30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 28 HAZİRAN 1996 CUMA 8 EKONOMI / PARA RAPORU BORSAVERİLERİ Endeksler Bıleşık Endeks Malı Endeks Sanayı Endeks 75852.91 Onceki seans 68083.03 57894.42 1. Seans 68553 96 58852.10 76161.42 Değişim (%) 0 69 1.65 0.40 2. Seans 68219.88 58524.23 75806.21 Değişim (%) -0.48 -0 55 -0.46 MiılklU H W jıns* pmk t OtnH Dstam RJmı'ıt M CiDmOtal •»İSBMBİİ» BEpfaı* EjeMTt MEmsU*- - f-sar B^ • r " :.3C-, Vaİ E*aı» ' S ' nEmrHmlH M M FK* RHK 11* «Iftul MCHIMl Işlem Hacmı 5.627.173.524.043.00 BORSA(1. SEANS) face» Sııjtai Bojsr.ij Bugânkû Işlem a{ ott ÇMt l Caak,!,KMaC 32 *ce öm» • tttai KttCMt • •JMFOSF*. T.2İİ 1BS IM 1 » 7.» M »a Ti AT». Ca- HlllaMılndı) Hltetat :•! "flrr BHBsrıtra 1.18 . "9C 181 !25I BI;ks BlkroCm» G7lmi ' Ye 3İ9S BİOS 17101 Iİ.M 1:3; !J75 1İM i» 3 * 1ÎSS \m L« L« XM »a İX) 19 M !H III fiıasa» '53 MhaMm «I «FnııUUIU S » TSniMs 4.7* 143 2B! 139 4» ihi 1.18 1» îaxa 96CCC 7jQC «9 m a tsar 650C (t-ua M-lt 11251 W •» FmT IS Uc l»ıa ineUM TIütnasUıSa KM 4450 İM SM 2711 44» İM ••Jimtito'M J15I :JOC tSPna «Nki IBPreı •S -'t i, atoE! «toüı Wl Mfln IBCBM^Uı 1İ4IUC lEMFualb 1» 11» ıu iîi< C«M ; a "teTİKr; "iB 1« ONatB 11M usotnibtoi* ı ' • 1551 İM 1 » S» n « İİ II» 7» 77H ıs ÎIM a» •2» 7SK Z3T! JSÜI •M UB iifi :M IM T TTTUt -tM-B ' 32: .- 4ŞCC « ÎW! 4İ9 r (1 SaB" Fra'îüi! 172 Sâttas 17i S«WK '3C ' T S J » F-ST '3' "j»ha,j fc* .?5 İN U* 7.M 2JS usı 0 5ZH 1175 USI 7 » 4JH 0 iü 4121571 İ.tü E'TÎIİİÎ 499 H7M ÎIM KUS4 K.M 3513 'iîsi W1 !M «a 13 [03 iM 7M îSC 36CC 3*000 3450CG •E» İ05C •ÎX( 12J5C ii* ii 7.M 7 7 N 5"CC 3600 t?a 17 m 1719 !.» 2J5I 2 N :cü3 E3CC 1IB U * H tCC •'£: '45CC 34OÛO0 163CCC1 " « 3 6 1 15003 57X0 150O3 *2Öo "socc - r r iıa niM im 2.S0Û c S t l M 1 : 3 SM 7I12* 7.11 «773 9.233 475 3OC 3KC 4ÖİO3 m 7144 33OC 3£C 117» 1UUH 1179 •a IKM <sa •a siiJ1 » fi T<3 6.603 U75I 1119 i-XC •4"İ3 ^DC 703 11.75i ım SM •Î7İ şsü t)M •:5X "73 i-s rfcc 3M !7M *M IM KIM 11S "93 "4- OCC "~ *-i53 2 ^ ^ ' : ' - - S z - x : 4c:o: •' 5e IS «722 414! £91 S4M S)K 671 •;':« ::"5 6H3Ö 3J13XC c . J ' : 11M 4Ş.M « « 7 H M ' S M 11 «7 r;:c £x: rrc !« II 3N İiftft rm m «M 4CI 'I37! İ K I» II,M •&.İİ Fİ İİ i«4 *<» İ4Ü ÎIM ZIJM !S !M 111M 43.M na Kİ IIİSŞİ K « !« I2HH İ«İ İ4İ "SS.E7 <346 XM 133 M II711 •5K İM a 149 m 191 1711 65 5M itK »i ISİ7I» £53 149 7<N I X 3M 3H UH 711 UH n« IM 4 * IS9 47* 4JM 4 M ÎIM a» 2GI İ H M m ?» "3*9 2-5l 230C H29 « 7 9 449 4M 44M CJN ;-x -sx • 3Û: ' İ-: UH M m 7» 3İM '21 7M H.M 1177 itüH 1S7I.M I116 IM V3M IÜ13 S.» HM »4S 4H 471M 4.S 713M 11» SKM İ.M mm Nf1X2ll I5J) 11127 2fil K7 \m İM 27JH a.M 1175 m HM Î17M UK 1179 ÎJÜM 11» 459 -4HM « a (SM İM» 44714 •MC ' Ü I . T ":« t.» vmıa !7I (72M LM » M 2191 RIM ZM1 11ü «i İM n: ' Eî: a a 9.M 2İ SN 179 S N 1429 U9I 119 <« 2.49 m m m 21M 219i 33 K :3CC 33507 :50C İM 191 IM 139 İM J3Sİ 1179 12.» •4"53 1:İ5C 219 2J25 3İH I M T30C Î40C a EM 2İ5R MM SM 137596 I45R 21İM <M :r» ; «g S*M M » M "151 72M •3303 t;33C 'İ'M IM 1&M !«3 4J9 ! M B IM !nı ci 4171 14» 4151 •& m 333"' 12)9 1575 M c'îûj 13 M 1B5 M İ50C 1129 1179 tSOC I X 1I55JM 1179 12&M IM 'mm 1MC7CÜI 363I1C « Ğ ÎJOO '».'64 1İ M tiM •B in.M MIITTIM 6.5a 33 ÎO: 11.M 129M İK 3cC3'O: SM ZIJ9 1129 1379 KM (IM I5K 159 İM -36CC ': S 3 14 33C SM S.M OM GJM IM I M tjJ3 t£CC 2711 S.M m 2.N 4J9 !7H IM IM 119 ~5ffi ' 5K 2K 4N İM 7JN m 4.H 1.59 2129 1KM 1379 Ü7M KM ITBB 159 12&M İM 1.571M •« 54* ŞC 2İM HIM 4İ.M S M !M IH7M £6tC " s I C 2M 4774M 459 21M ı_7i nm •JA i'56 3-3 İ M 212İM 771 54IM •~: ;K'X<3 3J0C — 9CC IM UHM 7UJ3 22 XC i m 26"53CC 4.S 1137.M 449 IM.S21 3M 11171 İİ 3.121 96.."i 7.314 1!IB Kİ 65CC 1167 T 3î::3 an 13 sa K1S3 Iİ33 İ155 25594 43475 4516 45C İBİ 185 770 33S 3,174 ısı ıc 5M SN S19 3M 4W 1t» HM 3M İH i A. ; ... 17R 1M 1129 1191 j_7» 7M İM Vi !m J5N 191 !7M KJM 31M 11 M 11 m İM 1M ÎIM IIM İM 7M '.M ItN !25I 2325 «M II91 979 21JH BM IM 5H TB3.M 3Sİ Uİ77H2 11M 113 M m tıüİN 11SH H M JJİt 2R.M tlE 11W 1T« JJ ___ "İİ 17P9İ "İS3İ >tt 1IUM İ332 ! • 1I7M IS7! 31M 534KI X3U 1129 2KM 112» r.v 1-cTr "-•'-. İM IH.» İİB 11» !X.1İ 113» 741 7!71 2212 2279 7» !2R 2.M 3M 7M 194M İM tllM İ2TS21B1* 11.29 2J3Uİ 1128 »79 S M 21115 23M S l « 8» SM m •« _ ' ; * * " • "A* 4" - ' _ 225 » M ÛS 3M 2İ1İM 294) 247S 24S 14İ22.» 2434 164 İB 5 » S M 115» 12İSİ «M » 5 * 4IM 4I.M 1275 139 SM SM ~ K 5t3O3 •=0X '333 3330 1S3 İM I7K IM 42CC İN IM I» <i9 mm 4.U2 SM 11M S_« 1229 " 33M 11Iİ H M 33141 X N 41M !M HSİ 139 K124 1311 5» 170.129 S2H 55,7^: 743K 5533 1331 5SD0G 13323 ÎSC 474C4O0 3 K 2 435C îseoffi 4 1 - 3851 231İH IM »m (49 «nn 1131 1443 2.» ISÜ 2.49 •903 4.7» 14 m mm 2 4 ^ 1H Snt SetKiut 77» taVıMtiNgalb 1 » H*a 1 M I I M Iffi 14 7M 15 W İ4M 24 508 1175» 117» 21.» S.M ' « 2.» 77* 7M 3M .17* 15M 15» im ia 11» KM 2M Kff 2 » 45a ^ A JS- 4.7* 15S3« 4R4 ":CC ""'}:: ":•" 1479 135SM 14.759 24251 43SN0 21101 117» 'âia m» !5M mm İ4I71 I47SHİ7748 24C IM 103951 İH 1İ37M 155N 1ÜM 1121 n ı 7H4 1E1 1S411 1116 »KM 11121 2.175 3T0 2,175 LZ913İ7I.M 8E -aeooc 2İ27 BORSA(2.SEANS) 27 Öncckı Bu£Wluı Biigûku Bugnfcu Islem i { ort -u - 3CJ isra Ç."K!D - 3C: •« 7 * 3 3Cf te^ IHIahl tllto ]•' tasEem Ci SraJoı Csm 3 » r nteM uSgora 24 *»3S >!Wr SN î»3 Zltt •"£ 4550 •m "4CC 2H 4 4i 17,19 12.İ* 1S5DC li® i 10C 7« 3253 3JH • " S 1550 S.7N 1200 793 •425C 2.275 3 Bcsa": Sar ü û ü • B-a 3250! 2 Byjsar 67tX 3Ba«Cn»r: »6CC '3X0 1100C 2750C 2.45C 335C 27 M '.t 10130 56Ö0C 2 «5 4« 23 ac 2.353 '50D 65C 66K " 3 1 İÎK £«r< ::2 Cevs H o r : :;- ûıa Dcör 05: Oenr yj: 7r Dİ9S ::c Cur : :a:c^ »an C6.' E^sc» 'IT- K2 Ha Wı K Efe tacıl* ~ E E K7 [)! Scımi 172 B B R faaekat 39* '3St2ş t n r ; IWto IM X» I » İM 3K 22» !4» İ500C IM ]"• öt-r Sco Sw t233 HE.'îr'arırO-. r. 15» 9EÛ 26 500 5.M •4500 4403 243C a İ3.M 540C 133a 35C0 *3Sû ; .:a İM " "5C •5:cc 2.2* A, 23CCCCC fi 9ECDİ 13CO3 •62 3CC 5500 1-50C £900 •373J 4533 İM 5403 •:75C 26D30 43503 3533 £603 2.M 4553 Hscaş 5 ; <3tn- oe Eao» '"i LJa Kars 12" Unara AHrvru 3OT •25 u»na T*n • 350 129IX) "- "î.y;j IM 7 "30 14HMH 141 icns •4; •v?Hayş 1725 Î4O3 3201 7Ü3O0 '525 2.00C 435C 5J9 es: 335C tLM 519 3403 1ÎS3 107: 433 3JO3 "İ031 2N 4 35C 1719 335X0 14 SX 1J2: ÎIM 53X 71« 92X 3.» •"503 2.603 UH •'53 7B 14000 2750 45a 129 3'0C 32 XC 65CC 36OC 12750 «2K 5SC 11SK 2SÜK 2<0C 3752 27M 47333 •S33C 1Û053 Iİ53 »ooc '0000 2.4OC 27X 4253 •SOK 232 1500 1353 633 7203 52D "XC i['3CC IM 1 » IX •3 .IX 2.M 3K 222J3 rîi 2Iİ9 'Cİ5! 4450 45Ü0C 6İO0 1 * 79K K 6'00 27 5C0 '350 m 255CC 199 14İ5C 430C 2«6 M 2 H " 7 5 r S» 5J0C 13X0 3452 •20C JM 11J5C '4SX 229 3403 :accxc; 36SCC 72OJ n 12 ÖC 1600 SK 6500 11I2C 6JK 36 OCC 13503 13253 55 IC 4400 vx 1300 13030 25EC0 42503 S.4O3 6503 İM 1450 3603 •325 IM 7503 179 3İ53 3-00 730O0 ıjffi 1325 i-K 4353 İ9X 4J9 673 :•& HM •4c Tjruoa 353: *'33X ?7X 2S5O3 î F a s r r g 360C '53 Fffi Fwv. 155 PlM tithuiı •6C F- 11251 İ M 11 x i:a 20753 IBUfudb IM 'S Bae E» Evtea-4' :3C ıES4»1ıpa!« 2225 IHSaUrıoını Î M IBSMna 5W İM a 01 4753 'L250 36CO0 eon ' H 55M 11M 335C ÎSOC lnı i4ac JSOC 47X 14750 2iS 117 Ştt 2475 7M 171 •££ffi 1 R 1179 2.29 6S3 3C-C©: 3c53 ' i'25C 7503 275)3 3 H 320C 321 36 X'. 11M 139 111 TırtBm lüırr •S T-it.3 - J imart '38 TKB •3] TjBS '3 1 Tjrtaıs TasS '32 Tjmş '33 T.ras teDaû "34 T ArtHrı« •35 JSAS •36 * l t'fftîvy '3" Ü',-5 însntc '33 Lsa Smm* •3= .»ftrara Hr Üi«İHMnı 6X 36CT. 23.Î0C M5C 53CC 133K "43C 219 4« 1779 yooos 15 003 • S " 12İ5İ -Î500 7.29 =203 1 M '"5>: 2650 5.M 1200 soo 1425C rx>: 32303 670C 8J0C 'juOtt 15İJO0 710 '2.CO3 27330 1453 Î35". 2U9 475)3 •£XC 1C2O0 '[250 1475 2703 4233 1925Ç 2.375 ıjffi 3700 67C 3503 68J3 7303 33S3 7-03 •CJK IM vm 4.45İ •;75C 319 97C 22 ODO "25C 2279 2479 15 ":• 46CC 4550C 35CC irn 6503 2S3OÎ 2325 IM 3i: 26303 SM •4 "53 4<C 2.45C 1.M :-3oo a» 540C •SCB3 3503 43K 1.35İ •2s: •53OC IX 355C .CD33K sxc 7JÎC c 12 "53 1625 K 5J0C •1500 730C 36503 20393 '3J0C 9630: 4ŞCC 620C 5S3C 13T0 2550C Ü50C 3 ecc 53CC 2.M 455C 3 Tü 137 1 )M "SCC 1775 3400 32CC "im 1550 2.0CO 4350 4453 7EC0 529 6a; 1 1 » 3653 3c: .1 2KM 52R 22B463 19.»: 36-COÖ 11X':5!4663 4Î50 56£«3 3303 2S5.CO0 "JX 1"4OT 21*2514959 - - I 1779 335000 I"5[CC •4"53 1X303 1229 152 M •650C 436 j t t 245C "K63C 60CC •6053K 721 517142 İHİ !S4)Sİ Z6X 32 Mû SM » S M 120c £ d x ' S 4S0OD 1.İ5C 5GE0O0 T. "53 :5CC0 4353 68:533 !.M 5.HHB î ' X 63.300 3ÖO3 22" OOC 65X 253COJ 6^10 25E.UI '1750 3: XC •4500 1523CCC "30 4ffiE0C 37*000 1SD0C 1252.K "53 24M İ30C 3' OCC 2E50C İ425 39)3 S M 4" 303 •EOÛJ ı:ooo 4350 L41300C 65COC LS6464 7:300 pxc :7tX 64-443 4SX 53I5C' i3:cc «xc 1325 4756546 '500 ' 3 2 S •55C - H X C 650 •3900C 3«3-5643843 65CC 3£XC 72K 326 30C 3JI5C 2.352 555 7300 '»SCC- ^ O T 63E3CC 1 7 * 441.M I7M H1I S155 •482 136? 1'D 4376 3JK "3X m 17 »i 335 328 •4SS •S BBS •â50D İ4S" 6CS" 7111 'im ''Ki 2ft 5İ14 1 '73 792 14147 X}- : 43S 2.27i 3134 x*X 660C 8763 1İTÎ1 «350 "X 11630 a 35" 241" "ı"35 27.D3 4" 156 •ÜX 'C319 4-9" 6U55 •0015 2.442 2.700 4Ü9 •9*5 2341 •500 3.56- - 63; İ4C2 6519 1 » "OOC •CK 1721 &H7 44* 1.12)1* 4JC '•İ3J 2'3XC 'ii''. 1 1 * 1 2 1 2 * 1JS2 3â3 443}JÎ 2Î-C0 i'25C •279 21.79 1:500 3J13SC 6 I M 47.M 229E3JC 45CC • 5i3.a!X 45 30C S 0 X !20C 257'3'3 I M 1M.S22 !3K - ı " 5 I 36C W3îû 6İ0C "529000 275X 386QX 1353 H 7X243 1 M 11135* 330 54J0CC 2EJ0C 23000 5.1* 1144.79 '4500 66" CÛ3 471 OOC •56CCC 1MJM 4İ0CC 151M 549 :cc 2:cce 3ÎS0CC 4350 2.425 IM B9I 5300 •3CCC 3500 43Î3 335'63J 22.45' 2Îİ37 24111 "ciîî 4f2 45C-S İM 'sse 362 632C 27Î7E '3SC 1575 393 25304 I» 4336 t-2: M 2C39- »771 5361 '330C 5453 -255 139 ! » M ••"53 4:5 0.T U5O3 S635656 1 2225 ) I 1 « M 3.45316 H3 5': COOSK 40C2.'K30C 9E.M 32.0C0 33253 7200 '62C.M3 '239 3.» '•604 2.249 3477 56.003 594000 '3770O3 'Î.75: 3C OOC" 1 SK 16Cİ00C 593 55D3 " 2 5 0 63X »330 '9"5: 464"0OC 13500 '3S0CC Î3X '624-E 4i)3 Î9""OOB 6»; 5840CG 5ffl '4J8ÜCC •350C '7-4020 £505 33 005 42.53C 47 0O0 35K 4 4C1000 650C "4'ûOC m iıuM 415C 53JS 3600 rn% 135C 6-54IX IM 11.541 M 15K •••5303 1715 U S 1 M 34X *7*5000 315C 1356000 r.xc ='â«; 150C 4-31225 1 S5C 174ÎUI 4S5C ••»•ffi 435£ 17sC0C 53CC ; : D X 5 2 * 2 . 1 S M £H 36»! 3-3K 3 42i 535 1IİSI 563 M IKC 5'3s: •iii m. 6503 1*35' 6995 36 '23 1373C 13406 3514' 44K 6.T6 5405 133C5 25C-7S «.712 3563 666C 2.01 4463 362C '349 1717 "622 1731 3394 7I1CC- •5Z •954 J £ 2 ' 43S' 6337 SK 6 3572 »eı 3'K 3JCC 11505 7330 28JCO 3.ES S40J 9700 3" 3CC 1 1 » 3» 3C.50C 372.3X 3150 23. ,353 253 115E 391XC 7 7 X 233 M 2İ3CC 333.0X 3602 • 139.31 340C S07K 350C 2'303C 11» 7İM 349 1I74JI 3C3£- 3.737 " S C 7664 26 J2 3s- 9293 52~ 362'= 1121» 33» ÎIM II» 7İÜC 2 2 1 950C Î3753 2250C 7M 2M Ş» İ.29 i "V 2551 4İ50 1" ısO 36503 46Ü10 •325 :'J3 S M ÎIM 3 "53 3J50 3753 S5X 4.SI 1J9 2325 •İ5J 4I5C 11255 14.50C S75C 1JI 1150CC 24SC 240C 7İCC 3İS 15233 1M 1225 3T0 227i •0250 20 "53 23000 !7» 4' 533 ıa İN İ.Ü 25İ 4J0C 1200C 36383 r m 1250 13.» 3ECC 4-00 3650 cTOC 1450 1E5 2.4O0 490U 4J53 ••a» •4750 24503 1İB5 T7İCC 24753 2 «5 78K 37K •5T0 1J9 12 M II» 2.MM "433 43:3X 73CC 31 DCC 2250 ; Ü 8 X C i^F. 413"XC 23Tİ 4EİH 22753 94300C 17ta 24BM 28 JT75İİ 3154 ' Ü S » t.M mm 1122i 7İ-: 273" 9527 2C"53 22831 IK ım 2933 5997 Ü Ü IÛ7 779 4 "53 25 5B irx 12 m 36 OOC 17 EC •3S3 5'4£Cİ 3Xı3 976 30C' 3SO2C 44 0X 3ÜO3 205412 436503 9 M I H I M 1929 C M 3J0C 5 4-3IX 3 95C 395 D3 33£ -ÎÎ35X 3"2C 25 330 445C - ' 5 2 1 1.H5 5.92JM İ35C 6Ö577 4BoC 3Î33J0C 47^11676367 V25C 233 30C 14503 1335300 24COÖ 235130C •CCO 456466 '•5000 23053 24-53 4943CC 2 4 ö 3733300 77DÛ 1515766 3650 İ-Vt®. •550: 1133S4 1K5 ».321 12M 1HIM E2K -"3: 4"'3 11323 35354 «532 1327 57İÎ 1!.H9 3T6 •64J 442: mı Î346 4K" 4753 "396 '45J3 24S2 1453 11717 22352İI5 5?3 370 72S.000 5"3 39K !"50 5180C6 3 " : Bankalar, yıl başmdan bu yana kendilerine vergi avantajı sağlayan kâğıtları adeta kapıştılar Vergili bono^ ashnda vergîsîzEkonomi Servisi - Hazı- ne. 1997 vadelı bonolan ">«•- gili >a da \ergisi/' herşart- ta satmaya aday, 1996 başından bu yana vadesi yıl içinde kalan dev- let kâğıtlarını aldıklan ıçin 97 vergıleri biriken banka- lar, kendilerine vergı avan- tajı sağlayan kâğıtlan adeta kapıştılar. Büyük başan olarak ser- gilenen bu rekortalep \e re- kor satışın en büyük nede- ninin bankaların \ergı erte- leme a\antajı olduğu bıli- nırken bankacılar üç dört ihale sonrasında durumun tekrar değışeceğıne dikkat çekiyorlar. Vadesi 1997yılınasarkan bonolann \ergisini 98"ede\- reden bankalara gün dogdu. Geri ödemesıni 8 ocakta alacaklan bonolarda tam 357 giinlük bır vergi erteleme şansı kazanan bankalar, bu nedenle önümüzdeki gün- lerde Hazıne'nin \ ıne ocak vadelı kâğıtlannın peşnir Kayalar yapmak istedikleri düzenlemenin yanlış anlaşıldığını söyledi: 6 Ranta uygıın olan stopajdı'ANKAR.A (AA) - Maliye Bakanı Lütfullah Kavalar. kamu kâgıtlann- dan vergi alınması konusunda gerçek- leştınnek ıstediklen düzenlemenin ka- muo\ unda yanlış anlaşıldığını ve ken- dılerinin de konuyu gerektiği gıbı an- latamadıklarını belırterek "Eİoğnısu kamu kâğıtlanndan stopaj abnmasıy- drdedi. Bu \ergının halen Hazine bonosu ve de\let tahv ilinın en büyük alıcısı du- rumundakı kurumlar vergisine tabi mükelletlerveişletmegelırıolan \er- gi mükellefi gerçek kişılerden alın- makta olduğunu dile getiren Kajalar. 1997yılındabaşlayacakuygulamanın sadece mükellef durumunuda olma- yan gerçek kişiler ıçin söz konusu ola- cağını dile getirdi. Kayalar. bu kişile- rin de 1997 yılında elde edecekleri yaklaşık 9 milyar liralık Hazine bono- su ve devlet tahvıli ge'irı ıçin 'bevan- name doldurmayacaklannı \e dola>ı- sı>la vergi verme\eceklerini' vurgula- dı. 9 milyar lıranın üzenndeki gelırle- rin vergilerinin de 1998 yılının Mart ayından itibaren tahsil edilmeye baş- lanacağını belirten Kayalar, bu şekil- deyapılacak\ergılendirmenınoranın >üzde 5.5 ile 2.5 dolayında olacağını ifade etti. Kayalar kendılerinin getir- mek istedığı düzenlemenin ise gelirin elde edıldiğı anda \erginin tahsil edil- mesi anlamına geien stopaj uygula- ması olduğunu, ancak yapmak iste- dikleri bu düzenlenmenın kamuvoun- da "ranthedensdirvergialmakistijor- lar" şeklınde anlaşıldığını söyledi. Ka- yalar stopaj uvgulamasına geçilmesi du- rumunda \ erginm peşin alınmasının ya- nı sıra ^u anki uygulamada asgari sı- nır ve \eniden değerleme dola> ısı ile \ergilendirme dışında kalan 9 miKar liralık kazancın da \ergıye tabi tutul- muş olacağını kaydetti. ekmek gibı talep göreceği- nı belirtiyorlar. Konuyla ilgili olarak gö- rüştüğümüz Kentbank Genel Müdür Yardımcısı İmreEr- s<^. vergı muafıyeti olan bu kâgıtların böyle yogun bir talep görmesinın şaşırtıcı ol- MERKEZ BANKASI K U R L A R I 28 HAZİRAN 1996 DÖVİZ EFEKTİF CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 1 ABD Dolan 81.224 81532 80.980 81.877 1 Alman Markı 53.339 53 607 53179 53.768 1 Avustralya Dolan 64 004 64.326 63 044 64 519 1 Avusturya Şılıni 7.587 7 625 7 549 7.648 1 Belçıka Frangı 2.596 2 609 2.583 2 617 1 Danımarka Kronu 13 848 13 918 13.779 13.960 iFınMarkkası 17.563 17.651 17.387 17.704 1 Fransız Frangı 15.778 15 857 15.731 15.905 1 Hollanda Flonnı 47 622 47.861 47.146 48.005 11spanyol Pezetası 628 638 612 649 11sveç Kronu t2.258 12 320 12197 12.357 11svıçre Frangı 64 901 65 227 64 706 65 423 100 İtalyan üretı 5.294 5 321 5 241 5 337 1 JaponYenı 742 749 725 759 1 Kanada Doları 59.657 59.957 59.060 60.137 IKuveytDinan 271.470 272.834 266 041 273.653 1 Norveç Kronu 12.492 12 555 12.430 12.593 1 tngılız Sterimı 125.369 125 999 124.993 126.377 1S Arabistan Riyali 21660 21769 21.335 21834 SERBEST DÖVİZ CİNSİ A U Ş SATIŞ ABD Doları 81425 81600 Alman Markı 53400 53600 Isvıçre Frangı C4800 65200 Fransız Frangı 15760 15850 Hollanda Flonnı 47550 47900 Ingıltz Sterlını 125600 1-26300 SArab.Rıyalı 21600 21750 Avusturya Şılıni 7585 7625 1001ta) üretı 5285 5325 ALTIN CİNSİ ALIŞ SATIŞ Currh'jrıyet 6600000 6700000 Reşat 6750000 7100000 24 ayar altın 1005000 1008000 22 ayar bılezık 903000 998000 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Doları 1 5228 Alman Markı 1.2690 Avustralya Dolan 10.7060 Avusturya Şilinj 31 2900 Belçika Frangı 5 8654 Oanimarka Kronu 4 6247 FinMarkkası 5.1480 Fransız Frangı 1.7056 Hollanda Florini 128 05 İspanyol Pezetası 6 6259 isveç Kronu 1.2515 Isvıçre Frangı 1534.25 italyan üretı 108 99 JaponYenı 1 3615 Kanada Doları 6 5020 Norveç Kronu 3.7500 S. Arabistan Riyali 1 Sterlin: 1.5435 ABD Doları 1 ECU: 1 2440 ABD Doları 1 SDR: 1.4444 ABD Doları 1 SDR: 117.909 TL. DUNYA BORSALARI Altının onsu- 383.255 Dolar-Mark Parrtesi. 1.5225 Dolar-Yen Parıtesı 109.10 Sterhn-Dolar Paritesı. 1.5420 Ham Petrot(varıl|. 18.10$ MERKEZ BANKASI Emısyon 276 112 8 THlyar TL Interbank faızien % 70-75 Işlem Hacmı: 43 510.2 milyar TL Gecelık%7414 Hafîalık repo- % 7428 Aylıkrepo %74 00 YATIRIM FONLARI 27 HAZIRAN-i-** Katılma belgesı adı A TİPİ FONLAR iş Yat rı~ 2 Iş Yat rı-r 3 Is Yat nr- 7 ıRtısat Yat 4 Garantı Yat 4 Ga r antı Yat 5 Esoank Fon 3 >-aWHısse D'şbank Beyaz Dısbank Mavı Dışbank Pemb€ Tuîun Fon 1 Fınans Fon 2 Fınans Fon 4 Halk Fon 3 Emlak Fo-ı 2 Emlak Foi 5 Ege Foi-^ Kalkınma Fon-2 Demır Fon-' Turkbank Fon-1 Bugunku 7 32866 46'545 74565 561241 196325 400910 189770 288614 1118797 1169761 343468 368203 867347 418733 297661 309246 30467 77517 48049 205530 133898 TSKBUzmanFon 130168 Akbank A Tıpt Tekstıl Fon-3 Atafon Koçbank Fon-1 Kocbank Fon-3 Global Fon Korfez Fon-1 Tebınfon Ekofon Kentfon CU Sıgorta Fon Altefnatıf F-1 Hakfon-1 Şeker Fon-1 Öyakfon-1 Ec2acıbaşı F-2 Ekspres Fon-1 Gedtk Hısse F Toorak'or-2 B TİPİ FONLAR s Yatınm 1 Is Yatır.m 4 ş Yatınm 5 Iş Yatınm 6 Interfon 4 nterfon 5 ktısat Yat 3 Ikt AMımF Garantı Yat 1 Garantı Yat 2 Garantı Yat 3 Yonca Fon-1 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 39413 67178 141547 206337 55161 115926 S8952 73278 10403 39818 64391 36681 40534 27004 28739 12353 16717 15639 10296 1312471 199087 136555 440298 445783 113299 579643 674192 1622741 575992 368773 44881 1147129 369770 Değ % 0 41 0 29 0 35 0.16 0 41 1 22 0 63 0 19 0 26 0 24 010 -0 18 0.17 0.21 0 47 0C5 1 04 0 57 0.45 -0 01 050 0.10 0 22 013 0 22 -0 03 0 01 021 017 -0.01 -0.38 0 22 0.22 0.26 0.05 0 60 0 01 -0 05 0 57 -0 22 019 0 17 0.15 0 01 016 0 21 0 16 064 0 57 0.22 019 0.19 014 018 021 Katılma belgesi adı YKB Fon-- YKB Fon-2 YKB Fon-3 YKB Fon-4 YKB Fon-5 YKB Fon-6 YKB Fon-7 YKB Fon-8 YKB Fon-9 Vakıf Fon 2 Vakıf Fon 3 Vakıf Dunya Vakıf Fon 6 Tutun For 2 Tutun Fon 3 Fınans Fon 3 Fınans Fon 5 Zıraat Fon 1 Zıraa! For> 2 Zıraat Başak F Zıraat Fon 4 HaiK Fon 1 Halk Fon 2 Pamdk Fon-1 Pamuk Fon-2 Emlak Fon 1 Emlak Fon-3 Err-ıak Fon-4 Sume' Fon Ege Fon-1 Kalkınma Fon-1 Demır Fon-2 Tanş Fon-1 Tans Fon-2 Turkbank Fon-2 Et:foi TSK8 Fon-2 Akfon-1 Ak Karma Fon Tekstıl Fon-1 Tekstıl Fon-2 Kocbank Fon-2 Korfez Fon-2 Tebınfon-2 Altematıf F-2 AttemaM F-3 Eczacıbası F-1 Ekspres Fon-2 SYKBYat'pm-1 Gedık Fon-2 Ekın Fon Kapıtal Fon-1 TopraK*on-1 Bugunku 1284884 1045721 998733 1161207 793875 1037578 626184 456360 361810 2276937 452529 355759 213964 242700 24076 650521 395441 657232 508522 541127 499000 569244 347855 466497 345074 479214 174207 488316 270280 292483 348005 206231 363399 167100 18807 331766 12390 134165 63379 85133 68191 97474 34003 22552 23229 12750 36090 11269 20000 10349 17761 12968 10487 AA FON ENDEKSLER! AABILESİK A A [A) TlPI AAlBlTİPI İSTANBUL ALTIN BORSASI 27 Toplam Işlem Hacmi (000i S Toplam Işlem Sayısı Toplam Işlem Mik. (Kg.) Kapanış Fiyatı V ons World Spot Gold $/ons 1.Seans 3096 18 250 384.50 9816 04 8401 91 11905 83 Değ. % 017 015 017 018 017 018 0.18 017 0 86 0 16 015 014 016 017 0.05 0 28 0 20 0 31 017 017 019 0 53 0 26 018 017 016 016 014 0 23 018 019 0 21 046 015 0.18 0 39 015 0 16 016 0 05 021 018 017 0 76 0 28 0 21 012 0 08 0.23 015 017 018 -0 01 0 22 0 31 017 HAZİRAN 1996 2. Seans 4 786 27 385 384 20 383 80 maması gerektığini belırte- rek "Bukâğıtlanngeriöde- mesi daha ocağın ilk hafta- sında >apılacak. Bu neden- le a\antajlı bir kâğıdı biitiin bankalar kaçırmak isteme- di. Bundan sonra bekientim Hazıne'nin şubat \e martı denemesi yönünde. Ancak bu denli >oğun ügj görmeye- cektir. Tahminin, Hazine'nin şubat \adcsini denedikten sonra tekrar ocak ayına yö- nelik bir ihale düzenlemesi. Bu ihale kadar olmasa da talep göreceği muhakkak" diye konuştu. Öte yandan başka birban- kanın Hazine müdürü de bu kâgıtların kendileri için bir "vergi kalkanı" olduğuna dikkat çekti. Bu arada 97'ye sarkan 8 gün için vergili bono olarak adlandınlan Hazine kâğıt- larını alanlar ikı günde yüz- de 1 oranında bır getiri ka- zandılar. Salı günkü ihale ortala- masında yüzde 101.14'ten satılan bonolar. dün yüzde 100.35'ten i>lem «ördü. Dünya Bankası'nın 'Plandan Yasaya' başlıklı raporunda, gelişmekte olan ülkelere maliyetin çok üzerinde fayda vaat edildi Geçiş süreci sancıh sürüyor Ekonomi Ser\isi - Dün- ya Bankası'nın. "Plandan piyasarya" başlıklı 1^96 yıh "Dünya Kalkınma Rapo- ru"nda gelişmekte olan ül- kelerın ekonomık geçi 1 ; sü- recını henüztamamlayama- dıklan vurgulandı. Raporda. geçı-} sürecinin. derın sos- \al. polıtık ve stratejık etkı- İer gösternıeye de\anı ettiği de ıfade edıldı. Dünva Bankası tarafından \a\ımlanan. 19. Dünya Ge- İişme Raporu'nda (DGR) Orta Avrupa ülkeleri. eskı Sovyetler Bırliği'nın yenı Bağımsız De\letlerı. Çin. Moğolıstan \e \'ıetnam"ın da dahil olduğu 28 ülke hak- kında değerlendirmeler ya- pıldı. Raporda. sürdürülen re- •formlarla. geçı> sürecınde- ki ülkelerin ortalamalannın bir ha>lı üzennde büvüme gerçekle^tirebileceklennin tahmin edildiği bildirildı Bazı ülkelerdekı uzun dö- nemlı durgunluk \e artan \oksulluk gibi birçok prob- İem ve rıske de değinilen ra- porda. vanlan sonuçlar-}öv- le: Yasal ve mali kurumlara reform " Piyasa sisteminin kurum- sal temelleri zayıf bile olsa. piyasaların \e dış ticaretin scrbestleştirilmesi. yeni iş alanlarının açılnıası gibi tu- tarlı politikalar \e fi> at istik- ran savesinde pek çok şe> ba- şanlabilir. -Ulke farklan önemhdir. Hızlı reform - vavaş reform ikilemi vanlıştır. Gerekli olan. kitle desteğı ile tutarlı re- formlann yapılmasıdır. -Pi\asa sistemine geçişi tamamlamak için sosval politikalarda da değişiklik vapnıak gerekmektedir. S'oksulluğa, artan iş gücü hareketliliği ile roformla- rın gençler \e vaşlılar iize- rindeki etkilerine çare bu- lunmalıdır. -Hukumet ile y asal ve ma- li kurumların reformdan ge- çınlmesi vok önemlidir" Coğrafı konum Dün\a Kalkınma Rapo- ru'nda. geçiş sürecindekı ckonomilerin başanları ve karşı karşıya bulunduklan zorluklar vurgulanarak. ta- rihi bağlann ve ülkelerin coğ- rafi konumlarının geçiş sü- recinde önemlı faktörler ol- duğu belırtildı iktisatçılar, Türkiye ekonomisini masaya yatırdı Kriz, sistemin açmazı Esfender korkmaz. Erdoğan Alkin. Türkel Minibaş. Ekonomi Serv isi - Türkiye ekonomisini masaya ya- tıran iktisatçılar. bütçe açığının nnan.sman zorluğuna bağ- 'ı olarak düi}ükkur-vüksekfaızpolıtikasını.acil çözüm jetırilmesi gereken ba-jlıca sorun olarak gösterdiler. Rımi iktisatçılar. kapıtalizmın davattığı Yenı Dünya Düzeni içerisinde kalınarak Türkıve ekonomısının so- runlanna kalıcı çözümlergetitmenın olanaksız olduğu- na ı^aret ederlerken: sistem dıijina çıkmanın Türki- \e'nıngündemindeolmadığını\urgula\anlar. faızora- nın düşürülmesi. reet kur polıtıkasının ııygıılanması. ı ant gelırlerine vergı konulmasını kısa ve orta vadeli çö- /um önenleri olarak sundular. Iktisat Fakültesı Mezunlan Cemiyeti (IFMC). geç.en günlerde yıtınlen Prof Lütfü Güçer. Prof. 'N'üksel L'l- ken ve Doç. Ka\ıhan Özoğuz anısına "Ekonomik Durum ve Çözüm Önerileri" konulu tartı^malı bır pa- nel düzenledi. Panelin açılış konuşmasını yapan fakül- tedekanı Prof. Esfender Korkmaz knzolasıîığından bah- seden iktısatçıların krize gidi^ı hızlandırdığı iddialan- na karşı. "Krizi sö\ lememenin maliyeti daha> üksek. Kriz varsa kriz gelivor demeli. Lobiler krizin ne zaman gele- ceğini biliyor. Ama halk bilemez. Halka iktısatçıların anlatmasılay.ım"dıve konuştu Iktisatçınınyerınınhal- kın y anında olduğuna dikkat çeken Esfender Korkmaz, "Halkın v anında olmazsak birtakım lobilerin > anından oluruz" dedı Ekonomide en önemlı problemın toplumsal kesim- lerarasındakiçıkarçelişmeleri olduğunu vurgulavan Prof. Ali Özgmen ise "İktisatta sorunlara karşı önerinin kimin olduğu çok önemlidir. Çünkü toplumsal ke- simlerin doğru dedikleri da\ ranışlar birbirine taban tabana zıttır" şeklinde konuştu. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu olarak ka- mu açığının büyüklüğüne bağlı olarak faizlerin ve enf- lasyonun yükseklığine ışaret eden Prof Erdoğan Alkin çö:züme yönelik. vergı gelırlerinin yükseltılmesı ve hız- lı özelleştırme politikalannın uygulanması için. siyası istikrarın bir an önce sağlanması gerektığini sövledı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan gazetimiz >azar- larından Prof. Türkel Minibaş Türkıve'yi büvük bir ekonomik kriz beklemediğini Türkıve'nin 1994 yılı ocak ayından bu yana zaten kriz içinde olduğunu cur- guladı. Önümüzdeki dönemde mevcut ekonomik politıkaların değışme>eceğını vurgulavan Minibaş. bunun nedenini ulusal olduğu kadar uluslararası dengelere bağladı. Toplantının son bölümünde konuşan eski Merkez Bankası Başkan Vekili Osman Cavit Ertan, Hazine bonosu faizlerini yüksekliğine dikkat çekerek. bono gelirlerine getirilecek v erginın faize v ansıtılmak zorun- da olduğu yolundaki düşüncelerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Raporda, ekonominin baş- langıçtaki yapısının. temel kurumlann sağlamlığının ve polıtik sistemin. kamuoyu- nu yönlendirme mekanizma- lannın reformculann başan- lannı önemli ölçüde etkile- diği de belirtildi. Raporda. daha büyük ve daha rekabetçi bir piyasanın içinde yeralmanın bütün ül- kelerin varanna olduğu da kaydedılerek. "Sağlanacak faydalar uyum nıalrvetlerini kât kat aşmaktadır"den ıklı. Pek çok insanın geçiş sü- recinden yararlandığı belır- tilen raporda. yoksullara yar- dımı amaçlaş an sosyal prog- ramlann. geçiş sürecindekı ülkelerde y üksek birönceli- ğe sahip olduğu kavdedildi Tüm ülkelerde olduğu gı- bı bu uygulamaların politık OYLE DEGIL BOYLE Bülent Kızanlık yurtdışında olduğundan bu haflaki yazısını yayımlayamıyoruz. K BM BİLGİSAYAR FLASH PENTIUM KAMPANYASI BAŞLADI Ayrıntı11 bilgi ve süpriz avantajlar CHIP dergisinde Bayilerde...** İ s t e y i n açıdan zor olduğu da belir- tılen gelişme raporunda. "Emekli oima >aşının \üksel- rilmesi de öyledir. Orta ve Do- ğu Avrupa ülkelerinde tipik bir emekli. Batı A\rupa'da olduğundan daha kısa süre- de emekli olmaktadır. Fakat ekonomik bü\ümenin veni- den başlatılması. voksulluğun azaltılmasının en gerekli un- surudur"denıldı. Bankacılar • geçenyılm ;; kannı anyor IZMİR(AA)-Türkiye !ş Bankası AŞ Genel Müdür Yar- dımcısı Berhan Ci\elekoğ- lu, siyası ıstıkrarsızhğın ban- kacılık sektörünün kârhhğı- nı etkilediğinı söyledi. Cıvelekoğlu. geçenyıl ban- kacılık sektörünün çok iyi kâr- laryaptığını hatırlatarak. bu- nun en büyük nedenlerinden birinin. Hazine bonosu faiz- lerının yüksek olmasından kav naklandığını. bütün banka- ların. devletln bu zaafından yararlanarak 1995 yılını ıyı kârlarla kapattıklannı anlat- tı. Bu v ıl, Hazine bonosu fa- ızlennın önemlı mıktarlarda düştüğüne işaret eden Cıve- lekoğlu. "Bu nedenle, bono- larasatırım vapmak biraz tehlikeli. Konsolidas>on tereddütü \ar. Mne de ban- kalar kârlılıklarını sürdû- rü\orlar" dedı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle