30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 HAZİRAN1996 PERŞEMBE SAYFA e/irO96 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASİ Fransa ve îngiltere kupaya veda ederken iki ekip 20 yıl sonra finalde bir kez daha karşı karşıya Çek Cumhuriyeti - Almanyaİneıltere: 6 Alıııanva: 7 STAT: hemble\ HAKEMLER: Sandor Puhl (5) Laszlo Ha- mcıı (5) Imre Bozofo (5)(\lacarısîan) \LM\N\\:Kopke (6j- Reııteı (6) Fıeımd (5)(dk UVStnmz >) Helmeı (7)ldk ItrBo- deJ-Sammeı (7) Molleı (6) \f Scholl (4)(dk 76 Haesslet 4) Babbel (6) Zıege (6/ Kımtz (7). £//?( (6) biGtLTEÎiE:Seamcm (5j- Peaıve (5) Ince (6) Adamsd) Sowhgate(5)-Plait (4) Gascoıg- ne (7) Andeıton (6) \lc \ianaman (7)- Slıe- areı (6) Shenngham (5) GOLLER: Dk 3 Shearer dk 16 Kımtz ?£y\U\LAR:Sheaıeı Ptatı Peaıce Co?- coıgne Shenngham (tngıltere) Haesler Strunz Reurer Zıege Kımtz Molleı SAR1KARTLAR: Gascoıgne <îngiltere), Mol- leı (Almanya) LOVDRA(Cumhuriyet)-Yıl 1966 stadvıne \Vembley Ingıltere-Almanyakarşikarşıya Alman kale dıreğının ustune vurup gol çızgısme çarpan \e dışarı çıkan topta hakem gol noktasını goster- mış. bugun de tartışılan o golle Îngiltere evsahıp- lığı >aptı dunya şampıyonasında kupavı muzesı- ne taşımıştı Ö maç 30 > ıl onceydı v e bır fınal ma- çıydı. dun gecekı ıse sadece fınal v ızesı ıçın ovna- nıyordu Ancak ıkı ulkenın mıllı takımlan arasın- dakı her maçta gergınlık \e tartışmalı pozısyonlar on plandaydı Bu maç daha başlamadan uzerınde bahısler ovnandı erken fınal denen karşılaşma ıçın taraftarlar Londra'ya aktı tngılterekendı ulkesın- de yapılan bu şampıyonavı bınncılıkle tamamla- mak ıstıyordu Ingılız taraftarlar unlu V\emble\ Stadı'nı »onuna kadar doldurmuşlardı Yetkılıler"'6 bın seyırcının maçı ızledığını bunlann 6 bınının Al- man oldugunu açıkladılar Maça evsahıb\ Îngiltere çok h\zlı başladı \e formda golcusü Alan Shearer turnuvadakı beşın- cı golune uçuncu dakıkada ımza artı Shearer bu golle krallıkta ıddıalı duruma geldı 70 bın seyır- cının ınanılmaz tezahuratı kısa surdu 16 dakıka- da Andreas Moller'm hazırladıği pozısyonda Be- şıktaşlı Stefan Kuntz beraberlık golunu attı Karşılaşmanın 90 dakıkasi ve uzatnıa dakıka- lannda gol gelmeyınce gunun ılk maçı gıbı \ıne penaltılara gotürdu maçı Almanya'dan Haesler Strunz. Reuter Zıege Kuntz. Moller gol atarken îngiltere Shearer Platt. Pearce Gasgoıgne\e She- nngham ıle penaltılan gole çev ırdı Southgate ıse topu Kopke'ye nışanladı Almanya 30 yıl oncekı rakıbını geçıp fınal \ı- zesı alırken. bırtanh yapragı daha hatırlanıroldu 20Hazıran l9 7 6yılındaYugoslavya'nınevsahıp- lığı yaptığı Avrupa Şamptvonası'nda Mmanya \e o zamankı adıvla Çekoslovakya final oynamiş \e bu maçı Çekler penaltı atışlan sonunda 5-4 kazan- mıştı 20 vıl sonra ıkı ulkenın de adı degıştı ancak fınalın adı ov lecekaldı. Almany a-Çek Cumhunyetı tngiltere karşısında başanlı bir o>unsergıle>en Kuntz. iki de gol atarak Almama'nınfınaleçıkmasında büvıikpay sahibioldu. MAÇIN ELEŞTİRİSİ / MVHMI T SERT 96 Avrupa Şampıyonası'nın en lyı futbol oynayan ıkı ekıbının kar- şılaşmasında heyecan doruktay- dı Karşılaşma tam bır orta alan sa- vaşımışeklındegeçtı ikıekıbınde orta alanda fızık gucu ve becerı duzeyı yuk- sek oyuncularla mucadele etmesı, karşılaşma- yı ınce hesapların yapıldığı satranç maçına çevırdı ingılızler klasık uzun toptarla rakıp ala- na atak duzenleme bıçımlerını bırakıp ayağa çabuk paslarla gol yollarını zorladılar Karşılaşmanın ılk yarısında Mc Manaman ve Gascoigne nın etkılı olamaması ataklarda Shearer'ı yalnız bıraktı AJmanlar ıse deneyım- lerını oyunlarına yansıtıp soğuk kanlı kontrol- Yarı Değil Tam Final lu bır maç oynadılar Dun gece ıkı ekıp de ornek orta alan futbo- lundan çok guzel ornekler verdı Gerek savun- ma gerekse ataklara zamanında verdıklerı destekle bıreysel becenlennın oyuna katkısı fut- bol dersı nıtelığındeydı Karşılaşmanın ıkıncı yarısında tngıltere da- ha atak gorunurken Almanlar da oyun alanı- nı tyı paylaşarak ingılızlerın hareket alanlarını kapattılar İngılızler yandaşlarının buyuk desteğıyle ozellıkle oyunun son bolumlennde çabuk ve sert fut- bollarıyla Almanları bunalttılar- sa da kalabalık savunmayı aşa- madılar Uzatmalarda ıkı ekıp de butun rısk- lerı alıp sınırsız enerjı tuketımıyle 'altın gol'e ulaşmak ıçın çok adamla ataklara çıktı Ve ınanılmaz goller kaçırdılar Penaltı atışları son- rasında Almanya fınal hakkını aldı Ancak ıkı ekıp de oynadıkları futbolla ve gosterdıklen ola- ğanustu mucadele gucuyle fınale hak etmış- lerdı Hakem Sandor Puhl ıse, gosterdığı ba- şanlı yonetımle oyunun guzelleşmesıne buyuk katkı sağladı Fransa: 5 Çek Cumhuriyeti: 6 STAT.OIdTtaf/oıd H\KE\f: Leslıe Mottram (4)(hkoç\a) FRANSA: Lama (5)- Guerın (4) Blanc (5) Lamoııchı (5)(Pedros 6) Thuıam (4)<Angloma 5)- Desaılh (6) Znlaııe (6) Roche(5ı,Lızaradzu(4) Loko/4) Dıoı- kaeff(5) ÇEK CUMHURİYETİ: Koubu (5ı KaJ- lec(4) Hoınak(4) Rada(5) \o\otm (4) \ed\ed(5) Semetek(5),Semec (4)(ku- bık.5) Pobonkı (5) Dnılak (4)lKotukk 6), Smıceı (4) (Berger 6) PENALTILAR:Zıdane. Djorkaeff. Lıza- radzu, Guerın. Blanc (Fransa) Kubık. Nedved, Bereer. Poborskı. Rada. Kadlec (ÇekCum)" SARIKARTLAR:Roche. Thuıam (Fran- sa), Ned\ed. Semecek Kubık (Çek Cum ) MANCHESTER (Cumhuriyet) - Ve Çek Cumhunyetı fınalist Fransa'yı penaltılar- la 6-5 yenen Çekler. 30 hazıranda fınal ma- çınınoynanacağı Wembley Stadı'nın ılkko- nuğu oldu Bır tarafta Aıme Jackıe ıle l"1 maçtır ye- nılmeyen Fransa. dığer tarafta ltalya"yı \e Portekız"ı surpnz bır şekılde eleyerek yarı fınale yukselen Çekler Manchebter"ınOld TraffordStadı'ndatnbunlerbonıbo^tu Trı- bünlerı boş olan karşılaşmanın ılk yarısın- da ıkı takım da ly ı futbol oynamadı Gol po- zısyonu az mucadelenın daha çok orta sa- hada geçtıgı kanjilaşmanın bu yarisinda akıl- larda kalan tek olay Desaiily ıle çarpışan Smicer'ın kafasının yarılmasıydı Karşılaşmanın ıkıncı yaribi daha canlı ve hareketlıydı DjorkaelTın arka arkaya ya- kaladığıgollukpozısyonlar. Franbizlanha- reketlendırdı Çeklenn bu karşılaşmaya çık- madan once yaşadığı kadro sıkıntı^ı kendı- nı gösterdı Latal, Suchoparek Bjbil \ c Ku- ka\ız takım çabuk yoruldu \e oy unun ını- sıyatıfı tamamıyla Fransa'ya geçtı Ama Fransızlar. yakaladıklangolpozısyonlann- dan yararlanamadı Karşılaşmanın bıtımınden sonra gol ata- nın fınalıst olacağı uzatma dakıkalarında da aol atılamay ınca penaltı atışlanna geçıl- dı" Fransa Zidane. Djorkaeff Lizaradzu, Guerinve Blanc, ılk 5 penaltıyı gole çev ı- rırken Pedros, topu Kouba'va nışanladı Çekler ıse Kubik, Ned>ed, Berger. Pobors- ki.Rada ve Kadlec ıle penaltılan gole çev ı- rerek ^rupa Futbol Şampıvonasrnda fınale vukselme başansını gosterdı LONDRA'DAN Futbolun gizemli gücü • Sadece dün Wembley'de 'arenaya' çıkan ıkı takımın 11 futbolcusu değıl. Her ıkı ülkenin nüfuslannın bü>ük bir bölümü de adeta ıkı safa aynlmıştı. ZAFER4R\PKİRLİ Çaddelere. sokaklara. TV ekranlanna gazete sayfalanna, e\lere, ışyerlenne. lokantalara. okullara, hatta parlamentonun oturumuna hâkım oluyorsa. tum bu mekânlarda konuşuluyor. hayatın akışını etkılıyor ve hatta durduruyorsa. bunda bır ış vardır Bu ışı cıddıye almak gerekır Ya da "pek o kadar da ciddiye almamak mı" gerekır1 Futbolun ılgınç ve ınanılmaz boyutu. ışte boylesi fınal maçlannda ortaya çıkıyor Sadece dun Wembley de "arena"y a çıkan ıkı takımın 11 futbolcusu değıl, her ıkı ulkenın nüfuslannın buyuk bır bolumu de adeta ıkı safa aynlmıştı Gezegenımızın hemen heryerınde, bu ıkı takımı tutan \e bınnden bınnın kazanmaMnı ısteyen mılyarlarca ınsan da 90 dakıka boyunca nefeslennı tutmuş bekleyen, bazen bu nefesı oldukça seslı bıçımde dışan veren mılyarlarca ınsan Maçın sonucuna gore futbol yaşamı. yonetıcılık yaşamı, hatta ozel \aşamı etkılenecektı ışın ıçındekılenn Pekı ya dışındakılenn etkılenmevecek mıydı 9 Poîıtıkacılar. bu muhteşem uluslararası başan y a da hûsrandan nasıplennı almayacak mıydı' Başbakanlar, bu başan uzenne teleMzyonlarda, göğuslennı daha fazla germekte haklı olmayacaklar mıydı7 Ikı ulusun fertlen. daha oncekı futbol maçlannın ızlen halâ surerken. bu sonucun yorumunu bırbırlenne ustunluk vesılesı yapmavacaklar mı\dı' 20-30 yıl sonra bıle "Nasıl yenmiştik sizi ama.," dıy erek key ıflı kevıflı gulmeyecekler mı'' Dığerlerı de "Ama bizinı de filanca yönümüz sizden üstün" dıye kendılennı tesellı etmeyecekler mı1 Geniş çaplı toplumsal şölen Sporun sahada yapılıp sahada kalmadığının genış çaplı bır toplumsal şolen. hatta ısterıve donuşme olasılığının her zaman bulunduğunun en buyuk omeğını dun yaşadık Geçmışte de yaşamıştık Bundan boyle de yaşayacağız Ancak bu şolenın %e ıstennın etkılennın dozajmı ayarlamak ve kapılıp gıtmemek. sonunda her şeyın buna endekslenmesıne ızın vermemek. aklı başında kışı \e topluraların gore\ı Aksı takdırde atılan bır gol kaçırılan bır penaltı. kazanılan bır kupa herşevı unuttunıp kendımızden geçınr ve gerçek dunvadan uzaklaştınp l *sanal*'bır dunyaya ışınlar bızlen Hem ulusal hem de uluslararası çapta Alman basını, maçı bırakıp işi 'mahalle kavgasına' çevirdi Almanlar, Ingüizleri sorguluyor KOLN (Cumhuriyet) - tngıltere ıle Alman- ya arasında oynanan yan fınal maçı her ıkı ul- kenın gorsel basinına ınanılmaz boyutlarda malzeme sağladı Oyle kı bazı gazeteler maçı bır yana bırakıp ışı mahalle kavgasi boyutla- rına taşidı Bunun en ılgınç orneğı de Alman- yada yaşandı Alman- ların unlü bulvar gaze- tesı Bıld oncekı gunku >aviMnda Ingılızlerı alayaalıp Bntanvalıla- ra bazı sorular yonelttı 1 - \eden volun ters taratını kullanıyorsu- nuz ' 2 - Futbolun anavata- nı nıve Avrupa Kupa- sı'nı hıç kazanamadı' 3 - \ıye adam gıbı bır bıranız yok' 4 - \eden hâla elekt- nklı trenlennızde kon- duktor var 1 5 - Saunaya*neden mayoyla gmyorsunuz' 7 6 - Domuz rostoyu neden nane sosuy la y ı- vorsunuz ' 7 - Eskı sömurgelen- nıze knkette yenılmek- ten ne zaman kurtula- caksınız ' 8 - Plajda bır gün ka- lınca neden îstakoza benzıyorsunuz' 9 - 1990 Dunya Ku- pası yan fınal maçını kım kazandı' Sız mı bız mı1 10 - \Vunbledonda son zafen ne zaman ka- zandınız' Lnuttuysa- nız bız hatırlatalım. 1936 Fred Pem 11 - 1966 yıhnda V\emblev de oynanan maçta Geoff Horst'un attığı golun hâla nızamı oldugunu neden bır tek sız ıddıa edıvorsunuz' Bild, önceki gıinkü sayısında Ingüizleri alaya alıp Britanyalılara bazı sorular yöneltti # Neden yolun ters tarafını kullanıyorsunuz'' # Futbolun anavatanı nıye Avrupa Kupasf nı hıç kazanamadı 9 # Nı\e adam mbı bır bıranız vok 1 otoriteleri 200 metrede düma rekoru kıran ve Mennean'ın 1979'daki rekorunu silen ABD'li atlet Michael Johnson'ın 19.66'lık derecesi, dün\a atletizm otoritelerini şaşırttı. Bu rekorun "Meksika'daki gibi deniz se>i\esinden yüksekte kırılnıış eski rekordan çok daha anlamlı bir rekor" oldugunu \urpula>an otoriteler, "\tlanta"da >eni rekorlar olabilir" >orumunu >aptılar. Fotoğrafta Michael Johnson, düma rekorunu ilan eden skor göstergesinin önünde görülü>or. (Fotoğraf REUTERS) Antrenor krizi Fatura onlara kesiliyorSpor Ser\isi - 10 Avrupa Futbol Şampı- yonası'nda başansız olan takımlann teknık kadrosu topun agzında tngıltere'ye buyuk umutlarlagelıp umduğu- nubulamayan ltalya. Rusya. lsvıçre. Roman- ya ve Bulganstan"ın teknık dırektorİen ulkelerınde 'is- tenmeyen adam' ılan edıldıler En bü\ük tepki Sacchi've Eleştınlere hedef olan teknık adamlar arasında en bu- yuk tepkıyı ltalya Teknık Dırektoru \rrigo Sacchi aldı Avrupa Futbol Şampiyonasi fınal- lerı oncesı Vialli, RobertoBaggk).Ba- resi gıbı yıldızları kadroya almadığı ıçın ıstenmeyen adam ılan edılen Sacchi. Gok-Mavı- lı takımın turnuva- ya daha ılk maçlar- da v eda etmesı uze- nne Italyan basını tarafından 'idam' edılmek ı^tenıyor Italy a Futbol Fede- rasvonu Başkanı „ Matresse ıle bırlık- Ron ıantse\ başansızlıklasuçlandı. teıstıfası ıstenen Sacchi ıçın kararhenuz venlmış değıl Bazı futbolculann Sacchfye sahıp çıkması \e 1998 Dun- ya Kupası'na kadar zaman ıstemelen kafalan karıştın- yor Isvıçrede Portekızlı Jorşe. Rusya'da Romantsev Romanya'da \ngel lordanescu Bulganstan"dadaPcne\ başansızlıkla suçlandılar Bu teknık adamlann goreve de- vam etmemesı ıstenırken ulkelenn federasyon başkan- lan y apacaklan toplantılar sonras>ı karar vereceklennı bıl- dırdıler Ozellıkle Rusya teknık dırektoru Romantsev ve Is- vıçre"nın Portekızlı çalıştıncısı Jorge'ye futbolculardan da buyuk tepkı \ ar TENIS / IŞ Bırçok defa uzerınde durduğumuz gı- bı mayısla, hazıran ayları arasında. ul- kemızde, daha doğrusu Istanbul'da bır ozel turnuva bolluğu yaşanır. Federe ve gayn federe butun kulupler, bır -ıkı spon- sor bulunca, mumkun olduğunca çok sa- yıda turnuva yaparlar Aralannda bır dıyalog olmadığı ıçın de genelde bır kargaşa yaşanır. Aynı gun- lere ıkı veya uç turnuvanın geldığı olur. Temsılcıler bundan şıkâyetçıdırler Yo- netıcıler şıkâyetçıdırler. Ancak bu şıkâyetler, hep kulıslerde kaldığı ıçın bır etkısı de olmaz Durum- dan dertlı olanlar "Federasyon ışe el koysun, turnuvaları koordıneetsın" dı- yorlar Kendı turnuvalanyla başa çıkama- yan bır federasyondan ozel turnuvaları kontrol etmesını beklemek fazla lyımser- lık olur. Onun ıçın aynı durum bu sezon da de- Veteranlara Sağlık Vizesi Gerekiyor vam edecek. Ne zaman duzelır? Işte onu kımse bılemez. Bu yılkı turnuvaların bır ozellığı, mas- terlerın de veteran tumuvalarında yer almaları. Bu genç musabıkların maçla- rına, bızım oiçuierımıze gore hayiı lyı pa- ra odulu konuyor Ancak burada da aksayan bır nokta var. Tam amator olan veteran tenısçıler, profesyonel tenıs hocalarının yaşları tut- sa da kendılerıyle bırlıkte aynı fıksturde yer almalarından rahatsız oluyorlar. Is- tenen, bunlann, ya hıç alınmaması ve- ya alınacaklarsa ayrı bır kategorıde oy- natılmalan. Ozel turnuvalardan soz açılmışken en yakın tarıhte oynanacak olan Bızım Te- pe nın geleneksel turnuvasına değıne- lım 8-20 temmuz tarıhlerı arasındakı "Bızım Tepe Open" on ıkı yaşına bas- mış bulunuyor Bu turnuvanın on ıkı yıl- dır değışmeyen, dığerlerınden farklı bır ozellığı var Veteran tenısçıler ve genç ka- tegorıdekıier bu turnuvaya, duzenleme komıtesının davetı veya uyelerden bın- nın davet ederek komıteye bıldırmesıy- le katılabılıyorlar Duzenleme komıtesı de kategorılerı ve çağıracağı tenısçılerı tespıt ettıkten sonra bunları davetıye yollayarak tur- nuvaya çağırıyor. Gunun koşulları ıçın- de haylı zor bır ış Ancak Bızım Tepe'nın geleneğı bozmaya hıç nıyetı yok. Turnu- vanın ıkıncı bır ozellığı de haytı zengın olan buyuk odullerın, derece alanlara değıl, tum katılanlara kurayla dağıtılma- sı Bır dığer nokta, yaşları tutsa da te- nısten para kazananlar kesınlıkle davet edılmıyor Veteranlarla ılgılı bır onemlı konu da- ha var. Bızım veteran tenısçılenmızın bu- yuk kısmı çok hırslı. Yazın şu bunaltıcı gunlennde kendı- lennı kaybedıp, guneş altında ıkı saat mu- cadele edıyorlar. Bundan doğacak teh- lıkeyı duşunen yok. Bu tenısçılerın lı- sansları da yok. Boyle olunca sağlık kontrolu de yok Oysa, sağlık vızesı per- formans tenısçılennden daha çok önlar ıçın gereklı Her yıl "maç oynayabılır" şeklınde sağlık vızesı olmayanların tumuvalara alınmaması gerekır Bunlar yapılamadığına gore hıç değıl- se, turnuva yonetıcılerı. ılerı yaştakılerın maçlarını geç saatlere kaydırmalıdırlar Hıç değılse sorumluluklar azalır. Aime Jacquet'den itiraf Fransiz ! ~™M^. mıllı takımının teknık dırektoru Aıme Jacquet. bu sezon Maıuhester Lnıted'a hem lıg hem de kupa şampıvonluğunu kazandıran unlu oyuiKusu Erıc Cantona'yı neden kadroya almadığını ^onunda a^ıkladı -'jayetCantona'yı kadroya alsavdım tum (ivun du/eninı değiştirmek /orunda kalacaktım" dıven Jacquet avrıca Cantona nın o\un stılının takıma uymadığını ıddıa ettı Ekran başında rekor İngıltere ıle Almanya arasında oy nanan y an tınal maçını telev ızyon ekranlarından 20 nııKon uzerınde Ingılızın ızledığı ve tum rekorlann alt ust olduğu açıklandı Yetkılılerson rekorun Prenses Dıana'nın ıtıraflarırtda kırıldıaını belırttıler Bobiç Almanya'ya döndü Hırvatıstan maçında omzu çıkan Alman mıllı takımının Çek asıllı J *> unlu oy uncusu Fredı Bobıç. takımının ingıltere ıle ovnadığı yarı tınal maçını beklemeden ulkesıne dondu Almanva'da bır açıklama yapan Bobıç u Hem takımımı yalnız bıraktığım hem de sakatlandığım için çok ü/gunum" dedı Djorkaeff, inter'de ısrarlı Saınt Germaın'den ltalya Lıgı'nın guçlu ekıbı Inter'e transfer olan Fransız mıllı takımının başanh tutbolcusu Viurı Djorkaeft Ingılterede uzennden yenı takımı Inter'ın formasını çıkarmıyor Dugary'nin transferi Fransa'nın - ^ Bordeau\ J %! takımında f —^ gollerle Avrupa'nın en yuksek transfer ueretıyle Barı.elona'ya transfer olatağı soylenen Cnstoph Dugary'nin dızındekı sakatlık genç futbolcuyu endişelendırdı ttalya'yagıderek AC Mılan'ın doktonına muayene olan Dugary nın bu ekıpten de transfer teklıtı aldığı oğrenıldı Cullit üzgün Fav on ekıpierden Hollanda'nın \v rupa Futbol Sampıyonasf na çeyrek tınalde veda etmesı. en çok İngıltere'de tutbol yaşamını surduren Ruud Gullıt'ı uzdu Turnu\ a oncesı yaptığı tahmınlerde tutmavan Gullıt. Hollanda Teknık Dırektoru Guus Hıddınk'ı de eleştırdı İngilterede sağırlık tehlikesi _^, ^ Ingıltere'dekı 10 \v rupa Futbol Şampıvonası'nın değerlendırmesını yapan uzmanlar statlardakı ses duzenının sağırhğa yol açabıleceğını açıkladılar Tarattarların yaptığı tezahuratlarla bırlıkte uygulanan ses duzenının nyrıui psıkolojık rahatsızlığa neden olduğu da bıldırıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle