05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
n Şu Emlak Bankası insanı zorla ev sahibi yapar!" Cumhuri73. Y l SAYI258Z4 / 50000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NJUN (1945-7997) ^00-500 milyon önneşinatla ev şubeftrtmız ve yurtdışi temsılcılıklenmiz tış için hızmetintzdedtr EMLAK BANKASI BUGÜN CUMHURİYET'LE PARLIAMENT CAZ FESTİVALİ • TV'DE SİNEMA KITAP Shorter konseriyle başlıyor • 14. Sayfada James Bond İstanbul'a geliyor • 17. Sayfada EURO '96 Defteri golsüz ve puansız kapattık • Spor 'da IASKIYA ALINAN KOMİSYON TOPLANIYOR GB'de ikinci perde • 9. Sayfada BORSA ûDun 67.884.04 Örtcekı 67.723.51 DOLAR ûDun 80.800 Oncekı 80.550 MARK ûDun 53.300 Öncekı 53.250 ALTIN ûDun 1.004.000 Oncekı 998.000 DSP'nin, DYP lideri ve dönemin Maliye Bakanı İsmet Attila hakkında verdiği önerge reddedildi RP, Çîller'i kurtardı• DSP'nin önergesi, RP ve DYP'nin oylanyla reddedildi. 246 "kabul", 264 de "ret" oyu kullanılan oylamada, koalisyon kurmaya çalışan DYP ve RP gruplan 25 fire verdi. Önerge sahipleri adına konuşan DSP lstanbul Milletvekili Zekeriya Temizel, şimdiye kadar çok sayıda soruşturma başlatılmasına karşın hiçbirinin sonuçlandınlamadığını söyledi. • RP lideri Erbakan, kendisini "eroin kaçakçılığf, partisini de "rejim düşmanlığı" ile suçlayan Çiller'i kurtarmak için, ikiye bölünen RP grubuna, oylamadan önce DYP liderinin yanında tutum sergilenmesi talimatı gönderdi. RP; Çiller hakkında TEDAŞ, TOFAŞ ve malvarlığı ile ilgili olarak kurulan Meclis soruşturması komisyonlarında da DYP ile işbirliği yapacağının sinyalini verdi. ANKARA (Cumhuri>et Bii- rosu) - DSP'nın: ba^bakanlığı dönemınde örtülü ödenekten usulsüz harcama yaptığı ıddı- asıyla ılgılı olarak DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile döne- min Malıye Bakanı İsmet Attila hakkında verdigi soruşturma önergesi. RP \e DYP'nın oyla- nvla reddedildi. 511 mılletveki- linin katıldığı oylamada 246 "kabuP. 26-f"ret" o> u kullanıl- dı. 1 oy da çekimser çıkarken DYP ve RP. toplam 25 fıre ver- di RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. kendısını "eroin ka- çakçılığı". partisini de "rejim düşmanlığı'' ile suçlayan Çiller'i kurtarmak ıçın. ıkıye bölünen RP mıllet\ekıllenne. oy lamadan önce"\IesutYılmaz'ınoyununa gelme\in,önerge> i reddedin" ta- limatı gönderdi Koalısvon pa- zarlıöı nedenıyle Çıller'e karşı uerı adım atan RP. TEDAŞ. TOFAŞ ve mal- varlığı ile ilgili Meclıssoruşturması ko- mısyonlannda da DYP ile işbirliği ya- pacağının sınyalıni verdi TBMM Genel Kurulunda dun. DSP'nin verdiği, "Başbakanhk örtiilü Çaykur önergesi reddedildi Mesut Yılmaz'a Civangate soruşturması • DYP'nin, eski Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan'ın rüşvet. yolsuzluk ve görev suiistimallerini, başbakanlığı döneminde de sürdürmesine karşın gerekli işlemlen yapmadıgı savıyla Mesut Yılmaz hakkında verdiği soruşturma önergesi kabul edilirken Çaykur'la ılgılı önerge reddedildi. DYP. Yılmaz ve aılesinin malvarlığı ile ilgili "soruşturma" önergesini ise geri çekti. • 5. Sayfada DSP lideri Bülent Ecevit 'Hükümet bunalımı ile yaşamaya alişmalıyız' • DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit "Biz hükümetın dışında kaldık. Ama hükümetı ortaklardan daha çok düşündük. İkı lıderin çatışması asıl sorun. Koalisyon içinde bir ortaklık konseyi kurulmadı. Hep "Güçlü hükümet' denıyor. Ama İskandınav ülkeleri gıbı bazı ülkelerde güçsüz hükümetler yönetimde. Hükümet bunaîımlarıyla yaşamaya alişmalıyız" dedi. • 4. Sayfada ANAREFAH'ta muhalif kösteği Çiller bugün Erbakan ile pazarlığa oturacak • Ilke anlaşmasına vardıkları bıldirilen Çiller ile Erbakan. bugün buluşacaklar. Pazarlıkta, Dışişlen Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'nı alarak geri adım atnıaya hazırlanan Çiller ile muhaliflerarasında DYP GİK'te tartışma yaşandı. Soruşturma önergesınin reddedilmesi ve 25 DYP'li ile RP'linin oylamaya katılmaması, RP-DYP koalısyonunun güvenoyu almakta zorlanacağını gösterdi. M 4. Sayfada ödeneğinden 5.5 mihar lirayı, 1050 sa- \ılı Genel Muhasebe Yasası'nın 77. maddesine aykın olarak harcadığı" ıd- dıa edilen eskı Başbakan Çiller ile har- ması açılmasına ılışkin önerge ele alın- dı Çiller ve halen Tarım ve Köyışleri Bakanı olan Attıla'nın savunma yap- madığı görüşmeler sırasında. önerge camakararnamesindeimzasıbulunrna- sahipleri adına konuşan DSP İstanbul sı gereken dönemin Maliye Bakanı İs- met Attila hakkında Meclis sonıştur- Mılletvekili Zekeriya Temizel. TB- MM'de bu yasama döneminde çok sa- yıda soruşturma başlatılmasına karşın. şu ana kadar hiçbirinin sonuçlandml- mamasının temız toplum ısteyenlerde bıle bıkkınlık yarattığını söyledi. Te- mizel. örtülü ödenekten. yasaya aykırı harcama yapıldığının açık kanıtlan bu- lunduğunu söyledi 1050 sayılı Genel Muhasebe Yasa- sı'nın 77. maddesınde nerelere harca- ma yapılacağının ve yapılamayacağı- nın açıkça belırtildiğini kaydeden Te- mizel. Atütürkçü Düşünce Derneği'ne M Arkası Sa. 6,Sü.3'te • NAFİZ KURT VE MUSTAFA KÜPELt'DEN SONRA HAMDt ÜÇPINARLAR DA DYP'DEN lSTlFA ETT! • 4. Sayfada> BÜROKRATIN HAKLI İSYANI • 4. Sayfada TSK RAPORU 6 Rusya PKK'yi desteldiyor' • Harp Akademilerı Komutanhğı'nca yeni yayımlanan "Petro-Strateji'" adlı kitapta, "Rusya, PKK ve Kürtlerle ilişkilerıni arttırarak Ermenistan, Gürcistan ve hatta Azerbaycan üzerinden terör örgütü PKK'ye lojistik destek sağlamakta ve böylece Bakü-Ceyhan güzergâhının güvenilir olmadığını vurgulamaya çalışmaktadır" denildi. Senato ABD'den koşulsuz yardım • Türkiye'nin, ABD Temsilciler Meclisi'nin yardımını reddetmesinin ardmdan Senato Tahsisat Komisyonu, yardımda Ermeni koşulunu kaldırdı. • 10. Sayfada \XSUF ÖZKAN ANKARA-Türk Silahlı Kuv- vetlen (TSK.). Rusya'nın, Tür- kiye'nin bölgede \e uluslarara- sı alanda ekonomik-polıtik et- kinlığının artmaması için Bakü- Cey han petrol boru hattı proje- sıne karşı her türlü engelleme ıçine gırdığını vurguladı. Rus- ya'nın engelleme girişimleri dikkate alındığında. Bakü-Cey- han boru hattı projesinin gerçe'k- leşmesının kolay olmayacağını bıldıren TSK. Moskova'nın. Türkıye üzennden geçecek hat- tın güvenilir olmadığını kanıt- lamak için Ermenistan. Gürcis- tan ve Azerbaycan üzennden PKK've lojistik destek sağladı- ğına işaret ettı. TSK. Türkı- ye'nın. Ege Denizi'nde de pet- M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Demirel: Hır\atistanCumhurbaşkanıFranjoTudjman.Ankara'yageldi.(Fotoğraf:TARIKTINAZAY) Bosna 'da savaş tehlikesi sürüyor• "Boşnak-Hırvat Federasyonu'nun işlememesi durumunda, bu halklann Sırplar karşısında zaafa uğrama tehlikesi bulunuyor" • "'Bağımsız, hükümran ve toprak bütünlüğü korunmuş bır Bosna mev cut değil. Çumhuriyet dediğiniz zaman ondan memnun oluyorlar. yalnız bu cumhuriyetin içinde Sırp unsurundan söz ettiğiniz zaman tüyleri diken diken oluyor. Mostar bölgesinde gördüğünüz manzarada ise Hırvatlann çok büyük rolü var." • "Dünya geç kalmıştır. Testi kınldıktan sonra gelmiştir ve şimdi dünya bu ufunet geçmeden gitmemelidir. Bölgedeki ufunet Ortodoks. Sırp. Katolik. Hınat ve Müslüman Boşnak çatışmasından ortaya çıkmıştır. Boşnaklar o kadar ezilmış ki, geleceğe bakıp 'Bir arada yaşamayı başann" sözlerini duyacak halleri yok." • 10. Sayfada TURBAN'da yenibir yolsuzluk • DYP'li Ömer Bilgin'in milletvekili seçilmesınden kısa süre önce TURBAN İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne ait tenis kortu ve lojmanlannın boyama ve onarım harcaması olarak Metro tnşaat firmasına 6.9.1995 tarihinde 224 milyon 250 bin lirahk ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Ancak tenis kortunun personel tarafmdan 1 kutu toz boyayla boyandığı, onarım işlerinin ise yapılmadığı belirlendi. • Şirkete yapılan ödemeler ise gıda gideri olarak faturalarda yer aldı. Beldıbi tesıslennde muhasebe ofisi olarak yapılması planlanan bir bina için 1994 yılında Alım Satım ve Yaptırma Komisyonu'nca 140 milyar lira bedel bıçildiği, ancak komisyonun 27.8.1995 tarihli ikinci karannda. bu bınanın 880 milyar lira bedelle "müdürlük ofisi" olarak yapımının kararlaştırıldığı ortaya çıktı. AYŞE SAYIN ANK.VR.A - TURBAN'da. DYP Isparta Milletvekili Ömer Bilginın genel ınüdür- lüğu dönemıne ilışkin yolsuz- luk bulgulannın ardı arkası kesilmiyor. TBMM TUR- BAN Yolsuzluğu ve Sait Ha- lım Paşa Yalısı Yangınını Araştırma Komisyonu'na ile- tilen müfettış raporunda. ku- rumun, lstanbul Bölge Mü- dürlüğü'nde düzenlenen sah- te faturalarla zarara uğratıldı- ğı bilgısineyerverıldı. Kuru- mun Beldıbi tesısleri bünye- sınde yapılması planlanan bir bina için 880 milyar Iıra kay- nak aynlmasına karşın. boy- le bır bınanın bulunmadığı saptandı Ancak hayali bina, 1995 yılında bitmış gıbı gös- terıldı. Komisyonun isteği • ArkasıSa. 6, Sü. 3'te MİT raporunda polis-mafya ilişkisi 4 BağL merkezi Ağar' • 10 Kasım 1987'de düzenlenen "Banker Bako Olayı, Polis Içındekı Çekışme ve Yeraltı-Polis-Kamu Görev lileri llişkılen" başlıklı MİT raporunda. şimdi milletvekili olan dönemin lstanbul Emniyet Müdürü Cnal Erkan ile Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar, tnafya ile yakın üişkiler içinde olmakla suçlanmıştı. • MİT raporunda. 12 Eylül 1980'den sonra kaçakçılığın, terörün başlıca unsurlanndan biri olduğuna dikkat çekilerek ıstıhbarat örgütünün bu amaçla araştırma gereği duyduğu kaydedildi. Raporda, "tstanbul polisi ile mafya bağlantısını kuran kişi, emekli cinayet masası amiri Ahmet Ateşli'dir" denildi. • Rapora göre Gnal Erkan ve yardımcıları. Ateşli'ye. "Baba, Ağabey" diye hıtap ediyorlar. Ağar'ın da Ateşli ile yakın olduğu ve böylece polis-yeraltı ilışkilerinin pekleştiğinin yeraldığı raporda. Ü'nal Erkan'ın Kürt Ahmet ve Kemal Horzum'la, Ağar'ın da Lokman Kondakçı ve Turan Çevik ile yakın ilişkısinın olduğu da belirtildi. • 16. Sayfada SALİH GÜNGÖR'E 100 MİLYARLIK DAVA I 6. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Mafya- Devlet.. Bazen bir olay, kamuoyun- da aylarca, yıllarca tartışüan bir konunun gerçek boyutları- taı gün ışığına çıkarmaya ye- tiyor. Sövleme: kardeşlerle ilgih operasyon, ülkemizde "yasa- dışı işlere girişen ve bu giri- şimlerini "organize " olarak sürdüren kişilerin devletin en saygın organlarına kadar uzanabildiklerini ortaya koy- du. Son ytlların en büyük orga- nize suç örgütü olarak nitele- nen bu operasyon, "devletin içine de sızmış birkaç kişinin buşı çektiği çirkin bir olay "bi- çiminde geçistirilemez- Bu olaya adı karıstığı iddia edilen ve hakkında soruştur- ma açılmış olanların adlannı ve unvanlarını sıralayalım: Mehmet Faysal Söylemez (astsubay emeklisi, helikopter teknisyeni), Mustafa Söyle- mez (eski komiser), Mehmet Sena Söylemez fdoktor), Can Köksal (Siirt Jandarma Alay Komutanhğı 'nda görevli üs- teğmen), Mehmet Sıddık Ba- kır (Silopi'de asteğmen), Na- fız Yavıız (Emniyet GenelMü- dürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 'nda görevli komi- ser yardımcısı), Güvercinlik Kara Havacılık Okulu'nda görevli astsubaylar Oktay Ka- ragöz, Cevdet Koçak, Unal Özkan... Bu "suç organizasyonu- • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Tutuklu yakmlarma gözalb GUNDEM Çillerle görüşemediler Cezaevlerindeki baskıları protesto eden bir grup tutuklu yakını dün ANAP Genel Merkezi'ne giderek İlker Tuncay ve Sebgedulah Seydaoğlu ile görüştü. Bir grup tutuklu yakını ise DYP'ye giderek Genel Başkan Tansu Çiller ile görüşmek istediklerini, gelene kadar da aynlmayacaklarını söylediler. Bu görüşmelerin ardından polis müdahale ederek, yaklaşık 40 tutuklu ve hükümlü yakınını gözaltına aldı. I 7. Sayfada 2 bin tutuklu aç' Adalet Bakanı Mehmet Ağar, Diyarbakır. Gaziantep ve Batman cezaevlerindeki açlık grevlerinin sona erdiğini açıkladı. Halen 2 bin tutuklu \e hükümlünün açlık grev inde olduğunu söyleyen Ağar, "Savaş tutsağı muamelesi görmek ve PKK'nin ilan ettiği tek taraflı ateşkese uymamızı istiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul edecek olan bir Adalet Bakanı varsa gelsin. ben bu makamı ona vereceğim" dedi. • 7. Sayfada MUSTAFA BALBAY Ortüye RP Ortüsü... Hükümet goruşmelerı demokrasımızın giderek zenginleş- mesini, hükümet arama modellerinın çeşitlenmesini sağlıyor. Çiller'in RP ile flört ederek örtülü ödenek faturasından kur- tulması, ardından ANAP'a da haber salması bunun nadide bir örneği. Kimi Batılı ülkelerde her şey nasıl da yavan. "Ilke "mtdir, "ku- ral" mıdır, nedir; ipe sapa gelmez, ağza atsan yenmez, cuz- dana koysan beş para etmez yöntemleıie hukumetler kur- maya çalışıyoriar. Bızde öyle mı? Hükümet arayışlannın sınırsızı, koltuk meraklılarının arsızı, H Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle