05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 20 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE İe[İrfl96 PA FUTBOI ONASI A Milli Futbol Takımımız, Danimarka'ya da yenilerek şampiyonaya veda etti DefterL golsüz ve puansız kapatbk Türkiye: 0 Danimarka: 3 STAT: Hılhhoıough (Sheffield) HAKEMLER: \\kokı\ Lc\ıtık<>\ (6) Sergueı Foııı- sa (6/ Siivıııı Fıant\oıızo\ (6) (Rus) T\.R\(\\t:Rıiiml4) Rcap (4ı 'Bııleıu 4ı 4lpa\ (4) Veclar 14) Tugcn 14) Ta\iun (4) Ogıın (4) 4b- dııllah (5) Oı luııı (4) tSafh r 4) Haım (5) Hakan (İ)(\nt4) DANİM\RKA: 5c lıenıcu lwl ( 7 ; Ht l\ eg (5). Rıepcı (6) Hoghl?) Schıonberg(5KH Lwseıı5).B \ı- eheıı (6) Tli(>nı\vn (5j \f Luudnıp(6). \ıehen I") 4ıukı\cn (5) (S 4ıulcf<en 'ı B Laudıup (''/ GOLLER:DA 49\ı-X4B Laudıup dk 69 4 \ı- t'lseıı S4R1 KARTLAR: Tugcn Ta\fun Rıı^ıı. Heheg H Luı\cn SHEFFILLD (Cumhuriyet) - El RO 96 da D Grubu nda ovnadığımız ıkı mat,ı da kavbedınee Danımaıka kaışılaşması •formaliteden" oteye gıtmedı Danımar- ka'nın ise.azolançeyıek fınal şansını sur- durebılmek ıçınTurkıve'yı farklı yenmesı gerekıyordu ancak Hnvatistan-Poıtekız maçının sonueu da. Danımarka'nın çey rek fınal bıletını alıpalamayacağını belııleye- cektı Sonuçtada Danımarka'ya3-0yenıl- dık. ELRO %'yı ıstedığınıız puanı ala- madan. ıstedığımız golıı atamadan son si- rada tamamladık Danimarka we 3 siray ı alarak tuınu\a\a \eda ettı Danımaıka. mıllılerımız karşisinda ılk yarıda 'dağınık'bıroyunsergıledı.hucum- da 'isteksiz'dı. orta sahada pres s apma> ı hıç duşunmedı Sa\unmada ıse kopuk kopuk o\ nadı Mıllılcnmızde Tolunay saıı kan cezasi nedenıyle torma gıyemedı Tayfun Hami \c Orhan'ı sahaya suren Terim. mıllıleıı- mızdengalıbıyetbeklıyordu \ncak ılkya- rıda Hakan'ın gol noktalarında tutuk olu- s,u. Abdullah'ın ıstedıgı topUn alamayisi. gol bulmamızı zorlaştırdı Bu >anda sade- ce Orhan ıle gol gırışımınde bulunduk Bu şutu da kalecı Schmeıchel mukemmel bır refleksle kornere çeldı Sa\ unmada zaman zanıan yaptıgımız ha- talaı da Danımaıka forvetı ıle kaleumız Ruştü'yugollekarsı karsıvabııaktı \ncak kalecımız. ılk \arıda 2 golluk \uruşuonle- dı Orta sahadan hucuma kalkarken ağır hareketlerde bulunmamız. pres yapmavı unutmamız pas hatalarının çoğalması. of- sayta »ık bik dus.memız. gol beklentımızı bo- şa çıkardı Ikıncı \arı\a Hakan'ınycıınc \uf ı ala- rak baslayan mıllılerımızın. bu yarıda ser- gıledığı dağınık futbol sa\ unmada sık Mk goltehlıkelerı \aşamamıza\olaçtı -W da- kıkadaB Laudıup unattıgı golleyenıkdu- ruına duşen mıllıleı ımız. toparlanacağına dağınık gorumusunu surduıdu Sa\ unma- da o\ le hatalaı yapmavabaşladıkkı pasha- taları o\lesıne ı,ogaldı kı. 2 gol "geliyo- rum'sınyalını veıdı \e69 dakıkadaA \ı- elsen skoru 2-0 >aptı Ikı farklı yenık duıuına duşen mıllılerı- mızın Satfet ıle bulduğu gol otsast gerek- çesıyle savılmadı Arka arkaya kazandıgı- mız frıkık atislarından Hamı ıle sonuç ala- madık Artık sadece v şeref'golunu duşunen mıllı takıınımızın detanstakı dıkkatsızlı- ğındenvararlananB Laudıup.84 dakıkada nıaçın ->korunu belırledı 0-3. NOTLAR / Z4FER \K\PKİRLİ Gurbetçiler, Hakan'ı ıslıkladıSHEFFlELD(Cumhuri>et)-Mılh ta- kım. dun Danimarka onune ılk kez ka- tıldıgı ^\rupa Futbol S?ampı\onası na \eda ıçın çıkarken FatihTerimde son kez a\->ıldızlı takıınımızın ba^ında goıe\ >apı\ordu Buıuktu HatıhTerım Gore\de kaldı- ğı sııre iveriMiıde olunılu v~ok ^e\ \ap- tıklarına ınandığını ıtade eden Fatıh ho ca "Tekar/um.j;()re\inK'galibi\etle\e- da etmek. Bunun için mucadele edece- ğiz. Futbolculanmızın bunu gerçekleiti- reccgıne inanı>urum" dı\oıdu Ancak olmadı Mıllı takım Min maçında Danı- marka'şa farklı mağlup oldu Dun ak^amkı kar^ılj^mada. uzerle- rındekı moral bozukluğunu atarak cık- tıklarını so>le\en mıllı takımı son ıııa- çında desteklemek uzere se\ırcılerımız tnbundekı >erlerını almı-,lardı Turk bCN ırulerının daha tazla olaca- gını du>unen vetkılıler taraftarlarımıza daha çok \er a\ ırmı^lardı Aneak. bek- lenen olmadı Danımarkalılaı kendıle- nne a>nlan \en. bır koltuk bıle kalma- >acak ^ekılde doldururlarken Turkıve mbunlenndebo^luklargozeçarpıvordu Mıllı takımın sergıledıgı futbol gur- bettekı \anda^lanmızı da memnun etme- mı^tı Takımımız alevhmeTurk trıbun- lennden zaman zaman protestolaı dus ul- du Bundan da en çok pavı. turnu\anın enkotugolculenaıasindago>,tenleıı Ha- kan aldı kai!>ıla>ınamn ılk\arısında "Hakan dışan"^eklınde tezahuratlar trıbunler- den vukseldı Sonuçta Hakan ılk \aıı- nınbıtımı\leo\undanalındı Tuılıve ııın yedığı ılk golden Nonıa bazı se\ırcılerı- mızın trıbunlerı terk ettığı de gozleııdı K.arşila^iTia sonraM az ba\ ıdakı Turk se- yırcısı. pol^ korumasi altında Mattan a\nldı Mıllı takım kafileM. bugun TSİ 14 (Xl"te Nottıngham'danaMilaıakak^anıu^tu K- tanbul'a donecek D Grubu Puan ELEŞTİRİ/ MMIMITSERT Eve Dönüş Acı Oldu Ulusal ekıbımız son maçında da beklenenı veremezken Danimarka hıç bır çaba gostermeden, savunma yanlış- larımızı de^erlendırerek ıstedığı yengıyı aldı Ulusal ekı- bımız, yıtırdığımız ıkı maçın moral bozuklugu ve tızıksel yorgunluğu nedenıyle yuruyerek futbol oynamaya çalış- tı Danımarka'nın da bu tempoya uyması, ızlenmesı sı- kıntı veren kotu bır futbol ortaya çıkardı Fatih Terim ılk maçlarda oynatmadıgı Hami, Orhan ve Tayfun a şans verıp olası bır yorgunluğa onlem alarak değışık bır takım çıkardı Ulusal takımımız ılk ıkı maçında etkılı oldugu savunma ve orta alanda başarısız olunca Danimarka karşısında dağıtdı 'Ne olursa olsun bır gol atalım' koşullanması sa- vunmadakı dıkkatımızı dağıttı Orta alanda topu çabuk yı- tırmeme duşuncesıyle çok kısa ve yavaş paslar yapınca oyunun kontrolu bızdeymış gıbı gozuktu Ancak ataklar- da çoğalamamak, gereklı pas ıletışımını sağlayamamak bu bolgede dağılmamızın nedenıydı Karşılaşmanın genelınde her ıkı takım da yuruyerek fut- bol oynamaya çalıştı ilk yarıda Recep ın goğsuyle rakı- bın onune bıraktığı tehlıkelı gerı pasıyla Abdullah'ın kor- nerden gelen ortaya attıgı guzel vole akılda kalan hare- ketler Maçın ıkıncı yarısında Fatıh Terım, Hakan'ın yanına Arif ı oyuna alarak ağır Danimarka defansının arkasına hız- lı ve çabuk ataklar gelıştırmeyı duşundu Ancak Dani- marka savunması kontrollu savunma anlayışıyla Arıf ve Hakan'a pozısyon vermedı Ekıbımız savunma yanlışıyla yenık duruma duştukten sonra mutlaka gol atmalıyım du- şuncesıyle kalabalık olarak ataklara çıktı Savunma on- lemlerını gevşettığımız bu anlarda Danimarka, gırdığı sa- yısız pozısyonlan değerlendırerek gollerını attı Turnuva oncesınde bızım ıçın kolay rakıp olarak goru- len Danimarka. futbol kalıtesı olarak bızden ustun bırekıp degıl Fazla çaba gostermeden yapılması gerekenlen ya- pıp savunma yanlışlarımızı degerlendırerek farklı bır so- nuç aldılar Avrupa Şampıyonası'ndan -kendı kapasıtemızın ustu- ne çıkan bır futbol oynamamıza karşın- kotu bır sonuç ala- rak donuyoruz Ama burada edındtğımız deneyım dunya kupası elemelerı ıçın onemlı bır avantaj MAÇ SONRASI Terim üzgün Milli takımın hu\uk umudu Hami, Danimarka karşısında nıaç hmunca çok çalışmasına karşın etkili olamadı. (Fotoğrat RLL ] 1 KS) Portekiz, Hırvatistan'a fark attı Portekiz: 3 - Hırvatistaıı: 0 STVP. C ıı\ (nınınd HAKEMLER:fl(./;i(///nHt'/»<//ıs (6) Hunsiiolftfi) HumldSaıheı (6)l4lmamu) ?O^XZhAZ:Bıiuı<")-Secreten()l6) Oceuno(5) Coııto/5) Pıntu(5) Stı Pınro o/ C <ısicı nııBuıbo\sıi 5) Dwıu\ (4ı tınttnuıo (6)(Domıngo\ 6) Sou\u (5)(Ta\un \ 5) Fıço (5) HlR\ATİST\N:\//m;r(4>-PaW/aç/5> Soldot5)-Smn(, (A; Bılıt, (6) Kflademnıç <5)(Boban 5) Jaınıl5) Juue\u, (6) Pıvsmeckı <4)(4\aıunıç6/- Punııı, (4)(Sııkeı V I /tldMl, <>) GOLLFR: Dk 4 Fıço Dk 33 Pınıo Dk SJ Domıngoi NOTT1NGHAM (Cunıhu- ri\et)- D grubunda Portekiz. Hırvatütan"13-ü \enerek çe> - rek fınale lıder olarak çıktı «.ar^ıla^maoncesınde Hır- vatıstan 6 puanla grup lıderı. Portekiz ıse 4 puanla ıkıncı sı- rada\dı Hır\atteknıkdırek- tor Bla/e\iç, bıraz da çe>rek fınalı uarantıkmenın\erdıöı rahatlıkla B«ban.Suker.\sa- noviçgıbı o\uncuları dınlen- dırmeşı ıı\gvm gomıu^tu Por- tekız. ılk varıda ustun olan taraftı \e ıkı guzel gol attılar Ikıncı \anda Hırvatıstan. as- larını ovuna surunce oşuna hâkımoldu Ama golu bulan vıne Portekiz oldu Vekarsı- la^ma 3-0 sona erdı G.Saray'dan hentbole sempati DENİZPERlNSl Hentböl camusimn en bu\ uk ozlemı salonlaıda Be^ıkta> la bırlıkte Feneıbalıce \e Galata- sara\'ı da gorebılmek Bu ko- nuda uzun vuredıı temaslarını burduren \onetiı.ıler ılk olumlu ı^ığı G Sara\ dan aldılar Hent- bol Federasvonu na taks çeken Sarı-kırmızılı kulubun genel sekreten \teş C nal Erzen konu- \ u ılk genel kurulda goruşecek- İennı bıldırdı Goruslermı jldığtmız Erzen kulup olarak butun bran^larda faalnet gosterınekten bdvuk mutluluk duvacaklannı belırte- rek ^o\ le konu^tu -Ilk gene) kurulumuz 1997 mart a\ında. \ncak butçe>le il- giühazısıkmnlanmuvArveağus- tos a>ı içensindeolağanustu nıa- li kurulu toplamaM duşunu\o- ruz. Eğer bu gerçekleşırse hent- bol şubesinı de goruşeceğiz" de- dı Erzen. nialı danı^manlann hentbolun getın-aoturusunu he- saplasatakiaıına da dıkkat \,c- kerek "Hedefimizsporahizmet Gonjnı çok olursa sponsor ara- >abüiriz^Ancak muhakkakspun- sor olmasını duşunmu\oruz" şeklınde konu>tu Hentbol Federas\onu Baijka- nı Serhat Bılgi gelı^melerden son derece memnun oldugunu belırterek "Gcçen yıl \lmama Ba>an Hentbol MilliTakımı'nın sponsoruOpeLG.Sara\ "a bu ko- nuda \ardını etmek istemişti. Eğer istenirse bu sorun çozulur. Bi/(j.Sara\ camıasınabukonu- da her turlu \ardımı >apma\a hannz" dedı Galatasara\ ın bu gırışımım olumlu bulan Genel Sekreter -Vd- nan Ze>tingoz. "Hentbolun Fe- nerbahçe \e Galatasara> 'a ihti- \acı\ar. SonMuardabeUibirme- safe katettiL Ancak bu ıkı kulu- bun açtığı şubelerle bu\uk hız kazanın/. Galatasara> hentbol şubesini açarsa Fenerbahçe'nın de arkasından geleceğine inanı- dne konu>tu SHEFFİELD (Cumhuri- >et) - Fatih Terim -\\rupa hutbol î>ampı\onasi napuan- siz \e golsuz \eda ettıgı ıçın uzgun Terım Danimarka karsısına sadeı.e gol atmak \e puan al- mak ıçın çıktıklannı belırterek ' Ancak goruldu ki ilk 2 ma- çın bunalınunı u/erinıi/dcn atamanıışı/. Sonuç \onun- deıı Turk halkına huradan bır şe>lcr \ermek istcrdik. \nıa olmadı. Turk futbolıı- nun \e futbolcusunun tecru- be eksikliğj daha once de so\- k'dığını </ibi burada bır kez daha gorulmuştur. Ama bu- radan alacağımız dersler \e \\ i ornekler vardır. Her şam- pi\una henı futbolcular hem de teknik adanılar için bir tecrubedir. Buradan oğre- neceğimi/ şe\ler mutlaka \ardır. Önemli olan bunları ileri\e taşı>abilmek" dedı Danimarka maçında surat- lı tutbol o>namava çalı^rıkla- ıını kaşdeden Terım "Ancak iddiamı/ın kalmamış olnta- sı ıı\ unumuzu etkiledi \e ko- tu oNnadık" dı\e konustu HınatisUin maçını hâlâ unu- tamadıklarını ka\deden Te- rım. "Eğer omaçı kazansak \e Danimarka karsısına id- dialı çıkabilst'\dik. herkes çok daha tarklı bır milli ta- kım i/lerdi" şeklınde konus- tu lerım son olarak kendılerı- ne busuk destek \e \akınlık gosteren tarattarlaıa \e bası- na tesekkuı ettı Danimarka teknık dııekto- ru Rıchard Moeller Nielsen ı»e turnu\a\a \eda ettıklen ıçın uzgun oldugunu so> lerken ruıkı\e"\ı de o\du \e "İ\i bir takım. İ> i o> uncuları >ar. Ancak gerek hucumda ge- rekse sav unmada ceza ala- nı içerisinde başarısızlar" şeklınde konuşm Atletizm Federasyonu bir hafta sonra karar değiştirdi öüDopînge hoş görü Ahmet Çakar'a yetmiş puan Amıpa Futbol ŞampKunası'nda milli takımımızla birlikte ulkemki tenısil eden hakem Ahmet Çakar \e vardınıcıları Turga> Gudu-Akif Uğurdur, başarılı bir \önetim göstererek Tiirk hakemliğinin gururu oldular. Hakem Ahmet Çakar \e \ardımcılan, ozellikle beraberlik goliınden sonra zoriuk derecesi artan nıaçta kritik ofsa\t pozisvonlannda doğru kararlar \erdiler. OtoritelerAhmet Çakar \e \ardımcılannm 100 ü/erinden 70 puanı hak ettiğini «Aledilcr. (Fotoûraf RELTERS) Cünün icinden • HABİTAT2 nınmımaııMğitGü- loksuz, 20(14 Olımpı\atlan ıçın mıllı olımpıvat komıtesi ıle bırlıkte çalısa- caklarını belırterek " l luslararası Olimpi>atKomitesi2004olimpi>at- ları için e\lulde geli>or. Vine sıfır- dan başladık" dedı • Be>iktaş Kulubu Basketbol Şubesi Sorumlusu Abdullah Atanıan. basket- boldekı transfersıstemmın kuluplen bu- \uk zaraıa soktuğunu \e kisa suıede değısmesi gerektığını sovledı • l.ligin>eni takımı Samer.dıştrans- ferde Karsnakalı Erbıl ve Dışarba- kırsporluTuncay'la l'ervıllık sozles- me ımzaladı • Dun koşıılan at \anşlanndaaltılıgan- jan: 5-6-K-3-4-4 kombınesını bılen 'l 166 kışı. 56 mıhon 710 bın 800'er 1ııa ıkıamıvekazandı \RİF KIZILVALIN \tletizm Federasvonu. geçen hatta do- pıng ıddıalan gerekçesıvle mıllı takım kaın- pından çıkardığı <\nkara\enımahalle Bele- dı>espor atletı Çiğdem Arslan'm 1 85'lık •şaibeli" Turkı\erekorunuona\ladı lOgun once Ankara'da duzenlenen Turkıve Atle- tizm Bırıncı Lıgı Ikıncı Kadenıe\ani;lann- da vuksek atlamada 1 S5 gıbı surprız bır de- rece elde eden ancak dopıng komroiune gırmeden Naılı Moran Pıstı'nı terk ettığı ıçın 'dopingyapa'suçlamalan ıle karşı kar- şı\a kalan Çıgdem Arslan'ın rekoru askıya alınmıştı Ne var kı \ururluktekı Gençlık Spor Genel Mudurlugu >onetmelıklen ge- reğı kırılan rekor sonrasi dopıng kontrolu sanı aranmadığı ıçın Çıgdem -\rslan m 1 85'lık derecesi "otomatikman' geçerlı sa\ıldı Kendisinesozluçağrı \apıldığı hal- de yarıs gunu \e 1 gun sonrası kontrole gıt- meven \e I haftalık bır aradan sonra ıdrar testme gıren Arslan'ın rekorunun geı,erlı ılan edılmesı atletizm dumasında tepkı ıle kariilandı Atletızm sporunun onde gelen- len saıbelı rekoru geçerlı sa\an \luharrem Oalkılıç federas>onuna ates puskurdu Adı- nın açıklanmasını istemeyen eskı bır fede- rasvon uvesı. "Dopingyapıp rekor kırnoriar. Federas>ondabuola\aalet olmor" açıklamasinı vaptı Hacettepe Unı\ersıteii bunyesınde ver alan Dopıng Kontrol Merkezı vetkılılerı ıse Arslan'ın rekor kırdığı varışta do- pıng vapıp vapmadığının aradan 1 hafta sure geçtığı ıçın anlaşılamava- cağını açıkladı Hacettepe Lnı\ersıtesı Dopıng kontrol Merkezı Baskanı Proı Dr AjtekinTenu- zer \ılan hıkavesıne donen ( ıgdeııı Ars- lan ola\mı \orumhrken burokratık engel- ler nedenıy le sağhklı sonuı,lar alanıadıkla- rını açıkladı "Saris. sonraM pistı terk eden Vslan a dopıng kontrol fornıu ımzalattı- ramadıklan n,ın suı,lamalann sadece id- dia'da kaldığını bıldıreıı Prot Temızer. "Artık bu sporcunun gunahı boynuna di- yoruz. Bu çocuk doping \apmış \a da >ap- mamış olabilir. Ama kendisıne form imza- lattınlamadığı ıçın kontrole gırmeden kaçtı di\emi\oruz. Eğer o form imzalahl- sa>dı xe atlet pisn terk etse> di o zaman do- pıngden ka<,tı di\e>orumlanabilirdi. Ama >ınıdi kendisını Mtıİanı ile baş başa bırakı- \oruz. Çunku o yanştan 7 gun sonra \apı- İan kontrolde alındığı iddia edilen u\ancı tünı ilaçların ı/ıne rastlanılamaz. Bu. Gençlik Spor Genel Mudurluğu'nun bü- >uk bir eksikuği. Artık uluslararası musa- bakalarda olduğu gibi her rekorda dopıng kontrolu şartı aranmah" a^ıklamasinı \apt. Federas>on: Kontrol \apıldı Atletizm Federas\onu Baijkanı Muharrem Dalkılıç ıse tum bu suçla- malara karsm 7 gun sonra yapılan dopıng kontrolunun geçerlı savılaca- gını \e rekorla dereeemn tesı.ıl edıleceğını bıldırdı Dalkılit, "Bu atlet a> nı \anştan bir hafta sonra \ine piste çıkmış \e >a- nşmıştır. O gun de kontrole gîrdığı ıçın aksa\an bir nokta \ok" dedı TENİS-KULİS /IŞIKÎSTI Bılındığı gıbı tenıs turnuvaları yaş _ kategonlenne goreoynanırve şoyle | | I 1 duzenlenmıştır 12-14,16-18 vebu- " • • yukler Son bırkaç yıldır buna on yaş ve altı grubu eklenmış bulunuyor Oncelerı bır şolen, bır gosterı şeklınde baslayan et- kınlık son ıkı yılda musabaka turnuvası ol- du Bundan sonra da tartışmalar başladı On yaş çocuklannın maç yapmasının daha doğ- rusu bır yanşma havası ıçıne gırmesının psı- kolojik yonden doğru olmadığı ılerı surulu- yor Çunku "on yaş ve altı 'denılınce, yedı sekız yaşındakı çocuklar da aılelen tarafın- dan bu turnuvalara sokuluyor Şu anda TTF tarafından duzenlenen on yaş ve altı tenıs turnuvası, Antalya da oyna- nıyor Bu bakımdan konu bır kere daha gun- deme gelmış bulunmaktadır Kısa bır sure on- _ _ _ _ nın berabennde olması gere- Tııpnııusı fılıif1 m u ? k <y°r °°kuz °yuniukbırmac I U I I I U V U U I U I I I I U • ıçm mılyonlarcalıramasrafge- ce istanbul'a gelerek bır semıner duzenle- yen unlu Alman tenıs hocası on vaş ve al- tındakı çocuklann musabaka tenısı oyna- masına kesınlıkle karşı çıkmış bunun çok sa- yıda çocuğu kortlardan uzaklaştırdıgını ılerı surmuştu Songunlerde bırçokaıleylebuko- nuyu konuştuk Hemen hemen hepsının go- ruşu aynı noktada bırleşıyordu ''On yaş çocuklannın turnuva oynaması- ntn psıkolojik sakıncasının yanı sıra başka onemlı faktorler de var En onemlısı de şe- hır seh/r dolaşmak Bu hem maddı hem ma- nevı açıdan bır dert Sekız, on yaşında bır çocuk, Istanbul dan Antalya ya tek başına gıdemeyeceğıne gore aıle bıreylennın bırı- reklı Çocuğu gotursenız bır dert, goturmesenız ayrı dert Gıtmezse 'Ar- kadaşlanm katılıyor ben nıye katılmıyorum' havasına gırıyor, nerden baksanız zor ış " Bır deyım vardır Gelm olan kız Hem ağ- lanm hem gıderım" der Sagolsun bızım ana- babalar da aynı tutum ıçınde Hem şıkâyet edıyorlar hem gıdıyorlar Federasyonu toplu bır şekılde protesto edıp çocuklarını bu tur turnuvalara gotur- meseler herhalde sorun çok çabuk çozulur Uzun sozun kısası on yaş turnuvalarının yararı tartışılabılır Ancak, şehırlerarası yapıl- ması sakıncalıdır Vakıt geçırmeden hıç değılse bolgesel hale getırılmelıdır Letchkov'u Marsilya kaptı Spor Senisi - Fenerbah- çe nın daha once prensıp an- la>masina \ardığı Bulgar fut- bolcu lordan Letchkov Fran- sa takımlaıından MarsiKa va transter oluvor AFP nın ha- bennı doŞrulavan Hambourg takımı \onetıcılerı. Marsıl- \ aMa herturlu konuda anlas- tıklannı. 28 vasindakı futbol- cu\u bu takıma \erdıklerını açıkladılar Bulganstan'ınA\- rupa Futbol Şampı>onabi'ndan elenmesinden sonra Letch- kov 'un onumuzdekı gunlerde MarsıKa \la3\ıllıksozlesme ımzala\acagı oğrenıldı Habeıı doğrulayan Bulgar futbolcu "Ben Fenerbahce'ye gelmekistivordum. Ancak ku- lubum Hambourg, Manilya'yi tercih etti. Benim \apabilece- ğim birşey y»k" ^eklınde ko- nustu Gelişmeler Fenerbahçe ca- mıasında da uzuntuv le beraber >ok varattı Moralı oldukça bozulduğu gozlenen Fener- bahçe Buskanı Ali Şen dun anıden Bodrum a gıttı Şen Bodrum da \ aptığı açtklama- da "kulağımızabutiphaber- ler geldL Bu futbolcuy u başka Fransı/ \e Itatyan kulupleri de istiyor. Gelişmelen takıp ede- ceğiz" dedı Sarı - Lacıvertlılenn bun- dan sonra BrezıKalı tutbolcu Cartos Alberto Diaz ı transfer etmek ıçın gınsımlerde bulun- ması beklenıvor Beşiktaş Sergen'i bırakmıyor Spor Senisi-Beşiktaş ku- lubu Asbaskanı \e Basın Soz- cusuProt Dr AydınAyaydın, mıllı tutbolculjn Serçen'e ken- dılennın de ıhtıvacı oldugunu belırterek "Sergen için resmi bir onen almadık.ama isteyen olsa da bu aşamada >ermemiz mumkun değil" dedı A\dın -\\a\din. Sergen'ın bonsenısını oğrenmek ıçın. FC Bayern Munıh'm \e ıne- najerlenn kulube taks çektık- len volundakı haberlenn ger- ı,eğı vansitmadıgını ıtade ede- rek "Kesinlikle Sergen konu- sundakimsebizimle gorûşme- di. Ay nca bonser\ ısı konusun- da kumey« açtklama yapma- dık. Bu konuda spekülasyon yapılıyor"dı\e konuştu Otevandan Beşiktaş kulu- bu Başkanı SuleymanSeba\e yonetım kurulu uyelen Cum- hurbaşkanı Suleyman Demi- rel'ı varın zı\aret edecek Ümitler galip Türkiye: 83 ABD Kolej Karıua»<ı: 76 SALON: tbdı lpekı,ı HAKEMLER: UemdııhOgel (5)_ Rınp 4nkuııılı (V TÎRKhE-.Boıcı(4)4 Hıhe- \ınl5)15 \lınadlb)l~ T !hv- lıını fX)34 4lıvı (4)t Eıtkıl (3)1 4lı Ton (3) Tolgcı (4)4. Gokhun (4) tııne\t (4) 41- /x/ı Ih Buidh ı4ıl ABD KOLEJ KARMASI: Gnssın (4) Cıvusoıtl (4)9 Jtmcsheı 14)5 Polk<4)V Cot- ton(3)2 Siıiımen 1^)13 4nı- wun Sıııııh (3ı2 Rohmion (6)21 Smıth Bıeınl (5)13 Stııckeı (1)2 İL1OAR1: 4'-33 (Türkiye lelüne) ASL1 DL RL Turgut AtakolTummaM'nın 3 gunundeumıtmıllıler. ıste- dığı sonuca ulastı \e ABD ko- leı kannaM'nı 83-"'6\enerek turnu\ adakı ılk galıbıyetını al- dı Lmıt mıllıler bugun saat 19 00 da \bdı Ipekçîde Lıt- \an\a ıle karşılaşacak flUI İHEMU l.KOŞL-.F Peçenek(4).P: kumru 1 (3). PP Yobo(2) 2. KOŞL: F Blamına (6), P karapus(4). PP Tan(2)j S A\şar(3) 3. KOŞL: F ^ekta~(18)4 P llkyaz (17). PP Tutku 1 (15) S Arapkızı 7(11) 4. KOŞl: F Sehı (8). ?\ Handenur C). PP Sultan 16(9) S Çaldıran5(4) 5. KOŞL: F Bayraklı(l). P Tumerbe\(8). PP Mert- kan(4) S kabada>ı4(6) 6.KOŞl:F Melıhim(19). P Çıtlenbık(18).PP Dun- ya(7).S Savtekın(l).SS: Katıpl (P) 7. KOŞL': F Cormıdable (12). P Mann(4).PP Zır- \e 1 C). S Cumbıa(8) Gıinun İkilisi: 7 Koştı 4 12 TabelaBahıs:19 18 7.1 17 ' ALTILI GANYAN 6 18 8 1 19 12 17 7 15 9 11 4 18 7 1 17 6 16 15 11
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle