25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 19 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA Lt> ""* AVR Jk ğtği |g% j|g| Milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki son maçını Danimarka ile oynuyor Veda ediyoruzNOTTINGHAM/ SHEFFIELD (Cumhuriyet) -( A) Mıllı Futbol takımımız. Avrupa Futbol Şampıyonası Fınallenndekı son maçını bugun TSİ 18 30'da Shettıeld kentınde HılKbourgh Stadı'nda Danımarka ıle oynuyor K.arsilaşmanın hakemı Rus Nikoİai Hınatistan \e Portekız yenılgılerıyle çeyrek tınal sansinı tuketen ( A) mıllı takımımız Danımarka onunde prestıj mııeadelesı \erecek Kadroda değişiklik Mıllı Takım Teknık Dırektoru FatihTerim. D Gmıfau Puan • Hıllsbourgh Stadı'ndakı karşılaşma Tafamfr o~Ğ" B M A Y P TSİ 18.30'da başlayacak. Rus hakem N i k o l a i ' n ı r ! yöneteceği karşılaşma milli takımımız ıçin sadece prestıj açısından önem taşıyor. 2 2 ö 0 4 0 6 2 1 1 0 2 1 4 Danımata 2 G 1 1 1 4 1 Turkıye 2 0 0 2 0 2 0 Danımarka karşisına değı^ık bır kadro çıkarmayı planlıyor Sakatlığı suren Ogün'un yenne Bülent. orta alanda sarı kart cezahsi Tolunay'ın yenne de genç Tayfıın'u oy natmayı planla>an Tenm, forvette de Hamiye >ans \erecek Hırvatistan ve Portekız maçlanna buyuk ılüi uosteren Turk sevıreıler Danımarka maçına fazla sicak bakmıyorlar Sadece kombıne bılet alan seyırcılerın geleceğı kan,ılasmada sayisal ustunluğun Danımarka sey ırcisinde olduğu bıldırılırken. genıs gınenlık onlemlerının alınacağı da \urgulandı Aynca maç gunu stat çevresınde alkollu ıçkı satılmavacak 1992'nin Avrupa Şampıyo nu Danımarka. en formsuz gunlennı \as.ıyor Portekız'le berabere kalıp Hırvatıstan'dan fark yıyen Vıkıngler. Turkıye karşısına galıbıyet ıçın çıkacak 1 puanı bulunan Danımarka. mılh takımımız onunde galıbıyete ulaşırsa Hırvatıstan-Portekız maçının sonucuna gore çeyrek fınal şansı yakalayabılecek Nielsen iddialı Danımarka teknık dırektoru Richard Moller Nielsen, "Türkiye'yi yenmek zorunda>ız. Diğer maçın sonucu bizi çeyrek finale taşıyabilir"açıklamasını yaptı. LONDRA'DAN / ZAFERARAPKİRLİ Şampiyonada bir golümüz olsun yeter! Bütun zamanlann en bu> uk tutbolcu- su Pelenın şovle bır lafı \ar "Football is a beatiful game..." Turkçeve ~\e gu- zelim oy undur şu futbol..."dı\e çevrıle- bılır Bu "guzelinı" oyunun en guzel yanı. harta amaei da sadete guzel oy namak de- ğıl. fılelerı ha\alandıımak Avrupa'nın en ıvı 16 takımından en ıyı 8"ının bellı olacağı gun gerıye bakıp son bır buçukhaftayıdeğerlendırdığımızde.genellık- le pûzıtıf tutbolun hâkım olduğu bıı tuınu\a yasanıyorolması. buspoıagonul \erenleı açı- sından sevındırıcı bır unsur \enler ukımla- rın bırbırlerını ılk yarılarda "tarttıklarınr. gollenn ıse ıkıncı yanda geldığını gostemoı Bu gollenn çoğu da takım çabasi- nınveyardımlaş- manın urunu ol- masina karsın kısisel becerı un- suru taşıyor Bunıı en ıvı kavraması \e ız- lemesı gereken takım da bugun- lerde ba\ullarını toplamakta olan Turkıve Ben Tuık tut- bolcularınm yerınde oNanı» hatta sadece bu- günku kadronun değıl gelecek 5-10 y ılın kad- rosunda yer almaya aday. gonlunde mılı ta- kım forması yatan tum gençlerın yerınde ol- sam. bu y az me\ sımını sadece denıze y a da ha- \uza gırerek. kumlarda gune^lenerek degıl. "goTdersinden "sınıfıgeçmış"meslektaşları- mı ıvıce ızleyerek geçınrdını Ilk ıkı maçımızda tek eksiğımız olan gol atamamanın sikıntisinı lıep bu lıkte taşjdık ıçı- mızde Sahadakıgençlerde trıbunlerdekı ve ekranları başındakı 60 mılyon ınsan da Fut- bol denılen oy un. sadece topu ay ağında ly ı tu- tabılmek. rakıbe çalım atabılmek \ ey a ı> ı pas yapabılmekten ıbaret degıl Elbette bu bece- rıler. isin temelını oluşturan bırkaç unsurdan bırı \ma o top denılen alet uç dıreğın orta- sından geçıp de fılelerle kucaklaşma- dı mı. bır kıymetı vok Tnbunler aya- ğa kalkmadı mı ınsanlar bırbırlerıne sarılıp opusmedı mı sokaklara dokul- medı mı vok bır kıymetı "İvi mucadele ettik ama... Şanssız bir gole boyunegdik"şeklındekı açıklamalar ınsanla- rı mutlu etmıyor Evet ıvı mucadele ettık Evet. sanssiz goller yedık \ma bız attık da yedığımız mı sanssizdı' Denılebılırkı "Butakımınfinallereçıkma- sını saglayan goller.gol değil mivdi?.." Denıle- bılırkı "Elinde bir yığınyıldız futbolcu bulu- nan Romanya da bi/inı gibi iki maçta iki mağ- lubiyet almadı mı.\." Denılebılır kı "Bu ço- cukların çabası hiç mi alkışlan- mamah?.." Bunlann hepsıne evet Isveç'e Isvıçre'ye, \la- canstan'a atılan ^--"^7 gollerle buralara \^rf\ geldık Roman- J~^\ ya bıle fınaller- - ^-^^J de. ıkı maçta hıç **•—-'l _ / puan alamayıp elendı Bu ço- cukları alkışla- mak bır vana. avuçlarımız patlayana kadar alkislamah \e alkişladık da Ama Ingıltere'de de tutbolun asıl gereğını yenne getırıp fılelerı havalandır- makdaonlarıngorevı BırHakan ın bırSaf- fefın \bdullah ın Hami'nınyadaSergen ın trıbunlere ko>arak kendmı yere atmasını bın- lerce taraftann ayyıldızlı bayraklarının uçuş- masını. "Bu gece barda, gonlum hmarda.." turkusunu soylemeyı de bız hak ettık Havdı. bugun barı sıftahedın Bugun soy- leyelım su turkuy u Futbolumuzu lıerkes goı- du ve eksiklenne rağnıen takdır ettı Bır de nasıl gol atabıleceğımızı gosterelım Bız de nasıl gol sev ıncı yasadığımızı gosterelım Shef- fieldda Daha sonra da 1998 Dunya Kupa- si'nda. 2000 Avrupa Şampıyonası fınallerın- de Haydı çocuklar' Milli takım havaya girdi Terim: Artık kazanalım• Fatıh Tenm, futbolculardan son maçı kazanmalarını ısterken "Türkıye'ye galıbiyetle dönmek ıstıvorum" dedı. NOTTINGH4M(Cumhuriyet) - \e (A) Mıllı Futbol Ta- kımımız Ingıltere deftennı bu gece Sheffıeld Kentı'nın Hıllsbourgh'Stadı'nda kapatı\or Hır\atıstan \e Portekız maçlarında aldığı yenılgılerle çeyrek fınal umudunu vıtıren mıllılenmız. dun yaptıklan antrenmandan sonra Danımarka ıle oynayacakları son maçı beklemeve basladılar Teknık dırektor FatihTerim futbolculardan son maçı ka- zanmalarını ısterken "Türkiye">e galibiyetle donnıek istiyo- rum''açıklamasını yaptı Futbolcuların şampiyonada ellennden geldığınce mucade- le ettığını belırten Fatıh Tenm "kimseyi suçlamıuırum. Ba- n hatalanmız oldu. Hata yapmasay dık şu an çeyrek fınal he- sabı yaparak Danimarka maçuıa çıkacaktık. \ma olmadı. Futbolculanm çabuk o\ namakla telaşı birbirine karıştırdı.Te- laşlımunumuzvuzunden pozi$yon bulamadık. bulduğumuz pozıs\on- lan gole çe% iremedik Bu finaller bi- zeartıkTurk futbokrusunun buyük turnu\alarda takır takır top o\na- dığını gosterdL kimsefutbolumuza laf edemez. Kafa kafaya oynadığı- mız Hınatistan'ın Danimarka ma- çını izloenler her hatde bizim fut- bolumuza soyledikleri laflan geri alırlar" dedı Deneyim eksikliği Milli takım antrenmanları oldukça hırslı \e mucadele içinde geçiyor. (Fotoğraf- AA) Turkıve'nın fınallerde deney ım ek- siklıgı nedenı\le basanlı olamadı- ğını da \ urgulayan Fatıh Tenm. ko- nusmasım so\le surdurdu. "*Fut- bolcularımızın bu turnuvadaki en bu\ uk eksikliği.tecrubey dL Bitirici değüdik. Kritik noktalanla ne yapa- cağımızı şaşırdık. Bu \uzden de kimseyi suçlayamam." Portekız maçında sakatlanan kale- ct Ruştu Danımarka'ya kar^ı for- magıvecek 1995 yılı ıçındeoyna- dıgı 15 maçta yenılgı yuzu gorme- >en (A) Mıllı Futbol Takımımız. 19%"da yaptıgı 8 karsilaşmadan 3unu kaybederken kalesınde 10 aol aordu Eski futbolcular milli takımı övdü 4 ŞanssızIığı yenemedik'BLRSA (Cunıhuriyet) - Mıllı Takunın eskı kaptan \e o\unculaıından Cuneyt Tannıan. Rıza (, alımbay \e Rıd\an Dilmen, İngılte- re'de de\am cden A\ıupa Futbol Sampıyonasi nda (A) Mıllı Futbol Takımı'nın aldığı sonııçlara tepkı gos- terılmesınden yakıııarak. elestııılenn sapıcı olmasi- nı ıstedıler Bursa'da du- zenlenen "Mumin Gcnçoglu Olgun- larTumu\ası"nda torma gıyen Mıl- lı Takım ın eskı kaptanlarından C u- ne\t Tannıan \e Rıza (.alımbav ıle uzun yıllargısdığı mıllı tormasa ba- sarıylahızmetseren Rıd\an Dilmen. Hır\atıstan\e Portekız maçlarımn bır değerlendıımesını yaptılar Cune\t Tanman'ın gonıslerı soy- le "Milli Takım'ın İngiltere'ye git- Oynanan futbol karşılığında alınan sonuçlar ıçın tecrübesızhk dıyorum. A Milli takım Avrupa'nın en ıyı on altı takımından bın olduğunu ıspat ettı * mesi buy uk başarı. Bunu sağlayanla- ra yapılan eleştiriler beni uzuyor. Al- pay. Hakan. \rif. Vbdullah \e diğer oyunculanmı/ın aslanlar gibi muca- dele etmeleriy le bugunlere gelindi." Rıd\an 'tecrübesizlik' diyor Rıd\an Dilmen ıse galıbıyet ala- mamanın faturasını tecrubesızlığe bağlarken. i;unlan soyledı "Her iki maçta da oy nanan futbol karşılığında alınan sonuçlar için tecrubesizlik \e şanssızlık diyorum. 10 gun sonra ye- niden boyle bir rurnu\a duzenlense, futbf)lcularda "Bız bunları venebılı- rız' duşiıncesi çok daha agır basar." Rıza: Şans faktörü önemli Rıza Çalımbay da sans taktorunun on plana çıktığını belırterek soyle konustu "Milli Takım \\ rupa'nın en iy i 16 takı- mından biri olduğunu is- patladı. Bu Cumhuriyet tarihimizde ilk kez ger- çekleşti. Bu ba^anda pay sahibi olanlan kutlama- mız gerekir. Maçlarda is- tenen sonuçlan alama- dık. belki daha iy i de ola- bilirdik ama şans rakip- lerimizden yanaydı. Hır- >atistan \e Portekiz maçlarında çok basit goller yedik. 'Hücumda çoğalamıvoruz 1 Hucumda çoğalamayınca. gol ata- madık. Şinıdi en onemlisi Milli Ta- kım'ın çıkışına süreklilik kazandır- mak. Dunya Kupası Finalleri'ne ka- tılarak. bu başannın tesadufi olma- dığını kanıtlamalıyız." NEYMIŞ ABDlLKADİR YÜCELMAN Alpay ve Hilmi Ok "Nasıl oldu da bugunlere geldık" dıye duşunu- yorum Duşunuyorum da bu toplumu bu hallere duşurenlere lanet yağdırıyorum. Emeğe, bıhme, ça- lışmaya saygının sıfıra ındığı bugunku ortamda he- defe ulaşmak ıçın her şeyı meşru goren zıhnıyet. ko- şeyı donmeyı. ne yapıp edıp bır yolunu bulup mal- varlığını arttırmayı ılke olarak seçmışse vay ola ha- lımıze Herkes çevresıne bakstn, yukanda belırttığımız ol- çülere dayalı ne kadar çok kışı var Sayısı da gıde- rek artıyor Gazeteler her gun onlarca ornek verıyor. Televızyonlar ne yapıp edıp koşeyı donenlerın rek- lamını yapıyor sankı. Ne denlı yasadışı ışler varsa toplum hemen he- men hepsıne artık olağan gozle bakıyor. "Ne ola- cak bu gıdışın sonu" dıye bırbırıne soran namuslu ınsanlar çaresızlık ıçınde. Toplumun nereden nereye geldığını sporda da goruyoruz Bır Alpay olayı yaşadık Avrupa Şampı- yonası'nda Neymış, Alpay, Hırvat rakıbını bastırıp çokertmelı. Ve de golu onlemelıymış. Yanı sport- menlığı centılmenlığı, bırakıp, sporun ahlak sınır- larını geç, her hareketı meşru kıl. ınsanın tuylen dı- ken dıken oluyor Mıllı Takım Teknık Dırektoru Fa- tih Terim bıle talıhsız bır demeçle kendı futbolcu- sunun ahlaklı davranışını kınıyor "Alpay rakıbını du- şürup kırmızı kart gorseydı. kendısıne prım verdı- nrdım" Fatıh Hoca'nın paralelınde olan spor yazarları, hatta sıyası yazarlar bıle var Oysa UEFA yanı Av- rupa Futbol Bırlığı. Alpay'ı bu davranışından dola- yı centılmenlık odulu ıle odullendırdı. En azından bu ödulun bır anlamı olduğunu acaba anlayabılecek mıyız? Hıç sanmıyorum. Bır başka ornek de Hilmi Ok'tan. Hılmı Ok, ha- kemlık müessesesının saygı duyduğu bır ısımdır Erzik federasyonunda Merkez Hakem Komıtesı Başkanlığı yapan Hılmı Ok'a bırçokTV "yorumcu- luk" onerdı Ama sevgılı Ok, hıçbınsını kabul etme- di. "Hakem hatalan dunyanın her yerınde oluyor Nerede ınsan varsa orada hata vardır Ben hakem arkadaşlarımın hatalannı ortaya koyup ondan bır gelır elde edecek kadar sevıyesız cfeğ///m "deyıp elının tersı ıle ıttığı TV onerılerının 6 mılyar olduğunu bu arada beiırtelım Demek kı Hılmı Ok gıbı "ne şekılde olursa olsun para kazanmanın bır yolunu aramayan" ınsanlar da var aramızda Umarız Alpay gıbı. Hılmı Ok gıbı her yolu meşru saymayanlann sayısı azalmaz Bu umudu taşımak bıle ınsana yetıyor. İzmirli üyenin 'dosyaları' Merkez Hakem Kurulıf nu zor durumda hıraktı Ceylan 6 suçu'nu itiraf etti NINİTTOKDEMİR İZMİR- Merkez Hakem komıte- M nın Iznıırlı uveM Hasan Ceylan MEB\aktı A\nı Ak\ol Ozel Lıse- sı nde Mudur Vekılı olarak gore\ vaptığı donemde. mufettislerce hakkında duzenlenen raporlarla ıl- gılı ııtıraflarda" bulundu Ce\lan. raporda \ er alan "Okulun akusuniı kendi aracında kullandı.karnelerin kay bolmasına neden oldu" sa\ 1aı ı- nıdoğruladı Ceylan. 1992 \ılında duzenlenen buraporunTFF seçim- len oncesı ortaya çıkanlıp. bugun- lerde de tartı^ılma-.ının \ anhs oldu- ğunu sa\unarak "Beni NlHK'den istifaya zorlamaya çalışıyorlar. Bu- CEYLAN KENDİNİ SAVUISDU • Arabam arızalandı. okulun aracının aküsünü üç gün kullandım. Karnelen baskıya yollamıştık, götüren arkadaş işten aynldı. bulamadık. Ben kaybetmış oldum. tun amaç MHK'nın F1F\ sayısını azaltıp.duşurmek. Ama istifa erme- yeceğim" dedı Ce\lan ortaya çı- kan denetı,ı raporu ıle ılgılı olarak dun Iznıır \alılıgı neyazılı ba>\u- ruda bulunarak konunun yenıden ıncelenerek kanıuoyunun b'ılgılen- dırılmesin 1 1:17lı L ılnı^' sıereken bır belge\ı basina' sizdıranlar ıçın degereklı ı>lemınyapılmasinı ıste- dı MHk'dekı ııyelığı tartı^ma ko- nusu olan \ e denetçıler raporu doğ- rultusunda eezalandınlan Hasan Ceylan. "aku kullanımı' \e "karne- lerın kaybolmasi' ıle "eskı okuluna oüretrnen olarak atanması' cezala- Lewis 9 e olimpiyat vizesiATL ANTA (Cumhuriyet) - Atletıznı Dunyası nın b olımpıyat madalyalı ısnıı Amerıkalı Carl Leuıs. mıllı takım seçmelerınde kendisinı zorlamamak n,ın tek bır atla\iş gerçeklestırdı \e S 03'luk deıecesı\le kadroyagırdı \atandasi \lıke Pouel \e Mıke Conley yaptıklan 8 3()'luk atlayislaıla bırıncılığı paylasırlarken l euıs'lebırhkte takımda >eı aldılar Adını dunya rekorlanna yazdırdığı 100 metre seçmesmde ıse Carl Levvis sonuncu olarak kendısıne umut bağlavanlan uzdu Ayağına gıren kıamp nedenıyle sensınde sonuncu olan Le\\is. 1996 Âtlanta^az Olımpıyat Oyunlan nda 100 metrede yarı^abılmek ıçın bır daha katılacak nnı doğrularken. emeklı olarak kaç- madığını aelısmelerdenuçyıl son- ra 18"Ekırn 1995'te emeklıhgmı ıs- teyıp a\nldığını sovledı Ceylan daha sonra sunlan soyledı "Evet okulun akusunu kullandım. l ç gun sureyle Ford minibusun iki akıisu olduğundan birini aldım ve aracım- da kullandım. Sonra yerine taktım. kamelerı de baskıya \olladım. Ge- rekli olduğunda aradık.bulamadık. Goturen arkadaş da işten ayrıldı.O- lay boşluktaUldı.20Msan 1992'de (denetçi raporundan sonra) parası- nı \ atınlım.N ılın hakemi olayına ge- lince. Beden eğitimi oğretmeni ar- kadaş Murat Mazıcıoğlu bana gel- di. Hakem seçiminde onde gittiği- mi.oğrcncikrk' yanşma formu dol- duracaklannı soyledi. Karşıçıktım. Yine de doldurup yollamışlar. An- cak bu olaylann tumunun kanıtı be- nim, benim \erdiğım ifadeierdir. Bunlann tumünu denetçilere de soy ledim." Cevlan. yasanan gelışmelerın kendısını ıstıfava zorlamak ıçın ya- pılmıs 'karalama' olduğunu da sa- \undu Cevlan. geçen donem MHK.'degore\ almasinı hazmede- mevenler' ın bu ola\lan yarattığını \e raporu basina sizdırdıgını belır- terek sozlennı ^o\le surdurdu -1995'te MHK'ye seçildim, 9 ay gö- re\ yaptım.Kanaatimegorehakem- liği iyi temsil edemeyecek, geleceği olmayanlara gore\ \ermedim. Bu in- saniar yeni seçimde beni listeden çı- karmak için her turlu karalamayı yaptılar. Şimdi beni istifaya zorlama- ya çahşıyoıiar. F1FA sayısını azaltıp. MHK'yi düşurmeye çahşıyoıiar. Çunku onlara gore \a/geçilmez in- sanlar \^r. Listeye girmesi gerekip, giremey enler bu yola baş\ uruyorlar. \ltı ay once Izmir'de hakemliği b\- rakmış biri bana habergonderip. 'e- lımde belge \ ar. maç \ er y oksa açık- larım diyor. O adama maç \ersem bunlar \ay ımlanmazdı. Ben bugun- ku MHK'nin doğru işler yapacağH na inanıyorum. Inanmadığım nok- tada a\ nlınm. Bunlann hiçbiri ay nl- mamı gerektiren olay lar değiLNe ka- dar sağhklı karar verdiğimi biliyo- rum." FENERBAHÇE Kosta olmazsa DiazHİLMİ TÜRKAY Fenerbahçe. Brezılya'yadondu Bul- gar futbolcular Letchko\ "la kesın anlaş- maya vanp unlu golcu Knstadino>"dan da soz alan San-Lacnertlı ekıp. bu fut- bolcunun sakatlığı nedenıyle yenı tek- nık dırektor Sebastiou Lazaroni'nın alınmasını ıstedığı Carlps .AJberto Di- az'ın peşıne duştu Italya lıgınde forma gıydıkten sonra Japonya'da futbol oynayan \e bu sezon da Brezılya'nın unlu takımı Flamen- go'da top ko^turan Carlos Alberto Dı- az'dan. Lazaronıaracılığıylaolumluya- nıt alan Fenerbahçe. bu futbolcu ıçın 5 mılyon markı gozden çıkardı Santrfor- da gorev alan ve gol noktalannda bıtın- cı son vuru^ları ıle tanınan Dıaz'ın Fe- nerbahçe ıçın "aranan futbolcu' olduğu dabelırtıldı Şen'den ilginç açıklama Oncekı gun Turkıye ye donen Fener- bahçe Kulubu Baskanı AJi Şen. Alman mıllı takımının unlu orta alan oyuncusu ThomasHassler'ı tekııık dırektor Laza- ronı ıle ızledıklerını. ancak beğenme- dıklennı bıldırdı Alı Şen. Hassler ıçın ~Fenerbahçe'}e uy um sağlayamaz. Şah- si oynuyor. Bu tip oyunculara ihriyacn mız olniaz" >eklınde goruş belırttı Ote yandan San-Lacıvertlılenn yenı sezon hazırlıklan ıçın Almanya'da yapacağı kampın masraflarının organızator fırma tarafından karşı lanacağı belırtıldı Fe- nerbahçe'nın l-20temmuz tanhlenara- sında Frankfurtta yapacağı hazırlık kampı boyunca sadece kafılenın otel- dekı telefon konuşmalannın yarı fıya- tını odeyeceğı oğrenıldı Menajer Zafer Gonculer kamp tesıs- lerını ınceledığını ve çok beğendığını belırterek. "Fenerbahçe yeni sezona çok i\i şartlar altında hazırlanacak. Hem de kulübe hiçbir maddi külfet getirmeden" dedı Terim cuma günü işbaşı yapıyor Spor Servisi - Galatasaray. yenı teknık dırektoru FatihTe- rim'ı beklıyor Bu akşam mılh takımdakı son maçına çıkıp go- revıne veda edecek olan Fatıh Tenm ıçın Florya'da hazırlıklar tamamlandı Terim ın Futbol Federasyonu'nun Beylerbeyı Tesıslen'ndekı esvaları, yenı yardımcıları Bulent Lnder \e Mufit Erkasap gozetımınde Florya Metın Oktay Tesıslen'ne tasindı Yonetıcıler. Fatıh Te- nm 'ın cuma gunu San - Kırmı- zılı camıadakı mesaısıne başla- vacağını soyluyorlar Mıllı ta- kım kampında bulunan Galata- saray lı futbolculara. FatihTe- rim tarafından 5 gunlük ızın ve- rıldı 26 hazıranda Florya Te- sıslerı'nde top başı yapacak olan Sarı-Kırmızılılara, mıllı ta- kımın kampında bulunan fut- bolcular katılamayaeak Yone- tıcıler mıllı takımda bulunan Trabzonsporlu Hami'nın de Galatasaray lı futbolcularla bır- lıkte 1 temmuza kadar ızın ya- pacağını. donuşte de San-Kır- mızılı sozleşmeye ımza ataca- ğını açıkladılar Dean Saunders'ın durumu ıse FatıhTenm tarafından belır- lenecek Bu arada. gurbetçı fut- bolcular Kemal Halatve Ersan Doğu,onumuzdekı cuma gunu ımza atacak Türkiye yine yenildi Türkiye: 57 İsrail:" 62 ; SALON: Abdı lpek<,ı HAKEMLER: \ecıp Ka- panlı (4) Ahmı Josej (4i TÜRKİYE:A//ıWf-*> n fh- lahım 1^) 15 Cune\t (4) 5. Hııstrun (5) 10 4lpeı (4) 9 Bııruk (i) 2 ErJal 14) 6 4lı Ton (4) Tolga (4/ 3 Gokhan 14) İSRAİL: E\al (4) Cohen (4) 9 \farkouc (4) 2. Dothan (4) Tapım (5) 9 KaJa) (5) 11 Ah,)(5>15 Shele/(5)15. Re\ah 14) 1 Se)eı (4) Yaıs- kan (4) İLK VARI: İ5-2" 7 Tıırkne ale\ hıne ASLI DLRU Turgut Atakol Şampıyona- sı'nın ıkıncı gunünde. Turkı- ye bır kez daha yenıldı Isra- ıl'e 57-62 mağlup olan takı-» mımız, bugun saat 19 00'da Amenka Bırleşık Devletlerî Kolej Karması ıleoynayacak, Sanyer iç transferde hızlı Spor Senisi - Sanyer. ıç transferde sozleşmesı sona eren 4 futbolcusuyla. dış transferde ıse 1 futbolcuy la bı- rer yıllık sozleşme ımzaladı Lacıvert-Beyazlılar. Kulup Baskanı \etkın Gursel'ın de bulunduğu törende Tufan, Is- maıl, Taner ve Sınan ıle soz- leşme yemlerken Dıyarbakırs- por'dan Ender'ı de renklerıne bağladılar Dıyarbakırspor'a bonservıs bedelı olarak 20 mılvar lıra venlecek TRT1 18.00 Avrupa Futbol Sampıyonasi (ozel). 18J0 Avrupa Futbol Sampıyonasi Turkıye - Danımarka (nak- len). 21.00 Avrupa Futbol Sampıyonasi (ozel). 21.30 Avrupa Futbol Sampıyonasi: Italya-Almanya (naklen) Kanal D 00.10 NBA Actıon TRT3 18.30 Hırvatıstan - Portekız (naklen). 21.30 Rus- ya - ÇeV. Cumhurıyetı (nak- len), 23.15Turkıye Danımar- ka (bant) 1. KOŞU: F Sargon<3). PS Aslıko(4), PP Capıçıno(5)§ 2.KOŞL: F Haberbatur(4B P Batırbek (2). PP SüIurS bey (7), S Sabutay (5) ^ 3.KOŞL: F llyas 1 (3). I?J Sontay (10). PP Tavkan(5& S. Me'lıhcan(2) < 4.KOŞU:F Nazlıhan (4). P^ VınyaDelmar(8).PP Volcaî; no(6). S Kınalım(2) *< 5.KOŞL: F Kalender2(3 P Çağlayan4(4). PP Incı 1ıspor (5), S Kay abatur (6), 6.KOŞL:F CafeGlace(4 P Narçıçeğı (5). PP Thykı (14) S WıldGate(15) "" Sultana (13) «î 7. KOŞU: F Berat 2(6) PÎ; Northern Danger (4). PPÎ; Prınce Lockton (10). SJ< Kashmınan(8) •* Gunıin İkilisi: 1 Koşu 3 4 ^ Tabela Bahis: 4 5 14 15 13 ^ ALTIUGANYAN S 4 3 4 2 10 8 7 5 6 2 2 6 ,1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle