05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25HAZİRAN1996SALI CUMHURİYET SAYFA HAFTANIN SANAT ÇIZELGESI 15 Miss Bently babasının 1937 yılındaki ölümünün ardından, çocukluğunda her yaz geldikleri Como Gölü'ne tatile gider. Yeniden kendini huzurda hissettiği bu yere yalnız başına seyahat eden Major-Binbaşı Wilshawun gelmesiyle olaylar gelişir. John Irvvin'in yönettiği "Gölde Bir Ay"da Uma Thurman, Vanessa Redgrave ve Edvvard Fox rol alıyorlar. Sinema • Ihanet Rüzgân: Andreu Lane tarafından yonetılen fılmın başrollerını Theresa Russel ve Adam Baldv\in payla^ıyorlar (Kadıköy Reks 336 01 12.' Beyoğlu Sine'pop 252 11 '6, Çemberîitas Şafak 1 516 26 60, Bakırköy İncirli 5'2 6439, , Galeria Prestige 560 '2 66 ) • Gölde Bir Ay: John Irvv ın'ın yönetmenlığını yaptığı fılmde Vanessa Redgra\e. Eduard Fo\ ve t Uma Thurman rol alıyorlar. (Beyoğlu Enıek 293 84 39. Harbiye As 24 ' 63 •, 15, Etiler Akmerkez 282 05 05. Parliament Cinema Clııh 263 18 38, htanbııl Priıuess 285 06 95, Bakırköy ~4 5'2 04 44, Ahunizade Capitol'310 06 16,Kadıköy Kadıköy ' 33'4' 00. Erenköy Apolİon 362 51 00, Fenerba/n-e Pyramid 348 01 50) • Mazeppa : Fransız tıyatrocu Banabas ılk yönetmenlık denenıesi olan fılmde aynı zamanda haşrolu de üstlenmış Beyoğlu Alkazar Sineması 245 '3 83) • Serçe : Franeo ZetTırellf ııııı yönetmenlığını üstlendığı tllnıde başrollen Angela Bettis. Jonatlıan Schaech ve Sıııead Cıısack paylaşıyor (Kadıköy Hollyıtvod338 90 "6 ,'Çemberîitas'ŞafuU 516 26 60) • Yorgan Hikâyesi Jocelyn Moorhouse'un yonetmenlığıni üstlendığı fılmde \\inona Ryder. Aııne Bancroft ve Ellen Burstyn başrollen paylaşıyor (Beyoğlu Fiius 249 01 66. Tesvikiye AFM 230 94 38, htanbııl Priıuess 285 06 95. Bakırköy Caroıısel 5"1 83 80, Ahunizade Cupitol310 06 16, Kadıköy Moda33'01 28) • 12 Maymun: Terry Gılıamın . yönetmenlığını üstlendığı filmde başrollen Bruce \\ıllis. Madeleıne Stoue ve Brad Pıt paylaşıyor (Etiler Akmerkez 282 05 05. Tesvikiye AFM 230 94 38. htanbııl Priıuess 285 06 95, Ortaköy Priıuess 22' 91 4~. Osmanbey Gazi 24 ~ 96 65, Etiler Hillside Parliament Cinema Clıtb 263 18 38, Kadıköy Süreyya 336 06 82, Ahunizade Capitol 310 06 16, Bakırköy Caroıısel 5~1 83 80, Bakırköy Renk 5'2 18 63, Beyoğlu Atlas 252 85 *6. Aksaray >//<//; 589 61 39, Pemlik Giiney 354 13 88) • Tehlikenin İçinde: Yönetmen Stanley TOIIÜ (Beyoğlu Fitas 249 01 66, Çemberîitas Şafak 516 26 60) • Sevimli Fahişe: \\oody Allenın yönetmenlığını üstlendığı filmde başrolleri Mıro Sorv ıno ve VYoody Allen paylaşıyor (Beyuğlu Alkazar 245 '3 83, Kadıköy Bahariye 414 35 05 ,Ataköy Prestij 560 ~2 66. htanbııl Priıuess 285 06 95) • Bağlılık Yemini: Ueli Steiger'in yönetmenlığıni ustlendiğı filmde başrollen Demı Moore \e Rosıe O'Donnell paylaşıyor. (Tesvikive AFM224 0505) ' • Şeker Adam: Filmin yönetmeni Bıll Condon (Ahunizade Capitol 310 06 16. Şisli Kent 241 62 03) - • Bebe: Chris Noonan yönettiği fılnı Turkçe seslendınlmiş (Etiler Akmerkez 282 05 05. Beyoğlu Fitas 249 01 66. Aksaray Yıldız 589 61 39. Fatih Feza 631 16 08, Kadıköy Modu 33'01 28, Bakırköy Corousel5'1 83 80) • Istanbul Kanatlanmın Altında: Fge Aydan \e Beatnz Rıco'nun rol aldığı fılmın yönetmeni Mustafa Altıoklar. (Beyoğlu Fitas 249 01 66. Bakırköy Carousel 5 7 1 83 80. Ortaköy Feriye 236 28 64, Bakırköy İnc'irli5'2 64 39, Kadıköy Atlanth 418 26 56) • Posta KutusuTınto Brassın yönetmenlığını \e başrol oyunculuâunu üstlendıiı film (Beyoğlulale249 2524, Çemberîitas Şafak 516 26 60. Bakırköy Avşar 583 14 V" Kadıköy Ocuk336 3"l) •Evrensel Kültür Merkezi'nde çarşaınba günü saat 19.00'da Frank Capra'nın yönettiği "Şahane Hayat". perşenıbe günü saat 19 00"da Jean Lock Godar'ın yönettiği "Serserı Aşiklar". cuma gunü saat 19 00'da Federıco Fellınf nin yönettiği "Sekızbuçuk". cumartesi günü saat 14 OO"te "Charlıe Chaplın'den Kısa Fılmler". cumartesi günü saat 19.00'da Hugh Hudson'ın yönettiği 'Ateş Arabalan' adlı fılmler i7İenebılır Tiyatpo • Tiyatro Tanı Özkan Schulze nın yönettiği 'Zinedeki Kadınlar' adlı oyunıı. cuma günü saat 20.00. cumartesi 18.00 ve pazargünü saat 15.00"te Martı Sanat Evı'ndesergiliyor. (251 69 '8) • Nejat İşler Marguerıte Duras"nın 'Ölüm Hastalığf adlı öyküsünden uyarladığı "Yalnızlıktır Benim Gızlı Sevgılim'adlı oyunu bugün saat 19.00 "da Fransız: Kültür Merkezfnde sahnelıyor. (252 02 62) • Umudum Tiyatro: Metm Zakoğlu'nun uyarlayıp yönettiği "Bir Delinin Hatıra Deften'nı hazıran ay ı .sonuna dek her salı saat 2O.3O'da Bahçelıevler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelıyor. (5'5 4()34) Sergi • Cahide Sart'ın 3. kışısel resim sergısi 7 temmuza dek Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yeralacak. • Zeynep Nergis'in re\ nak sergisi 5 temmuza dek AKM 1. parter fuayesınde yeralacak. • Çağdaş Ustalardan Sergi: 15 temmuza dek TEM Sanat Galerisi'nde görülebilir. • Nilgün Yönter Ercantürk ün kadın \e gıysı resimlerinden olu^an sergisi The Marmara Oteli Sanat Galerisi'nde 30 hazırana dek izlenebilır • Karma Yaz Sergisi Nun Abac. Muzaffer Akyol. Şadan Bezeyiş. Ayşe Gül Erbıl. Hamıt Görele. Halis Karakurt, Hasan Rastgeldi. Tayfur Sanlıman. Süleyman Saim Tekcan \e Berna Türemen'in yapıtlan 20 temmuza dek Toprakbank Sanat Galerisi'nde yer alıyor. • Cihangirli Sanatçılardan Karma Sergi: Beril ve Oktay Anılanmert. Balkan Naci İslimyeli. Gülsün Karamustafa, Ayşe Erkmen. Gün !rk, Telga Sudor Mendi. Ahmet Müdernsoğlu'nun da bulunduğu kırka yakın sanatçının yapıtlan Ekol Sanat Galerisi'nde 30 hazirana dek görülebilir. • Ayşe Can. Sami Ekav Ayşe Onur. Suna Orel ve Bülent Uçucu'dan oluşan 'Beş Yorumcu'nun karma resim sergisi 28 hazirana kadar Feneryolu Vakıfbank Sanat Galerisi'nde yer alıyor. • Tan Oral'ın "îsf ANbul' karikatür sergisi, Kabataş Kültür Merkezi B Blok Antik Du\arönünde izlenebilır. • Türk Resminde Insana Bakış sergisi Mımar Sınan Ünıversitesi Resim Heykel Müzesi'nde 12 temmuza dek izlenebılir. • Gogi Çageleşvili nin resim sergisi 20 temmuza dek Pabetland'da izlenebilır. (285 15 68) • Özen Tokattı resim sergisi. Kültür Bakanlığı Beyoğlu De\letGüzel Sanatlar Galerısı'nde izlenebilır. • Yavuz Saraçoğlu nun kışısel sergisi Büyükada Anadolu Kulübü'nde sürüyor. • Karma Sergi: Nazmı Yılmaz. Oral Enuğur, Muhsin Bılyap'ın sergisi Galeri Art Intercultura B Salonu'nda: Fikret Öztürk resim sergisi A Salonu'nda izlenebilir. Ergüven Altun ıse "çağdaş sanat' ıçerıkli mekân düzenlemelerıni sergi lıyor. • Oemir Kapılar da Yanar FOSEM'ın (Fotoğraf \e Sinema Emekçilerı Derneğı) fotoğraf sergisi E\rensel Kültür Merkezi'nde izlenebilir. • Buluşma Tülın Onat ve İsmet Ergün'ün resim sergisi Derimod Sanat Galensı'nde sürüyor. • Karma Resim Sergisi Enka Rönesans Galen Bar'da 5 eylüle dek izlenebilır.(274 09 67) • Ilk Adırrt: Resim öğretmeni Handan Kaynakgöz'ün öğrencılerının resim sergisi 30 haziran dek BEKSAV'da izlenebilir. (349 91 55) • Micha Kloth'un yapıtlan 28 hazirana dek Iki Maymun Sanat '***i4' GaleriM'nde izlenebilir. • İMKB 10. Yıl Resim Yarışması sergisi 28 hazirana dek İMKB Sanat Galerısi'nde. • Erişkin Lösemililer Yararına Karma Sergi 25 hazirana dek Tekel Genel Müdürlüğünde izlenebilır. • Dünya Kenti istanbui ve Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme' başlıklı sergiler. 31 temmuza dek Darphane-ı Âmıre'de izlenebilir. • Nuri iyem. Nasip İyem, Nedım Günsür. Hanefi & Serpil Yeter. Yaşar Yenıceli, Ruzin Gerçın ve Metin Ünsal'ın yapıtlarından oluşan karma sergi. Evin Sanat Galerisi'nde. (26581 58)" •Karma Resim ve Heykel Sergisi 28 hazirana dek Almelek Sanat Galerisi'nde yer alıyor. (269 80 14) •istanbui Not! falanopolis Mustafa Izberk'in kent karıkatürlerı sergisi MimarlarOdası Kent ve Yaşam Salonu'nda izlenebilir. • Yazmadan Basmaya Müteferrika, Mühendishane, Üsküdar sergisi 2 ağustosa dek \apı Evin Sanat Galeri'sindeki Karma sergiye katılan Nuri İyem ve Nedim Günsur'un yapıtlan. Yapı Kredi Kazım Taşkent Galerisi'nde devam eden "Yazmadan Basmaya" adlı sergi üç bölümden oluşuyor. Bu bölümlerde Avrupa'dan Türkçe baskı örnekleri, matbaanın Osmanlı'da kullanıldiğı dönemlerden örnekler ile İbrahim Müteferrika'nın bastığı haritalar, kitaplar ve de Mühendishane ve Üsküdar matbaalarından örnekler sergileniyor. ALINTILAR Kredı Semier Çıfter Kütüphanesı'nde görülebilir • Kainat Barkan Pajonk. Ahmet Ye^il. Unsal Toker. Serap Demırağ. Salıh Acar ve Şule Ulusoy'un yapıtlan 30 hazirana dek MEB Sanat Galerisi'nde izlenebilir (416 50 66) • DiyaloglarTürkiye ve Almanya'dan Sanatçılarla Çağdaş Sanat Sergisi. 29 hazirana dek AKM'de görülebilir • Akbank Koleksiyonu'nda İstanbui Resimleri 29 hazirana dek Aksanat'ta • Cavrt Mukaddes. Emin Koç. Ahme'Ozel. İsmet Değırnıenci. Fende Binicıoğlu. Enver Rakovıca ve Nazan Azeri'nın yapıtlannın yer aldığı "Açık Galeriler* projesı kapsamındaki sergi. Simurg Art Sanat Galerisi'nde Sörülebilir I Bedri Rahmi. Eren ve Mehmet Evuboölunun vazma seraısı 30 hazirana dek Ürün Sanat Galerisi'nde yer alacak. • MİHA Haber Ajansı'nın 'Yayımlanmamış Röportajlar ve Söyleşiler' konulu sergisi. 30 hazirana dek Marmara L'niversitesi Nişantaşı Kampusu'nda izlenebilir. • Acar Başkut'un bılgısayar ıle yaptığı resimler. sanatçının Çengelköy Kuleli Cad. 63 No'lu adresındekı atölyesınde izlenebilir. (321 70IHI) • Nihal Güres'in °Süslü Kokonalar' başlıklı sergisi 30 hazirana dek Barometre'de izlenebilir. (293 02 87) • Çağdaş Sanat 9 sergisi 30 eylüle dek Mıne Sanat Galerisi'nde. • Değişen İstanbui II: Hılmi Şahenk'ın fotoğrafları Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenebilır • Ivan BafoM'in "Istanbul Çiçekleri" gravür sergisi 29 hazirana dek Aksanat Resim Atölvesinde Müzik • 24. Uluslararası İstanbui Müzik Festivali kapsamında bugün İİ Devlet KonsenatuvarOrkestrasının konserı AKM Konser Salonu'nda saat 19.00'da «erçekleştırilırken yıne aynı saatte Aya Irını'de İskoçOrkestrası'nın konseri yer alacak. Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserı AKM Büyük Salon'da. Cenk Atasoy (keman) ve İris Şentürk'ün (pıyano) konserı AKM Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. Perşembe günü. Berna Sağdrç'm (trombon) katılacağı '9 V'ıyolonsel ıle Oda Müziğı' konseri saat 19.00'da AKM Konser Salonu'nda. I\o Pogorelich'in piyano resitali AKM Büyük Salon'da yeralacak. Cuma aünü. ho Poeorelich'in ikinci konseri bu kez saat 19 00'da^AKM Büyük Salon'da. Ceren Necipoğlu (arp) ve Bora Korkmaz'ın (pıyano) konseri saat 19.00'da AKM Konser Salonu'nda izlenebilir. Cumartesi günü. Kudsı Erguner'in müzik yönetmenlığınde Rembetiko programı saat 19.00'da AİCM Büyük Salon'da. Sıla Eser(vıyola) ve Senem Ercan (pıyano) dtnletisi AKM Konser Salonu'nda. saat 19.00'da LaScala\'a>lı ÇalgılarTopluluğu'nun konserı Aya trinıde yer alıyor. Pazar günü ıse. saat 19.00'da Nilgün Alkaya (piyano) ve İstanbui Trombon Dörtiüsü'nün konserı AKM Konser Salonu'nda, La Scala Yaylı ÇalgılarTopluluöu'nun' konsen yıne saat 19.00'da Aya frıni'de izlenebilır. • Parliament Jazz Festivali kapsamında bugün David Sanborn'un konseri Açıkhava Tiyatrosu'nda yer alıyor • Istanbul Blues Kumpanyâsı'mn La Scala Yaylı Çalgılar Topluluğu, Barok ve 19. yüzyıl opera bestecilerinin az tanınan eserlerini araştırmak ve buntarı seslendirmek üzere kurulmuş. 13 kişiden oluşan topluluğun cumartesi ve pazar günkü konserlerinde Locatelli, Albinoni, Haendel, Pergolesi, Tartini, Vivaldi, Mozart ve Salieh'nin yapıtlarından örnekler seslendirilecek. konserleri perşembe ve cuma günlerı saat 19.00"da Fransız Kültür Merkezfnde Serçekleştınlecek. I Aksanat'ta bugün Brahms'ın pıyano konçertosu (I-2) saat 12.30 ve 18.00'de laser dısc'ten gösterilecek. Perşembe günü yıne aynı saatlerde v ıdeodan opera aryalarından örnekler venlecek (Jose Carreras). Cuma günü saat 12.30'da Stıng'ın "Unplugged" konseri laser dıscten. saat i8.30'da ise De. Se. Doğaçiama Muzik ve Dans Topluluğu'nun "Insan ve '»"amaş: Seçmek" adlı gösterısı gerçekleştmlecek. Cumartesi günü saat 15.00'te Çaykovski'nın "L'yuyan Güzel" balesı laser dısc'ten gösterilecek. • İstanbui Blues Kumpanyası bugün günü saat 19.00'da Pımapen Kültür Evi'nde bir blues konsen v erecek. . (268 33 58) • Rumeli Hisan Konserleri kapsamında cuma \e cumartesi akşamı saat 21 .OO'de Sertab Erener konsen yer alıyor. • Flamenko Müzik Dinletisi Zafer Ataiay ve huseym Şarısaltıkoğlunun dinletisi cumartesi günü saat Î9.30'da Taranta Babu Kültür ve Sanat Merkezi'nde. fskoç Oda Orkestrası'nın şef Betin Güneş yönetiminde salı günü saat 19.00'da Aya Irini'de gerçekleştireceği konserde Branımir Slokar da (trombon) yer alacak. Şef Güneş'in "Orkestra Için Uvertür" adlı eserinin dünya prömiyerinin yapılacağı konserde Holst'un "St. Paul Süiti", Rota'nın "Trombon Konçertosu" ve Mendelssohn'un "Senfoni No. 4"adlı eseri seslendirilecek. Gösteri / Söyleşi • İFSAK'ta Perşembe günü saat 19.00- 20.00'de Atilla Tanyeli'nin hazırladığı dıa gösterisı gerçekleştirilecek. • Sahaf Cafe Kültür Merkezi'nde bugün saat 19.00'da "Adalet Ağaoğlu'nun Öyküleri" başlıklı söyleşiye Ahmet Behçet Çelik katılıyor. Perşembe günü ise saat 18.00"de "Caz Blues" üzenne yapılacak söyleşıye İbrahim Somay. cumartesi uünü saat 19.00'daki "Batı'da Türk Kimliği" başlıklı söyleşiye Şafak Başkır. pazar günü saat 16.00'daki "'Türkıye'de Çizgı-roman"konulu söyleşiye ise Hakan Alpin ve Hüsnü Çorıık katılıyorlar. (414 75 73) • Kabalcı Kitabevinde cumartesi günü saat 14.00 16.00arasmda Yalvaç Ural'ın imza günü yer alıyor. (261 67 44) • Şiir akşamları Ataol Behramoğlu'nun katılacağı etkınlik çarşamba günü saat 19.00-21.00 saatlerı arasında Taranta babu Kültür ve Sanat merkezi'nde. (235 2859) TAHSIN YUCEL Romanın Devleri "Yaşayan dünya yazarları arasında sıze göre en önemli ılk on romancı hangileri?" Böyle bir soru karşısında ne yaparsınız? istersenız, yanıtı ben ve- reyim: bir kez, yazın alanında eleme ve basamak- landırma içeren tüm sorular gibı bu soruyu da saç- ma ve başkaldırtıcı bulursunuz; sonra, karşınızda- kinin dayatmasıyla. her şeye karşın. bir yanıt oluş- turmaya girişince, eleme işlemmden hiç mı hiç hoş- lanmamanıza karşın, "on" sayısı gözünüze fazla gö- rünmeye başlar. Koca dünya yazınında on romancı sayamayacağınız içın mı? Hayır. Ama böyle bir so- ru ister istemez dünya yazınının gelmiş geçmış bü- yük romancılarını getirır usunuza: "yaşayan" sözcü- ğü de. sonuna gelmiş olmanıza karşın. tüm yırmin- ci yüzyıl romancılarını çağrıştırır: böylece. bırbıri ar- dından. çağdaş anlatı sanatının öncülerı geçer bel- leğinizden: James Joyce, Virginia Wooff, Proust, Gide, sonra günümüze daha yakın olanlar: Malra- ux, Borges, Faulkner, Hemingway, Sartre, Ca- mus, Ouenaud ve tıpkı bunlar gıbı dünyamızdan göçmüş olan birçokları. On sayısı ışte bundan son- ra, nerdeyse içgüdüyle, bu anımsadıklarınız düze- yınde "yaşayan" romancılar aradığınız içın fazla yük- sek bir sayı gibi gelir sıze: hemen yanıt veremeye- ceğinızi anlar. birkaç günlük bir süre ıstersinız. Ve- rirler. Gene de çok bocalarsınız. Lausanne'da yayımlanan haftalık L'Hebdo dergi- sinin (2.5.1996) bu kentte düzenlenen kıtap sergisi nedeniyle yaptığı soruşturmada kendilerınden bu soruya yanıt istenen on sekız kışının hepsı de aynı türden zorluklarla mı karşılaştı? Bu soruyu yanıtla- mak da zor. Dergi bu soruşturmanın uluslararası bir soruşturma olmasını istemiş, on sekız ülkenın (Rus- ya, Belçıka, Güney Afnka, Hindıstan, Arjantın. Da- nimarka, Büyük Britanya. Fildişi. Mısır, Senegal, Is- vıçre, Kebek, Ispanya, Fransa, Almanya, Meksika, Türkıye, Amerıka Bırleşik Devletlerı) on sekız ünlü gazetesinden bırer yazın eleştirmenine yöneltmiş sorusunu (bu arada, yanlış bir yönlendirmeyle ola- cak. Cumhunyet yazarı olarak da bula bula beni bulmuşlar), bu da, ister istemez. işin içine birbırin- den çok değişık tutumlann ve ölçütlerin gırmesine yol açmış. On sekız eleştirmenin tek tek yayımlanan dizelge- lerı gözden geçirildiği zaman hemen görülüyor du- rum: kımilerı, soruşturmayı bir yarış biçımınde de- ğerlendırdiklerinden olacak, ağırlığı kendı ülkelerınin, kendi bölgelerının yazarlarına vermişler, kımileriyse, yansız davranmak düşüncesıyle, tam karşıt tutumu benımsemişler (ben de ıkincıler arasında yer aldım: Türkiye'den tek bir yazarı, Melih Cevdet Anday'ı. hem de dizelgemın sonunda andım). Ancak. sonuç- lara bakıldığı zaman, ulusçuluk ve bölgecılık eğılım- lerini de aşan bir şeyler sezınleniyor. Orneğın böyle bir soruşturma sonunda. Gabriel Garcia Marqu- ez'in on sekiz eleştirmenden on üçünün oyuyla baş- ta yer alması doğal, onu dokuz oyla Milan Kunde- ra'nın, altı oyla Umberto Eco'nun alması da doğal, ama arkadan beş oyla Salman Rushdie'nın gele- bılmesı şaşırtıyor ınsanı, dört oy alanlar arasında, Mario Vargas Llosa vePaul Auster'ın yanında Sol- jenitzin'in yer alabilmesi de, yetmışli yılların başın- dan beri birbirinden ilgınç romanlar yazan Michel Tournier'yi benden başka hiç kimsenin anımsama- mış olması da şaşırtıyor (Ben onu dızelgemin en ba- şına koymuştum). ilk bakışta, pek de önemsemiyorsunuz böyle bir sonucu. aynı konu çevresınde bir başka soruştur- manın bambaşka bir sonuç verebileceğını düşünü- yorsunuz. Amagerçekten öyle mı. L'Hebdo en azın- dan gazete ve dergı seçimınde tıtız davranmış. Le Monde, Der Spıegel, El Pais, El Ahram, The New Yorkerve Cumhunyet gibı yayınların yazarlarına yö- neltmiş sorularını: aynı sorunun daha çok yazara ya başka yayınların yazarlarına sorulması durumunda, sonuç değişır miydı. Pek de değişmezdı belkı. Çun- kü soruşturmada öne çıkan yazarların büyük çoğun- luğunu ya belli bir olayın kahramanı olmuş (Soljenit- zin, Salman Rushdie). ya Nobel kazanmış (Saul Bel- low, Toni Morrisson, Soljenitzin. Marquez. Necip Manfuz) ya da tek bir yapıtla uluslararası olağandı- şı bir ılgı toplamış (Günter Grass: Teneke Trampet, Marquez: Yüz Yıllık Yalnızlık, Eco: Gülün Adı. Kun- dera: Varolmanın Dayanılmaz Hafifliğı, Rushdie) Şeytan Ayetlen, vb.) kışilerin oluşturması. günlük ve haftalık basının yazın alanında bıle her şeyden ön- ce güncele, "olaysaf'a değer verdiklerıni. bu alan- da da kendı tanrılarını kendisinın yarattığmı göste- riyor. Soruşturmada öne çıkmış tüm yazarların de- ğerinden kuşku duyduğum için mı söylüyorum bu- nu? Hayır, soruşturmada en çok on üç, en az üç oy almış yazarlardan Marquez, Eco, Auster benım dı- zelgemde de var. ama belirttığim gibi. güncelı ve olaysalı öne çıkaran iletişım evreninde. yazarların ve yapıtların değerlendirilmesinde ilk ölçütün yazın- sal ve düşünsel değerler olduğundan kuşkuluyum. Sık sık tanık oluyoruz, ulusal düzlemde olduğu gibi uluslararası düzlemde de bir ya da birkaç kişı öne çıkarılıyor, bir yapıtla büyük yazar olunuyor. etkın iletişım evreni bunları konuşarak, hep bunlar çevre- sinde dönerek görevını yerine getirmiş olmanın hoş- nutluğu içinde rahat edıyor. Söz konusu ettığı bü- yükler arasına bir Hintli ya da bir Afrikalı girdı mı, da- ha da rahatlıyor, çünkü böylece yansızlığını kanıtla- dığını sanıyor. Tüm söylemler birkaç kişi çevresin- de dönüp duruyor böylece, her şey kolaylaşıyor... Hele bir de en kolayın en büyük olduğuna karar ve- rılince! Ne var ki, yazınsal yaratırri da yazınsal ileti- şim de böyle bir yıldız dizgesiyle bağdaşmaz. çün- kü, büyük yalnızlık ve sessizlik çağlarında olduğu gi- bi, bu gürültü ve kalabalık çağında da yazın hep kendi yasalarına göre gelişir. öz oğullarını gene ken- di yasalanna göre büyütür. Ellı yıl sonra. Hebdo'nun dizelgesınden kaç kışı 1990'ların önde gelen romancıları arasında sayılır dersiniz? Bir, iki, bilemediniz, üç. Pamukbank'tan karikatür yarışması Kültür Ser\isi- Pamukbank. Karikatürcüler Derneğı'nın de katkılarıyla "Yaşasin Don Kışot' adlı bir karikatür yanşması düzenliyor. Katılımcıların en fazla üç eserle katılabilecekleri yanşmada çızim tekniğı serbest ve katılımcılar renkli veya siyah-beyaz çalışabilıyor. Yarı^ınaya gönderilecek eseıleıin yayınılaıııııış veya yayımlanmamış olması şartı da aranmıyor: ancak karıkatürlerin daha önce bir yarişmaya katılmamış olması gerekiyor. Birinciye 100 milyon. Karikatürcüler Derneği Ozel Ödülü'nü kazanan kışiye 35 milyon. başan ödülü kazanan üç kişıye de 25"er milyon para ödülü verılecek olan yanşma içın karikatürcülerin en geç 10 Ağustos 1996 tarihine kadar başvurmuş olmalan gerekiyor. Başvurular "Yaşasın Don Kişot" rumuzuyla. Pamukbank Reklaın ve Halkla llışkiler Bölümü Fulya Mah. Ali Samı Yen Sok. No.5 80450. Mecıdıveköy-İstanbul adresine yapılıyor. Katılımcılar daha ayrıntılı bilgi için 212-275 10 94 no'lu telefona danışabilirler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle