25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA TELEVİZYON 17 linterstar 22.45 'Pusula' TV Servisi-MithatBe- reket'in hazırlayıp sundu- ğa "Pusula" bu akşam >ayımlanacak "Ortado- ğu'daki son gelişme- Ier"le kısa bır süre tatile gınyor. "Pusula" ekibi. Ortadoğu'dakı gelişmelen bolgedeki yetkililer ve uz- manlarla görüşerek araştır- dı. Programda. "Türk-İs- rail askeri anlaşması tam olarak neleri kapsıyor". "Arapdünyası bu anlaş- mava nasıl tepki veri- >or", "Ortadoğu'da Türkiye'ye karşı bir *.\rap Cephesi' mi kuru- luyor", "Türkiye \e Su- riye arasındaki gerginlik bir çatışmava doğru mu gidivor", "İsrail'deki aşırı millivetçi \e dinci yeni 'Likud' hükümeti bolgedeki dengeleri nasıl etkiley ecek" gıbı sorulara yanıtlar aranacak. John Schlesinger, sahne sahne gelişen ve bütünlüğü olan çarpıcı bir film çıkarmış hısaıılanıı zaafları üzerîne îî)ShowTV 01.00 HBB 22.30 'Yüksek Tansiyon' TV Servisi - Erhan Akyıldız'ın sunduğu "Yüksek Tansiyon", "Eğrisiyle doğrusuyla HABITÂTH'yeaynİdı Olumlu ve olumsuz yanla- nyla HABITAT U Kent Zirvesı'nin tartışılacağı programa konuk olarak ls- tanbul Mımarlar Odası Başkanı ve Cumhuriyet gazetesı yazarı Oktay Ekinci ile Toplu Konut Idaresi Başkanı Yiğit Gü- löksüz katılacak. atv 22.05 C A Takımı' TV Servisi - Savaş Ay'ın sunduğu " A Takı- mı", Ingiltere'den mıllı takım görüntülenyle baş- byor. t "Amerika'daki Tür- lâye"adlı bölümün ar- dından, dünden bugüne Erkin Koray anlatılıyor. Canlı yayın konuğu Ko- ray'ın son klibi de ekrana gelecek. "A Takımı"nin yönetmenlığini Dilek Gökçin üstlenıyor. Kanlı Pazar - Sunday Bloody Sunday/ Yönetmen: John Schlesinger / Oyuncular. Glenda Jackson, Peter Finch, Murray Head, Peggy Ashcroft, Maurice Denham, Vivian Pickles, Frank Windsor / 1971 Ingıltere yapımı, HOdakika. SEVİN OKYAY Bıseksüel genç bır tasa- nmcı, ıkı ayrı cinsıyetten ıki ayn kişıyle aynı anda ilişki sürdürür. Bin homoseksüel bir Yahudı doktor, diğeri de heteroseksüel bir hanım yö- neticidir. Kırk küsur yaşındaki be- kâr Dr. Daniel Hirsh (Finch), bir işbulma kuru- munda yöneticı olarak calı- şan \e eşinden boşanmış Alex Greville (Jackson) ıle aynı telesekreter servisim paylaşır. Her ıkısı de cıvar- da oturan (fılmdekı herkes Londralı) mutlu birçiftı Al- \a (Vivian PickJes) \e Bill Hodson'ı (Frank VVindsor) f(S) TRT ı O3.oo| Heyecanlı sahnelerle dolu yapım 'Kanlı Pazar'da. biseksiiel bir genç tasarımcı (Murray Head), homoseksüel Yahudi doktor (Peter Finch) ve he- teroseksüel bir hanım yöneticiden (Glenda Jackson) kurulu üçlü bir ilişki anlatılıyor. tanırlar. Her ikisının de genç tasarımcı Bob Elkin'le (Murray Head) ilişkileri v ardır. Genç adam özii sözü doğTu biri olduğu ıçin. iktsi- nin de yekdiğerinın varlığın- dan haben \ ardır. Bob, boş vaktini \e sevgısını ikısınin arasında paylaştırır ama. onun özel bır cınsel tercihı yoktur. Aynca da ıkisı de kendısınden büyük olan Da- nıel ve Alex'in bu paylaşma olayı yüzünden neden kırıl- dıklannı anlamaz. Çünkü o ıkisıni de sever Beş çocuk- lan olan Hodson'lar biraz kafalarını dınlemek ısteyin- ce. Alex ve Bob. çocuklara bakmak için evde kalır. Ka- rı-koca da bırkaç günlüğüne bireğitım semınerıne gider- ler. Cumartesı sabahı Bob izin ister ve açıklama olarak da sadece "Ben çıkıyo- rum"der. Alex onun Dr. Danıele gittiğini bılır. Schlesinger'ın filmının. bu üçlü ilişkiye tepkı göste- ren tek karakteri. Glenda atv 21.00I 50 dakikalık bölümler halinde atv'de ekrana gelecek 'Ustura KemaT TV Servisi - atv'de "Us tura Kemal" adlı yeni bir dizı başlıyor. Yönetmenlıği- ni CihanZarakoCun yaptı- ğı dizı, 1970'li yıllardan iti- baren çeşitli gazetelerde ya- yımlanan resımli roman "L'stura KemaP'ın mace- ralarını anlatan birbırınden bağımsız öykülenni konu edıniyor. Ahlak kurallanna sahip çıkanlarla, bu kuralı hiçe sayanlann karşı karşıya olduğu öykünün kahramanı Ustura Kemal ise tahmın edıleceği gibi haklara sayjgı- lı bır Istanbul efendisi. Oy- kününkahramanını, "Ustu- ra KemaP'ın hem çizerı hem de modeli olan Haldun Sevelcanlandınyor. Herbö- lümd^e müzvL, sinema, tıyat- ro dünyasından Konuk oyunculann rol alacağı di- zide, tlknur Bozkurt, Me- sut Akusta, Mehmet Bul- duk, İskender Bağcılar, Devrim Yücel, Başak Sa- >an gıbı ısımler var. 50 dakikalık bölümler ha- lınde yayımlanacak dizınin ilk bölümü "Ustura Ke- mal'in cezaevi günleri" konu başlığını taşıyor. Dızı- de olaylar şöyle gelişıyor: Ustura Kemal bir gün hapıs- ten yeni çıkmış bir sabıkalı- yı kahveci olarak yanına alır. Bu kişi, bir süre sonra sınsilıği ile Kemal'm başına dert olmaya başlar. Sonun- da da Kemal. onun işlediği bir cinayet yüzünden hapse girer Ustura Kemal'i, resinıli romanın çizeri >e modeli Hal- dun Sevel ovnarken, İlknur Bozkurt da karısı rolünde. Jackson'ın oynadığı Alex. Duygusal davranan tek kişı o. diğer ikısi de fevkalade uygarca hareket edıyorlar. Hatta biraz fazla uygarca ha- reket ettikleri bıle söylenebı- lır. Belki de modem bir kla- sik sayılabilecek "Kanlı Pazar"ın tek kusuru ise. Bob Elkin'den kaynaklanı- yor. Dr. Daniel gibi zeki bir erkekle Alex gibi aynı dere- cede zeki bırkadının Bob'da ne bulduklarını anlamak zor. Onun karakteri dığer ıkisı kadar gelıştırılmemiş. "Kanlı Pazar" melodra- ma meyleden. ınsan zaafla- n üzerine kurulu seçkin üs- luplu bır karakter ınceleme- si. Tempoya tamamen hâ- kim olan Schlesinger, sahne sahne gelişen \e bır bütün- lüğü olan, hem yetışkin. hem de çarpıcı bır film yap- mış. "Kanlı Pazar". çev- rıldiğı dönemın yaşantısı üzerine bırçok etkıleyıcı toplumsal ayrıntı da içeri- yor. Senaryosu. "N'ew Yor- ker"ın sinema eleştırmen- lerinden Penelope Gilli- att'a aıt. Film En lyı Senar- yo. En İyi Yönetmen. En tyi Kadın Öyuncu (Jackson) ve En İyi Erkek Oyuncu (Finch) dallarında Oscar adavı oldu. Münih Ekspresi - Night Train to Munich / Yönetmen: Carol Reed / Oyuncular: Margaret Lockvvood, Rex Harrison, Basil Radford/1940 Ingiltere, 93 dakika. TV Sevisi - Bir îngiliz ajanı, bır Çek mucidi kurtarmak ıçin kendine Nazı süsü \ erir Besbelli "The Lady Vanishes"ın kazandığı başandan esınlenen ve Hitchoock'un fılmi gibi hem heyecan, hem komedi unsurlannı içeren binncı smıf birgerilim film. Gordon VVellesley'nin Özgün Hıkâye dalında Oscar adayı olmasını sağlayan film. yazann "Report on a Fugitive" adlı romanından Frank Launder ıle Sidney Gilliat tarafından senaryolaştınldı. Yönetmenin iyi fılmlerinden biri. aynı zamanda en iyi casus fılmlerinden biri olduğu rahatlıkla sövlenebilir. Ne Kötü saatte, iyi bir gerilimyazık ki. çok uygunsuz bır saatte gösteriliyor. Hitler'in Çekoslovakya'şı işgalinin ardından. Anna Bomash tutuklanır. Babası Axel, Nazilerin ıstediği teknık bilgilere sahipür ve Ingiltere'ye kaçmıştır. Ama Anna, bir temerküz kampına konur. Orada Karl Marsen'le tanışırve ikisi birlıkte Ingiltere'ye kaçmayı başanrlar Anna. Londra'da bır müzikhol sanatçısı olan Gus Bennett'le temas kurar. Babasını bulmasına yardımcı olmasını ister. Adam aslında bır İngiliz ajanıdır. Çok geçmeden Marsen manfetiyle Bomasche'lar Almanya'ya götürülür. Nazıler. Axel'ın kendileriyle işbirlığı yapmasinı saglamak ıçin Anna'ya yönelik tehditler savurur. Bennett onlan izler. Berhn'deki donanma bakanlığına sızar ve Bomasch'lann Münih'e giden gece trenınde olduklarını öğrenir.Reed. birbırını ızleyen ve seyııciye soluk aldırmadan heyecanlı aksiyon sahnelen ıle dolu fılminde. her zaman olduğu gibi öleülü bır yönetim tutturmuş. Farfara bır film vapmamış. dozu kaçırmamış. Alman portrelen de aynı şekilde dengelı. Oysa savaş sırasında daha sonra vapılan fılmlerde karaktenzasv on da propagandadan nasibini alacaktır. Filmın oyunculan, özellikle Rex Harnson çok ıyı. Öliime iten kızgmbk 12.00 Gülüşan - Yönetmen- Senaryo: Bilge Olgaç / Oyuncular: Halil Ergün, Yaprak Özdemiroğlu, Meral Orhonsay, Güler Ökten, Celal Perk/1985. Şeref Film yapımı. TURHANİGÜRKAN Bır değırmencinin kaçır- dığı kör bır kızın serüveni içinde. aynı çatı altında ku- ma olarak buluşan üç kadın- la bir erkeğin öyküsü. Os- man Şahin'ın''Kör Gülü- şan" öyküsünden Bilge Olgaç'ın uyarladığı "Gü- lüşan" fılminde. Anadolu kadınının kısırlığı, kuma. cınsellık gibi henüz çözüm- lenememış toplumsal so- runlan; bıreylerin çelişkile- rı ve ıçsel tepkileri ele alını- yor. \'aşam koşullan so- nunda ınsanın degişebilırlı- ğı sergileniyor. Ozgün bir konuya dayanan yapıt. Halil Ergün \e V aprak Özdemiroğlu 'Gülüşan'da. I986'da Fransa'da Creıtel Kadın Fılmleri Şenliğı'ne katıldı. Doğu Anadolu yöresin- deki bır köyde değırmencı- lik yapan Mestan. ilk kan- sı Cennet ve kuma getırdi- ğı ıkınci karısı Zekıye ço- cuk doğuramay ınca. bır dağ köy ünden atıyla kız kaçınr. Kör olduğunu sonradan an- ladığı Gülüşan adlı kızı. adının kötüye çıkacaöını düşünerek gen götürmev ıp imam nıkâhı kıyarak üçün- cükansı yapan Mestan. ona cinsellıkten kavnaklanan garip bır tutkuv la bağlanır. KENT HABERLERI SSK taslajjma tepki • İstanbul Haber Servisi - Petrol-lş Sendikası Genel Başkanı Bayram Yıldırım. SSK yasa taslagının şimdıki haliyle yasalaşmasına karşı çıkacaklarını bildirdi. Yoİ çahşmaları • İstanbul Haber Servisi- Karayollan 17. Bölge Müdür Vekili Sefer Tırman tarafından yapılan açıklamaya göre. 0-1 Karayolu'nun Vatan Caddesi kavşağı. Bayrampaşa- Edimekapı Tünelı çıkış kolu, köprü genleşme derzlerınin onanmı ve asfalt çahşmalan nedeniyle. 23 hazıran günü saat 18.00'e kadar trafığe kapatılacak. Ölü bulundu • İstanbul Haber Servisi - Beyoglu'nda eroın bağımlısı olduğu bıldınlen Şazer Menç adlı kadın. ev ınde ölü bulundu. Bağcılar'da da akli dengesı bozuk olan Recep Bozkurt adlı kişı. banyoda boğazı bıçakla kesilmış olarak bulundu. Kadıköy'de de akıl hastası olduğu öğrenilen Metin Arun. annesi Güler Arun'u döverek öldürdü. SUSER işçilerinin davası • İstanbul Haber Servisi - SUSER işçilerinin İSKİ aleyhine açtığı dava dün İstanbul 6. İş Mahkemesf nde görüşülmeye devam etti. 1200 ışçiyı ılgılendıren davada işçiler, işten çıkanlmalan halinde 7 aylık ek tazminatın kendılenne ödenmesini garantı altına alan toplusözleşme maddesinin uygulanmasını ıstiyorlar. MLO toplantısı • İstanbul Haber Servisi - Milh Eğitım Bakanhğı'nın. OECD'ye üye ülkelerin birçoğu ıle tstanbul'dakı müfredat laboratuvar okullannm (MLO) durumlarını değerlendirmek üzere bugün bir toplantı düzenleyeceğı bıldirildi. Kelliğe kesin çözüm • İstanbul Haber Servisi - En yeni ve en gelişmiş saç nakli yöntemi olarak belırtilen mıni-mıkrogreft yönteminin dünyadakı başan yüzdesinin çok yüksek olduğu v urgulandı. Mini-mikrogreft, ensede ikı kulak arasındaki saç çemberinden alman. insanm kendi sağhklı saçlarının kafa derisinin saçsız bölgesine mikro-cerrahi bir operasyonla yerleştirılmesi olarak anlatıldı. 'Lafla çevre korunmaz' • İstanbul Haber Servisi - "Lafla çevre korunmaz' sloganıyla yola çıkan yaklaşık 200 çevre gönüllüsü çocuk. dün Bursa Orhangazı Parkı'nda buluşarak halkı çevre konusunda bılinçlendırmek amacıyla el broşürleri dağıttılar. Fırat, DGM'de ifade verdi • İstanbul Haber Servisi - Eskı milletvekillerinden Abdülmelik Fırat, '"yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmek" suçundan yargılandığı Erzincan DGM'nın talimat yazısı üzerine İstanbul 5 No'lu DGM'de dün ifade verdi. Fırat. Türkiye'de kardeşlik. birlik v e beraberlik ıstediğini bildirdi. Kürk ve tişört operasyonu • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da gerçekleştirılen ıkı ayn operasyonda, Kazakistan'dan getırilerek faturasız piyasaya sürülmeye hazırlanan 32 milyar lira değerinde 2 bin adet tilkı kürkü ıle 'Reebok' fırmasının adını taşıyan 7 bın adet tişört ele geçirildi. DYP'ye silahlı baskın • İstanbul Haber Senisi - Yasadışı DHKC üyesi silahlı üç kişı. Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ı protesto etmek ıçin dün DYP Bahçelievler llçe Merkezi'nı bastı. Saldırganlar, çaycı Ahmet Kandemir'i bağladıktan sonra ilçe merkezine bomba bırakarak kaçtı. Bomba etkısız hale getırildı. Düzenleme ile ilgili ihaleyi, 142 milyar 830 milyon liraya Karasu Inşaat aldı Sur dışına çevre düzeıüemesiİstanbul Haber Servisi - Tarihi Yanmada'yı çe\ re- leyen Bızans dönemınden kalma surların onarımını "öncelikli projeler" ara- sında saymayan RP'Ii İstan- bul Büyükşehir Belediyesi. sur dışı çevre düzenleme işini 270 milyar liraya ihale etti. İhaleyi, 270 milyarüze- rinden yüzde 47.10 oranın- da indirım yapan Karasu İnşaat. 142 milyar 830 mil- yon liraya aldı. istanbul'un sımgesel özelliklerinden olan Bizans surları. eskı İstanbul Bü- yükşehir Beledıye Başkanı Nurettin Sözen dönemın- de onanlmaya başlanmıştı. "İstanbul'un tarihi yapı- sını korumayı, yaşanmış kültürlerden günümüze ulaşan izleri geleceğe taşı- mavı. kültür hizmeti 5te- sinde insanlık borcu bili- Düzenleme ile sur dışına >eşil alan, oturma ve dinlenme yapmayacağını açıklayan RP yönetimi. surlann dış çevre düzenleme işinı ıhale- >e çıkardı. İstanbul Büyükşehir Be- lediyesi. İstanbul Kara Sur- ları (Fatih-Zeytinburnu Sa- yoruz" diyen Nurettin Sö- zen "den sonra işbaşına ge- len RP'li yönetim, surların onanlmasına sıcak bakma- dı. İhalesi yapılmış \e ça- lışmaları devam eden ona- nmlar dışında yeni ihale yerleri yapılacak. hil Surları) sur dışı çevre düzenleme işini 270 milyar lira muhammen bedelle ge- çen günlerde ihaleye çıkar- dı. 11 haziranda yapılan ihaleyi. söz konusu bedel üzerinden vüzde 47.10 ora- nında ındinm y apan Karasu İnşaat. 142 milyar 830 mil- yon liraya aldı. Yedikule surlanndan başlayan Vatan Caddesi ke- sişimıne kadar devam eden alanda yapılacak olan dü- zenleme ile yeşil alan, tretu- var. bordür. oturma ve din- lenme yerleri yapılacak. İs- tanbul Büyükşehir Beledi- yesi Basın Danışmanlığı yetkililen. surlann önünden geçen ana cadde ile ön hen- dek burçlanna kadar olan 30 metre genişliğinde ve al- tı buçuk kılometre uzunlu- ğundaki 200 bın metrekare- lik bir alanın düzenlenece- ğini söyledi. Öte yandan, tahmini ola- rak 27Ö milyar lira değer bi- çilen işin, yüzde 50'ye yak- laşan bir indirimle ihale edilmesi de dikkat çekici olarak bulundu. Toplusözleşme ÎETT işçisine yüzde 60 zam İstanbul Haber Ser\ isi - lETT Genel Mü- dürlüğü ıle Beledıye-lş Sendikası TaşıtlarŞu- besi arasındakı toplu iş sözleşme görüşmesi anlaşmayla sonuçlandı. Buna göre ortalama 13 milyon lira ücret alan ışçilerin ücrvtlerine birinci yıl vüzde 60. ıkınci yıl vüzde 50 zam yapılacak. IETT'de çalışan ve çoğunlugunu sürücü- lerin oluşturduğu vaklaşık 8 bin ışçi adma 4 aydır sürdürülen toplusözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Sözleşmenin imza törenı dün bü- yükşehir belediyesinde yapıldı. İstanbul Bü- yükşehir Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sözleşmeyle bir ışçinın eline ayda 40 milyon lira net ücret geçeceğini be- lirttiği konuşması sırasında işçiler arasından yükselen "mırıltılar" üzenne ise şunları söyledi: "Bir iş,ci>e ödenen ikramive. sos- \al \ardimlar para değil midir? Hiç kim- senitı ıjıplak ütreti > ansıtarak kamuov unu vanıltmava hakkı \oktur. Ayrıca ülkenin ve belediyenin şartları da ortadadır." Er- doğan. bir gazetecinın. "işçiler 'Sendıkabi- zı sattı' diyor. Ne diyorsunuz" şeklindeki sorusunu ise şöyle vanıtladı: "Ben bunusöyleyenin provokatör oldu- ğuna inanıvorum. Ne sendika ne de bele- diyeonlansatmıştır." İETTyetkılılen.gün- lük taban ücretın brüt S64 bın lira olduğunu ıddıa ederken 10 yıllık v e 19 milyon 500 bın lira ücret alan bır sürücünün yapılan zamla bi- nnci yıl 31 milyon 820 bin lira. ıkmcı yıl 46 mılvon 763 bın lira ücret alacafiı belırtıldi. Polo Tekstil Fabrikası Budak'tan işçilere destek ziyareti İstanbul Haber Servisi - DtSK Genel Başkanı Rıd- van Budak. Güneşh'de ku- rulu ve eskı genel müdürlü- ğünü RP mılletvekıllerınden Mukadder Başeğmez'ın yaptığı Polo Tekstil Fabrıka- sı'nda sendıkalaşma faalıve- tı sürdürürken işten çıkarılan 17 ışçıvi ve vakınlarını zıya- ret ederek destek v erdı Budak. Türkiye'de "\er- giyüzsüzü" dıye nitelendi- nlen. kısa yoldan zengın ol- mavı. rantı. rantıvevi ve sö- mürüyü hedef alan bırtakım çe\reler bulunduğunu belır- terek "Bunlar çalışanların .anavasal hakkını. ulusla- rarası vasaları. Paris Şar- tı'na > e ILO standartlarına dayanan haklarını ellerin- den alıv orlar v e sendikalaş- maları halinde işten atı\ or- lar" dedı. Budak. PoloTeks- tıl'de çocukların ve genç ış- çilenn çalıştınldığını da ka\ - dederek "Türkive'nin en önemli ihracat kaletnlerin- den birisi olan tekstil, kav ıt dışı ekenominin en önemli unsurlarından birisi haline geldi" dıye konuştu Budak.' Polo Tekstıl'de çok voğun kacak ışçi çalıştı- nldığını ve sigortalı olan az say ıda ışçinın primlennın ya- tınlmadığını vurguladı. Bu- dak. "Çocuk işçileri çalıştı- rarak sosval damping >a- pı\ orlar. Ğerekirse ulusla- rarası kuruluşlara bu ko- nuda başvuru vapacağız" dedı. Genç ışçılerın aılelerının "Çocuklarınız terörist sen- dikaya ü\e oldu. PKK've y ardım ediy orlar 1 ' gıbı söz- İerle korkutulduğunu da anımsatan Budak. şöy le ko- nuştu' "Eskiden işçiler DİSK'e üye oldukları zaman ko- münıst sendika' derlerdi. Şinıdi terörıst-PKK'lı sen- dika' diy orlar. Halbuki te- rörist bunlar. Bunlar > asal düzenin içinde gavriresmi çalışarak düzensiziiğin. ah- laksızlığın en bü> üğünü y a- pıy orlar. Bize söylenenîeri iade edivoruz." ilki bu yıl düzenleniyor Panele katılan konuşmacılar, toprağın erozyondan korunması için 7'den 70'e herkesin biliııç- lendirilmesinin gerekliliğini vurguladılar. (Fotoğraf: FİLİZ GÜMÜŞ) TEMA'dan, çölleşmeyle mücadelepaneli İstanbul Haber Ser\ isi - " 17 Haziran Dünva Çölleşmeyle Mücadele Günü". nedeniyle TEMA Vakfı'nca düzenlenen panele katılan Adanalı ve Bolu- lu çiftçıler. toprağın erozyondan korunmasının. ancak 7'den 70'e bilinçlenmeyle sağlanabileceğı- ni anlattılar. TEMA Vakfı Başkanı Hay- rettin Karacada 35 yıldırVlec- lis'te takılan Mera Kanunu'nun çıkması gereğini bır kez daha yı- neledi. Panelde bir konuşma ya- pan Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yav uz Yüksel. eroz- yona olumsuz arazi. ıklim ve sob.yal koşullann neden olduğu- nu belırterek. bu üç unsurun da Türkiye'de mevcut bulunduğu- nu vurguladı. Dünva Bankası Türkiye Temsikisı Frederick Templedeçölleşmeye karşı ve- rılen savaşın aynı zamanda fa- kırlıği de önleyeceğini söyledi. Panele katılan Kozvaka Kö\ü Muhtan İzzet Demirel ise TE- MA Vakfı'nın köylenndeki ıs- lah çahşmalan sayesinde veri- min arttığını ve geriye göçün başladığını anlattı. TEMA \'ak- fı Başkanı Hayrettin Karaca da konuşmasında, "Türkive'nin yarısı çöl" diye yola çıktıkları- nı \e Türkive'nin kendi kendinı besleyen 7 ülkeden biri olmadı- ğını belirterek "Türkiye her yıl buğday ithal etmek zorunda- dır diyoruz. Doğrudur" dedı. Çatalca Belediyesi'nden Balkan Şiir Şenliği İstanbul Haber Serv isi - Çatalca Beledivesı. bu vıl beşincısı gerçekleştirılecek olan Erguvan Şenlıklen kap- samında 4-7 temmuz tarıh- len arasında "Balkan Şiir Şenliği" düzenlevecek. Ça- talca Beledive Başkanı Fırat Aykut. geleneksel Erguvan Şenlıklen ıçerisinde her vıl "Topuklu Şiir Dinletileri" adı altında toplantılar vapıl- dığını belırterek "Türkiye Yazarlar Sendikası Başka- nı Ataol Behramoğlu'nun girişimleriyle bu \ıl böyle bir organizasyona karar \erdik. Bu >ıl Topuklu Şi- ir Akşamlan'nı da 1. Bal- kan Şiir Şenliği'nin içerisi- ne kattık" dedı. Türkıve Yazarlar Sendıkası'nın (TYS) önensiyle bu vıl ilk kez gerçekleştirılecek olan 1 Balkan ŞurŞenlığı. Erguvan Şenlıklerı gıbı 4 temmuzda başlayacak. Çağdaş Make- donya Şıırı konusunun ışle- neceğı bır şıır sempozv umu- nun da yer alacağı şenlik, üç gün boyunca değışık etkın- lıklerle devam edecek. 5 temmuz akşamıda "Topuk- lu Şiir Akşamları" dinletı- lerı başlayacak. TYS v e Çatalca Beledıye- sı ışbırlıği ile v apılacak olan 1. Balkan Şıır Şenliğı'ne Makedonva'dan Mateye Vlatoski. lravan Petrovs- ki. Petre Bakevski, Ante Popovskigibı şaırler katıhr- ken TYS Başkanı Ataol Behramoğlu. Suat Ergüllü. İ. Güven Kav a. Adnan Özer ve çok say ıda şaır de şıirlerıvle katkıda buluna- cak. Geleneksel Çatalca Er- guvan Şenlıklerı'nın ikıncı günü v apılacak olan Topuk- lu Şiir Akşamları'na da > ine Ataol Behramoğlu. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Arif Da- mar. Gülten Akın. Özde- nıir İnce, Melisa Gürpınar. \e\ sel Çolak. Tuğrul Tan- \ol. Adnan Özer \e Küçük İskender katılacak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle