03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 20 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE HABERLERIN DEVAMI istanbul Edırne Çanakkale Kocaelı Izmır Manısa Aydın Denızlı B B B B B B B BY 24 29 26 23 30 29 31 27 Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskışehır Sıvas B BY BY BY BY BY BY BY 20 23 24 24 22 22 21 21 Zonguldak B 21 Antalya B 27 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van BY BY B B B B B B 2ö 27 35 35 32 32 19 25 BY 23 Batı Karadenız ın ıç kesımlerı Orta ve Do- gu Karadenız Iç Ana- dolu Iç Ege Goller Bolgesı Dogu Akde- n z ıle Dogu Anado u nun kuzeyı saganak \e gokgurultulu saga- nak yağışlı otekı yerier parçalı ve az bulutlu geçecek Hava sıcak gı bıraz azalacak Ruzgar kuzey ve batı yonlerden orta kuv vette esecek AVRUP Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madrıd Sofya Bruksel BY B B B B BY B B 18 27 27 24 18 30 26 21 Budapeşte BY 25 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belçyad Vıyana Bonn B B BY BY BY B BY B 2/ 27 17 17 18 26 27 22 B 26 Moskova BY 17 Aşkabat AB 34 Almatı BY 23 Taşkent BY 30 Baku B 25 Bışkek BY 24 Tıflıs BY 27 Kahıre BA 30 Şam AB 33 QAçık Parçalı bulutlu Sısı Bulutlu ^ Çok bulutlu YagmurtT Kariı > Gok gurultutû G U N D E M >RSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayjada sıyasete soyunanlann en hırsızı bızde Hukumete ortak olmak ısteyenlerın yon değıştırme yeteneğı artık bızı şaşırtmıyor Yaz sıcağında pervane alacağmıza uç-beş polıtıkacı alıp tavana asın, olup bıtsın Zaturreeye dıkkat edın a- ma Son on gun ıçınde partı değıştıren ıkı mılletvekılıne se- lam venp, hukumet kurma çalışmalarına geçelım DYP Adana Mılletvekılı Mustafa Kupeli partısınden ıstıfa edıp ANAP'a katıldı 13 hazıran perşembe gunu, ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Mesut Yılmaz ın sa- at 10 00'da basın toplantısı duzenleyeceğı duyurulmuş- tu. Şaşırdık - Mesut Bey sabahın korunde nıçın basın toplantısı duzenlıyor^ Oğrendık kı Kupeli, Çiller'den ıstıfa edıp Yılmaz'a ge- çecekmış. Mılletvekılı adaylarının adlannı, sıralarını, adaylık koya- cağı ıllen genel başkanlar belırledığıne gore Kupeh'nın, partı degıl, lıder degıştırdığını soylemek çok yanlış ol- maz Kupeh'nın 24 aralık seçımlerı oncesınde kulaklara ku- pe olacak bır sozu vardı "Çıller benım ıkıncı anamdır " Kupeh'nın şu demecı ne zaman vereceğını merak edı- yorum "Yılmaz benım ıkıncı babamdır. " Anlaşılıyor kı ınsan anayı-babayı ıkıledı mı arkası bıt- mek bılmıyor Ne mutlu Kupelı'ye, sulalesı genışleyecek DYP'nın Çanakkale Mılletvekılı Ahmet Hamdi Üçpı- narlar DYP'den ayrıldı ve Buyuk Turkıye Partısı ne (BTP) geçtı Çanakkale geçılmez ama mılletvekılı geçılır. Ne dıyelım'? "Devam et Uçpınarlar, hoştur sıyası kumartar " Dun de MHP Genel Başkanı Alparslan Turkeş gaze- tecılere şunu soyledı "Grup kurma çalışmalanmız devam edıyor Şu aşama- da aynntılannı veremem " Gorunen o kı mılletvekılı pazarı hareketlenecek Bız de ızlemeye devam edeceğız Pazara gelenlerın değen olçusunde duşuncemızı belırteceğız Ortülüyü örtmek ya da örtmemek... Hukumet kurma çalışmaları her partının ıçını karıştır- mıştı Bır tek RP de, kol kınlır cuppe ıçınde kalır yonte- mı ızlenmıştı Çıller bır "ılk"e daha ımzasını attı RP'yı de bırbınne kat- tı Tansu Hanım Erbakan'la geçen cuma gunu yaptığı goruşmede, kendısıne yanıt vermek ıçın altı gun sure ıs- tedı Nedenı malûmdu Salı gunu yapılması beklenen "or- tulu odenek" oy\amas\ndar\ "hukumet flortuyle "kurtul- mak Çıller'ın onensı nettı "Ben senınle koaiısyon kuranm ama örtülünün örtu- sunu açmazsan " Erbakan'ın bakışı Tansu Hanım'ı memnun ettı "Örtulu odeneğın açıklanmasıyasalarcayasaklanmış- tır Bız ona gore hareket ederız " Erbakan oncekı gun RP grubunda mılletvekıllerıne seslendı - Örtulu odeneğe ılışkın soruşturma onergesıne hayır dıyelım . Hoca sandı kı mılletvekıllerının tumu koyun Kımı vekıller çıkıştı - Nıçın hayır dıyeceğız, gerekçelennı ortaya koyun Oyun ıçınde oyun Bunun uzenne RP grubu dun bır kez daha, 'basına kapalı olarak" toplandı Bu kez toplantıya Erbakan katılmadı Aptesını boz- maktan korkmuş olmalı Durumu Şevket Kazan ıdare ettı Her şeyı bır yana koyalım, sadece örtulu odenek tar- tışması bıle TBMM'nın aczını ortaya koyuyor Bu durumu otekı ulkelere anlatsak bıze gulerler TB- MM neyı tartışıyor'? Ortuyu açalım mı açmayalım mı'' Ortunun altında ne var ? Net bıhnmıyor Ama ıddıalar vahım Degıl gerçek ol- ması, konuşulması bıle urkutucu Yapılması gereken en kestırme yol, sorumlu kışının kamuoyunu rahatlatacak bır açıklama yapması Sorumlu kışı ne yapıyor? "Açıklarsam sıstem çoker, savaş çıkar, çevre ulkeler- le aramız açılır" dıyor Açıklamama gerekçesı, açıklamadan vahım Ve RP bu durumu bır koz olarak kullanıp hukumet he- sapları yapıyor DYP'yı ANAP'a karşı kullanıyor Hakkın- da verdığı soruşturmalarla zor durumda bıraktığı Çıller'e ıp uzatıyor Kabul etmelıyız kı Turkıye'nın en etkın lıderı Çıller Malvarlığı ANAYOL'u bıtırdı Ortusu RP yı karıştırdı Çıller'ın bu olağanustu yeteneğını olçmek çok zor Ol- çusuz ÖYS deneme sınavı / 2 C E V A P A N A H T A R I FEN BILEV1LERI I C 2 D 3 E 4 A . 5 B . 6 C J E 8 A 9 D . I 0 C II \ 12 A 13 B. 14 B. 15 B 16 D. \i E. 18 A. 19 E 20E.2İ C.22 A. 23 C.24 D.25 B.26 D.27 C.28 B 29 A 30E.31 C.32B. 33 A, 34 B. 35 C, 36 A. 37 D. 38 A. 39 E. 40 D 41 E. 42 E. 43C.44D.45E.46B.47C.48 -V49 E.50 D.51 \.52E 53 A. 54 D. 55 C. 56 D. 57 B. 58 C. 59 B 60 D 61 E MATEMATİK 1 C.2D.3 A.4E.5B.6A.-D.8 A.9D 10 B. II A. 12 E. 13 E. 14 A. 15 A. 16 D. 17 E, 18 A. 19E.20C 21 ^.22E 23C.24E,25B.26 A.27 B.28 B.29 C.30 D.31 B 32 B 33C.34B 35 C 36 D 37 B. ^8B,39C 40D41 E 42 D 43 E 44D 45 A, 46 D,47 B 48 E. 49 B. 50 C 51 C 52 C TURKÇE 1 D. 2 C, 3 A. 4 C. 5 A, 6 D. 7 E, 8 D, 9 C 10 E. 11 B 12 D. 13 B, 14 D, 15 C. 16 C. 17 A. 18 E. 19 D.20 B.21 A. 22B.23 A,24E.25B,26E 27 A,28 D.29 B.30 E.31 C 32B.33 E.34D,35C.36A,37E 38B.39D 40C41 D 42B.43 A, 44 D, 45 E. 46 C. 47 B, 48 A, 49 C, 50 A. 51 A 52 D, 53 B, 54 E. 55 C. 56 B. 57 B, 58 C. 59 D. 60 A. 61 A 62 C, 63 B. 64 E, 65 B SOSYAL BİLİMLER 1 C.2E,3E,4B.5 A.6D.7C 8 B, 9 D 10 A. 11 B. 12 E 13 D, 14 A. 15 A. 16 D, 17 C. 18 C. 19 D. 20 D, 21 \. 22 B 23 A. 24 A. 25 E. 26 B. 27 D. 28 E. 29 C, 30 D. 31 B. 32 E 33 D. 34 A, 35 A. 36 C, 37 B 38 E 39 D 40 B, 41 B 42 E 43 A. 44 E, 45 D,46C,47 A. 48 D,49C 50E,51 D 52 C 53 A. 54 B. 55 E. 56 B, 57 A. 58 C 59 E 60 E 61 B 62 D 63 A, 64 E, 65 E, 66 C, 67 C, 68 4,69 B, 70 D, 71 A,"2D TURBAN'da yolsuzhık bitmiyor• Baştarafı 1. Sayfuda uzenne kurumbunyesındeıncele- meler y apan muiettış Gökhan El- verdi tarafından hazırlanan rapor- da. İstanbul Bolge Mudurluğu'ne aıt tenıs kortu \e lojmanlann bo- ya. bakmı onanm harcamaları ge- rekı,e gosterılerek bazı şırketlere mılyarlarca lıra odeme yapıldığı ancak bu ışlenn ydpılmamasi uze- nne bu şırketlere aıt faturaların "gıda gideri" olarak gosterıldığı belgelendı Bılgın'ın mıllet\ekılı seçıldığı 24 \rahk seçımlennden kısa sure once vapıldığı anlaşılan voNuzluklarla ılgılı mufettış rapo- runda tenıs kortu boyamave ona- nm harcaması olarak Metro İnşa- at fırmasına 6 9 1995 tanhınde 224 mılvon 250 bın lıralık odeme \ apıldığı. ancak bu tesısın perso- nel tarafından 1 kutu toz boyayla bovandığı onanm ışlerının ıse ya- pılmadığı belırlendı Mufettış ra- porunda ayrıca. kurumun Beldıbı tesıslen bunyesınde muhasebe ofı- si olarak \apılması planlanan bına ıçın 1994 yılında Âlım Satım ve Yaptırma Komısyonu'nca 140 mılvar lıra bcdel bıçıldığı. ancak komısyonun 27 8 1995 tarıhlı ıkıncı kararında. bu bınanın 880 mılyarlırabedelle "•müdürlukofi- si" olarak yapımının kararlaştırıl- dığı anlaşıldı Soz konusu bına, kurum yonetımı tarafından 1995 v ılı ıçınde "bitirilmiş'* olarak gos- tenlmesine karsın yapılan ıncele- meler sonucu boy le bır bınanın bu- lunmadığı saptandı Raporda kurumun istanbul Bolge Mudurluğu tarafmdan ya- pılan fatura sahtecılığının dokumu şoyle - 15 *> 95 tarıhlı Şahın Tıcaret'e aıt 172 mılvon 500 bın lıralık te- nıs kortu bov a bakım taturası yok edılerek yenne Adnan Cingöz'e (toptancı kasap) aıt aynı tutardakı sucuk, sosıs. salam faturası konul- du - 24 8 1995 tanhlı Asena Inşa- at'aaıt 310 mılyon 500 bın lıralık fatura yok edılerek venne Merkez Et Tanzım Gıda Şırketı'nın 25 8 1995 tanhlı pastırma. sucuk faturası konuldu Asena Insaat'a aıt 22 8 1995 tanhlı 264 mılvon 500 bın tutanndakı lojman bakım onarım faturası da vok edılerek ye- nne 28 8 1995 tarıhlı Merkez Et Tanzım Gıda Şırketı'nın konserve faturaları konuldu - Şahın Tıcaret'e aıt 1 10. 13 17.20 26. 28Nısan 1995tanhle- nne aıt toplam 1 mılyar 506 mıl- >on lıralık tenıs kortu çevre du- zenleme faturası yok edılerek >e- nne Merkez Et Tanzım Gıda Şır- ketı'nın 624 mılvon lıra tutannda- kı faturası konuldu Aradakı farkın nereye gıttıgı ıse bıhnmıyor - Asena Inşaat fırmasının 4 9 1995 tanhlı 229 mılyon lıralık lojman bakım onanm faturası ye- nne, avnı tutardakı Adnan Cın- goz'eaıt 10 8 1995 tanhlı eskı gı- da harcaması gosterılen fatura ko- nuldu - Erler Hafnvafın 15. 21, 29 Hazıran, 3. 7 Temmuz 1995 tanh- lı lojman bakım tamırat bedelını ıçeren 975 mılyon lıralık faturası yok edılerek yenne. Yapser lnsaat fırmasına aıt 976 mılvon 149 bın lıralık tatura konuldu Raporda, ışletmenın. muhasebe kayıtlannın değı^tınldığının anla- şıldığı behrtılırken bakım onanm masrafı gostenlen faturalann, or- tada yapılan bır ı^ olmadıgı ıçın "dikkat çekeceği*' endışesıyle gı- da faturasına çevnldığı gorusune yer verıldı Raporda. personelle yapılan goruşmelerde faturalara yansıyan hıçbır ışlemın vapılma- dığı voırgulanırken. yalnızca tenıs kortunun boyanması ıçın 1 kutu toz boya harcandığı bu ışı de per- sonelın yaptığı ıfade edıldı Ra- porda aynca. TURBAN'ın çeşıtlı tesıslennde 24 Aralık seçımlerı oncesınde çok sayıda kışının "üc- retsiz" kaldığı, seçım propaganda- sı ıçın Bılgın'ın seçım bolgesı olan lsparta"ya gıden çok sayıda kışıye de kumanya sağlandığı saptaması- na yer \erıldı TURBANMa ılgılı daha once de Bılgın'ın seçım bolgesı ıle yaptı- ğı telefon konus.malannı kuruma odettığı. DYP Genel Başkanı Tan- su Çillerın eşı Ozer Içuran ÇH- ler'e aıt 2 yattan Presıdenfın ba- kım onarım harcamalannın duşuk gostenldıgı Dengeadlı vatın ona- nm ve bakım harcamalannın da alınmayarak kurumun zarara uğra- tıldığı belgelenmıştı Bunun uzenne açıklama yapan Çıller ıddıaları >alanlamıs Bılgın depersonelebaskı vapılarakıfade- lerının alındığını ılerı surmuştu Bılgın avnca. halen genel mudur- luk gorev ını yapan eskı Teftış Ku- rulu Başkanı Hilmi Seçilmiş'ı bu olaylaragoz vummakla suçlamiş- tı Seçılmış ıse vaptığı açıklama- da. Çıller'ın. Presıdent ve Denge vatlannı Kuşadası Mannası nda ındınmlı olarak yenılettığını veta- hakkuk ettırılmeven mıktarla bır- lıkte Çıller'ın kuruma 114 bın 66 marklık (53 bın 200 lıralık kurdan 6 mılyar 600 mılvon Iıralborcunu odemedığını açıklamıştı Salilı Güngör'e 100 mflyarhk dava ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - ANAP Genel Başkan Yardımcısı ve Istanbul Mıllet- vekılı Halit Dumankaya. atv'de yayımlanan "Ctoeras>t)n" adlı programın yapımcısı ve es- kı İstanbul Malı Şube Müduru Salih Güngör aleyhıne, 100 mılyar lırahk tazmmat davası açacağını bıldırdı Dumankaya, Güngör'ün programında, Vakıflar Genel Müdürliıgû ıha- lesınde yolsuzluk yaptıgı ıddıalanna yer ver- dığı, ancak kendıstne cevap hakkı tanımadığı gerekçesıyle bu karan aldığını bıldırdı Gun- gör'ün konu ettığı ıhale ıle ılgılı ıddıalar ko- nusunda mahkemede akiandığını ve venleme- yecek tek kuruş hesabı olmadığını ılen süren Dumankaya, yolsuzluk yapanlann ahtapot gı- bı heryerde adamlan olduğunu, ancak bunlar- la sonuna kadar mucadele edeceğını söyledı Dumankaya, bazı çevrelenn yolsuzluklann üzenne gıtmesınden rahatsızlık duyduğunu ve kendısıne çamur atmaya çalıştıklannı savuna- rak "Yolsuzluk yapanlann >«r üstünde, yend- tında, börokraside. basında, siyasette adamla- nvar" goruşiınu dıle getırdı Dumankaya,dun duzenledıgı basın toplantısında kendısı ıle ıl- gı ıddıalann yeraldıgı 'Operasyon' programı- nın yayımlanmasından sonrakı gelışmelen an- latırken Güngör'ü ağır dılle suçladı Gun- gör'ün kendı partısınden mılletvekılı adav ı ol- duğunu ve seçılemeyınce kendısıne ve bazı partılılere gıderek "Beni vali vapın" dedığını one süren Dumankaya, "Bu iddialanortava at- masjndabuikiunsuruzayıf«oru\orunı. Birih- timal belki de başka partiden nıillet\ckili ada- yıolmakistivor"dedı Dumankaya. hakkında- kı ıddıalann yay ımlanmasından sonra, kendı- sının de daha sonra canlı yayma çağnldığını ve olumlu yanıt verdığını anlattı 17 hazıran günu berabenndekı noter ıle saat 10 00'dan, gece 03 00'e degın atv bınasında bekledığını, ancak programa çıkanlmadığmı vurgulayan Dumankaya. bekleme sırasında Güngör'ün programında. '•Biitün imkânları vermemize rağmen Halit Dunıanka\a prugrama kaülma- dı" şeklınde anonslar yaptığını soyledı Du- mankaya, -Buanonskarşısındaoradakiemek- çilerin büe vüzii kızardı. l tançlarından yanı- ma gelemediler'" dıyc konuştu Dumankaya. toplantıda D\'P lsparta Mıl- letvekılı Ömer Bilgin ın TLRBAN yonetıcı- len ıle yaptığı bır toplantıda alınan notlar ol- duğunu ılen surduğu el yazısıyla yazılmış bır metnı de gazetecılere dagıttı Bu metındekı "H.D. ile bire bir etkilevecek bır krçi ile angaje edilmelidir. H.D. ınevgul edecek bır konu u/e- rine av rı bir ekip oluşturularak ügUendirilme- Hdir" ıfadelenne dıkkat çeken Dumankaya. yolsuzluklarla mucadele etmemesı ıçın dıkka- tının başka yonlere çekılmek ıstendığını. an- cak kımsenın kendısını yolundan çev ıremeye- ceğını soyledı RP> Çiller'i kurtardı I Baştarafı 1. Sayfada de örtulu odenekten para aktanlmasının Baş- bakan ın takdır yetkısı olarak nıtelendınleme- yeceğını. bunun. gorevı suııstımal anlamına geldığını soyledı Temızel, vapılan gızlı ışlenn ve devlet sırlarının. gorev devn sırasında bel- gelerıyle bırlıkte aktarılmasının gızlılığe aykı- rı olmadığını kaydettı DSP'lı Temızel. Çıl- ler'ın yapılan hesaplamalara gore örtulu ode- nekten toplam 1 4 trılyon lıra harcadığını bıl- dırdı D\ P kahramanmaraş Mılletvekılı Mehmet Sağlam Çıller'ın yenı Başbakan'a bılgı verme- mesını savunurken konunun "*dev let sırtarının açıklanama>acağı~ ılkesıne dayandığını ıddıa ettı ANAP Malatya Mılletvekılı Miraç Akdoğan. devletın ışçısıne memuruna. yatınmlara akta- racak kaynak bulamadığı donemde. halkın 5 kuruşunun bıle çarçur edılmemesı gerekırken s s mılvar lıranın bır dolandıncıya kaptırıldıgı- nı ^ovledı Akdoğan. •*ÜsteIik5.5miKarliranın dolandırıcıva kaptınldığı donem de bir ekono- mi profesörunıin başbakan olduğu dönemdir" dıve konuştu Akdoğan. Tansu Çıller ın. örtulu odenekten 500 mılvar lıra çekıldığını ılk kamuoyuna getı- ren kışı olan RPGrup Başkamekılı Şevket Ka- zan'ı "şerefsizlikvevatanaihanet"lesuçladığı- nı anımsattı 76 vıllıkcumhunyet tanhınde ılk kez bır baş- bakan hakkında örtulu odenek harcamalanyla ılgılı soruşturma açılması ıstendığıne dıkkat çe- ken Mıraç -\kdogan Çıller'ın. hakkındakı ıd- dıalarla ılgılı Başbakan'a bılgı v ermeyerek suç- lamaları kabul ettıöını ılen surdu AN'v.P Uşak Mılletvekılı Vüdınm.4ktürkde Başbakan Mesut Vılmaz'ın Çıller'den örtulu odenekle ılgılı bılgı almav a hakkı olduğunu v ur- guladı \kturk "S'ılmaz'ınortuluodenektenva- pılan vasaya aykın harcamalan belgeleyebıle- ceğını soyledığını belırterek "Soruşturma açıl- dıktan sonra, eğer mumkunse aklanır, değibe bin vılda bir başımıza gelen felaketten kurtulu- ruz" dedı Kazan: Gündeme getiren, Yılmaz RP Grup Başkanvekılı Şevket Kazan sataş- ma uzenne soz alarak örtulu odenek konusunun yalnızca kendısı tarafından gundeme getınlme- dığını soyledı Konunun ılk kez Mesut Yılmaz tarafından Kasım 1995'te gundeme getınldığı- nı elındekı dergıy ı de gostererek belırten Kazan. şoyle dedı "\\AP yalnızca konuşur, ama > apması gere- keni vapmaz. soruşturma önergeİerini vermez. TEDAŞ ve TOF\Ş konusunu da A1NAP gunde- me getirdL, ama onergeleri biz verdik. Ben 500 miKar liravı. Mesut Yılmaz kulislerde basına duvurduktan sonra gıindeme getirdim. Koca- eli'nde duzenledigim basın toplantısında Baş- bakan V ılmaz'ı açıklamava davet ettim. Sonra ne olduvsa oldu ve belgevi ortava çıkardı, foto- kopisini dağıttı. O gunden beri ne ben. ne bir baş- ka arkadaşım. örtulu odenekle ilgili tartışmala- ra katıldı." REFAHYOCda25fıre 246 kabul oyuna karşılık 264 oy la örtulu ode- nekle ılgılı onerge reddedılırken DYP ve RP'lı bazı mılletvekıllerının oylamada hazır bulun- maması dıkkat çektı DYP'den yurtdışında bu- lunan Mustafa Zt-ydan dışında oylamaya katıl- mayan Çıller muhalıflerı şunlar Cavit Çağlar, Rıfat Serdaroğlu. \aşar Dede- lek, Tevfik Diker, trfan Demiralp, Köksal Top- tan, Refakldin Şahin. Necdet Menzir, Mehmet Batallı. Genel Başkan Erbakan'ın dagırmedığı oyla- maya RP'den Oğuzhan Asilrûrk, tbrahim Halil Çeİik. Zeki Ergezen, Kazım \taoğlu \e Şevld Vılmaz katılmadı HADEP'in Güneydoğu raporu '3 bin köy boşaltıldı' İstanbul Haber Servisi - Halkın De- mokrası Partısı'nın (H^DEP) hazırla- dığı "TürkiveGerçegiveHABITATir adlı raporda. son 4 yıl ıçınde Doğu \e Güneydoğu ıllennden yaklaşık 3 mıl- yon ınsanın goç etmek zorunda kaldı- ğı. 3 bın koyun yakıldığı ve boşaltıldı- ğı, 150 bın evın ıse tumuyle yok oldu- ğu v urgulanarak "Yerleşim sorununun çözumu için banşonkoşuldur" denıldı •Güne\doğu'da savaş' Parlamentoda temsılcılen bulunma- dığından HAB1TATII konferansına ka- tılamayan HADEP. goruş ve onenlen- nı duyurabılmek ıçın hazırladığı rapor- da. Rıo Deklarasyonu'na gore "barış. kalkınmave çevre konularının birbi- rine bağımlı" olup banşın ıse "\azge- çilmez bir koşul" olduğu vuraulandı HADEP Raporu'nda. "TürkiÇe'de 12 yıldır bir savaşın siirdüğü" belırtıle- rek on bınlerce ınsanın olduğu, mılyon- larcasının evsız ve topraklanndan goç etmek zorunda kaldığı, doğa. çevre ve tanhı mırasın tahrıp edıldığı kaydedıl- dı Raporda. Turkıye'nın ekonomısı- nın. sıyasal yaşamının da aynı nedenle darboğaza suruklendığı anlatılarak "savaş ortamında", ınsan haklanna dayah. demokratık bır kent yaşamının olamayacağı kaydedılırken BKl'nın bu sonucu gormesı aerektıöı ıfade edıldı 1915. 1922, 1925-32, 1938. 1950 ve 1960'lardakı goçlerın anımsatıldığı ve goçun ulkenın aynlmaz bır parçası ha- lıne geldığıne dıkkat çekılen raporda şoyle denıldı "En kapsamlı sorunları da beraberinde getiren bir goç dalgası şu anda yaşanmaktadır. Bazı kıilturle- rin kaluitıları -Vnadolu'dan silinmekte- dir. Askeri bölge ilan edilen Kars ili va- kınlanndaki \n\ kenti, baraj sulan al- tına girecek Hasankeyf kenti Hakkâ- ri'dcki vok edilen Nasturi vapılan, Di- > arbakır ve diğer birçok kentin tarihsel kent dokusunun hızla vok olması. Fet- hive vakınlarındaki kavakov. bu olgu- \a birer ornektir. Şimdi tatrio daha ve- ni boşaltılan 3 bin kövun goruntüsu ile tamamlanıvor.~ H\DEP'Raporu'nda. 1990 \e 1993 yıllan arasında toplam 11 Güneydoğu ılınde 479 koyun sakıldığı \e boşaltıl- dığı belırtıldı En yoğun goçun yaş,an- dığı 1994 vılında. sadece Dıyarbakır'ın 12 ılçesıne bağlı 118 koy ve mezranın yakıldığı. ınsanlarının ıse goç etmek zorunda kaldığı belırtılen raporda. 1995 vılı ıçınde Dıyarbakır Mardın. Batman. Tuncelı. Sıırt Hakkan Mu> ve Bıtlıs te 100den tazla koy ve mez- ranın boşaltıldığı yer aldı Raporda av - nca. Doğu veGunevdoğu ıllennden Is- tanbul'a goç eden 365 kışı arasında va- pılan anket çalışmasının sonuçlanna da yer venldı Bü> ük göç Anket sonucunda 1984 ıle 1996 yıl- lan arasında en yoğun goçun yuzde 33 oranıyla 1994 vılında yaşandığı.en yo- ğun goç veren kentlenn Mardın Bıtlıs v e Şırnak olduğu belırlendı Aynı çalış- ma ıçınde. kışılenn ılk goç ettıklen yer- ler de goz onunde bulundurularak en y oeun goç alan kentin y ıızde 59 oranıy - İa Istanbul olduğu ortaya çıktı 6 Rusya PKK'yi desteldiyor' • Baitarafı 1. Sayfada rol arama çalışmalarına bır an once ba^lanması gerektı- ğını kaydettı \BD ve Batı'nın. Kuzey Irak ta. kendı hımayelenn- de bır Kurt dev letı kurulma- sindan hoşnut olacaklarını vurgulayan Harp Akademı- len Konıutanlığrnca yenı y ay ımlanan "Petro-Strateji" adlı kıtapta "veni savaşsüa- hı" olarak nıtelenen petrol konusunda aynntılı değer- lendırmelere yer venldı Ge- lışmış ulkelenn. bır para ve guç kay nağı olan petrole sa- hıp olmak ıçın kıyasıya mu- cadele ıçıne gırdıklerı vur- gulanan kıtapta Turkıye'yı yakından ılgılendıren petrol boru hatlan konusuna da ge- nışyeravnldı Kıtapta.ozet- le su değerlendırmeler ya- pıldı Çeçenistan harekâtı boru hattıyla ilgili: Çeçenistan so- rununun zamanlaması. Ba- ku petrollen ve boru hattı ıle ılgılı muzakerelerın Azer- baycan ıle Batılı ulkeler ve Turkıve arasında başladığı doneme rastlaması tesadu- fı değıldır Baku-Novoros- sisk boru hattı projesını ka- bul ettırmek ısteyen Rusya. Çeçenistan "dakı bağımsı2lık hareketını tez elden bastır- mak ıstemıştır Baku petrol- len antlaşmasına uzun sure ıtırazeden Rusya. ekonomık ve polıtık desteğıne ıhtıyaç duyduğu Batı konsorsıyu- munun baskılan sonucu, an- laşmanın petrol hısse boyu- tunu (yuzde 10) kabul eder- ken Batı ve Turkıye'nın onerdığı Baku-Ceyhan bo- ru hattı projesıne şıddetle karşı çıkarak Baku-Novo- rossısk Boru Hattı guzergâ- hında ısrannı surdurmekte- dır Budurum Kafkasya'da- kı çatışmalann odak nokta- sını oluştuımakta ve Turkı- ye ıle Rusya'nın gelecekte- kı ılışkılennı de yakından ıl- gılendırmektedır Bakü-Cevhan zor: ABD yonetımı. Hazar \e Kafkas petrollennın duny a pazarla- nna ulaştınlacağı çok sayı- dakı boru hattı guzergâhla- rından bınnın Turkıye'den geçmesmı tercıh ettığını çe- ^ıtlı mahtıllerde ıfade etmiş- tır Ancak son karann. tıca- rı mulahazalar gereğı kon- sorsıyum uyesı şırketlenn venleceğını de vurgulama- dan geçememektedır Bu nedenle. Baku-Ceyhan bo- ru hattının gerçekleşme ıh- tımalı. hıç de yazıldığı ve çı- zıldığı gıbı kolay olmaya- caktır Konsorsiyum uyesı lngılız BP şırketı ıle Rus- ya'nın yaptığı ıttıfakın ABD şırketlen ıle Rusya arasında gerçekleşmeyeceğının hıç- bır garantısı yoktur Rusya. petrol boru hattının ekono- mık çıkarlan yanında, Tur- kıye'den geçmesının Turkı- ye'ye sağlayacağı polıtık avantajlarla daha çok ılgı- lenmektedır Turkıye'nın onerdığı, ABD'nın şımdılık destekler gorunduğu Baku- Ceyhan boru hattı guzergâ- hının gerçekleşmesı duru- munda. Turkıye bolgesel ve uluslararası alanda sadece ekonomık değıl. aynı za- manda polıtık nufuzunu da arttıracaktır Dolayısıyla, bugunku halınden bıle ra- hatsızlık duyduğu Turkı- ye'nın bu şekıldeguçlenme- sı ve etkınlık kazanması ıh- tımalı bıle. Rusya'yı sonde- rece rahatsız etmekte ve en- dışelendırmektedır Bu ne- denle. Turkıye'nın onerdığı guzergâhın Batı ulkelen ta- rafından kabul edılmemesı ıçın her yolu denemektedır Rusva PKK'yi destekli- yor: Dığer yandan (Rusya) PKK ve Kurtlerle ılışkılen- nı arttırarak Ermenıstan. Gurcistan ve hatta Azerbay- can uzennden teror orgutu PKK'ye lojıstık destek sağ- lamakta ve boylece Bakü- Ceyhan guzergâhının guve- nılır olmadığını vurgulama- ya çalışmaktadır Gerçı er- ken uretım boru hattı ıçın ılk etapta ABD. Rusya'ya kar- şı Turkıye'nın yanında yer alarak ıkı guzergâh belırlen- mesıneyardımcıoldu Boy- lece ABD. Rusya'nın Sov- yet donemındekı gıbı bu bolgede tek etkın guç olma- sını ıstememekle bırlıkte. halâ guçlu olan Rusya'nın da bır kalemde gozardı edıl- mesıne musaade etmemek- tedır Petrol vedoğalgazta- şınmasındakı boru hattı gu- zergâhındakı çıkar çatışma- sının kolay ca çozumlenme- yeceğı, Baku-Ceyhan hattı- nahemenışıkyakılmayaca- ğı. olaylann gelışınden ga- yet açıkça anlaşılmaktadır Ege'detekrar petrol aran- sın: Ege'dekı haklanmızdan ve Kıbns Turk halkının ge- leceğınden odunler vererek Yunanıstan'lauzlaşmayaca- ğımız ve hıçbır kazanım el- de etmeyeceğımız kesındır Bu nedenle. Turkıye gerçek bır denız polıtıkası ıle Ege Denızı'nın kaynaklarından faydalanmasını bılmek zo- rundadır Oncelıkle Ege'de petrol arama ve bulma faalı- yetlerıne tekrar başlamalı- yız Yabancı ve ozel şırket- lerın guç ve deneyımlen ıle malı olanaklarından favda- lanmadan. Turkıye Petrolle- rı Anonım Ortaklığı'na (TPAO) daha buy uk olanak- lar tanımadan Ege'de petrol bulmak. Ege petrolunu eko- nomımıze kazandırmak mumkun olamaz Ege'de petrolun bulunması Turk ekonomısını ve enerjı sek- torunu canlandıracaktır Ul- kemızın kalkınmasına kat- kıda bulunacaktır Eğer pet- rol ve doğalgaz yoîcsa. bu konuda fazla dıdışmeye ge- rek olmadıgı da anlaşılacak. bulunursa ıkı ulke adıl bır bıçımde payla^maktan baş- ka bır şey yapmayacaktır OLAYLARIN ARDEVDAKT GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada nun ölıim listesinde oldu- ğu öne sürülen DYP Şan- lıurfa Milletvekili Sedat Bııcak, önteki gün Cıım- hınnet'e JM değerlendir- meyiyaptı: Btişku polıs ve astsu- ba\laı da \ar Bu kışıler koı unın oı Devletin, >>uç odakları- nın üzenne gitmekle gö- revli organlarının, böylesi bir durumla karşt karşıya kalması, kirlenmenin bo- yutlarının yerel olçüleri çok aştığını ortaya koyu- yor. Adli Sicil Genel Müdür- liiğü 'nün bir raporu geçen günlerde Cumhuriyet'te yer almıştı. Raporda, ntaf- yanın sadece istanbul da 20 bini aşkın silahlı elema- nının olduğu vurgulanı- yordu. Başbukan Mesut )ümaz da bu gdrevi üstlenmesinin ardından, hükûmeticraat- larına ilişkin olarak dü- zenlediğı Uk basın toplan- tısında, Muf\a\ı hınıık kentleıden sokııp cıtaca- <>ı: deme gereği duymuy tu. Görünen o ki bu konuda biraz geç kalınmış. Hakkında soruşturma a^ılan kişiler henıİT zcın- h dır. Onlara şimdiden, nıaf\a ıne\ı damgası yapıştırmaya hakkımız yok. "sevarkiortaya atılan iddialar. konuyla ilgilikişi- lerin verdiği ifadeler, de- ıneçler, mafyamn devlet i^indeki uzantılaıının " sanılanın çok uzerinde ol- duğunu ortaya kovuyor. ' • • • 28 terörist I oldurülchı Vurt Haberlen Servisı- Ela- zığ ın Alacakava ılçesınde, bır grup PKK lının asken bır araca saldırmasi sonucu çıkan çatışmada 5 er şehıt oldu. 5 er varalandı \an ınGurpmarıl- ^esınde 2 bın kadar kov un ıle 12 çobanı kaçıran teronstler- den 28*ı dun duzenlenen ope- rasvon sonucu olduruldü Kdhramanmardş'ta MLKP orgutu uyesı 6 kışı yakalandı Elazığ'ın Alacakavd ılçesı Akyurek Jandarma Karakolu vakınlannda oncekı gece dev - nye gorev ı vapan bır askeri araç bır grup PKK lının sal- dırisına uğradı Askerlerın karşılık \ermesi uzenne çıkan çatışmada Ozgul Ekinci (Samsun) Adil Hist (Gıre- sun) ŞerefKuçuk(Erzurum). Halil Sağır (İstanbul) Gok- han \\dınlı (Bursal adlı erler •>ehıt oldu Çatışmada yarala- ndn 5 guvenlık gorev lısı Ela- zığ -\sken Hastanesı ıle Dev- let Hastanesı nde tedavı altı- na alındı Teroristlerın vaka- lanmdsi ıçın bolgede genış çaplı operdsvon başlatıldı Olağanustu Hal Bolge Va- lılığı'nden yapılan açıklama- vagore\an ın Gurpınar ılçe- sı Valınca Yaylasi bolgesınde hayvdn otlatan 12 çoban ıle bırlıkte 2 bıne ydkın kuçuk- ba^ hayvan bır grup teronst tarafından oncekı gun kaçınl- dı Çobanlardan bınnın tero- nstlerden kaçarak durumu gü- \enlık guçlerıne bıldıımesı uzenne Iran sınırına dogru kaçdn teronstler takıbe alın- dı Bır sure sonra sağlanan sı- cak temas sonucu 28 teronst olduruldu Çatışmada. 4 uge- çıcı koy korucusu 5 guvenlık gorevIIM yaralandı 4 çoban ıse kurtarıldı TÖITEKS A.Ş.DEN HİSSE SENEDİ SAHİPLERÎNE DOTTll 1 S'rketımız Tumteks Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A Ş 21 06 1996-05 0" 7 1996 tanhlen ara'sında 1 (bır) nolu yenı pay dlma kuponu ortak'arımızd ruçhan haklarını kullandıracaktır 2 tç kaynaklardan yapılan Nermave artı^ına ılışkın olarak. 2 (ıkı) nolu yenı pay alma kuponu karşılığında dağıtılacak hısse senetlen ve 1995 yılı kârına ılışkın olarak ortaklarımıza dağıtılacak hısse senetlen sermaye artışının tıcaret sıcıhne tescılı \e Turkıye Tıcaret Sıcılı Gazetesi nde ılanını takıben 2 (ıkı) nolu venı pay alma kuponu \e 1996 yılı karpayı kuponu karşılığında ortaklarımıza bedelsız hısse senetlen venlecektır ILAN Yakakent \e Çevre Koylen Yardımlaşma \e Davanış- ma Derneğı. Fatoş Sokak No 1 "* Ce\ ızlı - Maltepe tstan- bul adresinden taşınarak 30 Hdzıran 1996 dan ıtıbaren fa- alıyetlerını Tugay Yolu Zuhal Caddesi No 14 Cevızlı - Maltepe istanbul adresınde surdurecektır llatlılere duvurulur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle