25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı. Orhan Erinç # Genel Yayın Koordınatörü Hikmet Çetinkaya 9 Yazuşlerı Müdürlen Ibrahim Yıldız (Sorumlu), Dinç Ta>anç 0 Haber Merkezı Müdürü- Hakan Kara # Görsel Yönetmen Fikret Eser Dı$ Haberler ErgunBalcı#lstıhbarat Cengu Yıidırım • Ekonomı Bûlent Kızanîık # Kültur Handan Şenköken # Spor Abdülkadir Yücelman • Makaleler. Sami karaören # Ouzeltme \bdullah Yazıcı # Fotoğraf Krdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberlen. Mehmet Faraç Yayın Kurulu ÜhanSdçuk<Ba&ınl. Orhan Erinç, Okta> Kurtböke. Hikmet Çetüıkıya, Şûkran Soner. ErgunBiücı,DinfTıyırç, Ibrahim Yıldız, Orhan Burulı, Mustafı Balba>, Hakan Kara. AnkaraTemsıkısı MusUfa Balba) • Haber Müdüru. Doğan Akın Atatürk Bulvan No: 125, Kat 4, Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 • Izmır Temsılcısı: Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352 S 211 Tel: 4411220, Faks: 4419117 • Adana Temsılcısı. Çetin Yiğenoğlu, Inönû Cd 119 S. No:l Katl. Tel 3522550, Faks- 3522570 Müessese Müdüru. Erol Erkut 9 Koordınatör Ahmet Konıtean 9 Muhasebe: Büknl Yener • Idare. Hüseyio Gfirer • I$letme: Önder Çelik • Bılgı-lşlem: Nail lnal • Bılgisayar Sıstem Mürüvet Çüer MEDYA C : • Yonetim Kuruiu Başkanı - Genel Müdür G&lbm E r d u n n V Koorıiınator Reh» Iptman # Genel Müdür Yarduncısı. MJne Akdag Tel 514 07 53 - 5139580-51384«Wl.Faks 5118466 y D ve Basaa: Yem Gün Haber Ajansı, Basın ve Yayıncıhk A S Tirt.ocajıCad 39 41 Cağaloglu 34334 Ist PK 246 Istanbul Tel (0/212) 512 0} 05 (20 hall Faks (0 212)513 85 95 16 HAZİRAN 1996 İmsak: 3.24 Güneş: 5.24 Öğle: 13.120 ikindi: 17.10 Akşam 20.45 Yatsı: 23.37 Aknan okullarında Türkçe • \\KARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim BakanlığTndan yapılan açıklamaya göre 10-12 haziranda Berlin'de 13.'sü yapılan "Türkiye-Almanya Karma Eğitim Uzmanlan" toplantısından sonra, iki ülke arasında ımzalanan protokolle Türkçe, Alman okullannda "ikinci yabancı dil" olarak kabul edildi. Türkçe ve Türk kültürü derslerinin okul programlanna alınmasıyla üniversıteye giden Türk öğrencı sayısında artış beklendiği kaydedildi. bıtelsat uydusu • KOUROL(AA)- Avrupa'nın Airane fiizesi, Uluslararası Uyduyla Haberleşme Örgütü'ne ait Intelsat- 709 adlı haberleşme uydusunu yörüngeye tjaşanyla yerleştirdi. Intelsat haberleşme uydusunun ABD, Avrupa, Afrika, yakın ve Ortadoğu'da telefon bağlantılan ve televizyon yayınlannın izlenebilmesine 14yıl süreyle imkân sağlayacağı belirtiliyor. Türk gemisine ceza • ATİNA (AA) - Girit'in Kandiye Limanı'nda bulunan Türk bandıralı "Burcu Eminoğlu" gemisine, alışılagelmişin dışında kontrol yapan Yunan liman görevlileri, 120milyonlira(400bin drahmi) para cezası kesti. Liman müdürlüğü memurlan, Türk gemisinin makine daıresinde yakıt artıklan olduğu ve bununla ilgilı olarak yakıt defterinın muntazam tutulmadığı iddiasıyla bu para cezasının venldiğıni açıkladılar. Küçük suçhılar • GAZİANTEP(AA)- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zerrin Erkol, Türkiye'de en çok 15 yaş grubunda suç işlendiğini belirterek "Iki çocukJu ailelerde suç işleme oranı yok denecek kadar az. Suçlu çocuklann büyük bölümü, 4-5 çocuklu ailelere mensup" dedi. Çocuk suçlulann yüzde 44'ünün ilkokuldan sonra okuyamamış olduğunu ifade eden Erkol, anne ve babalannın eğitim durumunun da aynı olduğunu kaydetti. Vefa...Ben üç nedenden dolayı Vefalıyımdır. Bir: O semtte doödum, büyüdüm. Iki: Vefa'da top oynadım. Üç: Vefa Lisesi'nde okudum. Eh, bir camianın mensubu olabilmek için bu kadar neden yeterlidir sanınm. Bizim futbol takımımız amatör kümeden 3. lige terfi maçlan için Balıkesir'e gitmişti. Burada oynanacak son maç olan Kütahya Porselen ile Kocaeli Bakipaşa takımlanndan kim kimi yenerse yensin Vefa 3. lige çıkıyordu. Ama bu iki takım aralannda anlaşarak berabere kalmışlar ve Vefa yerine ikisi çıkmış lige. Olayın kaseti Uğur Dündar'a verildi. O da benim gibi Vefalıdır. Yakında hepiniz geüşmeleri ibretle izleyeceksiniz. Türkiye'de neler oluyor... Bu da bir şey mi? Türk dili - Geçen hafta bugün Jülide Gülizar TRT 2de Dil Derneği, TDK Başkanı ve ozan Cahit Külebi ile bir söyleşi yaptı. Konusu: Atatürk ve Türk dili. Çok isterdim bilgisiz ilgililerimizle ilgisiz bilgililerimiz bu söyleşiyi izlesinler. Ama nerdeee? OKUYUN: Din Baronunun Kazlan / Hikmet ÇETİNKAYA İZLEYİN: Arena / KANAL D. ŞEVİN: AĞIR AKSAK ÖYKÜLER/AJtay MART1. Özel televizyon kanallannm bir haftada 513 şiddet görüntüsü yayımladığı belirlendi Ekraıılar şiddet saçıyorHÜLYA KARABAĞL1 ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kuruiu (RTÜK), özel telev izyon kanallan- nın bir haftada toplam 513 şiddet görüntü- sü yayımladıklannı belirledi. Şiddet görün- tüleri arasında en çok dayak olgusu işlenir- ken. inceleme yapılan bir haftalık dönem- de şiddet içerikli görüntüler açısından Show TV'nin birinci sırada geldiği saptandı. Araş- tırmada, TRT'nin de bu yayıncıhk anlayı- şına yönelmesine dikkat çekildi. tslami ko- nulan ön plana çıkaran Samanyolu TV (STV) ve TGRT'nin, ekranlannı şiddete kapattıklanna işaret edildi. RTÜK, 1995 yılında özel televızyonlar- da haberden drama programlara kadar uza- nan yayın türlerinde rastlanan şiddet olgu- sunu görüntü ölçütüyle değerlendirdı. İnce- leme, çocuklann daha çok televizyon izle- diklen 08.00-11.00 ve 16.00-22.00 saatle- rinde yapıldı. Görüntü saptamasına, doğru- • Radyo ve Televizyon Üst Kuruiu'nun ölçüm yaptığı haftada Show TV, yayımladığı 141 görüntüyle şiddete en çok yer veren televizyon kanalı oldu. TGRT ve STV'nin ekranlannı şiddete kapadığı belirlenirken TRT'nin şiddete yönelmesine dikkat çekildi. dan şiddet kategorisine girmeyen uyuştu- rucu kullanımı ve satışı, argo kullanımı ben- zeri unsurlar da alındı. Çizgi filmler ve rek- lamlar, yapısı gereğı ayn değerlendirilme- si gerektiği düşünülerek kapsam dışında tutuldu. 106 görüntüde dayak Üst kurul, geçen yılın bir haftalık dilimin- de haber, haber program, drama, tanıtım filmi, magazin programlannda 106 dayak ve darp görüntüsüne yer verildiğini sapta- dı. 79 görüntünün öldürme olaylanna ay- nldığı belirlenen incelemede şiddet, bir haf- tada görüntü sıklığı yönünden şöyle sıralan- dı: "Yaralama (63), silahlı çabşma-soygun (34), argo (31), mağduru teşhir (30), eşyayı tahrip (30), küfiir (26), kişiye yönelik terör (14), fiziki işkence (13), mala yönelik terör (12), ağır hakaret (12), tehükeli süriicülük (10), toplumayönelik terör (7), linç,tecavüz, cinsel taciz, manevi işkence (6), sadizm-kun- dakçılık (4), uyuşturucu-intihar(2), alko- lizm-mazoşizm (1)." TRT ve özel televizyon kanallanndaki karşılaştirmalı şiddet görüntüsü değerlen- dirmesinde STV ve TGRT TV kuruluşlan ekranlannı şiddete kapatan kuruluşlar ola- rak belirlendi. izlenen haftada Shosv TV'nin 141,Cine-5'in 127. lnterstar'ın 124 şiddet görüntüsü yayımladıklan belirlenirken TRT'nin de bu yayıncıhk anlayışına yönel- mesine dikkat çekildi. İncelemede Kanal D 51, TRT 48, Kanal 6 35 ve atv'nin 16 şid- det görüntüsü yayımladıklan saptandı. tstanbul Üniversitesi lletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Nurdan Rigel'in, "Şah- lanan Şiddet" başlıklı araştırmasında da, televizyonlarda yayımlanan u realit>show'' ve haber progTamlann toplum üzerindekı et- kileri incelendi. Haber ve haber programlann ana tetna- larının intihar, trafik kazası, uyuşturucu kullanımı içerdiği kaydedilen araştırmada, "Artık haberler eğlendiriyor, hiddetlendi- riyor, nefretle doMuruyor veya korkutuyor, ölümden ve acıdan zevk alan yeni bir ideyi- ci kitlesi yaratıyor" dendi. Reality show hayranlannın 8-15 ve 16-23 yaş grubunda olan gençlerden oluştuğuna dikkat çekilen araştırmada, son yıllarda okullarda yaşa- nan öldürme olaylanna değınilerek. 'realhy show'lann cınayetlere etkısinin irdelenmesi önerildi. Beymen Genel Müdürü Nur Akgerman, 'risk almayı bilenlerle' çalışmayı seviyor 4 Hata yapmaktan korkmayın' SERPİLGLNDÜZ lş dünyasının başanlı ve parlak yöneticilerinden. Genç bir yöne- tici kadro ile çalışıyor. Hata yap- maktan korkanlarla çalışmayı sev- miyor. "Risk alma\ı bilenlerie ça- lışınm. Hata > apılırsa bunu sakla- V'anlardan hoşlanmıyorum. Hata yapılmau, öğrenilmeü ve pay laşıl- mah" diyor. Nur Akgermaıu. Beymen'in genel müdürü ve 15 yıldan beri Altınyıldız Şirketler Grubu'nda. Cem Boyner'in sağ kolu. Şu anda yönetıci kademe- sındekı bir grup gençle 80"li yıl- lann başında Altınyıldız grubun- da işe başlayan Akgerman, kendi- sini Cumhuriyet'e anlattı. Laıkli- ğin teorisyeni ve Atatürk'ün ilk Adalet Bakanı Mahmut Esat Boz- kurt'un da torunu olan Akgerman, dedesi gibi hukukçu olmak istemiş. Ancak şimdiki işini çok seviyor. -Işinid\aparkcn kadın olmanın yarannı ve zorluğunu yaşadınız mı? - Ne avantaj ne de dezavantaj yaşadığımı söyleyebilirim. 17 yı- la dayanan iş yaşamımda kadın ol- manın olumlu ya da olumsuz et- kisini görmedim. Belki işkolu, bel- ki çalıştıgım şirket nedeniyle... Bi- zim işkolumuzda kadınlar bütün dünyada çok etkin. Biraz da ka- dınlann kendilerine bakışıy la da il- gili bir şey bu. Siz kendinizi nasıl ahrsanız ve nasıl tanıtırsanız öyle gelişiyor. Olabilecek bazı noktalar- da peşinen tarzınızı ve önlemleri- ni alırsantz çok fazla birşeyle kar- şılaşmıyorsunuz. - Nasıl bir yöneticisiniz? - Bunu insan nasıl objektif an- 1990 yıhndan bu yana Beşmenin genel müdürlüğünü > üriiten Nur \kgerman, modayla işi gereği çok ügilendigini belirtirken "Ama kişi olarak inanılmaz bir moda takipçisi degilim" diyor. latır bilmiyorum. Benim yöneti- cilikte, yönettiğim ışte çok büyük bir şansım var. Beymen'in şu an- da kapladığı tüm iş kollannda ka- riyerim boyunca görev aldım. Pa- ket yapmayı da biliyorum. ayak- kabı giydirmeyi de... Sonraki yıl- larda, işe bağlı yaşamayı. işin de- taylannı takıp etmeyı kendime prensip edindim. Oturup ne olup bitiyor diye 2-3 rapor okumayı sev- miyorum. O zaman hiçbir keyfı yok. Beymen'de 675 kişi çahşı- ' yor. Çok genç. dinamik bir kadro ve iyi bir ekip var. Birlikte bece- riyoruz birçok işi. Keyifle çalışı- yoruz. Bir aile şirketinin, profes- yonel bir yönetimi ciddi yetkiler- le donatması, yol açması ve des- tek olması da bır şans. 'Nasıl yö- netiyorum'a gelince... Esnek di- yebilirim. Öyle olması gerektiğı- ne inanıyorum. Hiyerarşi yokbiz- de. Direkt 28 müdürle çalışıyo- rum. Çok yatay bir organizasyon. Esneklik o zaman bir mecburiyet. Her olayı, her konuyu koşullan içinde değerlendirmekten yana- yım. Şekilci bir disiplinden yana değilim. Ama içerikte, rakamda evet. Dürüstlük çokönemli diye dü- şünüyorum. - Cem Boyner, poütikaya atılın- ca bütün işleri size bırakü. Şimdi potitika yapnuyor. Geridöndü mü? - Kamuoyunaöyleyansıdı.ama birebir öyle değıl. Cem Boyner,da- ima profosyonelleri öne çıkartır. 90 yılında genel müdürolduğum gün- den başlayarak bizi bugünkü yet- kilerimizle donattı. - Beymen'de işe nasıl basjadınız? - Izmir Amerikan Kız Koleji, sonra da Boğaziçi Üniversitesi lda- ri Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü'nü bitirdim. Izmir Vak- ko'da2 yıl çahştım. Beymen'lerin yenilenme projesi sırasında tzmir Beymen'de başladım. Yurtdışından teklif - Yurtdışından da teklifler aldı- nız_ - Oscarde la Renta'dan söz edi- yorsunuz sanınm. Genç Stilistler Yanşması'najüri üyesi olarak gel- di. O yanşmanın organize ve spon- sorluğunu Beymen üstlendi. Oscar de la Renta ile burada tanıştık. On- lara ev sahipliği yaptım. Sonra o akşam yanşma bitti. Bütün jüri üyeleri yanşmadan veTürkiye'den çok etkilendiler. Bu kadannı bek- lemiyorlardı. Oscar de la Renta, ye- mekte konuşmacıydı. Sahneye çık- tı, etkilendiğini söyledi. Beni de şa- şırtarak "Nur Akgerman, benim- İe New York'a gelıyor" dedi. Bu bir beğeninin ifadesiydi. - Modayla ilgilenir misiniz? - Modayla işim gereği çok ilgi- lenirim. Ama kişi olarak inanıl- maz bir moda takipçisi değilim. Giyinmeyi ve giydirmeyi seviyo- rum. Her modayı yapanm diye de bir şey yok. Çok içinde yaşayınca bir resume ediniyorsunuz. O da çok uçlara gitmeye izin vermiyor. SAK ÜSTUNDE MÜJDATGEZEN Takıyye Sevdiğim Fıkralar Nasrettin Hoca önde eşeğı karakaçan arkasında giderlerken muzip bir genç gizliden eşeğin egerini çıkanp yerine kendi geçmiş, arkadaşı da eşeği aldığı gibi pazara satmaya götürmüş. Hoca bır ara arkasına döndüğünde bir bakmış ki eşek yok, yerinde genç bir adam. - Kimsin sen, diye sormuş Hoca. - Ben senin eşeğinim Hoca. Ben eskiden de insandım ama bir hata işledim, Allah beni cezalandırmak için eşek yaptı, demek artık affetmiş olacak ki yeniden insan oldum, demiş. Hoca da: - Eh madem öyle haydi yolun açık olsun, diyerek adamı salmış. Bir süre sonra pazar yerine varan Hoca bir de bakmış ki eşeği karakaçan satılmakta. Eğilmiş kulağına eşeğin: - Ulan gene ne halt ettin de eşek oldun, demiş... Beni güldürenler Yıl 1961 I. B. ŞehirTiyatrosu Rumelihisan'nda "Hamlet" oynuyor. Ben figüranım. Savaş, Yaman, ben çokyaramazız. Tıyatro bizden: "lllaliah" dtyor... Aktör Kerim Afşar Hamlet, Toron Karacaoğlu: Oyuncu Kral. Toron Ağabey sahnenin bir kenanndaki yokuşta durmuş beş dakika sonra gireceği zamanı bekliyor. Yaman, yanıma geldi: 'Toron ağabeyı sahneye itelim mi" dedi... Ittik... Daha rolündeki sözlerini söylemeye beş dakika zaman var. Kerim Afşar ona bakar o, Kerim Afşar'a... İkisi böyle bakışıp duruyorlar... Yaman'la beni gülme krizi tuttu... Yaptığımız yapılacak şey değil. Ertesi gün Sahne Amirliği ceza vermek üzere Savaş'ı, Yaman'ı, beni çağırdı. Savaş kendini savunurken: "Ben dün oyunda yoktum onun için Toron ağabeyı ben itmedim" diyince Sahne Amiri, Savaş'a: "Olsun, olsaydın sen de iterdin" diyerek üçümüzü de cezalandırdı. Bir insan cahil olabilir. Bilgisiz de olabilir. Gazeteci de olabilir. Ama hem cahil hem bilgisiz ve aynı zamanda da gazeteci olamaz. Bir dostum duymuş, bulmuş getirdi. Gazetenin adı: Yeni Asya. Yazar. Davud Şahin.Ben bu zatın adını ilk kez duyuyorum. Benimle ilgili bir yazı yazmış. Size alıntılarla veriyorum: "...Sözü komedyen Müjdat Gezen'e getirmek istiyoruz. Komedyen Müjdat Gezen, aynı zamanda Nâzım Hikmet'in Türkiye'den kaçmlışı esnasında önemli rol üslenenlerden bınydı. Bunu övünerek anlatır." Dediğim gibi ben bu Davud'u hiç tanımıyorum. Ama o beni tanıyor. Hem de yakından tanıyor Benim Nâzım'ı Türkiye'den nasıl kaçırdığımı, bunu övünerek anlattığıma varıncaya dek biliyor... Davut... Kardeşim seni tanımıyorum, ama benim hakkımda gerçekten bir şeyler yazmak ıstiyorsan kafanı biraz kullanman gerekmez mi? Nâzım 1951 yılında Türkiye'den kaçtı. Ben o zaman 7 yaşındaydım. Her ne kadar 'harika çocuk" isem de bu kadar da değil be Davut. Senin okurlann aptal mı?.. Onlara neden böyle davranıyorsun? Türkiye'deki bütün ansiklopedilerde benim doğum tarihim 1943 olarak yazıyor... Davuuuut... Takıyye bile akla yakın yapılıryahu. Sonra Davut, ben tam otuz altı yıldır sunuculuk ve TV Türkiye'ye geldiği günden beri de televizyonculuk yapıyorum. Bu benim belki bininci program sunuşum. Sen buraya nereden geldin Davuuuuut?... Senin okurlann sana gerçekten inanıyorlar mı yoksa?... Sana göre devrimciler bazı işleri yapamazlar mı? Sen mi yapacaksın bu işleri de yoksa?... Ama ya şaşırıp Necmettin Hoca'ya "Hanımefendi" diye seslenirsen... Sen yapabilirsin, bir kere benim sana güvenim sarsıldı. Davut, Nâzım gittiğinde ben 7 yaşındaydım, O'nu nasıl bir numarayia kaçırmış olabilirim?.. Hadi bunu geç.. Sağda solda bunu nasıl övünerek anlatabilirim Davut?... Bunu nereden uydurdun, okurtannı hep böyle mi kandınyorsun sen?.. Diyeceksin ki: "Biz pisliği atanz futmasa da izi kalır." Davuuuut.. Bunun izi falan kalamaz... "Giriştikleri silahlı eytemleri onurlu bir savaş vernıiş gibi anlatıriar" diyorsun bizim kuşak için. Ve dryorsun ki: "68 kuşağı olduklan için övünen devrimciler." Davut sen ya sayı saymasını bilmiyorsun ya da hiç seni sevmemişler. 68 kuşağından biri Nâzım'ı 1951 yılında kaçırabilir mi?.. Senin okurlann sormazlar mı, "Bu nasıl bir matematik hesabı Davutçuğum" diye.... Neden böyle şeyler yapıyorsun Davut. İşin aslı astan var. Ben şimdi: "Eski homoseksüellerden Davut gazeteci olmuş" desem, yakışık alır mı?... İşin aslını astannı araştırmadan böyle şey yazılır mı?.. GÜNÜNUZ KUTLUOLSUN 'Baba, seııi unutmadun9 'Anneler Günü'nün ardından yaşamımızda büyük önem taşıyan babalar için aynlan gün, yıllardır dünyanın dört köşesinde kutlanıyor. ANKARA (AA)-"Babam uzun boylu, si\ah saçtt, koyu renk gözlü, yakışıklı bir adamdı. HafHçe esmer ten- liydi, pek çalışkandL Sevgi vesKakhğıaOesniepaşiaşma- suıa karşın, parasal yönden bizi yalnızca fakirlik düzeyi- nin üstünde yaşatabilmişti. Duşünüyorum. eğer Ameri- ka'ya gitnıe\e karar verme- seydi, bugün Pasito şarapla- n için ûzümvetiştiren bagiar- da çahsırdım_." Insanlara sevgı dolu bir yaşamı öğütleyen ünlü Ital- yan yazar Leo Buscaglia, "BirbirimiflSevcWlrnek" ad- lı kitabında çok şey borçlu ol- duğu babasını bu cümleler- le anlatıyor. Hiç kuşkusuz, hepimiz babalanmıza çok şey borçluyuz. Anneler, her zaman bize yakın, yanımız- da olurken, sevgilerini çok farklı biçimde gösteren ba- balanmız yaşamımıza kol kanat geren, neşemızin, üzüntümuzün sessiz tanık- landır adeta... Onlar severler, ama çok farklı severler ço- cuklannı... Bugün hayatımızın belki de en önemli insanının, ba- balanmızın günü... Aıma Jar- vis'in annesine adadığı, ma- yısın ikinci haftasının ardın- dan, bugün babalanmıza ay- nlan özel gün... "AnnderGünü''nden son- ra gelenekselleşen "Babalar Günü 1 ', uzun yıllardır dün- yanın dört bir köşesinde ve ülkemizde haziran ayının üçüncü pazannda kutlanı- yor. Bu özel günde, çocuk- lar babalannasevgilerini gös- termek için en güzel maddi manevi armağanlannı yıllar- dır onlara sunuyor. "Bak, bundan sonra ço- cuklanmın üzerinden efleri- ni çek. Eğer onlara bir daha dokunursan,ben, bugüneka- dar bir kanncavi bile indtme- yen ben Yaşar L sta, gözünün yaşına bile bakmam, vuru- nım seni ve dönüp arkama bile bakmam." Türk sinemasının, belki de her filminde fedakâr aile babasını canlandıran ünlü sanatçısı Münir Ozkul, ai- lesini dagıtmaya çalışan zen- gin işadamına böyle sesle- nir. Herkesın babası fedakâr- dır. böyle ya da başka bir şe- kilde... Bütün yaşamlannı çocuk- lanna adayan babalar, yılın bir gününde, bugün sizin ar- mağanınızı bekliyor. Bu seç- tığiniz bır hediye de olabılır, sıcacık bir teşekkür de... Bedensel Engellilerle Da- yanışma Demeğı tarafindan yılın babası seçilen Erdem Göksel'e ödülünü vermek üzere düzenlenen toplantı, talihsiz babarun kızının ölüm haberi üzerine mateme dö- nüştü. Cevizli Tekel Sigara Fabrikası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, tam an- lamıyla bır dram yaşandı. Kendisi de bedensel özürlü olan "Yıhn Babaa" Erdem Göksel, ödül törenının yapı- lacağı gün, bir süredır hasta olan kızı Buraı'nun (4), ölüm haberiyleyıkjldı. Ödül töreni yerine kızının cenaze törenine gıden, aynı zamanda Sakatlar Demeği Spor Kulübü Başkanı olan yılın babası Erdem Göksel, geçen yıl da kızı Ç^dem(7)'i bir trafik kazasında kaybet- tiğini belirterek bütün acıla- n kendisi gibi bedensel özür- lü olan eşi Nuran Göksel ile paylaştıklannı söyledi. Ba- ba Göksel, kalan tek çocuk- lan Sefana (6) ile avundukla- rını anlattı. Burcu Göksel, ikindi namazından sonra Toz- koparan Uhud Camii'nde kı- lınan cenazenamazından son- ra Eski Topkapı Mezarlı- ğı'nda toprağa verildi. Ayhan Kırdar Altmışlı yıllarda hemen hepimiz şiir yazmaya başladık. Ama içimizden biri çok iyi yazmaya başladı. Ve 1961 yılında ilk şiir kitabı "LÖ" çıkınca, biz de şiir yazmayı bıraktık. O Ayhan Kırdar'dı. LO büyük sükse yaptı. Hâlâ ilk mısrasından sonuna kadar ezberimdedir. Sonradan birçok kitap yayımladı Ayhan. Ama LO'nun yeri onda da bizde de başkadır. Sonunda tüm şiirierini gene "LO" adı altında yeniden bastılar... Buraya bir kısa bölümünü alarak hem Ayhan'ı hem LO'lu yıllan özlemle anıyorum... Gökler yıldızlaha bezenmiş salkım saçak Yapnak yaprakken sevimlidir ağaçlar Denizler dalgalaha duygulu, şu evren insanlaha gûzel Yaşamak sevda ile manalı LO... Okur mektupları N • ) ^ ÇOK DUMAN \ -i ^ c. / 1OLDU LÜTFEN SİGARALARI SÖNDÜRÜR MÜSÜNÜZ?.. (Yâhu kimse beni dinlemiyor mu?) - Orhan Argüden/Kadıköy istanbul/Galat-ı meşhur olması gerekiyordu. Düzeltmenize teşekkür ediyorum. Sağ olun. - Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Aile Dayanışma Organizasyonu Başkanı Gevher Kara/Mektubunuza teşekkür ediyorum. - Süleyman Ekim - Afyon/Bu arkadaşım (30 hazirana kadar enflasyon düşmezse intihar edeceğim. Fotoğraf çakma bir milyon) şakasını yapan kişi... Çocuğunu MSM'ye gönderebilirsin Süleyman. - Mehmet Cem Emir- Isparta/Mehmet 348 80 72- 73'ten bilgi alabilirsin. - Ahmet Can - Keşan/Ahmet kardeşim ne zaman yazarsan yanıt alacaksın. Engelli olmak yalnız olmak değil. En azından ikimiz için böyle. Banş Ertürk - Dikmen- Ankara/Gene uzun mektubunu aldım. Teşekkürier. - Ufuk Öz - Kayseri/Şiirin nefis ama yerim dar. Kusura bakma. - Ozan Ölmez - Muğla/Ozan şiir yazmayı sürdür, bu işi beceriyorsun. - Rıza Kuşcan/Meydan Sıfrası adlı şiir kitabınız için kutlarım. - Ayten -Ankara/Ayten, senin soyadın yok mu?... Şiirierini bekliyorum. - Hasan Hüseyin Yalvaç - Izmir/Hasan espirilerin güzel de bildiğin gibi benim yerim dar. Ben bir ilave dergi olduğum gün senin tüm yazdıkların tam sayfa girer, söz. - Bilim Eğitim Estetik Kültür ve Sanat Araştırmalan Vakfı. BEKSAV/Çağnnıza gelemedim, ama başanlı çalışmalannızı kutluyorum. - GORÜNÜM gazetesi - Lüleburgaz/Ne güzel bir gazete çıkanyorsunuz. - Ethem Taşptnar/Konya- Bektaşi fıkrasını ilk kez duydum, ama çok beğendim. Kısa olsaydı yazacaktım. Sevgiler. - Bostancı Eleştiri Kitabevi ve Kültür Merkezi açtldı. Ne güzel. - Öğretmen Dünyası "Paralı Eğitimde Özelleştirmeye Karşı" kampanya başlattı. Destekliyoruz. - Celil Yaman/Kalkan/ Celil... Sınava girmeden MSM öğrencisi olmak yok. Ancak 23 yaşın üzerindeysen (Akşam Okulu)na katılabilirsin. Öyle demiştim. MEKTUPLARINIZI KADIKÖY - İSTANBULADRESİNE GÖNDEREBİLİRSİNİZ... ~ "
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle