \\2-Q\c~1 - Da^or Suker. 1 ıle geçerken. itaKa vı deplas- manda2-l >enme>ı'basardı ken- dı sahdsinda îse berabere kaldı Lıtvanya deplasmanından 1 puan çıkaran Hıuatlar kendı sahasında 2-0 lık bır galıbı\et aldı Sloven- \a'M 2-1 \e 2-0 lık sonuçlarla geçtı Lkra>na ise Hır\atistan ı venen tek takım Kendı sahasında ıse bu takımı 4-0 \endı Alman panzerleri finale aboneSpor Servısı - 9 kez duzenknen A\ rupa Futbol Şampı\onası nı Almaına ıkı kez Fransa Hol- landa Danımarka So\\etler Bırlığı lspan\a ltal\a\eÇe- koslo\ak\a bırer kez kazandı Ilk kupa. SoNAetler'in 1960 v ılında Fransa da duzenlenen 1 A\ - rupa Futbol Şampı\onası. So\yetler Bırlı- ğı'nın zaten ıle noktaldiımistı Sovvetler tı- nalde'tugosla\va \ı 2-1 \endı > Boğalar''ın zaferi A\rupa Futbol Şampıvonası nın ıkıncisi Ispan\ada organıze edıldı \e ev sahıbı ekıp kupanın sahıbı oldu Fınalde lspan\a bıron- cekı kupanm sahıbı So\ \etler Bırlıgı ıle kar- sı karsı\ageldı Maçı 6 dakıkada Pereda \e 83 dakıkada Marcelino nun attığı gollerle 2- 1 kazanan Ispanya So\\etler Bırlığı neıkın- cı kez $ampı\on olma zevkını tattırmadı E^ sahibi farkı 3 sampıyona ise2 sampı\ona gıbı tuınıı- va\ı duzenle\en ulkenın galıbı>etı\le nokta- landı O >ıl \apılan bır değı^ıklıkle tınal 2 • 1972 \e 80 yıllannda şampıyon olan Almanya, kupanın yıne fa\orısı. Ilk şampı\on Rusya ıle son şampıyon Danımarka ıse en formsuz donemlennı yaşıyorlar. maçuzenhdenoyndnmıştı Fınalın ılk maçın- da Yugoslas>a ıle 1-1 berabere kalan Itaha. Romada ovnanan ıkıncı maçta Rha nın 11 \e Anastasi'nın de 32 dakıkada attığı goller- le Yugoslavya \ ı bu kez 2-0'la geçtı \e kupa- va uzandı Bu turnuvada fngıltere ıse uçun- culukle vetındı Almanlar ilk kez 1972 >ılında Avrupa Futbol Şampıvona- sı na Belçıka e\ sahıplığı yaptı E\ sahıbı ekıp ancak 3 olurken tınalde F Almanva ıle ılk kupanın sahıbı Sov vetler Bırlığı kar^ı kar- ^ı\ a geldı Bruksel dekı tınalde rakıbını Mul- ler ın 27 \e 58 VVimmer ın 52 dakıkada at- tığı gollerle 3-0 \enen Federal Almanya, ul- kesıne A\ rupa Şampıvonu olarak donu>ordu Çek mucizesi \ugoslawa nın organıze ettığı 5 Avrupa Futbol l>ampı\onasi Nampıvonluk kursusu- neÇekosIovakya \icikardi AlmanyaıleÇe- koslovak\a'yı karsi karyvagetıren tınalı pe- naltı atışları sonunda 5-^ onde kapatmav ı ba- şaran Çekoslovakya. tarıhtekı ılk Avrııpa Şampı\onluğu nusasıvordu Almama'nifi zaferi Avrupa Futbol Şampıvonası nın altıııcisi- na İtalva e\ sahıplığı \aptı Italvanların ılk uçegıremedığı sampı\ona F Almanva \ı bır kez daha ^ampıvonluk kursusune çıkarıvor- du Fınalı A\ rupa nın "Kırmın ŞeytanlarT olarak bılınen Belçıka ıle ovna>an Federal Alman\a. Hrubesh'ın gollerıvle maçı 2-1 kazanıp mutlu sona ulastı Horoz Plarini ile öttü 1984 Av rupa Şampn onası bır kez daha ev sahıbı ulkenın saha ve sevırcı avantajını ıvı kullandıgı bır sampıvona olarjk futbol tan- hıne geçıvordu Fınalde konı^ıı ulke Ispanva ıle kar^ılasan Fransızldr Platini'nın ^ 7 ve Bellone nın de 90 dakıkada attığı goilerle mutlu sona ulasıvor ve "Horozlar1 " kupavı mu7elerıne gururla goturuvorlardı 'Portakal' çiçek açtı Federal Almanva'nın organızasvonunu ustlendığı 1988 Avrupa Futbol Şampıyona- sı nda şeref kursusunun en ust basamağında bu kez Hollanda \ardı Avrupa da "Portakal- lar" dıve un yapan Hollanda. Munıh'te ov- nanan tınalde Sovvetler Bırlığı ıle mucadele ettı 3^ dakıkada Surınam asıllı ovuncusıı Ruud Gullit ıle 1-0 one geçen Hollanda. 54 dakıkada Avrupa nın gelmış geçmıs en bu- >uk golculerınden bıriM olarak kabul edılen Marco\an Basten ıle skoru 2-0'la noktalıvor ve ılk sampıvonluğunun kevtını çıkanvordtı Plajdan çıkan şamphon 1992 Isveç te vapılan Avrupa Fulbol Şaııı- pıvonası finallenne ulkedekı savas nedenıv- İe \ugoslavya katılamadı Vugoslavva venne çağınlan ve Avrupa basınında "plajdan top- lama takım" olarak nıtelendınlen Danımar- ka supıız bırsekılde sampıvonlugu kucaklı- vordu Danımarka fınalde kupanın tavorisi Almanya yı 2-0 yenerek sampıvon oldu BİLİÇ* TAKIMIM ANL4TTI 'Hırvatistan favori değil'Bırçok kisi bızı sampıvonanın gızlı tavon- sı olarak goruvor Ben bunu bıraz abartıl- mıs buluvorum Tdmam bız guçlu bır takı- mızdmabenımfavorım \lmanva Italvave İngıliere Çunku bu takımlar uluslararası arenada bırçok maç vaptıkları ıçın oldukça tecrubelıler Bız ise bunlardan voksumız Bu bızım ılk buvuk sampı- vonamız Her ş.ev volunda gıderse varı finale kadar vıık- seleceğımızı sanıvorum Va- rı fınalde ise Almanva ve İtalva ıle esleşirsek îsimız oldukça zor olacak bızım 15-16 ıvı tutboltumuz v ıi Bunların fazla alternatıtı ı vok Orneğın solda Jarıı ılerıde v e gende oldukça b sarılı bır ovuncu Guçlu teknık bır futbolcu ancak nun verıne ovnavacak 1 baska futbolcu vok Sagı ısePa\lick ıleJurce>icjra- t . , sında seçım vapabılırız s l a v e n ' Pav lıcıc oldukça ıv ı bır sav unma ov uncusu antak hucum- & da guçlu değil Freıburg da ovnavan Jurcev ıc ise sadece hucumda guçlu Bu ıkı tutbolcu da burasi ıçın ıdeal de- ğil Bunıın disinda orta sahada da oravı toparlavacak bır futbolcu vok Prusinecki. Boban ve Asonovic bu mevkı- de oynavabı- lır ancak hepsı ılerıve vonelık ov- nuvor Bu da bızı hızlı ve hucum fut- bol u ovnat- mava vonel- tıvor Bunu da oldukça ıvı basarıvo- ruz Ilerıde ovnavan ıkı arkadasimız Suker ve Boksic ken- dılerını dunva arenasında kanıtlamış ıkı ovuncu En bu- vuk avantajımız ıse takımın arasindakı arkadaşlığın çok ıv ı olması *Hınat mıllı takımı \e Ih \tham L nıttılfııthokmıı Hırvatistan takımının kadrosu Kalecıler 1-Drazan LadıçıZagıeb-^3) İ2- Marıan \l- rmıc(\arazdın-31) 22-Toncı GabncıHaıduk Splıt-35) Defans 3- Robcrt Jamı (Betıs - 2S) 4- Igor Stımac (Der- bv Countv -2^1 s- NıkoldJerkanlOvıedo- ^21 6-Slaven Bıhc (\\est Ham - 29) 14- Monımıı Soldo (Zagreb 29) 15- Dubrav ko Pav lıcıc ( Alıcante - 29| 1S- El\ ıs Brajkov ıc (1860 Munıh - 26) 20- Darıo Sınııt (Zagreb - 21) Orta Sa- ha 2- Nıkola Jurcev ıc (Freıburg - 10) 7 -Alıocha Asano- v ıc (Haıduk Splıt -31) 8- Robert Prosıneçkı (Barcelona - 26) 10-Zvonımır Boban (Mılan - 28) H- \fano Stanıc (Bruges - 24) 16- \lladen Mladenovıc (Ovika - ı2) For- vet 9-DavorSuker(Sevılla-2S) 11-Alan Boksıc (Juven- tus-26) P-Igoı Pamiı. (Osııek-27) 19-Goran \ laovıc (Padova - 24). 21 - Igor Cv ıtanov ıc ( Zagreb - 26) Müşterek bahsin böylesi s (. Ingıltere'dekı musterek ; bahisçıler Av rupa Futbol Şampıv onası oncesı kolları sıvarken. finallerle ılgılı hemen her konuda bahıs o>namanın olası olduğunu belırtıvorlar Kımın şampıyon kımın gol kralı olacağı yolundakı bahıslen siradan sayanlar. dıledıklen takdırde daha ılgınç bahıslere para yatırabılecekler Işte bu ılgınç bahıslerden bınsı. Fınaller bovunca mevdana gelecek sakatlıklarda sedye saha ıçıne kaç kez gıreceİc 69'dan çok mu az mı' Sızce' Uçak rezaleti hasıraltı - İngılız Futbol Federasvonu. Lzak Doğu turnesınden doneıken Catlıev Pacıfık Havavolu nun Boıng 747 Jumbojetınde alkol duvarını asarak ola> çıkaran mıllı takım ovunculanna kanat gerdı îngılız Futbol Federasyonu voğun elestırı konusu olayda suçlulan bulmaya çalı^tığını açıklarken. İngılız basını da bunun bır aldatmaca olduğunu ve fınaller oncesı ovunculann moralını bozmamak ıçın hıçbır gırısımde bulunulmayacağını ıddıa ettı Hoddleın favorisi italya Bntanva'dakı , ~ t * ^ ^ tutbol adamları. i Av rupa Futbol Şampıyonası fınallerı nde kımın >ampıyon olacağı yolundakı soruya soz bırlığı etmısçesıne "İtalya ya da Alman>a" yanıtını veaver Fmailer-sonrası » gorev ı Terry Venables ten teslım alacak İngılız Mıllı Takımı nın mustakbel teknık dırektoru Glenn Hoddle bıle bu soruva İtal>a" vanıtını verdı Fair-play puanı Av rupa Futbol Federasvonlan Bırhöı ÜEFA. EURO96'da Faır-Play ı on planda tutacak UEFA nın Avrupa Futbol Şampıvonasi nda ılk kez uygulavacağı sısteme gore. çeyrek finale yukselme mucadelesı verecek takımlann puanlan ve averajları esıt olduğu takdırde. ekıplerın Faır- Plav puanlan esas alınacak ve daha az kart goren takımlar çeyrek finale >ukselecek Ferdi. Time'a kapak oldu , Bır sure / ~ * f » ^ Beşıktaş'ın da formasını gıven Bntanya'nın en pahalı futbolcularından Les Ferdinand. fınaller oncesı lngılızlerın gozdesı Adalılar mıllı takımın unlu golcusu Alan Sharer'ın 2 yıldan bu vana mıllı takım forması altında gol atamamasi nedenıvle tum umutlarını Ferdınand'a bağladılar Ferdinand ı kapak vapan Tıme da Turk futbolseverlenn gonlunde taht kuran Ferdınand'dan ovguyle söz ettı Almanlar, formsuz ve huzursuz EURO96 nın en buyuk tavonsı Alman mıllı takımının hazırlık maçında Fransa'ya 1-0 venılmesı teknık dırektor Bertı Vogts'u çıleden çıkardı Alman basıııı ozellıkle Matthaus'u kadroya almavan Bertı Vogts'a vuklenırken "Bu takımda Matthaus'un o> naması şart" dedı Ancak teknık dırektor Bertı Vogts'un vanıtı net ve kısa oldu "Benim işime karışma>ın.*" V
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle