05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 1996 PAZAR 10 PAZAR YAZILARI Kendilerini kapı önünde buldular'Sosyal devlet' tsveç'te. bir zamanlar kamu sektörünün gereğinden fazla personeli işsiz kalmaması için tuttuğunu biliyorduk. Özellikle hastanelerde bu gerçek açık olarak görülüyordu. Sonra de\ ir değişti. Devlet bütçesi, dış borcu olmayan bir iki ülke arasında olan Isveç i yalancı çıkardı. Dış ticaret açığı belirdi, büyüdü. O sıralar orta-sağ koalisyonu ender fırsatlardan birini ele geçirmiş. hükümet olmuştu. llk hedef. kamu sektöriinün sıkı bir rejime tabi tutulmasıydı. Bu da personeli işten çıkartmakla olacaktı. Biraz yapıldi: biraz daha yapıldı... Sonra personel. 'dizüstü çakşmaya başladı". ts\eç deyışiyle. Hastalananın yerine yedek yoktu; acil servislerdeki bekleme süresi giderek uzuyordu. Ömeğin. küçük oğlunu apandisıt kuşkusuyla palaspandiras acile getıren anne. 4-5 saat oğlanın poposundan derece alınması dışında hiçbir müdahale yapılmadan tırnaklannı yiyerek bekliyordu. Neyse. 94 seçimleri oldu. sosyal demokratlar şanla şerefle döndüler. Eh artik emeğin değeri bilinecek, emekçiye kapının yolu gösterilmeyecekti... Koca bir 'nix' size; babavani Is\eçceyle havırya da ı-th. Kimse sokağa atılmıyordu artık; yalmzca kapının önüne konuluyordu. Bunun da incelikli yöntemleri vardı çünkü. Koğuşta personel azüğından STOCKHOLM GÜRHAN LÇKAN çalışanların canı çıkmışken, birini "Iş azlığından ötürü"kapının önüne koyuyorlardı. Kaç yıldır çalıştığına bağlı olarak ya "Haklanmdan vazgeçtim 1 " diye bir sözle^me imzalatıp birkaç aylık maaş tutarı ödenerek işten çıkartılıvordu ya da "İş pivasasına uyum için"bazı kurslara ücreti ödenerek gönderiliyordu. Bu konuya. birkaç saat önce yıllardır tanıdığım bir başhemşireyle konuştuktan sonra girme gereği duydum. Isveç'te emeklilik yaşı. işkoluna bağlı olarak 63-65 arasında değişiyor. Benim başhemşire. 29 yılını Stockholm'ün 50. yılını bir süre önce kutlayan hastanesine vermis.. Ansızın bir mektup alıyor: "Gece personelinin başhemşireye gereksinmesi olmadığı için._" diye başlıyor. Oysa o. yüzlerce gececiye şeflik etmiş. sorunlar çıktığında anında yerinde bulunarak yararlı olmuş biri. Bir anda gerek kalmıyorona. 100 yıllık sosyal demokrat işçi hareketinin, dayanışmasının bugünlere getirdıği sosval demokrat vönetim. orta sağ -burada burjuva deniliyor- geçici hükümetinin açtığı yolda yürüyerek •dayanışma" ilkesini göz ardı etmiş bile. Brüksel'deki ağabeylerinden 'aferin' alacaklar: aynı zamanda da seçim sözüne uyarak 'kimse\i işten çıkarmamış' olacaklar. Yok hayır: bizımkini aşsız bırakmadılar. Bir süre 'iş pivasasına uyum' girişımlerinde bulunması için maaşını ödeyecekler. 48 yaşında, yalnızca kamu sektörü deneyimli bir kadın olduğu için özel sektörde iş bulamayacağını biliyorlar. O zaman ona "Gel seni satın alalını" diyecekler. "Kaç maaşa fitsin?"Sosyal demokrasinin "venidünvadaki" ilkeleri acaba kaç maaş ediyor dersiniz' 'Fast food', Fransız mutfağmı öldürdü mü? PARIS MİŞEL PERLMAN Fransa'da yemek sorunlanyla ilgilenen profesyonellere göre dünyada en iyi mutfağa sahip olanlar Türkler, Fransızlar ve Çinlilermiş. Siz bunu öğrendiğinizde gurur duymaz mısıoız? Genelde denir ki Fransızlar için. damak tadına iyice egemendirler. Yani. obur degillerdir. abur cubur yemek yemezler! Açıkcası tabaktaki yemek de soylu. Fakat ne yazık ki, aglıyor uzun süredir yemeğin tiryakileri.Durumdan şikâyetçi olanlann büyük çoğunlugu açıkca Âmerikalılan sert şekilde eleştiriyor. "Fast Food" da ne demekmiş yani... Fazla açıklamaya girmeye gereksinim de yok zaten. Biraz abartmalı olacak. ama Fransa"da da adım başı ABD'nin "'yemek süahı" Mac Donald egemenliğini gösterıyor herkese. Binlerce. yüz binlerce "hamburgerin" şakası mı olur? Elbette, yetişkınlerle büyükler de gidiyor oralara. Hem midesıni bayağı "doldurmuş" oluyor hem de mütevazı bir bütçeyle yemek sorununu çözümlemiş bulunuyor.Peki, Fransa'yı fetheden bu tür yemek karşısında yenik mı düştü Fransız mutfagı? Buna hemen evet demek doğru olmaz. Şöyle ki. geçenlerde düzenlenen bir kamuoyu yoklaması. klasik \e basit Fransız mutfağının yani sıra başka ülkelerden gelen ve iyice yerleşen bu yemekler sayesinde bir bakıma entegrasyonun Fransa'da pekala gerçekleştirileceğini de saptamış bulunuyor. Yukarıda sözünü ettığimiz kamuoyu yoklaması. Fransız karayollanndaki lokanta zincirindeki durumu saptamaya yönelik bir araştırmaydı. Kamuoyu yoklaması der ki bu konuda. biftekle kızarmış patates başta gelmek üzere kuzu buduyla kuskus. sırasıyla ikinci ve üçüncü durumda. Birinci sırada bulunan biftek ile kızarmış patates, az öncesine dek. adeta bir "milli yemek" durumundaydı. Aman. yanlış anlama olmasın sakın! Izgara biftek ile kızarmış patates. müte\azı kişilerin büyük bir iştahla ıtıbar ettigi bir yemek. Yoksa. adam başına ortalama yaklaşık bin franka mal olan \e ülkeyi temsil eden, şık tabaklardaki lezzet egemenligi degil. Ben burada. düzenlenmiş anketin yalancısıyım. Lakin. rakamlann fazla yanılmasına da olanak pek yok gibi. Tabii. 15-19 yaşlan arasındaki gençlerin en sevdigi yemeklerın başında sandığınız gibi hamburger gelmiyor! Şurada. tercih bakımıtidan kısa bir sıralamayı açıklayalım size: Söz konusu gençlerin yüzde 74"ü bir Kuzey Afrika yemeği olan kuskusu. yüzde 66"sı hamburgeri. yüzde 65'i de tspanya mutfağının Paellasını seviyor... Hangi meslek grubunun neyi tercih ettigine gelınce. iş dünyasının üst düzey yöneticileriyle memurları kuskusu. işçilerle tanm çalışanları biftek ile kızarmış patatesi. emekliler de haşlanmış eti seviyor. Fransız olsun. çeşitli yabancı yemekler olsun "ağız tadı" sayesinde yabancılann entegrasyonu başanlabilir mi dersiniz? Bütün bu etkenlere biraz da iyi niyet eklendi mi. niye olmasın! Y.az mevsimi ile birlikte ünlü modacılar da kreasyonlannı sergilemeye başladılar. 1996 modellerinde bikininin eni giderek daralırken cesunca \iicudunu sergileyen modeller de son derece rağbet göriiyor. İskoç model Stella Tennant. Alman modacı Karl Lager feld'in kreasvonu bir bikiniyi C'hanel için sunuvor. İlk bikini 50 yıl önce Fransız girişimci Louis Reard tarafından yaratılmış ve moda adına çıplaklığın sınırları ilk kez /orianmava baslamışrj. K.İrlanda'da silah mı daha Sandık mı?Ellerinde turuncu. yeşil. beyaz bayrakları ile yine sokaklara döküldüler. Zafer isareti yapıyorlardı. Işgalci diye niteledikleri ordunun askerlerine eHerini kollannı sallayarak anlamlı mesajlar iletiyorlardı. Sandıktan çıkmışlardı. Herkesin. onlan da adam yerine koyması lazımdı artık.. IRA-Sinn Fein taraftarlannın cııma günü Belfast caddelerindeki sevinci, bölgenin yıllardır kanayan yarasına tuz mu ekmişti ? Yoksa tendürdiyot mu ? Ya da bu yarayı daglamış mıydı? Tedavi sürecinin bir müjdecisi miydi? Kimse bunun yanıtını tam olarak veremiyor. Ateşkes için şubat ayından bu yana baskı altında bulunan ve bir türlü bu baskıya boyun eğmeyen IRA. 30 haziran seçimlerine de deyim yerindeyse kerhen katılmıştı. Ancak siyasi kanadı Sinn Fein'in yogun bir kampanya yürütmesi sonucu . cuma sabahı oylar sayılmaya başladığında. sandıktan çıkanlara kendı gözleri bile inanamadı. Bölgenin birıncı partisi Ulster Birlik Partisi'nin yüzde 24'lük oy oranına karşılık. onlar da yüzde 15 almışlardı. Üstelik Katolik Millıyetçi kampın başlıca siyasi örgütü Sosyal Demokrat Işçi Partisi"nin sadece 3 pııan gerisinde. Batı Belfast'taki 5 sandalyeden 4"ünü Sinn Fein kazanmıştı. Bazı bölgelerde. oy sandığından sadece onlar çıkmıştı. Kutlamalara. ister istemez kaygı ve temkinli bir bekleyiş de karışıyordu. Bir yanda sandık. yani demokratik ırade. Bir yanda Kalaşnıkoflar. bombalar \e sopa. Hangisinin bittiği yerde başlayacaktı? Hangisi digerinden daha güçlüydü ? Masaya oturmalannı. silahlar ve bombalama kampanyaAi ile yürütttükleri direniş mi. yoksa Kuzey Irlandalı Cumhuriyetçilerin "akoylan" mı sağlamış olacaktı ? İngiltere ve Irlanda. yeni bir ateşkes ilan edilmeden. onlan masaya oturtacak mıydı ? Bu soruların yanıtını vermek için daha. epey bir süre beklemek gerekiyordu. Silah mı'? Yoksa oy mu '.' Yoksa ikisi de birlikte mi? Belleğimiz sevgi mezarlığı Bazen kendimden utanıyorum. Mesleğimden utanıyorum. Yazdıklanmın duyarsız sözcüklerle dolu olmasından utanıyorum. Adettendir diye siyaset konusunda yoğunlaşıp iNSAN'ı unuttuğumda utanıyorum. Ölen ve yaralanan insanlan." meyve-sebze miktanndan »söz eder gibi ruhsuz sayılarla yansıttığımda. meslegime ve kendime gösterdiğim saygıdan vazgeçesim geliyor. Öliim tacirlerinin siyasal dekorunun bir bölümünde de gazeteciler var. İktidar hırsıvla kıvranan cellatlar. tarihi kararlar aldıklan zaman. gazeteciler bunu herkese duyurmak. böv lece çoğu kez onlara alet olmak zorundalar. Bazı meslektaşlarınıız bu misyondan heyecan duyuyor. Kimısi kendinı "yeryüzü tannlarına" yakın hissediyor. hatta onlann yerine düşünmeye çalışıyor. Bunu yaparken kendisi gibi sıradan insanlan \e halklan. siyasette bırer ~piyon". "koz", "karT olarak sunmaktan çekinmiyor. "Falanca savaş ilan ederse, şurada puan toplavabilir; şu savaşa girerse bir ko> up beş alabilir" diyor. Utanıyorum. Bu zeki insan kopyalanyla, bu iktidar danışmanı duygusuz yorum makineleriyle aynı meslekte olmaktan utanıyorum... Işte önemli bir savaş şimdilik durduruldu. Çeçenyacla ateşkes ilan edildi. Üstelik ateşkes anlaşması çok kısa bir sürede hazırlanıp imzalandı. Bize düşen, bunu okura. izleyene duyurmak: öyle mi' 1 Ama gazete sütunlarında fazla satınmız. televizyon ekranlarında fazla zamanımız kalmadıvsa. haberimize şuııu ekleyemeyeceğiz: "Havır. efendiler! Bu, çabuk im/alanan bir anlaşma değildir! Çok gecikmiş bir anlaşmadır! Bu antaşmanın 17 a> önce yapılması gerekirdi! Ö> le olsaydı, on binlerce kişi bugiin yaşıyor olacaktı" Savaşı başlatarak kendi yakını olmayan gençleri ölüme siirme hakkını kullanan resmi azrailler artık yumuşadıkları için sev inmek düşüyor bize. Biz belleklerimizi bir kez daha boşaltmava hazınz:~Sen yeter ki savaşı bitir! Liitfen! Bi/ MOSKOVA HAK.\N AKSAY senin bundan önceki giinahlanm unutmaya hazırız. Senin çıkardığın savaşta ölen gençleri yüreğimizin derinliklerine gömerek terk etme>e razıyız. Hatta sana teşekkürlerimizi sandıklara oy olarak dökmeyi de kabul ediyoruz. \eter ki sen bitir artik bu savaşı! Diz çöküp yaNanyoruz sana! İktidar senin olsun, bize yaşayan çocuklanmızı bağışla" Çocuklar... Onlan unutmak mümkün mü? Ne yazık ki, evet. mümkün. Ölü çocııklarımızı belleklerımizin vedi kat altına sürebılirız. Bu alçaklığı gerçekleştirmemiz zor degil. Biz alışıgız buna. Yeme. eğlenme. sevışme ve işimizde başanlı olma kaygılan içinde sevgilerimizi feda etmeye hazırız. \alnızca zaman zaman anımsarız İNSAN'ı. Az sonra unutmak üzere anımsanz. Şımarık ve nankör belleğımizi yorup gücendirmemek için fazla uzatmayız bu faslı. Ama ara sıra bizım de insan olduğumuzu hissetme ihtiyacımız \ardır: o ihtiyacımızı karşılamak için kederlenme molası veririz bazen. Işte bir haftadırdağınık masamdan kaldıramadığım gazetedeki fotoğrafın beni etkilemesi de böyle bir şey herhalde. Fotografta üç çocuk var: Birinin kolu yok. ötekinin bacagı. sonuncusunun yüzii derin yaralarla çizilmiş. Çeçenya çocuklan bunlar! Bacagı olmayan iki yaşlannda. Gülümsüyor: eline kirli bir rüşvet gibi tııtuşturulan oyuncagiyta oynamaktan hoşnut. Sahip olduğu tek bacağın ilerde ne kadar yetersiz kalacağını bilmiyor. Gülümsüyor! Nerede yitirıldiği bellı olmayan öteki bacağın cellatlan şimdi banş çubuğu tüttürüyor. Çocuk gülümsüyor! Siyasal hesap makinesi rolüne sovunan zavallı gazeteciler "Çeçen kartını" yorumlamakla meşgul. Çocuk gülümsüyor! Ben utanıyorum. StNOPASLİYEHlKlK M\HKE\IESİ'\DEN DosyaNo: 1994,216 Davacı Karayollan Ge- nel Müdürlügüvekilı tara- fından davalı ve karşılık davacılar Huseyin Alp ve 15 arkadaşı aleyhine açıl- mış bulunan kamulaştır- ma bedelinin tenkisi ve tezyidi davasının yapılan yargılamasında alınan ka- rar gereğince; Davacı ve- kili 18.4.1994 tarihlı dav a dilekçesi ile Sinop ili Or- du köyü sınırları ıçerisin- de bulunan taşınmazdan 8 istimlak parsel numarası altında 7610 m2 yerin ka- mulaştınldığını. komıs- yonca kıymet takdiri ya- pıldıgını. taşınmaza takdır edilen degerin müteem- min cüzı hanç. mahallı alım satım rayıç bedellenn üzennde tespit olunduğu- nu. bu nedenle 837.100.000- hra takdır edilen kamulaştırma be- delinin 532.700.000- lira tenkisi ile 304.400.000.- liraya mdinlmesine karar verilmesinı talep ve dav a etmiştir. Davayadahiledi- lenlerdenSeferAlpıleSe- fer Alp mirasçıları Saniye Alp. Sefayıl Alp. Cemal Alp ve Nezahat Alp ile Nazıre Alp mırasçılan ad- larma dav a dilekçesi teblığ edılemedığinden ve zabı- taca yapılan araştırmalar- da da adreslerı tebliğ edı- lemedığinden. bu davalı- lann mahkememizde ya- pılacak olan 13.6.1996 gü- nü saat 11.10'daki duruş- mada bizzat hazır bulun- malan veya kendilennı bir vekılle temsil ettırmeleri. ibraz etmek ıstediklen ve- sikalan duruşma gününde getırmelen veya gönder- meleri. duruşmaya gelme- dıklen takdirde gıvapla- nnda otunıma dev am edi- leceğı ve gıyap karan teb- liâ edilemeveceöı HUMK'nin 509 v'e 510. maddeleri gereğince teb- liğ edilir. Basın: 2 7 555 • • • HOTEL FLAMİNCO Tel: D.2M 324 26.12. hak\: İİ.2M 124 »X \i • ÖZELPLAJ • YÜZME HAVUZU ÇOÇUK HAVUZU • SABAH. AK.ŞAM ZENGtN AÇ1KBÜFE • 200 KİŞİLÎK KLİMALI RESTAURANT • FLAMİNGO BARDA HER GECE CANLI MÜZİK İKİKİŞİLİK ODADA KİŞİB4ŞI\A GÜNLLK 1450.000.- TL FİYATLAR YARIM PANSİYON OLUP MİNİMUM 3 GECE KONAKLAMA tÇtN GEÇERLİDİR. 0 - 6 Yas FREE 7 -l2Yas%5OlNDtRlMLlDİR. • BALAYIÇİFTLERİNEÖZELİNDİRİM (3 GLN KAL. 2 GLN ÖDE) AYVALIK - Sarımsaklı da HOTEL FLAMİNGO 1996 Yaz Sezonunda ilk kez sizlere hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor. 4 mevsim boyunca en iyi hizmeti veren Hotel Myndos'ta huzurlu ve sıcak bir ortamda misafir olabilirsiniz. Tesisimizde 2 yüzme havuzu, 4 bar, tenis kortu, toplantı salonu, merkezi ısrtma, 4 mevsim çiçeklerle bezenmiş geniş iç bahçe ve ayrıca klimalı ve çok özel Villa Myndos odalan mevcuttur. Otelimız Bodrum'un ıçindedir ve yat limanına 800 m. uzakhktadır. Hotel Myndos Myndos Caddesi 1 48400 Bodrum Tel: (252) 316 30 80-81 Fax:(252)316 52 52 ORFE TOYA TUR KORDONBOYU MOTEL-KÖYCEĞİZ 10TAMGÜN IŞTE TATIL IŞTE FIRSAT • OTOBÜSLE GİDİŞ-DÖNÜŞ • YAT GEZİSİ (DALYAN'A) •CANLI MÜZİK (UDİ PİYANİST) • TAM PANSİYON • OTOBÜSLE FEJHİYE-MARMARİS VE ÇEVRE PLAJLARI VE DOĞA GEZİLERİ Motelimiz 32 yataklı olup denize sıfırdır. Odalarımız izolasyon sistemi ile ısı ve ses geçirmez. Her türlü konforu haızdir... Alabalık ve yüzme havuzumuzu bahçemizden çıkan buz gibi kaynak suyu beslemektedir. içilen suyumuzun fazlası merdıven şelalemızden akıp gıtmektedır. Doğa hankası moteUmize tur dışında müşteri alınmaz. 10 günlük turlanmız 17 Haziran 1996 tarihinde başlayıp 1 Eylül 1996'da biter. Cumhuriyet okurlanna %10 indirımle Tamamı peşin: 16.500.000 TL 4 taksit ile: 20.000.000 TL'dir. Müracaat Tel: 551 63 93 - 583 44 92 Fetih Cad. Selçuk Apt. No: 19/1 Pamukbank Karşısı Şirinevler BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümriiklcr Genel Müdüriüğü İstanbul GiimrükJeri Başmüdürü Sayı: B. 02.1.GÜM.4.06.10 09.HİK. Konu: 092 10 20(92(-1226 İstanbul l. AsliyeCezaMahkemesi'ninesas: 1992 14. karar: 1993 377 sayılı. 7.7.1993 günlü karan uyarınca ıdaremıze 830.000.- TL para cezası ödemeye yükümlü Tahsın Alkan kararda belirtilen adresinde bulunamadığın- dan mezkûr para cezası tahsil edılememektedir. Tebligata esas olacak başkacabıradresi bilınmedığin- den 7201 sayılı Teblıgat Kanununun 28. ve 29. madde- lerine göre ilanen teblığıne karar verildı. Teblıgat yerine kaım olmak üzere teblığ olunur. Basın: 74768 Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. EROL GÜRLÜZER Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 4 Mevsimin Hu?urla Yaşanacağı MEKÂNLAR SON 8VİL SÜPERLUX M UZERİNDE VADELİ SATIŞ Seçkin ve saygm tar ortamm fjüzdKlderine. atemizi gördi^üııüzde karar verecckaniz. ZEYTtlSALAM URLVda IzrairV 18 km, (sadece 15 «iakika) Triplex 5 oda 1 salon, şönıine, barbekii vs. Müracaat: 0.232.766 25 55 - 0.232.365 9714 HOTEL FİESTA*** "Sizlerle en iyisi" ÇALIŞ-FETHİYE CUMHURİYET OKURLARI İÇİN 1996 yazı Haziran - Temmuz aylarında yatak + kahvaltı kişi başına 700.000 TL. Rezervasyon: 0 252 613 28 71 K.eşanlıların Saim Abisi Yurtsever. Devrimci İnsan M. SAİM GÖKSEL ölümü ile yüreğimize düşen ateş hiç sönmeyecek onurlu yaşamının önünde saygı ile eğiliyoruz. GÖKSEL AİLESİ ve TÜM SEVENLERİ ADINA H. YALÇ1N GÖKSEL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle