25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Koşturmaktan, sıra beklemekten, gecikme bedeli ödemekten kurtulunf ELEKTRİK, DOGALGAZ, SU, TELEFON, CEP TELEFONU, KABLOLU TV FATURALARINIZI KİRANIZI, OKUL VE EŞYA TAKSÎTLERİNİZİ, APARTMAN AİDATLARINIZI TUM VERGİ VE SSK PRİMLERİNİZİ Akb anköd esin! AKBANKTAN OTOMATİK Ö D E M E Eskiden "fatura", "kira. taksit, aparîman aidatı", "vergi, SSK primi", "koştunnak", "son ödeme tarihi" ve "unııttum" vardı... I Bııgün, kolaylık var. Kolaylığın adv. Akbcınk!.. Fatura Ödeme" kolayhğından nasıl yararlanacaksmız? Fatura Odeme. Akhesap'ı olan herkesın ve Tıcan Akhesap'ı olan tum ışyerlerının yararlanabiieceği bir olanaktır. Akhesap'ınız yoksa yapacağınız ilk şey, sıze en yakın Akbank şubesine gidip bir Akhesap açtırmak olmalı Sonra, son ödediğiniz faturalarınızı yanınıza alarak şubenize tek bir talımat \ereceksıniz Hepsı bu 1 Dilerseniz, faturalarınızı AkMatik'lerden ya da Aktel'den de hiç yorulmadan anında ödeyebilirsiniz, Akbank, faturalarınızı sizin yerinize nasıl öder? Akbank'a verdığınız talımat doğrultusunda. faturalarınızın tutarı her ay Akhesap'ınızdan alınarak. otomatik olarak sizin adınıza Akbank tarafından ödenir. Artık. faturaları takip etmenize, odemek için koşturmanıza gerek kalmaz! Akhesap'ınızdan yapılan tüm odemeler. hesap ekstrenizde açıkça gösterilir. 'Düzenli Ödeme" kolaylıeıııdan nasıl vararlanacaksııuz? Düzenli Ödeme, Akhesap'ı olan herkesın yararlanabilecegi bir olanaktır. Akhesap'ınız yoksa yapacağınız ılk şey, sıze en yakın Akbank şubesine gidıp bir Akhesap açtırmak olmalı Sonra, şubenize tek bir talımat vereceksıniz Hepsı bu! Dilerseruz. tarihi ve tutan belli olan bütün düzenli ödemelerinizi AkMatik'lerden ya da Aktel'den de hıç yorulmadan anında yapabilirsiniz. Akbank, düzenli ödemelerinizi sizin yerinize nasıl öder? Akbank'a verdiğiniz talimat doğrultusunda, kira, okul taksiti, eşya taksiti, apartman aidatı gibi duzenlı odemelerinız, belırleyeceğinız tarih ve tutarda her ay Akhesap'ınızdan alınarak. otomatik olarak sizin adınıza Akbank tarafından yapılır. Artık. düzenli ödemelerinizi takip etmek. odemek ıçin koşturmanıza gerek kalmaz! Akhesap'ınızdan yapılan tüm odemeler, hesap ekstrenizde açıkça gösterilir. Verei Ödeme" kolavlmından nasıl vararlanacaksınız? Vergi Odeme, Ticarı Akhesap'ı ya da Akhesap'ı olan herkesın yararlanabiieceği bir olanaktır. Akhesap'ınız yoksa yapacağınız ilk şey, size en vakın Akbank şubesine gıdıp bir Akhesap açtırmak olmalı. Sonra. Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Damga Vergisi, Gelir Vergisi Stopajı basta olmak üzere tum vergi ödemelerinizi Akbank'tan yapmak ıçın vergılerinızin türunu, vergi dairenizi, numaranızı, öde\eceğiniz tutarı \e son ödeme tarıhini belirterek şubenize tek bır talımat vereceksiniz Hepsı bu! Tutan önceden belli olmayan vergılennızı de, tutarlan belıriendiğinde bir talimatla Akhesap'ınızdan ödetebilirsinız. "SSK Primi Ödeme" kolavlığuidaıı nasıl yararlanaeaksınız? SSK Prımı Odeme, en yakın Akbank şubesine gıderek primlerinizi kolayca yatırabileceğıniz bir olanaktır. Ticari Akhesap'ınız ya da Akhesap'ınız varsa, şııbeye gelmenıze bile gerek kalmaz! Odeme talimatınızı Akbank şubesine fakslarsınız... Prım borcunuz hesabınızdan günunde ödenecektir Akbank'ta hesabınız yoksa vergileriııızı ve SSK primlerinizi herhangi bır Akbank şubesine gelerek, para veya çekle de anında ödeyebilirsiniz. Akbank, vergilerinizi ve SSK priminizi sizin yerinize nasıl öder? Akbank'a verdığınız talimat doğrultusunda, vergılerınız ve SSK pnmınız son odeme günunde Akhesap'ınızdan alınarak, bağlı olduğunuz vergi dairesi hesabına aktarılır. Paranız. son ödeme gunune kadar Akhesap'ınızda kalır. Artık, vergilerinizi, SSK primlerinizi takip etmenize. odemek için koşturmanıza gerek kalmaz! Akhesap'ınızdan yapılan tüm odemeler, hesap ekstrenizde açıkça gösterilir. Acil İhtiyaç Kredisi Akbank, hesabınızda para olmadığında ya da yeterli para olmadığında faturalarınızı, düzenli ödemelerinizi, vergi ve SSK primlerinizi nasıl öder? Bu durumda. Akhesap'ı olanlar Akbank'ın sunduğu Acil İhtiyaç Kredisi'nden yararlanır. Acil İhtiyaç Kredisi. kredi limitiniz dahilinde otomatik olarak anında devreye girer. tmdadınıza yetişir. Akbank'ın sunduğu bu olağanustü kolaylık ıle. zor anlarınızda bile ödemeleriniz gecikmeden, gunünde yapılır. Akhesap, Fatura Ödeme, Düzenli Ödeme, Vergi ve SSK Primi Ödeme ile ilgilı butun sorulannız ıçın Müşteri Hizmet Merkezi'nı (0212 282 44 44) arayabilir, ayrmtılı bilgi alabilirsiniz. Siz de dilediğiniz Akbank şubesine gelin. Akhesap açtırın. Akbank'ın sunduğu Otomatik Ödeme avantajlarından mutlaka yararlanın. Biliyorsıınuz, yaşamı kolaylaştırmanın yolıı Akbank'tan geçer! AKB AN KG ü v e n i n i z i n E s e r i T. Telekom faturalarını jımdılık Adana Adapazarı, Aksaray Amasu, Ankara AntaKa ^vdın. Balıkesır. Bursa. Karaman, Istanbul. Izmır, Tekırdag \e Tokatlılar İSKİ, İGDAŞ, AKTAŞ ve BEDAŞ faruralannı Istanbullular, ASKİ ve EGO faturalarını Ankaralılar, BUSKİ raturalarını Bursalılar, kablolu TV ve cep telefonu raturalarını Ankara, Istanbul ve Izmırlıler. Akbank'ın sundugu otomatik odeme ıle. AkMatik'lerden ya da Aktel aracılığıyla odevebıhrler Aktel numaralan:»Ktanbul 10212) 280 20 30 • Ankara (0312) 4İ9 10 20 • tzmır (0232) 483 63 13
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle