05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 H.AZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMI / YATIRIMCIREHBERI BORSA VERİLERİ HısseSenedı Pıyasası Işlem Hactıı (mıyar TL) işlern Mıktan (mııyon) Bıleşık Epfleks Mal ı Ende-s Sarveyı Endeksı Repo Pıyasası İşlern Hacmı (mılyar TL) Haftalık Fa.z (Yıllık-Ağıriıklı Ortalama %) Aylık Faız lYıllık Ağırlıklı Ortalama %) Tahvıl Pıyasası Işlem hacmı (mılyar TL) Tescıl Pıyasasılşlem hacmı (mılyar TL) Önceki Hafta 53 157 5 482 61123 98 52038 44 68074 93 386 209 63 83 73 00 46 944 1 202 773 Geçen Hafta 47 214 5 839 61150 41 51062 30 68473 66 386 207 79 33 79 41 41 020 1 075 725 Değişim % 11 18 6 51 0 04 1 88 0 62 466 24 28 8 78 12 62 10 56 BORSADA GEÇEN Menkul Kıymet Vdana Çtjn B -Vdaıu (,ıın C \kal Tekslıl Akbank \kv. ımenk \ktıfFnan Vkvli Iphk \klaj Flekl \Urkt Htld \lıemaıı!B Alario San \ltınvıldi7 Anadolu Cam \nadolu B Arveîık Ardem Vscliıan •Vksıgorta \ Dolu Sıt Akm Tckstıl Mla- V aı O Allanu- \ O \\goz Bağta, Bek.neknık Bı lu t, ımen Bo»sa Brı.^ı Bonfcan Batı Ç ımen Bur^a (, ım BıiLUn \ a\ın BumcranL Burvclık l B ^ B o ^ a ' . Cciıkllalal (, emlas (. elıl. (, ItllM Ç ımcnu^ (, Kak(,ım t U SıS ona (, O\a EleL C umra kaûit Dardand Demıriıank [Xnult Cam DenmoJ DoaHoUınıî Diîhank Dıtaş Docan Dcmır'l O DoiŞan Hold Duklas Dııran Otrf! t t ? Bajı 1 f ^z Ba5 ı V ap h«.7 Ba>ı V a! Ed]p Iphk k « Bıratlk Fctf Fnduitn fcne (luhre Egc Protıl Ece Seramık Emek Vısıorta Fmmıs \mb bra-^in P t clı Fm^an B Vıld Lnka H >ldmt Eaepla^l Erhosan Frtıvas Bıra Eredı D C Esbank Fscm byvp V aı O Favlotınaa» Ft.ni} \tumı F ınanN F K >- ınjn->bank Fınans \ a! Fngo Pak GaranTı Bank Gedız Iphk <jenta> Global VI D Global \ a! O Gollaş (. ım Good \ ear Gubre Fabr Gune% Bıra Gunes Sıgor Hekta, HalkSıı.ına Hum\et Haznedar Tu Ihl^Hildın Ikt 1- kır in'ema l,s B.ınkjM B U B.ınkjM C 1 M Pıiton 1$ Yalınm lîmır D Ç Izocam Kaplamın K.arton>an ka\ k c Huldınu h.u<, V attnm kepez Elklr K.ere\ ılaş kekbek Mob koma Çım Kordsa k.oıuıeki K >vta> Karaj Teks kulah\a Por Luks Kadıte Maraıans \ Y Makına T Marei Mudurnu T Med%ahk!d Merki Meta* Mıgrui MılliNetG Mılpa M Manı Otel Vlatihall Mutlu Aku M ^ ılmaz \at Nerı.1» Hold Nelaş O\ia\ı5de Nft Holdın Net Tıırıznı Okan Tekslıi Olmuksa Olokar Olosan Oz Fınans F Par>an Pellam Pmar Su P kem Tur Pınar Eı Pınar Sul Pmar Ln PoKkn C BS Prınla5 Pctrol Otısı Raks Ranl FmKır Raks Elk E A Sabah \ a\ın Sabah Pa23r Sariuv san Sı&j Sışe Cam Soktai Sıemı.nb S Pamuklu Sonmez Fîam Tal Konserve TuborL TeUtıIbank T-letas Transnırk Fr Tıre kulsan T kalkınma B T nas Oto F T ta^OtoT Trak\ a C am Transturk H TSkBlBLl T D^mırdokum Tgkaş Tumtek^ T Tupra? TUK,^ P«r Tmıınbank LvasLvakS L M konfekj, LnveCım^filo L « k Seramık \ f-te! V a k ı l ^ a l O \ ıkınt Kaeıt ^ı a>aş ^ apı kredı ^ kredı "l O Yunsa Islem Mıktan 8I0U 222^ 7700 8900 >9000 ^6^0 6^00 370<XX) 27000 2"^0 2 7 0IX) IW(X) <30O 6600 S700 IS^->0 <3WJ l«00 27M) ^40u 140(1 l><:0<) 21<00 •"300 3 ^ 0 8<0<) 28000 16"-0 9400 1^000 12000 \60 10^ ^0 2600 '»00 M000 40^0(1 19*00 12^X1 990U 4KKHI 122^0 2"-0 242^ 9>00 19000 2*^0 3200 6300 SOO 1400 11^00 9*00 6>U0 SWJ I2^MI ^HK) 2 7 0»10 23000 MfK) P(H«I P2^0 2<->0 20000 "700 12-^0 22^00 20000 s^oo ^3000 S200 1 P* 142^0 IIMI 7100 28SOO 3600 36<O I0<0 26'0O 4*00 18^0 2^(X)0 4600 2"'<00 30000 <~00 16000 •"900 9600 IIMH) 1700 10000 l<7,o 2l>^0 rooo ııoooo ^600 127-.0 ıs^n !62-> 9600 l>2<0 sıoo 37O0O 22000 187*0 -.•"000 " 0 0 102S) 11^00 2*^00 3^00 46S0 20^00 30Sl 6800 1600 13*50 182S0 S300 1810 6^00 28«0 86000 18H) 3400 17^0 6400 1^000 840 ^ 0 0 19^00 •700 28«;o "•4MIO 2 ^ ^ 1^000 11000 2S^00 36M) 9200 18000 38O0 36O0 9900 8600 ^600 27S0 >900 21<00 21^00 •î-00 n 4000 202- 2900 H--00 3700 I2<00 2^00 28*00 4700 122-0 40*00 42000 1700 2-000 -1000 162*0 4900 4-00 «100 12-1X1 10-00 107- 270O S-00 1-7*0 13*00 r-oo 23000 IS*0 ı-oooo 18-00 *300 S200 1401X1 IS-0 142*0 42-0 *100 101 «J 6900 AY Kapanış Fıyatı 2900 10-0 41-0 9000 -600 ••400 4a«) 26*000 1*7*0 3000 12000 16*00 202- **00 W00 7700 11*0 167*0 2*00 4S-0 1100 7S0 112*0 H7-0 43*0 29*0 7-00 27000 11000 8000 127*0 19000 690 10100 262* 47-0 26000 18000 19^-0 ViUO S900 -2000 10200 21 7 - 2*00 -100 1*2*0 22*0 142- 2800 630 1200 -900 7*00 2800 6300 9100 S-00 13000 4--0 4100 1-7*0 29*0 242* 19000 11*00 17000 23--O 1*000 41*0 41000 S-00 1100 I4--0 940 6S00 247*0 167* 3200 890 242*0 40*0 11-00 24000 28*0 9-0 17000 28-00 4600 I7O0O 29*0 1S-0 6*00 '200 9100 117-0 21(10 2600 99000 6600 102*0 ı*-* 14-0 6100 ııooo 6600 3O0O0 167*0 ııooo -SOOO 39O0 6000 10*00 " * 0 0 41000 "400 16-00 222- 4000 1--0 122* 7900 9000 16-0 6700 3600 *9000 2100 36*0 17*0 6300 11-00 -20 3600 1*7*0 14-0 30*0 29-00 222* ııooo •MOO •>*2*0 4100 8000 34000 29*0 19*0 8-00 6700 6900 207* 12000 207*0 21000 *100 42000 202- 2600 11*00 2100 *200 247-0 32-00 4100 9400 36*00 4*000 P-0 2*-00 *0000 1-000 36*0 19*0 4200 -600 9900 990 31*0 -400 6400 13-00 147-0 26-00 1000 IIOOOO 192*0 2100 8800 11*00 102- ııooo 6100 1900 830 13*0 Aylık lyurte) 6 11 -124 16 *6 1 12 24 0- P 2 - |1 *8 "•1 62 9 6- -26 *-6 11 16 6 26 1* 1- 27 -9 1431 * 19 806 909 10 19 2141 20 00 10 19 8 14 21 91 16 90 8 82 1 *- 16 12 14 89 10 11 2< 11 19 77 1 40 481 10 38 16 11 131 7 74 19 40 10 10 26 M 10 20 1164 109 23 16 1*61 784 12 19 -6 67 21 2* - <İS -170 21 0- 1 *9 24 10 2^06 1644 -- n "İIÎ S43 M -2 * SO 1 19 2 -0 49 1- 3 J 3 3 7 11 16 2S 22 12 1906 66 2 22 -1 H26 -6 16 1004 P - 4 1231 1-24 S49 11 96 28 00 -«00 21 74 11 II -4-* *00 P - 4 6 2* 20 2* 13 1- S-0 * 9- 900 2-40 26 32 f 6 1000 H 16 1961 14 S6 1 0 " 0 * 2 16 s- 20 4S 18 92 21 S6 1 1 1 7- P 9 2 1 46 -*2 2 1* 1-49 61 *\ 19*1 2^0* 604 1 *9 9 26 11 -1 S41 1081 108 26 32 3 1- 24 12 - 1* 4 2- 1 *6 -10* 14 29 2 08 1144 9 19 10-1 20 41 12 7- 19 11 -613 -0*9 12 60 1104 10- 22 l" 7 9 - 2 14 14 22 09 921 2 4 * * 103 39 121 2 13 7 02 7*00 OOO 10 14 14S1 8 24 1 29 2 94 1404 12-- 212"" 8 2* ' 1 4 21 4- 2 00 1 96 "69 2**1 12 22 11 91 12 72 -"1 791 16 6- 12 4- 9 1- 000 1-71 19 -7 22 71 I--3 4 0* 10 14 9 * 6 1 -7 20-9 22 81 14-1 II 76 POO 9 4* Dej)ı;ım Yıllık (Yiidel -4-41 61 14 \9U li-39 9S6- 1*66 44-* 11-1 --1 96-2 29 41 24-1 -3 61 i>!61 2S-- 10* 9S 9 24 2*9 1- 106 19 10 19 10 00 S l î >6 2S •* -^ 1-8- 4--0 7\ 16 90-1 14 42 124 6- 1S66 2 J 9 29 000 4-10 ' - 4- IS-* 16 S4 4-74 -6 4T 29-V -2 16 67 |S ^ i 10 1S S9S6 12 1 68 74 2S -7 -197 1091 1 61 "- VI 24 >6 1SS9 11 -9 - 9 - 29 P 14 S6 *7 14 68 00 7 36 110 66 72 17 106 38 43 86 283 33 20» 09 96 73 ııosı 1 S4 *0-3 70 00 11 *6 69*4 8 0- 297 10 16*- 3SO7 1| 96 24 26 18 29 80 29 42 II II! -1 19 10 24 44 7 - 6 ! 96 SS -* -1 9101 2! *! 1! P s\ 11 1*S2 444 40 00 6S 7S 7 68 î| 89 16 40 8 7() 26 09 72 12 10 26 l | \S *1 2* 92*3 -77 İI404 22 32 1 64 11-04 -7 86 -7 69 1-0 31 17 24 112- 10 39 71 OS 22-0 -toıs 8 41 *7 14 67*0 60 00 91 18 144 6S I2S |1 16-08 6 78 7-69 137 19 10 2 14 16 11 142 M 2*-42 14 42 2141 64 76 1-3*0 180 90 29 03 312* -0 96 *l 92 1 19 10 72 21 0* 24** 114 29 133 61 ** *6 96 30 229 41 68 7* 108 00 27 7» 3* 38 26-6 26 08 162-- 9 13 2 08 14S ıO4' -2 ^4 193- 8- 19 22 21 1-0-9 2- 12 21 -- *9 6H - 6 - -- s 10 01) 40 4- 19 İS 46 04 1*-M 8 11 -4 0- 140 61 34 16 168 İS 1*2-6 26-9 ı2 -1 90 61 128 00 12 16 -43 22 Dosya savaşlanna rağmen ANAYOL ne birleşıp, ne dağılınca piyasalar beklemeye geçti Siyaset piyasayı kilidedi H4CERGEMİCI AN\\OL koalısvonu "her şe\e rağmen" de\am ederken pı>asalarbekleme\egeçtı Ma- \ıs a\ına bovunca D\ P Genel Başkanı Tansu Çilkr'ın TOF<\Ş dos\ asının ardından ortulu ode- nekten harcadığı 500 mıl>ar lı- ra ıle ılgılı tartışmalann ba^la- ması koalısyonu sarstı ANAP Genel Ba^kanı Mesut Yılmaz'ın Çıller'ı ortulu ode- nekle ılgılı suçlamalan kamu- ovunu ma\ıs bovunca oyaladı Borsa 64 bın 722 puandan gır- dığı ma>ıs avını \uzde 5 5 ora- nındabırkaMplaöl bın 150 pu- andan kapatırken dovız \e altın da sı>ası gergınlıge rağmen bu- vuk çıkı^lar vapamadı Krizkapıda Dosya savaijları ve ortulu odenek davası koalısyon ortak- larını bırbırıne du'jururken Dun- ya Bankası \e Standard and Po- or's un "Krb kapıda beklhor" sozlennealdırma>anbon>a Çıl- ler ın oncekı hafta cuma gecesı koalısyondan desteğını çektıgı- nı açıklaması ıle a> ın son hafta- sına hızlı bır du^uijle gırdı Pazartesı gunu son surat du- şen borsa endeksı koalısyonun buna rağmen bozulmavacağını anlayıncabeklemevegeçtı Av- 00 <6 <o Yatırım araçlarının aylık getirisi (%) Faızler net ve donem sonu olarak hesaplanmıştır Repo faızlerı IMKB verılerıdır Dovız ve altın serbest pıyasa fıyatıdır ın o m o m u. o D Q m < § 1 ın nı beklentı dığer pıyasalara da biçradı Harta bovunca 78 bının uzerını zorla>an dolar Mer- kez"ın de mudahalelenyle çıkı- ^ını surduremedı Markın getirisi daha fazla Hafta>a 77 bın 850 lıravla baiflavan dolar harta boyunca 450 hraartarak 78bın ^OO'lırav la hattayı kapadı •\lman Markı ıse hattavı daha hızlı geçırdı Hattava 50 bın ^00 lıradan baş- la>anmark 825 lırayukselerek 51 bın 325 lıradan kapandı Ote > andan M\ ası ortamdakı gergın- İık Hazıne'nın borçlanmaMna da yansıdı Mayıs a\ı boyunca uç bono ıhalesı açan Hazıne 220 trılyon lıralık satış yaptı 7 ma\ ısta açtığı 182 gunluk ıha- lede yıllık net \uzde 79 4 taız- le 188 9 trıljon lıralık satı> va- pan Hazıne daha sonra 14 ve 28ma>ıstanhlennde91 gunluk ıhaleler açtı Hazıne nın son ıhalesınde sı- yası ortpmdakı çekıijmenın da- ha da sertleşınesı sonutubıle^ık bazda faızler 11 puan \ukan çıktı Sah gunu venıden 91 gun- luk bono ıhalesıne çıkan Hazı- ne. bıle>ık \uzde 1 P 3 faızle 49 7 tnlvon lıralık satıs >aptı Ortalama vıllık net faızın bır oncekı ıhaleve gore \uzde 79 4"ten vuzde 85 6 \a çıktığı ıhale>e gelen teklıf de 62 7 trıl- yon lırada kaldı IMF'ye göre, Türkiye enflasyonda en kötü üç ülke arasında yer alıyor Türkiye enflasyon şampiyonu Ekonomı Servisı- L luslararası Para Fonıı (IMF) I996\ılındada Turkı\e'\ı enflasjon şampıvonu olarak goruvör ANA\OL hukumetının parlamentova sunduğu yıllık planda enflasyon hedefı >uzde 65 olarak gostenlırken IMF'nın yıllık ekonomık raporunda 1996 sonu ıtıbamla yıllık tuketıcı enflasvonunun >uzde 80 3 olarak eerçekleseceüı ıfade edıldı IMF nın 185 savtalık "VVorld Economıc Outlook" adlı raporuna gore Turkıve entlasyon oranında <\fnka ulkelennın bıle uzerıne çıkarken yalnızca Tacıkıstan \e Turkmenıstan Turkıyeden daha kotu durumda olacak IMF'ın raporunda 96 vılı sonu ıtıbarıyla Turkmenıstan dakı enflasyon oranı yuzde 106 olarak tahmın edılırken bu oran Tacıkıstan ıçın yuzde 901 olarak belırtıldı IMF raporunda "Arjantin >c Bre/il\a gibi gelişmekte olan ulkelerin enflas>ondaki başarıları, bu ulkelerde de\letin ekonomideki rolunun daralmasında \atı\or" denıldı IMF \1ll1k raporunun entlasvonla ılgılı bolumunde BrezıKa da enflaj,vonun yuzde 6^ 4 e gerıledıgı kavdedılıp 1996 enflasvon hedetının \uzde 13 7 olacağı belırtıldı \\nı sekılde Brezıl>a gıbı ^rjantın de de hıperenflasyon >asanırken 96 Mİında Arjantın dekı enflasyonun vuzde 1 7 duzevınde gerçelde>mesı beklenıvor IMF raporunda enflasyonla mucadelesındekı ba^ansindan dolavı \rjantın ve Brezılva va tesekkuredılırken Turkıve de dev letın ekonomideki rolunun daraltılması volıında uvanldı SPKyfaturayı Uzanlar'a kesti • Sermaye Pı>asası Kurulu, ıptal edılen ÇEAŞ hısse senetlennm yenıden basımından doğacak masraflann Kemal Uzan \e dığer eskı >onetıcılerden tahsıl edılmesını ısterken, teblığ hukumlerıne a>kırı hareket ettığı gerekçesı> le ÇEAŞ Muhasebe Muduru hakkında suç duvurusunda bulundu ANK\RA(A\K\)-Serma- ye PıyasaM Kurulu (SPM Çuku- rova Elektnk ın ıptal edılen his- se senetlerının venıden basımı nedenıvle dogacak gıderlerın Kemal L'zan \ e dığer eskı vone- tım kurulu uvelerınden tahsıl edılmesını ıstedı SPK 101 7m ılvarhranomı- nal değerdekı "" ncı tertıp hısse senetlennın yenıden bastırılarak ortaklara dağıtılmasina ilıskın ışlemlerden doğacak basım gı- derlennı donemın sorumlu >o- netım kurulu uvelerı olan Ke- mal Lzan Enıs Zaimoğlu, Ma- hir Topçu, Zeki l nal, L«vent Ka- >aalp ve Seçkin Civan'dan tah- sıl edılmesı gerektığını bıldırdı Kurul bu tahsılat yapılmazsa mevcut vonetım kurulu hakkın- da. 'alınan genel \e o/el nitelikli karariara avkın da> randıklarf gerekt,esivle cumhurıvet sa\ı.ı- lığına suç duvurusunda bulunu- latağını aı,ıklddı Imza vetkileri \oktu * s SPK. avrıca >ırketın yonetıcı- si olmadıkları ve ımza >etkılerı bulunmadığı halde ^ırket adına tespıt vaptıran Mahır Topı,ıı ve Nedını Olmezer hakkında ışlem yapılması w,\n cumhunvet sav- cılığına suç duyurusunda bulun- ma>ıdakararlaştırdı SPK teb- lığ hukumlerıne av kırı dav ranan Çukurova Elektnk Muha^ebe Muduru Ertuğrul Bozkurt ve Genel Mudur Erkan Mana\oğ- lu ıle Kepez Elektnk Muhasebe Muduru Nilgun kurul v e Genel Mudur Aktan İnan hakkında da suç duvurusunda bulundu POAŞ'ın arsalan elden çıkanlıyor (A\) - Petrol Ofısı <\Ş\e aıt 15 arsadan dokuzu satılır- ken be^ıne hıç teklıf gelmedı bınne de "mu- hammen bedelın" altında tek- lıf dlındı Lvgun teklır alına- mavan ve teklıt gelmeyen arsa- laraılı>kınıhale- «__^__^^ ler ıptal edıldı Petrol Otısı nın dokuz arsasi ıse toplam26 9mıl- var lırava ozel- le>tırıldı Ozelleştırme • Petrol Ofısi'ne ait onbeş arsadan dokuzu 26.9 mıfyar liraya satıhrken, beş arsaya hıç teklif Idaresı Ba^kan- gelmedl. OIB, uygun 406 mılyon lıra- hgının (OIB) teklıf alınmayan ve > a Aiaattin teklıf gelmeyen arsa ıhalelerını ıptal etti. doğan Ozegen-Faruk A>do- ğan a Kon>a Be>şehır-Ustun- ler'dekı arsa 830 mılvon lıra>a ^ ılmaz Aka\ a Batman Mer- kez-lluhdakı arsa 15 mılvar 119 mılyon lırava Bedrettin Nasıroğlu na vıne avnı verde- kı bır baska arsa 6 mılyar 180 mılvon hraya Kenan Konaç a satıldı BalıkesırMerkez-Gun- . _ ^ _ ^ ^ ^ doğdu dakı 4 ay- rı arsa ıse Avdın \kdeniz e 2 mılyar 860 mıl- von lıra karşılı- gında verılırken > ıne bolgedekı bır başka arsa da konuya ılı^kın kararı bugunku Resmı Gaze- te'de vavımlan- ""^•"m m m m m dı Petrol Ofısfnce Mart 1996da kapalı teklıf alma ve en vuksek tıvat uzerınden açık arttırma voluvla gerçekleştın- len ıhaleler sonucunda Nığde Merkez-Burhan dakı arsa I mılvar 505 milyon lırava Er- Arsalann satış kararı alıcıva " " — — — teblığ edıldıkten bonra, ıhale bedelmın tamamı pe^ın olarak on gun ıgnde ode- necek Aln.ıların yukumluluk- lerını yerıne getırmemelerı >a da sozleşme ımzalamamaları halınde venlen temınat mek- tupları gelır kavdedıleı.ek DEGİŞMELERDEN ETKİLENMEYEN HER DÖNEMİN KAĞITLARI HES KİMYA PİYASAYA İDDİALI GİRİY0R BOYA ^ NERGiS HOLDİNG.KONFRUT GIDA, CELİK HALAT.SABANCI HOLDİNG GÜNEY KILDIRAN: TEKSTİL GEC ACILIYOR" BORSADAKİ REHBERİNİZ Çarşı, halka açıhyorEkonomi Senisi - Sermave Pıvasası Kurulu (SPK) Cem lîovner e aıt Çar^ı Mağazaları ve \del Kalemcılık ın halka açılmasını onavladı Adel Kalemcılık sermave arttınmı Çarsı Mağazalan ıse mevcut hısselenn satışı voluvla halka açılacak Çarsı Mağazaları nın halka açılması Garantı \atırım ve Tıcaret Bankası lıderlığınde Amro Bank Fınansbank Tutuncüler Bankası ıle Global Menkul Değerlerden oluşan konsorsıyumca >apılacak \del Kalemcılık'ın halka açılması ıse Global Menkul Degerlerıle ınterbank taratından "bakıveM>uklenim" suretıvle vapılırken \akıflar Bankası ve Alternatıfbank satış acentelığı ve gişe hızmetı verecek Karacan Finans Kulüp \e Ekonomı Servisi- Sermave Pıvasası Kurulu (SPK) Başkanı 4li Ihsan Karacan oncekı gun vapılan olağan genel kurulda 2 vıllıgına Finans Kulup ^ onetım Kurulu naseçıldı Turkıve'dekı bellı baslı ttrmaların tonlarına von veren ust duzey >onetcılenn uveoldukları Finans Kulup un ba^kanlığını Turgut Telman ın surdurme- sıne karar verıldı Scçımdc belırlenen vonetım kurulunun dığer uvelerı sovle Pamukbank Genel Muduru Orhan Demırdağ, Su/an Sabancı, \li Tigrel Prot Sounaz \varslan, Mehmet Kuiman. Haluk Ekinci YORUM OZTİN AKGUÇ Yükselme ve Dışlanma VVıllıam Shakespeare'ın kısa ve ozlu bır tumcesı sankı gunumuzTurkıyesı ıçın soylenmış "Bazı kımselergunahla- rı yuzunden yukseiırler, bazılan da 1yı yeteneklerı yuzunden duşerler" Turkıye'de topluma zarar verme, bencıllık, ozse- verlık (narslsızm) halkavcılığı, lekelı kaynağı açıklanamayan servet edınme hatta yuz kızartıcı suç ışleme başarı neden- lerı oluştururken, durustluk, toplum yararını savunma, ça- lışkanlık, onur ve saygınlığı koruma çabaları dışlanma ne- denlerı oluyor Ulkemızde tersıne bır seçım (seleksıyon) su- recı yaşanıyor Shakespeare'ın deyımıyle kışıler gunahları nedenıyle yukselırken erdemlerı, 1yı yeteneklerı nedenıyle duşuyorlar Toplumda bu tur eğılımler değer yargıları sıstemı sorun- ların daha da ağırlaşmasına, çozum yollarının zorlaşmasına neden olmaktadır Kısa surelı çıkar hesapları ıle yapılan ter- cıhler seçımler uzun surede buyuk kayıplara yol açmakta, en azından gelışmeyı onlemektedır Turkıye'nın 1950'den bu yana sorunlarını çozememesınde gorecelı olarak gerıleme- sınde yanlış seçımler sağlıklı olmayan değer yargıları etkılı olmuştur Halkavcılığı sozde halkçılık şeklen demokratlık, ozsever- lık (narsısızm) bencıllık halkın parası ıle halkın oyunun alın- ması gıbı durust olmayan davranışlar prım yaparken ger- çekten toplumun çıkarlarını savunanlar şu veya bu şekılde cezalandırılmışlardır Toplumun duşunmesı, neden sonuç ılışkısı kurması, olay- ların ozunu algılaması gerekır Dıncı sozde mıllıyetçı fırsat- çı, belırlı çıkarları kollayan sıyasal partı ve polıtıkacılarla uzun surede bır yere varılamayacagını gormesı gerekır Bu- gun sınırlı da olsa yerel seçımler var Kışıler gunahları nede- nıyle yukselmeye devam edecekler mı9 Vatandaşlarımız son gelışmelerı ayak oyunlarını duzeysız tartışmaları denetım- den kaçma çabalarını ılkesızlığı çıkarcılığı nasıl değerlen- dırecek'? Ne gıbı tepkı gosterecek'' Seçım sandıkları açıldı- gında bu soruların yanıtını da bulmuş olacağız Demokra- tık bır duzen ıçinde yaşayacaksak, demokratık bır duzen ıçinde kalkınacaksak ıtıcı ve belırieyıcı guç, genış halk kıt- lelen olacaktır Yanlış seçımler yanlış yonlendırmeler hukuk devletı sosyal devlet gıbı amaçların gerçekleşmesıne engel genış kıtlelerın yoksulluk sınırmdan kurtulamamasına ne- den olur Kışıler bır çaba sonucu ozverı sonucu, durust davranış- lar sonucj bır şeyler elde edılebıleceğını gormelı ve buna ınanmalıdırlar Kışılerın gunahları ıleyukseldığı bır toplumda uzun surelı başarılar kazanılamayacağını kavramalıdırlar Canlıların varlıklarını koruma, surdurme gudusu vardır Toplumlarda da boyle bır eğılımın olması doğaldır Boyle bır gudunun varlıgı lyımserlık yaratmaktadır Toplumun bırçıkış yolu bulacagı çurumeyı kokuşmuşluğu dışlayacagı umu- dunu dogurmaktadır Algılama yetısı ne olursa olsun toplu- mumuzun çıkış yolunu veya yollarını bulacagı lyımserlıgını taşıyoruz Toplum sonuçta dogru tercıh ve seçımler yapa- rak varlığını surdurecek 1980 sonrası daha da kırlenen de- ğer yargılarını temızleyecektır Toplumsal eksıklıkler goruldugu bılındığı halde bunları eleştırmemek uygıtsın (konformıst) yaklaşımı ıle olayları ya- şamak etık kurallarla, kışının ozsaygısıyla bağdaşmaz Top- lum eleştırıhyorsa, bunun temel bır amacı vardır Toplumun ılerı gıtmesı eksıklıklerını gıdermesı Kışılerın erdemlerıyle yeteneklerıyle yukseldığı gunahla- rı ıle kuçulduğu, dışlandığı bır duzene ulaşma umudu yıtırıl- memelıdır Ufak da olsa bugunku yerel seçımın boyle bır umudu yeşertmesı dıleğıyle DÖVİZ - ALTIN NE GETİRDİ? Amerıkan Doları Alman Markı Ingılız Sterlmı İsvıçre Frangı Hollanda Flonnı Fransız Frangı Cumhurıyet Altını 24 ayar kulçe 22 ayar bılezık Yft* 01) 61 750 43 200 97 000 53 400 38 500 Mtakaşı n) 77 850 50 500 118000 6 4J 400 100 12 600 14 920 5 250 000 6 525 00C I 773 000 ! 979 500 taltstMi (Tl) 78 300 51 325 121500 62 500 45 850 15 175 6600 000 987 000 758.000 | 964 000 970 000 mUülçMl 0 57 1 63 2 96 1 79 166 1 70 1 14 0 76 0 72 • (%) NlçMl 26 80 18 80 25 25 1704 1909 20 43 25 71 27 68 27 96 YATIRIM FONLARINDA GEÇEN AY Yatırım Fonu Aylık Adı Degışım % A TİPİ FONLAP iş Yatırım 2 iş Yatınm 3 iş Yatırım 7 Iktısat Yat 4 Garantı Yat 4 Garantı Yat 5 Esbank Fon 3 Vakıf Hısse Dışbank Beyaz Dışbank Mavı Dışbank Pembe Tutun Fon 1 Finans Fon 2 Finans Fon 4 Halk Fon 3 Emlak Fon 2 Emlak Fon 5 Ege Fon-2 Kalkınma Fon-2 Demır Fon-1 Turkbank Fon-1 2 60 4 26 3 38 0 55 5 00 2 44 1 24 -3 17 3 98 2 04 Yılıcı Degışım % 44 72 44 90 44 56 60 45 61 28 34 82 41 33 32 66 51 69 50 15 -0 57 40 09 0 46 -0 68 0 83 2 29 -2 22 1 15 -3 09 -3 64 -4 40 -3 77 TSKB Uzman Fon -0 Akbank A Tipı Tekstıl Fon 3 Atafon Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Global Fon Korfez Fon 1 Tebınfon Ekofon Kenrfon CU Sıgorta Fon Alternatıf F 1 Hakfon-1 Şeker Fon-1 Oyakfon-1 Eczacıbaşı F-2 Ekspres Fon-1 Gedık Hısse F B TİPİ FONLAF İş Yatırım 1 İş Yatırım 4 İş Yatırım 5 İş Yatırım 6 Interfon 4 Interfon 5 iktısat Yat 3 Ikt Atılım F Garantı Yat 1 Garantı Yat 2 Garantı Yat 3 Yonca Fon-1 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 1 05 0 49 2 94 1 88 3 4 ; 2 99 3 61 1 60 2 22 2 29 264 3 54 3 46 -1 12 0 27 -0 53 4 65 -0 05 l 6 30 6 03 4 57 6 43 664 6 49 7 06 6 77 5 77 6 35 5 68 9 01 5 80 5 87 39 78 45 76 55 50 56 66 38 59 28 07 25 41 33 97 50 41 52 81 75 25 11 16 86 46 54 45 99 45 16 > 29 46 43 55 46 15 61 13 0 90 47 17 51 43 74 67 65 29 25 68 43 09 0 53 28 07 39 12 41 74 38 80 25 92 43 57 54 50 55 85 49 73 49 55 47 54 43 68 46 02 49 74 39 93 39 39 Yatınm Fonu Aylık Adı Degışım % YKB Fon-1 YKB Fon-2 YKB Fon 3 YKB Fon 4 YKB Fon-5 YKB Fon-6 YKB Fon 7 YKB Fon-8 YKB Fon-9 Vakıf Fon 2 Vakıf Fon 3 Vakıf Dunya Vakıf Fon 6 Tutun Fon 2 Tutun Fon 3 Finans Fon 3 Finans Fon 5 Zıraat Fon 1 Zıraat Fon 2 Zıraat Başak F Zıraat Fon 4 Halk Fon 1 Halk Fon 2 Pamuk Fon-1 Pamuk Fon-2 Emlak Fon 1 Emlak Fon-3 Emlak Fon-4 Sumer Fon Ege Fon-1 Kalkınma Fon-1 Demır Fon-2 Tanş Fon-1 Tarış Fon-2 Turkbank Fon-2 Etıfon TSKB Fon 2 Akfon-1 Ak Karma Fon Tekstıl Fon-1 Tekstıl Fon-2 Koçbank Fon-2 Korfez Fon-2 Tebınfon-2 Alternatıf F-2 Alternatıf F-3 Eczacıbaşı F-1 Ekspres Fon-2 SYKB Yatınm-1 Ekın Fon Kapıtal Fon-1 5 83 5 07 -1 57 6 21 5 76 617 6 25 6 15 8 29 6 20 6 47 5 32 6 71 5 85 5 80 7 28 6 12 4 76 6 87 6 50 6 78 2 99 4 28 618 4 92 6 44 654 3 92 4 35 6 20 4 93 6 69 5 62 5 49 5 68 7 18 5 07 5 68 5 34 6 89 6 08 6 82 6 98 515 7 39 916 3 50 5 88 821 5 33 9 72 Yıhçı Degıştm % 37 87 45 28 27 67 47 23 37 63 47 43 46 89 48 18 42 06 47 50 46 29 24 69 46 79 47 96 54 46 55 97 46 34 49 96 50 55 45 96 43 01 44 45 43 65 45 07 45 75 51 62 57 00 45 : n 38 23 41 61 39 02 60 50 53 71 51 58 51 41 48 44 18 01 39 12 38 84 47 47 52 45 54 14 58 19 55 27 55 84 20 28 47 76 6 93 50 62 45 03 16 77 A.AFON ENDEKSLERİ A A BILEŞIK A A (A) TİPİ A A (B) TİPİ 4 60 2 07 6 29 44 25 43 92 44 45
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle