26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
.20 HAZRAN 1996 PERŞEMBE • • • • SAYFA £; eanmAVRUPA FUTBOL ŞAMPIYONASI Lıgiltere güldü, îskoçya aglıyor• Dalgılarhalınde İsv içre kalesini bomba-amana tutan Iskoçya.bırgol daha atsa. ışı ^ağlama alacaktı Ama o gol. bır turlugelmedığı gıb HollandVnın kazandığı gol de batun ha>alleri yıknemordu ZAFER\RAPKİRLİ LONDRA-Ta- lıh zarlan. vAembley ıle Vıl- la Park statlan arasında gıttı gel- Ingıltere'nınattığı herbır gol. geçen cumartesı gunu \Vembiey de hu^rana uğra- yan kuze\ komşusu Iskoç- ya'ya yanyordu Hollan- da'nın farklı yenılmesı ve Is- koçya'nm galıp gelmesı ha- lınde BntanyaAdalan'nını- kı takımı da A grubunun tem- sılcılen olarak çeyrek fınale kalacaklardı Bırmıngham'ın \ ılla Park Stadı'ndaL yaklaşık 25 bın tskoç, nefeslennı tutmuş, el- lennde radvolan. bır yandan takımlannı desteklıyor bır >andan da Londra'dan gele- cek gol haberlerını beklıyor- lardı Once Shearer, ardın- dan Sheringham,ıkişergolle Hollandaağlannı havalandı- nrken. \lh McCoisf ıngolu. tskoçları kendınden geçır- Dal°alar halınde İsvıcre ln SUiz 'e r attıklan her golde se\inç >umağı oluştururken. Hollanda'dan vedikleri tek golle kcndileri değil. bir başka ada takımı Iskoç taraftarlan üzıinrüve kalesını bombardımana tutan îskoçya. bır gol daha atsa. işi sağlama alacaktı Ama o gol bır turlu gelınedığı gıbı. Hollanda nın kazandığı gol de butun hayallen vıkıvenyordu Iskoçya uç maçta da gosterdığı çabanın. canla başla ovnadığı pozıtıf futbolun ve dok- tuğu tenn karşılıgını alamadı Ama futbolun guzeilığı îşte burada ortaya çıkıyordu Gol at- manın onemı de Sonuca gıtmek ıçın başka- sinın oy nadığı oy undan > a da atacağı gollerden degıl. kendı atacağınız gollerden medet umma- nın gereklılığı. tutbolun bırıncı kuralı Hırva- tıstanvePortekıznıaçlarında Turkıye'nın tor- vetınde bırtek Alan Shearer va da kJuhert ol- saydı bugun bız de sevınıyor ve çeyrek tınal ıçın yerımızı ayırtmiş olacaktık lyı oyun olumîu çabalar \e ter dokmek vetmıvormuş Golu bulmak \e puan almak onemlı Antak tutbolu bır kenara bırakıp sadece skora gore değerlendırme \ apmak v e yazı y az- mak da spor basınının en buyuk ayıplarından bın Ingılız basımnın. dune kadar takımın her turlu hatasını \azarken Tonv Adamsve Paul Gascoigne ın "ivi ovnavamadıklarından" soz ederken Hollanda maçında atılan gollenn ar- kasina saklanıp bu hatalan yok savmalan tı- pık bır ıkıyuzluluğun ıfadesı Bızce Gascoigne bır golun hazırlığında onemlı rol oynamasının hancınde isv ıçre \e ls- koçya maçlanndan daha mukemmel bır futbol ortava koymadı Hollanda forvetlerının tutuk ve suskun bır gunde olmast da Adams'a fazla bır ış bıraknıadı ama Shearer - Shenngham ıkılısının 4 golu Adams'ı da Gascoigne ı da, buvuk bır kumarovnayan Tern \enables ı da kurtardı boguldu.(rotoğrai RELTERS) Ingıltere. turnuvadakı ılk cıddı sinavından başan ıleçıkarken tngılızbasını "skorabakıp >azıvazmanın"ayıbını bundan sonrakı ılk cıd- dı maçta vaşayabılır Kendı ıçındecıddı sorun- lan bulunan ve ovunculannın adeta "oynama- makiçinsozleştikleri~goruntusu ıçındekı Hol- landa'yı kolay geı,en Ingıltere ıımanz van fi- nalde Almanya Hırvatistan hatta Portekız gı- bı "ciddi birAvrupa testinderT geçer Imparatorun favorisi Almanya Muhıft başkanı Franz Beckenbauer"e gore şampıyonada yenılmesı en zor takım Almanva Futbol ovnadığı zamanda "Kaıser" (tmparator) lakabı kazanan Beckenbauer son yıllardakı en lyı Almanya mıllı takımının şampıyonada mucadele ettığını belırterek "Futbollannı yurekten alkışhyorum Boyle oynarlarsa onlan kımse mağlup edemez" dedı Blazevic iddialı konuştu Hırvatıstan mıllı takımının çalıştıncısı Blazev ıc şampıyonadakı takımlann hitbollannı değerlendınrken Almanya'yı kolav lokma olarak gosterdı Hırvat çalıştıncı kupa ıçın en buyuk favon olarak gostenlen Almanya hakkında, 'Bızım ıçın onlarla oynamakTurkıye veya Portekız"le oynamakla eşdeğer Almanya'nındığer takımlardan farkı yok' şeklınde konuştu Fransa otel bulmakta zorlanıyor Cumartesı gunu çeyrek fınalde Hollanda'yla Lıverpool'da karşılaşacak Fransa, daha onceden tedbır almadığı ıçın kalacak otel bulmakta zorlanıyor Manchester la Lıverpool arasındakı \\ ngt Ington Otelı nde kalmak ısteyen Fransızlar. bu otelde konaklay an Rus mıllı takımının çıkmakta geç kalması nedenıyle açıkta kalma tehlıkesıyle karşılaştı Fransız mıllı takımı yonetıcılerı. bugun Rus yönetıcılerle goruşerek konuyu açıklığa kavuşturacaklar Ingiltere karşısmda son 12 dakikada attıkları gol Portakallar'a hayat verdi Hollanda gitti geldi• Hollanda. Ingıltere maçına galıbı>et ıçın çıkmıştı ama e\ dekı hesap çar^ıv a uymadı Arka arkaya yenılen goller. Portakalları bır anda grup uçunculuğune duşurdu. Ancak 78. dakikada attıklan gol çeyrek fınalın mujdecısı olu>ordu LONDR.\ (tumhurhet) - Avrupa Futbol Şampıyona- sı'na tesadufler sonucu gelen Hollanda nın şansı İngılte- re'de devam edıyor Futbolda dunyanın sayılı ulkelen arasında v er alan Hol- landa'nın Avrııpa Şampıyona- sı elemelennde gosterdığı ba- şansizgrafık futbol otontele- rını şaşirtırken oncekı gece Hollanda'nın Ingıltere karşi- sında yaşadıgı hayal kınklıgı tek colle verını umuda bırak- miştı Hollanda İngıltere"de- kı Avrupa Şampıyonası'na Ir- landa Cıımhunyetı ıle baraj maçı ovnayarakgelmıştı Be- şinı.1 grupta (,ek Cumhurıye- tı nın ustune çıkamayan ve ıkmcılıkle vetınen ancak İr- landa Cumhurıyetı ıle baraj maçı oynamava hak hazanan Hollanda bu maçı 2-0 kazana- rak Ingıltere bıletını elde ettı Hollanda nın şansı şampı- yonada da devam ettı Grup maçlarına İskoçvaberaberlığı ılebaşlayan lsv\4,re"y\ 2-ü\e- nen Hollanda. lngıltereıleoy- nanan son maçta hayal kınk- lığına uğradı Maçı 78 dakı- kava kadar 4-0 mağlup gotu- ren Poıtakallar avera|la çey- rek tınal vızesını Iskoçlara teslım edıyorlardı 78 daki- kada ovıına sonradan gıren Kluivert'ınattıöıgol. Hollan- da'yahayatvenyor çeyrekfı- nal bıletı gol averajıyla Porta- kallann oluyordu Şımdı Ingıltere de Hollan- da'nın bundan ».onra neyapa- caûı merak edılıvor Futbol otorıtelen. Hollanda'ya çey- rek fınalde Fransa karşısmda şans vermezken "Buralara kadar geldiklerine şukrvtsin- ler" dıye konuşuyorlar Hollanda'nın bu kotu gıdı- şının taturası tutbolcular ka- dar teknıkdırektor GuusHıd- dınk'e de çıkartılıvor Fener- bahçe'de de başarısız donem- ler yaşayan Hıddınk'ın saha- da gereklı motıvasyonu fut- bolculara veremedığı ve yan- lış taktık uy guladıgı one suru- luvor Golsüz biten maç sonunda İtalya şampiyonaya veda etti Almanya kendini yormadı İtalya: 0 Almanya: 0 SJAT.OklTuıtfuıd HAKEMLER: Goeı- haels (6) lan Den Bı o- ecek (6) De Beeck (6)/Be!çıka) İTAL\\:Penı::ı (5) - t/ı/5w (5) Costacuna (6) \faldim (5) Caı- bonı l5)(Torı<.ellı 6) - Fııseı (5)(Dı Lı\ 10 5) Albeıtını (5) Dt \lat- teo <4)(Chıesu 5) Dı- no Baggıo (5)- Zolu (5) Casıraghı (5) ALMANYA: kopke (8)- Helmeı (5) Sam- mer (4), Freımd (5) - \loller (5) (Bode ') Hasslerf5) Stıunz(4) Bobıc (6) Zıege (5) - Klmsmann (5) Eılts (5) GOLLER: SARlKARTL\R:Ca sıraghı (hahaı KIRMIZI KARTStnm: (4Iman- \aj Çekler de İtalva. \lmanva karşısmda bekleneni veremeyerek elendi. (Fotoğrat REUTERS) M\\CHESTER (Cumhurivet)- ttaly a Avrupa Futbol Şampıyonası'na v eda ettı Ilk 2 maçta aldıgı başanlı sonuçlar- la çey rek fınalı buy uk olçude garantı- leyen Almanya.C grubundakı sonma- çını İtalya ıle ovnadı Karşılaşma italya ıçın buyukonem taşiyordu. zıra Gok Mavılıler. Çek Cumhunyett ne yenıldıklerı ıçın yenı sısteme gore bu takımla puan eşıtlığın- de şampıyonadan eleneceklerdı Bır başka dey ışle Italy a'nın çey rek fınale çıkabılmesı Çek Cumhunyetı ne pu- an farkı yapması gerekıyordu Zor maç her ıkı takımın da kontrollu bır futbolunu berabennde getırdı Ancak oyTina hızlı başlayan Jtalya'nın, 8 da- kikada Zola'nın av ağından penaltı ka- çırmasi, çızme ıçın buyuk talıhsızlık- tı Ilk 45 dakikada italya oncekı maç- Grup maçları tamamlandı Spor Servisi - Dun C ve D grupla- nnda oynanan ıkışer karşılaşmayla çeyrek fınale çıkan son 4 takım da bellı oldu. C grubunu lıder olarak tamamia- yan Almanya, D grubunu ıkıncı ola- rak tamamlayan Hırvatıstan ıle eşle- şırken. C grubunda ıkıncı sıraya otu- ran Çek Cumhunyetı, D grubu lıde- n Portekız ıle çeyrek fınalde karşı karşıya gelecek Maçlann tanhı 23 hazıran lanna oranla oldukça ıy ı bır futbol ser- gıledı Ancak golluk pozisyonlarda Alman kalecısı Kopke başarılıydı Golsuz bıten ılk y andakı guzel tut- bol. oyuna da yansıdı Ancak Ital- ya'nın mutlak galıbıyete ıhtıyacı ol- ması. bu takımın daha atak oy naması- na neden oldu Ikıncı varının başında Strunz'un kırmızı kartla oyun dışında kalmasindan sonra 10 kişi kalan rakı- bının uzerıne daha sık gıden Italy an- lar bekledıklerı golu bır turlu bula- madılar Golsuz bıten maç sonrası Almanya grup Iıden olurken Rusya ylaberabe- re kalan Çek Cumhunyetı ve italya, 4 er puana vukseldıler Gol averajı Italy a da olmasına rağmen Gok Mav ı- lıler. Çek Cumhunyetı'ne 2-1 yenıl- dıklerı ıçın elendıler Çek Cumhun- yetı ıse grup ıkınctsi olarak çeyrek fı- nale vukseldı Rusva: 3 - Çek Cumhuriyeti: 3 STAT: Anfıeld Road (Lıverpool) HAKEMLER: Andeıs Fıısk (6) \üh\on (6) Samııels\on tö) (İsveç) RUS\A: Cheıchew\ (6) Goıhıko- \ıth(7) \ıkıfoıo\ (6) Tetıadzel^l )ano\ sh (6) karpın 16) Radınun C) Khokhkn (6) Ts\mbala> (5) (Shalımm 5) Sımutenko\ Ib) IMos- to\oı T ; Koh\ano\ (6) (Be\c- hastmkh 6) ÇEK CUMHURh ETİ: Koııba (6) Kııbık (6) Latal (5) Ho) nak <1) Suchoparek (7) \ed\ed(6) Beıger (6) (\emecek •*) Bejbl (6), \emec (6) Kııka (7 ) (Smıteı 5), Poboısk\ (6) GOLLER:DA öSııthopaıek dk 19 Kııka dk 49 \io\w\oı dk 54 Ter- ladze dk H5 Beschastm kh dk M Kııbık S\RIKARTL\R: \ıkıfoıo\ Radı- mo\ Twmbcılaı }aıun\k\ (Rusya) \ed\ed \emec (Çek Cumhuriyeti) I\ ERPOOL (Cumhurivet) - EL- RO 96'da. C Grubu nun belkı de en ılgmç maçlanndan bırıydı Çek Cumhurıyetı'nın çeyrek fına- le y ukselebılmesı ıçın yenı sisteme gore Italya'yla aynı puanda olması yetıyordu Çunku Italya'yı grup ma- çında mağlup etmışlerdı ve puan eşıt- lığınde averaja bakılmayacaktı Ilk yarıda 2-0'lık ustunluğu yaka- layan Çek Cumhunyetf nın maç bo- yunca 4 şutu da (Hornak Poborsky (2) Berger) dırekten dondu Ikıncı varıda mukemmel bır muca- dele seyrettık Ancak daha ıyı olan tarafRusya'ydı vebutakımbırara3- 2 one geçtı Ancak karşılaşmanın 3- 3 berabere bıtmesı ve Italy a'nın da Almanya'yla berabere kalması s>on- rası Çekler grup ıkıncısı olarak çey- rek tınale çıktılar Çeyrek fînal heyecanıLON DR.A (Cumhurivet) - Av- / ~ T Ü ^ r u P a Futbol Şampı\onası Ave ^ ^ gruplarındakı nefes kesen mucadele sonrası 4 çeyrek fı- nahst bellı oldu Ev sahıbı Ingıltere'nın de bulunduğu A Grubu'ndan v ıze alan 2 takım Hollanda ol- du Oncekı akşam İngılızlere 4-1 gıbı fark- lı bır skorla mağlup olan Hollanda. puan sı- ralamasında artığı gol daha fazla olduğu ıçın kendısını averajı aynı olan Iskoçya'nın onunde buldu Kendı sahasında oynama avantajını ıyı kullanan Ingılızler gruptazor- lanmay an tek takım oldular Ilk maçlannda Isvıçre'vle 1-1 berabere kalan Ingıltere. 2 maçta Iskoçva'yı 2-0 yenınce rahatladı ve Hollanda yı da4-l yenerek çeyrek fınalıst oldu îskoçya son maçında tsvıçre'yı 1-0 yenmesıne rağmen elendi Halbukı Iskoç- lar, bır gol daha bulsalar Hollanda'nın onu- negeçecek ve çeyrek fınalde Fransa'nınra- kıbı olacaklardı Kubilavlı Isvıçre ıse bu grubun en zayıf takımı oldu Ilk maçta İn- gıltere'den 1 puan alan İsv ıçre kalan maç- ları kaybederek ulkesıne dondu B Grubu ndakı mucadele ıse son maçla- nn von dakıkasma kadar surdu Fran^a bu grupta zorlanmay an takım oldu Av rupa ku- palarında Fransız takımlarının aldığı başa- nlı sonuçlann mıllı takıma v ansımasiy la ıv ı bır oyun sergıleyen Fransızlar. ılk maçla- rında Romanva'vı 1-0 mağlup ettı, Ispan- ya'yla 1-1 berabere kaldılar Son maçlann- da ıse Bulganstan'ı 3-1 yenerek çevrek fı- nalıst oldular Ispanya ıse Fransa'nın Bul- ganstan onundekı gal ıbıy etıy le kendını çey - rek fınalde buldu Işte çevrek fınale kalan 4 teknık dırekto- run goru^len Terr> \enables (Ingıltere) Hollanda kar- şısmda Ingılız mıllı takımının başına geçtı- gımden ben en ıyı oyunumuzu sergıledık Takımımla gurur duy dum Ancak av aklan- mız hep yere basmalı Ev sahıbı takım oldu- ğumuz ıçın sorumluluğumuz daha tazla Bu bılınçle çalışmalarımızı surdurecek. kupa- yı kazanmaya çalışacağız Guus Hiddink (Hollanda I Ingıltere ma- çı sonrası nasıl hayatta kaldığımıza halâ şa- ^ıvorum Hayatımızın en buvuk futbol der- sını aldık Bu dersi ıy ı degerlendırmemız la- zım Sahadakı futbolcularımı tanıyamadım Ikıncı v anda oy una golcu ov uncular aldım Bunun sayesınde golu bulduğumuza ınanı- vorum Aldığımız dersı ıvı degerlendırme- mız lazım Voksa çevrek tınalde Fransa bı- ze acımaz, çunku Fransızlar çok ıyı bır ta- kım oluşturmuşlar Aime Jacquet (Fransa) Bulgarıstan ma- <,ı bızım ivin zor oldu çunku bır beraberlık veya mağlubıyet durumunda 'şike' ıddıasıy- la suçlanacaktık Artık ılerısını duşunuyo- ruz Bızım ıçın rakıp farketmez Ancak In- gıltere yle kalan takımlar en zoru gıbı go- zukuvor JavierClemente(Ispanya) Takımımız şu ana kadar ıstedığı performansı y akalavama- dı kalbımızle ovnuvor oyle kazanıyoruz Ancak bır an once ıstenılen tutbolu da oy- namamız lazım Şampıyonada çok zor ta- kımlar v ar v e bız onlann karşısmda bu fut- bolumuzla tutunamavız jskoçlardan İngilizlere teşekkur « Av rupa Futbol ~7*|J^ Şampıvonası'na v eda eden îskoçya uzgun Ancak duşman kardeşlen Ingıltere'yede teşekkur etmekten gen kalmıvorlar Hollanda'va çeyrek fınalı attıkları gol daha az olduğu ıçın kaptıran Iskoçva nın teknık dırektoru C raıg BrovMi. "Herkes Hollanda'yla Ingıltere nın berabere kalacağını ve bu ıkılının bızı satdişi bırakacağını soyluyordu Bız safdışı kaldık ancak Ingıltere Hollanda yı hem de tarklı yenerek sahadakı (.entılmenhğını ve durustluğunu gosterdı Kendılerını hem kutluyor hem de teşekkur edıyoruz" dedı Stoichkov'a suçlama Fransa mıllı takımının başanlı ısmı Marcel Desaılly Bulgarıstan'la yaptıkları maçta Bulgarlann unlu golcusu Hnsto Stoıchkov 'un başta kendısı olmak uzere tum takım arkadaşlarına kasıtlı tekme ve dırsek attığını ıddıa ettı Bu davranışlara anlam veremedığını kaydeden Desaılly 'Sankı bızı sahada duşman gıbı goruyordu Sadece tutbol maçı oynuvorduk O tekmeler o dırsekler ınsanın ancak can duşmanına vurulur" dedı Stoıchkov ıse kendını savunarak. " Futbol oynuyoruz v e futbol sert bır oyundur Ben mudahalelerımı hep kurallar ıçensınde yaptım Zaten aksı bır şey vapsaydım hakem benı oy undan atardı" şeklınde konuştu Mihailov en çok milli Bulgar Bulganstan ın kalecısı Borıslav Mihailov Fransa'ya karşı 97"ncı kez mıllı tormayı gıydı ve ulkesındekı en çok mıllı olan futbolcu unvanına sahıp oldu Daha oncekı rekor 1974 Dunya K.upası'nın unlu ısmı Hrısto Bonev 'e aıttı Ekranda BBC üstünlüğü Ingıltere - îskoçya karşilaşmasi şu ana kadar Av rupa Futbol Şampiyonasi nda telev ızyonlar karşısmda en çok ızlenen maç oldu Bntanya Adalan'nın bu derbı karşılaşmasını 13 mılyon kışmmTV den ızledığı oğrenıldı Telev ızyon kanallan arasındakı ustunluk ıse Ingılız yayın kuruluşu BBC'nın'oldu BBC, telev ızyonlar karşısındakı ızleyıcılerın 'o 85 ını kaptı Hırvatların folklor şovu « Ingıltere'de "" " şampiyonaya katılan tum ulkelerın taraftarlannın gostenlen sokaklarda suruvor Ancak 16kişıden oluşan Hırvatıstan folklor ekıbının şovu herkesten buyuk alkış topluvor Llkelennın şarkı ve danslannı sergıleyen toplulukta ozellıkle mandolınle çalınan parçalar kulaklara muzık zıy,afetı çekıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle