25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Emlak ^ H K Bankası j^^jBF insanı zorla W^^ş ev sahibi^ ^ ^ K ^ B h ^ . yapar!" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P | W Cumhuriyet 300-500 milyon önpeşinatla ev Tum şubelenmız ve yurtdışı temsılcıhklenmız satış içın hızmetınızdedır £ • EMLAK BANKASI 73. Y l SAYI Z5832 / 50000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU YUNUSNADİf1924- 1945)BAŞYAZARI NNBtilHNA(1945-1991) 28HKİMN1996CUMA • AFGANISTAN İç savaş Kâbil'i öldürdü • Arka Sayfada MÜZIK FESTİVAL Valencia'dan İspanyol rüzgârı • 14. Sayfada • TV'DE SINEMA Kısa ve umarsız sevgi • / ". Sayfada EURO '96 Hooliganlar yaktı yıktı I Spor 'da HUKUMETTASARIYI GERI ÇEKTI BORSA DOLAR MARK I ALTIN viûlODun Dun Dun 81600 53 600 1008 000 Oncek I Oncek Oicek 81750 , 53450 1011500 Zorunlu tasarrufta geri adım • 9. Sayfada Çiller, ilk 2 yıl başbakanlığı Erbakan'a verdi RP fle DYP anlaşüHükümetin çatısı tamam Hakkında açılan 3 Meclıs soruşturması nedenıyle kendını kurtarmak ıçın RP Genel Başkanı Necmettın Erbakan'a başbakanlıkta oncelık \eren DYP lıderı Tansu Çiller. sure konusunda da gen adım attı Çiller. Erbakan'la dun gece yaptığı telefon goruşmesınde, 1-+-1 formulundekı ısrarından vazgeçerek RP'nın 2^2 onensını kabul ettığını bıldırdı Taraflann surdurduklerı goruşmelerde Içışlerı Bakanhğı'nın kıme venleceğı konusunda anlaşma sağlayamadıkları oğrenılırken ıkı lıdenn bugun oğleden sonra bır araya gelerek REFAHYOL hukumetının kurulacağını ılan edeceklen belırtıldı • 5. Sayfada Yılmar: Sağı birleştirelim Başbakan Yılmaz. "henuz zaman geçmeden. DYP tarıhı bır hatava duşmeden" bırleşme çağrısı yapmakta yarar gorduğunu belırterek "Mılletımızın. kımın bırlık ve butunluk ıstedığını. kımın ıstemedığını gormesı gerekır Darbe sov lentılennın ayyuka çıktığı bır donemde sı>asetçılenn kendılerını aşıp daha sorumlu da\ranmaM gerekır DYP'vı sorumluluğa çağırıvorum" dedı "SHP \e CHP'nın vaptığı gıbı genel kurullarımızı yapıp bırleşelım" dıyen Yılmaz. ANAYOL hukumetmı canlandırmaya da hazır olduğunu \ urguladı Yılmaz'ın çağrısı partı grubunda ayakta alkışlandı • 5. Sayjada DYP'de saşkınlıkla karşılandı ANAP lıden Mesut Yılmaz'ın bırleşme ve ANAYOL ıçın goruşme çağrısı DYP'de saşkınlıkla karşılandı Esat Kıratlıoğlu. "Yılmaz'la aynı çu\ala gırılmez" derken. Yalım Erez. "Ben Mesut Bev "le cennete bıle gıtmem" dedı Bahattın Şeker. "Bu sahte bır çağndır" goruşunu savunurken, tsmet Sezgın çağnyla ılgılı olarak "Fevkalade olumlu". Avvaz Gokdemırde "Prensıp olarak doğru Ikı partı bır partı olmalıdır" değerlendırmesını yaptı Yılmaz'ın çağrısı DYP kulıslerınde "Çıller'ı koşeye sıkıştırmak ıçın son dakıka taktığı" olarak yorumlandı • 5. Sayfada Güvenlik güçleriyle PKK'liler arasında çıkan çatışmada 45 terörist öldürüldü Kuzey Irak'ta operasyon CEZAEVLERİ Ağar genelgeyi yumuşatıyor • Cezaev lenndekı açlık gre\ lerı olum sinırına yaklaşırken Adalet Bakanı Mehmet Ağar. ılk kez tutuklu ve hukumlu vakınlarıvla goniîjtu Sorunların aılelerle çozulebıleceğını sovle>en Ağar. avnca açlık grevlerını yumuşatmak ıçın bır genelge vayımladı • Ağar, cezaev ı personelınden, tutuklu ve hukumluler ıle vakınlarına karşı onur kıncı davranı^larda bulunulmamasını ıstedı 13. Sayfada • Turk Sılahlı Kuvvetlerfne bağlı bırlıkler, dun sabah Şemdınlfden hareket ederek K Irak'ın Butıne, Ispından. Sıpe, Edılbı ve Meros bölgelenne gırdı. ANKARA (Cumhurhet Bu- rosu) - Turk Sılahlı Kuvvetlen (TSK). bırsuredırvava^lattıgısı- nırotesı operasvonları yenıden yogunlaştırdı TSK. Şemdınlı bolgesınden Kuze> Irak a gıre- rek PKK ve kar^ı yenı bır hare- kat gerçekle^tırdı Sıcak takıp sorıucu gerçekle:>tınlen "Akınti- pi~ sımroteM harekâtta 45 tero- rıstın oldurulduğu bırlıklerınka- yıp vermeden donduklen bıldı- nldı Alınan bılgıve gore I2tabur- dan oluşan komando bırlığı ve çok savıda ozel harekât tımı ve koruculardan olu^an Turk bırlık- lerı Cobrahehkopterlerınmdes- teğınde dun sabah Şemdınlı nın Koçvığıt Umurlu Vetjilova Or- mancık ve Me^elık kovlerınden Kuzev Irak agırdıler Operas>on iirasında TSK ve bağlı bırlıkle- rın. Kuzev Irak ın Butıne lspın- dan Sıpe Edılbı ve Meros bol- gelennegırdıklenoğrenıldı Gu- venlık guçlerı ıle PKK'liler ara- sında Ispındarı ve Meros arasın- da kalan bolgede sıcak temas sağlandığı kaydedıldı Anadolu Ajansı nın bolgeden verdıgı ha- berde, operasyonun, Şemdın- lı'ye 25 kılometre uzaklıktakı Kuzey Irak'ın Mezı bolgesıne kadar surduruleceğının belırtıl- mesıne karsın Genelkurmay kav nakları bunu doğrulamadılar Operasyonun, sureklı yapılan "akıncr tıpı bır harekât olduğu- nu bıldıren Genelkurmay kav- nakları "Birliklerimı/dun sabah Kuze> Irak'aglrerekoperasvonu lamamlav ıp kendi topraklanmt- za donduler" dedıler Kaynaklar. gereksınım duv ul- ması durumunda benzer operas- yonların sık sık vıneleneceğını de ka>dettıler Operasvonun bı- lançosuna ılışkın bır açıklama vapılmadı İstanbul'da ozel bir okul taranndan kirahı nptan bir gorunüm. (Fotoğraf H ATICE TLİNCER) Büyükada 'da tesettür karnpı • Buyukada'nın en tenha verınde bulunan \e Orman Bakanlığı personelı tarafın'dan sezonluk kamp olarak kullanılan Bu\Tikada Eğıtım Merkezı, 1 hazıran - 3 temmuz tanhlen arasinda Ozel Fatıh Kolejlen tarafmdan kıralandı • Adalar Kavmakamı Necmı Akman, konuvu bıldığını, ancak okulun Orman Bolge Mudurluğu'nden ızınlı olduğunu soyledı Akman. "Bıze Ozel Fatıh Kolejlen'vle ılgılı şıkâyet gelmedı" dedı • 19. Sayfada Ankara DCM Sırn Sakık tutuklandı • EskıDEPmıllervekıh Sırn Sakık, "Kendı bayraklanna saygılı olunmasını ısteyenler. başkalannın bayrağına da saygılı olmahlar" sozlen gerekçe gostenlerek Ankara DGM tarafından tutuklanarak Ankara Merkez Kapah Cezaev ı'ne konuldu • Sakık ıçın, 1 yıldan 3 yıla kadar hapıs ve 100 milyon lıradan 300 milyon lıray a kadar para cezası ıstemıyle dava açılacağı oğrenıldı • 3. Sayfada URLMİYE BAŞKONSOLOSLLĞL'NA SALDIRI • 5. Sayfada ANIYORUZ Gazetemızın kurucusu Yunus Nadı'yı, bugun 51 olum yıldonumu nedenıyle bır kez daha saygı ve sevgıyle anıyoruz YIMSNADİ ODULLERI 50. ydda 11 ödül Mahır Oztaş Roman Lrhan Bener Roman Meryem Kora> 1996 Yunus Nadı Odullen. bu yıl 8 daldavenldı Bu yıl 50'ncısı duzenlenen yarışmava 384 kı^ı, 628 yapıtıyla katıldı" Oduller, A.fış, Kankatur. Fotoğraf, Sosyal Bıhmler Araştırması, Lzun Metrajlı Fılm Senaryosu, Şıır. \vlaKutlu HasanOzturk Avdın Vfacan Sina Akvol O\kıı Se)iaı\<) Şw Şııı HikmetCerrah Ebru \taman NaciFırat Sadık Demıroz Kaııkatuı 4fış 4fış Fotoçıat Cumhuriye» OLÜMÜNÜN 51. YILINDA YUNUS NADİ Sos\alBılımkr Oyku ve Roman dallannda verıldı Haber Merkezi - 1996 \unus \adı Odullen bellı oldu Buvıl50 ncısı duzen- lenen ve 8 dalda 11 odulun verıldığı van^mava 384 kı- >ı 628 vapıtıyla katıldı "\fiş" dalında Vurdaer Vltıntaş, Metin Deni/, Men- gu Ertel. Sadık Karamusta- fa ve Tan Oral'dan olu>an Seçıcı Kurul Ahıtıet Naci Fırat ve Ebru \taman ın ortak vapıtını odule değer buldu "Karikatur" ddhnda Se- mih Balcıoğlu. Kâmil Ma- saracı. Turhan Selçuk v e Ali Ul>iden oluşan Seçıcı Ku- rul HikmetCerrah ın vapı- tını seçtı Ozgen Acar. İsa Çelik. Gultekin Çizgen. Şakir Ec- zacıbaşı, \raGuler ve Paul McMillan'dan oluşan Seçı- eı Kurul "Fotoğraf" dalı odulunu Sadık Demiroz e verdı "Sosval Bilimler Araştır- ması" dalında Prot Dr Mer>enn Koraj ~^eni Lıbe- ralizm \e Sos>al Dev let Tar- tışmalan" başlıklı vapıtı ıle Prot Dr Bedia \karsu, Prot Dr Toktamış Ateş, Prot Dr \\dın AvbavProf Dr TanerBerkso>,Prot Dr Ahmet Taner Kışlalı, Prof Dr İzzettin Onder v e Prot Dr Erdoğan Teziç ten olu- 50 BUGÜN Cumhuriyet k \ArkasıSa. 19.Su.3'te OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Yümazhn ÖnerisL. Siyaset, genellikle satranç oyununa benzetilir. l\ı lıamle \apmak ıkı hamle sonrasını goımek 'pı\ onlaı ı one sııı nıek poli- tikada sık kullanılan tanımla- malardır. \ e var ki. y aşadığımız orta- ntı, satranç ya da benzeri bir oyuna benzetmek guç. Kural- sızlığm kural kabul edildiği, yöntemlerin sık sık değiştiği karmakarısık bir ortamdayız. Hukumet arayışlarıyla te- miz toplum arayışları iç içe girdi. Biri otekiıte malzeme yapılıyor. Bu ortamdan kısa sUrede çıkmak zor gonınuyor. Çun- kıı bu durum, sadece kişisel tavtrların iırunıı değil, pek çok kişinin benhnsediği ve \ aı aı lannıak ı \tedığı bir or- tanu RP Genel Başkanı A ecmet- tın Eı bakaıı la DYP Genel Başkanı Tansu Çılleı arasın- daki hukumet çoıusmeleıı tanımlamaya çalıştığımız du- rıımu çok netortaya koyuyor. Çiller 'in, Erbakan 'la huku- met pazarUğını kıyasıya sur- dururken 4 \ 4P'ada nıcsa; Uıı gondermeyi ihmal etnte- diği dıkkatı çekiyor. AS4P Genel Başkanı Me- sut )ılmaz, partisinin diinku grup toplantısında bir suredir gundemin alt sıralarma itilen konuyu dile getırdi ve önerdi: Meıkez suğı bııleştııelım • • • MArkasıSa. 19,Sü.8'de Usulsüz harcama Askerlere 1 ile 18 yıl hapis • Gumuldur'de otel ınşaatında usulsuz harcama vaptıkları savlanan, aralannda albavlann da bulunduğu 17 sanık. 1 ıle 18 vıl arasında hapıs cezasına çarptırıldı • Sanık avukatları. otele vapılan harcamalar hakkında eskı Ha<a Kuvvetlen Komutanı emeklı Orgeneral Halıs Burhan'ın bılgılen \e emırlerı olduğunu belırterek suç duyurusunda bulundular • 6. Sayfada Suudi Arabistan 'ABD açık hedef haline geldi' • Dahran kentınde 19 Amerıkalının olmesıne. 400 kışının de varalanmasına yol açan bombalı saldırının, venı e>lemlerın habercısı olduğu tahmın edılıvor • \\ashıngton'dakı Stratejık ve Uluslararası Araştırmalar Merkezı. Suudı Arabıstan'ın artık terore açık bır ulke haline geldığını ve venı saldırılann ba^ hedefının ABD olacaâını one surdu • //. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hem Arsadan Hem Parsadan... Ulkemızde gıderek yaygınlaşan bır "yaşam bıçımı gelışı- yor Çalmanın yolsuzluk yapmanın, ruşvet almanın "dogal" karşılandıgı bır yaşam bıçımı Bu tur olaylar nedenıyle, (artık bunlara suç demek gerek- sız hale gelıyor) yakalanınca, hıç utanmadan medyanın onu- ne çıkıp neyın nasıl goturulduğunun anlatıldığı bır yaşam bı- çımı Yukselmenın, boylesı olaylara bağlı olduğu bır yaşam bı- çımı Dıyelım kı bır kışı burokrasıde bırkaç basamak bırden at- lamış Soruyorsunuz 4rkasıSa. 19, Su. l'de J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle