26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET KİM KİME DLM Dl MA REHH Deniz SOM fatermt: bttp://w¥m^kBiet.<om.tr/Xn Etttroıft posta: [email protected] Td: 0.212.512 05 05 Fak$: 0.212.512 44 97 Fransızlar ve kendini aşağılayan halk V ıze ıçın başvuranlara ınsanlık dışı muamele yapan Istan- bul'dakı Fransız Başkonsolos- luğu'ndan bır ses çıkmış de- ğıl Nezaketlerıyle tanınan Fransızlar, lutfedıp bır açıklama yapmadılar De- mek kı yaptıklarının farkındalar' Fransızların yaptıkları konusunda AN Nesın'ın de soyleyeceklerı var "Fransız Başkonsolosluğu'nda ya- şanan zorlukları konu eden yazılarınızı ılgıyle okuyorum ve oturduğum yerde kuplere bınıyorum Ama hıç şaşırmıyorum çunku buna benzer olaylar benım de başımdan geçtı ve bu yuzden Fransızlara ve Fransa'ya dargınım Salt konsolosluklarda, elçılıklerde değıl Fransa'da da oğrencılığım sıra- sında hakarete uğradım, oylesıne kı, çok az Ingılızce bılmeme ve Fransız kulturune hayran olmama karşın, unı- versıteyı bıtırır bıtırmez daha fazla da- yanamayarak soluğu Amerıka'da al- dım Bırkaç yıl once bır konferans ıçın Amerıka dan Fransa'ya çağrılmıştım Los Angeles'takı Fransız Konsoloslu- ğu'nagıttımvızealmaya Bırbahaney- le vıze ısteğımı memur gerı çevırdı Bı- raz usteleyınce, memur, 'Sızınle konu- şacak bırşeyım kalmadı' demez mı 1 Beynımden vurulmuşa dondum Me- mura - Sız Fransızlar buyuk ınsanlarınızı hıç haketmıyorsunuz 1 dıye bağırıp, çektım gıttım Ama sonradan Fransızlara haksızlık ettığımı anladım Hangı halk buyuk ın- sanlarını haketmış kı' Salt Fransızlar mı hakaret edıyor bı- ze 9 Keşke Sosyal demokrasısıyle unlu Isveç de hakaret edıyor orneğın Istanbul'dakı isveç Konsolosluğu'na SESSlZ SEDASIZ gırmeyı deneyın bır kez Bırakın kon- solosluk bınasını, bahçesıne bıle he- men sokmazlar Yağmurmuş, karmış, fırtınaymış, yaşlı ya da hastaymış dın- letemezsınız, bahçeye beş Turk yurt- taşından fazlasını almazlar Oysa konsolosluk bınasının gırışın- de bır bekleme salonu vardır Ve soy- lemeye gerek var mı, konsolosluğun esmer, kara bıyıklı, çelımsız Turk kapı- cısı bır Isveçlı'den daha isveçlıdır ya- sağı uygularken ve sızı aşağılarken Ama bızTurkler bu aşagılamalan ha- kedıyoruz ve kendı kendımıze de ha- karet edıyoruz HABITAT dolayısıyla Is- tanbul'a gelen yabancılar rahat gez- sınler, bızım hergun katlandığımızguç- luklere katlanmasınlardıye istanbul'un altını ustune getırmedık mı? Demek yabancılara yaşadığımız yaşamı uy- gun gormuyoruz Kendını asağılayan bır halkı elâlem nıye aşağılamasın'?' Laforizmalar c ıhan Demırcı'den bir kitap daha: Laforizmalar... Vazıyet'tekı "Lafonzmalar"dan da tanıdığınız Cıhan Demirci son kıtabını, Nasreddın Hoca'ya adamış: "Tepemıze düz bınenlen gördükçe, eşeğine ters bınmesini daha da fazla sevdığim ınsana..." Cıhan Demirci lafonzmalan, "hayatımızın dıpnotlan" olarak adlandınyor "Laforızmalara ıronının gucu can katar ve belki de bır lafonzmanın ulaştığı noktayı Sokrates'ın şu bılınen sozu en guzel ıfade edecektır; bıldığim bır şey varsa, o da hıçbir şey bılmedığımdır." içınde Vazıyet'ten de Laforizmalar'ın bulunduğu Laforizmalar'dan bir lafonzma: Asıl kanserojen maddeler düşunceyı suç sayan maddelerdiri Mert Alı Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Yeter kı demokrasıye geçmış olmasın Zonguldak Cumok: 'Cumhuriyet'in C'sinden yaka kartıf c umhurıyet okurlarının geçen haftakı etkınlıklerınden ızle- nımlere devam edıyoruz Ve ardından, Almanya'ya dek ya- yılan Cumok'ların bu haftakı programı Ankara Ankara Cumok oluşumu ıletışım, ba- sın ve tanıtım komısyonu bıldırıyor "Ankara'dan tum Cumok'lara selam, yaz mevsımınde çalışmalara devam Kultur, eğıtım ve sosyal ışler komıs- yonunun sorumluluğunda dığer çalış- ma gruplannın katkısıyla duzenlenen 'Dunyada ve Turkıye'de Sol' konulu panele katılım muhteşemdı Cumok'lar dınlence gununde aılece toplantımıza geldıler 300 kışılık salon dar geldı Çankaya Beledıyesı'nın sa- lonlarına Cumok'lar artık sığmıyor Be- ledıye Başkanı Doğan Taşdelen e ve başkanvekılı Mahmut Bayram a ve salon çalışanlarına Cumok'lar teşek- kur edıyor Buncayoğun ışlerıne rağmen Anka- ra ya gelen gazetecı yazar Oral Çalış- lar'ın başarıyla yonettığı panelde ken- dılerını bır kez daha ıfade şansı bulan CHP ve ODP ıl başkanlannın sol adı- na yapmış oldukları açıklamalar dınle- yıcılerın ılgısını çektı Toplantıda ayrıca ıletışım, basın ve tanıtım komısyonu tarafından hazırla- nan Okurlara Mektup bultenının 3 ve 4 sayısı Cumhunyet çıkartmaları ve um ag Vakfı'nın yayınları, gençlık ko- mısyonunun standında yer aldı ODP ın hazırladığı cezaevlerındekı uygulamaları protesto eden metın ım- zaya açıldı, Trabzon un Surmene ılçe- sınde oluşturulan Cumhurıyet Orma- nı'nın tabelasının RP'lı beledıye başka- nı tarafındanr sokturulmesı ve ılçe kay- makarnınınolayamudahaleederekta- belayı yerıne koydurtması hakkındakı bılgı katılımcılara yazılı bır metınle su- nuldu Tum Cumok'lann bu eylem kar- şısında Surmene Beledıye Başkanı'na tepkılerını ıletmelennı beklıyoruz " Zonguldak Zonguldak Cumok ıletışım kurulu bıl- dırıyor "Yenı katılımların olduğu geçen haf- takı toplantımızda 33 Cumok dostu ıle keyıflı bır bırlıktelık yaşadık Toplantı gundemı şoyleydı 1) TRT 3'te yayınlanan 'Merhaba ÇağdaşTurkıye' programının TRT 1 'de de yayınlanması ıçın çekılen faks okun- du 2) Zonguldak Cumok Hatıra Ormanı konusunda 157 kışının katkısıyla sağ- lanan 205 çam fıdanının kasım-araiık aylannda gerçekleştırılecek dıkım gun- cesı ıçın Orman Bakanlığı Batı Karade- nız Bolge Mudurluğu Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Başmudendıslı- ğı'nden gelen yazı hakkında bılgı verıl- dı 3) Zonguldak Demokrası Platformu tarafından duzenlenecek 2 Temmuz Sıvas Katlıamını Protesto Mıtıngı ne katılım kararı alındı Ayrıca cezaevle- rınde açlık grevlerıne neden olan 6 Ma- yıs Genelgesı ıle hukumetın duyarsız- lığı kınandı 4) Zonguldak ADDyaranna 21 Hazı- ran'da gerçekleştırılecek tıyatro etkın- lıklerıne katılım kararı alındr, bıletler ADD şubesınden alınıyor 5) 29 Hazıran'da yapılacak Kasta- monu Gol Koy Enstıtusu mezunlarının Safranbolu dakı 3 geleneksel buluş- ma toplantısına katılım hakkında bılgı verıldı Bu toplantıya Zonguldak Cu- mok'lar kışısel olanakları olçusunde mumkun olan en fazla katılımı sağla- yacaklardır Talıp Apaydın ve Mah- mut Makalın da katılacağının bıldırıl- dığı bu toplantıya programdakı yemek ve konaklama organızasyonunun sağ- lıklı bır bıçımde gerçekleştırılmesı ıçın en geç 21 Hazıran akşamına kadar Zonguldak Emeklı Oğretmenler Der- negı Başkanı Muharrem Kılıç'a gun- duz 252 22 68 akşam 257 44 86 nu- maralı telefonlardan bılgı verılmesı ge- rekıyor 6) Bızlerın, bundan boyle katılacağı- mız her turlu kıtlesel etkınlıklerde bır- bırımızle ıletışım ve dayanışmanın guç- lenmesı amacıyla gazetemızın logo- sundakı Cumhurıyet ın C harfını kul- lanarak bır yaka kartı hazırlanması ko- nusunda çalışma yapılmasına da karar verıldı 7) Zonguldak Cumok'un oluşabıle- cek ozel gundemlerın dışında ekım ayında duyurulacak çağnya kadar top- lantılanna ara vermesı de kararlaştınl- dı" Çanakkale Çanakkale Cumok adına Feriha Balçık bıldırıyor "30 Hazıran pazar gunu Çanakka- le'den 90 kılometre uzaktakı Asos'a gezı duzenlıyoruz Gezımıze katılmak ısteyenlerın 28 Hazıran cuma gunune kadar 212 47 70 numaralı telefondan Cengiz Sinanoğlu ıle ıletışım kurma- ları gerekıyor Gezımıze katılacaklann yanlanna almaları gereken malzemeler şoyle Rahat gıysı, şapka, mayo, hav- lu, fotoğraf makınesı, varsa çalabıldığı bır enstruman ve kumanya " L Cıhan Demirci den -Q 4 F O R I Z M A L A 1 V Ulkevı ozel TV ler \onetı>or Bıze artık BAŞBAKAN degıl Z^PB^KANgereklı' llk toplantısını geçen hafta yapan Bı- ga Cumok bıldırıyor "Bıga 100 Yıl Park Market'te 18 kı- şının katılımıyla buluştuk Havanın ruz- gârlı ve serın olması nedenıyle toplan- tımıza Oğretmenevı nde devam ettık Niyazi Kiraz, Bıga da 37 Cumok ol- duğunu belırledı Arkadaşların çoğu ış- len nedenıyle ılk toplantımıza katılama- mıştı Çanakkale Cumok'tan Fatmagül Künelgin, Feriha Balçık ve ıkı akra- daşımız daha destek vermek uzere aramızdaydı, Cumok oluşumuna ılışkın goruş alışverışınde bulunduk Toplantıda, Bıga'da Cumhurıyet'ın az satılmasına rağmen çok okunduğu vurgulandı Ozellıkle Oğretmenevı ve Şehır Kulubu gıbı yerlerde çok sayıda Cumhurıyet okuru bulunduğu konu- şuldu Bıga Cumok'un çalışmalarını yurut- mek uzere bır ıletışım grubu oluşturul- du Grupta Niyazi Kiraz, Semih Tu- ran, Selim Şen, Adil Can gorev aldı Her ayın son cuma gunu saat 17 OO'de Beledıye Havuzlu Park'ta bu- luşulması kararlaştırıldı" Aknanya Heıdelberg'den Yakup Dıvrak bıldı- rıyor ' Mart ayından berı Heıdelberg de Cumok toplantılan yapıyoruz Son top- lantımızda alınan karar gereğı bundan boyle her ayın 3 perşembe gunu saat 20 OO'de toplanacağız Toplantı yen- mız Hotel Central Adres Keıser Str 75,69115 Heıdelberg Telefon 0 6221 - 20 641 Faks 0 6221 - 20 642 Bu yıl sonuna kadar toplantı progra- mımız şoyle 20 Hazıran 18 Temmuz, 15 Ağustos, 19 Eylul, 17 Ekım, 21 Ka- sım, 19 Aralık Duyanlar duymayanla- ra haber versın " Haftaran programı 20 Hazıran Perşembe İSTANBUL: Saat 20 OO'de Cadde- bostan Kultur Merkezı'nde Cumok ge- nel toplantısı BURSA: Saat 18 30 da Petrol-İş Sendıkası salonunda toplantı HEİDELBERG: Saat 20 OO'de Hotel Central'da 22 Hazıran Cumartesi ŞANLIURFA: Saat 17 OO'de Vılayet yanmdakı Hukukçular ve Muhendısler Lokalı nın teras katında ılk toplantı İSTANBUL: Saat 13 OO'te Taşkışla karşısı eskı Pastor Hastanesı bahçe- sınde HABITAT sonrası oluşan Sıvıl toplum Orgutlerı toplantısı BURSA: Saat 14 OO'te Tayyare Kul- tur Merkezı'nde Cumhunyet yazan Ay- dın Engin'ın de katılacağı ve Turkı- ye'nın gundemındekı çeşıtlı konulara değınecegı soyleşı GAZİANTEP: Saat 20 OO'de, Bu- yukşehır Beledıye Tıyatro Salonu'nda şıır ve saz dınletısı TEKİRDAĞ: Saat 14 OO'te Atlas Pa- sajı Marmara Dershanesı'nde toplan- tı 23 Hazıran Pazar YALOVA: Saat 12 OO'de Yalı Cad Çekei Ap 22/1 (Haik Bankası karşısı) ADD lokalınde ılk toplantı Çağrıyı Tur- gay Akkuş ve Şennur Çatalkaya ya- pıyor BORÇKA: Saat 14 OO'te Borçka Termınal bınası yanmdakı Camılı (Ma- cahel) Çevre Koruma ve Gelıştırme Derneğı Lokah'nde ılk toplantı İSKENDERUN: Saat 14 00te is- kenderun Çevre Koruma Derneğı uye- lerının de katılımıyla Yelken Duğun Sa- lonu'nda toplantı ÇİZGİLİK KÎMIL MASARACl R 4 R B İ SEMİH PORO1 GADDAR D4VIÎT MRIKIRTI ERE OAUA DA KÖTVSİJ &4C>C*UZ'/*J BULLT BEBEK \IRK\ ÇIFTÇI MIRMIRLAR ı ü R DI R\K feENi 13E6ENMEDI&I . AMA \MDAAT' •?= E>U Pı'RE- 1 i N£RDENfc : > ''! 0T4RİHTE BUGUN m \n\z ARIRA\ 20 Hazıran CSZAY/K'DE DARBE!. 196STE BUGUN, SA&4H4 KAIZŞI, CEZAYtR'DE UUKlMAET OA/S8ES' YAP/LP/ DSVLBT SAÇ- /cAA/f AHMEO 8EM 8ELLA, SAVÜUMA g/)- KANUĞrfJf YAPAN ALSAY MUAGı Sü/H£Py£Af TARAFINMN ASKeRÎBfZ DAKBE /L£ &O- REVIUPEN ALlHOl VE TUTlJKLANa 1 135A 'TE FRAMSIZ SOVUJRGE KARŞt SAŞLAT/LAM BA&MS/ZL/K DA, g£A/ SeitA l/£ HUAf OMU2A ÇABP/ŞMtÇLÇepl. DAHA İ96Z'0£ KU/SULAN CEZAY/K HAiJ< CUMHÜ/ZlYET/'H/AJ ILK PEVLET BAŞ- SBN BELLA OUÂUÇTU ANCAK 3 Y/L SON,BUtJ, M H ELE &EO ÖLUMUNE DEĞIN AYNI6OREYI USnENECEKTllt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle