03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
nşu Emlak Bankası însanı zorla ev sahibi yapar! 73. YH SAYI 25831 ' 50000 TL (KDJ çrdej Cumhuriye^ milyon sinatla ev KURUCUSU YUNUSNAD1 (1924-1945)BASYAZARI NIMRHNH (1945-1991) lerımrz ve y u r t d t j ı temsılcıtıklerımız satış ıçın hızmetınızdedır EMLAK BANKASI 27HAZİKAM996PERSEMBE BUGUN CUMHURIYET'LE • TIYATRO SANATÇISI Zihni Küçümen'i yitirdik 112. Sayfada • IKI PARÇALI MAYO Bikininin ellinci yılı • 4rka Sayjada • EURO 96 Almanya ile Çek Cumhuriyeti finalde BONO VE DEVLET TAHVILLERI I Spor 'da BORSA ûDun 68.083 03 Öncekı 67 856 82 DOLAR oDun 81 750 Öncekı 81.800 MARK ûDun 53 450 Öncekı 53 350 ALTIN oDun 1 011 500 Öncekı 1 014 000 Ranttan vergi hayal • 8. Su\fada DYP lideri Çiller, RP ve ANAP'la aynı anda pazarlık yapıyor Erhakan'a başbakanbk Ydmaz'a üçiincü isim Çıller'ın. hakkında açılan Medıs sorusturmalarından kurtulmak amacıvla tek çozum gorduğu RP. Sulevman Mercumek konu?>undakı Meclıs arastırması ıçın D\ P'den guvence aldı RP Genel Baskanı Necmettın Erbakan "a ılk l vıl basbakanlığı bırakma noktasina gelen DV P Genel Baskanı Tansu Çiller. dun goru^tuğu MHP lıderı Turkes aracılığıvla da ANAPa 3 ısım uzennde uzlas.ma onerdı Guveno\u alması rısklı gorulen REFAHYOL'a destek ıçın BBP've de 2 bakanlık verılmesı gundeme geldı RP. oncelıklı başbakanlıkta en az l 5 vıl ıstedı • 5. Sayfada Muhalifler çiller'in yanıtını bekliyor D\ P'den -\N-\P a geçeteğı belırtılen mıllet\ekıllerının. C ıller"ın Erbakan'a vanıtını bekledıklen kavdedıldı D\ P"de 12 dolayında muhalıfın deklarasvon vavımlamava hazırlandığı bıldınlırken. Bas,bakan \ ılmaz'la gorulen Cav ıt Çağlar'ın Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman'la da temas kurduğu haberı kulıslerı karıştııdı \N AP Genel Başkan Wdımtisı İlker Tuncav. partısinın ba^kanlık dıvanı toplantısından sonra vaptığı açıklamada ANAP'ın kapılannın herkese açık olduğunu soyledı • 5. Sayfada RTÜK, medyanın görevini yaptığını, yaymlannda kışkırtıcılık olmadığmı belirtti Siyasilerinbayrak aşkıGÖZALTirND4KİLERDErS 29 1 SERBEST Sım Sakık da gözaltmda• Eskı DEP mılletvekılı Sını Sakık, olayın meydana geldığı gunun aksamında katıldığı bazı televızvon programlarındakı "Kendı bavraklarına savgılı olunmasını ısteyenler, başkalarının bavrağına da savgılı olsunlar" sozlerı gerekçe gosterılerek dun gozaltına alındı • Cumhurıyet'e bılgı \eren emnıvet yetkılılen, olavdan sonra basjatılan operasvonlarda 70 kis.ının gozaltına alındığını, bunların 29"unun serbest bırakıldığını belirtti A\nı vetkıh. bavrağı ındırdığı one surulerek gozaltına alınan Omer Dovuran'ın. bavrağı toplayan kısı olduğunu sovledı HADEP savunmada 'Dağdaş salonda yoktu' • HADEP Izmır II Bcşkanı Gu\en Ozata. saonda olma\an Dağdaş ın bayrağı ındırme eslemıne katılmasinın mumkun olmadığını söv ledı Ozgur Halk dergisi de Dağdas ın "teronst değıl. muhabırlerı oljuğunu" açıkladı • 6. Sayfada ANhARA (Cumhurivet Bu- rosu)-Halkın Demokrası Partı- sı nın (HADEP) 2 Olağan kongresi nde>aşananola\larla ılgılı olarak "Kendi bavTakJarı- na sa\gılı olunmasını iste>enler, başkalarının ba>raklarına da sa>gılıolsunlar~ dedıgı haberle- n uzenne "Med>asozlerimiçar- pıttı" açıklamasını \apan eskı Demokrası Partısı (DEP) Mıl- letvekılı Sırrı Sakık gozaltına alındı kongrenın vapıldığı sa- londa asılıTurkbayrağını ındır- dıgı lierı surulen. ancak veredu- >en ba>rağı toplavan kışı oldu- ğu ortava çıkan Omer Do>u- ran ın hâla gozaltında olduğu belırtıldı Emnıvet Genel Mudu- • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de Söylemezler 'e 7 tutuklama daha 'So\lemezler Çetesfne mensup olduğu ileri sürulen 23 kjşiden 22"sinin sorgusu Istanbul DevletGu\enlık Mahkemesi'nde tamamlandı. Lsteğmen Can Koksalve Fa\sal Sovlemez"in öncekı gun tutuklajımasının ardından dun de çetenin liderlen olduğu one surulen tıp doktoru Mehmet Sena So> lemez ile Mustafa So>lemez'üıdc aralannda bulunduğu 7 kısı İstanbul DGM tarafından tutuklandı (Fotoğraf 18. Sayfada • Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel, ulkede değışık seslenn çıkmasının doğal olduğunu, ancak çıkan seslenn de ıyı duşunulup taşınılmış sesler olması gerektığını belirtti Demırel, ulkenın bolunmez butunluğunu, bayrağın ve dılın bırlığını vurgulayarak "Bu güzel \atanda bırlık ıstıyoruz, beraberlık ıstıyoruz \e daha çok kalkınma ıstıyoruz" dıye konuştu • TBMM Genel Kurulu'nun öncekı gun vapılan bırleşımınde de 'bayrak sevgısı'nı gosterme yanı?ı yaşandı Sıyası partı temsılcılerı lstıklal Marşı ve sıırler okurken HADEP kongresındekı olaylan kınadılar Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın ardından, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ile Orman Bakanı Nevzat Ercan da ıllere gonderdıklen genelgelerde bakanlıklanna bağlı kuruluşlara bayrak asılmasını ıstedıler • RTLK Başkanı Guneş Muftuoğlu, medyanın kutsal bır gorev ı yenne getırdığını, halkın tepkılerını yansıttığmı sovledı I 6. Sayfada Karadayi: Hedef TC'nin bütünlüğü Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmaıl Hakkı Karadayı. bayrak ındırme olayının TSK'de denn bır uzuntu ve kaygıyla karşılandığını belirtti Karadayı, hedefın, Turkıye Cumhunyetf nın butunluğu olduğunu v urguladı • 6. Sayfada GDSTERISINDE TEkBlRGETIRILDI H 6. Sayfada E' LÎLEREBLRS\D-\ GDZ^LTI • 6. Sayfada R'"LI BELEDhEDE R.A.K RRIZI 6. Sayfada RP'den K.Irak'ta Kürtçe TV hazırbğı • Kürdıstan îslamı Hareket Partısı lıderlerıyle göruşen RP'lılenn 1 yıl ıçınde kurma>ı planladıklan TV ile Kurtçe dını-ummetçı >a>ınlar vapacakları belırtılıyor Guneydoğu"da oylannı HADEP"e kaptırmaktan kuşku du>an RPlılenn, yasal olarak böyle bır ıstasyonu Turkıye'de kuramayacaklan ıçın Kuzey Irak'ı tercıh ettıklen öğrenıldı ERGÜN AKSO^ \NKARA - RP PKK vanlısı vayın Napan \1ED T\ nın Doğu \e Gunev- doğudakı etkınlığını kırabılmek ıçın ara\ışagırdı RP nın kuze\ lraktaCe- lal Talabani % e Mesut Barzani den son- ra uçuncu guç konumunda olan kurdis- tan Îslamı Hareket Partisı ne kurtçe > a> ın > apan T\ ıstasjonu kurduracağı bıldınldı RP lı ustduzev vonetıcılerle Kürdıstan îslamı Hareket Partısı lıden Şevh Osman \bdulaziz arasında vapı- lan gızlı goruşmelerde 1 vıl ıçınde ku- rulması tasarlanan T\ nın Kurt soru- nuna karşı "dini-uınmetçi'* bır >akla- ^ımsergıleveceğı kavdedıldı Vasalola- nak bulunmamaM nedenıvle T\'nın Turkıvede kurulamavacağı kurucular arasında da RP >a da temsılcılennın resmen ver alamavacağı bıldınldı MED T\ 'nın 2 hazıran verel seçımle- nnde RP'yı hedef alan yayınlanndan sonra Bıngol'de 1500 ovu HADEP'e kavanRP'nın bolgejeyonelık Kurtçe v ayın > apacak bır TV hazırlığı çalışma- si başlattığı bıldınldı 41ınan bılgıye gore RP'nın Doğu ve Guneydoğulu • 4rhasıSa. 14,Sü.4'te •SOZ TVYI MED TV HEDEF GOSTERDF • 14. Sayfada ABD'yi kalesindc vunküar• Suudı Arabıstan'ın Dahran kentı yakınlanndakı Amenkan ussune duzenlenen bombalı saldırıda 19 ABD'lı oldu. 386 kışı de >aralandı Göre\ lıler, benzın y uklu bır tanken ussün gınşınde terk eden 2 kışının kaçtığını fark edınce alarm \ererek bınaiann boşaltılmasını ıstedıler • Uyarı sonrası geçen 4 dakıkalık sure sonuç \ermedi ve 2 bın 500 kıloluk bomba patladı Yerde Mmetre genışlığınde ve 10 metre derınlığınde bırçukurun açıldığı bıldırılı\or Rejım aleyhtan Arabıstan'da Îslamı Refonn Hareketrnın lıderı Saad El Fakıh. sert güvenlık onlemlerı ve cezalandırmalann ABD hedeflerının bombalanmasını durduramavacağını SÖyledl • //. Sayfada Bölgeye FBI ekibi Beyaz Saray. bombalı saldırının Korfez'dekı varlıklarını etkılemeyeceğını ve bır FBI he\etının bolgeye gondenldığını açıkladı Dışışlen Bakanı Warren Chnstopher de eylemı gerçekleştırenler yakalanmadan rahat etmeyeceklennı söyledı • //. Sayfada YUNANİSTAN Papandreu'ya devlet töreni • PASOK lıden Andreas Papandreu. 35 yılhk sıyası yaşamına damgasını \ urduğu ulkesınde dev let torenıyle son yolculuğuna uğurlandı Dını torenden sonra bıryuk caddelerden geçınlerek parlamento onune getırılen Papandreu'nun cenazesı, 21 pare top atışıyla selamlandıktan sonra unluler mezarlığında toprağa verıldı • Yaklaşık 400 bın kışının katıldığı cenazeye Turkıve adına Dışışlen Bakanı Emre Gonensay ve Sosvalıst Enternasv onal Başkan YardımciM Erdal tnonu katıldı 51 ulkenın temsılcılerı de cenazede hazır bulundu • 10. Sayfada BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Gali'den Kıbrıs için acil çağrı • Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı Butros Galı. Guvenlık Konseyı'ne sunduğu raporda, AB"nın. Kıbns'ın tam uyelık muzakerelenne başlamaM anfesınde çabalann arttırılmasını ıstedı Galı. ılk kez Rum yonetımınden "Kıbns hukumetı" dıye soz etmedı • 10. Sayfada OLAYLARIN TMIDINDAKİ €ERÇEK Söylemez Eardeşler... eraltı diinyasının, devlet orflnlarııun bir bolumuyle iç içHgırdıği, uzun sııredır ıd- dtı tdilen bir durumdu. 'erver kamthınan buba- ğmıyavgın olamay ac ağı genel kanıydı. Boyie bir durum, devleti etkisi altına almış ola- mazdı. Bîrkaç olay su yuzıine çıkmış sada bunları buyutme- tnek gerekirdi Heınen temız- lenirdi. 4nt.uk kumuoyundu Su\- lemez kaıdeşleı opeıas^onu diye bilinen olaylar serisi, ko- nunun boy utlarını bir kez da- ha gözler önıine serdu Operasyonun ilk günlerin- de, gozaltına alınan kişilerin baştan sıtçhı ilan edileme- yeceği, ancak soruşturmamn tamamlanmasmdan sonra net bır değerlendirmeyapıla- bileceğibu siıtunda vurgulan- ınıştı. 4ynı şeyiyineliyoruz... \e varkibu soruştıırnıanın y ürutülıiş biçimi, kaınuoy ıın- da bazı soru işaretlenne ne- den olmaktadır. En kiıçuk bir operasyonda bile, onlarca ki- şiyi gbzultınu uhp gunlene sorgulayan polh, bu olayın kahranıanlarını bir bir serbest bırakıyor. Kaldı ki "son \ ıllaı ın en bıı- \ıık SM{ oıgııtu diye bilinen bu çetenin malt kay nakları da henuz kesin bir biçimde orta- ya çıkarı/mış değil. i ste/ik, hergun yeni tanıklar, y eni id- dialarla ortaya çıkıyor. • * • • Arkası Sa. 6, Su. 9'da Osmanbey Uğtır Mumcu uııılı yenûendi İstanbul Haber Senisi - Gazetemız yazarı Uğur Mumcu nun CHP lı beledıye donemınde japtınlan Osmanbev kavşağındakı anıtı venılendı Mefro çalış.malan nedenıvle Harbıve kavşağına taşınan anıtın venne CHP Şışlı ılçe orguru uvelennm katkılan \e Be^ıktas Beledıve Başkanı -\vter Atav'ın vardımlarıvla granıt kaıde uzennde \e uç metre yukseklığınde venı bır anıt vaptırıldı Anıtın açılısi 29 hazıranda saat 13 00 te CHP lıderı Bavkal taratından vapılacak Cezaevlerinde açlık grevi Tutııklıınıın 6 onur savaşı9 • Insan Haklan Derneğı Izmır Şubesı Başkanı Av ukat Ercan Demır, hasta olan eylemcılenn tedavı kabul etmedıklennı belırterek "Tutuklulann onemlı kısmı ayakta duramıvor Sıcağın etkısıyle açlık grev ının sonucu olan rahatsızlıklann erken belırmesı soz konusu Içlerınde hasta olan tutuklular var Bu hastalıkların ağır sonuçlar verme nskı var Bu koşullarda her an olumler ba^layabılır" dedı I 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Süre Suresi. Yenı hukumetı tetkık ve arama çalışmaları olanca beyhu- delıkle devam edıyor Çiller, donup donup "sure" ıstıyor Erbakan, durup durup "sure" okuyor Hocaya kaç, bacıya tut Hacımızla bacımız ortak bır noktada anlaşmış gıbı goru- nuyor, ama hırsı aklını aşanların sağı solu bellı olmaz Çiller ve Erbakan. bazen mevcutlu bazen baş başa go- ruşuyorlar Çıkışta bırılerı açıklama yapıyor Soylenenlerden bır şey anladımsa partı lıderı olayım Her gun "sure suresını" yınelıyorlar M Arkası Sa. 6, Sü. l'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle