28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 HAZİRAN 1996 PA2AR CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 atv 0125 '4. Boyut' TV Servtsi - Bırleşmış Mılletler ın desteğı \e Netaş"ın sponsorluğunda hazırlanan uluslararaü çe\re belgeselı "4. Bo> ut"un ılk bolumu HÂBİTAT'a ev sahıplığı yapan lstanbul"a ajnldı Zafer Kantar'ın hazırladığı 1 3 bolumluk belgeselde. Istanbul'un yeTİeşım sorunları da ele alınıyor Bu bolume 4vdın Bo>san ve V iğit Guloksuz konuk olacak KanalD 17 40 'Alkışlar' TV Servisi - Serap \kso>"un sunduğu kultur \e sanat programı "Alkışlar". festıvallerden haberlerle başlıyor AyrıcaŞakir Eczacıbası'nın fotoğraf sergısınden goruntuler ekrana gelecek "Tivatro klibini ilk kim vaptı" tartışmasinda Ali Povrazoğlu \e Tıyatropatı magazın fotoğraflarında aklınıza gelebilecek sahneler vonetmen Orhan Oğuz \e \ avuz Özkan'la roportajlar duşunce 'suçu tartışmasında \asak kıtap ve 1 Ankara'dan bale haberlen ıse programın dığer koşelennı oluşturacak KanalD 22.30 'Miss Euro Türk' ',TV Servisi - Avrupa'ya yayın 'yapan Euro D'nın duzenledığı MIÎ>S Euro Turk 96 Guzellık Yanşması Kanal D ıle ortak olarak ve canlı vayımlanacak Almanva nın Mannheım kentınde \apılacak olan varışmayı Berna Laçin \e Mujdat Gezen bırlıkte sunacak Muazzez Ersov ve Ege de konuk olarak katılacak 1 Yanşmanın bmncısı Mıss Turkev yanşmasının fınalıne dogrudan katılma \e Turkıve\ı uluslararası yanşmalarda temsıl etme hakkinı kazanacak 'HABITAT- II' açılış gösterisi TV Servisi- HABITAT- II Kent Zırvesfnın açılış gosterısı Istanbul Açıkhava Tıyatrosu'ndan naklen yayımlanacak ProgramTRT 2'de \e TRT INT'te a>nı anda saat 21 30'da canlı olarak ekrana gelecek 90 dakıkalık sure boyunca gosterıye bağlanılarak aynntılı bılgıler \enlecek Işık ve gölge oyunları, Purcell ile Perogolesi'nin müzıkleriyle görsel senfoniye dönüşüyor Ezflmişlere yakılan ağıt ) TRT 2 13 00 VVoyzeck - VVoyzeck / Yonetmen Janosz Szazs / Senaryo: Büchner'ın oyunundan Janos Szasz / Oyuncular Kovacz Lajos, Diana Vacaru, Aleksandr Porchociskov, Sandor Gaspar / 1993 Macar yapımı, sıyah beyaz T\ Servisi - Rekin Teksov'un hazırlavıp sunduğu "Sinema ve Edebivat" ku^agında Al- man gerçekı,ılığının kuru- cusu Ceorg Buchner ın unlu oyunu *- \\ov- zeck"ın sinema uyarla- ması gosterılıvor Fılmııı gosterımınden once Tek- sov. konuklan ^>Şin Candan \e Mete \kahn ıle Buchner tıvatrosu ko- nusunda bır sovleşı vapacak Y ırmı dort vaşında tıtodan olen Georg Buchner (I8l 3 - 1837) kı- sa vaşamı bovunca hem polıtık mucadeleve katıldı hem de uç onemlıovun vazdı Olaöanustubır İstanbul Film Festivali'ndegosterilen'VVovzeck'.Büchner'inaynıadlıovunun- dan sinemava uvarlandı. Kovacz Lajos '\\o\/eck"tc başarılı bir portre çizivor. siırsellığın egemen olduğu "Dan- ton'un Olumu"nde bır devrım- cınıngıvotındenkj(,nıjvıkendıne vedıremevışını ışlerken, "•VVov- zeck"te kendısını aldatan karısını olduren okumasız vazmasız bır enndramını elealır Toplumunen alt katmanından bu ınsanın yaşa- dığı traıedıv ı kaçınılmaz kılan top- lumsal koşulları vurgular Bırbın- nı ızle>en kısa\e şıddetlı sahnele- re da\anan bu ovun Breeht'ın tı- yatro jnlavışının esin kavnağı ol- muş Mban Berg tarafından da bestelenmıştır İstanbul Fılm Festıvalı'nde de gos- terılmış olan sinema uyar- lamasinda ıse Macar vo- netmen Janosz Szazs, ko- nuyu kisladan çıkartıp bır tren ıstasyonunauvarlıvor Tiraşsızyuzlu perışan go- runuşlu demıryolu makas- çisi Wovzeck"ın tekduze vaşamını ınsafsiz şefinın hoparlorden vukselen sov - guden farksız emırlen v on- lendınr Guzel kansı Marıe ıse kocasinın becenksızlı- ğıne polıs şefinın ıltıfatla- rını veğler Henuz ıkıncı fılmmı vo- neten Janos Szasz toplum dışına ıtılmışlerın yasam sa\aşlarını.ezılen ınsanla- ra yakılan bır ağıta donuş- turuvorbu filmınde Wo\- zeck ın kıskançlık \e yal- nızlık sarmalında boğulu- sunu gerılımı gıttıkçe ar- tan bır tempov la anlatıyor Sıvah bevazın ışık golge oyunlannı Purcell \e Pe- rogolesi nın muzıklerının de kat- kısıvla gorsel bır sentonıye donuş- luren fılm 1994 Budapeşte Fılm Festıvalı nde En ivı Fılm Odu- lu nualmıştı VVovzeck'ıovnavan Kovacz Lajos unutulmavacak bır portre çızıyor Ekranda 'mini seçim' TV Serv isi - Televızyon kanalları ara yerel seçımler nedenıv le normal y ay ın akışlannda onemlı bır değışıklık vapmavacak Kanal D ve TGRT seçım ozel programı yayımlavan ıkı kanal olurken dığer kanallar seçım sonuçlarını v ayın akışlannı keserek duyuracaklar Kanal D'de canlı olarak yayımlanacak "Mini \erel Seçim Ozel" programı 20 40"ta başlayacak ve 22 30'a kadar devamedecek Seçım sonuçlarını haber spıkerlen Yasemin Özdemir ve Defne Sarısoy duyuracak Gazetecı-vazar Giıneri Civaoğlu da meslektaşlanv la seçımlerı ve sonuçlannı tartışacak Ote vandan. atv basın bultenınde verılen bılgıve gore savımlar başladıktan sonra bu kanaîda her saat basi sonuçlar duvurulacak ve deöerlendırıleı-ek Sh'ov\ TV 'de ıse saat 18 00"den 19 40 a kadar 20 dakıka aray la uçer dakıkalık » seçım haberlen \avma gırecek Saat 22 ^0 de de "Seçim Haberi1 " \enlecek TGRT de ıse 20 55 ten saat 24 00'e kadar canlı olarak "Seçim Ozel" adlı bır program ekrana geletek at\ 22 50 l Bam Teli' TV Servisi - Tavfun Talipoğu'nun hazırlayıp sunduğu •"Bam Teli"nın ılk ">ol hikâyesi" Har- ran'dan başlıyor Fikret Otyam'ın. Harran'ı 40 yıl oncesı ve sonrasıyta an- latttığı programda Ada- na'nın Imamoğlu ılçesı Uluçmarkoyundebırçelık tel . bır metre halat v e bır makara ıle Seyhan Nehrı uzerınden yapılan yatav geçış ve Gonen Ştrketler Grubu Yonetım Başkanı Nevzat Sıkık'ın Adana Yetıştırme Yurdu nda başlayıp sanayıcılığe ula- şan hıkâvesı ver alıvor Görkemli bir aile dramıTV Servisi - Kav sen doğum- lu (kımılerıne gore de İstanbul dogumludur) Amerıka lı vo- netmen Elia Ka- zan \n basvap\t\ kanal D ekra- nında JohnSte- KanalDOO 10 Cennetın Doğusu / East Of Eden / Yonetmen Elıa Kazan / Oyuncular Julıa Harns, James Dean, Raymond Massey / 1955 ABD 114 dakıka inbeck ın lomanından uyarlanan "Cennetın Doğusu". 19P v ılında kalıfornıv a'dakı bırka- sabada geçıvor Ikı erkek karde> babalarıvla nıazbut bır \a- sam suımektedır Annelerını ıse oldıı dıve bıl- mektedırler karde^lerden bın dığerının sevgı- lısıvle muhabbetı ılerletır "Cennetin Doğusu" gorkemlı bıraıle dra- mı A,vnca James Dean etsanesinın de doğdu- 2u fılm Genç v aşta bır trafık kazasında olen Ja- mes Dean ılkkezbufilmdebaşrol ovnadı vevıl- dızı parladı \ akın zamanda sik sik ekrana ge- len "Cennetin Doğusu" \ınedesınemasever- ler ıçın ıvı bır fırsat Siste duyıılan tehditler I.Star 01.40 Mu/ikal ve gulduru fılmlerinde gormeve alısık olduğu- mu/ Dorıs Dav, 'Gece V arısı" gibi gerilimleri de denedi. Gece Yarısı - Mıdnıght Lace / Yonetmen Davtd Mıller / Oyuncular Doris Day, Herbert Marshall, John Gavın, Myrna Loy / 1960 ABD 108 dk TV Servisi - Londra'da vaşayan zengın bır adamın kansı. gızemlı telefonlar al- mava siste tehditler duvma- va baslar Bınsı onu korkut- mava, daha kotusu oldurme- ve çalışmaktadır Acaba bu kotu kımdır° Muzıkal ve gulduru fılm- lerının cıcı >ıldızı Doris Day. 1950"hve60 lı yıllar- da dramatık roller denemış. bu arada bu turden kımı ge- nlımlerderolalmıştı Ancak bu ışın altından başanyla kalktığı sovlenemez Caz ^arkıcılığından binemava geçen Day. daha sonra ma- sum gorunuşlu seks kome- dılerının aranan y ıldızı oldu "M> Fair Lady"nın unutulmaz Prof Hıggıns'ı Rex Harnson ıse "Gece Ya- rısı"ndakı rolu turunde rol- lere Dons Dav "den de daha vabancı Onemsızbıryonet- menın. bu genlım denemesı. ozellıkle entnkasmdakı boş- luklardan dolayı ınandırıcı olamıyor Daha once "Karanlıkta Biri" ve "Sisli Geceler" gıbı adlarla gostenlen film- de Mvrna Lov, Herbert Marshall gıbı eskı kuşaktan \e John Gavin gıbı (o gun- lere gore) venı kuşaktan oyuncular var bykusu ka- çanlara TRT 2 16 1O| Altı şarkı söyleyecek Tina Turner'ın muzik vaşantısı da anlatılıvor. 'Albüm 'ün tamamı Turner 'a ayrıldı TV Servisi - Purşen Erguder'ın vonetmenlığmı ve yapımcılığını \ eşim Kopan'm ıse sunuculuğunu ust- İendığı " •\lbum"un bu haftakı unlu konuğu Tina Tur- ner. Muzık yasamı ıle ılgılı bılgılenn de verıleceğı programda sanatçı suparçalarını seslendırecek "Pri- vate Dancer", "Break Everv Rule". "The Best". " l Don't VVanna Lose Vou", " I Don't VVanna Fight", "Goldeneve". KENT HABERLERI Özel okullara giriş sınavı yapıldı 20 bin öğrenci ter döktü İstanbul Haber Serv isi - Ozel Okullara G ı- nş Sınavı dun vapıldı Sına\a 20 bın 67 oğren- cı gırdı Sınav la ogrencı alan 93 Turk \e ya- bancı ozel okulun kontenjanı ıse toplam 9 bın 219 Sınav sonuçlan.2! hazırantanhındeaı,ık- lanacak Sınav. Ankara İstanbul lzmır Bur- sa. Zonguldak Karadenız Ereğlı 4dana \1er- sın. Tarsus ve Kayserı de saat 10 00'da başla- dı Adavlar 120 dakıkalık sure ıçındeTurkçe Sosval Bılgıler Matematık \e Fen Bılgı- sı'nden toplam 100 soru vanıtladılar Ozel Okullar Sınav fna IstanbuFdan 59 Anka- ra'dan 12 Izmır'den 10 içel'denS Adana dan I.Zonguldak tan 2. kavserı den 1 Bursa'dan 3 olmak uzere toplam 93 ozel okul katılacak Önumuzdekı oğretım v ılı ıçın bu ıllerdekı ozel okullar. İstanbul 6 bın 260 \nkara 1039 lz- mır 1124.1çel450. Adana 60 Zonguldak 104. Kayserı 36. Bursa 146 olmak uzere toplam 9 bın 219 kontenjan avırdı Ozel okullar taban puanlannı 22 hazıran gunu ılan edecekler Tercıh formlan 25-26-27 hazıran tanhlenn- de doldurularak okullara teslım edılecek Ter- cıh sonuçlan 22 temmuzda duv urulacak \ e 24- 25-26 temmuz tarıhlerınde asıl lıste kavıtları vapılacak \ edek lıste on kav ıtlan 29 temmuz- da. kavıtlar 30 temmuzda gerçekleştınlecek Kontenjan açığı kalan okullarda on kavıt donemı 6-29 ağustos tarıhlerı arasında vapıla- cak Son kavıt donemı ıse 2 evlul tarıhınde başlayacak ve Sma\ Yurutme Kurulu'ncaka- rarlaştırılacak tanhe kadar surecek Anadolu Lıselen Sınav ı îse 8 hazıranda vapılacak Ana- dolu Lıselerfnın kontenjanı bu vıl ıkı bın da- ha arttınlarak 35 bın 704 e v ukseltıldı Ancak geçmış > Jlarda olduğu gıbı venı Anadolu Lı- selen'nın açılması halınde vıne on kavıtla oğ- rencı alınacak Anadolu tmam-Hatıp Lısele- n"nın kontenjanı ıse 6 bın 264 Anadolu Lıse- len Sınavı sonuçlan temmuz avının uçuncu haftasinda açıklanacak Fen Lıselen \e Ana- dolu Oğretmen Lıselen sınav ı 15 hazıran cu- martesı gunu >apılacak Fen Lıselen konten- janı 2 bın 640 Ozel Fen Lıselerı Kontenjanı 3 bın 384 Anadolu Oğretmen Lıselerı konten- janı ıse 6 bın 336 olarak belırlendı Yanıt anahtarı TLRKÇETESTİ 1. C. 2.C. 3.D. 4.C. 5.D. 6.\, 7.D. 8.C. 9.4.10. A U.B, 12.D, 13.V 14.\. I5.A 16.A. 17.C, 18.\. 19.\, 20.D. 21.C. 22.\. 23.D. 24.C, 25.D, 26.B. 27.B, 28.C. 29.C. 30.C. SOSV \LGRLBl TEST1 1 B. 2.D, 3 C, 4.C, 5. \. 6.B. 7.D. 8. \. 9. \. 10 \, ll.B. 12 C, 13.C. 14.D, 15.D, 16.D. I7.C. 18.D. 19.B. 20.C. MATEVUTIKTESTİ l.B. 2.A. 3.D. 4 B, 5 C, 6.B. 7.D. 8.C. 9.C. 10 C. ll.C. 12.B, 13.D. 14.C. 15A, 16.D, 17.C. 18. \, 19.D, 20.D. 21.C, 22.C. 23.B. 24.C, 25.D. 26.C, 27 C, 28.B.29B.30.\. FEN GRUBL TESTt l.B, 2.C, 3.D, 4.B, 5.D. 6 C. 7.D. 8.B, 9.C, 10.B. 11.\, 12. \, 13A, 14.4,15.A, 16.C, 17 4. 18 4. 19.D, 20.4. Miüi Eğitiın Vakfi'na soruşturma 20 nisanda yapılan müzik şöleni için 12 bin kişilik salona 20 bin bilet bastınldı. Konuyla ilgili olarak bakanlık ve savcılık soruşturma açtı İstanbul Haber Serv isi - Mıllı Eğı- tım Vaktı Utanbul !>ubcsı hakkında 12 bın kısılık Abdı lpek(,ı Spor Salo- nu'nda duzenledığı muzık şolenı ıçın ıkışerkışılık 20bın 142 bılet pıvasava surduğu ıddıası uzerıne Mıllı Eğıtım Bakanlığı ve cumhunyet savcılığınca soruşturma açıldı Mıllı Eğıtrni \ akfı Ktanbul Subesı. 20 nısan tarıhınde "Eğitimde Genç- lerle" adı altında bır muzık şolenı du- zenledı Subenın bu şolen ıçın pı\asa- va scrı numarası olmavan 20 bın 142 bılet surduğu ıddıa edıldı Şolcnın du- zenlendığı gun. bınlerce bıletlı kışı sa- lonun dişındd kaldı Mağdur durumda kalan oğrencı v e- lılerınınsavcılıgaverdığıdılekçelerve konuv la ılgılı haberın bır gazetede ya- yımlanması uzenne soruştumıa başla- tıldı Bu arada. İstanbul Erkek Lısesı \ ak- tı \onetım kurulu u>esı \hmet Ko- cabıvık vazılı bır açıklama yaparak. "Kocabıvıksovadının basına \ansı- mabiçiminden uzuntuduvduğunu" belırttı Daha once on kaydını yaptırdığı kı- zı Defne'> ı başka bır okula v erme ka- ran uzenne kuradan çektıklerını kav- deden kocabıyık.okul muduru Mahir Veğmen ınbukonudakendısıne. Def- ne'nın adımn kura lıstesınden sılın- mesının unutulmuş olabıleceğını soy- ledığını bıldırdı Kuradakı ıkıncı Kocabıvık soyadı- nın akrabası olan İrfan Kocabıvık'ın oğlunaaıt olduğunu ancakkurayaka- tılmasına ılışkın hıçbır ılgısı vebılgısı olmadığını \urgulayan Kocabı>ık. "Kevfıvet vargı mercilerine de inti- kal etmiştir. Durumun vakında ta- mamen açıklığa kavuşacağını umit edivorum" dedı Çocuklar zirve için hazırlamyor İstanbul Haber Serv isi - H \BIT \T- II Kent Zirvesi etkinlikleri kapsamında 4 haziranda gerçekleştirilecek olan "Turkive Çocuk Zirvesi"nin hazırlık toplantısı v apıldı. Değışık ulkelerden vaklaşık 300 çocuğun katılacağı zirvenin hazırlık toplantısı. dun Istanbullu çocuklarla birlikte. Dedeman Oteli'nde gerçekleştırildı. Toplantıda. zirvede dile getirilecek başlıca konu başlıkları şovle saptandı: "Eğitim alanları. eğitimde şiddet, aile verleşim alanları, ovun ve eğlence alanları, sağlık alanları. suça itiltne. şiddet. uvuşturucu ve tehlike ortamları. ozurİulerin sosval ve oze\ hizmet alanları. arkadaşlık alanları. toplu vaşanı alanları. Gunevdoğu teroru ve zor durumdaki çocuklar." Milyarlarca liralık zarar var Kâğıt fabrikasmda yangm korkuttu İstanbul Haber Servisi - Buyukçekmece'de bır kâğıt fabrıkasında çıkan yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken milyarlarca lırahk maddı zarar meydana geldı Guçlukle sonduruten ve nedenı henuz behrlenemeyen yangmda 1-3 ton agırhğındakı 8-10 bın kâğıt bobının yandığı belırtıldı Buyukçekmece Yakuplu beldesı Bakırcılar ve Pırınççıler Sanayı Sıtesfnde bulunan "Renk Oluklu Kutu Sanavii ve Ticaret AŞ"de dun buyuk bır yangm çıktı Kısa surede kâğıt bobınlenn depolandığı 6 bın metrekarelık kapalı alana sıçrayan yangm Istanbul Buyukisehır Bakırkoy. Kocasınan, Buyukçekmece. Avcılar, Sılıvn. Çataka ve Yakuplu ıtfaıyelennın mudahalesıy le uzun suren bır çalısrna sonucu sönduaıldü 1. Anatolia Bağımlılık Sempozyumu Aktuna: Metadon, eroin pazannı yok edecek İstanbul Haber Servisi - Sağlık Bakanı Y ıldınm Aktuna. bırçok ülkede eroın bağımhlannın tedavısınde kullanılan ve sentetık bır uvuşturucu olan Metadon'un Turkıve'de de kullanılmasıvla eroın pazannın vok olacağını söyledı Balıklı Rum Hastanesı Vakfı Anatolia Bağımlılık Tedavı Klınığı tarafından düzenlenen " 1 . Anatolia Bağımlılık Sempozv umu"nda konuşan Sağlık Bakanı Aktuna, "Her ilaç bir zehirdir, ama dozunu avarlarsan hastavı ivi edersin. Mctadon"un valnızca van etkilerini sovlevenler ve karşı çıkanlar. bu ilacın yararını görmezden «tlivorlar" dedı Turkıve'de son yıllarda uvuşturucu madde kullananlann sayısının arttığına dıkkat çeken Bakan Aktuna. uvuşturucu kullananlann belırlenmesı ve tedavı edılmesı ıçın Başbakanhğa bağlı bır musteşarlık oluşturuiması gerektığını kaydettı HABITAT- Tantan'dan Tuzun e tepki İstanbul Haber Serv isi - Fatıh Beledıve Başkanı Sadettin Tantan Zey- rek ı "HABITVTa sû- nulmava değer bir proje olarak görmediğini"be- hrtenHABITAT-M Koor- dınatoru Gürel Tüzün'e tepkı gosterdı Tuzun"unTRT-l'dedu- zenlenen açıkoturumda, Fatıh Beledı>esı ve Zev- rek le ılgılı sozlennın ger- çeğı vansıtmadığını kav- deden Tantan şunları sov - ledı "Tuzun. Zev rek'in he- nuz bir proje kapsamın- da olmadığını, Fatih Be- ledivesPnin HABITAT dışı işlerle uğraştığını sovlemiştir. Altvapısı ve fızibilitesi ile Fatih Bele- divesi tarafından proje- lendirilen Zevrek. ulus- lararası platforma taşın- mış, LNESCO'dan des- tek sağlamıştır. Kaldı ki sadece Zev rek değil, Ba- lat. Fener-Tekfur Sarayı, Sev itomer Çukurbostan, Topkapı Kaleiçi gibi ba- zıları havata geçirilen projeler de HABIT\T'a sunulmuş, Toplu Kobut Idaresi Başkanı V iğit Guloksuz ve vetkililere de anlatılmıştır. Pembe kaldırım cazibesine kapı- lan ve çevresine pembe gozluklerle bakan savın koordinator, bu dev pro- jeleri pembe olmadıkları için gorememıştir." Çocuk şenliği İstanbul Haber Servisi -Maltepe Beledıyesı'nın duzenledığı \e vaklaşık 30 ulkenın katıldığı Uluslararası (,ocuk Şenlığı Istıklal Caddesı'nde yapılan muzıklı deftle vuruyuşu ıle başladı Daha sonra Maltepe've gelen çocuklardan Bulgarıstan ekıbı. 1994 Avrupa Guzelı Arzum Onan"a bır kolye hedıye ettı Maltepe sahılınde de bır folklor gosterısı yapan çocuklar dun Adalar ve Boğaz'da geleneksel dostluk turuna katıldılar Çocuklar bugun Kadıkov Halk Eğıtım Merkezı Tıyatro Salonu'nda festıval buyuk galasını vapacaklar îretmenler Parkı açıldı • İstanbul Haber Servisi - Kadıkov Beledıvesı tarafından yaptırılan Ibrahımağa Oğretmenler Sıtesı Parkı. Kadıkov Beledıve Başkanı Selamı Ozturk tarafından hızmete açıldı Ozturk dunvada ortalama kışı başına duşen >eşıl alanın vedı metrekare olduğunu belırterek hedeflerının bu rakama ulaşmak olduğunu so>ledı Gülhane etkinlikleri • İstanbul Haber Servisi - Geleneksel Gulhane etkınhklen kapsamında düzenlenen Uluslararası Çocuk Halk Ovunları Gosterılerı dun başladı Gosterılere Turkıye dişinda Arnavutluk Gurcistan, Kuzey KıbnsTurk Cunıhurıyetı Ukravna Lıtvanya Makedon>a ve Macarıstan'ın folklor ekıplerı katıldı Gostenlere. bugun 14 00- 17 00 saatlerınde dev am edılecek Deniz Otobüsleri yaz tarifesî • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Denız Otobüsleri vaz tarıfesıne geçıvor Taşıma fılosu sefer savısı ve hat çeşıtlılığı arttınlan İstanbul Denız Otobüsleri, 1996 yaz tarıtesıne yarın başlıyor Gali, Beykoz Konakları'nda • İstanbul Haber Servisi-HABİTAT-II etkinlikleri çerçevesınde Tepe Grubu Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten Butros Galı'vı Bevkoz Konaklan'nda ağırla>acak Prof Dr Ihsan Doğramacfnın duzenlevecegı >emek dav etme HABITAT-11 ıvın gelen yerlı \e yabancı ust duzey dev let adamlan da katılacak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle